Új

HevesiNapló

HEVES MEGYEI IRODALOM, TÁRSADALOM, KULTÚRA

1998. OKTÓBER HÓ VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Tartalom:

Az idõ sodrában

VERS, PRÓZA

Wass Albert: Hontalanság hitvallása, Üzenet haza.

Gérecz Attila: Fuit, Boldog Özséb-himnusz

Lõkös István: Marko Marulic

Marko Marulic :Juditnak, a szent özvegynek históriája horvát versekbe szedve.

Farkas András: Táviratok a vándorútról XVII., XVIII.

Apor Elemér: Töprengõ barátomhoz, Vers az õszi titokról, Kis vers, szójátékkal.

Fridél Lajos: Bükkaljai ösvényeken VI.20

Czirják Edit: Választhatsz, Nyisd föl szemem (versek)

Lelkes Miklós: Erdõszél

Tóth Sándor: Névtelen utak

Somló Gábor: Ezredévünk hozsannája, A titok

Kiss József: Fram och tillbaka.

Cseh Károly: Végtelen, nagy dél.

Fiatal tehetségek bemutatkozása

Babiczky Tibor: Tánc.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Boda László: A mûfordítás párbeszéde.

Cserniczky Dénes: Bélapátfalva

Víz László: Hiteles vagy hamisítvány?

Losonci Miklós: Petõfi tájlírája

KÖNYVSZEMLE

Kaló Béla: Õszülõ Epikurosz.

Jámbor Ildikó: Kettétört fél század

KÖZÉLET

Bassola Zoltán: Trianon - magyar szemmel.

Domokos Sándor: Nemcsak kenyérrel él az ember

Homa János: Ha manipulál a sajtó

Renn Oszkár: Börtönélet (1957-58)

Szabó Zsuzsa: Tiszta átverés

Lelkes Miklós: Gondolatok, aforizmák.

Murawski Magdolna: Nyolc év távlatában

SZÍNHÁZ, ZENE, FILM

Murawski Magdolna: Kettõs portré (Filmmûvészeti Nyári Egyetem, Eger).

KÉPZÕMÛVÉSZET

Löffler Erzsébet: 30 éves a fotóklub.