Gazdag László:

PARAFENOMÁNIA

  A vákuumdinamika, a vákuumfizika az elméleti fizika legújabb, sok helyen még el sem ismert ága. Bizonyos elméleti számítások szerint a vákuum a legsûrûbb eddig ismert matéria, és a minket alkotó elemi részecskék, a protonok, neutronok, elektronok, stb. nem sûrûsödései, hanem ritkulásai ennek a vákuumóceánnak. A parajelenségek e vákuum megnyilvánulásai, a vákuumban rejlõ iszonyatos energiának a létérõl tudósítanak bennünket. A gömbvillám e különös anyag lokális gerjesztése.

  A kanálhajlítás a vákuum mozgásának befolyásolása (megváltozik a fém kristályrácsának tér-idõ szerkezete), a csodás parfenomén gyógyító képességek fizikai alapja is ez. A parafenomén személy agya és idegrendszere képes közvetlenül vákuumenergiát kicsatolni, anélkül, hogy tudna róla. A vákuumkontinuum mozgásállapota határozza meg a téridõ szerkezetet, tehát aki ezt a mozgást befolyásolni tudja, az a téridõ struktúrát képes átalakítani. Képzeljük el, ha több milló ember jut el arra a szintre, hogy hozzáférjen a vákuumenergiához éber állapotban is.

  Az illetõ rövid ideig együtt járt egy magas rangú rendõrházaspár lányával, s a szülõk ráadásul a III/III-as osztályon töltöttek be magas pozíciót. Amikor szakított a hölggyel, a feldühödött szülõk felkeresték felettesüket, aki megindította a bosszú gõzhengerét. Ehhez egy rendõrspiclit vettek igénybe, aki történetesen hõsünk fölött lakott. Folyt a kikészítõ akció, jöttek az álmatlan éjszakák, a mocskosabbnál mocskosabb trükkök. Hõsünk bedobta a törölközõt és elköltözött. Idõközben elvégzett egy agykontroll-tanfolyamot és észrevette, hogy különleges képességekre tett szert.

  Eszébe jutottak régi sérelmei, ám elgondolkozott, miért a fölötte lakó rendõrspiclit büntesse, ráadásul annak családja, kisgyereke volt. A lány szüleit valamelyest megértette, maga is úgy érezte, a lányukkal nem viselkedett valami szépen és volt egy kis lelkiismeretfurdalása. Azonban ott volt a lány szüleinek fõnöke, aki az egész akciót irányította. Nyomozni kezdett utána, s megtudta, hogy a rendõr egy sötét alak. '56 utáni tevékenysége nyomán a "veseverõ" becenevet kapta, tengernyi bûn szárad a lelkén. Úgy döntött tehát, hogy õ lesz a próba tárgya.

  Egy évig próbált negatívan hatni alanyára, õ maga nem is nagyon hitt benne. Egyszer csak megtudta, hogy a rendõrt rákkal kezelik egy klinikán. Meg is halt. Persze az ember úgy is gondolkozhat, hogy Magyarországon minden negyedik ember daganatos betegségekben hal meg, tehát elég nagy valószínûsége lehet egy ilyen véletlennek. Csakhogy kb. 300-féle rákos betegséget ismerünk. Miért pont az jelentkezett, amelyet õ akart elõidézni. A történelem nagy tanulsága, hogy ember embernek farkasa. Képzeljük el, ha több millió ember jut el arra a szintre, hogy hozzáférjen a vákuumenergiához éber állapotban is.

  Félelmetes perspektíva. Kis túlzással úgy fogalmazhatnék, hogy Magyarország hamarosan kihalna. Itt ugyanis az SI (Sárga Irigység) faktornak, az intrikáknak, a betartásnak különösen nagy hagyománya van... De vannak ennek kozmikus vetületei is. Ha az emberiség a mai Neander-völgyi erkölcsével hozzáférne a vákuumenergiához mûszaki megoldások révén is, akkor gondoljuk csak meg mit jelentene ez a fanatikus õrültek, a belfasti és a jeruzsálemi robbantók, vagy egy Szaddam Husszein-típusú diktátor kezében, illetve mekkora veszélyt jelenthet az emberiség más élõlények számára a kozmoszban?

  Ha a "kis zöld emberkék" tényleg itt vannak, talán ezért nem segítenek nekünk és ezért maradnak rejtve. Esetleg ellenõrzik, hogy milyen messze jutottunk a vákuumenergia kinyerése terén? Úgy tûnik, hogy az atomhalál fenyegetését túléltük. De vajon tényleg elmúlt-e minden veszély?