Új

Hevesi Napló

*HEVES MEGYEI IRODALOM, TÁRSADALOM, KULTÚRA*

1997. DECEMBER HÓ * VII. évfolyam 5. szám

Tartalom:
Az idõ sodrában 3


VERS, PRÓZA

Murawski Magdolna: Karácsonyi ének, Gyermek született

Farkas András: A cári máj balladája

Apor Elemér: A por éneke

Varga Alexandra: Teremtésmítosz IV. (befejezõ rész)

Fridél Lajos: Bükkaljai ösvényeken

Somló Gábor: Valami...


Fiatal tehetségek bemutatkozása

Sterbinszky Ernõ: Kísértetek és kísértõk, A fogyó hold, Korai ajándék


Élet és tudomány

Koncz Lajos: II. János Pál az ezredforduló után

Farkas Andrásné: Rendhagyó megemlékezés

Murawski Magdolna: Hány Isten van?

Misóczki Lajos: Dr. Puky Árpád és a Mátra turizmusa

Japán pedagógusok Egerben

Évfordulók


KÖZÉLET

Cserniczky Dénes: Mit ér a civilizáció, ha magyar?

Kárpáthy: Politikai tízparancsolat

Renn Oszkár: Börtönélet 1956-57

Stirling György: Emberebb embert, magyarabb magyart


KÉPZÕMÛVÉSZET

Losonci Miklós: Molnár József festõi csöndje

Csontos Ildikó: Kátai Mihály emlékkiál-lítás a Szenátor Házban

Deé-Bagi Emese: Kicsorbult a Dobó tér sarka

Csontos Ildikó: Mûvek és mûvészek a Siroki Alkotótáborból

Egri Nõk a Városért


SZÍNHÁZ, ZENE, TÁNC

Csontos Ildikó: Estély Bozsik Yvett-tel

Szabó Zsuzsa: Levelek Prágából

Csontos Ildikó: Koncert Eger ünnepén

Szíki Károly dokumentumfilmje Eger 1956-os áldozatairól


KÖNYVSZEMLE

Szokolay Károly: A szûkszavúság üdvözlete

Eposz – prózábanElsõ borító: Losonci Lilla: Madarak karácsonya

Hátsó borító: Szervátiusz Tibor: EteleIMPRESSZUM:


Szerkeszti a szerkesztõbizottságFelelõs szerkesztõ és kiadó:

VÁRKONYI GYÖRGYFõszerkesztõ:

MURAWSKI MAGDOLNAA szerkesztõség címe: 3300 Eger, Zalár u. 3.. Tel.: 36/412-167

1016 Budapest, Krisztina krt. 83/85. Tel.: 1567-192


Tipográfia és nyomtatás: B.V.B. Nyomda és Kiadó Kft.

3300 Grónay u.3. Tel./Fax: 36/412-688


Nyilvántartási szám: B (KUL (380 HE) 91.

ISSN 1417-7080


Elõfizethetõ levélben vagy telefonon a szerkesztõség címén,

egy évre: 900.- Ft + postaköltségÁra: 150.- Ft


Jelen számunk megjelenését az alábbi szponzorok segítették:


Philip Morris Kulturális Alapítvány

Agria Computer Kft.

Lapunk megvásárolható az egri Gárdonyi Géza, Gonda és Sipotéka Könyvesboltokban, valamint az MMK portáján, a Gárdonyi Géza Színház Jegyirodáján,

Budapesten az Írók Könyvesboltjában és az Ecclesia Kegytárgyboltban