Fillér Ferenc:

A JETI (3)

  Mi is tulajdonképpen a jeti, ez a hatalmas, szõrös majomszerû lény? Egyesek úgy magyarázzák, hogy ez a lény az õsi Kínában élt gigantopithecus leszármazottja, míg mások azt állítják, hogy itt nem másról, mint a neandervölgyi õsemberek egy továbbfejlõdött típusáról van szó, amelyeket a cro-magnoniak ûztek ki Európa területérõl. Ezt a teóriát látszanak alátámasztani Myra Shackley kutatásai, amelyek folyamán Mongóliában ennek az õsembernek a használati tárgyait tárták fel. Természetesen az a lehetõség is fenn áll, hogy a jeti az elsõ értelmes humanoid típusú életforma, mely a Földön kialakult.

  Valószínûleg mi is így néznénk ki, ha a földönkívüliek nem avatkoztak volna bele génsebészettel az emberiség természetes evolúciós folyamatába. Sõt, még merészebb hipotézisek is léteznek, miszerint a jeti nem földi eredetû, hanem földönkívüli lények hozták õket magukkal bolygónkra. Elképzelhetõ lenne ugyanis, hogy ezeket a lényeket egy számukra fontos bolygóról telepítették ki a Földre. A kanadai indiánok állítása szerint is az általuk "õrült medvéknek" nevezett lényeket az "égen repülõ korongokból dobálták ki.

  Élnek másfajta, kevésbé ismert - esetlegesen földönkívüli eredettel bíró - lények is a Földön. Jó példa ezekre az ASS (Abominable Swamp Slob), a förtelmes mocsári iszaplény is, melyet az 1960-70-es években észleltek elõször Ohio környékén. Ez a lény a mocsarakban él, két-három méter magas, pikkelyes bõrû, világító zöld, vagy piros szemû és szokatlanul hosszú karjai vannak. Rendkívül fürge és nõi sikításhoz hasonló hangokat hallat. Egy tipikus észlelés Nyugat-Virginiából: az eset 1960 októberében történt, mikoris W. C. Priestley a Monongahela Nemzeti Parkban autózott.

  Egyszercsak váratlanul leállt a kocsijának a motorja: ekkor pillantotta meg a szörnyet. Tõle balra állt az út mentén és "hosszú szõre felfelé meredt." Barátjainak egy csoportja elõtte hajtott az úton egy busszal, majd amikor észrevették, hogy Priestley nincsen mögöttük, visszafordultak, hogy megnézzék mi a baj. "Nem tudom meddig ültem ott, míg a fiúknak hiányozni kezdtem és visszajöttek a busszal oda, ahol voltam. Úgy tûnt, a szörny nagyon félt a busztól, mert leengedte a szõrét - amely addig végig az égnek állt - s mihelyt ezt megtette, a motor újra beindult.

  Nem mondtam el a fiúknak, hogy mit láttam. A dolog eliramodott, amikor a busz megállt." Ezután az autója rendbe jött, de egy kis idõ múlva másodszor is ugyanúgy leállt. "Láthattam a motorháztetõ alól kirepülõ szikrákat, mintha az autónak valami komoly baja lett volna. És egészen biztos, hogy az út mellett ott állt a szörny. A biztosítékok teljesen kiégtek a kocsiban." A busz megint visszajött és a szörny ugyanúgy viselkedve, mint az elõbb, berohant az út menti erdõbe. Nagyon sok bizonyíték létezik a jeti és más szörnyek valóságosságára.

  Ezek között fotók, filmek, sõt még egy jégbefagyott tetem is szerepel, melyet Ivan Sanderson és Dr. Bernard Heuvelmans vizsgált meg. Ezt késõbb az évszázad csalásának nyilvánították, de ki tudja, a tudósok még ma sem tudták a holttest eredetiségét eldönteni, mivel az nyomtalanul eltûnt. A jeti, a förtelmes mocsári iszaplény és az ufók viselkedésük alapján kapcsolatba hozhatók egymással. A jeti például elõszeretettel dobál gumiabroncsokat az emberekre, mely jelenséget már az ASS-nél is több ízben észlelték. Na persze nem ebben hasonlítanak az ufókra.

  Az iszaplények például szívesen üldöznek autókat és megvan az a különleges paranormális képességük is, amellyel le tudják állítani a jármûvek motorját. Ez pedig már nagyon is jellemzõ a földönkívüli azonosítatlan repülõ ojektumokra is.

(Irodalom: John Keel: Idegen lények)