Új

Hevesi Napló

HEVES MEGYEI IRODALOM, TÁRSADALOM, KULTÚRA

1998. FEBRUÁR HÓ * VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM


Tartalom:


Az idõ sodrában 3


VERS, PRÓZA

Murawski Magdolna: Jelenkor, Töredék a hazáért

Fridél Lajos: Bükkaljai ösvényeken

Lelkes Miklós: Napgyümölcsök

H. Barbócz Ildikó: Porcelánhold, Virág az ember (versek)

Bassola Zoltán: Külföldi útjaim (naplórészlet)

Farkas András: Zárószavak egy végrendelethez, Szent éj

Gál Péter: Tiberias

Szokolay Károly: Végítélet, Egy nagy mûvészhez

Fiatal tehetségek bemutatkozása

Kovács János: The Fool (A bolond)


ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Koncz Lajos: Egy modern pálfordulás története 26

Misóczki Lajos: Versbe szõtt évek

Csiffáry Gergely: "Az üveghegyeken túl..."


KÖZÉLET

V. György Ágnes: Októberek ürügyén... 42

Cserniczky Dénes: Mit ér a civilizáció, ha magyar?


KÉPZÕMÛVÉSZET

Losonci Miklós: Pesti tárlatok

Csontos Ildikó: A kéz intelligenciája

M.M.: Extravagancia és gyermeki érzékenység

Losonci Miklós: Moldvay Gyõzõ Galéria Hatvanban


SZÍNHÁZ, ZENE

Értékek keresése avagy hazai mûvészsorsok

Csontos Ildikó: Harangok


KÖNYVSZEMLE

Szokolay Károly: Az igazi csónak legtöbbször örök 57

IMPRESSZUM:


Szerkeszti a szerkesztõbizottság


Felelõs szerkesztõ és kiadó:

VÁRKONYI GYÖRGY


Fõszerkesztõ:

MURAWSKI MAGDOLNA


A szerkesztõség címe: 3300 Eger, Zalár u. 3. Tel.: (36) 412-167

1016 Budapest, Krisztina krt. 83/85. Tel.: 1567-192


Tipográfia és nyomtatás: B.V.B. Nyomda és Kiadó Kft.

3300 Eger, Grónay u. 3. Tel/fax: 36-412-688


Nyilvántartási szám: B (KUL (380 HE) 91.

ISSN 1417-7080Elõfizethetõ levélben és telefonon a szerkesztõség címén,

egy évre: 900.- Ft + postaköltség


Ára: 150.- Ft


Jelen számunk megjelenését az alábbi szponzorok segítették:

Eger Megyei Város Önkormányzata

Agria Computer Kft.

Mátra-Nyugatbükki Erdõ- és Fafeldolgozó Rt.

Lapunk megvásárolható az egri Gárdonyi, Gonda és Sipotéka Könyvesboltokban,

a Gárdonyi Géza Színház Jegyirodáján, az MMK portáján,

valamint Budapesten az Írók Boltjában és az Ecclesia Kegytárgyboltban