Új Hevesi Napló

© HEVES MEGYEI IRODALOM, TÁRSADALOM, KULTÚRA ©

©1998. NOVEMBER HÓ © VIII. ÉVFOLYAM © 1848-AS KÜLÖNSZÁM ©

Tartalom:

Murawski Magdolna: Legnagyobb nemzeti ünnepünk a ma emberének emlékezetében
Csiffáry Gergely: Mária fõhadnagy
T. Ágoston László: Te segíts, aranyhajú!
Farkas András: A képzelet játékai XIV.
Teleki Sándor: Elsõ találkozásom Bem apóval
Lelkes Miklós: Petõfi
Misóczki Lajos: 1848 forradalmi tavasza és nyara Heves megyében
Gebei Sándor: 1848 márciusának eseményei a megyei közgyûlés jegyzõkönyve alapján
T. Ágoston László: Õseim üzenete
Bitskey István: Knezich Károly szemüvege
Ringelhann György: Knézich Károly Egerben
Csiffáry Gergely: Kossuth Lajos egy Egerben õrzött levele margójára
Losonci Miklós: Petõfi harangja
Csiffáry Gergely: A Lenkey-huszárok hazatérése
Bodó László: Knezi( Károly honvéd tábornok
Apor Elemér: Hat órán át vonultak Eger városán keresztül a cár csapatai
Hadisarc Eger népére
Toborzólevél

Új

Hevesi Napló

© HEVES MEGYEI IRODALMI ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI FOLYÓIRAT ©