0Új

Hevesi Napló

© HEVES MEGYEI IRODALOM, TÁRSADALOM, KULTÚRA©

© 2001. NOVEMBER HÓ © XI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM ©

Tartalom:

Az idő sodrában 3

VERS, PRÓZA

Apor Elemér: November 1., Vers, hajnali szélben 4

Cseh Károly fordításai 5

Székely Dezső: Játék 6

Katona Kálmán fordításai 6

Apor Elemér: Tizenkilenc malmot hajtott valamikor az Eger-patak vize 7

Fecske Csaba: Barázdák fogatlan ínyén 9

Szabó Bogár Imre: Add meg!

Nem kell már 10

Lelkes Miklós: Szépség, ajándék,

A terítőre 11

Fridél Lajos: Bükkaljai ösvényeken XLI. 13

Erdélyi Z. János: Elmennék örökre 22

Abonyi Mária: Rőt szagú est 22

T. Ágoston László: Durrdefekt 23

Gyüre Lajos: Márványpaloták 26

Szabó Zsuzsa: Az ostoba nyárfa 27

Murawski Magdolna: Árny-idő, Nagyharang, La voragine 28

Domokos Sándor: Koszovó 30

Murawski Magdolna: Napló 1996-97 38

Farkas András: Baráti levél 44

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Gebei Sándor: A magyarországi Lengyel Légió “dsidás főhadnagya”,

Fredro Sándor 46

Sebestény Sándor: Bartakovics Béla egri érsek-főispán politikai pályaképe 52

Domokos Sándor: A “szép és jó” szellemi szintézise 56

Kaló Béla: Fényűző életet élek 59

Zimányi Árpád: Nyelvművelő

babonák II. 64

KÖZÉLET

Cserniczky Dénes:

Hihetetlen történetek III. 66

Székely Kiss Edit: Úti élmények “Csángliából” 68

Losonci Miklós: Kádár János portréja 74

Murawski Magdolna: Előrehozott energiaválság, A Makovecz-uszoda igaz története 78

Renn Oszkár: A repetázó tanárok 81

Lelkes Miklós: Gondolatok, aforizmák 86

Patkós Attila: A lélek békéje mindig megteremthető 87

M. Nagy István: A magányról, Sodródunk, de merre? 88

Lőrincz Csilla: Királykisasszony születése Csíkszeredában 91

KÉPZŐMŰVÉSZET

Losonci Miklós: Létportrék, Sára Sándor dokumentumfilmje

Amrita Sher-Gilről 93

Ködöböcz Gábor: A képekben

élő ember 95

SZÍNHÁZ, ZENE, TÁNC, FILMMŰVÉSZET

Abkarovits Endre: Kallós Zoltán 98

Jámbor Ildikó: Diótörő 104

M.M.: Amikor a szépség Egerbe látogat 106

KÖNYVSZEMLE

Abkarovits Endre: Gyimesek vidéke 108

Első borító: Ősz az Eged-hegyen

Fotó: Csontos Ildikó

Hátsó borító: Együttlét

Fotó: H. Barbócz Ildikó

Illusztráció: Fridél Lajos

Felelős szerkesztő és kiadó:

MURAWSKI MAGDOLNA

Szerkesztőbizottság:

DR. ABKAROVITS ENDRE

JÁMBOR ILDIKÓ

KALÓ BÉLA

 

A szerkesztőség címe: 3300 Eger, Bükk sétány 2.

Tel.: 36/411-411; Fax: 36/413-426

1118 Budapest, Ménesi út 73. Tel.: 1/209-4566

Tipográfia: szerkesztőség

Nyomtatás: B.V.B. Nyomda és Kiadó Kft.

3300 Eger, Grónay u. 3. Tel/Fax: 36/310-233/130; 36/412-688

ISSN 1417-7080

Lapunk olvasható az Interneten: www.agria.hu/hnaplo cím alatt

Novemberi számunk megjelenését az alábbi szponzorok segítették:

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM

CSORDÁS LÁSZLÓ, Kanada

AGRIA COMPUTER Kft.

M-FÓLIA Nyomda- és Papíripari KKT.

B.V.B. Nyomda és Kiadó Kft.


Lapunk megvásárolható Egerben a Gárdonyi és Gonda Könyvesboltokban,

Valamint az Északhír árusítóhelyein,

Budapesten az Ecclesia Könyv- és Kegytárgyüzletben és a Hírker árusainál.

Az ország egyéb területein az újságárusoknál.

 

Az idő sodrában

Negyvenöt éve lánctalpak taposták Budapest utcáit. Lövöldözés, füst, a becsapódó lövedékek robaja, menekülő emberek, sebesültek jajgatása és egy nép segélykiáltásai – az éteren át és a borús őszi ég alatt. Ez a kép az egész világ számára fekete-fehérben maradt meg, ki tudja, miért. Negyvenöt éve örömünnepet ült a terror és az embertelenség. Bosszút lihegve sújtott le az ártatlanokra. Nem vett tudomást arról, hogy amit az egymással szembenálló felek képviselnek, soha nem létezhet azonos síkon. Egyikük már a jövőnek álmodja álmait, míg a másik egyfolytában csak pénzről és hatalomról gondolkodik. Vissza akar hozni valamit, amit az előző csatában elvesztett, ám nem veszi észre, hogy az a valami mindörökre elveszett. Megszületett viszont a szabadság, Magyarország szabadsága. A látszólagos győztesek már akkor vesztesek voltak. Azt akarták ököllel és szitkokkal az emberek fejébe verni, hogy ez nem így van.

Az erkölcsi győzelmet nem lehet erőszakkal megszerezni.

Van, aki egész életét a jövőnek szentelt álomban éli le. Lehet művész, lehet alkotó munkát végző, építő, gyarapító ember, a hétköznapok hőse, aki mindig, mindenhol helytáll, de lehet, hogy ő az, aki minden évben elveti a búzát, növényeket és állatokat gondoz, hogy legyen, mert Isten arra teremtette az embert, hogy életével valamit mindig létrehozzon. Hogy gyarapítson és gazdagítson. S nem azért, hogy romboljon. Nem azért, hogy őt és embertársait káromolja. Nem azért, hogy kezet emeljen még a saját gyermekeire is, Isten teremtményeire és az emberi alkotásokra.

Az ember rendeltetése szebb és másabb ennél. Tökéletesebb. Minden tökéletlenségünkkel és csetlés-botlásunkkal együtt olyasmire vagyunk képesek, amire, ha megvalósítottuk, méltán lehetünk büszkék és kifényesedett lélekkel fordulhatunk Teremtőnk felé. Ha egy-egy pillanatra elfordulunk a rohanó világ önpusztító őrjöngésétől és szemlélődni kezdünk, megláthatjuk egy tiszta állati tekintetben, egy madár szépséges tollruhájában, a fűtenger hullámzásában vagy egy dörmögő lódarázs sürgés-forgásában, mi mindenre ad lehetőséget nekünk is az az élet, melyet azonos intenzitással élve mi is az isteni alkotóműhely törvényei szerint élhetnénk. Meg kell látnunk mindebben, a teremtett világ csodájában, hogy a törvényszerűségek nem a kóbor atomok véletlenszerű összeütközéséből és az esetlegesen létező anyag értelmetlen gomolygásából, összelögybölődéséből lettek, hanem egy nagyszabású terv következményei, jóllehet az anyag, az anyagiasság gyakran fellázadt Isten ellen.

Erről szól a mi korunk is. Jön egy pökhendi neutron és azt mondja, hogy ő bármit megtehet. Benne megtalálható az egésznek a lehetősége, tehát ő az úr. A Mindenség Ura. Miközben szentségtörő gondolatainak, tökéletlen, világromboló álmainak megvalósításán “dolgozik”, nem veszi észre, mennyire magányos és esendő, milyen kis porszem az élete. Neki világok kellenek és minél több anyag! Hogy miért? Hát csak hogy minél több legyen a véletlenszerű ütközés, ő pedig minél több véletlenül anyaggá szerveződött “izé” birtokosának mondhassa magát. Hogy szétlőhesse, szétbombázhassa, tönkretehesse mindazt és mindazokat, ami és akik útjában állnak.

S ha valóban sikerül neki? Megtudjuk valaha az okát? Tudható róla egyéb, azonkívül, hogy minderről nem tehet szerencsétlen, mert még nem jutott el az egyedfejlődésnek arra a szintjére, hogy értelmesen szerveződjön?! Ő nem! Ő csak lázad és rombol és tombol és gyűlöl és tarol…

Vajon meddig? Amíg el nem tűnik egy feketelyuk mélyén, ahol nyugodtan kiáltozhat, hiszen Teremtőjén kívül úgyse igen hallja senki…

Vers, próza

Apor Elemér

November 1.

Messzi holdas temetőkön

holt asszonyok vágya nyílik

sok virágba összebújva

hófehérbe, hópirosba

égfölötti búzakékbe

feketébe, éjsötétbe

hervadoznak, hajladoznak,

hogy suttognak, hogy beszélnek

íze lesz az őszi szélnek.

Bús karok csak messzenyúlnak

bús ölek csak messzenyílnak

de nem nyílik mélye sírnak

Kik fenn ülnek sírjok mellett

ünneplőben, gyertyafényben

holtak napi ékességben

mind azt mondják, sírva mondják:

nyugodjatok békességben

nyugodjatok békességben.

 

 

Vers, hajnali szélben

Szállj versem a hajnali széllel

keltsd fel az illatok vad tömegét

kavarogjanak mind, föl az égig

tiszta világ legyen és csodaszép

Halovány ametiszt selyemágyán

lágy izmaival nyújtózik a fény

bújnak az árnyak az erdei tájon

szűk szakadékban, fák levelén.

Madarak csőrében keltsd fel a füttyöt

lányok patyolat ingibe bújj

emberre vigyázz csak, álmát ne zavard

addig jó csak, míg szeme húny

 

 

 

Gerhard Fritsch

Szent Márton

Szent Márton nem osztja meg

köpenyét. A koldusok tovább

dideregnek a templomküszöbön.

Nem érik be az idén sem a búza, és a falu

bolondja azt rikoltozza: a halottak sem

támadnak fel, mert csak fából vannak

az ítéletnap

harsonái.

Ilse Brem

Október

Fergeteg házában

szürke bölcsőben

ágyaz meg magának

a Nap

Mély repedésekben

hasad

ketté

az égbolt

ködben

mosódnak össze

a dombok

az erdei fenyők

csúcsa fölött

Fáradt szem

pillantása

időz még

a madárberkenyén

rongyos

pókháló

csüng

az iszalagon

Rémült gyerek

sikolyát

lélegzi

az este

Cseh Károly fordításai

Székely Dezsõ

Játék

Ha itthagyom a tékozló világot

s nyugvó szívemet benövi a fű,

verseim közé bújva ne csodálkozz,

ennyi voltam: néhány fakult betű,

magánhangzók és mássalhangzók rendje,

pontok és vesszők, mulandó jelek:

kirakójáték – de minden versemből

kirakhatod: nagyon szerettelek.

Hilde Domin

Madárszárnyak

Arany s ezüst függőlámpák

az esőcseppek

mindegyik fűszálon.

Kisírt szemmel mezőarc

fénylik a Napban.

Madarak halk körei,

rozsdabarna szárnyak,

oly szelíden mint

szerelem s szeretet

egyensúlya

ölelésemben.

Jeladás

Egy sirály

rózsaszín az esti fényben

tiszta jel az öböl felett.

Egymásra nézünk.

A füvek megadják magukat

gyengéd jelek a

szélben.

Érthetőbbek vagyunk?

Minden fehér virág

gyűjtöget a Nap sugaraiból

éjszakára.

S mi ketten? Katona Kálmán fordításai

Apor Elemér

Tizenkilenc malmot hajtott valamikor az Eger-patak vize

Őröltek-e búzát a Kallómalomban?

Ez az írás akkor kezdődött, amikor valaki megkérdezte:

- Ki volt az a Kalló?

- Miféle Kalló?

- Hát, akiről a Kallómalmot elnevezték. Akié a malom volt. Még az utca is van róla elnevezve a Csebokszári-lakótelepen.

Az igazság az, hogy a Kalló senkinek sem volt neve. A kallás egy mozzanat a posztókészítés láncolatában, s a malomhoz hasonló épületben történt. Nagy vízikerék hajtotta a hengereket, kalapácsokat, de búzát sohasem őröltek benne. Nem vitt oda egyetlen menyecske egyetlen véka búzát sem “pitléltetni”. Csakhát elmúlt ez is, mint annyi minden, ami apáink, nagyapáink keze nyomát viselte. Életükkel elmúlt, ami életükhöz tartozott. A régi mesterségek szavai halványultak el leginkább. A kallómalmot még őrzi utcanév, le a kalappal azok előtt, akik maradandóvá mentették az egyszer volt, hol nem volt malom emlékét. De ki tudja már néhány kedves öregasszony-anyámon kívül, mi volt az a pitle. A szita, a sok szita, amit a malom szerkezete rázott, hogy minél finomabb legyen a liszt, ami kikerült a malomkövek morzsolásából.

De hát, hogy is állunk a kallómalommal, meg a posztóval?

A posztó nevezetre ma már nem fülel senki. Ma szövetek vannak, vagy könnyű kelmék, szélükbe arany- vagy ezüstbetűkkel beszőve a gyár, az ország neve, ahol a szövetet szőtték, tiszta gyapjúból, vagy műanyaggal kevert szálakból. A közhasználatú, a régi ünnepi férfiruhákhoz szükséges posztó a színlaposztó keserves rímeiben vérzett el. Kicsiny, öreg emberkék hordták szét valamikor még a két világháború közt is a színlapokat az üzletekbe. A színházi idény utolsó színlapjához a kicsiny, öreg emberkék kis cédulát mellékeltek, amit valamelyik nyomda ingyen nyomott ki. A cédulán versezet, amely talán évszázadok óta ugyanazzal a rímmel kezdődött: Nincsen már pénz, nincsen posztó, búcsúzik a színlaposztó. Aki ezek után nem rótta le az illő borravalót, az nem értett a tiszta költészethez, amelybe szegény emberi bánatok vannak beletemetkezve. Különben ma is akad posztó, fekete a ravatalon, zöld a biliárdasztalon, veres posztó az ellenfelek ingerlésére, a szólás-mondás szerint.

Jó lesz, ha tisztázzuk az alapfogalmakat, és bepillantunk a posztókészítés műhelyébe.

Mi a posztó? A szakkönyv azt mondja: sima szövedék, mely sajátos gyapjas, vagy inkább nemezszerű fölszínét kallás, ványolás által nyeri. Először megszövik a szövetet. Amikor lekerül a szövőszékről, nyers szövet a neve, németül loden, magyarul condra. Ekkor következik a kallómalom munkája. A szövetet végtelenítik, azaz két henger között összevarrják, s úgy járatják a hengereket, hogy a szövet beleérjen az úgynevezett kallófészekbe, amiben poshadt vizelet és oldott szappan van. A szerkezet régebbi formája a kalapács, tengelyen levő kalapácsok verik az anyagot. Valamikor posztóverőknek is nevezték a posztókészítőket. Újabb változat szerint hengerekkel tömítik az anyagot, míg “nemezesül”, vagyis a gyapjúszálak eltakarják a szövet fonalait, az anyag szinte fénylően simává válik. Mindehhez bizonyos fokú meleg is szükséges. A művelet folyamán az anyag, hosszában mintegy 22-35, széltében 35-50 százalékot veszít méreteiből, köznyelven összemegy. Hová lettek az eltűnt méterek? Elkallódtak. Ezért van az, hogy amikor keresünk valamit, amit soha nem találunk meg, ami elveszett, azt mondjuk? Elkallódott.

Hanem azért ne rójuk meg azt, aki a kallót névnek sejtette. Sok malomnak volt neve, amiről emlegették. A 18. század végén Sartory József mérnök az 1878-es felmérés szerint térképet készített Egerről. Ezen hét malmot jelöl meg az Eger-patak mentén. Ezek püspöki, vagy káptalani malmok voltak, aszerint, hogy a patak jobb vagy bal oldalán épültek. A püspöki birtokok a patak jobb oldalán, a káptalaniak a patak bal oldalán helyezkedtek el. Ekkor még nem volt személynevük a malmoknak. Később magánosok megvették vagy bérelték ezeket a malmokat, s építettek is. Az Eger-patak szarvaskői ágánál volt a Füzér-malom. A tulajdonos (és nagyon sokan a szavaskőiek közül) szerényebb pénzű nyaralókat is fogadott. A Felsőtárkány felől folyó ágon volt, Felnémet határában a rizskásamalom. Nevének eredete ismeretlen, aligha termeltek rizst ezen a környéken. Ezen alul következett a Polónyi-malom. Ez már komoly teljesítményű őrlőmalom volt, később Englermalomnak, majd a tulajdonos névváltoztatása után Egervári-malomnak hívták. Lejjebb volt a kallómalom, ezt követte a Práff-malom, a vidék legtekintélyesebb malma, a század húszas éveiben még vízi hajtású. Még lejjebb a püspöki malom, amelyet dr. Samassa József bíboros érsek a tűzoltóknak ajándékozott.

A strand területén volt egy kis darálómalom, a sertéshizlalda, a volt vágóhíd tájékán a városi malom, aztán a kis Adamcsek-malom, Kistályához tartozott a Tót-malom, Andornakon az okos nemzetiségi politikájáról híres Mocsáry Lajos épített malmot, villannyal is az látta el a Mocsáry-kastélyt. Nagytályán Berki Antal ősei vették meg a Berki-malmot, azon túl működött a Szentkereszti malom, tovább a maklári felső és alsó, Füzesabonynál a Városrévi, meg a Király-malom, a sort a mezőtárkányi, egerfarmosi és egerlövői malmok zárták le, ez összesen tizenkilenc, nem számítva a kis darálómalmot. Aztán a nagy malmok megették a kicsiket (a nagy gőzmalom a mai posta udvarán), a Mayer, Tatay-malmok, a nagy malmokat meg államosították.

Íme a malmok története nagy vonalakban.

Az Eger-patak pedig csak folyik, folydogál. Hogy nyugdíjba került, elmondhatjuk róla, hogy derék, szorgalmas, dolgos magaviseletű patak volt. Jól megszámítva húsz malmot hajtott, nem mindig egy időben, de mindig csak az őszi esőzések idején.

 

 

Fecske Csaba

Barázdák fogatlan ínyén

levelek tapsát hallgatom

mint kidagadt erek a venyigék

a szőlő duzzadt tőgye megremeg

rozsdásodó fákba dől az ég

fűbe hajtja fejét a csönd

a fűzfa ledobja zubbonyát

hegyével a hold hasát

fölhasítja egy száraz ág

barázdák fogatlan ínyén

őszmaradék varjak

az ég elnyűtt ingébe éjjel

csillagbogáncsok ragadnak

sziromkombiné suhog

a kert csupaszra vetkezik

a domb kórófarkával űzi

magáról a szelek böglyeit

 

Bõsze Balázs

Hatsoros

(Ha hazarendelsz…)

 

Ha hazarendelsz Uram –

küldj elém angyalokat,

el ne tévesszem az utat,

a nagy fényben csak vakulok,

akár Saul, ki Pál-ként

Hozzád futott!

 

 

Szabó Bogár Imre

Add meg!

Add meg Uram, hihesselek,

ha vágyakozik lelkem,

s azt is, hogyha nem hinnélek

ne kelljen hinni benned!

Add meg Uram, mondhassam ki,

hogyha másképp gondolom,

s ne sziszegjen szöges korbács

mindjárt a girhes

hátamon!

Mert

végül is mind hozzád megyünk,

az is, aki botorkál.

S a

rohanó is visszahőköl

az

égő csipkebokornál.

Nem kell már

 

Nem kell már a boros bögre,

rászoktam a véres rögre,

rágom, harapom.

Jó íze van a halálnak,

az emberek rátalálnak,

rágják, harapják.

Kinek foga nagyon éles,

nagyot harap, fogy a rétes,

rágja, harapja.

A te fogad rothadt, gyenge,

lassan eszel, enyelegve

rágod, harapod.

A halál meg röhög rajtunk,

a malmára vizet hajtunk,

rágjuk, harapjuk.

Testünk elfogy, lelkünk szárad,

szájunkból a bűz kiárad,

rágjuk, harapjuk.

Lelkes Miklós

Szépség, ajándék

 

Fent tündértáj, kékcsillantású tánc volt.

Lent a rét gyúlt ki, lobbant, tovalángolt.

Arcok, tüdők tisztultak, Szabad szépség

hozta közel színeit, messzeségét.

A szépség mindig ajándék. Ha látod:

a végtelen öleli csöpp világod.

A szépség mindig ajándék. A hangja,

ha szól, emel csillagtitkos magasba.

A szépség mindig ajándék. Ha érted

mindezt, sziromcsók lelkedig elérhet,

s talán kikötsz egy másik, légi parton,

virághullámban füröszt meg az alkony,

s mikor a rét már kihúnyt, fényt-felejtőn,

csillagtitok ragyog át égi erdőn.

Szépség, ajándék! Minden, miben hittem,

most múltban hallgat, elcsüggedt szívekben,

a fénybe vágyó, sötétlő mesékben

szélben ellobbant lángú, dalú réten.

Mégis, el nem ért, lengő légi parton

nekem – üzen a múltból egy-egy alkony,

árnyékjeleket rajzol égi fákra,

emlékeztet volt-hársfák illatára,

s szívemben fáj, jajdul gyönyörű hűség,

volt-alkonyokból rámnéz egy derűs ég,

s szemem felnyitja szépségre, titokra,

piros sebekből vérző csillagokra.

 

A terítõre…

 

A terítőre lángméz cseppen,

álmot kigyújt és ottmarad.

Az álom ég, szilánkok hullnak,

villan színezüst pillanat.

Ezüst szilánk, Idő szilánkja

meg-megsebez és hallgatunk.

Tükör, nyár, kékség – minden látszat.

Hisszük: vagyunk, de nem vagyunk.

Nem vagyunk és sohasem voltunk,

csak fény-, s árnykéz formálta át

a nemlétet, az érthetetlent,

csodát színlelő nincs-csodát,

s míg lángméz édes cseppje éget

életnek hitt álmot, marad

idő, nemlét, szilánkot küldő,

szívet megsebző pillanat.

 

 

Fridél Lajos

Bükkaljai ösvényeken

LXI.

Fémesen nyikorog a bolt alumíniumkeretes bejárati üvegajtaja. Több százszor hallja ezt naponta a tulajdonos, de neki nem zavaró. Megszokta.

Sokan javasolták már, hogy kenje meg egy kis zsírral, vagy cseppentsen a sarokvasra olajat. De nem, ő szereti ezt a fülsértő csikorgást hallani. Egyrészt, mert ez vevőt jelent, aki ugye hasznot hoz, másrészt, ha a polcok között tesz-vesz, a hangra felfigyelve tudja, hogy bejött valaki.

Most éppen cigarettát pakol. A kartonból halássza ki a dobozokat, azokat rendezgeti a pénztárgép előtti dohányos pulton. Az öngyújtók mellé. A sok színes öngyújtó mellé. Van itt mindenféle színű. Piros, sárga, kék. Ám amit ő használ, az zöld. Szereti a zöld színt. Csak spenótban nem. Mert a főzeléket nem szereti. Csak a húst. Húst hússal, szokta mondani, amikor megkérdezi tőle a felesége, Pannika, hogy mit főzzön neki hétvégére.

- Hagyjál már engem békén azzal a kelkáposzta-főzelékkel meg tökfőzelékkel! Huszonhat éve próbálkozol, pedig huszonhat éve minden héten hallhatod, hogy ki nem állom. Minek idegesítesz hát állandóan ezzel? Főzzél magadnak, ha azt akarsz enni, de nekem adjál pörköltet! Ezt is el kell mondanom minden hétvégén, de hiába, mert úgysem jegyzed meg. Vagy csak engem akarsz mielőbb a sírba lökni, azért idegesítesz még ezzel is. Itt van, ni! Megint elloptak egy dobozzal ebből a hosszú, drága cigarettából. Van nekem így is elég gondom-bajom. Főzzél, amit akarsz, csak pörkölt legyen. Jó sok. Húst hússal!

- Miért idegeskedsz már megint? Belevörösödik az a kopasz fejed. Még tényleg agyonüt a mennykő, úgy felszökik a vérnyomásod. Jól van, na! Pörkölt lesz és kész. Úgyis tudod. Meg rántott hús. Csak megkérdeztem, hátha megjött a gusztusod egy kis főzelékre – nyugtatja a felesége.

- Nem jött meg! Egy csöppet sem jött meg! Evett az én apám elég csalánfőzeléket az orosz fogságban. Megette az én részemet is. Bele is halt szegény. Nyugodjon békében. Én meg hagy éljek még egy kicsit pörkölttel. Ne is dühíts, mert tényleg agyvérzést kapok itt rögtön. Most jut eszembe, hogy reggel elfelejtettem a vérnyomáscsökkentőt bevenni, úgy siettem. Csinálj hozzá hagymás krumplit vagy petrezselymeset. Az jó a pörkölthöz is, meg a rántott húshoz is. Még másnap is. Hány rekesz üdítőt rendeljek ebből a kétliteresből? – enyhül meg István, és amikor elmegy a pénztárgép mögött ülő felesége mellett, gyengéden ráver a fehér boltos köpenyt majd szétrepesztő, de még mindig formás fenekére.

- Jól van, na! Vén bolond! Lesz pörkölt krumplival, de vigyázz magadra, nehogy itt maradjak egyedül a bolttal, mert mihez kezdek nélküled? A vérnyomáslehúzót meg szedjed, ha már drága pénzen kiváltottam! – zárja le a csaknem mindennapos, általuk szinte természetesnek tűnő zsörtölődést Pannika. Már csak azért is, mert megcsikordult az ajtó, azaz vevő érkezik.

- Adjon Isten, Pista komám! – köszön vidáman a boltba betérő, pirospozsgás, ötven körüli, zöldkalapos cimbora, és karjára akaszt egy műanyag bevásárlókosarat. – Hol tartod a friss söröd? Tegyél csak ide a kosaramba négy üveggel, és vágjál vagy harminc dekát abból a jó vastag füstölt szalonnából, mert csurdítani akar a család este.

- Csak nem te is szalonnát sütsz? – kérdezi döbbent ámulattal a boltos, s szinte ijedten néz a barátjára.

- Süt a franc! Hogy sütnék már, amikor esett az éjszaka. Délelőtt kinn voltam, körbejártam a Medves-gödröt, egy konda süldő leváltott valamikor éjszaka, vagy hajnalban. A megázott, puha úton láttam a nyomaikat, de a kiváltás nem találtam meg. Ezek most ott fekszenek a sűrű kökényesben. Ám este biztosan kijönnek a kukoricásba. Hogy sütnék már ilyenkor szalonnát? Megyünk, koma! Itt találkozunk a bolt előtt hat órakor, és elüljük az útjukat. Olyan jó ötven-hatvan kiló körülinek néztem őket, három vagy négy van együtt. Szép ez a szalonna, olyan békebeli, igazi. Majd harapok belőle nyersen vagy kétkatonányit, és hatra itt vagyok. Na, Isten áldjon! Téged meg csókolnálak, Pannikám, ha nem lenne itt az urad! – s vidáman, mint ahogyan érkezett, kilép az üzletből.

- Ej, ez a Gazsi, ez a Gazsi! De pajkos egy ember! S nem öregszik, az Istennek sem. Mióta ismerem, ilyen. Két hete is, hogy táncolt már a lagziban? Mint a motolla. És nem fáradt el. Éjfélkor még a cipőjét is lerúgta, s csak úgy mezítláb ropta a rock and roll-t. Tisztára a táncparkett ördöge volt. Engem is megsürgetett, de úgy, hogy majd elájultam. Csak úgy tátogtam a levegőért! – meséli Pannika, miközben cigarettát kotor elő, s nagy élvezettel rápöffent.

- Biztosan meg is szorongatta a derekadat, vagy tán még lejjebb is. Most is az volt a szerencse, hogy itt voltam, mert amit ő mond, azt be is tartja. Ez olyan! A vén gazember! Vigyázz nekem vele! De nagyon, mert ha én valamit megtudok, hát jaj nektek!

Különben is! Mi az a szádban? Milyen cigarettát szívsz te? Idáig ér, olyan hosszú! Te Panni! Hát ezt kerestem én itt az előbb a cigarettás pulton, miért nem szólsz, hogy te vetted el? A fene bele! Én meg már azt hittem, hogy ellopta valaki.

Te, mert tudod, ez a Gáspár nemcsak vadásznak jó, de a szépasszonyokat sem veti meg. Te meg még azért igencsak szemrevaló, gusztusos falat vagy. De azért fél hatkor csak itt hagynálak, mert hatig át kell öltöznöm, hisz hallottad, megyünk vadászni.

- Menjél csak, menjél! Engem nem lopnak el olyan könnyen. Gazsit meg a felesége elevenen nyúzná meg, ha valami huncutságot tudna meg róla. Jó vagy te nekem, vén bolond, nem kell nekem más. Csak vigyázz magadra. Majd tévézek. De, ha már alszom, amikor megjössz, ne költsél fel – mosolyog pajkos sejtelmességgel élete párjára Pannika.

***

Október eleje volt. A kukoricát még nem törték le. Az aszfaltozott út és a patak között húzódó három-négyszázméteres sáv volt megművelve. A patak által feltöltögetett, jó minőségű szántóterület volt ez. Kevés búza is termett itt. Júniusban járt is bele a disznó, de nem lett jelentős a vadkár. Volt még egy kis krumpli is, de a legtöbb az a kukorica volt. A kis falu portáinak végében, minden ólban visítozott egy-két jóltáplált sertés, amit tél elején, karácsony idején vágnak le. Ezeket a saját fogyasztásra felnevelt jószágokat a falusi ember kukoricával hizlalta. A régi öregek is így csinálták. Nincs is annak párja, más még a zamata is, ha nem azzal a nyavalyás táppal etetik, így tartják, ezt vallják az itt lakók. Nos, ebbe, a már majdnem megérett kukoricába jártak most be a vaddisznók. A pataktól az erdő széléig szintén volt vagy kétszáz méter széles, füves, gazos terület, de az már műveletlen volt, mert erősen lejtett. A váltók itt jól láthatóan mutatták, hogy hol érkeznek a disznók. Igen ám, de ezen a nyílt, minden takarástól mentes helyen a disznó nem szívesen vált át, mert neki olyan hely kell, ahol észrevehetetlen módon, végig sűrű takarásban tudja megközelíteni a táplálkozási helyet, mintegy óvatosan lecsúszva oda. Ezen a nyílt területen tehát valamikor későn, a teljes sötétség leple alatt mozog csak. Ha meg eléri a kukoricát, ott már nagyon nehéz lövéshez jutni. Fényben, a sorok között még lát is valamit a vadász, s jó széllel némi felelőtlen süldőkondát még csak-csak meg lehet közelíteni, de a lővilág elfogytával ez a vállalkozás már teljességgel reménytelen.

Mert a puskalámpa fénye csak a legközelebbi kukoricaszárat és leveleket világítja meg, s a fegyvertávcsőben ez az élesen felvillanó, közeli fény oly módon vakítja el a vadászt, hogy abból már semmit sem lát, ami tőle esetleg tizenöt-húsz méterre van.

Természetesen ilyen közelségbe a magányos kant nem lehet becserkészni, mert ő jól tud magára vigyázni, őt azzal, hogy valami kollégája, rokona szöszmötöl, zizeg, zörög a kukorica között, nem lehet becsapni.

Kukoricában vaddisznóra vadászni tehát nem egyszerű feladat. A kukoricára rájáró, ott táplálkozó disznók terítékre hozatalának aránya elenyésző a búzában lőttekhez képest.

Ám ez azt is jelenti, hogy a szenvedélyes, vérbeli vadásznak ez komoly kihívást jelent. Mert ez ügyességet, szívósságot, a vaddisznó gondolkodásának kiváló ismeretét követeli meg.

A két jó cimbora, Gáspár és István ilyen vadász volt. Szenvedélyes, tapasztalt, ügyes, jó vadász. A területet kiválóan ismerték. A gödröket, völgyeket, sűrűn benőtt, mély vízmosásokat. A meleg fenyveseket, a jól termő tölgyeseket, forrásokat, dagonyákat, a vad által kedvelt, sok évtizedes váltókat, a pihenésre alkalmas, háborítatlan fiatalosokat. Hogyne ismerték volna, hisz mezítlábas kisgyermekkoruktól itt játszadoztak, itt csavarogtak, mint pirosnyakkendős úttörő kamaszok, itt túráztak, majd később ezeken a helyeken hajtottak az akkori vadászoknak, mielőtt ők maguk is vadászok lettek. S már ez is régen volt. Mindketten harminc éve vadásznak.

Ma este is arra készülnek.

***

Kapkodva rántja magára a zöld nadrágját. Pista, az övre fűzött bőr tölténytartót végigsimítva meggyőződik arról, hogy benne van mind az öt lőszer. Kiemeli a puskát a szelvényből, s amikor kilép az udvarra, egy pillanatra úgy érzi, mintha valami még hiányozna. Ám nagyon siet, mert mindjárt hat óra, s Gazsi már ott várja a bolt előtt. Vagy már megint Panninak teszi a szépet odabent. Belép a gumicsizmába, s úgy véli, indulásra kész. A gyapjúpulóver és a meleg posztókabát mindig benne van az autóban, azzal nem kell törődnie. A sötétzöld Wartburg Combi futózott, nagy recéjű gumija alatt surrog, pattog a zúzott kő, ahogy kifordul az udvarról.

A beírókönyvet a bolt falára szerelt, zárható faládában tartják. Gáspár ott áll alatta, kezében a könyv, és nagy odaadással tanulmányozza a bejegyzéseket.

- E! Koma! Már itt is vagy? – fordul István barátjához, amikor az autó közvetlenül mellette megáll. – Mit írjak be, hová üljünk? A fűzfasorba kellene, ahol a legtöbb nyom van. Ott csúsznak be leginkább a kukoricához. Na! Szólalj már meg! De akármit is mondasz, én azt írom be. Hidd meg, jó lesz az. Én hoztam is a kisszéket, hogy legyen mire telepednem, a tied meg úgyis ott van a kocsi farában a kabát alatt. No! Amíg beírok, tedd be hát s cuccomat, hogy haladhassunk! – zárja le a beszélgetést, ami inkább monológ volt, mert úgy elhadarta, hogy Pistának módjában sem volt válaszolni vagy közbeszólni. Gazsi beír, majd fürgén behuppan a Pannika által évek alatt alaposan szétült ülésre, és kiadja a parancsot:

- No, Isten nevében előre! – s már gurulnak is a Medves irányába.

Amikor a műútról letérnek, akkor szólal meg először István.

- Emlékszel-e, cimbora? Amikor vadászok lettünk, ennek az útnak még nyoma sem volt.

- Mindig gyalogláb jöttünk, és de fürgén kapaszkodtunk még akkor itt felfele. Most meg már autóval rázatjuk az ülepünket.

- No, meg golyóspuskánk is van – erősít rá Gáspár, és átveszi a szót – jaj, de nehezen kaptunk rá engedélyt! Két golyós volt az egész társaságban, amikor mi kezdtünk. Mind a kettő héthatvankettes, hadi volt. Lestük is nagy csodálkozással. Az öreg ávós, a karvalyorrú Ádám bácsi meg mondogatta: “No, kisöcséim! Ezt nézzétek meg! Elvisz ez egészen Amerikába:”

Vitt az a franckarikába. Az öreg hat év alatt egy őzet meg egy süldeléket lőtt vele összesen. Persze nem a puska volt a rossz, az öregnek állt úgy a puska a kezében, mint tehén valagában a szalmaszál. De a szája az oltári nagy volt, soha nem fogta be, azt hitte, ő az Atyaúristen.

- Te Gazsi! Erről jut eszembe, ez az új ember, akit a nyár elején vettünk fel, ez azt hiszi, hogy övé az egész Bükk. Ez a terepjárójával, amikor a Hagymásból jön hazafelé, nem a műúton megy, hanem az ösvényeken keresztül, itt a területen. Ez végigreflektorozik itt mindent. Lenn a bozai szélen a múlt héten lőtt is így valamit. Tudom, mert mondta a vadhúsos, az a rokonod, a Pali. Pedig nem is volt ide beiratkozva, ki a franckarika ajánlotta ezt be nekünk? Olyan helyen négykerekűzik, ahol ezer év óta még lovas kocsi se járt, most meg szanaszét zavar minden vadat. Én már arra gondoltam, hogy szólok az elnöknek, csináljon már valamit, mert ez nem bír magával. Idefogadtuk, s már azt hiszi, hogy ő görbítette a Holdat.

- Így van ez, jó komám! Mi meg szólni sem mertünk évekig egy szót se. Megváltozott a világ. No! Ott álljál le, ni, ott majd meg tudsz fordulni! – mutatja a híd melletti kiszélesedő füves részt, de érezni a hangsúlyán, hogy ő is ugyanúgy gondolkodik erről a dologról, mint István barátja.

Gáspár már a puskáját húzza ki a tokból, de Pista még mindig a kocsiban keresgél valamit.

- Mit molyolsz már olyan sokáig, ne most rendezkedjél már abban az autóban! – seppegi visszafogott hangon, mert itt kinn a területen a hangos szónak már nincs helye.

- Nem találom a keresőtávcsövemet. Hiába kutatok, nincs. A nagy sietségben otthon felejtettem. Éreztem is, hogy valami hiányzik.

- Nem érdekes, majd fülelsz, meg nézel a szemeddel. Azért van az. Csak nehogy úgy járjál te is, mint az előző titkárunk Szarvaskőben.

- Miért, ő hogy járt? – kérdezi Pista, aki még mindig kutat a hátsó ülésen lévő cókmókok között, mert még nem törődött bele, hogy nem lóghat a nyakában az egyébként elválaszthatatlan, nagy fekete, szovjet gyártmányú távcsöve.

- Jó néhány éve történt már ez az eset, de nekem nagyon tetszett, hát azért jegyeztem meg. Ő is a kukoricához járt ki disznóra, így esténként. Vékony tábla magánkukoricák voltak ott is, mert ezt a meredek pontot a tsz nem tudta megművelni. Már vagy a negyedik este járt oda, lopakodott, fülelgetett, hogy hallja-e a disznók evését a kukoricából. Az úton erős váltók voltak, benn a táblában meg szobányi törések. Induljunk mi is, és majd útközben folytatom!

A használhatatlan, elkorhadt gerendájú, öreg híd túloldalán autók már nem jártak. A párás késő délután a megpuhult száraz fűben teljesen csendben tudtak haladni a fűzfasor irányába. Gáspár folytatta a történetet.

- Szóval, már besötétedett, amikor a titkár húsz-harminc lépés után meg-megállva settenkedett ott a dűlőúton, ahogy az előbb is mondtam, már sokadszor. Ahogy egy enyhe kis kanyar után kikukucskál, az addig nem látható részen megpillant egy nagy fekete foltot. Ez tegnap nem volt itt, villan az agyába, és már kapja is a puskát, mert hát jókora disznót vélt felfedezni abban a nagy sötét foltban. Nem nézte ő meg a keresőtávcsővel, hogy mit is lát, hogy hol az eleje meg a vége, és úgy egyáltalán, csak kibiztosított, vállához emelte a fegyverét, s már világított is a puskalámpával. A foltnak megvillant a két szeme, mire ő menthetetlenül odadurrantott. De talán be is tojt rémületében – így mesélte akkor ő is –, amit én készséggel el is hiszek neki, mert a lövés pillanatában irtózatosat csörrent, dörrent az a valami, s ugyanabban a pillanatban eszeveszett módon kezdett el vonítani. Rögtön tudta ő is, hogy valami nem stimmel, hogy amit ő disznónak gondolt addig, az valami más lehetett. Egészen más.

Ekkorra István már a cigarettáját keresi, mert ez az izgalmas, érdekes történet teljesen magával ragadta, s megkívánta a dohányfüstöt. Megáll, lángot csihol a szép vadászzöld öngyújtójával, és várakozásteli ábrázattal firtatja barátját.

- No! Mi volt az? Mire lőtt a szeleburdija? Csak nem emberre?

- Dehogy emberre! Isten őrizzen még a gondolattól is! Az történt, hogy annak a napnak a reggelén a tulajdonosgazda is észrevette, hogy a disznók dézsmálják a félérett kukoricáját. Nem volt messze a falu, így egy furikon kitolt egy nagy rozsdás, olajoshordót, mellészúrt egy karót, ahhoz meg kikötötte a kutyáját, hogy majd az elijeszti a disznókat. Ha meg este az eső, majd bemegy a lefektetett hordóba. Ez a hordó volt a nagy, disznóformájú, sötét folt, a reflektor fénye pedig a mellette ülő kutya szemeit világította meg. Az volt a szerencse, hogy a kutya nem volt benne a hordóban, így csak a “blatton lőtt” hordó földöntúli hangjától rémült úgy meg, hogy eszeveszett vonyításba kezdet a szerencsétlen pára – ér a történet végéhez Gáspár.

- A mindenségit a bolond világnak! – álmélkodik leesett állal Pista –, hogy mivel nem találkozik az ember a határban! És akkor mi lett? – érdeklődik kíváncsian, s közben hatalmasat slukkol az ekkorra már csikké szívott cigarettájából.

- Mi lett volna? Semmi! A kutyának nem lett baja, a titkár pedig rémülten, s ebből adódóan igencsak fürgén szedte a lábát, s igyekezett minél gyorsabban eliszkolni még a környékről is. Egy hétig arra sem ment menni.

Közben ide is értünk. Látod-e, onnét az erdőszéltől ereszkednek le. Valahol ezen a nyílt füves részen váltanak át. Oda kellene a nagy fa tövéhez ülni, onnét jó kilövés esne. Ha szerencsénk van, már szürkületben ideérnek. Ami nyomokat délelőtt láttam – de ezt mondtam neked a boltban –, süldők voltak. Azok meg, amilyen felelőtlenek, nem várják ki a sötétséget, mert hajtja-űzi őket az éhes gyomruk, s ha itt érkeznek, ezen a jól kitaposott váltón, talán el tudjuk őket csípni. Maradj itt, ha akarsz, én feljebb megyek vagy háromszáz métert, mert ott is van bejárás. Bár nekem mindegy, ahogyan akarod, maradhatok én is itt – vázolja fel az elképzelését Gáspár.

- Jól van, tudom, hiszen miden vadászatunkkor eljátsszuk ezt. Te vagy az idősebb vadász, téged illet a választás lehetősége. Ha azt mondtad először, hogy én maradjak itt, akkor itt maradok. Egyébként is mindig az első gondolat a legjobb. Inkább abban állapodjunk meg, hogy hány óráig maradunk.

- Tartsunk ki legalább tíz óráig. Hátha valami öreg kan is idevetődik addig. Amikor elindulok, majd idevillantok a lámpával. Egy kalappal kívánok neked, aztán ne félj nagyon itt a sötétben, nem megyek messzire. Ha pedig nagyon megrémülnél valamitől, csak kiáltsál! – viccelődik a jó barát, de arca mosolytalanul marad, s úgy tesz, mintha életükben először vadásznának sötétben, majd így folytatja – Nehogy azt csináld te is, mint tavalyelőtt Sanyika, mert az a szép Pannid még véletlenségből özvegy marad! – búcsúzna pajkosan Gáspár, de Pista marasztalja.

- Hogy jön már megint ide Panni? Különösen Sanyikához? Olyanokat tudsz te mondani, hogy a hangom is eláll. Ne siess már, a Nap még le sem bukott, van még időnk, meséld hát el ezt a Sanyikásat is, mert nagyon szeretem hallgatni az előadásodat. Arról már nem is szólva, hogy az asszonyt se szeretném itt hagyni. Már csak miattad se, vén lókötő, fene azt a huncut fejed, no meg hát pörköltből sem ettem még eleget. Mondjad már! Mi volt azzal a Sanyikával?

- Nem kell nekem a te Pannid! Vén Otelló! Már csak a barátságunk miatt se! – aztán egy leheletnyi csend után némi elbizonytalanodással a hangjában, de természetesen csak a humor kedvéért hozzáteszi – Habár, ahogy így utánagondolok, egy olyan szép özvegyasszony? Nem is tudom, Talán mégis! –, de ekkor már kibuggyan belőle a nevetés, mert István barátjának arcán ismét megjelent az őáltala már jól ismert, sokszor látott, merev bambaság, amiről nem igazán lehetett eldönteni, hogy ijedtség, harag, értetlenség vagy csak a féltékenység ült ki az ábrázatára. Nagy valószínűséggel az utóbbi.

- Hagyjad már az én asszonyomat, fene a bőröd! Inkább Sanyikát meséld, hogy mit művelt már megint! – vágja oda Pista, az indulattól kissé hangosan.

- Ne ordíts már, mert még a faluban is meghallják! Hát veled már viccelni se lehet?

Az úgy volt, hogy Sanyika már ötödik éve járt vadászni. De nagyvadat még nem lőtt. Akkoriban Rezsővel járogatott, nagyon megértették egymást. De hát az egyik tizenkilenc, a másik meg egy híján húsz. Sanyi minden évben, már áprilisban fogadkozott, hogy az idén, most már aztán végre meglövi a bakot, járta is a területet szaporán, figyelgette az őzeket, bírálgatott, válogatott. Lövéshez is jutott, de mindig hibázott. Olyan ideges volt, hogy keze-lába remegett, meg minden, de olyannyira, hogy sosem találta el azt a szegény őzet. Még ötven méterről sem. Én már megsajnáltam, s az egyik este azt mondtam neki, hogy jöjjön velem vadászni, ha akar. Akart.

A bokásztói oldalba ültem. Abból járt ki egy lőhető bak, és abban állapodtunk meg, hogy ha besötétedik, ráhúzunk még egy órát, hátha a disznók is megmozdulnak. Megbeszéltük, hogy hol találkozunk, s hogy pontosan mikor. Továbbmentem a gerincen, és a túloldali völgy szélén helyezkedtem el. Három öreg vadkörtefa volt alattam, s épp akkor potyogtak róla az érett körték. Láttam alatta a disznópiszkálást, turkálást, reméltem, hogy rájönnek az este is. A lővilág elfogytáig Sanyi nem adott le lövést. Időnk bőven volt, így én tovább hallgatóztam ott a sötétben. Mert sötét volt nagyon. Emlékszem, olyan borongós, szomorú, őszi hangulat. Roppant a sűrű, hallottam, hogy disznók közelednek. A puskámat kézben tartottam, ki is biztosítottam. A közeledő hangokból úgy ítéltem meg, hogy épp a körtefa az úticéljuk. Nagyszerű, lelkendeztem boldogan, és már hallom is, hogy az egyik messzehangzó csámcsogással eszi a hullott gyümölcsöt. Óvatos hangtalansággal emelem vállamhoz a fegyvert, már a kapcsolón van az ujjam, amikor a fejem fölött elhúz egy hófehér, metsző fénykéve.

- Mi a fene ez? – gondolom hirtelen, mert váratlanul ért, nem tudtam, hogy honnét jön. Odakapom a fejem. – Szent Isten! Vagy harminc méterre tőlem, fenn a gerinc füves útján áll valaki, és világít a körtefák alá. Jézusmária! – nyögöm ijedten.

Ekkor már a süldők riadt nyargalásának robaja az erdőből hallatszott, mert persze elugrottak. A világítós természetesen Sanyika volt.

- Mit keresel itt? – kiáltok rá idegesen, mert nem tudtam, mi baja van, hirtelen valami rosszra, valami nagy bajra gondoltam.

- Semmi, csak hallottam, hogy eszik ott valami a fa alatt, s gondoltam, megnézem – válaszol nagy ártatlanul a szerencsétlenje.

- De hogy kerülsz ide? Miért nem vagy ott, ahová ültettelek? – kiáltom oda még mindig remegve az idegességtől, mert még akkor jött ki rajtam a remegés. – Hogy tehetsz ilyet, hogy otthagyod a helyed, mi van, ha azt hiszem, hogy vad közeledik, és odadurrantok? Vagy ha nem is én, mert én nemigen kapkodok, de van olyan viszkető kezű, ideges vadász is, aki már odapörkölt volna.

No, meg a vadászatomat is elrontotta, mert ha nem világítgat olyan esztelenül, mint egy megtébolyult ufó, már egy süldő ott feküdt volna a fa alatt. Nézz már, koma! Még mindig beleidegesedek, ahogy rágondolok, pedig már két esztendeje, hogy történt a dolog.

- De miért ment oda? – vág közbe Pista.

- Én is azt kérdeztem tőle. Azt felelte, hogy látta, hogy én merre mentem, és mivel ott alatta nem mozdult semmi, úgy gondolta, eljön felém. S ott a közelemben meghúzódott. Képzeld már! Ott guggolt tőlem harminc méterre egy bokor alatt. Az a csoda, hogy nem hallottam a foga vacogását, mert biztosan citerázott félelmében. Hiszen félt a mulyája egyedül a sötétben, azért ballagott utánam. Nem is bántottam a lelkemet, mert megsajnáltam. Többé azután nem is hívtam, - fejezte be mondókáját Gáspár.

- Nézd már, milyen magasan repülnek ott a hollók! A hangjuk alapján pedig azt gondolhatnád, hogy valahol itt, a fák felett. És milyen sokan vannak! Gyerekkorunkban nem is láttunk, most meg egyre több van – elmélkedik Pista, s tekintetével követi az apró, fekete pontok lassú távolodását.

- A múlt héten találkoztam a felsőtárkányi vadőrrel. Ő mesélte, hogy a falujuk mellett a Nyírjesben egy fej nélküli szarvasbikatetemet talált. Három vagy négy napja lőhették meg. A fejet levágták, elvitték, az értékes vadhús meg az enyészeté lett. Hatvankét hollót számolt össze körülötte.

Ő mondta, hogy nyolcvan évvel ezelőtt Nagy – Magyarország teljes területén együttvéve sem volt ennyi. Márpedig ő ért hozzá. Jaj, de jó vadász! Van egy kis vékony vadászkönyvem. Még 1979-ben írta Szalay Pista bácsi, és abban ő már említi a tárkányi tehetséges, fiatal hivatásos vadászt.

Hát, ritka egy tusa ő az erdőnek és a vadászatnak. Háromszor volt Kanadában vadászni, de járt ő puskával már Afrikában is. Mesélt arról is, mert ráértünk. Az asszonyaink vásároltak, mi meg a parkolóban a Niva mellett beszélgettünk. Te! Azt is mondta, hogy majdnem meghalt Afrikában.

- Széttépte az oroszlán? Vagy mi lett vele? – szól, és cigarettáért nyúl István, mert úgy érzi, hogy újabb izgalmas elbeszélés következik. Nem is téved.

- Arra már nem emlékszem, hogy akkor mire vadásztak, de valami félig földbeásott deszkából összetákolt lőkunyhóban kuporogtak az ottani fekete kísérőjével. Előttük egy harmincszor negyvenes lőrés, azon túl pedig sűrű, száraz, tüskés bokorszövevény. Nagy csendben kukucskálnak ott kifelé, amikor a fekete üvölt egy nagyot, és fejjel előre kiugrik, kicsúszik a lyukon, majd úgy tíz méterről eszeveszetten mutogatva kiabál vissza. Ám a tárkányi nem érti, hogy mi lelte a feketét, nem tudja, mit akar, csak azt érezte, hogy nem mindennapi dolog történhetett, mert teljesen magánkívül volt a rémülettől az a szerencsétlen.

Körbeles a bódéban, s a háta mögött észrevesz egy tekergőző, feléje közeledő fekete mambát. Az ott a legmérgesebb kígyó. Akkor aztán már tudta, hogy hányadán áll. Úgy mesélte nekem, hogy van fekete és zöld mamba. A zöld, az a jobbik, mert annak a marása után az ember még akár tíz percig is élhet. Ám ha a fekete mar meg valakit, az négy perc után meghal.

Ültéből célozta meg a lyukat, de beszorult. A vékony, sovány fekete átfért, de az ő nagy hasa beakadt a szűk lőrésbe. Ott kalimpált, erőlködött, üvöltött, de nem fért ki! No! Akkor gondolta, itt a vég. Hogy eljött ide Felsőtárkányból, és most itt kell neki csúful elpusztulnia egy büdös kis afrikai kígyótól. Szabályosan halálfélelme volt. A helybeli meg tovább óbégat, integet, de közelebb nem jön. Nem hát, mert nem mert. Örült, hogy ő már kint van. Ez a szerencsétlen kínjában, kétségbeesésében hátranéz, és azt látja, hogy a kígyó bújik kifelé az ajtó alatt. Ekkor ő is visszapréselődik, odalép a deszkaajtóhoz, nyitja, ám a mamba meggondolta közben magát, és úgy döntött, hogy ő bizony ezt a fájin magyar nimródot csak meglesi közelebbről, s talán meg is kóstolja. Szóval csúszott visszafelé a puruttyája.

No, ez már több volt a soknál. Minden erejét összeszedve, a kétségbeeséstől szinte fejét vesztve nekirontott a bódé falának, ami hála a Jóistennek, kidőlt. Ő meg belezuhant a tüskésbokorba. Azt mondta, amikor kimászott belőle, ezer sebből vérzett, és mindenéből hatalmas tüskék meredeztek, de olyan boldog talán csak akkor volt, mikor a kislánya megszületett. Egyébként, amit eltervezett, mindent meglőtt, kivéve a nagy kudut, mert abból nem találtak elég nagyot. Kicsit meg nem akart lőni. De most már megyek, mert itt van az este, a disznók meg már ott toporognak az erdő szélén, hogy jöhetnek-e már. Egy kalappal, barátom! – emeli meg a sokjelvényes, kopott, de kedves zöld kalapját Gáspár, és a közben leereszkedett esti szürkületben hangtalanul eltűnik a fűzfasor végének irányában.

Erdélyi Z. János

Elmennél örökre

(“A szeretet obulusai” c. ciklusból)

 

Ma oly örömmel elmennék – örökre.

Rég nem volt bennem ilyen nyugalom.

Napok koppanva hulltak: rög a rögre.

Most csend van és mindegyre hallgatom.

Már összebékült lelkem a világgal.

Már nem zavar, hogy senkinek se kell

a kedvem-kínom, hogyha versben szárnyal…

Én nem osztozom többé senkivel.

Magam magányos menedéke békít.

Abban találom nyugalmam talán…

Ha nincs is új lét – elhagyom a régit…

hogy csók legyek egy csillag homlokán.

Abonyi Mária

Rõt szagú est

A Hold ezüst kontyba szedte az esetet,

s feltűzte a sötét fellegek alá.

Keselyűk szárnya suhog,

szemem csillagait hullajtva viszik öledbe.

Kis démonok hurcolják vágyteli lelkem,

a hosszú úton rongyosra marják.

Csendes, rőt szagú estben

jut hozzám fényed.

 

 

 

T. Ágoston László

Durrdefekt

Az igazgató elfordította a sötétítő reluxa műanyaglapkáit, hogy kívülről senki se láthasson be az ablakon, de ő észrevétlenül bámulhassa a parkolóban zajló eseményeket. Magas, kopaszodó, kiugró, erős állcsontú ember, az egész lénye magabiztosságot, erőt sugároz. Most mégis, mintha bizonytalanok lennének a mozdulatai. Szinte vibrál körülötte a levegő.

- Láttad ezt, Mari? – szólt oda a mellette tüsténkedő lila köpenyes asszonynak.

- A Mizseit? – kérdezett vissza alázatosan. – Mert mintha őt láttam volna kiszállni abból a flancos kocsiból. Mi a francot keres ez itt?

- Hát ezt kérdezem én is. Ki van szolgálatban a teherportán?

- Ki is, ki is? Várjon egy percet, főnök, azonnal utánanézek! Az biztos, hogy valamelyik új ember lehet, mert a régiek nem engednék be.

- Nem is ajánlom nekik, mert úgy kirúgom az egész bagázst, hogy a lábuk se éri a földet. Portások… Léhűtő, ingyenélő társaság. Ezekkel is csak bajom van. Aludni járnak be, aztán a kapu meg tárva-nyitva. No, de majd jól megmogyorózom azokat is!

- No, de főnök, azért lássa be, hogy köztünk is vannak rendes emberek! Én például a világ minden kincséért be nem engednék idegent a telepre. Ha meg észreveszek valamit, azonnal jelentem magának. Hát persze nem mindenki ilyen. Hajaj, tudom én azt… Ez a Maca csak úgy veszi föl az utcáról az idegeneket. Néha még a munkanélkülieket is. Aztán persze a fene tudhatja, hogy neki idegenek-e?… Itt van például ez a Feri, akit a múlt héten vett föl. Ilyen buta embert én még nem láttam. Mondom neki, hogy itt a kulcs, ellenőrizze a szerszámirodát. Azt mondja erre, hogy rendben van, de magyarázzam el neki, hol találja. Cseszd meg, gondoltam magamban, hát mire elmagyarázom, hatszor megcsinálom magam. Ott is hagytam. Nem tudja, hol van? De akkor már másodszor volt szolgálatban… Mondtam neki, hogy ne számítson rá, hogy kitölti a próbaidejét. És még ennek van technikumi érettségije, meg felsőfokú munkavédelmi vizsgája… Én a nyolc általánosommal hatszor különb vagyok. Igaz-e, főnök?

- Túl sokat jár a szád, Mari! Inkább azt csinálnád, amit mondtam. Eredj le a teherportára, és mondd meg nekik, hogy ki vannak rúgva!

- Már megyek is, főnök. Mind a két embernek megmondjam? Mert tetszik tudni, hogy ketten vannak szolgálatban. Aztán szólhatnék az öcsémnek, hogy idejöhet valamelyik helyére? A Józsi, tetszik tudni… Olyan rendes, becsületes ember… Már a múlt héten is mondtam… Meg van egy barátja, az is munkanélküli.

- Hagyj engem békén az alkoholista öcséddel! Azért rúgtam ki fél évvel ezelőtt, mert olyan részeg volt, hogy nem tudott megállni a létrán. Tetőfedő… A földön is szédeleg.

- Nem is a szakmájába gondoltam, hanem portásnak.

Az igazgató olyan szúrós szemekkel nézett le az őszülő hajú, apró termetű asszonyra, hogy az jobbnak látta, ha még összébb húzza magát, és gyorsan eltűnik a helyiségből.

Ketten maradtak a portán. Az igazgató az ablak előtt, meg az új ember, aki csak téblábolt a háta mögött, nem tudta eldönteni, mit is kell most tennie.

- Te mióta is vagy nálunk, tanár úr? – fordult hozzá hirtelen az igazgató –, mert ha jól emlékszem, korábban gimnáziumban tanítottál matematikát, ugye?

- Engedelmével, igazgató úr, az a kollégám, aki a másik műszakban dolgozik. Én általános iskolában tanítottam történelmet. Különben két hónapja vagyok portás.

- Már két hónapja? Lassacskán veterán leszel nálunk. Akár meg is alakíthatjátok a portások értelmiségi klubját. Gratulálok! Aztán hogy viseled ezt a hülye Marit? Nem könnyű mellette, mi?

- Tudja, igazgató úr, a feleségét, meg a barátját maga választja az ember. A testvér meg a munkatárs adott.

- Hú, de szépen mondtad. Született diplomata vagy, öregem. De azért csak van véleményed róla? Én tudom, hogy egy összeférhetetlen pletykafészek. A középkorban máglyán égették meg az ilyet. – Elhallgatott, újra a parkolót figyelte. Semmi sem mozdult odakint. – A hétszentségit! – horkant föl indulatosan. – Mit akarhat itt ez a Mizsei? Hogy van pofája visszajönni? – Aztán hirtelen megfordult, szembe a portással, szinte összeért az arcuk. – Fogadjunk, hogy a Mari megmondja, ha visszajön! Ez egy olyan rusnya féreg, hogy két perc alatt képes összeszedni és továbbadni az összes telepi pletykát. Ebből él már harminc éve. És hidd el, engem is túl fog élni. Mert ha ez a Mizsei, az egykori főmérnök úr visszajön, nekem lőttek. De a Marira neki is szüksége lesz, mert tudod, a mai munkanélküli világban jó szakembert bármelyik bokorban lehet találni. Az egyiket kirúgod, hat áll helyette a kapuban. De a jó informátor, az aranyat ér.

A portás megingatta a fejét, keserű mosoly ült ki az arcára. Már majdnem megszólalt, de aztán lenyelte a mondanivalóját.

- Gusztustalan, tudom – húzta el a száját az igazgató is, bár ő feltehetően másra gondolt. – Itt volt a nyakamon a privatizáció, meg ez a főmérnök, a Mizsei is – mondta . – A vezért egy héten belül várta a koncepciónkat. Csakhogy az öreg se jobb ám a Deákné vásznánál; nem együtt, hanem külön-külön dolgoztatta ki velünk. Nem kockáztathattam. Vagy ő, vagy én. Lehet, hogy az ő pályázata volt a legjobb, de lopott. Kirúgtam. Tudom, hogy a te entellektüel lelkivilágoddal ez összeegyeztethetetlen, de mint történelemtanár tudhatod, hogy az erkölcs mindig a győztesek erkölcse. Csak a veszteseket szokták háborús bűnökért bíróság elé állítani. Győztem, eltakarodott a telepről. A Mari szedte ki a kocsija csomagtartójából a lopott szerszámot. Azóta nem láttuk. Most meg itt van…

A portás köhentett, krákogott, fel-alá sétálgatott a szűk helyiségben, s nagyon szeretett volna valahol másutt lenni. Vagy legalább mondani valamit, de semmi nem jutott eszébe.

- Most zavarban vagy, mi? – húzta el a száját az igazgató. – Pedig nálatok is így működik a dolog. Különben te se lennél portás…

- Valóban – mondta a férfi –, csakhogy ez nem ment föl az önvizsgálat alól. Vannak olyan örök emberi értékek, amelyek függetlenek az adott kor divatjától. Ha nem így van, össze kell törni minden tükröt, nehogy az ember valamelyikben összetalálkozzon önmagával.

- Biztosan igazad van – keményedtek meg az igazgató vonásai – de a filozófiai értekezésedet most elnapoljuk, tanár úr. Papírt, ceruzát veszel magadhoz, és szépen kisétálsz a parkolóba, felírod ennek a kocsinak a rendszámát, típusát, meg mindent.

- Fölösleges, főnök. A rendszámot innét is nagyon jól látom, és az is egyértelmű, hogy tavalyi Ford.

- Rendben van, akkor nézd meg, mennyi van a kilométerórájában. Látod, a Mari már végzett is, ott csámpázik a műhely sarkánál. Jól nézz körül, nem muszáj sietned!

A portás kisétált a parkolóba, Mari pedig lélekszakadva nyitott be az ajtón.

- Baj van ám, főnököm! – mondta egy szuszra. – Ez a ganaj főmérnök már nem főmérnök ám, hanem valami privatizációs megbízott. Állítólag a fél telepet maga mellé állította itt fű alatt, és azzal hülyíti az embereket, hogy ő lesz az új igazgató. Ő tárgyalgat az új tulajdonos megbízásából.

- Jól van, Mari, ezt én is tudom, de azért nem eszik olyan forrón azt a kását. Azt mondd meg, ki engedte be!

- Hát éppen ez az, főnököm, hogy olyan igazolványa van, amilyet még én se láttam. Azt mondják a fiúk, muszáj volt beengedni. Be is írták a könyvbe, meg van vele még plusz két fő.

- És nem is hozzám jön a disznó…

- Nem hát, mert az egyik plusz fő a vezérigazgatósági megbízott. Meg aztán sietnek is, mert délben már a minisztériumban kell lenniük.

- Ezt honnét tudod?

- Tudom, ahonnét tudom, de így van. Nekem is lehet magánéletem, nem? Szóval mi legyen az öcsémmel, főnök? Holnap reggelre behívhatom?

- Megmondtam, hogy hagyj békén azzal a részeges öcséddel! – fordult el indulatosan. – Más se hiányzik nekem, mint még egy ilyen… Különben se szoktam visszavenni azt, akit egyszer kirúgok.

- Rendben van, főnököm, ha magának csak ezek a féllábú, megbízhatatlan szarjankók kellenek portásnak, be se hoznám közéjük az én áldott, jó, hűséges Józsimat. Hadd dögöljön éhen az a szerencsétlen! Lelke rajta, főnök. De ha mégis meggondolná a dolgot, én tudnék tippet adni, ki helyett…

- Befejeztük, erről nem is akarok hallani többet! – ezzel becsapta maga mögött az ajtót, és kisétált a parkolóba a portáshoz. Még akkor is sétálgatott a kocsi körül, amikor amaz már régen visszatért az épületbe. Az alvázat nézegette, a kerekeket rugdosta, aztán elment. Mari meg is jegyezte az ablaknál állva.

- Hallja-e, tanár úr, a főnök úgy mustrálja azt a szekeret, mintha meg akarná venni. Pedig nem hiszem, hogy eladó.

Ezen mindketten elmosolyodtak, s tették tovább a dolgukat. Alig telt el fél óra, a volt főmérnök visszaérkezett a két társával egyetemben. Beültek a Fordba, beindították a modort, s amint elindultak volna, mind a négy kerék egyszerre lapult a földhöz.

- No, ezek sem érnek be délre a minisztériumba – nevetett föl Mari, és már vette is a telefont, hogy beszámoljon az igazgatónak a nem mindennapi eseményről.

Az esetet vizsgálat követte. Tény, hogy mind a négy abroncsban egy-egy hatalmas acélszöget találtak. Nem férhet kétség a szándékossághoz. De ki a tettes? A portások mindvégig figyelték a kocsit. Senki se ment a közelébe. Azaz, hogy ketten mégis. Az új portás és az igazgató. S kettőjük közül melyiknek állhatott érdekében, hogy megakadályozza az elindulást? Ezen éppen lehetett volna vitatkozni, ha nem az igazgató vezette volna a vizsgálatot. Mert ugye ki tudhatja, milyen indulatok fűtenek egy ilyen kirúgott tanárembert? Akár egy korábbi sérelem miatt elkövetett bosszú is lehetett… Mari különben is hitelt érdemlően tanúsította, hogy a főnöke nem is volt olyan közel ahhoz a bizonyos autóhoz, hogy elhelyezhette volna azokat a bizonyos szögeket. Ő a saját szemével látta.

Másnap gondterhelt, gyűrött arccal lépett ne az igazgató a porta ajtaján. Senkire se nézett, a tekintete valahol a mennyezeten ugrándozott.

- Tanár úr, gondolom, mondanom se kell, hogy holnaptól nem tartunk igényt a munkádra… Sajnálom, hogy így történt… Még próbaidőben vagy, eltekintek a fegyelmitől. Közös megegyezéssel…

- Értem – nyelt nagyot a férfi. – Csak a veszteseket szokták háborús bűnökért bíróság elé állítani…

- Mit beszél ez itt? – kapta föl a fejét Mari.

- Semmit – legyintett az igazgató. – Csak egy régi beszélgetésünket folytatná.

- És ha nem nyugszom bele? – erősködött a férfi.

- Szíved joga, tanár úr. De gondolod, hogy a vezér inkább hisz neked, mint nekem és Marikának? És ha netán mégis úgy lenne, másnap akkor is kirúgnálak, mert én vagyok a főnököd. Nos, hát mi legyen?

A férfi szó nélkül vette a kalapját, és becsukta maga mögött az ajtót.

- Na, főnököm, akkor mi legyen az öcsémmel? – kérdezte az asszony mosolyogva.

- A fene bánja, no, küldd be hozzám holnap reggel fél nyolcra, majd meglátjuk. Lehet, hogy nem is olyan rossz ember a te öcséd… Legföljebb majd eldugjuk a hátsó portára vagy valamelyik öltözőbe. De józan legyen nekem, és ne késsen, mert akkor te is repülsz!

- Hehe – vigyorgott Mari elégedetten. – Azt még megvárom!

 

 

 

 

Gyüre Lajos

Márványpaloták

Magasodik Déva vára,

rakatják új urak.

Márvány falát hús, vér köti.

Csontos, bütykös ujj rak,

hord szüntelen új piramist,

csillog, villog a vér,

maltert hordat a Hatalom,

mely testes és kövér.

Újgazdagék vígan élnek,

aranyból a kilincs.

Asszonyt ver a düh, a szégyen,

hol otthonos a nincs.

Kiszívja véred a márvány,

a hűvös palota,

Bank úr szól, a láthatatlan:

a véred add oda.

És dől a vér, és dől a pénz,

nőnek márványhegyek.

Új Kőmíves Kelemennék

kötik, s az Idő ketyeg.

 

Szabó Zsuzsa

Az ostoba nyárfa


A kertünkben van néhány fa. Két pálmafa, a hátsó kert két szélső oldalán, egy fenyő középen, egy narancsfa hátul, ami vadnarancsot terem csak, be kéne oltani, hogy élvezhető gyümölcs legyen rajta. Van még két fának is beillő leanderbokrunk, tele rózsaszínű, illatos virágokkal. Mindezek a fák örökzöldek, a fenyő ugyan állandóan pergeti a tűleveleit, a leandernek is lehullik időnként néhány levele, de mégis zöldek maradnak egész évben.

Van a kert közepén, a fenyő és a narancs között egy kis nyárfa is. Még növendék, 5-6 éves lehet, nagyjából egyidős a házunkkal. Két éve lakunk itt, azóta hatalmasat nőtt, legalább egyharmaddal nagyobb, mint mikor idejöttünk. Az egyetlen lombhullató fánk. Minden ősszel, mikor a naptárból látjuk, hogy már ősz van, hullatni kezdi a leveleit. Azért mondom, hogy a naptárból látjuk, mert itt, Portugáliában nincs igazi ősz, igazi tél. A hőmérséklet nagyon enyhe télen is, soha nem fagy, hó nincs. Szeptembertől kezdve kicsit többet esik az eső, és november-decemberben hűvösebb van, de hideg nincs. A kertünkben a muskátli a fal tövébe ültetve egész évben virít, a rózsák úgyszintén. A fű zöld, a buganviliák színesek, a hibiszkusz és a kaktuszok szintén kint “telelnek” a kertben.

Napközben 10-12 fok van általában, éjjel 5-6. Ritkán van szükség kabátra, télikabátra pedig egyáltalán nincs. A mi kis nyárfánk azonban minderről nem akar tudomást venni. Itt, a mediterránihoz hasonló éghajlaton is csak hullajtja makacsul a leveleit,
hogy aztán újakat növeljen tavasszal. Meghatóan fölösleges munka ez évről-évre. Vajon miféle gének parancsának engedelmeskedik a logika ellenére? Honnan hozta azt az ősi tudást, amely minden évben arra készteti, hogy olyan munkát végezzen, amit elődei-ősei a zord éghajlaton végeznek évmilliók óta? Hogy került abba a pirinyó magba, amiből ez a fa kikelt, ennyi genetikai parancs? Hány
évmillió kellett ahhoz, hogy megtanulja, télen hideg van, keveset süt a nap, pihenni kell, levelek nélkül. És még hány évmillióra lenne szükség, hogy a Portugáliában élő összes nyárfa észrevegye, hogy itt télen is sok a napsütés, lehet sütkérezni, a leveleknek se lesz semmi bajuk, nem fognak lefagyni.

És mi, emberek mikor szokunk majd hozzá, hogy rettegésben éljünk? Hány magas épületnek kell leomlania ahhoz, hogy félni kezdjünk a liftben? Hány repülőt kell nekivezetni a felhőkarcolónak, hogy ne akarjunk többé a levegőbe emelkedni? Hová vésődik be ez a félelmetes tudás a gének labirintusában?

Az lenne mégis jobb, ha úgy tennénk, mint a nyárfa. Viselkedjünk logikátlanul. Makacsul és talán fölöslegesen, de maradjunk bizakodóak.

Murawski Magdolna

Árny-idõ

 

Lehull mint égi könny és cseppje száz

Hiába mondanád: nem érdekel

Ma mégis véred minden csöppje ég

és lüktet árad tombol: kész! elég!

Körötted furcsa kórus halkan énekel

míg tetteidre álom-nesz vigyáz

Peregve hull a bánat földre most

míg máshol tombol őrült indulat

Ne várd hogy léted benne kapjon új erőt

kerüld az őrületbe kergetőt

és hagyd a kósza volt-nincs vágyakat

ne játszd a gáncstalant, a főokost

Sietve mégy mert érzed hajtanak

tán más irányba más terekbe, nézd:

lebegve száll kacagva álom-szárnyakon

és úgy kísér mint zengő énekhangokon

a pengő és csilingelő húrok a vén zenészt

Melódiái furcsa fénybe-térbe hajlanak

Megáll a vén idő. Míg rajtad áll

nem is halad. S te játszod elhullt ifjúságod hamvait

Tükörbe nézel. Rejtve most a kép

mely megmutatná lényed lényegét

Te elveted e rút időt. A fény vakít

Még elbűvölten állsz a Volt romjainál

Nincs több szavad. E kép immár elég

hogy általa szakítsd valód e földi tértől el

Hamis a vágy: maradni egyre míg a zöm halad

Hited: hamvak, nevek, igék, mind ártanak

Halálos csend magához végleg így ölel

Míg elszakad a porrá omló föld s az ég

 

 

 

Nagyharang

Míg ünnep van és száll az égre fel

a sok fohász, a nép csak énekel

A vész is szólal. Eljött Szent Mihály

és rátekint az Égi Nagy Király

e méltatlan seregre. Könnye hull

Hazugra álszentekre végleg alkonyul

S csak zúg a nagyharang. Hangjában most ítél

az Égi Úr. A nép meghallja. Újra fél.

Kacagva hinti tiszta fényeit

A napszekér. Feledve éveit

Elénklebeg a lenge égi szép

S a földre hinti búcsúénekét…La voragine*

(Haláltánc)

Örvény sodor. Már járnak hozzád s intenek
a szent tudásnak ismerői: szellemek.
Hessentenéd el őket. Béna lett karod.
Elfúló lélegzettel el se mondhatod

milyen hiába minden. Indulsz már haza.
Riaszt és vonz a boldog-létnek illata.
Füledbe súgják: örvény karja átölel.
Utolsó nászi táncod ez. Szíved felel.

Hatalmas dobbanással ismeri meg őt
a földi létben-vágyban el nem érhetőt.
Pörögve fordulsz táncban örvény szent vizén.
Habbá magasztosulsz a nemlét tengerén.

* Az örvény (olasz)

Domokos Sándor

Koszovó

Dráma egy felvonásban, négy színben

Szereplők:

MAJOR POLSON, az Egyesült Államok légierejének pilótája

ZADICS kapitány, a jugoszláv hadsereg századosa

ATKINS őrmester az USA tengerészgyalogság különleges mentőosztagának szakaszparancsnoka

BOSKO atya, görög szertartású, nős katolikus pap

“BASA” álnéven szereplő parancsnok, Koszovói Felszabadító Hadsereg osztagának parancsnoka

MIRIAM, Bosko atya felesége

PAULINA, a lánya

JOVANIVICS SZABÓ, vojvodinai magyar származású szerb katona

US. MARINE Corps. Közlegény (GI.)

ÁGENS, az USA CIA hírszerző szolgálatának felderítő tisztje

US. EZREDES, a koszovói hadműveletek vezérkari tisztje

A színmű elképzelt körülményeken keresztül igyekszik bemutatni a koszovói válság sokrétűségét, melyre nem lehet fekete-fehér ítéletet hozni, sem azonnali megoldást találni. Az erőszak erőszakkal való orvoslása olyan tévedés, mely magát a jó célt is tönkreteszi.

ELSŐ JELENET

Az olaszországi Aviano légi támaszpont központi irodájában a CIA ügynöke tájékoztatást tart a NATO Szövetség parancsnokainak. Az amerikai erőket Arnold Baker repülőezredes, az angolokat Edmund McFaulain Royal Air Force ezredes, a német Luftwaffét Friedreich Bergman ezredes, a francia légierőt Gérard Maudin repülőezredes, a kanadai légierőt Homer Bouché ezredes képviseli. Jelen van még az olasz megfigyelő Mondano őrnagy. A többi NATO-országot egy-egy törzstiszt képviseli. A NATO három új tagja Lengyelország, Magyarország és a Cseh Köztársaság is egy-egy törzstiszttel vesz részt az eligazításon. Az amerikai, angol, német, francia és a kanadai megfigyelők mellett a többi szerepe csak alárendelt. A CIA- ügynök beszél.

ÜGYNÖK: A helyzet a következő: Jerry Polson őrnagy távolsági bombázója tegnap eltűnt a képernyőről a koszovói Peć város légterében. Lokátorainak jelzését egy felderítő gépünk felfogta, de hamarosan az is megszűnt. Valószínű, a szerbek hatástalanították azt. Polson őrnagy kimentése az ellenséges vonalak mögül elengedhetetlenül fontos. Személyének fogvatartása nemcsak az itteni légi fölényünkre, de az egész USA stratégiai légvédelmi helyzetére is döntő jelentőségű.

MAUDIN: Miért ilyen nagy jelentőségű ez az ügy? Lehet, hogy Mr. Coren túlértékeli az egész ügy fontosságát.

ÜGYNÖK: Alapos okkal tételezzük föl, hogy a szerbek tudomást szereztek arról, hogy Polson őrnagy egyike azon pilótáknak, akit legújabb gépünknek, a Lopakodónak a repülésére kiképeztünk. Ez a gép az USA legújabb légi fegyvere, és joggal feltehető, hogy a szerbek mindent el fognak követni azért, hogy kicsikarják Polsonból a gép aerodinamikai, fegyverzeti és más fontos adatait.

BAKER: Megnyugtatom, Polson nem az a fickó, akivel könnyű dolguk lesz. Én ismerem. Mint fiatal tiszt, két évig az osztályomnál szolgált szárnyparancsnokként.

ÜGYNÖK: Bocsássa meg, ezredes, de a személyi karakter nem biztosíték. Ismerve a szerbek kíméletlen és kegyetlen vallatási módszereit, nekünk Polson őrnagy személyes biztonsága életbevágóan fontos. Ha az oroszoknak tudomására jut Polson jártassága a Lopakodó géppel kapcsolatban, akkor követelni fogják a szerbektől, hogy minden eszközzel csikarják azt ki, vagy adják át nekik Polsont. Azok pedig nem tagadhatják meg egyetlen támogatójuk kívánságait.

BOUCHÉ: Na és mit tehetnek? Ki nem végezhetik, mert egy halottból nem lehet adatokat kipréselni. Lehet, hogy a szerbeknek az F-22 roncsai fontosabbak, mint Polson?

ÜGYNÖK: Lehet, de ettől nem kell félnünk, mert minden újabb gépünk vezérlő szerkezete önromboló. Az utóbbi tizenkét év modelljeinek vezérlő komputerét már ezzel az előrelátással terveztük meg. A tizenkét évnél idősebb gépek meg nem érdekesek, mert azokat az oroszok jobban ismerik, mint mi.

BERGMAN: A vezérmű felrobbantja önmagát?

ÜGYNÖK: Nem vagyok felhatalmazva bővebb felvilágosításra. Csak annyit mondhatok, hogy egy négyzet-incsre gyakorolt terhelés esetén, mely csak zuhanás után következhet be, a nyomás elszabadít egy komputervírust, mely kitörli a gép vezérlési adatait.

BOUCHARD: Akkor meg mi a probléma?

ÜGYNÖK: A személy. Egy embert lehet kényszeríteni. Azt a megjegyzést hallottam az előbb, hogy egy halott nem beszél. Nem így van. Ha másképp nem tudják kényszeríteni Polsont, akkor akár ki is végezhetik azért, hogy megfélemlítsenek minden újabb fogoly pilótát, és elmondjon mindent, amit tud. Ez számunkra egy roppant nagy rizikó.

BAKER: És mi a megoldás?

ÜGYNÖK: A megoldás a CIA által kiképzett különleges mentőegység az “Oroszlánfóka” név alatt ismert Amphibious* kommandó. Tulajdonképpen az elnevezés rossz, mert ez úgy tenger alatti, mint szárazföldi, mint ejtőernyős bevetésre kiképzett egység. Ennek egy szakaszát előrelátásból Macedóniába telepítettük. Csak külön fővezéri engedéllyel vethetők be, amit Polson esetében már meg is kaptunk. Ezt a gyűlést tájékoztatásnak szántuk csupán, hogy szövetségeseink tudomására hozzuk ezt az akciót. Ez a bevetés nem NATO-parancsnokság alatt, hanem közvetlen USA-parancsnokság alatt történik.

BAKER: De nem fél, hogy a kommandó bevetésekor a szerbek megölik a foglyot? Nem növeljük ezzel a Polson életét fenyegető veszélyt?

ÜGYNÖK: Nincs választásunk. Pilótáinknak tudniuk kell, hogy minden körülmények között, mindent elkövettünk a kiszabadításukra. Ez a morál fenntartásához feltétlenül szükséges. Van valamilyen kérdésük még az uraknak ezzel kapcsolatban?

* Kétéltű, kétlaki (angol)

VARGA: (A magyar összekötő tiszt szólal föl elsőnek) Bár Magyarország a NATO legújabb tagjai között van, azért ne vegye rossznéven, ha felhívom Mr. Coren figyelmét arra, hogy Magyarország úgy a taszári reptér, mint a légtere rendelkezésre bocsátásával máris kihívta a magyarok elleni haragot a szerbek részéről. Mivel a Vojvodina provincia jugoszláv terület, annak ellenére, hogy lakossága nagy része magyar, a kormányunk attól fél, hogy ezen együttműködésért a magyar kisebbség fog fizetni. Egy újabb incidens csak növeli ezt a veszélyt.

MONDANO: Magam is csatlakozom a magyar megfigyelő, Varga ezredes aggodalmához. Az amerikai akció a NATO keretén kívül tekinthető eltérésnek a megszokott NATO együttműködéstől. Megértjük a magyar aggodalmat, és mellé soroljuk az olasz nép egyre növekvő amerikaellenes hangulatát, mely az Alpokban történt kábelszakítással kezdődött, és a vétkesek felmentésével csak fokozódott… (Ügynök közbevág idegesen.)

ÜGYNÖK: Bocsánat, uraim, de kifogásaiknak nincs köze a küszöbön álló akcióhoz. A magyar aggodalom a külügyminiszterre tartozik. Az olasz álláspontot pedig egyszer már tisztáztuk. Ha az ügyre nincs további megjegyzés, köszönöm a megjelenést, uraim.

A résztvevők beszélgetve elvonulnak. Az ügynök egyedül maradva telefonál.

ÜGYNÖK: Halló, Charles tizedes, itt Coren felhatalmazott ügynök beszél. Kéretem Steven Atkins alhadnagyot! (Rövid várakozás után Atkins kiképző alhadnagy lép a színre. Terepszínű ruházatban bevetésre készen. Feszesen tiszteleg.)

ATKINS: Steven Atkins alhadnagy, az Oroszlánfóka kommandó parancsnoka, jelentkezem.

ÜGYNÖK: Köszönöm, alhadnagy. Fel vannak készülve az emberei a bevetésre?

ATKINS: Tökéletesen. Amint visszaérkezem Szkopjéba, egy órán belül a helyszínen lehetünk.

ÜGYNÖK: Tisztában van a küldetése jelentőségével, alhadnagy? Megérti a fontosságát annak, hogy nem hagyhatjuk Polson őrnagyot az ellenség kezében? Mindent el kell kövessen, hogy visszahozza az őrnagyot… ha lehet, élve. De ha a helyzet olyan, hogy ez lehetetlen, akkor a végső megoldástól se riadjon vissza! Ez a lehetőség nincs a parancsban szó szerint kifejezve, de tűzharcban sebesüléssel, sőt életvesztéssel is számolni kell. De ezt a megoldást csak végső esetben használhatja, ha más megoldás nincs. Hangsúlyozom azt, hogy egysége az USA felderítő szolgálat alárendeltségben és nem a hadsereg kötelékében kerül bevetésre. Ért engem? Úgy tudom, beszél szerbül.

ATKINS: Horvátul. Majdnem ugyanaz. Anyám családja horvát. A második világháború után a szerbek elől menekültek. Apám akkor, mint rádiós Patton tábornok seregében szolgált, Németországban kerültek össze és ott esküdtek meg.

ÜGYNÖK: Apósát, a maga nagyapját azzal vádolták, hogy usztasa volt.

ATKINS: Hamis vád volt. A háború után minden horvátra ráfogták, hogy fasiszta, pedig csak a szerbek elnyomása miatt álltak a németek mellé.

ÜGYNÖK: Magának is volt valami összeütközése a törvénnyel, nem?

ATKINS: Tinédzserügy. Chicago szegénynegyedében nőttem föl, uram. Ott minden második gyerek beleütközik a törvénybe. Apám munkaképtelen lett, és a segélyből csak nyomorogtunk… Tagja lettem egy bandának, szóval félreléptem. De ennek már idestova huszonöt éve. Azóta a hadsereg az otthonom és a családom. A feleségem és a két fiam is tudta ezt…

ÜGYNÖK: Most hol él a családja?

ATKINS: Richmondban, Virginiában. A kiképzőtábor parancsnokságtól utalta ki a lakást.

ÜGYNÖK: Biztosítom magát, alhadnagy, hogy bármint végződik ez a kaland, a családjáról a CIA Ügynökség gondoskodni fog. Mi nem felejtjük el azokat, akik nekünk dolgoznak.

MÁSODIK JELENET

Szín: a koszovói Peć város külvárosi iskolájának egyik terme. Az iskolát bombatalálat érte. Kitört ablaküvegek, féloldalra lógó falitábla, szétszórt könyvek, rendetlen padsorok, képek ferdén a falon. Egyik Milosevics képe. Egy felborult földgömb a sarokban. A katedra pár székkel az ülésező jugoszláv hadbíróság szolgálatára áll. Oldalt egy kisebb asztal két székkel a vádlottnak van odakészítve. A színen két szerb törzstiszt, egy hadbíró őrnagy, meg az ügyész., Zadics százados, tanácskoznak.

TÖRZSTISZT: Nem kétséges, hogy a hídon megölt civilekért az amerikai pilótát háborús bűn terheli. Az a baj, hogy ha elítéljük is, abból nekünk semmi előnyünk nem sincs.

BÍRÓ: Ez a bíróság tárgyilagosságát illetőleg nem szempont.

ZADICS: De az ország érdeke szempontjából ez a legfontosabb! Továbbmegyek, nagyon fontos ezeket a légi kalózokat elrettenteni. A belgrádi orosz felderítőtiszt kéri, hogy a lelőtt gép pilótájából minden adatot csikarjunk ki. Az ő felderítő szolgálatuk értesült arról, hogy ez a pilóta egyike azoknak, akik “Lopakodó” kiképzésben részesültek. Ez egy igen előrehaladott technikával megépített gép, melyről minden információ stratégiailag fontos. Az oroszok úgy érzik, ezzel tartozunk nekik.

TÖRZSTISZT II.: Úgy is van. Nemzetközi vonalon egyedül Jelcinék állnak mellettünk. Teljesítenünk kell az oroszok kérését.

BÍRÓ: De ha nem áll kötélnek?

ZADICS: Akkor meg kell fenyegetni, hogy mint háborús bűnöst kivégezzük!

BÍRÓ: Ezt jogilag nem tehetjük meg!

ZADICS: Jogilag sok mindent nem tehettünk meg, amit megtettünk! És meg kell tennünk. Ha nem hajlandó a szükséges információkat kiadni, ki kell végezni. Mégpedig úgy, hogy a híre eljusson a NATO többi repülőinek a fülébe. Ha ő nem, a következő amcsi biztosan vallani fog. Nekünk már nincs visszaút! (Kifelé, kiabálva) Jovanics! Vezesse be a foglyot!

Egy fiatal szerb katona bekíséri Polson őrnagyot. A repülő ruhája foltos, kormos, az arcán is kék zúzódás, de az USA pilótasapkát büszkén viseli. Magas, szőke, kékszemű férfi, közel a negyvenhez. Megkötözve jön a színre, de a szerb katona, Jovanics Szabó eloldja a köteléket. Polson a csuklóját dörzsölgeti.

BÍRÓ: Jerry Polson őrnagy, érti, amit mondok, vagy tolmácsot hívassak?

POLSON: Értek szerbül. Gyerekkoromban előbb beszéltem lengyelül, mint angolul. Azt csak az iskolában tanultam meg. Apám második világháborús veterán, Monte Cassinónál harcolt. Mikor a balkáni hadszíntérre rendeltek, kaptam egy alapos szerb nyelvleckét. Nem a nyelvvel van a baj, hanem a bírósággal. Én az Önök bíróságának azt a jogát, hogy felettem ítélkezzen, a leghatározottabban visszautasítom!

ZADICS: Csak ne legyen olyan nagy legény! Önt háborús bűnösséggel vádoljuk!

PÓLSON: Tiltakozom! Ezen bíróság nem tárgyilagos. Nem jogosult ítélkezni felettem. Az igazolványszámom kivételével minden más választ megtagadok.

ZADICS: Hagyja a gyerekeskedést! A maga lézervezérelt bombája akkor csapódott be a hídra, amikor az zsúfolva volt civilekkel!

BÍRÓ: (csalogatóan) De ugyanakkor módunkban van elejteni a vádat bizonyos információkért cserében.

POLSON: Nem vagyok hajlandó semmiféle információt adni Önöknek!

BÍRÓ: Ha hajlandó lenne részletes felvilágosítást adni a Lopakodó vadászbombázó adatairól, akkor átadnánk Önt a Nemzetközi Vöröskeresztnek.

POLSON: (Keserűen) A maguk hadbíróságából egyenesen az USA haditörvényszéke elé kerülnék. Itt háborús bűnösséggel vádolnak, ott a hazaárulás vádjával kellene szembenéznem. Csöbörből-vödörbe. Szép kis ajánlat, mondhatom.

BÍRÓ: Soha senki nem tudná meg, hogy kooperált, hacsak nem vezetne félre hamis adatokkal. Háborús bűnösségi ítélete csak névleges lenne. Szemet hunynánk a civil lakosság lebombázása felett, és jó szándékunk bizonyítására kiadnánk Önt az USA-nak.

POLSON: Csodálatraméltó nagylelkűség. Lehet, hogy maguk nem hiszik el, de mi komoly figyelmeztetést kaptunk a lakosság kímélésére. De Önök ezt nem hiszik el.

TÖRZSTISZT I.: Nehéz elhinni, mikor olyan csodálatosan irányított bombáik vannak. Hogyan lehet egy ilyen csodafegyver birtokában ekkorát tévedni?

ZADICS: Huszonhét halott, köztük öt gyerek!

POLSON: Van az urak között hadipilóta? Mert ha volna, tudná, hogy a közel kétszeres hangsebességgel repülve tizedmásodperc csak az elhatározásra az idő? A feladatom a híd lerombolása volt. A felderítő parancsnokság úgy informált, hogy előző nap figyelmeztető röplapokat szórtak le a lakosságnak. Mi bejelentettük a szándékunkat, és én csak a hídra koncentráltam. A felváz eltakarta a hídon álló lakosságot. Ez egy szomorú tény. De ki adta a parancsot a lakosságnak, hogy a testével fedezze a hidat? Ki kényszerítette oda őket? Azt a parancsnokot kel törvény elé állítani, mint háborús bűnöst! Az én tudomásom szerint az Ön egysége van ebben a körzetben, Zadics százados. A történekért Ön a felelős!

BÍRÓ: Ha megtagadja az együttműködést velünk, Polson őrnagy, akkor kénytelen leszek az ismert tények alapján az Ön háborús bűnösségét kimondani. Ez halállal büntetendő bűn. Ezt még a maguk nyugati jogrendje is elismeri.

POLSON: Ha valóban az igazságot akarja szolgálni, keresse meg a bíróság azt, aki a polgári lakosságot a hídra kényszerítette! Az én bombám csak azért okozott elkerülhetetlen veszteséget.

ZADICS: (Tajtékozva a haragtól) Ez nagyképű nyugati zsargon! Az “elkerülhetetlen veszteség” csak egy szó, ami arra jó, hogy a tömeggyilkosságot elfogadhatónak mutassa be. Nézzen szét ebben a tanteremben! Ezt is a NATO-bombák verték szét. Szerencsére már nem volt tanítás. A maguk nyugati barbársága figyelembe se veszi, hogy a hídnak, amit lebombázott, még a római légiók rakták le az alapjait. Ezek után van még képe “erkölcsi mércéről” beszélni? Amerikája fel sem volt még fedezve, amikor itt már csatornázott városok voltak központi vízellátással. Ha mi megforgatjuk a földet, Cézár ezüstpénzei kerülnek felszínre. Ha maguk felszántják a prérit, a kipusztult bölények csontjait fordítja ki az eke. Ez a pusztítás a maguk civilizációjának eredménye. A West-Pointon belenevelt erkölcsük nem viszolygott az indián anyák és gyermekek kipusztításától sem. Igazam van, őrnagy úr?

POLSON: Azért, mert egy kultúra régi, még nem biztos, hogy erkölcsös is. Maguk azok, akik elutasítják a civilizált világ mércéjét. A szerb öldöklés Boszniában egy új szóval gazdagította a háborús bűn szókincsét, úgy hívják, “etnikai tisztogatás”.

ZADICS: A NATO a maga beképzeltségével úgy döntött, hogy joga van a vezetőinket, élén Miloseviccsel, háborús bűnösségért üldözni. Beképzeltségükben odáig merészkedtek, hogy csak a koszovóiakat ismerik el áldozatoknak. Igazi nyugati előítélet. A maga arroganciája is azon tévhiten alapszik, hogy nekünk nincs bátorságunk Önt kivégezni! Nagy tévedés! Ha kivégezzük és annak híre megy, demoralizálni fogja a NATO-pilótákat. Ha pedig egy közülük fogságba kerül, az beszélni fog! A maga kivégzése jövedelmező lehet számunkra hosszú távon. A legalisztikus csűrés-csavarása a fogalmaknak, mint “etnikai tisztogatás” vagy “beszámított veszteség” csak üres frázis.

POLSON: Kapitány, a maga erkölcsi érzéke olyan torz, hogy még csak remény sincs egymás megértésére. Ha nem látja, be, hogy azok sorsa, akiket a hídra kényszerítve megölt a bombám, nem az én, hanem az Ön áldozatai, akkor nincs miről beszélnünk. Mindenki, aki a hídon elpusztult, az Ön áldozata. Ha ezt nem ismeri be, akkor én csak egy vak embernek beszélek a szivárvány szépségéről!

BÍRÓ: Uraim, a bíróság nem hajlandó tovább hallgatni az Önök retorikus párbaját. Ehelyett még egyszer megismétlem a kérdést. Jerry Polson őrnagy hajlandó-e a jugoszláv hadsereg bíróságával kooperálni és minden feltett kérdésre felelni?

POLSON: Nem! Nem ismerem el a bíróság jogszerűségét.

BÍRÓ: Ez esetben a bíróság visszavonul határozathozatalra.

TÖRZSTISZT II.: Zadics százados továbbra is felelős a fogoly őrizetben tartásáért.

ZADICS: Szökési kísérlet esetén is jogos a fegyverhasználat?

TÖRZSTISZTII.: Természetes. Kötelessége a foglyot minden eszközzel fogva tartani.

A két törzstiszt és a bíró kivonulnak a teremből. Polson és Zadics egyedül maradnak. Elsőnek Polson gyújt rá egy amerikai cigarettára, majd Zadics is rágyújt, mialatt fel-alá sétálgat.

ZADICS: (beleszagol Polson cigarettafüstjébe) Furcsa szaga van.

POLSON: A cigarettának? Meg akarja kóstolni? Tessék…

ZADICS: Nem én. Ki nem állhatom a szagát. Igazi nyugati szag.

POLSON: Nyugati szag? Mit ért nyugati szag alatt?

ZADICS: Mesterkélt szag. Van benne valami édeskés. Az aromája hasonlít a rothadás szagához. Van benne az elkorcsosodás dekadenciájából. Emlékeztet a temetésre.

POLSON: Már értem, mire céloz. A maguk értékrendjében csak az valódi, ami durva és csiszolatlan. Egy izzadságszagú ing vagy bűzös kapca is lehet a romlatlan, nyers erő szimbóluma?

ZADICS: Hiába próbálja kiforgatni a szavaim értelmét, alapjában a romlatlan, durva nyerseségi erő. Mi évszázadok folyamán tanultuk meg, hogy a háború egy ocsmány versengés, melyben csak a kíméletlenek győznek. Ez alakította az ízlésünket. Ezt fejezi ki a táncaink vad üteme, az ételeink csípős íze, szégyentelen, nyílt szeretkezéseink és még a dohányunk meghamisítatlan zamata is! Csak idő kérdése, és mi, az őserejű szerbek fogjuk uralni a Balkánt.

POLSON: Ez egyben annak a kinyilatkoztatása, hogy maguk semmiféle korlátozást, szabályt vagy törvényt nem fogadnak el, mely a háború nyers erőszakát szabályozza? Akkor Hitlernek igaza volt! Ilyen alapon nincs joguk engem háborús bűnnel vádolni!

ZADICS: De van! Pont a maguk erkölcsi mércéje adja meg ehhez a jogot. Önök a saját erkölcsi mértéküket általánosan kötelezőnek tartják. Ennek alapján ítélik el és jelentik ki a vezetőinktől le az utolsó katonáig, hogy háborús bűnösök. De ha a maguk mércéje mindenkire érvényes, akkor elsősorban magukra érvényes. Ezért megvan minden jogunk arra, hogy a tetteikért magukat mi a saját mércéjük alapján ítéljük meg! Mi soha sem fogadtuk el az erkölcsi megkötöttségeket magunkra kötelezőnek. Jogosnak tartjuk, ha egy nemzet megtisztulási vágyból meg akar szabadulni a nemkívánatos elemektől. A maguk mércéje nem a mienk.

POLSON: Maguk tehát jogosnak ismerik el, hogy a többség kiűzzön minden más nemzetiséget az országból?

ZADICS: Maguk ezt nem értik. Mi szerbek itt kovácsolódtunk nemzetté a koszovói síkon. A “Fekete madarak” síkságát török fegyverektől lemészárolt szerbek vére feketítette be. Ebből született a mai szerbek egybetartozásának erejévé. A testi vér és az ortodox hit szellemi ereje olyan cement, ami összeköt minden szláv népet. Olyanok vagyunk, mint a dohányunk füstje. Kendőzetlenül csípős, mások számára élvezhetetlen, de bennünket ez a füst konzervál, megőriz az elkorcsosodástól. Mi élünk a magunk meggyőződése szerint, a maguk erkölcsi rendje csak magukra kötelező. (Kívülről hallatszik a bíróság közeledése). De nincs már időnk a vita eldöntésére. Azt már a bíróság eldöntötte.

A bizottság bevonul. Zadics és Polson állva hallgatják az ítélethirdetést.

BÍRÓ: A Jugoszláv Köztársaság hadbírósága Jerry Polson repülőőrnagyot, az USA légierejének bombázó pilótáját, azonossági száma UAF 921-147-B-Pr.-65. Felelősnek találta a Peć város közelében 1999. április hó 26-án megölt civil lakosság haláláért, mely a vasúti átjáró híd bombázásának volt a következménye. A bombázás tényét a vádlott beismerte. A bíróság elutasította a vádlott azon védekezését, hogy nem vette észre a lakosság jelenlétét a hídon. A bíróság a vádlottat, Jerry Polson US őrnagyot háborús bűnösségért golyó általi halálra ítéli. Az ítélet végrehajtásának az ideje 1999. május 30. reggel hat óra. Az ítélet jogerős. Az ítélet jogerős. Kelt, Peć, 1999. május 28-án.

TÖRZSTISZT I.: Zadics százados! Alakulatával továbbra is ebben a védőállásban marad. Ön felelős a fogoly őrzéséért, és az Ön százada adja a kivégző osztagot. A bíróság a főhadiszállásra vonul vissza, de fenntartja a rádióösszeköttetést. Végeztem!

ZADICS: Megértettem. (Tiszteleg. A bíróság elvonul. Polson és Zadics ismét egyedül.)

POLSON: (Leplezetlen keserűséggel) Gazemberek! Gyilkosok, megbecstelenítők, rablók, álszentek! Van pofája ennek a színpadi bíróságnak, mely eltűri a lakosság otthonából való kizavarását, a férfiak tömeges kivégzését, a nők megerőszakolását, engem halálra ítélni! Ez alábbvaló, mint egy lincselés. Remélem, mikor vége lesz ennek, maga és a társai a Hágai Bíróság előtt fognak felelni a tettiért!

ZADICS: Kár dühöngeni. Katonasors. Ma nekem, holnap neked. Két kilométer magasból a híd csak játékszer. Minden csak személytelen kulissza. A Hadtudományi Intézet terepasztalán a háború csak színjáték. Maga, őrnagy most kerül először szembe a háború véres valóságával. Eddig minden csak sakkjátszmának látszott fölülről. Most meg van döbbenve, hogy a partnerük nem hajlandó betartani a maguk által hozott szabályokat.

POLSON: A mi szabályaink a civilizált népek általánosan elfogadott erkölcsi szabályai.

ZADICS: És ha szabad kérdeznem, az mi? Hogyan működött az általános erkölcsi szabály, amikor az Usztasa mészárolta a szerbeket? Vagy a magyar nácik a Dunába lőtték a mi fiainkat? A nyolc év alatt, amíg az Irak-Irán háború a maguktól vásárolt fegyverekkel irtotta egymást, egy tiltakozó szó sem hangzott el. De bezzeg, mikor a Nyugat olajérdeke veszélyben forgott, olyan fölényesen és kegyetlenül csaptak rá Irakra, hogy példátlan. És mint győztesek, visszaültették az aranyozott trónra a világ egyik legautokratább sejkjét a demokrácia nevében. A kambodzsai, burundi, erithreai, szudáni mészárlásoknál miért nem szólalt meg ez az erkölcsi érzékenység? Mert a fegyvereladás jó üzlet, és csak színes népeket érintett? Itt is csak balkáni népek véreznek, ugye? Ez az a híres NATO-féle erkölcsi alap, amiről maga beszél?

POLSON: A maguk kommunista, vagy ma már posztkommunista elvtársaik emberirtása semmivel sem marad a felsoroltak mögött, sem a Szovjetben, sem Kínában, sem Tibetben, sem ’56-ban Magyarországon, hogy csak pár példát említsek. De én nem akarom a magunk bűneit a magukéval igazolni. Két rosszból nem lesz egy jó! Ez is egy olyan nyugati erkölcsi szabály, amit a maguk ideológiája elutasít.

ZADICS: A bírónak igaza volt. Minden filozófiai vita felesleges ott, ahol a fegyverek beszélnek. Hogy lássa, nem vagyok teljesen érzéketlen a sorsa iránt, szeretnék az utolsó percein könnyíteni. Mondja, van valami kívánsága? Étel? Ital? Esetleg egy nő?

POLSON: (Undorral) Úristen! Hogyan lehet valaki ilyen sekélyes? Ilyen szűk lelkületű! De ha már segíteni akar, hozasson papot. Katolikus papot.

ZADICS: Az nem lesz könnyű. Itt a nép vagy mohamedán, vagy ortodox. De azért megpróbálom. Míg távol leszek, ne próbáljon szökni! Körül van véve az épület. A maga kedvéért megpróbálok egy katolikus papot keríteni.

(Folytatjuk)

Murawski Magdolna

Napló

1996-97

A hétvégén látványos választási győzelem Romániában: a levitézlett Iliescut most felváltja a tudós Constantinescu, akit az erdélyi magyarság is támogat. Nem lehetett könnyű legyőznie a minden hájjal megkent vetélytársát, hiszen a kommunisták szokásos fogásai közé tarozik, hogy lefizetik a csőcseléket. A riportokból most is erre lehet következtetni. A legprimitívebb körülmények között élő emberek nyilatkozzák, hogy nekik Iliescu alatt milyen jó volt.

Elgondolkodom, vajon mi lehetett olyan jó nekik egy olyan politikusban, akit még sohase láttak testközelből, és aki nyilatkozat közben rendszerint nem néz a beszélgetőpartnere szemébe?! Persze, a riportalanyokat is hasonló testbeszéd jellemzi. A riporter mellé néznek, mikor Iliescut dicsérik. Általában sok a sunyi nézésű, primitív ember. Nem nagy csoda, hiszen épp olyan diktatúrában éltek, mely teljes mértékben igényt tartott arra, hogy az emberi lelkeket megbéklyózza és minél nagyobb mértékben megnyomorítsa.

A riportműsor csúcsa, mikor az ottani romák éltetik az épp leváltott nagyfőnököt. Az egyikük azt mondja, hogy Iliescu visszaadta a romáknak az ő aranyukat, amit Ceaucescu elvett tőlük. Nézem a nyilatkozókat Mocskos, toprongyos kinézetű emberek. Lezüllött, lesüllyedt környezetből származhatnak. Ugyan miféle aranyakról beszélnek ezek? Akinek aranya van, az nem így öltözködik... Afféle keleti szóvirág lehet ez is. Az arabok, törökök szoktak ilyen túlzásokba esni. Na igen. Ők jobban keveredtek a törökkel, mint az anyaországbeliek. Bölcsebbek voltak nálunk, azt szokták mondani. Ők sajnálták az emberáldozatot, ezért kiegyeztek mihamarabb. Nézem ezt a borzalmas genetikai masszát. Egy őszinte tekintetet, egy kedves mosolyt alig csíphetsz el, ha köztük jársz. Mindenki rejtőzködik. Benned is, a mondataid mögött is folyton a rejtett értelmet, a hátsó szándékot keresik. Ravaszkodnak, kupeckednek, és ha átráztak, úgy érzik, ügyesebbek, okosabbak nálad. Ha az eredményt nézem, néha bizony jobb becsületesen ellenállni és inkább a harcban elvérezni, mint ilyen korcs utódokat világra hozni. Elborzadok, ahányszor csak látom.

Afganisztáni képek. Rommá lőtt városok... vagy csak egy városuk van, Kabul? A hajdani épületek még ilyen állapotban is őriznek valamit abból a kultúrából, melynek ma már nyomai sincsenek. Csupán az emberi gyűlölet tombol. Még mindig. A véres háborúból semmit nem tanultak. Most állítólag “békés természetű harcosok” vették át az irányítást... Na igen... mintha a kettő szépen megférne egymással egyazon emberben... Olyan ez, mint a hajdani kommunista rögeszme, a békeharc. Ez németül hangzott a legpocsékabbul: “Wir kämpfen für den Frieden!” (Mi a békéért harcolunk!)

Ők harcolnak, a gyerekek pedig sorra-rendre felrobbannak a lépten-nyomon elhelyezett aknákon. Állítólag Kabul a leginkább elaknásított város most a földön. Szép kis rekord! Borzalmas nézni a kezetlen, lábatlan gyerekeket, felnőtteket. A háború látszólag közönyössé teszi az emberi lelket. Pedig csak egyféle tompultság ez, a lélek önvédelme: ha intenzíven élné át ugyanezt, belebolondulna a puszta tudatba, hogy ő most egy ördögi játszma közönséges kis játékszere, sakkfigurája. Akarata nem lehet, csupán elszenvednie szabad mindazt, amit művelnek vele

És közben a nyomor, mindenütt a nyomor látható jelei... Persze, milyen is lehetne egy háború sújtotta ország?! Mitől virágozna, ha a lakóit csak az éppen aktuális bosszúhadjárat érdekli? Egyetlen szép kép az egészben: a Kék Mecset. Lenyűgözően szép. Nemcsak a színei, hanem a formája, a harmóniája. Mint minden kupola, egy kicsit ez is az égboltot szimbolizálja. Pár pillanatra mutatják csupán, de feledhetetlen. Járai Judit tudósít fekete kabátban, fekete fátyollal a fején. Az iszlám kegyetlen terrort alkalmaz a nőkön is. Nyilván életveszélyes volna ellenszegülnie az ottani törvényeknek. A légkör a legdöbbenetesebb az egészben. Nem számít, hogy művelt, több nyelvet beszélő, európai nő, nekik akkor is csak ugyanannyit ér, mint bármely primitív, analfabéta honfitársnőjük. Az általánosítás, az egy kalap alá vétel mindig felháborító. Ne higgye senki, hogy én a muzulmán nők elnyomását természetesnek találom. Sőt. Én mindenféle diszkriminációt jogtalannak tartok. De aki benne él abban a közegben és legalább bizonyos mértékben elfogadja azt a jogrendet, nem lázad ellene, annak van felelőssége abban, hogy őt elnyomják. Aki soha nem szól, azt soha nem hallják meg.

Bennem legalább akkora döbbenetet szokott kiváltani az is, ha a fanatizált muzulmán nők csapatát látom kiáltozni, fekete csadorban, öklüket rázva üvöltözni-visítozni az utcán filmeken, valamiféle iszlám révület megszállottjaiként. Mert ugye van különbség aközött, hogy egy nőt bezárnak és otthon azt művelnek vele, amit akarnak, meg aközött, hogy valaki kimegy az utcára és fennhangon követeli, hogy őt ugyancsak nyomják el, mert ez a törvény, a megváltoztathatatlan... Más nép, más világ... Nekünk, európaiaknak ez egyszerűen megfoghatatlan, felfoghatatlan...

Azt hiszem, igazságtalan voltam egy kicsit. Talán nem is kicsit. Hiszen ha csak a jelen század történelmét nézem, ott is meg kell látnom, hogy a fasizmus és a kommunizmus is ugyanerről szólt: a megalázott, emberi mivoltától is megfosztott kisembert végül a gyalázat csúcsfokaként kiküldik az utcára, hogy teljesítse be a sátáni művet. Éltetnie kell azt, aki mindenétől megfosztotta, még az emberi tartásától is.

Hát igen. Ha jól belegondolok, az egész emberi történelem is erről szól: gyalázat fenn, alázat lenn. És végül minden rohadt rendszer megköveteli tőled azt, hogy a lelked is ajánld fel neki. Nem elég neki a fizikai jelenléted, azt is elvárja, hogy azonosulj vele. És itt jön mindig a választóvíz próbája. Akiben van emberi jóérzés, az ilyenkor mindig szembeszegül. Végső menedékünk csak önnön lelkünk mélyén lehet. Itt bizony nem érnek utol. Fizikai mivoltunkat megsemmisíthetik, de a lelkünket nem érintheti senki. Az csak a miénk. És mégis ez az a részünk, amelyet legkivált védenünk kell. A mai ember ezt nem tudja. Vagy úgy tűnik, mintha elfeledkezett volna a legfontosabbról, a lelki önvédelemről. Ezért feszül benne akkora ellentmondás. Úgy tűnik, mintha az agresszivitása dominálna. Pedig végtelenül elesett és védtelen érzelmileg-lelkileg. Minden degeneratív társadalom ilyen hatással van az emberekre.

Afrikai menekültek hada. Szerencsétlen, rettegő emberek, akiket egyszerűen kiűztek az otthonukból. Most menedéket keresnek valahol, mert hát a világban kell lenni olyan helynek, ahol otthon érezzük magunkat... Botokkal tartják távol őket az élelmiszerraktáraktól, ahová a segélycsomagok azért érkeznek, hogy ők ne pusztuljanak éhen. A botozás ellen nem lázadnak látványosan. És ez a legdöbbenetesebb az egészben. Napok óta egyfolytában azon töprengek, mi is az, ami nélkülözhetetlen az ember számára ahhoz, hogy ne legyen állandó diszkomfort-érzése. Nem tudok egyebet megnevezni, mint az emberi méltóság megőrzésének lehetőségét mindig, minden körülményben. Enélkül nincs értelme az egésznek. Nélküle csak vegetálás van, silány emberi és társadalmi közeg. Ez pedig megfojt minden méltó emberi megnyilvánulást.

Ilyen a korszak, melyben élünk. Az emberek számára ezt tudja nyújtani. De nem azért, mert másat, szebbet, méltóbbat nem nyújthat ó, nem! Egyszerűen azért, mert nem is kíván másat adni. Ma már ott tartunk, hogy az állam mindenünktől megfoszt bennünket, de cserébe még egy kicsinyke életteret se akar hagyni nekünk. Ez a korszak is csak a silány kisebbség terrorisztikus uralmáról szól a békés természetű, jámbor és hallgatag többség fölött. Ergo lázadni kell. Ki kell végre mondania valakinek, hogy mindez nincs jól. Mi, írók független természetű emberek vagyunk. Taszít a túlzott kötöttség, akár fizikai, akár lelki béklyókról van szó. Ez nem feltétlenül jelent kicsapongásokat, bár voltak irodalmunk nagyjai között bőven olyanok, akik nem vetették meg az ellenkező nemet... Én lélekben élem meg a csapodárságaimat. Most ne gondoljon senki rosszra. Mindössze annyiról van szó, hogy a hőseimmel igyekszem teljesen azonosulni, amíg írom őket. Nemcsak a szavaikat akarom a lelkem mélyéről tudni, és nemcsak a tetteiket és azok súlyát akarom teljesen átérezni. Pontosan tisztában akarok lenni a khármájukkal is. Egy figura csak akkor lehet hiteles igazán, ha minden az ún. “sorsvonala mentén” történik, azaz minden szava és tette arról árulkodik, hogy ő a sorsát vállalja és teljesíti be azzal, aminek a megtörténtét előidézi. Akció és dikció teljes egységben kell hogy létezzenek. Mikor a tettek khármikusak, a dráma olyan mélységekkel telik meg, mint az antik tragédiák világa. Elvégre ettől dráma. (1996. november 19.)

A szerkesztés nyilván később egyszerű rutinná válik majd, de most még nagyobb erőbedobással kell csinálni, hogy közelebb kerüljünk a sikerhez. Debütálni soha nem könnyű, semmilyen műfajban. Ezen túlesünk a jövő héten, akkor kicsit fellélegzünk, majd nekilátunk valami más egyébnek. Az én életem folyton csak ebből áll: lezavarok szélsebesen valami munkát, és mindig sietve, mert a következő mindig hamarosan követi az előbbit. Van, aki nem érti a sietségemet vagy a nyugtalanságomat, pedig mindössze ennyi oka van. Nekem nem adatott meg a békés dagonyázás kényelme. Komfort nélküli életemet végig valami fapados fülkében vonatozom végig. Ha valaha lesz benne valami kényelmes dolog is, el se fogom hinni, hogy ez engem ért. Nekem a mások oblomovizmusát is rossz végignéznem. Pedig eléggé divatba jött az oroszok óta Magyarországon is.

Hirtelen jött gondolat. Lehet, hogy a magyar férfiak azért fajzottak el az elmúlt fél évszázad alatt, mert az oroszok satnya ideáljai uralták a terepet? Ez nyomta volna rá úgy a bélyegét az egész magyar társadalomra? Nem felelősséghárítás ez a részemről, mikor az önkéntelenül jövő kérdéseket felteszem, egyáltalán nem. Egyszerű oknyomozás az, amit folytatok. Senki nem bújhat ki a felelősség alól azért, amit félelemből vagy lustaságból nem tett meg, én sem. Az oblomovizmus egyfajta lelki impotencia, a lélek teljes hitetlensége önmagában, tehát Istenben is. Nem tenni annyi, mint nem lenni jelen abban a tér- és idődimenzióban, amelyet nekünk rendeltek, és amelyet földre érkezésünk előtt igenis felvállaltunk. Lehet össze-vissza hazudozni, hogy bennünket meg se kérdeztek, akarunk-e lenni vagy sem, de nincsen értelme. Isten nem kegyetlen és főként nem szadista, hogy a saját szórakozására kínozzon bennünket.

A vallás támasza nélkül talán nincsen elég erő az emberekben, hogy a szenvedéseikről beismerjék, hogy ők kérték, ők vállalták, hogy ezáltal a lelkük érlelődjön, tökéletesedjen. De ha tudatossági szintben elérik azt a fokozatot, mely az öntudatlanul létező, lézengő lényekkel ellentétben egy magasabb rangot jelent, akkor valahogyan megvilágosodnak. Ezt természetesen nem kell afféle magasztos, földi ember számára fel nem fogható dolognak tartani. Hétköznapi csodák azok, amikor valakiben tudatosul a földi szerepe, és valami kézzel fogható, látható fény rávilágít arra az addig homályos területre, melyet korábban nem értett. “Értem, Uram és felvállalom.” – így hangzik szavakkal a válasz, melyet azért többnyire szótlanul, valami boldog áhítatban sugárzunk az Egyetlen Lény felé, aki minden titkainknak tudója és minden bűnünknek egyedül kompetens feloldozója. Semminemű földi szeretet, sem dicséret, semmilyen földi fény nem lehet olyan értékű, mint amit Ő nyújthat nekünk.

Az író feladata az igazság megkeresése, feltárása és megfogalmazása. Mindez legjobb tudása szerint. Minden író közös nyűge, félelme vagy fájdalma, hogy földi szerepében túlságosan tökéletlennek, kevésnek vagy műveletlennek érzi magát. Különösen nagy szenvedéseket okoznak ezek az érzések a kifejezetten zseniális művészeknek, akik minden egyes mozdulatukkal, minden szavukkal vagy gesztusukkal művészetet sugároznak. A magyarázat a művészet születésében rejlik. Mikor egy műalkotás megszületik, az nem úgy szokott történni, mint ahogyan azt a versfabrikáló “művészek” képzelik. Teljes tudatváltás történik, átlépünk egy másik dimenzióba, “hazamegyünk”, úgymond, és hajdani szeretteinkkel, túlvilági társainkkal kommunikálunk, átmentünk valamit a földi világ számára mindabból a tökélyből, ami ott uralkodik. Afféle prométheuszi tűzlopás ez, csak bennünket nem láncolnak sziklához ezért, nem tépetik a májunkat a keselyűvel, nem szabadít meg bennünket Héraklész, és nem húznak az ujjunkra vasgyűrűt kődarabbal, hogy soha ne feledjük leláncoltatásunk büntetését és a tehetetlen fájdalmat, a tépéseket a májunkon. Önkéntelenül tesszük, amit teszünk, ösztönösen, és azzal a boldog vagy fájdalmas vállalással, hogy hiszen nincsen más választásunk. Ezek vagyunk, tüzet lopni jöttünk, ugyanazzal a gesztussal, mint Prométheusz. Tudjuk, hogy akit megajándékoztunk, nem lehet azon a félisteni szinten, mint a hajdani mitológiai hős, tehát a szerepünkkel felvállaltuk ezt a szintkülönbséget is: a kortársaink a költészetünkhöz, a művészetünkhöz képest most még afféle vademberek, barbárok, tehát fel se foghatják annak az értékét, amit nekik ajándékba hoztunk. Éppen ezért értelmetlen dolognak tartom, ha kortársainkat ostorozzuk ezért. Rezignáltan vagy bölcs mosollyal tudomásul venni mindezt sokkal emberibb. Persze, a művész földi pályafutásában benne van ugyanazon büntetés is, mint Prométheuszéban: földközelben, hétköznapi szerepünkben leláncoltnak érezzük magunkat, mert hiszen folyton belebotlunk a szűk látókörűek ostoba megjegyzéseibe, az elénk kitett lábakba, mert a leláncolt, mozgásában korlátozott ember ennek mindig ki van téve a környezetében. A büntetésünk meghatározott időre szól: földi pályafutásunk idejére. Félistenek, ha találkoznak, talán elviselhetőbbé válik mindaz, ami korábban kínozta a mitológiai hősöket, és földi analógiáikat, a művészeket, nagy embereket. De ez nem mindenkinek adatik meg. Marad a bezártság, a röghözkötöttség bénító érzése, a bennünket marcangoló jelenkor minden kíméletlensége (ne feledjük, hogy a keselyűnek Prométheusz mája csak egy kis csemege volt, miért lennénk mi másfélék a bennünket érzéketlenül mardosó, csipkedő kortársak számára?) És ha feloldoznak bennünket egykoron, még mielőtt letelne ez a földi pálya, különféle gyűrűket húznak az ujjunkra, medáliákat aggatnak ránk, mint ízléstelen díszeket a karácsonyfára. Vajon jobb-e azoknak a társaknak, akik ezt a “megtiszteltetést” megérik? A gyűrűk vagy érdemrendek pontosan ugyanazt fejezik ki, amit Prométheusz gyűrűje: sose feledd rabságod emlékét! Tudd, hogy bármikor rabbá tehetünk ismét, ha nem úgy szólsz, ahogyan mi akarjuk. A kő, azaz nagydarab szikla, és a vaslánc lényed mélyén élnek, és neked naponta át kell élned azt a rettegést, mely a menetrendszerűen érkező mardosások (manapság inkább rugdosódások, gúnyröhejek és diszkrimináció) formájában úgyis megérkeznek, és ettől a tudattól, míg csak a földön élsz, meg ne szabadulhass soha! Talán ez volna földi küldetésünk lényege? A hajdani lázadás emléke, és tökéletesedés a művészet szent kohója által? Nem tudom megmondani, de ebben a magányos, délutáni elmélkedésben úgy érzem, hogy a lényege valahol így van. A többit meg végiggondolják a kedves kortársak, a műértők és a műértelem híján tengődők egyaránt. (1997. március 9.)

Az absztrakt művészet valaminek a fel nem vállalása. Hiányérzetet hagy a szemlélőben, mert személytelen. Mikor egy művész (vagy aki annak hiszi magát) nem mer élő, eleven kapcsolatba lépni az anyaggal, a tájjal, a hús-vér emberrel, hanem elhúzódik tőle, elhatárolja magát mindattól, ami általa megérinthetné a lelkét, és ezáltal valahogyan kivonja magát az események sodrából, végül is gyáván viselkedik. Lehet, hogy ez a kifejezés erős, és talán elegendő volna, ha félénket mondanék, de mégis a bátorság hiányában érzem ennek az attitűdnek a lényegét. Nem tudom, hogyan alakul ki egy ilyen folyamat valakiben. Megégette magát? De hát ki nem? Az élet erről szól: különféle dolgokkal próbálkozunk, aztán vagy sikerrel járunk, vagy nem. Az élet harc, permanens küzdelem, s nemcsak az életben maradásért, mert a puszta porhüvely megmentése értelmetlen. Lélekmentő küzdelem az, amit életünk során végig vívnunk kell. Akár a hajótörésben: meg kell mentenünk a legértékesebb (vagy annak hitt) dolgainkat. Van, aki mindvégig rendületlenül és pontosan tudja, mi a legértékesebb benne. Van, aki viszont tévelyeg egész életében: folyton olyasmiért sürög-forog, amiről aztán kiderül, hogy bóvli, értéktelen kacat, de akkor már késő, a legfontosabb dolgokat és eseményeket végleg elrontotta az életében. Van, aki előbb-utóbb megvilágosul, azaz rájön élete értelmére, s azontúl már csak azon munkálkodik. Szép fordulat az ilyen: igaz ugyan, hogy sok-sok tévedés árán, de végül mégis megértette a leckét. És olyan ember is van, aki egészen a halála pillanatáig tévhitben él, olyan erős benne a kígyó-én üvöltözése, mely minden más egyéb hangot elnyom benne. Süketen-vakon éli le az életét, mindig a rossz lóra tesz, fanatikusan hisz valamiben, ami egy fabatkát nem ér. Ezek az utolsó csatlósok, a konzekvensen mindig rossz párthoz pártolók, a rossz ügyek ügybuzgó csinovnyikjai, a művészeket dühödten üldöző, maliciózus kritikusok, a rossz ügyek pártvezérei. Számukra már csak egy újabb földre érkezés hozhat javítási lehetőséget, azaz egy újabb leszületés. A reinkarnáció dühödt tagadóit most arra kérem, gondolják végig, mekkora kegyetlenség volna Isten részéről az, ha ezeket a nyomorult lelkeket meghagyná eme tökéletlenségükben! Hülyének, sötétnek, bárgyúnak, elvetemültnek, rosszindulatúnak, gonosznak lenni, míg a világ világ! Vagy látni, érezni, felfogni a tulajdon balgaságukat, de semmit nem tehetni ellene! Ez maga az irtózat. Ilyen kegyetlenség csak emberi lélekben létezik. Aki a szeretetet és a megbocsátást tartja legfőbb erénynek bennünk, az nem képes efféle tökéletlen, földies érzelmekre, ezt senki ne mondja nekem!

Hétfő van és gyönyörű napsütés megint. A fiúk elmentek iskolába, én felkeltem és nekiláttam, hogy végre ismét író legyek. Az elmúlt hetekben ugyanis túl sokat futkostam. Talán értelmetlen ennyi energiát fektetni egy kis, vidéki lapba, de nekem ez akkor is fontos. “Ott van a szellemi központ, ahol mi vagyunk.” – mondtam pár éve azoknak, akik arról faggattak, miért nem megyek el máshová lakni, ahol az érvényesülésem sokkal kevesebb küzdelemmel járna, és ahol könnyebb lenne összefogni az arra érdemeseket. A fényt oda kell vinni, ahol nincs. Igazságtalan dolog lenne ott többet felhalmozni, ahol már amúgy is van, a többi helyet meg sötétségben hagyni. (1997. március 9).

A szegénység mint megalázó élmény. Tegnap láttam egy férfit a városban. Ócska lemezeket adott el, elég sokat, s gondolom, hogy fityingekért. A ruhája kopottas volt, és szégyenkezve húzta össze magát. Zavarban volt. Halkan, hogy ne hívja fel magára senki figyelmét, érdeklődött, hogy más egyebet vesz-e tőle a kereskedő, aki mindezt fölényesen, lekezelő flegmával tűrte. Elnéztem őket. Mindkettőjük helyzete adott, akárcsak a társadalom által körülhatárolt lehetőségek is. A vizsga szempontja és koncepciója mindig az (az égiek szemszögéből, természetesen), hogy ezen belül ki hogyan viselkedik. Vagyis hogy mennyire méltó vagy méltatlan a szerepére. Az én életem lenyűgöző élményei közé tartozik az is, hogy láttam már parádés alakításokat, valamint jókora ripacsokat is mindkét oldalon, minden műfajban. Talán épp ezért lettem író. Elszorul a szívem, amikor ennyire szegény embereket látok. Azt hiszem, a megalázottságuk az, amit egyszerűen nem bírok látni. A másik oldalnak viszont a pökhendiségét találom elviselhetetlennek. A kettő együtt ahogyan találkozik, valami rémség. Töprengek, miért tartja elénk ezt a tükörképet az élet? Hajdani bűneinkért? Jelenlegiekért? Ösztönözni próbál valamire? Vagy bennünket is vizsgáztat, mint azt a két, egymással szembenálló férfit a boltban? Most még nem tudom, de rá fogok jönni. Én mindig szembesülni akarok a gondjaimmal. Nem hárítok, nem hazudozom, nem odázom el a dolgokat “ad Calendas Graecas”. Ha túl kell esni valamin, hadd jöjjön minél hamarabb! Hajt és ösztönöz, folytonos mozgásban tart az az érzés, amelyet a “La voragine” (Az örvény) című versemben fogalmaztam meg. Ahogyan múlnak az évek, egyre jobban érzem, hogyan fogy az időm. A történések valahogyan gyorsabbaknak, hirtelenebbeknek tűnnek, és úgy érzem, soha nincs időm a halogatásra. Amit elmulasztok, az már esetleg végleg kimarad az életemből. Ezekért pedig nem akarok felelni valamikor, valahol, amikor és ahol már visszamenőleg nem lehet változtatni semmin, mert hiszen a saját életünket is kívülállókként fogjuk nézni. Akkor már minden, ami velünk történt, életrajzi adattá válik. Múlt idővé, amit csak szemlélni lehet, visszalapozgatni a történetünk lapjait, de bármit is hozzáírni vagy hozzákölteni hazugság, okoskodó szépítgetés volna.

Tegnap vásári komédiába illő jelenet a világ politikai életéből: csúcstalálkozón jöttek össze a világ vezetői, akik a politikai zűrzavart terveztetik és hajtatják végre. Csak néztük és kacagtuk őket. Jelcin az elhülyült arckifejezésével, merev mozgásával, kocsmai duhajhoz illő hangjával. J. odasúgja nekem: úgy mozog, mint egy robot... Fő ellenlábasa, a bohócarcú Bill Clinton tolókocsin érkezett, mivel nemrégiben műtötték a térdét, szóval ő meg úgy állít be, mint egy nyomorék. A lehetetlen méretű és alakú Kohl kancellár, valamint Európa kalmárja, Jacques Chirac is képviselt ott valamit vagy valakit. Már csak Horn Gyula hiányzik innen a hajdani “űrhajós” felszerelésével – mondja J. Tisztára mint a menekültek. Már se szellemileg, se fizikailag nem bírják az iramot, de még mindig ott erőlködnek a világ színpadán, mint békebeli pojácák, akik soha nem óhajtanak nyugalomba vonulni. Ezek az alakok jelentik a mai történelmet...? Hátborzongató.

Ami pedig végképp nevetséges az egészben, az az, hogy a korábbi gyűlölködő tirádák után (mármint hogy Jelcin semmiképp nem egyezik bele a volt keleti blokk országainak EU- és NATO-hoz való csatlakozásába, most váratlan fordulattal bejelenti, hogy Oroszország is csatlakozni kíván az Európai Unióhoz. Szenilitás a köbön. Oroszország mindig is egy zárt világ volt, ugyanúgy, mint Kína. Nem minden országot lehet összefogni egy szövetségben, a tüzet a vízzel elegyíteni pedig fatális tévedés. A farkas nem lakhat együtt a bárányokkal, mert különben ez utóbbiak lesznek veszélyben, jóllehet többen vannak. Jelcin láthatóan teljesen leépült szellemileg (lehet, hogy sose volt egy észkombájn?...). A normális érvelést ordítozással és fenyegetőzéssel próbálja helyettesíteni, ez pedig nem szalonképes, még akkor sem, ha egy orosz vezetőről van szó. S hogy ez nekünk mit jelent? Nagy sóhaj szakadt fel most belőlem, hogy ebbe belegondoltam. Persze, nem a megkönnyebbüléstől, hanem az aggodalomtól, mert ahogyan a saját tolókocsis társaságunkon is végignézek, nekünk se sok okunk van a derűlátásra.

1997. március 24.

Emlékeztető ez a pár jegyzet, feledékenység ellen…

Farkas András

Baráti levél

Jelet kell kapnod az égtől,

Mely sorsodnak útját szegi,

Jelet, amelyben a nagy ég

Gyászfátyolos szellemei

Tudtodra adják, mit tegyél!

Mi lesz a jel? – azt kérdezed.

Megérted-e, hogy üzennek,

Lesz-e hozzá elég eszed?

Hiába kérded. Kíváncsi

Ember legtöbbször rajtaveszt.

Inkább figyeld, az esti fény

Mivé festi a házereszt.

A nyárutói záporok

Nyomában fecskék szállanak,

Érett gyümölcsök szaga száll,

Mígnem alábukik a nap.

Szemeddel büszkén kapd csak el

A sápadt hold tekintetét,

Mielőtt mindent bevonna

Könnyű fátylával a setét,

A mozdulatlan természet

Imáját fogd meg magadnak.

Mert a hangok a nagy csendben

Tüzesen tovább szaladnak.

Hallgasd a patak moraját,

Minden habot vén vak kísér,

Figyeld meg bús mormogásuk,

De ne kérdezd őket: miért?

Mert ők is élnek, nekik is

Teher nyomja a vállukat –

Hallod az esti harangszót?

Rózsaillat, szent hangulat.

Esti ima. Messze innen

Fehér ruhás kedves papok

Merész álmú freskók alatt

Szomjazzák az áhítatot.

Szívükben a magány zenél

Buja, szerelmes muzsikát

Az Istenig s a lelküket

Szivárvány-hídon viszik át.

Boltíves könyvtárszobában

A tudós könyv fölé hajol;

Előkaparja a tudást

Századok mohája alól.

Életének nagy munkája

Tán maradandó, mint a láng,

Amely minden este kigyúl

Az ég sok kicsi ablakán.

Férfi siet nő elébe –

Sétájuk hosszú, hallgatag.

Alig szólnak, a szerelem

Forrósága rájuk szakad,

Behunyják földi szemüket,

Ott állnak tér, idő fölött,

Alattuk a képzeletnek

Szent tűzhányója gőzölög.

Lombok egymásra hajolnak,

Összebújnak a madarak,

Nem is lehet, hogy a földön

Ma bárki magára marad.

A költő szelíd énekét

Szellő viszi a táj felett,

A fák bozontos gallyai

Büszkén utánaintenek.

Minden él önmaga helyett –

Minden életnek célja van.

Egyet szolgál a női szív,

A vén tudós, a kis harang.

És ha a virág illata

Cseppnyi lét után elenyész

Boldogan, mert élni vágyott,

Hát te sem hiába remélsz!

Jelet kell kapnod az égből,

Mely sorsodnak útját szegi!

Jelet, amelyben a nagy ég

Örömkönnyes szellemei

Tudtodra adják, mit csinálj.

E boldog este, itt a jel!

Ha már célt akarsz találni,

Eljött a perc, hogy útrakelj!

Élet és tudomány

Gebei Sándor

A magyarországi Lengyel Légió “dsidás fõhadnagya”, Fredro Sándor

A wroclawi Ossolineum1 kéziratok Osztályán az erdélyi-lengyel (17. századi) kapcsolatokat kutatva, az iratok között egy magyar nyelvű, Kossuth Lajos és Klapka György aláírásával hitelesített dokumentumra akadtam. Íme a dokumentum:2

A Magyarországon harcoló Fredro Sándor főhadnagyról az ugyanebben az iratcsomóban fellelt szolgálati lap (Stan Służby)3 még többet elárul. Az 1829. szeptember 2-án Lwówban született Fredro főhadnagy (porucznik) 1848. november 20-án került egy formálódó egységhez, amelyet aztán, 1849. február 17-én a 2. ulánusezredbe osztottak be. Az önkéntesként Magyarországra érkező tizenkilenc éves fiatalembert egy hónapi itt tartózkodás után altisztté léptették elő (december 19-én), újabb egy hónap elteltével, 1849. január 22-én, a tarcali csatamezőn hadnagyi (podporucznik) rendfokozatot nyert. Március 15-én pedig már a főhadnagyi rangra érdemesítették.4

A szolgálati lap másik rovata azokat a csatákat sorolja fel, amelyekben a híres galíciai Fredro-család5 sarja részt vett. Eszerint több mint tíz alkalommal küzdött lengyel sorstársaival a 2. dzsidásezred soraiban a magyarországi csatatereken. 1848. december 11-én a Kassa és Bárca közötti, 1849. január 3-án a Dargó és Szinye közötti, január 19-én az (Abaúj)Szántónál lezajlott, január 31-én a tokaji, február 6-án a Hidas-Németinél lefolyt, július 20-án a turai, augusztus 3-án a szegedi összecsapásokban harcolt. Augusztus 6-7-8-án, annak az utóvédnek a katonája, amely kisebb-nagyobb csetepatékat vívott az üldöző császári előőrsökkel. Ez az utóvéd biztosította a honvéd fősereg Temesvárhoz való visszavonulását. Augusztus 9-én, a szabadságharc utolsó nagy ütközetében szintén ott található Jan Aleksander Fredro főhadnagy Dembiński oldalán.6

Helytállásáért és hősiességéért “a III. osztályú kereszttel”7 (a szolgálati lapon: Krzyż III. klassy Węgerski, za odznaczenie się w bitwie pod Tarczal) tüntette ki Kossuth Lajos kormányzó 1849. augusztus 17-én, akkor, amikor a magyar szabadságharc de facto lezárult, akkor, amikor a főhadiszállás Orsován, a magyar-török határon tartózkodott, miután már döntés született Magyarország elhagyásáról és Törökországba való meneküléséről. Józef Wysocki, a Lengyel Légió parancsnokának felterjesztése alapján, a légióból 1 fő a II. osztályú, 25 fő pedig a III. osztályú rendjelet érdemelte ki.8 Vajon mi a magyarázata annak, hogy ebben a reménytelen helyzetben és pillanatban Wysocki vezérőrnagy a honfitársak érdemeinek erkölcsi elismertetéséért folyamodott? A választ ugyancsak Wysocki tábornok Kossuthhoz intézett beadványában találjuk meg. “Tudva van Ön előtt, hogy a vezényletem alatt álló lengyelek a hadjárat alatt soha nem óhajtottak személyes kitüntetést, szerencséseknek érezvén magukat, hogy a magyar kormány vitézségüket elismerve, a katonai becsületjelvénnyel lobogóinkat feldíszítette.

Később vezetésem alatt részt vett a lengyel légió valamennyi ütközetben, melyet a főhadsereg az átkeléstől a Tiszán egész a Duna partjáig és Buda ostromáig az ellenségnek adott, …, fedezte a hadsereg visszavonulását Eperjestől Szolnokra és Szegedről Lugosra, - mely mozdulatoknál kivált a lengyel lovasság tűnt ki.

Ha Isten megáldotta volna a magasztos szabadságharcot, akkor az örömujjongás pótolt volna nekünk minden kitüntetést, miután azonban Görgeynek az orosszal kötött gyalázatos szerződései folytán idegen földön kényteleníttettünk menedéket keresni és menni világnak: azok, a kik magukat tettleg érdemesítették, magukkal óhajtották vinni annak emlékét, hogy magyar földön dicsőséggel harcoltak a szabadságért. (Kiemelés tőlem – G.S.) Bátor vagyok tehát Önnek, Kormányzó úr, a legérdemesebb egyéneket bemutatni és kérni Önt, hogy nekik a becsületjelvények pátenseit adományozza.”9

Fredro Sándort a következő ajánlással terjesztette fel kitüntetésre Wysocki brigádtábornok (General Brygady),10 ahogyan aláírását Fredro főhadnagy szolgálati lapján olvashatjuk.

“Fredro Sándor (Jan Aleksander Fredro) a 2. dzsidásezred főhadnagya. A tarcali csatatéren főhadnaggyá kinevez(t)etve, Bárcánál (Kassa mellett – G.S.) ő volt egyike azoknak, akik az ellenségnek lovasrohamát feltartóztatták, ami több ágyút mentett meg és fedezte a visszavonulást. A turai ütközetben Poninski (Poniński) alezredessel, Kozelinski (Korzeliński) kapitánnyal és Madejski közvitézzel, ő maradt a csatatéren a dzsidások hátrálás után, és hozzájárult a század megállításához, bátorságot és hidegvért tanúsított, mindig, mint vitéz katona.”11 (Wysocki tábornok tévedett, amikor a tarcali győzelemért Fredro főhadnagyságát említette, hiszen – ugyancsak a szolgálati lapra hivatkozva – Fredro ekkor “csak” hadnaggyá lépett elő. A “Szumlában” (=Sumenben, Bulgária) 1849. december 30-án, tulajdonképpen a Lengyel Légió feloszlatásakor kiadott hivatalos okmány azt igazolja, hogy a még csak tizenkilenc éves galíciai önkéntes dzsidástiszt a tarcali helytállásáért a “III. osztályú kereszt” tulajdonosa lett.12)

Ha végigkövetjük a lengyel légionáriusok, benne Jan Aleksander Fredro, szabadságharcos tevékenységét a magyar történész, Kovács István 1998-ban publikált munkájában13, akkor meggyőződhetünk arról, hogy Wysocki parancsnok méltán emlegette a bárcai, a tarcali és a turai csatákat Fredro esetében. A kiváló történész-polonista gazdag adatbázis (magyar és lengyel források, memoárok, hivatalos közlönyök és egyéb sajtótermékek, stb.14) alapján készült művében – a résztvevők (Gąsiorowski Roman és Karsa Ferenc) visszaemlékezéseire támaszkodva15 – felidézi azt az 1848. december 11-én zajlott epizódot, amikor Tchorznicki alezredes könnyűlovasaitól megmentett húsz ágyút, amelyek a bárcai fogadó előtt gazdátlanul, de menetkészen álltak.16

A tarcali elismerést személyes bátorságával szolgálta meg az ifjú gróf Fredro. 1849. január 22-én parlamenteri megbizatással a hátráló osztrákokhoz igyekezett, amikor rálőttek. Elmenekülni csak úgy tudott, “hogy az útját álló császári katonák egyikének hatalmas suhintással levágta a fejét s ügyesen elrugtatott”.17

Wysocki tábornok olyannyira jelentőnek tartotta Fredro főhadnagy turai csatában mutatott helytállását, hogy a dzsidásezred parancsnokának és parancsnok-helyettesének a hősiességével említette egy sorban. “A turai ütközetben, ahol a dzsidások erős ágyútüzelés által, néhány perc alatt 50 lovat veszítettek, és elcsábítva az ily tűzben először álló ifjúság nagy száma által, hátrálásra bírattak – Poninski alezredes, Korzelinski kapitány, Fredro főhadnagy és Madejski közvitéz egyedül állották meg helyüket. (Kiemelés tőlem – G.S.) A nevezett tiszteknek ilykép adott példája csakhamar állásra bírta a két osztályt, mely leszállva a lóról és e hidegvérűséggel imponálva az ellenségnek, tartotta a csatahelyet egész estig, amikor is az ellenséges csapatok visszavonultak.”18 Nem hallgatta el a lengyel tábornok azt sem, hogy a kb. 400 lengyel dzsidás komoly veszteségeket szenvedett az orosz ágyúk tüzétől. De leginkább azt fájlalta az ekkor Tápiószelén tartózkodó Wysocki, hogy a turai csatában azért kerekedhetett felül Tolsztoj orosz tábornok 38 ágyús, 10.000-es serege a magyarokon, lengyeleken, mert “négy (Mészáros, Perczel, Dessewffy, Dembiński – G.S.) vezénylő tábornok volt a helyszínen, s egymásnak ellentmondó parancsokat osztogattak.”19

Az 1849-es orosz katonai beavatkozás résztvevőinek a naplóiból, feljegyzéseiből kiderül, hogy a Tura – Zsámbok közötti összecsapásokban – orosz részről – az Olga-huszárok, azaz Miklós cár lányának nevét viselő, 3. jelizavetgrádi huszárezred katonái harcoltak derekasan.20 Ezredparancsnokukat, a magyar származású Orlay Miklóst – Orlay János cári udvari orvos fiát – a csatatéren mutatott bátorságáért a cári koronával ékesítet Szt. Anna Rend II. fokozatával tüntették ki.21

Fredro dzsidásfőhadnagy szolgálatait, de különösen “A Thurai ütközetben” mutatott vitézségét III. osztályú érdemrenddel honorálta Kossuth Lajos. Ha a kitüntetési okmányban olvasható indoklást a szolgálati lap kitüntetési rovatában szereplő adattal – a tarcali csatában nyújtott helytállásáért III. osztályú kereszttel “felékesítve” – összevetjük, ellentmondásra bukkanunk. Megnyugtató magyarázattal sajnos nem rendelkezünk, csupán találgatásokra vagyunk utalva. Wysocki tábornok utolsó pillanatban, még Magyarországon, Ó-Orsován összeállított csoportos (1849. augusztus 17-i) kitüntetési javaslata feltehetőleg nem szántszándékkal ejtet hibákat tartalmaz, hiszen a négy hónappal később készült, 1849. december 30-i szolgálati lapot a Lengyel Légió parancsnokaiból szervezett “dimissziós bizottság” (= szolgálatból elbocsátó vagy feloszlatási bizottság) adta ki. Márpedig a légió “feloszlatási bizottság” tagjai között, a hivatalos okmányt aláírásukkal hitelesítők között, olyan lengyel parancsnokokat találunk, akik Fredro főhadnagynak közvetlen elöljárói voltak (pl.: Poniński alezredes, Horodyński őrnagy). Végül is az utólagosan – tehát nem naprakészen vezetett -, de kollektíven rögzített adatoknak a valóságtartalma jobban elfogadható, mint a Wysocki-féle felterjesztés, illetve a még ugyanazon a napon odaítélt elismeréstől kiállított igazolás. Amennyiben ez az eszmefuttatás helytálló, a végkövetkeztetésünk az, hogy Jan Aleksandr Fredro már 1849 januárjában a III. osztályú kereszt tulajdonosa volt. Vagy netán 1849 augusztusában egy újabb, ugyanolyan fokozatú kitüntetésre érdemesítették? Netán, a tarcali hőstettéért járó kereszt hivatalosítása 1849 január óta eleddig késlekedett?

Elméletileg ez sem kizárt – ha az utóbbi kérdésre keressük a választ. Makai Ágnes, Héri Vera kitüntetésekkel foglalkozó, a kitüntetéseket szóban és képben is bemutató szakmunkában a Fredro-t illető érdemrendről ekképpen írnak:

“Kossuth ötleteként, a kitüntetéstörténetben egyedülálló módon, ideiglenes jelvényekkel alapították meg a Magyar Katonai Érdemrendet, amelynek 1849. március 2-án közzétett alapszabályzata tudatta, hogy e pótérdemdíszjeleket nemsokára valóságosra cserélik.” 22 Az érdemrend I. osztályát tábornokok és törzstisztek a hadműveleti tervet realizáló, sorozatos győzelmekért kaphatták, a II. osztályát pedig azok a főtisztek, akik “önálló, hadi kombinatiót” is igénylő akciók végrehajtásában” tűntek ki. Az érdemrend III. osztálya elnyerésének feltétele “kimagasló személyes bátorság tanúsítása volt.”23

Akár a tarcali, akár a turai csatában tanúsított bátorságáért és vitézségéért kapta is Jan Aleksander Fredro erkölcsi elismerését, számára – ahogyan azt a magyar szabadságharc leverése után húsz évvel, Klapka György által visszaigazolt sorok bizonyítják – ez a csatatéren megszolgált érdemrend, az idegen elnyomás elleni fegyveres küzdelem jogos és igazságos elismertetése, “hivatalosítása” közvetlenül az osztrák-magyar kiegyezés után, a teljes értékű amnesztia után nem tűrt halasztást. Újra Makai Ágnest és Héri Verát idézve: “A szabadságharc ismert, neves személyiségeinek és egyszerű katonáinak, akik birtokolták, büszkesége volt az egyszerű érdemjel. Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy évtizedekkel a szabadságharc leverése után akadtak olyan honvédtisztek, akik az eredeti, meg nem valósult terv szerint megcsináltatták, s viselték a fehér zománcos, magyar címeres kereszteket.”24

Az apja engedélyével és beleegyezésével 1848 végén Magyarországra jött Fredrot, a lvovi egyetem első éves joghallgatóját a galíciai lengyelekben erősen élő, de utópisztikus formában jelentkező, szabadság és függetlenség utáni gondolat vezérelte. A magyar szabadságharc mellett fegyvert fogó lengyelek úgy vélekedtek, hogy az Ausztriával szemben győztes Magyarország után az Osztrák-Lengyelország (Galícia-Lodoméria) következik a szabadsághoz és a függetlenséghez vezető úton. Amikor a magyar szabadságharc ügye megpecsételődött, a lengyelek a “zsarnokországok” (= Lengyelországot egymás között felosztó Ausztria, Oroszország, Poroszország) szomszédos államaiban szóródtak szét, hogy a következő Európát lángba borító háborúban újra felbukkanjanak és hogy a Lengyelország feltámadásába vetett hitüket újra történelmi próbának vessék alá.

Jan Aleksander Fredro 1850 elejétől 1857-ig, a személyes amnesztia elnyeréséig Párizsban élt. Hazatérésekor apjától átvette a családi birtokot, Bieńkowa Wisznia-t. Itt, a vidéki magányban kezdett el komolyan foglalkozni a verseléssel, s az 1860-as évektől kezdődően egymás után jelentek meg verses komédiái nyomtatásban és színpadon egyaránt.25 Az irodalom, illetve a kultúra területén szerzett babérok ellenére a nemzet, a haza sorsa iránti mély aggodalom, a problémák megoldásának “lengyeles” variációja soha nem tűnt el. Az egyik, barátjához írt levelében így fohászkodik a volt dzsidás főhadnagy:

“O Boże, Boże! Daj nam wojny, bo inaczej przepadliśmy na wieki.” (Ó, Istenem, Istenem! Adj nekünk háborút, mert másképpen örökre elveszünk.)26

Jegyzetek

 1. Ossolineum – a Lengyel Tudományos Akadémia Nemzeti Könyvtára Wroclawban. A nemzeti intézmény alapítója gróf Józef Maksymilian Ossoliński (1748-1826) volt, aki bécsi szolgálata idején, császári és királyi könyvtárosként páratlan értékű magángyűjteményt hozott létre. Az okleveleket, kéziratokat, numizmatikai tárgyakat (érméket, kitüntetéseket), pecséteket, grafikákat, ritka könyveket tartalmazó gyűjteményét 1817. június 4-i alapító levelével szülőföldjének, a galíciai Lwówban létrehozandó, nevét viselő tudományos intézménynek ajándékozta. Ossoliński gróf tudományos kutatót és gyűjteménykezelőt több tudományos akadémia, valamint tudományos társaság is tagjai sorába választotta. Így a krakkói, a vilnói akadémiák, a varsói, a bécsi, a prágai, a göttingeni tudós társaságok tagjának mondhatta magát. A krakkói Jagelló Egyetem díszdoktorává avatta.
 2. A galíciai intézmény kulturális és tudományos jelentőségéről saját nyomdája, kiadója és periodikája tanúskodik. Az Ossoliński Nemzeti Intézet Lwówban az új funkcióhoz átalakított, egykori karmelita kolostorban kezdte meg a működését. Legjelentősebb tudományos vállalkozásaiból itt csak a Monumenta Poloniae historica forrásgyűjtemény sorozatot emelném ki. A két világháború közötti periódusban a Lengyel Tudományos Akadémia humán tudományokkal (történelem-, irodalom-, nyelvészet, szlavisztika-, művészettörténet-, filozófia-) foglalkozó részeként működött.

  A II. világháború befejezése után – Lwów (Lvov) a Szovjetunióhoz került – az Ossoliński-gyűjteményt a magyarul Boroszlóként ismert városba. Ilyen körülmények miatt egy Ossolineumban kutató történész, nyelvész, stb. a volt lengyel nemzeti intézet szellemi vagyonának országok közötti megosztása miatt nagyon nehéz helyzetbe is kerülhet, ám a véletlen is a kezére játszhat.

 3. Biblioteka Zakladu Narodowego im. Ossolińskich PAN w Wrocławie. Archiwu, Fredrow. Rękopis numer 7143. III.s.327. (A továbbiakban: Ossolinem)
 4. Ua. 7142.III.323.
 5. Fredro szolgálati lapján szereplő dátum ellentmond a Bona Gábor hadtörténész által közzétett adatnak. Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban (Első kötet: A – Gy) Bp., Heraldika Kiadó, 1998. című könyvének 422. oldalán a főhadnagyi rang odaítélését május 26 (16)-ra teszi. Lásd még Kovács I.: “…Mindvégig veletek voltunk”. Lengyelek a magyar szabadságharcban. Osiris, Budapest, 1998. 288. Oldalon a 32. Jegyzetet, ahol ugyancsak a március 15-i dátum szerepel.
 6. Apja, gróf Aleksander Fredro Napóleon katonájaként részt vett az oroszországi hadjáratban. Vilnónál orosz fogságba esik. Sikerült megszöknie a hadifogságból. Vilnótól gyalogosan tért haza a Lwów melletti családi birtokra, Bękowa Wisznia-ra. Költői tehetsége az 1810-es évek végétől bontakozott ki igazán, Galíciában, de a felosztások utáni többi lengyel területen is, hírnevet, népszerűséget verses komédiáival s más színpadi műveivel vívott ki magának. A nemzeti irodalom, inkább a szó teljes értelmében vett nemzeti kultúra iránti elkötelezettsége alapján hosszú ideig az Ossolineum kuratóriumában tevékenykedett, sőt az 1830-40-es években a galíciai “Helytartótanács” művelődési és tudományos bizottságának is tagja volt.
 7. Irodalmi teljesítményét néhány – a wrocławi Ossolineumban is fellelhető – önkényesen kiragadott művének felsorolásával illusztráljuk: Pan Geldhab (1818. – verses komédia négy felvonásban), Rymond (1842. – három felvonásos opera), Wielki człowiek do malych interesów (1854 vagy 1855. – öt felvonásos komédia), Rewolwer (1861 – verses komédia öt felvonásban) stb. Lásd a részleteket Władisław Leśniak: Autografy Aleksandra Fredry. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, 1987. c. tájékoztatójában.

 8. Ossolineum 7142.III.s.323.
 9. Uo.
 10. Közölve az Együtt a szabadságért 1848-1849. Wysocki tábornok emlékiratai. A magyarországi lengyel légió részvétele az 1848-as szabadságharc hadjárataiban. Bp., Zrínyi Kiadó, 1993. című könyvben, 209-212.o. (A továbbiakban: Wysocki emlékiratai). A lengyel légió magyarországi működésére, pl.: Kozlowski Eligiusz: Legion Polski na Węgrzach 1848-1849. Warszawa, 1983., Kovács István: A légió. Bp., 1989.
 11. Wysocki emlékiratai 209.
 12. Ossolineum 7142.III.s.323.
 13. Közölve Wysocki emlékiratai 211.
 14. Ossolineum 7142.III.323.
 15. Kovács István: “Mindvégig veletek voltunk”. Lengyelek a magyar szabadságharcban. Osiris, Budapest, 1998. Lásd még: Kovács István: A magyarországi lengyel légió első tagjai és alakulatai. Vigilia 1998/10. http://Communio.hbc.hu./vigilia/9810kov.html
 16. Lásd Kovács I.: “…Mindvégig veletek voltunk” c. művében a bibliográfiát: 453-462.o.
 17. Gąsiorowski Roman: Polcy w powstaniu węgierskim w roku 1848. In: Rakowski Kazimierz: Dwa Pamiętniki z 1848 roku. Warszawa, 1906., Karsa Ferenc: Szabadságharcos napló. “Körültem és velem 1848. és 1849. években történt események”. (S.a.r. Bona Gábor) Bp., 1993. alapján közli Kovács I.: Ua. 118-124.
 18. Tchorznicki “századával Bárcánál megállítja az üldöző császári lovasságot, s ezzel megmenti a magyar tüzérséget. E tettéért később a katonai érdemjel 3. osztályával tüntetik ki. (1849. május 31.)” – Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. szabadságharcban. (Harmadik átdolgozott, javított kiadás) Bp., Heraldika Kiadó, 2000. 674., Gracza György Fredro-ról, Tchorznicki beosztottjáról: “A bárcai ütközetben egyike volt azoknak, ik az ellenség lovasrohamát föltartóztatták, s ez által több ágyunkat mentette meg.” – Gracza György: Az 1848-49-ki magyar szabadságharcz története. V.k. Bp., 1898. 966.
 19. Grabowiecki Jacenty: Moje wspomnienia w Emigracji. Warszawa, 1970. 164. – közli Kovács I.: Ua. 154.
 20. Wysocki emlékiratai 209.
 21. Ua. 92., Bank László: Adatok a Galga vidék 1848/49-es szabadságharc történetéhez. In: Múzeumi Füzetek. 14.szá,. (Szerk.: Asztalos István) Aszód, 1979. 53-54. (Bank László idézi Schram Ferenc adatait. Lásd 32. Jegyzet a 62. oldalon), Asztalos István társszerzőkkel: Tura története i. Tura 2000. 261-263. – Mányoki Tamás, a csata emlékező résztvevője – pontatlanul – úgy tudta, hogy az 500 lengyel dzsidás Wysocki vezetésével csatázott.
 22. A magyarországi hadjárat 1849. Orosz szemtanúk a szabadságharcról. (A kötetet Rosonczy Ildikó válogatta, Katona Tamás szerkesztett) Bp., 1988.245-246., 357.
 23. Orlay Miklós cárhoz intézett beadványát idézi Józsa Antal: Az orosz csapatok a magyarországi és az erdélyi hadszíntéren c. tanulmányában. In: Az 1849-es cári intervenció Magyarországon (Szerkesztette: Vadász Sándor) Bp., Korona Kiadó, 2001. 132., 86.
 24. A Szent Anna Érdemrendet 1735-ben alapították, először 1743-ban adományozták. A Szent Vlagyimir Érdemrendhez és a Szent György Érdemrendhez hasonlóan szintén négy fokozatú kitüntetés volt. A 19. század derekán (1845., 1855.) készült kitüntetési szabályzat szerint, a különleges kiváltságokkal járó 15 érdemrend rangsorában az I. osztályú Szent Anna Érdemrend a 7., a II. osztályú a 11., a III. osztályú a 13., a IV. osztályú a 15. helyen szerepelt. (Az első öt a Szent Andrej (András)-, a Szent Katalin-, az I. osztályú Szent Vlagyimir-, az Alkeszander Nyevszkij-, a Fehér Sas Érdemrendek voltak.) A Szent Vlagyimir Érdemrend bármelyik fokozatával kitüntetett személy és közvetlen családja automatikusan örökletes nemességet élvezett, akárcsak az I. osztályú Szent Anna Érdemrend tulajdonosa és családja. A II-IV. osztályú Szent Anna Érdemrend “csupán” személyre szóló, tehát nem örökíthető, örökölhető nemesi címmel járt. – Enciklopegyicseszkij szlovar. Tom XXII. Szankt-Petyerburg, 1897. 118-121.

  Lásd még az egyéb katonai megkülönböztető jelekről Szergej Ohljabinyin: cseszty mungyira. Ruszkaja armija ot Petra I do Nyikolaja II. Moszkva, 1994. c. munkáját.

 25. Makai Ágnes – Héri Vera: Kitüntetések. Zrínyi Kiadó, 1990. 26.
 26. Uo.
 27. Uo.
 28. Polski słownik biograficzny. T. VII/1. Zeszyt 31. Kraków, 1948. 119-121., Világirodalmi lexikon, 3. Kötet (F – Groc). Főszerk.: Király István. Bp., Akadémiai Kiadó, 1975. 340-341. Lásd még: Pályi András: Fredro-drámák Magyarországon. In: Lengyel-magyar kulturális kapcsolatok. Bp., 1968.
 29. Polski słownik biograficzny 121., Lásd még Aleksander Fredro: Pisma wszystkie. T. XIV. Korespondencja. Warszawa, 1976.

 

 

Sebestény Sándor

Bartakovics Béla egri érsek-fõispán politikai pályaképe

(1792-1873)

“Non est unctus, non est coronatus, non est rex noster.”

Az 1848/49-es szabadságharcot követő önkényuralmi időszakban még mindig a Mária Terézia királynő idején kibocsátott ún. konvenciós ezüstforintra épülő érmerendszer, valamint az Osztrák Nemzeti Bank (ONB) 1816-tól kibocsátott bankjegyei alkották a Habsburg-birodalom pénzrendszerének alapját. A közforgalomban azonban számtalan hazai és külföldi veretésű nemesfémpénz és váltópénz is keringett 1848 májusától az ONB már nem volt köteles bankjegyeit nemesfémre váltani, sőt az egymást váltó kormányok további fedezetlen papírpénzeket és államjegyeket is forgalomba hoztak. E típusba tartoztak a Kossuth-bankók is, amelyeket a magyar szabadságharc leveretése után megsemmisítésre ítéltek, az osztrák államjegyek bevonására azonban csak 1854-ben került sor. Valutareform megvalósítását 1857-58-ban látták elodázhatatlannak, ennek része volt a tiszta ezüstvaluta felé mutató intézkedés: eszerint 100 konvenciós forint 105 osztrák értékű (o.é.) ezüstforinttal lett egyenlő. Ez azt jelentette, hogy 1 kölni márka tiszta ezüstből most már 21 o.é. forintot vertek, s ez által 1858. szeptember 6-tól 1859. április 29-ig az ONB bankjegyei konvertibilisek voltak. Közbejöttek azonban az olaszországi hadiesemények, melyek elsöpörték a beváltási kötelezettséget. Az Itáliában elszenvedett solferinói csatavesztés (1859. június 26.), majd az ennek következtében megkötött villafrancai fegyverszünet (július 11.) és a háborút lezáró zürichi béke az osztrák kormánypolitikában politikai fordulat kimunkálását elkerülhetetlené tette. Az instabil magyarországi állapotokat jól példázza Scharapatka csendőrkapitány, Egerben szolgáló szárnyparancsnok 1859. június 17-én kelt jelentése, mely szerint június 16-án este a városban 13, az érseki uradalom rétjének szénakaszálásából hazatérő kapás napszámos – a Hatvani hóstya (külváros) területén – 48-as dalokat énekelt, felváltva Kossuth Lajos kormányzót és III. Napóleon császárt éltette, dicsőítette a francia hadsereget.

A felségárulás tényálladékát az ügyészségnek ugyan nem sikerült felállítani, az azonban kiderült, hogy Pápai József kijelentette: “Szívesen fegyvert ragad, hogy az országot az osztrák iga alól felszabadítsák.” Hanus János pedig azt mondta, most is bízik abban, hogy “Kossuth megszabadítja a népet a magas adóktól.” Ennek alapján az 1861. augusztus 20-án megtartott tárgyaláson a vádirat bizonyítottnak tekintette, hogy a csendőrök felszólítására, miszerint kövessék őket a csendőrlaktanyába, a polgárok ellenszegültek, kaszájukkal feléjük sújtottak, “útonállóknak, kutyáknak” nevezték a rendfenntartó közegeket, akik kénytelenek voltak erősítést kérni. Ilyen előzmények után a m. kir. megyei törvényszék viszonylag súlyos ítéleteket szabott ki a vádlottakra: Pápai Józsefet és Hanus Jánost 1-1 évi, Pázmándi Nemes Jánost és Pálok Jánost 6-6 hónapi, Béres Molnár Antalt és Fürdős Molnár Istvánt 5-5 havi börtönbüntetésre ítélte.

A nagypolitika szintjén többrétegű labilitás jelentkezett: jelentős részben a háborúskodás következtében az államháztartás katasztrofális pénzügyi helyzetbe sodródott, az államadósság 1861-ben már kétmilliárd háromszázhatvanmillió osztrák ezüstforintra nőtt.

Mindezek hatására Bécs határozottnak tűnő, de valójában tétova lépésre szánta el magát. Az abszolutista rendszer lazítását, az alkotmányos kormányzásra való áttérésre tett kísérletet az 1860. őszén kibocsátott Októberi Diploma révén. A manifesztum leszögezte, hogy az uralkodó jogait az országgyűlések és a Birodalmi Tanács közreműködésével kívánja gyakorolni. A magyar kétkamarás országgyűlésnek valamivel nagyobb jogkört biztosított a többi tartománygyűléssel szemben, - “a régi alkotmány szellemében” – fogalmazott ködösen -, hozzátéve, a Birodalmi Tanács illetékessége rá is kiterjed. Egyúttal engedélyezték a helyi törvényhatóságok visszaállítását és a magyar nyelv hivatalos használatát a közigazgatásban.

Heves vármegye megyegyűlésének tagjai 1860. november 8-án gyűltek össze Egerben, mintegy folytatásaként az 1849. augusztus 16-án kényszerűségből megszakadt ülésüknek. Bartakovics Béla érsek-főispán fogadta kedvesen az egybegyűlteket, akinek igaz magyarságában, széles látókörében és kitűnő taktikai érzékében annyira bíztak a képviselők, hogy az országos gyakorlattól eltérően határozatilag mondták ki, hogy újabb eskütétel nélkül foglalja el a főispáni széket. Bartakovics Béla kétségkívül rászolgált a bizalomra, nagy ívű beszédben szólította fel a bécsi kormányzatot, hogy “lege et fide” (törvényesen ás hűséggel) kormányozzon. Felvillantjuk most az érsek-főispán politikai portréját, hisz személyéhez több, országos politikai ügyeket találóan érintő nevezetes kijelentés kapcsolódik.

Édesapja Bartakovics Ferenc szintén részt vett egykor a politikai életben, az 1805-1807-es országgyűlésen követ volt. Béla fia Felsőelefánton (Horné Lefantovce) – Szlovák Köztársaság), a történeti Magyarország Nyitra vármegyéjében született 1791. április 14-én. Édesanyját Almássy Ágnest, négy éves korában elvesztette. Tanulmányait Nyitrán, Pozsonyban és Nagyszombaton végezte, majd a bécsi Pazmaneumban hallgatott teológiát. Másfél évi várakozás után, 1815. április 15-én szentelték áldozópappá. Fiatal korára való tekintettel. Ezután Sellyén, majd Muzslán káplánkodott, 1816. novemberében báró Perényi Imre érseki helynök meghívására a nagyszombati egyházmegye érsekségének adminisztrációjába került. Főpásztora, látva egyháztörténeti érdeklődését, további tanulmányokra biztatta, most már a pesti egyetemre irányítva, ahol sikeresen letette szigorlati vizsgáját. 1820-ban a magyar egyházmegyék központjába, Esztergomba nevezik ki Radnay Sándor hercegprímás levéltárosnak. 1825-ben már prímási titkár. Szép állomása volt hívatásának, amikor 1830. augusztus 28-án kanonokká nevezték ki, majd 1831. szeptember 13-án nagyszombati egyházmegyei helynök lett. Termékeny évek voltak ezek életének, joggal írta később egyik életrajzírója, “szelídségével, emberszeretetével, igazságosságával az alatta levő papság tiszteletét és szeretetét” mind elnyerte. Helynökként megkapta 1844-ben a c. püspöki címet, amit augusztus 23.-án rozsnyói püspöki kinevezése követett. Külön tanulmányt igényelnének a rozsnyói évek, számtalan karitatív tevékenység kapcsolódik ide. A Rozsnyótól félórányi járásra fekvő Csucsom (ma szlovákul Cucma) kis településén, a szépséges völgyben oly gyakran megfordult a püspök lelkipásztori munkája közben. Tisztségéből fakadóan tagja lett az országgyűlés főrendi házának, az 1847/48-as sorsfordító években itt szerzett komoly betekintést országos ügyekbe. Sokat idézték azóta is szarkasztikus mondását, amit akkor tett, amikor V. Ferdinánd 1848. április 11-én szentesítette a magyar forradalom követeléseit tartalmazó sarkalatos törvényeket: “Verbőczi sem remélte, hogy 300 év múlva ily fényes temetése leend.”

Bartakovics Béla nem mindennapi körülmények között került Egerbe, kinevezése 1850. április 2-án valóságos nagypolitikai játszma része volt. Az egri egyházmegye érseki széke ugyanis 1847 óta, amikor Pyrker János László elhalálozott, gyakorlatilag betöltetlen volt. Ugyan 1848-ban V. Ferdinánd előterjesztette Lonovics József (1793-7867) csanádi püspököt egri érseknek, a Szentatya hozzájárulásának hiánya a hadiesemények miatt azonban nem tudta elfoglalni székvárosában tisztét. (A szabadságharc bukása után a mölki bencések kolostorába jelölik ki “kényszerlakhelyét”, és csak 1860-ban térhetett vissza hazájába,) Bartakovics Béla az 1850-es években távol tartotta magát a politikától, egyházmegyéjének gondjaival foglalkozott. Az 1852/53-as tanévben beindította Egerben a 8 osztályos gimnáziumot, az érseki jogakadémia visszaállítása csak 1860-ban sikerült neki.

Heves vármegye megyegyűlése újjáalakulását követően 1860. december 12.-re tűzte ki első ülését. Igen szép gesztusa volt a hevesi polgároknak, hogy a megyegyűlés előtti estén fáklyás felvonulást rendeztek Bartakovics Béla érsek-főispán tiszteletére, Köszöntő beszédet Csíky Sándor (1805-1882) volt 48-as radikális párti országgyűlési képviselő Kossuth egyik legderekasabb kormánybiztosa mondott, akit 1861. március 14-én ismét megerősített mandátumában Eger város polgársága. (Sírja az egri Hatvani temetőben található, helyezzünk el rajta minden évben a kegyelet virágait, igazán megérdemli.)

A hevesi ellenzéki fellegvár 1861. február 18-21. között újabb zsandárjelentések tárgya lett. A megyegyűlésen szinte valóságos forradalmi hangulat uralkodott: Erdődy földbirtokos minden érintkezés megszüntetését követelte a “gyalázatos kormánnyal”. Szapáry Gyula alispán hozzáfűzte, “vérben síró hazánkat” mielőbb az 1848/49-es alapra kell visszahelyezni, megtagadva a Habsburg-ház trónöröklési jogát. Szontágh Pál minden esetleges alkut elutasított a nemzet és az uralkodó között, mert “Ferenc József, mint útonálló, rabló erővel kizsákmányolja hazánkat”. Egyébként az ő felszólalásában kimondva is megjelenik, hogy a megyék jelentős többségének politikusai még nem voltak készek elvfeladásra vagy bármiféle kompromisszum-keresésre, hisz Szontagh nyíltan megmondta: Ferenc Józsefet nem tekinti magyar királynak, csupán kormányzónak, akit “fegyverrel kényszeríteni” kell, hogy lemondjon. Hossszúfalusy, borsod megyei földbirtokos nyomban hozzáfűzte, meg kell kezdeni haladéktalanul a honvédek összeírását, mert “úgy sem marad egyéb hátra, mint e hazának szentesített jogait fegyveres erővel visszaszerezni”.

Felállt Német Albert volt 48-as képviselő, Lipcsey Péter másodalispán, Papp Pál kápolnai postamester és Lengyel Miklós kanonok, akik egyhangúlag azt követelték, hozzanak határozatot, mely Ferenc Józsefet közpolgárnak nyilvánítja. E pontnál felállt Bartakovics Béla érsek-főispán, jól tudta, hogy ez számára végzetes lehet, és kivonult az ülésteremből. Valójában ezzel szabad folyást engedett a szenvedélyeknek, s emiatt később Bécsből magyarázatot is követeltek tőle. Mindenesetre a megyegyűlés határozatot hozott, mely szerint az uralkodó nem magyar koronás fő, rendeleteit úgy kel értelmezni, mintha magánszemélytől érkeztek volna, és irattárba kell helyezni. A “megingott bizalom visszatérésére” csak akkor lehet számítani, ha a nemzeti visszanyeri “boldogító törvényeit”, értvén ez alatt a forradalom idején hozott törvények hatályosságának visszaállítását. Ez tartalmazta a felelős magyar minisztérium, vagyis kormány felállítását, az emigránsok hazatérésének engedélyezését, a csendőrség, rendőrség és pénzügyőrség hatáskörének szigorú törvényi szabályozását, valamint a katonaság alkalmazásának nemzeti szempontú rendezését.

A Helytartótanács egyelőre megelégedett Bartakovics Béla főispán magyarázatával, miszerint “az uralkodó személyét sértő óvás keletkeztét csupán némely rakoncátlan egyén fondorkodó túláradásainak, korántsem a megye többsége valódi kifejezésének tekintené”, valójában időt akartak nyerni. Ugyanis 1861. februárjában császári pátens kiadására került sor, mely a centralizmushoz való visszatérés szándékát tükrözte, viszont lehetővé tette, hogy 1861. április 2-án összeülhetett a magyar országgyűlés, a budai királyi várpalotában. Az ülés helyszíne persze már újabb viták forrása lett, mint azt egri Csíky Sándor mondotta: az 1848. IV. tc. szerint a képviselőház üléseit Pesten köteles tartani. A képviselők megoszlottak a látszólag formai kérdésben, Deák Ferenc formálódó felirati pártjának tagjai kisebbségben maradt tagjai megjelentek a vár tróntermében tartott megnyitó ülésen, majd du. 4 órakor megkezdték a tanácskozást Pesten kiegészülve a Teleki László által vezetett határozati pártiakkal.

A Felírati Párt részéről Deák Ferenc 1861. május 13.-án terjesztette elő a képviselőházban indítványát, mely mindenben tartalmazta a később elfogadott feliratot. Ebben az uralkodóház és hazánk viszonyát alapvetően meghatározó jogforrásnak a Pragmatica Sanctio-t tekintette. Eszerint kétoldalú szerződéses viszony áll fenn, a Habsburg uralkodók a magyar trónt csak azzal a feltétellel örökíthetik utódaikra, ha eleget tesznek a magyar rendek feltételeinek. Az örökös tartományok és Magyarország “elválaszthatatlan és feloszthatatlan együttbirtoklásán” csak perszonális uniót és nem reáluniót kell érteni.

Az uralkodó válasza mereven elutasító volt. A képviselők augusztus 8-án újabb feliratot intéztek hozzá. A Szélsőbal 27 képviselője most csak tartózkodott a szavazástól, de ez is elég volt arra, hogy az uralkodó elnapolta a magyar országgyűlést. Haller Ferenc tábornok 1861. augusztus 22-én reggel megérkezett Pestre a leirattal, felhatalmazása volt, hogy engedetlenség esetén katonai erőt is alkalmazzon.

Bartakovics Béla érsek-főispán is nehéz helyzetbe került, magánbeszélgetésen elmondott szavai, melyek hű tükrei voltak felfogásának, “Non est unctus, non est coronatus, non est rex noster” (Nincs felkenve, nincs megkoronázva, nem a mi királyunk”), egyúttal a nemzet többségének akaratát is tükrözték 1861-ben, a Kiegyezés válaszútján. A Kancellária vizsgálta a hevesi határozatok születésének körülményeit, maga Bartakovics Béla főispán is részese lett a számonkérésnek, ő azonban 1861. szeptember 17-én írt válaszlevelében egyszerűen letagadta a felségsértés vádját – utalva a februári egri megyegyűlésre – “úgy vélem a feladó vagy nem jól értette, mi mondatott, vagy rossz szándékból elferdítette a beszéd értelmét”. El is ejtették az ügyet, az országos hadi főparancsnokság értesítette 1861. december 31-én a kancellárt, a jelentést készítő egyén nem hajlandó nyilvános tanúkihallgatásnak alávetni magát, vagyis a bíróságon tanúskodni. A passzív ellenállás nemzeti politikája folytatódott még néhány évig Deák Ferenc útmutatása szerint: “Ha tűrni kell, tűrni fog a nemzet… mert amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse visszahozhatják, de miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges”. Igazak ezek a szavak, a politika azonban a lehetőségek művészete, s megragadva az alkalmat, végül is létrejött a Kiegyezés a magyar politikai elit és Bécs között.

T. Olvasóim, ha Halottak napján elzarándokolnak az egri bazilika altemplomába, gyújtsanak gyertyát az 1873-ban elhunyt Bartakovics érsek úr sírjánál.

 

Domokos Sándor

A “szép és jó” szellemi szintézise

Lehet, hogy sokak számára semmi újat nem mondok, mikor kifejtem a művészetről kialakult véleményem a keresztény világnézet szempontjából. Abban a korban nőttem föl, mely az első világháború után elvesztette a művészet és azzal együtt a keresztény világ erkölcsi rendjébe vetett hitét. Az egész világ forradalmi átalakuláson ment keresztül. Idehaza a konzervatívok még Ady költészetét is vitatták, hiszen Párizsban élt, ahol Braque, Matisse, Rouault és sok más a “fauvista” mozgalomhoz tartozó művész felrúgta a megszokott kereteket. Voltak, akik, mint Duchamp a Mona Lisára festett bajusszal, Oppenheim pedig a szőrmével bevont teáscsészével inkább botránkoztatni akartak, semmint művészit alkotni. Csak negyvenéves fejjel, itt Kanadában nyílt alkalmam arra, hogy nézetemet tisztázhassam. Beiratkoztam a Manitobai Egyetem képzőművészeti szakára, hogy a művészettörténelem segítségével ismerjem meg a művészet fogalmát és értékét. Ebben az értékrend-keresésben meghatározó irányt adott számomra keresztény világnézetem. Amit itt megfogalmazok, az csak egyéni véleményem, de lehet, hogy segít másokat abban, hogy ezt a “minőségi értéket”, ami a művészet lényege, és empirikus módszerekkel meg nem határozható, jobban megismerhetővé tegye.

Töprengéseim során lassan alakult ki bennem a művészet értékének megfogalmazása. Rájöttem, hogy a Kant-féle “szépség-keresés” mint a művészet célja, nem kielégítő. Olyan kétségtelenül nagy művészek, mint Goya megrázó képei, vagy Rodin “Calais-i polgárok” című szoborcsoportja, nem a szépet, hanem valami többet, a valóban művészit fejezik ki. Megrázó, felháborító, megborzongató érzéseket kiváltó alkotások ezek. Ez az érzés-intenzitás, amit az alkotás kelt életre a szemlélőben, teszi a művet művészivé. Mert sem Goya, sem Van Gogh nem a színkeverés technikájával, Rodin pedig nem a bronz tökéletes csiszolásával, hanem egy benső érzés-élmény lenyűgöző megelevenítésével hatnak alkotásaikon keresztül a szemlélőre! A technika tökéletessége eltörpül a művész érzelmet kiváltó fontossága mellett.

Mi ez a képesség? Ez olyan szellemi kisugárzás, amit sem megvenni, sem megtanulni, de még pontosan definiálni sem lehet. Mivel egy minőségi adottságról van szó, ami meghatározhatatlan. Ez az alkotó adottsága, vagyis tehetsége, melynek segítségével művébe beleoltja a saját szellemisége érzelmi intenzitását! Ez döbbentett rá arra az érzelmi hasonlóságra, amit Szent Ferenc imája, Kolbe atya önfeláldozása, vagy Bonhoffer erkölcsi szilárdsága, és még ezer más hasonló példa vált ki belőlem, amit akkor érzek, amikor az ember hasznosságot elutasító erkölcsi nagyságát tapasztalom. De hol van az Erkölcs és a Művészet között összefüggés?

Megpróbálom a kérdést a kiinduló pontból megközelíteni. A létezés maga a Teremtéssel kezdődik. Azzal az elképzelhetetlen pillanattal, amikor a “Semmiből Valami” lesz. Ez a semmiből valamivé való átváltozás egyedül Isten képessége. De amikor az embert Isten saját hasonlatosságára megformálta, vagy modernebben megfogalmazva, amikor a fejlődés elérte azt a fokot, hogy az addig csak a hasznosat kereső “homo faber”-ből a hasznoson túli értékeket felismerni képes “homo eticus” lett, egy új lény belépett a történelembe. Akkor lett képes az ember a hasznostól függetlenül felismerni “jó és rossz” értékeit. A Teremtő Erőtől megkapott választási jog szabadságával az ember a teremtő erő egy szikrájának birtokosa lett. Ez az ember öntudata egységében felismerte a külvilág anyagi, és egy bensőségének szellemi kettős dimenzióját. Az “isteni szikra” alkotó ereje ebben a két dimenzióban valósul meg. Ennek a megvalósulásnak elengedhetetlen feltétele az ember saját akarata. Az ember szabad lény, és senki sem kényszerítheti semmire, de egy vonzalom a magasabbrendűség iránti szükséges ahhoz, hogy ösztönözze alkotó képességét, hogy érzéseit művészi szinten valósíthassa meg.

A külvilág az anyag birodalma, ahol a tárgyak a természet törvényei szerint ok-okozati alárendeltségben léteznek. Mikor az ember alkotó képessége változást hoz létre az anyagon, akkor alkot ugyan, de nem teremt. Ugyanis, ha egy főzőedényt, kerékpárt, kávédarálót, vagy más hasznos tárgyat készít az ember, az csak értelmi képességét veszi igénybe, és a tárgy nem a szellem érzésvilágának kifejezője. Amikor azonban az ember a tárgyakon olyan változtatást hoz létre, melynek nincs hasznossági célja, akkor egy más képességét használja. Amikor belső érzésének ad kifejezést, akkor a teremtés misztikumának erejével olyan átlényegülést hoz létre az anyagon, ami szellemi tartalommal tölti meg azt. Ez a szellemi érzésminőség változtatja át a bemázolt vásznat festménnyé, a faragott márványt szoborrá, a légrezgést dallammá, és a céltalan ugrálást a balett kifejező művészetévé. A Művészet minőségi jellegű, mely a gyakorlati hasznosságon túlmenő, szellemi értéket visz bele az anyagba. Ezzel a minőséggel olyan művészeti értéket teremt, aminek nincs pénzben kifejezhető ára. (Amit fizetnek érte, az nem az érték kifejezője.) Ennek a teremtő erőnek az alkotáson keresztül sugárzó intenzitása ragadja meg a szemlélőt, és az nyűgözi le. Ez természetesen egy nagyon szubjektív kölcsönhatást jelent. De csak az olyan alkotás művészi, amelyből a kisugárzó szellemi teremtő erő lenyűgözi a szemlélőt. Csak ez adja meg az alkotás művészi lényegét. Nem mindenki rendelkezik a zseni művészi képességével. Nem mindenki talentuma egyforma. Az úgynevezett “halhatatlanok” kis csoportja mellett ott sorakoznak azok az alkotók, akik a kapott képességüket a tőlük telhető legjobb módon juttatják kifejezésre. Ők azok, akik mintegy kötelességüknek érzik, hogy a művészet piramisának építőköveivé legyenek. Ezek a kis kövek biztosítják a csúcsra kerülőknek a széles alapot. Így lesznek ők is része a művészet egyetemességének.

Ugyanilyen isteni adottság saját személyiségünk kialakításának lényege erkölcsi vonalon is. Ez a metamorfózis bensőségünk szellemi területén, mint jellemformáló erő mutatkozik meg. Amíg a művészet az anyagba visz bele szellemi értéket, addig az erkölcsi érték az ember jellemét formálja minőségileg jobbá. Ezt az önmagunkat átformáló változást is csak szabad akaratból fakadó vágyunk valósíthatja meg. Ez az ember egyedül a dolgok piaci ára iránt érdeklődik, és ezért képtelen magát az örök értékek iránt fogékony személyiséggé átformálni. Ez a személy az erkölcsi ember, a “homo mores”, akinek egyénisége, a művészi alkotáshoz hasonló vonzást vált ki. A Teremtés a Fejlődés eszközével a szellemi dimenzióban az erkölcsi értékek felismerése felé vezeti az embert. Az erkölcsi értékek elismerése az a fékezőerő, amely a “hasznos haladás” önpusztító végzete ellen bensőnkben megszólal. Csak az erkölcs adja meg azt az egyensúlyt, mely a hasznos haladás ipari szennyezése és a bioszféra fennmaradásának védelme megkíván. De erre csak szabad elhatározástól vezetve lehet törekedni. Úgy a Művészetnek, mint az Erkölcsnek sincs felső értékhatára. Mindkettő független a mennyiségi tényezőktől. Egy nagyobb kép, egy monumentális szobor, vagy fülsiketítő zene nem jelent művészi többletet.

A személyi átértékelődés oda kell vezessen, hogy az anyagi haszon helyett az erkölcs értékeit részesítse előnyben az ember. Az ilyen személy egy “Új Ember”, aki egy szellemi “újjászületés” alanya. Erre az újjászületésre utal Krisztus, mondván, hogy szülessetek újjá a szellem erejével. A szellemi értékeket felismerő ember egy új személyiség, aki, bár nem független az anyagtól, de nem él anyagi alárendeltségben. Ez az ember megadja a császárnak azt, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.

A teremtés gyökerénél a művészet és az erkölcs közös tőből ágazik ki. A görögök a “Kalokagataia” kifejezéssel utaltak erre a közös eredetre. A barlangfestészet is egy mágikus erő felé való törekvést mutat. Az “Ép testben ép lélek” is a fizikum és a szellem közös eredetére utal. Ezért utasítja el a katolicizmus más keresztény valláshoz hasonlóan a testsanyargató aszketizmust és a gyűlölködő fanatizmus lélekmérgezését egyaránt. Ezért érzem igaznak, bár bizonyítani nem tudom, hogy ami szép, az jó is, és ami jó, az egyben szép is. És csodálatos módon mindkettő független a hasznosság piaci árfolyamától.

 

Kaló Béla

Fényûzõ életet élek

Kaló Béla beszélgetése Fecske Csabával

Én közel negyedszázada élek már a kiesnek titulált Bódva-völgyében, de itt még az embereknek a szaga is más, mint mondjuk a Dunántúlon. Ha felszállsz, mondjuk, a tornanádaskai vonatra, akkor máris külön világban érzed magad. S ez nem más, mint a szegénység szaga. Te, mint echte szögligeti, miként vetted tudomásul, mikor Fecske úr lettél, a lírikus Miskolcon? Ami meg csak kissé snassz sznobéknak, hiszen egy igazi alkotónak a fővárosban illik élnie.

Kétségtelen, a Dunántúl szerencsésebb adottságokkal bíró tája az országnak, mint a miénk. Kelet az elmaradottság, a szegénység szinonimája, a Dunántúl – Pannónia – a Nyugat a maga kedvezőbb természeti és kulturális adottságaival és hagyományaival. Tapasztalom a szegénységet – ha nem is a saját bőrömön – nyomasztóan jelen van úgy Miskolcon, Ózdon, mint a Bódva-völgyében, a Cserehát elnéptelenedő kis falvaiban. Szülőföldemen gyenge minőségű a talaj, az emberi veríték szinte hiábavaló áldozat, a föld nem adja meg a megélhetés lehetőségét. A bányákat bezárták. A kohászat elhalásával rengeteg munkahely odalett, a munka nélkül maradt kezek tulajdonosai lelkileg erodálódnak, egy idő után már akkor sem kapnak a szerszám után, amikor mód adódna erre. Ebben az országrészben sok a képzettség nélküli, iskolázatlan roma származású ember, akiknek az életformájától idegen a földművelés, a kötöttségekkel járó foglalkozás. A cigányság régi mesterségei – kosárfonás, teknővájás, vályogvetés, lókupeckedés, kovács – a társadalmi változások következtében megszűntek. A kohászat is sok roma kezét szabadjára eresztette.

A hiányzó jövedelmeket csurran-cseppen alapon állam bácsi holdsarlóvá görbült tehene pótolja. Sokszor hazamegyek Szögligetre, tudom, mert tapasztalom, hogy szorgalmas, jóravaló földijeim nagy része rokkantnyugdíjas vagy munkanélküli, segélyen, jövedelempótlón él, mondjuk úgy, tengődik. Reménytelenségükben a kocsmában töltik ráérő idejüket. Ráérő idő, fölösleges idő: fölösleges, hiábavaló élet. Szívszorító látni a szomorú szemű, tétlen kezű, mohosodó agyú embereket.

Gyerekkoromban, a hatvanas évek elején szülőfalum még több mint kétezer lelket számlált, azóta a népesség apad, ami elsősorban a munkalehetőség hiányával, a megélhetési nehézségekkel magyarázható. Sajnos ma már a 900 főt sem éri el a falu létszáma. Többen halnak meg, mint amennyien születnek, és sokan városba, jövőt ígérő helyre költöznek. Mi még 24-en végeztük a nyolcadikat 1963-ban, most csaknem ennyi az iskolások összlétszáma. Ha így megy tovább, hamarosan be kell zárni az iskolát. Iskola nélkül pedig egy falu halálra van ítélve. Iskola, templom, kocsma nélkül nem lehet meg egy falu.

A régen gondosan megművelt földek most nagyrészt megműveletlenek, gaz burjánzik, amerre a szem ellát. A kárpótlás révén édesapám is visszakapott párhektárnyi földecskét, de nem tud vele mit kezdeni. Nekünk, a gyerekeinek nem kell, ő öreg már, nem tudja megművelni, bérbe adni, eladni szintén nem, a föld itt még ingyen sem kell, nem adja vissza azt, amit az ember belefektet. Édesapámra kiróttak ötvenezer forint büntetést, mert nem műveli a földet, amely az aggtelki természetvédelmi terület része, csak a parlagfű terem benne. Amiért annyit küszködött, ami után lábát térdig koptatva járt a kárpótlási hivatalba, a föld csak bosszúságot és gondot okoz neki öreg napjaiban. Őseink bizonyára forognak a sírjukban a vérrel-verítékkel szerzett, parlagon heverő földek miatt. Ez a rögmagyar valóság.

Ugyanakkor hányan gazdagodtak meg a földből, illetve a kárpótlási jegyek jóvoltából olyanok, akik életükben egy kapavágást, egy kaszasuhintást nem végeztek! Nagyon el van itt rontva valami. Munkahelyeket, megélhetési lehetőséget kéne teremteni itt a szorgos, becsületes emberek földjén addig, amíg még van kinek.

A nők nyilván nagy szerepet játszanak-játszottak az életedben. Magad is említetted erotikus verseidet, s egyéb témájú-hangulatú opusaidban is felbukkan a szerelem, a test naturája. Mit tudsz erről mondani?

Az utcában, ahol születtem, és ahol nyolcéves koromig laktunk, nem voltak hasonló korú fiúk, csak lányok, velük kellett hát játszanom, többnyire papást-mamást, volt úgy, hogy négyen-öten vallottak a férjüknek. Egyszer a stelázsit is feldöntötték, mert minden lány, akarom mondani, feleség meg akart csókolni. El voltam kényeztetve, a kisujjamat se kellett mozdítanom a lányokért. De ez csak afféle ártatlan pajtáskodás volt, mely nélkülözte az érzelmeket. Több évtized távolából is jó szívvel gondolok vissza pajtásaimra, akik közül, mint utólag kiderült, volt, aki szerelmes volt belém.

Az első lány, aki iránt különös, sejtelmes vonzódást éreztem, hat-hét évvel volt idősebb nálam. Amikor megpillantottam a templomban szép ruhában, forróság öntött el. Féltem, hogy elárulom magamat, nem éltem volna túl, ha bárki megtudja, hogy az a lány valamiért sokkal fontosabb nekem, mint a többi. Ezt ő maga sem tudta meg soha, azt hiszem, nem is fogja. Egyébiránt nagy tisztelője munkásságomnak. Hát még ha tudná az előzményeket! De ez így szép, ahogy van, a maga titkával. Jó, ha vannak pici, ártatlan titkaink. A következő lány egy osztálytársam volt. Mindig alig vártam, hogy kettesben lehessek vele, borzasztó féltékeny voltam, ha más fiúkkal állt szóba. Aztán egyszer, amikor senki sem volt otthon, átjött hozzánk valamiért, végre édes kettesben lehettünk, de annyira izgultam, hogy megszólalni se tudtam, nem még vallomást tenni. A vallomás elmaradt, ő sem tudja hát, mit éreztem iránta egykor. “Az érzés elmúlt, a test maradt” – írtam egyik versemben. Így van ez.

Középiskolásként volt az első legitim szerelmem, évekig jártunk együtt, hegyrengető, szívforraló szerelem volt. A tengert kimeregettem volna kávéskanállal, a Himaláját áthordtam volna ide az Avas helyére, ha azt kívánja tőlem. Hálistennek a Himalája máig ott van, ahova az Isten megteremtett. Egy hozzá írt versemből idézek: “Róza szívem érted ég ,/ érted ég oly lángolón,/ álmaimnak éjjelén / kérem csókodat mohón.” Egyébiránt nem Rózának hívták, a ritmus miatt kereszteltem át. Saját nevén sántított volna a ritmus.

1964. október 3-án írtam naplómba – máig megőrzött fekete fedelű füzet, amelyben néhány kamaszkori versem is olvasható –: “Ma találkoztam vele. Csodálatos volt – szép és fenséges. Irtózatos, ahogy ismét a gondolataimba tört. Érzem, ismét ellenállhatatlanul, életem fő célja ő. Minden gondolatom, hogy láthassam őt. Tanulni lehetetlen így. Most olvasom Ráth-Végh István Szerelem, házasság című könyvét. Iszonyatos dolgokról is számot ad. (Hát ilyen a szerelem?!) Jó lenne egyszer nagyon komolyan beszélni vele.”

Érettségi után még tartottuk a kapcsolatot, aztán bevonultam katonának. Mire leszereltem, férjhez ment. Nem tudtam róla. Fölmentem hozzájuk, akkor még a szüleivel laktak. Blamázs volt. Kínos, de nem tragikus. Azt hiszem, nem fájt. Már kihunyt a tűz.

Egyszer régi irataim között bogarászva kamaszlány fényképe hullott elém. Furcsa volt, nem gondoltam volna, hogy ilyen hatással lehet rám. Összerezzentem. Mintha az áram rázott volna meg. Mintha az elveszett idő egy testmeleg, forró pillanata került volna elő a tizenéves, holdillatú kislánnyal, akit katonakoromban szerettem, és aki az egyik legjobb barátomhoz ment feleségül. Emlékek, szép emlékek némi fájdalommal és keserűséggel fűszerezve, versek nyersanyaga. Úgy emlékszem, minden szerelmem elhagyott engem, sohasem én voltam az, aki kihűlt vagy hűtlen lett. Lehet, hogy ők egészen másképp emlékeznek. Nem lehetetlen, hiszen az emlékezet néha olyan korrupt. Egykori szerelmeim közül többel ma is jó viszonyban vagyok, olyan kapcsolatban, amely természetesen nélkülözi a nemiséget, a szexualitást, baráti vonzalom az alapja. A szerelem szeretetté patinásodott. Kizárt, hogy nincs már parázs a hamu alatt? Ezt nem tudhatom. Soha, semmi sem múlik el egészen, valami mindig megmarad. Jó ez, szép ez. Sohasem voltam szoknyabolond, afféle nőfaló Casanova, elsősorban nem a testiség vonzott. Ha úgy vesszük, sok nőt “kihagytam”, aki afféle trófeaként meglehetett volna. De nem sajnálom. Nem sajnálom? Egyiket-másikat igen. Nagyon. Esz a penész miatta, milyen nagy ökör is voltam, én Istenem! Talán ez a hiányérzet az inspirációja erotikus verseimnek.

Az életben kik állnak melletted? A család nyilván, de vannak-e igazi barátaid, vagy manapság nem léteznek barátságok? Megvalósultak-e álmaid, vágyaid, sikeresnek érzed-e magad? Arra lennék kíváncsi, milyen a létezéstechnikád, hogyan épülnek fel napjaid?

A család, a szüleim természetesen mindig mellettem álltak, nekem a család nagyon fontos, erőt ad, a biztonság érzését. Mentsvár és inspiráló erő. Cél, ok és lehetőség. Sokat köszönhetek a szüleimnek, sajnos, nagyon sok csalódást okoztam nekik kamaszkoromban, amikor kezelhetetlen vadóc voltam. Amit csak lehet, szeretnék jóvátenni. Ha egyszer sebet ejtettünk, azt meg nem történtté tenni nem lehet, csak a sebet bekötözni vagyunk képesek.

Mindig voltak barátaim, szüksége van az embernek külső támfalakra. Barátaim között persze akadt olyan, akiről később kiderült, hogy nem igazi barát, legföljebb cimbora, de vannak, akikben nem csalódtam, és akikben feltétlenül, vakon megbízom. Remélem, olyanok is vannak, akik irántam éreznek ilyesmit. Mert nemcsak szeretni, de szeretve lenni is jó dolog. Gyerekkoromban sok mindenről álmodoztam, nagyon sok vágyam, álmom volt, a legfontosabb talán az, hogy költő legyek. A lexikonokban ez áll: költő, publicista, ez a vágyam tehát teljesült, bár költőségem felől igazán hitelesen majd az utókor ítél. Noha a legtöbb folyóiratban és lapban megjelennek írásaim, és tapasztalataim szerint olvasóim is vannak, nem érzem magam elég sikeresnek, gazdag meg pláne nem vagyok. Gyerekkoromban, azt hiszem, az is szerettem volna lenni, gazdag. Megélhetési problémáim szerencsére nincsenek. Szerényen élünk, de nem hajszolom a pénzt, nekünk annyi elég, amennyi van. Az anyagiakat tekintve én elég igénytelen ember vagyok, én tudok húzni a nadrágszíjon. A siker? Olykor rámkacsint, farát riszálja ez a kívánatos, de csalfa nő, és én megriadok. Azt hiszem, inkább jó költő szeretnék lenni, mint sikeres, bár a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást. Sikeres költő például Kányádi Sándor, nemrégiben a Könyvklub kiadásában megjelent verseskötete több mint tízezer példányban fogyott el, ami manapság mesés számnak számít, bár azt meg kell mondani, hogy posztmodern korát élő irodalmunk tőzsdéjén nem olyan magas az ázsiója, éppen azért, mert a tradicionális költészet művelője, reprezentánsa. Mondjuk ki, nagy költő. Fehér holló.

Tizenegy éve, mióta agyembólia következtében rokkantnyugdíjas lettem, szinte szerzetesi életet élek, valahogy úgy, mint a hajdani kódexmásolók. Egész nap az íróasztal mellett ülök, és teszem a dolgomat, írok. Meggyőződésem, hogy ez a dolgom. Nem szeretem, ha úgy megy le a nap, hogy nem írtam semmit, ha nem tettem le az asztalra valamit. Sok időmet veszi el a régi írások javítgatása, mániákus átíró vagyok, olyan műveimet is átírom, amelyek már megjelentek.

Fél hétkor kelek, hétkor már az újságosnál vagyok, ha esik, ha fúj. Fél kilencig böngészgetem az újságokat, ezután torna, reggeli, tisztálkodás, percre pontosan, mint katonáéknál. A saját őrmesterem vagyok. Szigorú, kegyetlen. Kilenckor az íróasztalnál szeretek ülni, s ez így is szokott lenni. Délig dolgozom. Akkor ebéd, majd a postám rendezése, egytől-ötig folytatom a délelőtti munkát. De azért nem gubózom be teljesen. A kulturális rendezvények rendszeres résztvevője vagyok. Nem hiányzom a Miskolci Galéria kiállításairól, nélkülem nem nyílik kiállítás. Sok képzőművész barátom van, a Galéria igazgatója is a barátom. A kelleténél kevesebbet ugyan, színházba járok, kamaszkori szerelmem, a film, elkurvult. Az elmúlt negyedszázadban egyszer voltam moziban, egy öreg barátom elcipelt a Sacra Coronára a Kossuth moziba. Mit mondjak, volt elég levegő, heten voltunk a jegyszedővel együtt. A tévében sportot nézek, meg természetfilmeket. Ami a tévében megy, az felháborító. Mindegy, hogy közszolgálati vagy kereskedelmi adó. Egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz.

Vannak azért kivételes napok is, amikor például rendszerint hétvégén – hazamegyünk Szögligetre a szüleimhez, vagy a gyerekek jönnek hozzánk, kirándulni megyünk az unokákkal, legtöbbször Tapolcára vagy Lillafüredre. Aktív vagyok, agilis, betegségem ellenére tele életkedvvel, tervekkel, indulatokkal, érzésekkel és remélhetőleg művekkel, Úgy érzem, mintha most találtam volna igazán magamra.

Szólnod kellene az ünnepekről. Például arról, hogy tudsz-e karácsonykor verset írni.

Szeretem az ünnepeket, leginkább a karácsonyt. Egész advent idején valami boldog várakozás él bennem. Boldogító zsongás, csodavárás, fény az életem, ilyenkor kifényesedik a szívem. Egy kicsit jobb leszek, mint hétköznapokon. Eszembe jutnak a gyerekkori szép karácsonyok, a Jézuska-várás izgalma, a karácsonyfa illata, fény és öröm tölt el, szóval én karácsonyos ember vagyok. Amikor még fiatalok voltunk, mindig hazamentünk a szüleimhez, és testvéreimmel és családjainkkal kántáltunk a szüleim ablaka alatt. Az ünnepet most már nálunk üljük meg, eljön fiam és lányom a családjával, most már az unokák jelentik elsősorban az ünnep fényét, míg gyerekkoromban az izgatott, mit hoz majd a Jézuska, most az izgat fölöttébb, tetszik-e az aprónépnek az, amit a mi Jézuskánk hozott. Ákos, Lilla, Szabolcs mosolya az ünnep mércéje. Karácsonykor és más ünnepen sem szoktam verset írni, rühellém, mint Jónás a prófétaságot, az alkalmi verseket. Természetesen van karácsonyi témájú és hangulatú – Betlehem, Várakozás, Háromkirályok – versem, de azok a hétköznapok termékei. Karácsonykor én fényleni szoktam, akár a gyertya. A viasz és a kanóc hétköznapokon készül.

Unokáid vannak, a mesevilág, a gyermekirodalom életed része. Erről már szóltál, viszont még nem kérdeztem meg, hogy Harry Potter árnyékában mi a véleményed a tévéről, a médiáról? Te például befolyásolod-e a Vad angyal életét, van-e közöd mondjuk Lucecitához?

A tévéről és a médiáról meglehetősen rossz a véleményem. A tévé egyre silányabb látnivalót zúdít elénk. Veszélyes, mert állandóan ott van, örökös kísértésként a lakásban, a szobában vagy a hálószobában, sok háztartásban ma már több készülék is, hogy ne legyen vita, ki mit néz, nagyon sok embernél tévéfüggőség alakul ki, nézi nyakló nélkül a tévét, néha tudatában sincs annak, hogy most éppen tévézik, automatizmuson alapul az egész. Tévézés közben nem kell gondolkozni, kialakul a szellemi renyheség. Gyermekeim hála Istennek inkább olvasó emberek, mint tévézők. Amikor még kicsik voltak, csak a mesét engedtük megnézni nekik, esténként együtt énekeltünk, játszottunk, kártyáztunk, römiztünk, csapdlecsacsiztunk, vagyis együtt voltunk. Később, amikor már engedtük a tévézést, akkor már nem akartak tévét nézni, szívesebben olvastak vagy társasjátékoztak. Az unokák viszont már elég sok időt töltenek a képernyő előtt, mesefilmeket néznek, videofilmeket, de fájdalmamra nem a szép magyar népmeséket, hanem idétlen amerikai rajzfilmeket. De azért az esti mese – amit anya vagy apa mond el, olvas fel - nem hiányozhat.

A napilapok szellemi értelemben alaposan lepusztultak, a hirdetésekre vannak kihegyezve, nem a tájékoztatásra. Nincsenek, vagy alig tényfeltáró, elemző riportok, izgalmas interjúk, kiszorították a tárcát, karcolatot, a míves publicisztikát, internetes hírhulladékokon élnek. A hétvégi számokból kiszorult az irodalmi rovat, a gyerekrovat. Nekem szerencsém van, hogy a helyi Észak-Magyarország szombati számában létezik a Kuckó, a gyerekek kedvelt rovata, amelybe immár évek óta én írom a meséket. A hétvégi irodalmi rovat innét is száműzve lett, amit én nagyon fájlalok. Nagyon sok egyújságos ember él közöttünk, mondjuk olyan, aki csupán az Északot tudja megvenni, a kultúrához csak ennek révén juthatott, juthatna hozzá. Régebben olvashatott tárcát, novellát, de még verset is. Most már nem olvashat, Lehet, hogy nem is nagyon akar, biztosan vígan megvan nélküle, de mégis szép volt, jó volt, hogy megkapta a lehetőséget, hogy olvashasson, és bizony sokan olvastak is. Ha már egyszer ott volt az orra előtt. Az irodalmároknak is jó volt, hogy több tízezer példányban látnak napvilágot, ami bizony nem semmiség a néhányszáz példányban megjelenő irodalmi lapokhoz képest. De ki törődik ma a költővel, ki az olvasó lelkével? A pénzével legföljebb. A pénzt költő, a hirdető olvasó a jó olvasó. Régen politikafüggő volt a napilap, ma pénzfüggő. Se ez, se az nem jó. Summa summarum, elég silányak a mai lapok. Tisztelet a kivételnek. A kivétel persze fehér holló.

Nem ismerem a Vad angyal életét, semmi közöm Lucecitához, ugyanis nem nézek szappanoperákat, utálom a sorozatokat. Egyetlen kivétel a Dallas volt: akkor kezdődött, amikor kórházba kerültem, ott elkezdtem nézni, aztán figyelemmel kísértem, amíg véget nem ért. Azt hittem, ennél hitványabb film már nem létezik, az már a béka feneke. Tévedtem. A szellemi elmocsarasodás idejét éljük. Egy háztáji példa: feleségem kolléganője dicsekedni szeretett volna velem az egyik főorvosnak. A főorvos úr sose hallott rólam, ő nem olvas verseket, mondta kicsit talán büszkén is. Valamikor egy ilyen kvalifikált értelmiség elsüllyedt volna szégyenletében, ha műveletlenségére fény derül. Általában műveltek voltak, de semmiképp sem büszkék műveltségi hiányosságaikra. Ma mintha dicsőség lenne a tuskóság.

Szólnod kellene az átkozott anyagiakról is, egyelőre még nem euróban kapod a tiszteletdíjat, s könyveid nem százezres példányszámban fogynak, miként másnak sem.

Szerényen élünk, de nem nélkülözünk, sajnos voltak olyan időszakok is. Mára konszolidálódott anyagi helyzetünk. A honoráriumok nem tesznek ki valami nagy összeget, mondhatnám, csurran-cseppen, mint a hét szűk esztendő tehenének a teje, de mi addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Annyit költünk, amennyink van. S annyi, amennyi feltétlenül kell, van. Most például Miskolc város irodalmi ösztöndíjasa vagyok, jobban van mit aprítani a tejbe, tavaly a Művészeti Alaptól kaptam ösztöndíjat irodalmi munkásságom támogatására, tehát nem panaszkodhatok. Egyébként sem panaszkodnék, nem az én műfajom, mint ahogy a dicsekvés sem. Ha több pénzre vágynék, csak azért, hogy a gyerekeimet jobban segíthessem. De ők nem várják el ezt, sosem voltak követelőzőek, nem szégyellték, hogy szerényen élünk, hogy nem futja márkás szerkókra, hogy sohasem utazunk külföldre. Részük volt viszont pénzben ki nem fejezhető és meg nem vásárolható szeretetben. A pénz nem boldogít, tartja a mondás. Én tudom, hogy a pénztelenség még kevésbé, de az én felfogásom szerint nem ezen áll vagy bukik a dolog. Nekem a lélek igazi dolgai igazán lényegesek. Persze ez nem jelenti azt, hogy a pénz ellensége vagyok, de a szolgája sem. A művészet Kenyeres Zoltán gyönyörű kifejezésével a lélek fényűzése. Mondhatom, fényűző életet élek.

Zimányi Árpád

Nyelvmûvelõ babonák

II.

Mint azt korábban már láttuk, nyelvművelő babonáknak nevezik azokat az álszabályokat, amelyek félreértésen, félremagyarázáson, hiányos ismereteken alapulnak. Közülük jó néhány nemzedékről nemzedékre hagyományozódik, és mélyen beivódik a köztudatba. Ez alkalommal két újabb nyelvtani jelenséget vizsgálunk meg: a jövő idő, illetőleg a határozói igenév használatát.

Szabad-e használnunk a fog segédigét a jövő idő kifejezésére? Már az iskolában is azt tanítják, hogy a jövő időt e szócska segítségével fejezzük ki: el fogom hozni, el fogod hozni, el fogja hozni stb. Akkor miért vetődik föl ez a kérdés? Azért, mert mégis akadnak olyanok, akik nem kedvelik ezt a szerkezetet, idegenszerűnek vélik, és germanizmusnak bélyegzik. Pedig már több mint ötszáz éves nyelvemlékekben is természetes módon használták. Igaz viszont, hogy nem föltétlenül kell ragaszkodnunk hozzá, hiszen egyszerű jelen idővel is utalhatunk jövőbeli cselekvésre, főleg akkor, ha időhatározó egyértelműsíti a mondatot: Holnap érkezem. – Este tévét nézek. Leggyakrabban a majd határozószóval utalunk a bekövetkező eseményre. Az egyszerűségre törekvő beszélt nyelvben meglehetősen gyakori ez a kifejezési mód. Emellett azonban nyelvtani szempontból teljesen szabályos a segédigés szerkesztés, amellyel jobban kiemeljük, hangsúlyozzuk a jövő időt: Holnap el fogok utazni. – Este tévét fogok nézni. Túl nagy különbség nincs a kétféle megfogalmazás között, de akinek nem tetszik valamelyik, az ne használja – ám ez egyéni ízlés kérdése, és nem nyelvtani megkötés eredménye.

Másik témánk a határozói igenév. Érdemes róla kissé részletesebben szólnunk, ugyanis sok vitát vált ki a létigével való összekapcsolása az ilyen mondatokban: le van írva a szöveg; ki van nyitva az ablak; fel van gyújtva a villany; nincs bebizonyítva ez az állítás; az ügy még nincs tisztázva. Általánosan elterjedt vélekedés szerint idegenszerűség, germanizmus ez a fogalmazásmód. Rádióban, tévében is hallhatjuk, nemcsak riportalanyoktól, de még hivatásos beszélőktől, hogy efféle esetben hozzáfűzik a fenti példákhoz hasonló kijelentésükhöz, hogy “magyartalanul mondva”. Szögezzük le gyorsan: az említettek egyike sem hibás, tehát fölösleges szabadkozni az így beszélőnek. Nem is germanizmus, hanem nyelvünkben régóta meglévő nyelvtani sajátosság a határozói igenév ilyetén alkalmazása, ám igaz, hogy emlékeztet a német vagy más indoeurópai nyelvek szenvedő szerkezetére. Persze ennél azért bonyolultabb a kérdés, ezért lássuk a részleteket.

Az iménti mondatokban közös, hogy – “stílszerűen” fogalmazva – nincs megnevezve a cselekvés végrehajtója. Ez nagyon lényeges feltétel, hiszen valóban magyartalan lenne, ha ott szerepelne: le van írva a szöveg általam/Péter által. Erre az esetre jogosan vonatkozik az éles bírálat, bár magyar anyanyelvű ember talán ilyet nem is mondana. További sajátossága vizsgált szerkezetünknek, hogy nem cselekvést, hanem állapotot, állapotváltozást fejez ki, esetleg a cselekvés befejezettségére vagy eredményére utal. E bonyolult meghatározást világítsuk meg újabb példával, mégpedig úgy, hogy szembeállítunk két hasonló mondatot: Az ablakot becsukták. – Az ablak be van csukva. A kijelentések nem teljesen azonos értelműek. Az első mondat cselekvést, mozgást fejez, és azt feltételezi, hogy az ablak korábban nyitva volt; ez az úgynevezett háttérmondata, rejtett, de benne foglalt jelentése. A második mondatból ez a jelentés hiányzik, és cselekvés helyett állapotot, helyzetet jelöl; mozdulatlan, álló kép tűnik föl tudatunkban. A vázolt jelentéskülönbség bizonyítja, hogy mindkét nyelvtani szerkezetnek megvan a maga szerepe. Érzékletesen mutatják jól ismert irodalmi példáink, hogy a költők is kihasználták ezt a sajátosságot.

Hogy is kezdődik Az ember tragédiája? Az angyalok kara után ekképpen szólal meg az Úr: “Be van fejezve a nagy mű, igen. / A gép forog, az alkotó pihen...” A Teremtő, a világmindenség ura nem azt mondja hivalkodóan, egyes szám első személyben, hogy “befejeztem a művemet”, hanem személytelenül – ha nem túl profán, mondhatjuk: szerényen – vall a teremtésről. S hogy visszatérjünk a száraz nyelvtani megfogalmazáshoz: nem egyszerű jelentéskülönbség van a kétféle változat között, hanem egyszersmind szemléletbeli, értelmezési, sőt filozófiai eltérés. – De tovább folytathatjuk a példákat! Arany János a Családi körben írja: Homlokát letörli porlepett ingével: / Mélyre van az szántva az élet-ekével... – Petőfitől két jellemző részletet idézhetünk. Az első A Tisza című tájleíró költeményéből való: Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg / Volt terítve, s tartott a mezőnek! – A másik a Pató Pál úr részlete: Híni kell csak a szabót, a / Posztó meg van véve rég... – Szintén XIX. századi alkotó következik, Tompa Mihály: Nincs talán még elfeledve a dal, / Melyre egykor tanítottalak?! Sokan tudják, hogy az iménti sorok A madár, fiaihoz című versből származnak. – Végezetül álljon itt a híres népdal kezdete: Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva.

Mindezek után jogos a kérdés: végül is mikor kerülendő a határozói igenév szóban forgó alkalmazása. Akkor, hogyha cselekvés kifejezésére használják, jobban mondva használnák, ugyanis ilyennel az igényes köznyelvben, a művelt stílusban nem is nagyon találkozunk: El vagyok menve; el van utazva; el voltak aludva. Máskor pedig udvariassági szempontok szólnak ellene, mégpedig személytelen volta miatt. Szerencsére a vendéglátóiparban és a kereskedelemben egyre kevésbé hallunk ilyeneket: Itt lesz fogyasztva? – Rendezve van a számla? – Az utóbbiakra gondolva helyénvaló a rostand-i figyelmeztetés: Mondhatta volna szebben...

 

 

 

 

Közélet

Cserniczky Dénes

Hihetetlen történetek

III.

Amikor ezt a nevet meghalljuk, vagy kiejtjük, áhítat fogja el az ember lelkét, mint általában olyankor, amikor szemtől-szembe találkozik a múlt történelmi emlékeivel. Tanultuk az iskolában történelemből, szó volt róla magyarórákon, de a hétköznapi életben is sokszor emlegetjük.

Kávéház. Előzményei és elődei a törökök által létesített és keleten még ma is meglévő kávéssátrak voltak. Az 1930. évi népszámlálás adatai szerint Magyarországon 843 kávémérés, tejivó és kávéház volt. Ezen belül Budapesten egymást érték a kávéházak, így Budapest sokáig, többek között, a kávéházak városa is volt. De már Pest-Budán is volt belőlük jó néhány. Az emberek szerettek szórakozni. A kávéházak erre kiváló helynek bizonyultak. No és hát a magyar ember sajátja a politizálás. Erre is alkalmas volt a kávéház. Több irodalmi és politikai magnetikus erő hatására a Pilvax kávéház kezdte magához szippantani az irodalmi és politikai érzékenységű embereket. És kik voltak a hangadók? A fiatalok. És egyre inkább emelkedett ki közülük a lángoszlop: Petőfi. Tény tehát, hogy itt gyülekeztek, itt vitatkoztak, itt szórakoztak az úgynevezett márciusi ifjak, ki-ki vérmérséklete szerint. Volt csendesebb, volt hangosabb, volt, aki elgondolkodva ült, volt, aki az asztal tetején ágált. De mindannyian történelmet írtak. Magyar történelmet, tiszta történelmet. Áhítattal lép be az ember ezekbe a termekbe, ahol a történelmi atmoszférán kívül a história kézzelfogható emlékei is láthatók a falak mellett álló szekrényekben. Áhítat és tiszteletadás. De nekem egy időben munkahelyem volt. Mégpedig úgy, hogy a zenekar szerződést kapott a Pilvax kávéházba. Látogatott hely volt Budapest belvárosában. Járt oda mindenféle rendű-rangú ember. Ide járt társaságával TAMÁSI ÁRON is. Mint irodalmi érzékenységű ember, ha csak tehettem, leültem közéjük.

Tehát itt játszottunk. Az emberek jöttek-mentek.

A vendéglői muzsikálás külön tudomány. Érezni kell, hogy az adott pillanatban milyen zenére van szükség. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a kor nem egy jelentős muzsikusa dolgozott a vendéglátóiparban, ami akkor elismert tevékenység volt. (Nekünk szerencsénk volt, mert a zenekar emberi adottságánál fogva képes volt különböző zenei stílusok megszólaltatására. Játszottunk népdalt, magyar nótát, operát, operettet, klasszikus és könnyűzenét, sőt még vokálban is énekeltünk (a felsorolás nem reklám, csak leltári visszaemlékezés). Tehát játszottunk a történelmi emlékek között. Voltak természetesen ún. állandó vendégek is. Többek között bejárt egy velünk körülbelül egykorú fiatalember is. Hol egyedül jött, hol társasággal. Jóvágású gyerek volt, és nagyon udvarias: amikor bejött, mindig odaköszönt a zenekarnak. Észrevettük, hogy igen érdekli a zene. Azt is észrevettük, hogy egy bizonyos népdalfeldolgozásra felkapja a fejét, így, mikor más alkalommal bejött, ezt játszottuk. Már többször megfordult a Pilvaxban, de még személyesen nem ismertük. Egyszer jön másodmagával. Leülnek. Mi rázendítünk arra a bizonyos népdalfeldolgozásra. Befejeztük. A fiatalember int: üljünk az asztalához. Bemutatkoztunk. Mint ilyenkor szokás, mindenki elmorogja a nevét, amit senki nem ért meg. Beszélgettünk.

- Mondják már, fiúk – teszi fel a kérdést a fiatalember –, kinek a feldolgozása ez a népdalcsokor?

- A VUJICSICS TIHAMÉRÉ – válaszolom.

A fiatalember rámmered.

- DE HISZEN ÉN VAGYOK VUJICSICS TIHAMÉR!

Drága, drága Vujicsics Tihamér! Te kedves virága a magyar zenének! Rendkívül tehetségesen, igen korán feltűnt. Elhalmozták megrendelésekkel. És ő írta a jobbnál jobbakat. A Heves Megyei Népművelési Osztály is megrendelt tőle egy “Palóc lakodalmast”. A Heves Megyei Népi Együttes elő is adta. Mi tagjai voltunk ennek az együttesnek, tehát a mi zenekarunk külön is tudta ezt a feldolgozást, és műsorán tartotta. A szerző pedig a maga kicsit bohémos szertelenségével elfelejtette.

Vujicsics Tihamér nagyon fiatalon, tragikus körülmények között, repülőgép-szerencsétlenségben meghalt.

Most itt élek Szentendrén, ahol ő született és élt. Szeretettel gondolok rá, és szeretettel lépkedek azokon az utcákon, amelyeken ő is járt.

 

 

Székely Kiss Edit

Úti élmények “Csángliából”

avagy

Ki vagy Te moldvai csángómagyar?

 

“Ha nem tü Kárpátok

Keté szakagyatok

Münköt Moldovába

Veszni ne hagyatok”

(Duma-István András)

Ez a kérdés valószínű sok emberben felvetődik Magyarországon, mert a Duna TV, az m1 és m2 egyre gyakrabban tűzi műsorára a moldvai csángómagyarokat bemutató filmeket.

Illik “Szent István népéről” (magukat nevezik így) annyit tudni, hogy a Szeret, Moldova, Tatros, Tazló folyók völgyében élnek a történelmi Magyarország határain kívül. Őseik nagy valószínűséggel az etelközi magyarok “maradékai”, akiknek a száma századokon át az Erdélyből kimenekültekkel bővült.(Talán nevük is az “elcsángál” szóból ered ) Anyanyelvük megmaradásában ez a tény domináns szerepet játszott.

A legtöbbet tette a csángómagyar kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért Domokos Pál Péter, akinek segítőtársa volt ebben az egri születésű Rajeczki Benjámin. Elődjük a klézsei pap, Petrás Incze János gyűjtötte össze elsőként népdalaikat, népballadáikat a 19. században, amelyet ők ketten közös műben dolgoztak fel.

Napjainkban a figyelem egyre jobban a moldvai csángókra irányul. E folyamat elindításában nagy szerepe volt Halász Péternek, aki a Duna TV vallási és oktatási osztálya főszerkesztőjeként sokat tett azért, hogy így legyen. Van bepótolni való bőven, hiszen a rendszerváltás előtt agyonhallgatott téma volt. Ki hinné, hogy még a történelem szakos tanárok sem tudhattak a létezésükről. A “szocialista táborban” a proletár internacionalizmus eszméje olyan jól működött, hogy azokat a bátor kutatókat, akik be mertek menni Moldovába, nemcsak Romániában, de még Magyarországon is börtönbüntetéssel sújtották. Kallós Zoltán, Halász Péter, Csoma Gergely és más néprajzkutatók a hatósági tilalommal dacolva végezték értékmentő munkájukat. Nekik és a Svájcban élő dr. Komlós Józsefnek nagy szerepe volt abban, hogy az Európa Parlament napirendre tűzte a moldvai csángómagyarok helyzetének tárgyalását és nem fogadta el azt a román hivatalos álláspontot, miszerint a csángók elmagyarosodott románok. Ajánlásként fogalmazták meg a magyar nyelvű tanítás és misézés lehetővé tételét. Hogy sikerül-e feltartóztatni az elrománosodás folyamatát e századok óta magára maradt népnél, nem tudhatjuk. Sokan vannak, akik kételkednek megmaradásukban és már lemondtak róluk. Ha nem cselekszünk, bizonyára beteljesedik a jóslat, hiszen az utolsó órában vagyunk a lehetőséget illetően. Tudjuk, hogy a 300.000 főnyi katolikus vallású népből, akik biztosan magyarok vagy magyar származásúak - és mintegy szigetet képeznek az ortodox környezetben -, már csupán 60-80 ezren beszélik a nyelvújítás előtti, archaikus magyar nyelvet. Eddig a vallásuk révén tudták anyanyelvüket megőrizni, illetve annak köszönhetően, hogy kimaradtak a kulturális és gazdasági fejlődésből. Sajnos, napjainkban éppen a katolikus egyházon keresztül valósítja meg a román állam az asszimilációt.

Valójában ki is vagy Te napjaink moldvai csángómagyarja? Te tudod, hogy ki vagy? Várod-e a segítségünket? Ha igen, miben? Tudunk-e egyáltalán segíteni rajtatok, hiszen a magyarországi gazdasági helyzet sem nevezhető éppen rózsásnak?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ L. Györgyivel a Jászberényi Tanítóképző Főiskola utolsó éves hallgatójával, amikor S. Ferenc csapatához csatlakozva, augusztus 13-án Ártándnál átléptük a magyar-román határt, hogy Moldva felé vegyük utunkat.

Szorongva vártam a román határőrőrökkel való találkozásra, mert kristálytisztán felidéződött bennem 1987 nyarának az a pillanata, amikor fegyvert fogtak ránk és úgy fordítottak bennünket vissza Magyarországra. Egy Mátyás király korában élt nyomdászmesterről szóló ifjúsági regény volt az oka, azaz egy történelmi témájú könyv, amelyet kislányunk olvasott utazás közben. A hatalom nagyon is jól tudta, milyen jelentőséggel bír a nemzet történelmének ismerete egy nép megmaradásában!

Vajon érzékelhető-e most már e tekintetben a rendszerváltás?

Előttünk úgy 4-5 autó állt. Kb. félórás várakozás után kerültünk sorra. A szokásos kérdés után zöld utat kaptunk, tehát gyorsan és gond nélkül keltünk át. Örömünkben egy üveg ásványvízzel jutalmaztuk meg a kötelességét barátságosan teljesítőt, mivel tikkasztó hőség volt. Meglepetésünkre egy szórólapot is kaptunk, melyben felhívták a figyelmünket arra, hogyan panasszal élhetünk ha elégedetlenek vagyunk a bánásmóddal. Megkönnyebbülten nyugtáztuk, hogy Romániának (e területen legalábbis ) komolyak a szándékai az Európába vezető úton.

S. Tamás a miskolci Polgármesteri Hivatal Mercedes mikrobuszának vezetője azonban továbbra is várakozó állásponton maradt, mivel első útja volt “Keletre”. Őt elsősorban az utak állapota aggasztotta és a román rendőrök akikről nem sok jót hallott. Útközben egyre jobb lett a kedve, mert ez az előrejelzés nem bizonyult valósnak a fő útvonalakat illetően. A rendőrökkel azért még várjunk!

Kolozsváron megálltunk, hogy megcsodáljuk Mátyás király szobrát, a gótikus Szent Mihály templomot és Mátyás király szülőházát.

Este tizenegy óra körül értünk Kendre (Chendu ), ahol az N. Attiláék által gondozott un. “Holland ház”-ban szálltunk meg. A ház tulajdonosa holland, innen az elnevezés. Az 1991-es nagy árvíz idején Külső-Rekecsinbe vitt segélyszállítmányt Hollandiából egy kamionnal kalandos körülmények között a holland rendőr és N. Attila volt a kísérője az RMDSZ egyik vezetőjeként. A kalandot az jelentette, hogy a “szekusok” nem akarták beengedni a romokban álló faluba (mintegy hetven házat vitt el a megáradt patak ) az élelmiszerszállítmányt, mondván, hogy nincs rá szükség. Ráadásul el akarták venni a rendőr útlevelét. Azonban nem tudták lépre csalni, mert nem adta ki a kezéből a dokumentumot és út nem lévén, a patak mederben vitte be az éhezőknek az élelmiszert.

Ekkor kötöttek barátságot Attilával és Kenden megvásárolt egy szász stílusú parasztházat, amelyet holland ízlés szerint komfortosított és barátjának gondjaira bízott. A Moldvába utazó vándorok itt megpihenhetnek, N. Attila felesége pedig ételről-italról gondoskodik. Magdi édesanyja Kend leghíresebb hímző- és szövőasszonya volt. Minden jelentős kutató számára ő jelentette a forrást. Lánya pedagógus, és kötelességének érzi, hogy továbbadja azt a tudást, amit anyja ráhagyott. Férje kitart a mezőgazdaság mellett, de a politikával szakított.

A “Holland ház” kertjében csoportunk tagjai krumplit és zöldséget szedtek másnap útravalóul Moldvába, majd a reggeli után elindultunk. Utunk Korondon és Csíkszeredán keresztül vezetett, de csak Gyimesben álltunk meg rövid pihenőre. A táj szépsége lenyűgözött bennünket, de nem időzhettünk sokáig, így csak az autóból gyönyörködhettünk.

Gyimesbükkön él Deáky András, aki jó magyar hírében áll és szívesen befogad házába minden megfáradt Moldvába igyekvő magyart. Ő építette fel Gyimes első panzióját és igyekszik jól menedzselni. Segíti a moldvai csángókat is.

Gyimesközéplokot, Gyimesbükköt elhagyva meglepő látvány fogadja az utazót. Impozáns román laktanyák és szokatlanul nagyméretű vasútállomás. A magyarázat: itt húzódott hajdan az “ezeréves” határ és 1940-ben Észak-Erdély visszacsatolása után épült fel a laktanya-együttes. Mi tagadás egy rövid időre elnémult a mikrobuszban a társaság mikor áthaladtunk az “eszmei” határon… …

Comanestin keresztül érkeztünk Bákóba ( Bacau ), csángóföld fővárosába. Itt elvétve hallottunk magyar szót. Eltűntek az Erdélyben jellemző kétnyelvű feliratok. A főtéren levő egyik büfé vezetője ( vagy tulajdonosa ) egy Farcandi Jenő nevű forrófalvi születésű ember igen barátságosan elbeszélgetett velünk, de nem éreztük azt, hogy az üzleten kívül bármilyen más kapcsolat is érdekelné őt a magyarországiakkal. Különösebb csodálnivaló a városon nincs, a szocialista kor tipikus építményei a jellemzőek. A város központjában található a nagy kiterjedésű nyüzsgő piac, ahol csoportunk számára a zöldségféléket megvásároltuk. A kínálat bőséges volt, az árak magyarországiak. A fizetések azonban jóval alacsonyabbak Romániában. Mi büszkék vagyunk arra, hogy a pénzünket valutaalapra helyezték, de bizony ezzel Bákóban nem sokra megyünk, mert a bank nem vált át forintot lejre. Ám ha kimegyünk az utcára, lépten-nyomon találunk feketén lejt kínáló pénzváltót. Még a nyár elején 1:1 arányban kínálták Erdélyben a lejt, július közepén már 100 forintért csak 96-ot adtak, Bákóban pedig mindössze 92-t.

Bevásárlás után autónk Dél felé vette az irányt a Szeret völgyében. A jó út Rekecsinig ( Racaciuni ) tartott. Innen Külső-Rekecsinig ( Fd.Racaciuni ) kb. 12 km-en át hepe-hupás makadám úton haladtunk, időnként úgy éreztük, hogy eltörik a tengely. Autónk hatalmas porfelhőt húzott maga után. Útközben autóval nem találkoztunk, csak gyalogossal és tehénhúzta szekérrel. Végre megérkeztünk úticélunkhoz. Ott álltunk meg, ahol elfogyott az út. Poggyászainkat a sofőrünk és fia gyorsan kipakolták és már indultak is vissza. Mi maradtunk… Előttünk kétfelé ágazott a házak között az út. Csak éppen házakat és utakat nem láttunk. A házakat azért nem, mert régi deszkakerítések, fák, “állások” (fészer ) takarták el előlünk, az utak pedig inkább kiszáradt patakmedernek tűntek a víz által legörgetett ott maradt nagy kövekkel, kavicsokkal, vízmosással. (A feltételezésünk megállta a helyét, mert hamarosan láthattuk, hogyan változtak az utcák megáradt patakokká egy nagy zivatar után.) Az utca-patakmeder még sáros volt és ezen kellett felfelé kaptatnunk nehéz csomagjainkkal szálláshelyünkre. Szerencsére megúsztuk bokaficam nélkül.

Szállásadóink a két Sz. család voltak. Felicsi és Péter, Kati és Feri már ötödik alkalommal adtak helyet az S. Ferencék kéthetes nyári magyar iskolájának, amelyet évről-évre adományokból, pályázati pénzekből sikerül megszervezni. Ebbe a munkába kapcsolódtunk be mi is a “ Fonó” ( Frankfurt környéki magyarokat összefogó szervezet ) adománya illetve B. Bodor Blanka operaénekesnő révén.

Körülbelül 70-80 gyerek vesz részt minden évben az írás-olvasás, kézműves mesterség, játék-és táncórákon, ahol játékosan tanulják a magyar nyelvet. A gyerekek nagy része évről-évre visszatér. A gyerekeket a szülők maguk is küldik, de van olyan közöttük, aki a szülők tudta nélkül is elszökik otthonról. A rekecsini gyerekek nagy része érti és beszéli a magyar nyelvet, amely bizonyítja S. Ferenc és csapata munkájának eredményességét. Óriási dolog ez, hiszen otthon a szülők románul beszélnek a gyerekeikhez ( ahogyan ők mondják: a gyerek érdekében ), az iskolában pedig tilos magyarul beszélni. A tanítás ünnepséggel zárul és minden tanuló ajándékot kap.

Mi a magyarázata a nyári iskola népszerűségének? Ez esetben is racionálisak a szülők. Munkavállalási lehetőség helyben nincs, ezért egyre többen mennek közülük Magyarországra dolgozni és előnyt élvez az, aki beszéli a magyar nyelvet. A mérhetetlen szegénységben élő hat-nyolc gyerekes családoknak a magyarországi munka-vállalás jelenti az egyetlen reményt ahhoz, hogy létezni tudjanak. A gyerekek pedig szeretnek játszani, kirándulni, szeretik hazavinni a maguk készítette tárgyakat, ragaszkodnak tanítóikhoz, akiktől sok-sok szeretetet és ajándékot is kapnak.

A csoport magját három-négy állandó ember alkotja, amely tanárokból, egyetemi hallgatókból áll, és hozzájuk csatlakoznak alkalmanként újabb emberek. Az idén 11 főre nőtt ez a társaság. Így lehetőség nyílt arra, hogy kiválva a rekecsini csoportból, négy tanítóval Klézsén is beinduljon a magyar iskola.

A tanítók közül kiemelkedett a Sepsiszentgyörgyön dolgozó Sz. Csilla és S. Ferenc pedagógusi vénájával, módszertani kultúrájával. A budapesti T. Tamás nagy táncos és tánctábor-szervező múlttal rendelkezik. Több éven át működtette nyaranta a külső-rekecsini tánctábort, amelynek a szervezését az idén a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán művelődésszervező szakon végzett Gy. Valentin és Magyarországon élő néptáncos testvére Mihály vette át. Tamás ideérkezése előtt a rekecsini gyerekeket táboroztatta Tiszadobon pesti gyerekekkel együtt, ahol ez utóbbiak számára moldvai táncok és kézműves mesterségek tanulására volt lehetőség. A rekecsini kurzus befejezése után még tíz napot töltött kiválasztott tanítványaival Gyimesközéplokon, ahol július végén indult egy tánctábor.

Kik ezek az emberek, akik nyári szabadságukat arra fordítják, hogy humanitárius és magyarmentő tevékenységet folytassanak?

Röviden: megszállottak! Mert nem vár rájuk komfortos szállás, többnyire a földön alszanak hálózsákban, az ott oly gyakori élősködőkkel küszködnek, nincs fürdőszoba, angol vécé, de hiszik azt, hogy küldetést teljesítenek. Vallják, hogy egyetlen magyart sem szabad elveszítenünk, ha van remény arra, hogy még megmenthető a nemzet számára. Hát még ha egy népcsoportról van szó!

Mi ösztönzi Sz. Felícia óvónőt és férjét Pétert arra, hogy évek óta minden anyagi juttatás nélkül, kényelmükről lemondva, átadják egész házukat a magyarországi kollégáknak a kéthetes időtartamra? Ők a csángómagyar nép azon vékony rétegéhez tartoznak, akik vállalják magyarságukat és népükért tenni kívánnak. .A rendőrség manapság már nem zaklatja őket, de a papság átvette szerepüket és könnyen ellenük fordíthatja a falu lakosságát, e célra a szószéket is igénybe véve. Mégis teszik, amit a lelkiismeretük diktál.

Az egyház ifjúsági szervezete programot kínált a rekecsini gyerekeknek ezen a nyáron és ugyanabban az időpontban, amelyben a magyar iskola éveken át működött. Mikor erről értesült a társaság, tudta, hogy elkezdődött a gyerekek megnyeréséért folytatott burkolt harc. Új stratégiát kellett kidolgozni, mert egyértelmű volt, hogy nem szabad felvenni a kesztyűt. Ha eddig az állami szervek megtűrték a tevékenységüket, most ügyelni kell arra, hogy ne szolgáltassanak okot az egyházzal való ütközésre. Itt, ahol annyira vallásosak az emberek, el kell érni legalább a pap semlegességét. Azonkívül lehetőséget kellett a gyerekeknek és szülőknek is adni arra, hogy ne kényszerüljenek választásra. Az időpont, amelyben a foglalkozásokat kellett tartani, eléggé lehetetlennek tűnt. A tanítás nyitó napján igen feszült volt a hangulat. Kérdés: jönnek vagy nem jönnek a gyerekek?! A feszültség levezetését segítette az egész délelőttöt igénybevevő munka, amelynek során a tanítók felmostak, lemostak, poroltak, kalapáltak. A berendezést néhány “kecskeláb”-ból, deszkából, láda mélyén porosodó szőttesből sikerült előállítani. Munkájuk eredménye két használható “tanterem” lett. Ebéd közben jött a hír: itt vannak! Ott toporogtak a kapu előtt már jóval egy óra előtt a leendő tanítványok, néhányan még virágcsokrot is hoztak. Ezután mindennap délután egy órától négy óráig ott voltak az iskolában a gyerekek! Pedig még az időjárás is ellenünk volt. Július második fele igazi kánikulai arcát mutatta, amelyet ugyan olykor záporok, zivatarok enyhítettek,. a levegő páratartalma azonban állandóan nagyon magas volt a falut körbevevő dombokat borító erdők miatt. A játék- és táncórák az udvaron zajlottak a nap legmelegebb időszakában!

Délután négytől a GREF-be mentek, de fél kilenctől a kötelező mise után ismét nálunk nézték a diafilmeket. Öröm volt hallgatni milyen szépen olvassák kórusban az “Öreg néne őzikéjé”-t. Délelőttönként Sz. Csilla vezetésével kirándulni jártak, gombát, virágot szedtek, gyógynövényeket gyűjtöttek, patakot “dugtak”( rekesztettek ). Délután írást, olvasást, kézművességet tanultak, játszottak, táncoltak, énekeltek. A gyerekek könnyen és gyorsan tanulták az irodalmi magyar nyelvet. A tanítás kezdetén végzett felmérés szerint a tanulók zöme már az elmúlt évben is tanult a nyári iskolában. Ők már képesek lennének arra, hogy magyar iskolában tanuljanak, akár Erdélyben, akár Magyarországon.

A tanítók minden igyekezetük ellenére sem tudták a konfliktust elkerülni. Pedig rendszeresen templomba jártak ( a tanító lányok bekötött fejjel ), illedelmesen öltöztek, az egyház foglalkozásait tiszteletben tartották. Az egyik napon Felicsi találkozott a pappal, aki meghívta magához, hogy beszéljenek a magyarok itteni tevékenységéről. Öten mentek vele a csapatból és félóra múlva nagyon rossz hangulatban jöttek haza. A fiatal pap figyelmeztette őket, hogy felesleges feszültségeket ne keltsenek a faluban, nehogy botrány legyen itt is, mint volt Pusztinán és Klézsén.( Állítólag mindkét helyen a pap által feltüzelt helybéliek léptek akcióba a “betolakodó” erdélyi magyar pappal és népművelőkkel szemben.). A székely lány próbálta meggyőzni őt arról, hogy a csoport értéket teremteni jött és nem rombolni, de a pap gyorsan rövidre zárta a beszélgetést. Csilla teljesen kiborult, és hiába próbáltuk vigasztalni, mert minden megaláztatás, amit életében átélt, előjött a beszélgetés hatására. Azt mondta, nem érthetjük mi ezt magyarországiak, mert itt még mindig középkor van és az egyház teljesen összefonódott a politikával. Szerencsére ennél kellemetlenebb esemény nem történt a hátralevő időben.

Klézsén (Cleja) a csángó szervezet helyi vezetőjének Duma Andrásnak a segítségével indult az oktatás. Egy bérelt házban alakítottak ki iskolát, amelyben minden legszükségesebb kellék megvolt és kényelmesen elfértek a pedagógusok is. L. Györgyi T. Illéshez, R. Angélához és B. Reginához csatlakozott. Duma András autót küldött értük, a poggyászukat, az élelmet és a tanításhoz szükséges eszközöket pedig szekérrel vitték utánuk. Tanítványaik száma lényegesen kevesebb volt, mint Rekecsinben, mert ugyanebben az időben Klézse Buda (!) nevű részében található Magyar Házban már folyt a helyben szervezett magyar nyelvtanítás. A szokottnál kisebb csoporttal azonban nagyon szép eredményt sikerült elérni és bekapcsolták a tanításba Klézse-Alexandrinát is. B. Regina volt a vezetőjük, aki otthon Angélához hasonlóan katolikus iskolában tanít. Ő veteránnak számított a társai között, ugyanis korábban már Arinban is tanított.

A kapcsolattartás a két csoport között a számunkra hihetetlennek tűnő rossz közlekedési viszonyok miatt rendkívül körülményes volt. Az itt élő embereknek természetes az, hogy 10-15 kilométerre levő munkahelyét, földjét, otthonát, rokonát gyalog vagy szekéren érje el, de nekünk ezt nehéz volt megszokni. Külső- Rekecsintől hegyen át Somoska (Somousca ) kilenc, azontúl Klézse még három kilométerre van. Erdőn-mezőn keresztül vezet a falubeliek gyalogútja, és itt vezetett a mienk is. A dombtetőre érve csodálatos kilátás nyílik a Szeret folyó völgyére és a völgyben meghúzódó falvakra. De ó jaj, Klézse még messze van!

(Folytatjuk)

Eger, 2001. október 8

Losonci Miklós

Kádár János portréja

Nyáron a Munkáspárt fölhívása fölzaklatott: Szobrot Kádár Jánosnak! Előtte már az is bosszantott, hogy közvéleményünk, szerintem tévesen a legnagyobbak sorába emelte őt – Szent István, az államalapító közvetlen közelébe. Csöndben az én egyetlen szavazócédulámat is a képzeletbeli urnába dobtam: Nem! A sebek nem gyógyultak be, a Kádár köztéri szobor nem időszerű. Nem most, a közeljövőben sem lesz az. Hozzáteszem, nem végeztem különösebb tanulmányokat, nem ismertem személyesen az ő történetét. Alul- és oldalnézetből ítélhettem meg – dokumentumokat olvastam, Gyurkó László és Huszár Tibor könyvét, személyesen Mesterházi Lajos és Kornidesz Mihály is beszélt róla. Ők és mások is. Amikor portréját mintázom, tényekre, adatokra és intuíciókra hagyatkozhatok, amely bizonyára szubjektív pontatlanságokat is tartalmaz, de felfedhet valami eddig nem sejtett lényegi titkokat is életéből.

Huszár Tibor könyve alapján vonom le valószínűsíthetően pontos következtetéseimet. Elsőként azt, hogy gyermekkorától késő öregségéig nagyon szomorú és nagyon magányos ember volt, ha szégyenként nem is viselte meg túlságosan zűrös családi indíttatása. Ez az idült magány és szomorúság később is meghatározza tetteit, legalábbis annak egy részét. A második fölismerés meglepetést keltett bennem – ő nagyon egyszerű ember, de ez az egyszerűség nemcsak erénye, sokszor az együgyűségig egyszerű, de ez adja bölcsességét, hogy a fölösleges tudás, annak hiánya nem gátolja tájékozódását, mely a cselekvéshez föltétlenül szükséges. Hiányai jelentik többleteit. Szomorúság, egyszerűség, s jellemének harmadik oszlopa: Gyávasága. Ez a gyávaság már állandó negatívuma. Gyávasága minden korszakát jellemzi; azt, hogy félve a kínzásoktól, “köpött” Horthy rendőrségén, részt vett Rajk gyötörtetésében, előtte a párt – melynek vezetője volt –megszüntetésében. Gyávasága olykor társult sarkalatos tévedéseivel, amikor az eszmét többnek vélte bűnös hibáival Nagy Imre és a forradalmárok kivégzésében.

Kádár János szakaszos életű ember.

Több bűnelkövető korszaka volt – akkor veszélyes emberként viselkedett, a 30-as évek munkásmozgalma tud erről, Rajk László és Nagy Imre személyesen is rádöbbent jellemének árnyoldaláról, mely egészen a gyilkosságig torzult. Különösen akkor, amikor a bűn gyávaságával párosult. Ezt az időszakot lelkiismeret-furdalás, vezeklő korszak követte. Minden alkalommal. Aki ekkor találkozott vele személyesen vagy hatalmi körével, váratlan nagylelkűség részese lehetett. Mindennek befejezése a letargia, amit egy ország is érzékelt az 1968-as csehországi bevonulásnál, s halála előtt közvetlenül is. Ő, Kádár János gyengeségből, gyávaságból, gondolkodásának fel nem mért hiányaiból mindig bűnt, nagy bűnt követett el, amit mindig megbánt, egyénileg megviselte. Mindig nagyobb bűn lett a Kádár-élet valósága, melyet mindig nagyobb vezeklés követett, így jutott el a mindig mélyebb letargiából az elborulásig, a teljes összeomlásig, az őrületig. Koestler jól írja, hogy a szocializmus vezetői szinte kivétel nélkül bűnöket követtek el, meg is büntették őket, bűnhődtek is, de soha nem azért, amit elkövettek.

Miközben Nagy Imre a magyar 1956 hőse, azért a 30-as években szerepe nem tisztázott, a KGB Rákosi ellen is védte, hogy ne ő legyen Rajk László, s Rákosi Mátyás is kezdetben oltalmazta a moszkvai magyar emigránsokat. Félelmében vadult meg, hiszen 1947-ben Amerikában ő kapta a legjobb sajtót a népi demokráciák vezetői közül, s ezzel kivívta Sztálin haragját. Miért, ki tudja, mindez azonban tény. Akkor kezdett licitálni – félelmében gonosz lett –, csak neki Kádárral ellentétben nem voltak vezeklő korszakai. Rajk László sem volt merőben ártatlan – Pócspetri, a cserkészet föloszlatása, kék cédulák, választási csalások, sok más egyéb a lelkén szárad.

Kádár János bűnhődött bűneiért, hiszen a magánzárka kegyetlen lelki ostor, mégis mindez nem akadályozta meg abban, hogy újabb, még súlyosabb bűnöket ne kövessen el. Pedig, akár Nagy Imre, 1956 hőse lehetett volna, igaz mártíromság árán, de gyávasága, eredendő belső bizonytalansága rossz irányba terelte. Úristen! Megvárták, míg Mansfeld Péter eléri a nagykorúságot, s akkor kivégezték, Tóth Ilonának se kegyelmeztek. A többi ötszáznak sem. Kádár János megnyugtatta magát, hogy az eszme fontosabb az embernél, sújtott pallosa. Nem lehet erre föloldás, hogy Rákosi tízannyit pusztított volna, nem lehet enyhítő körülmény, hogy az orosz kölcsön lendített mélybe süllyedt gazdaságunkon, mert Rákosi ezreket akasztatott volna, s talán az energia is nehezebben csordogált volna errefelé, mégis mindez nem ok, soha nem lehet ok arra, hogy a politika gaztetteket kövessen el. Kádár ekkor is, ezúttal is visszavonult a bűnbe, az általános megtorlást vezényelte, ezzel megmentette veszélybe került életét. Még a megtorlásban is kivételezett a hatalom. Míg százaknak kötél jutott, Eörsi István zárkájában Lukács György németül írt esztétikáját fordította magyarra. Az elnyomó gépezet mindenki számára más mércével mért, ez is égre kiált.

Lapozgattam a KB-ülések titkos anyagát. Ebből sok rejtély kiderül. Többek között az is, hogy Kádár János javaslatára mégsem Marosán Györgyöt küldték ki Snagovba, hanem Kállai Gyulát. Vélt sérelme miatt Marosán elfogult volt Nagy Imrével szemben, Kádár Kállai mellett szóló voksa akár jó szándékú lehetett. Talán az volt.

Mélypont következett. Nagy Imre kivégzésének tette őt terheli elsősorban, nem lehet Kínára, az oroszokra, Ulbrichtra hivatkozni, az olyan gonoszság volt, mely Kádár Jánost is tönkretette, végképp hiteltelenné vált. Ennek ellenére hosszabb szünet után lassan, szívósan újra megbecsülést szerzett magának. Ítéletében szörnyűt tévedett. Jóvátehetetlenül. Nem vette számításba, hogy Kállai Gyula akut hiúságában Snagovban összeveszett Nagy Imrével, s ez megpecsételte 1956 magyar miniszterelnökének sorsát. Kádár ekkor egy vélt eszme fontosságát többre tartotta az emberéletnél. Miért? Kegyetlen volt? Cselekedetét kegyetlenné sorvasztotta gondolkodásának primitívsége, addig sem éles értelme elhomályosult. Így történt. Mégis lassan, pontatlanul kialakult a nemzet tudatában, hogy nem tehetett róla, Hruscsov áldozta föl Nagy Imrét a revizionizmus oltárán, amit a kínaiak, akik őt is szorongatták, követeltek tőle. Nem így volt a maga teljességében; egy karakán, jellemes és következetes Kádár János megmenthette volna életét. Testesült a lehetetlen. Az ország közvéleménye, annak egy része, talán nem is a kisebbség, tisztelni kezdte Kádárt. Szerepe volt ebben annak is, hogy e szörnyű tett után vezeklő korszakába lépett – gyötörte a lelkiismeret-furdalás, mint Edward királyt Arany János balladájában. Mindezt megérezték az emberek, azt is, hogyha nem is rendelkezett az értelem kiváló képességével, a bölcsességnek nem volt teljesen híjával, s egyre elhatalmasodó lelkiismeret-furdalásában igyekezett immár gonosztettek után jót tenni népével, s ebben voltak is tényleges politikai sikerei. Vezeklése vidám barakká tette az országot, ha nem is lett szabad, de több kenyér, hús és mosoly jutott a Duna-Tisza mellett az embereknek, mint Romániában, Lengyelországban, s miközben a szabadságjogokat az NDK mereven korlátozta, addig lassan nálunk csepegtetve egyre több jutott az embereknek. Csökkentek a politikai perek, megszűntek az internálótáborok, kuporgatott pénzükből az emberek külföldre utazhattak.

Kádár János nagy vezeklési korszaka 1963-ban kezdődött, melyről személyes életem is tanulsággal szolgál. A ráckevei Ady Endre gimnázium tanára voltam, tanítottam az esti levelező tagozaton is, ahová Juhász János, a járási párttitkár is járt. Történt pedig, hogy késve érkezett az egyik felnőtt tanítványom. Megdorgáltam kemény szavakkal, máskor ne zavarja az órát, várakozzon kint. Percek múltán a járási MSZMP első titkár is megérkezett. Harminc szempár szegeződött rám: Koma, most mit csinálsz? Vívódtam magamban a másodpercek töredékében. Szótlan maradok, s akkor semmi baj, szólok, s akkor végem, de az osztály előtt megmarad a becsületem. Váratlanul bátor lettem, s ugyanolyan hangnemben dorgáltam Juhász Jánost. Elsápadt. Tántorogtam ki a teremből a csengetéskor, dadogtam tanártársaimnak: Elvesztem. Ekkortájt ilyen idők jártak. Helyette más történt. Hetekkel később hívattak a pártbizottságra, és Juhász János, annak ellenére, hogy pártonkívüli voltam, maradtam, meghívott járási tanácselnök-helyettesnek. Elfogadtam az ajánlatot, mert belső szabadságot ígért tetteimben, olyan embernek, aki jellemes és bátor, ahogy ő mondta. Nem is korlátoztak különösképpen; szobámban Petőfi-kép köszöntötte az érkezőket, halottak napjára körlevelet bocsátottam ki, hogy koszorúzzák meg hivatalosan a községekben a magyar katonasírokat. Enyhe ejnyével ezt a cselekedetemet is megúsztam. E pontnál lép be az életembe Kádár János. Nevemre szignáltak egy levelet a Kádár-titkárságról.

A levél ostorozta Kádárt és rendszerét, kifejezésre juttatta, hogy akasszák fel, ha nem engedik külföldre, olyan súlyos szavakat használt, hogy azért az akkori légkör és törvények szerint legalább öt évre ítélhették volna, hiszen gyilkosnak nevezte Kádár Jánost. Csodálkoztam is, hogy a levelet, melyet rám szignáltak, az intézkedést illetően nem korlátoztak, szabad kezet biztosítottak. Kimentem Makádra, a beszakadt mennyezetű házba. Tizenhétezer-ötszáz forintot kértek, annyiba került a javítás. Ő, a levél írója a Csepel Vas- és Fémműben dolgozott, ahol Borbély Sándor, a gyár párttitkára fogadott. Szó nélkül, azonnal intézkedett, haladék nélkül fizessék ki a kért összeget. Ma már világos, miért maradt el a megtorlás: Kádár vezeklő korszakában vergődött új Edward királyként súlyos lelki gyötrelmekkel. A történethez tartozik, hogy a makádi munkás felesége a ráckevei utcán találkozott velem, s a járókelők szeme láttára – oly gyorsan történt, hogy védekezésre nem volt módom – kezet csókolt. Orbán Viktor miniszterelnökkel is ugyanez történt 2001-ben, hiába gúnyolódott a média, a gyakorlatból tudom, ez a furcsa elismerés kivédhetetlen.

1964-től a vezeklés folyamatos Kádár életében. Véletlenül jutottam fontos információhoz. 1978-ban Pogány Ö. Gábor megkért, hogy helyette nyissam meg Benedek Jenő Kossuth-díjas festőművész kiállítását az Ernst Múzeumban, külföldi útja miatt. A megnyitó után a művész budai lakásába hívott, ahol a képek szemlélése után elmondta, Nagy Imre rokonságához tartozik, azt is, hogy a mártír-politikus özvegye minden év elején nyugdíjemelésben részesül, a fiatal családtagokat fölveszik az egyetemre, s ha közülük valaki nősül, férjhez megy, rejtélyes állami kezek lakáshoz juttatják. Bennem bizonyítást nyert, hogy Arany balladája testesül – Kádár János Edward király, s a walesi tartomány Magyarország, ahol a király az első titkár lelkét gyötri a gyilkosság ténye. Ez okozta azt, hogy az 1960-as évek elején újévkor Kádár jókívánságokkal hívta fel a járási első titkárokat, szörnyű magányát csitítva; ez okozta vergődő-vezeklő korszakában, hogy nem figyelt a személyét érintő sértésekre, ez okozott enyhítéseket. Megyesi Mónika tanítványom volt a ráckevei Ady Endre gimnáziumban, édesapját román feljelentés alapján – erdélyi város parancsnoka volt – kivégezték. Mónika édesanyja Dömsödön tanított, el akarták bocsátani, de váratlanul a vezeklő-vergődő első titkár meghosszabbodásaként Juhász János megengedte a párt nevében, hogy tovább taníthasson. Köztudott, hogy Kádár János az 1970-es évek közepén – elsőként a keleti pártvezetők közül – találkozott VI. Pál pápával. Ekkor két érdekes dolog történt a médiában. Milliók láttára Kádár Jánost megkérdezte a magyar TV-ben a riporter: Hogy szólította a pápát? Kádár arca komolyra fordult, és így válaszolt: Őexcellenciájának, ami a tisztsége. Más is utal a bűnbánatára és az engesztelésre, a föloldozásra, mert meggyőződésem szerint Kádár János meggyónt VI. Pálnak. Erre két adat szolgál. A Népszabadságban olvashattuk akkor, hogy az audiencia a vártnál hosszabb ideig tartott, s hogy megvallotta bűneit az első titkár, annak erősebb bizonyítéka, hogy napokkal később a Szentatya üzenetét közvetítette a Népszabadság: “Imáimba foglalom Magyarországot és személyesen Kádár Jánost.” Mindez már nem a gyilkosnak szólt, hanem a bűnbánó-vezeklő szerencsétlen embernek.

Felmerül a kérdés, a kérdések kérdése: vajon mi okozza, hogy Kádár gyilkos korszaka után népszerű lett, s még ma is az, olyannyira, hogy sokan tervezik síremlékének és szobrának felállítását? Az előbb említett tényeken túl egyszerűsége és józansága, mely gyilkos óráin kívül egyéniségét jellemezte. Ez az egyszerűség erényévé növekedett sokak tudatában, pedig ez a puritanizmus korlátja is volt, de kedves mondása “a krumplileves az krumplileves” olyan nyelven szólt, melyet milliók értettek. Mégis, hiába engedte ki börtönéből VI. Pál kérésére a piarista szerzetest, hiába engedett a szorításon, melyet az egyházak és az emberek köré font a hatalom, Kádár Jánost még életében utolérte az igazságszolgáltatás, Dosztojevszkij és Arany János bűnösökre mért ítélete: Megzavarodott, elborult elméje, megőrült. Nagy Bűnöket követett el Kádár János, de Rákosi Mátyással ellentétben vezekelt – igyekezett jóvátenni a jóvátehetetlent –, Mansfeld Péter, Nagy Imre, Tóth Ilona, százak kivégzését. Marosvásárhelyen beszélt, óriási csalódást okozva az erdélyi magyaroknak, de egy vadászat alkalmából az erdész kérdésére velük énekelte a Székely himnuszt. Ellentmondásos történelmi személyiség volt, valamit őrzött a gyerekből is, szeretett játszani, szenvedélyes sakkozó volt, de az nemzeti önismeretünk súlyos tévedése, hogy a köztudat az elsők közé helyezi. Szent István, Hunyadi Mátyás, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Ady Endre mérhetetlenül fontosabb és nagyobb alakja a magyar történelemnek.

Murawski Magdolna

Elõrehozott energiaválság

Hirtelen sok minden megváltozott. Miközben repülőgépek zúgása hasít bele az éjszakai csendbe, önkéntelenül arra asszociálunk, amire talán nem kellene: lehet, hogy ugyanezek a gépek indulnak halált osztani valamely távoli országba, és az ő megjelenésük nem csupán szorongást vált ki az ott lakókból, hanem páni félelmet. Hangjuk nem puszta zaj, csendbolygató mellékes zörej, hanem valami kísérteties, földöntúli üzenet. Az emberiség által évezredek óta szervezett háborúk ott, ahol kitörnek, apokaliptikus képekben csúcsosulnak. Akit bombákkal üldöznek, annak számára megnyílik az ég, és a pokol kénköves lángjai csapnak fel a szörnyű katonai teher lehullásakor. Nincs mit szépíteni ezen. A háború csak gyilkos, kegyetlen és vérengző lehet. Olyan, mint aki tervét kikoholta: végtelenül gonosz, precízen és előre megfontoltan számító, emberi mivoltában pedig iszonyatos.

A század húszas éveire volt várható az az energiaválság, mely most hirtelen előrelépett az eddig viszonylag hosszú távúnak tűnő, homályos és megfoghatatlan mivoltából, és a jelenkor problémájává avanzsált. Hiába leplezné bárki, egyszerűen szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy a Föld energiatartalékai kifogyóban vannak, a keleti háború pedig nem egyéb, mint a maradék kőolajtartalékokért folyó, ádáz küzdelem. Pár sakkhúzás, elterelő hadművelet még megelőzi, de előbb-utóbb rá fognak térni a lényegre a felek. Területi újrafelosztás, melyben azok lesznek a győztesek, akik a legudvariasabban és legszolgálatkészebben állnak rendelkezésre és hunynak szemet afölött, ami egészen fiatal kisgyermekek számára is nyilvánvaló. Ám a jelenlegi helyzetben az a rossz, aki lát, és azok a kiválóak, akik vakok, vagy legalább annak tettetik magukat.

Ha ekkora a baj, miért nem felgyorsított kísérletekre fordítják az elpuffogtatott, elégetett pénzt, miért kell hirtelen még több üzemanyagot elégetni, hogy ezzel is fogyjanak a tartalékok? – merül fel a kérdés a naiv szemlélőben. Mert azok, akik a hirtelen meggazdagodás szertefoszló illúziója után futnak, még az utolsó pillanatban is extraprofitra vágynak, s mert az életét rossz céloknak szentelő ember számára mi sem vonzóbb, mint ha a szerzeményeit másoktól veheti, rabolhatja el, s ha másokat szenvedni lát. Tehát ebben a felfogásban a békés, alkotó élet, jámbor és jótékony célokkal, maga a pokol.

Azoknak viszont, akiknek valóban építő és gyarapító szándékaik vannak, nagyon gyorsan össze kell fogniuk, hogy az eddig ismert és a még ismeretlen alternatív energiaforrásokkal kapcsolatos kutatások minél hamarabb beinduljanak, illetve intenzívebbé váljanak. Az embereket meg kell tanítani arra, hogy takarékosabban bánjanak az energiával, s hogy minél szélesebb körben alkalmazzák a napenergia áldását. A külföldön már régóta kapható napelemeket minden ház tetejére fel kell szerelni, hogy legalább a napsütéses időszakokban tiszta energiát használjunk. Ki kell dolgozni a begyűjtött energia tárolásának takarékos módját, lehet naperőműveket telepíteni. Az erdőirtások, a természettel való rablógazdálkodás miatti, egyre hevesebb légmozgások adta lehetőséget, a szélenergiát is feltétlenül ki kell használni (a kiirtott erdőket pedig sürgősen újratelepíteni). Szükséges foglalkozni a mágneses energia adta lehetőségekkel, és illene felülvizsgálni az évekkel ezelőtt méltatlanul félreállított Egely György nullponti energiakísérleteit is. A városok határában egyre halmozódó, bűzölgő és fertőzéseket terjesztő szeméttelepek hulladékának hasznos energiává alakítására kell találni megoldást. Bármivel, ami alternatív energiaforrást jelent, feltétlenül és sürgősen foglalkozni kell. Ma már nem áll fenn a választási lehetőség, hogy esetleg lehet vagy valamikor a távoli jövőben előfordulhat, mint szerény fikció, hanem mindez nagyon fontos. Akiben van egy csöpp felelősségérzet utódai iránt, azt nem hagyhatja hidegen ez a kérdés.

A természetközelben élő ember, a természeti népek számára nem kérdés az, hogy fölöslegesen ne fogyasszanak el semmit, s hogy soha ne menjenek el odáig, hogy a természet rendjét sértsék, netán felborítsák. A magát magasabb rendűnek képzelő, civilizált ember elkezdhet tanulni az általa primitívnek, alacsonyabb rendűnek tartott embertársaitól. Ahelyett, hogy kiüldözi őket eredeti lakóhelyükről, szerényen, alázattal – és barátságos szándékkal – kell közelítenie hozzájuk, és eltanulni mindent, amit a degeneráló civilizált életforma elfeledtetett vele.

S ha ebben már elért sikereket, szükséges vetnie egy pillantást mindazokra, akik a közelében élnek, és akiket “sikeresen” tönkretett: kortársaira, közvetlen szomszédaira, a szomszédos országokra, tulajdon hazája őslakosaira, és mindazokra, akikről eddig egyszerűen tudomást se vett. S ha ezek után nem hal bele a lelkifurdalásba, kívánjuk, adjon Isten neki jó hosszú életet, hogy ezentúl azon munkálkodhasson, amin eddig esze ágában sem volt: az általa tönkretettek életkörülményeinek javításával, építő, alkotó munkával, az emberiség javának szolgálatával. Életfogytiglan, teljes erőbedobással, soha nem lankadó lelkesedéssel. Azért, hogy a Föld ismét az lehessen, aminek a Teremtő eredetileg is szánta: Paradicsomkert, benne békésen élő lényekkel. Aki viszont ezt nem látja be, és továbbra is a mások tönkretételén dolgozik, az nyugodtan átköltözhet a Holdra, ahol már valószínűleg megvette a maga kis vagy nagy parcelláját. Destruktív szándékai pedig addig tartsanak ki benne, mint az ott eredetileg fellelhető oxigéntartalék…

A Makovecz-uszoda igaz története

V.

Kocsma, kupleráj, kaszinó…

bank, butik, betéti társaság…

A Fellner – Hild – Makovecz triász egri egysége immáron megtörhetetlenül Eger történetének fényes lapjain áll. Az épületeket és az általuk sugallt, reprezentált értékeket minden, művészet iránt némi affinitással bíró ember csodálja. Az egriek büszkék rá, csak… még mindig van némi zavaró tényező, mely ebben mindenáron akadályozni akarja a hétköznapok kisemberét és a város kiváló polgárait egyaránt.

Van egy erő Egerben, mely soha nem nyughat semmi értéktől, élete célja a rombolás, a valódi értékek tönkretétele, hogy aztán helyükbe ültesse – erőnek erejével – a saját, értéknek vélt kacatjait. Érthető, sőt még meg is érthető, hogy a bennünket körülvevő világ kétpólusú, a fehér mellett ott sötétlik az árnyék feketéje, a jó mögött ott settenkedik a gonosz, a szép mellett elhalványul a rút, de arra még talán soha nem volt példa az emberiség történetében, hogy a silányság tűnjön győzedelmesnek az értékek ellenében. Valójában nem is tudjuk elhinni, hogy ez így van, így lehet, mint ahogy az is felfoghatatlan, hogy ez a józan többségnek ne szúrjon szemet, s hogy a kiválónak tartott dolgokat ne legyen, aki megvédelmezze.

A Makovecz-uszoda mindig szívesen látott vendég lapunkban, de örülnénk, ha immár az eddigieknél jobb és pozitívabb kicsengésű hírekkel örvendeztethetnénk meg a Kedves Olvasót, aki talán nem is érti, miért ennyire fontos ez nekünk.

Előző számunkban felkértünk mindenkit, aki velünk együtt az igaz értékek dominanciájára vágyik, tiltakozzanak Makovecz Imre művének megcsúfolása ellen. Nos, a város vezetőségének, mely az uszodát működtető kft-nek kizárólagos tulajdonosa, annyira fontos az egri polgárok véleménye, hogy az uszoda óratornyában a “beharangozott” kaszinót már meg is nyitotta. Hiába hívtuk fel a figyelmet rá, hogy keresztény jelképekből nem illik gúnyt űzni, az erre illetékesekben csak nem akar kifejlődni semmiféle affinitás a művészi értékek iránt, marad a vulgáris szemlélet, melynek áldatlan hatására Eger történelmi belvárosa egyre silányabb képet mutat. Rányomja bélyegét az a szemlélet, melynek a pillanatnyi haszonszerzés egyetlen koncepciója, és amelynek hatására minden üzlet, intézmény sorra kiszorul a belvárosból, s maradnak az alcímben felsoroltak, kifejezve mindazt, amit az újgazdag réteg még képes kifejezni, azaz hogy náluk minden változatlan… a fejekben és a szívekben egyaránt…

Oknyomozó körútra indulunk, s legelőször megtekintjük a “kaszinót”, mely az uszodához tartozó üzleti blokk részeként próbál üzemelni, mintha az ott szerzett bevételek esetleg legalizálhatnák azt a primitív prekoncepciót, melyet a nemtelen intézmény kifejezhetne, ha lennének ehhez épületes mondandói…

A délelőtti órákban a kaszinóban a személyzeten kívül senki nem tartózkodik, csupán egy termetes mezei poloska várakozik a kapun, talán bebocsátásra várva. A kaszinóban semmiféle olyan berendezési tárgy vagy utalás nincsen, amely kaszinóvá tenné a csöppnyi helyiséget, ahol Makovecz Imre eredetileg kávézót tervezett. Benne üldögélve ki lehetne látni az utcára, emeleti részéről pedig az uszodára. Csemetéikre várakozó szülőknek ideális hely volna, de hát azok a fránya ellenkező emberszabásúak ezt nem tűrhetik. Mit nekik Makovecz és az ő művészi álmai, majd ők bunkót fognak és lesújtanak rá, hadd bosszankodjon egy kicsit! Az ablakokon “természetesen” nem lehet kilátni, mivel minden el van sötétítve. Az emeleti presszó teraszáról ki lehet nézni, de egyetlen szál virág sem dekorálja (miért is, hiszen az odaillene?!), vannak viszont matricák és reklámok, ha az intim hangulatú belső udvarra tekintünk. Az úszók feje fölött óriási reklámtáblák éktelenkednek, köztük a polgármester lapjáé, nehogy valaki valaha elfeledje, ki volt az, aki már eleve ellene esküdött, és a szavát adta, hogy mindent megtesz majd, hogy megakadályozza a felépítését.

A földszinti helyiségben, mely a “kaszinó” lenne, játékautomata játékautomata hátán. Szűk utacska vezet köztük, jelképezve, hogy ugyancsak beszűkülnek azoknak útjai, akik az efféle narkóra rászoknak. S hogy kiket várnak ide? Ugyan kik szokták a játéktermeket látogatni? Elhanyagolt, elidegenedett iskolás gyerekek, otthonról kapott vagy “szerzett” zsebpénzükkel, egyre elkeseredettebben próbálkozva a többnyire “megbuherált” gépekkel, melyek természetesen kizárólag a gazdáiknak hajlandóak dolgozni, pénzt szerezni.

Makovecz Imre harangtornyának megépülése egy darabig bizonytalan volt. Az időközben Corvin-láncra érdemesült művész eredeti elképzelése szerint ez az épületkomplexumhoz képest kicsinyke építmény igen fontos szimbólum. Talán nem minden egri tudja, miért kaptuk ezt ajándékba. A betonburok, mely a tornyot övezi, szétreped, és belőle kiemelkedik a barokk tornyocska. “Szándékom szerint a város történelmi, katolikus jelképe – mondta róla Makovecz Imre. – A barokk torony megszabadul az őt fogva tartó, őt bezáró betonhéjból. Azt akarja hirdetni, hogy az idegen uralomnak vége. Eger története folytatódhat:” Nos, ennek ismeretében már nem nehéz megérteni, miért fáj ez a hitetlenséget és gyűlöletet hirdetőknek. Vannak, akik nem hisznek a lejárt történelmi korszak végében, sőt erőltetik a folytatást.

Nos, mi ezt értjük. De elfogadni soha nem fogjuk!

Renn Oszkár

A repetázó tanárok

Amíg az ember eszik, iszik,

Nem fog rajta a szomorúság.

(Cervantes 1547-1616)

A középkorú asszony csak estére végzett a gimnázium tanári étkező konyhájában a mosogatással és törülgetéssel. A másnapi főzéshez is előkészítette a burgonyát. Még egyedül üldögélt néhány percet, elgondolkodva családja sorsán: Hogyan lesz tovább? A férjét 18 évi szolgálat után tegnap bocsátották el a rendőrségtől. Ő most dolgozott életében először, mint alkalmazott, szerény tiszteletdíjért. Felsóhajtott, felállt, bezárta maga mögött az ajtót és a kulcsot leadta a pedelluséknál. Hazaindult.

Javában tombolt a “fordulat éve”. Napról-napra szűntek meg, osztattak fel, keveredtek össze korábban jól működő állami szervezetek, intézmények. Utcára kerültek emberek, irányítottak át ezreket más munkakörbe, más közösségekbe csak azért, hogy a “reakciós világot”, a “burzsujok uralmát”, a “klerikális reakciót” a proletárdiktatúra jogán felszámolják. Az alapfokú szemináriumok által butított, agymosott végrehajtók tették a dolgukat. Bizonytalanság és félelem ült ez egri értelmiség életén is. Eltűntek közéleti emberek, folytak a kitelepítések. A közoktatásban a vallás-erkölcsi nevelés gyökeres kiirtásának már második intézkedését is meglépte a gátlástalan kommunista hatalom. Először (1948-ban) csak államosították a ciszterek és angolkisasszonyok gimnáziumát. Az egy évig működő első állami Gárdonyi Géza Gimnáziumban, minden erőlködés ellenére sem tudták a megmaradt világi tanári kar és a diákság szellemiségét átformálni. Így azután 1949-ben “beindították a nagy kavart”: A Dobó Gimnáziumba csapták az egykori ciszter diákokat és tanáraikat, majd rá egy évre az angolkisasszonyok diáklányait is. A bővült gimnázium helyszűkében, nagy zsúfoltságban működött, kiváló tanárokkal és gyakran változó igazgatókkal. Az osztályokat keverték, átszámozták (az V. első lett, a VI. második…), megszűnt a német és francia nyelvek tanítása, de megindult heti öt órában az orosz nyelvoktatás. A latint még a humán osztályokban is csökkentett óraszámban oktatták. A tanárok állandó bizonytalanságban éltek és tanítottak, de ezt a diákokkal nem éreztették. A “NÉKOSZ-katonák”, a népi kollégista diákok egy része, a DISZ-vezetők korlátlan úrként viselkedtek a gimnáziumban, még az igazgatót is terrorizálták… A szomszéd épületből, a “pártkörzetből” a gimnáziumba “átjárt” felügyelni a körzeti kommunista párttitkár, egy sunyi cipészsegéd, akit ismerethiánya egyáltalán nem akadályozott abban, hogy mindenbe beleszóljon. A feszült légkör ellenére az iskolában a tanítás magas színvonalon folyt, a tanárok az oktatásba és a nevelésbe menekülve igyekeztek függetleníteni magukat a zavaros új elméletektől, a kapkodó intézkedésektől, a félelem elhatalmasodásától.

A szülői munkaközösség és az igazgató kitalálták, hogy kellene egy nagyon olcsó tanári étkezde. A Csiky Sándor utcai öreg épület földszintjén, a köztiszteletben álló, leváltott igazgató lakása alatt egy boltíves helyiséget jelöltek ki a konyha-étkezde megvalósítására. Egy csikósparhert volt a főzőhely, mellette egy nagy előkészítő konyhaasztal és falikút, egy padon elhelyezett mosogatókád a berendezés. Az étkező részen egy hosszú kecskelábas asztal terpeszkedett két oldalán azonos hosszúságú nehéz padokkal. Még egy kisebb asztal állt a sarokban két székkel. Az aljzat piros téglái nem egyenletesen koptak, így a százéves talaj meglehetősen hepehupás volt. A vastag falakba vágott két kis ablak alig juttatott fényt a szobába, és csaknem mindig égetni kellett a két, dróton lógó, fehér-üvegernyős lámpatestet.

A szülői munkaközösség asszonyai vállalták a főzést, “majd kéthetenként váltjuk egymást” jelszóval. Ebből aztán nem lett semmi, mert az első vállalkozó, egy “háztartásbeli” asszony, aki valamikor Pozsonyban háztartási iskolát is végzett és kitűnően főzött, “megragadt” a beosztásban, mert senki nem váltotta le. A kezdeti lelkesedés alábbhagyott, amikor megtudták, hogy a piaci bevásárlást, a pénzkezelést, a gazdaságosságot is a főzőasszonynak kell megoldania. Segítséget csak Gál bácsitól, a pedellustól kapott, aki a tüzelőről és a takarításról gondoskodott. A tanárok hetente befizették előre az összeget az egyszerű házias ételekre, melyeket ott a hosszú asztal mellet fogyasztottak el, vagy ételhordóban elvitték. Általában 7-10 tanár vette igénybe az ebéd-lehetőséget, főként fiatalabb, egyedül élő tanárok. Egy diák, a háziasszony fia kapott engedélyt, hogy édesanyja főztjéből ebédelhessen a kis sarokasztalnál.

***

A szeles, esős októberi nap délutánján az első ebédelő a cammogó mozgású fizikatanár volt, aki kollégái körében évődő humoráról volt nevezetes. A diákok csak Komának hívták, mert diákjait “téé koma”-ként szólította meg.

- Kezeit csókolom, nagyságos asszony! Hát mi lesz mára gyomrom gyönyörűsége? – lépett be az ajtón mosolyogva.

- Jó napot, tanár úr! Hát lesz, amit tegnap megígértem: gulyásleves és káposztás tészta, vagy ahogy sokfelé mondják, káposztás cvekedli.

A tanár úr már dörzsölte kezeit, amikor leült megszokott helyére a hosszú asztalhoz. A nagy leveses tálból csordultig töltötte tányérját, és hozzálátott a gulyásnak. Az asszony tudta, hogy a tészta csak a gulyásrepeta után kell, mert Koma tanár úr meglehetősen nagyétkű volt. A repeta közben érkezett meg az orosztanárrá kényszer-vedlett latinos, aki most kivételesen nagyon elegánsan csokornyakkendőben feszített. A fizikus nem is hagyta szó nélkül:

- Barna! Csak nem a szép szőke orosz szakfelügyelőnő váltotta rajtad a pulóvert öltönnyé? Figyellek már két napja! Nagyon fűzöd azt a szépséget!

Az öreglegény latintanár hamiskás mosollyal az orra alatt, sokat sejtetően válaszolt:

- Hát kedves Gáborom, nem tagadom, nagyon tetszik nekem Natasa, és jól alakul a kapcsolatunk is. Ma már együtt vacsorázunk, és még akármi is történhet velem, az agglegénnyel is.

- Hajrá! Mindent bele, Barnám, csak eddigi számos hódításodat és szakításodat még ne meséld el neki.

A latintanárt a nyár közepén irányították egy gyorsított orosztanfolyamra, melyet azóta is rendszeresen látogatott. Csak másfél hónapos előnye volt tanított diákjaival szemben a “krásznaja szubbóta” és a “tjanúli, tjanúli, nye vűtjanúli répku” meséket illetően.

Az aranykeretes szemüvegű, enyhén kopaszodó, választékos modorú kényszer-oroszos tanár, aki rendkívül szőrös lehetett, mert fehér ingnyaka fölött is szőrszálak kandikáltak, és borotvált arca is sűrű-fekete, kemény szakállt sejtetett, most remegő hangon adta elő délelőtti rémületét, meregetve a gulyásból, válogatva a legszebb húsdarabokat:

Gábor, ma igazán megrémültem! Oroszórát tartottam a II. c-ben, és a katedrán az asztalnál ültem. Natasa a hátam mögött oldalt foglalt helyet egy dobogóra helyezett széken. Miközben tanítottam, nem láttam, csak érzékeltem őt. Egy idő után az ifjoncok egyáltalán nem figyeltek rám, csak a őt nézték. Én is hátranéztem, de már ugrottam is. Na, nem azért, mert láttam, hogy keresztbe rakott lába és combjai alatt a szoknyája alá az egész osztály belátott, hanem mert székének egyik lába éppen lecsúszott a dobogóról, és várhatóan a teljes combozatot és altestet feltáró hanyatt eséstől csak karjaimmal keményen megragadva tudtam megmenteni. Az ezért a pillanatért drukkoló kölykök persze fuldokolva röhögtek, de legalább nem hahotáztak. Baleset nem történt, de az órát egyedül kellett befejeznem. A tanáriban csak egy üzenetet hagyott. De szerencsére, vár estére!

- Barna, akkor ma te jól leizzadhattál. De így legalább megmentő lovag is lettél. – A fizikus már hozzáfogott a második tányér tésztához is, a már megnyugodott orosz-latinos a gulyást kanalazta.

Harmadikként az egyik legfiatalabb, de már doktorált tanár, magyar-latin szakos érkezett sietve, mint aki valamilyen késésben van.

- Kezét csókolom! Szervusztok! Sietek, randim van! – ledobta kabátját és ült a padra.

Koma megszólalt:

- Addig nem kaphatsz ebédet, míg meg nem magyarázod nekem, hogy mit akart Ady, amikor megírta a “Fekete zongorá”-t. Te, mint elismert Ady-imádó, segíts nekem.

- Ne bolondozz, Gábor bátyám! Nem tudok én most verset elemezni, különben is pont ezt aligha tudnám. Most nekem inkább egy másik Ady-vers jut eszembe, a “Patyolat üzenete” – szabadkozott a fiatal tanár, kicsit lassítva sebes kanalazását. De Koma erre is villant.

- No, nee! Csak nem vagy vérbajos? Ezen a kérdésen még a cvekedlivel foglalkozó Barna tanár úr is elhűlt.

- Ugyan már! Dehogy vagyok! Nem az a baj!

- Akkor trippered van! Ne félj, azt gyorsan kigyógyítják! – Koma ezt már kuncogva mondta.

- Na de Gábor bátyám! Nekem nincs más bajom, csak a sok kaland után szerelmes lettem. Ráadásul egy diáklányba.

- Haha! Hát bekerítették a Don Jánost? Végre bekötik a fejed. Megvárod, míg végez a kislány. Nem árt neked sem egy hosszabb udvarlás.

A randevúra igyekvő is átadta magát a gulyás élvezetének, miközben Barna tanár úr a most nem behúzható kis pocakdomborulatával távozott.

A fizikus egy nagy pohár víz után elégedetten vetette hátát a falnak, és rágyújtott egy cigarettára, lassan, csendben pöfékelt, míg a szerelmes Ady-rajongó sietve, rágás nélkül nyelte a káposztás tésztát. Egyszer csak hirtelen megállt a villája. Halkan, tagolva kérdezte:

- Hallottad, Gábor bátyám, hogy az Atyát a múlt éjjel elvitte az Államvédelem?

Koma, beletúrva a kopasz fejét körülbozontozó sörénybe, bólintott. Az asszony is figyelhetett, mert megállt egy pillanatra, és a fiatal tanárra nézett, de nem kérdezett. Ő ismerte az egykori hittanárt. A megmerevedett gondolatok mintha érezték volna, hogy valaki, vagy valami még van a sötétedő helyiségben, és hallgatni kell.

A fiatal tanár fel is állt, vette a kabátját, már el akart köszönni, amikor még eszébe jutott valami, és visszafordult idősebb kollégájához:

- Ja, és még valami! A DISZ és a párt egy óriási tüntetést szerveznek Mindszenty ellen! Az összes iskolát kivonultatják. A jelszó: Vesszen Mindszenty! A részvétel kötelező. – Az utolsó mondatot kiemelten hangsúlyozta. Megköszönte az ebédet, elköszönt és sietve távozott.

Alig húzta be maga mögött az ajtót, ketten is érkeztek: a terhesen udvarias, szerény biológus-botanikus tanár a háziasszony fiával. A tanár úr az asszonyt mély meghajlással és kézcsókkal köszöntötte, de Gábor kollégájának is külön meghajolt. Arca, mint mindig, most is világfájdalmat tükrözött, mintha csak szenvedés lenne az élete. Letette zakóját és elfoglalta helyét a nagy asztalnál. “Molluszka” tanár úr (a diákok akasztották rá a “puhatestűek családjának” elnevezését) biológiát tanított, de botanikában volt igazi szaktekintély. Járta a hegyeket, kutatta a különleges növényeket és virágokat. Tudós esetlenségéért, szórakozottságáért a diákok a háta mögött gyakran kinevették, de azért tisztelték tudásáért és emberségéért.

Koma tanár úr próbálta oldani a biológus érezhető feszességét:

- Lajos, már megint olyan búvalbélelt vagy! Pedig azt hallom, hogy boldog frigy előtt állsz, és bűbájos a menyasszonyod.

- Gábor, kérlek! Most tényleg ne! – intette le komolyan Lajos a fizikust, aki rögtön látta, hogy valóban valami hangulati gödörben emésztődik kollégája.

A háziasszony a legnagyobb leveses tálat tette a biológus elé, mert ő volt az egész ebédelő gárda igazi nagyevője, minden bánata és szomorúsága ellenére, vagy talán éppen azért. Azután átment a pedellusékhoz borsot kérni, mert a cvekedlihez nagyon fogyott.

Gábor tanár úr a gyors ebédet éppen befejező II. cés kamasznak intett:

- Hé, koma, té! Jer csak ide egy pillanatra!

A fiú felállt asztalától, és a tanári asztalhoz lépett.

- Közelebb, közelebb! – A tanár úr megfogta a fiú karját, egészen közel húzta magához, és suttogva kérdezte:

- Téged is felidéztek kihallgatásra a Kollégiumba?

A diák ijedt szemmel állt, és nem szólt semmit.

- Na jó, tudom, megtiltották, hogy beszélj, de legalább is bólints! Bántottak? – és megszorította a diák karját.

Az nemet intett fejével és elhúzta a karját.

- Kérdeztek az Atyáról is?

A fiú bólintott.

- Mondtad az esetet édesanyádnak? Neem? Azt ajánlom, neki beszéld el, hogy miről faggattak, mit akartak tőled. Neki ezt tudnia kell! De másnak egy szót se! Na menj!

A biológus közben fel sem emelte fejét, teljes süketséget és vakságot fogadhatott, és már a harmadik tányér káposztás tésztát kebelezte, miközben óvatosan kigombolta mellénye alsó négy gombját és a felső nadrággombokat. Már teljesen feszesre telítette pocakját. Befogadóképessége határára jutott, mint mindennap.

A diák időközben visszatért édesanyjától sietve búcsúzott azzal, hogy mennie kell a repülőmodellező szakkörbe, mert holnap versenyük lesz. Az anya valami zavart azért észlelt a fián, és a két tanárra is vetett néhány gyanakvó pillantást, de az egyik csak nézett füstkarikái után a levegőbe, a másik meg láthatóan csak az evésre összpontosított. Vállat vont, és kezdte mosogatni a szennyes edényeket.

A szomorú Molluszka lehunyt szemmel kortyolgatta a vizet a bekebelezett rekordmennyiségű cvekedlire, végül elégedetten sóhajtott. Elengedve magát ismét felvette a bánat-arcot. Az asszony sem állta szó nélkül, amikor az üresre evett tálakat elvitte az asztalról:

- De tanár úr! Tényleg nem beteg? Olyan rosszul néz ki.

- Ah, nagyságos asszonyom! Sokkal nagyobb az én bajom! – és legyintett egy nagyot a levegőbe.

- Hát mi történt, az ég szerelmére? – kíváncsiskodott tovább az asszony.

- Oh, szörnyű dolog történt tegnap este. Tetszik tudni, délután a gyerekekkel az Egeden növényeket gyűjtöttünk és én összeállítottam az én violámnak egy gyönyörű szép őszi-erdei virágcsokrot. Hoztam haza boldogan, örömet akarva. Aztán beállítottam hozzá a csokorral, és szeretettel nyújtottam át neki. És képzelje, nagyságos asszonyom, hogy mi történt. Átvette, és azt mondta: “Kösz, de most már sietnünk kell, mert elkésünk a moziból.” Violám fogta a csokrot, és még az előszobában vetette az esernyőtartóba. Még vázába se tette! Többet rám se nézett. Semmibe vette a szépséget és engem. Szörnyű volt ezt megélnem, és még utána elmenni moziba is. – Elhallgatott, de egy kicsit meg is könnyebbült, hogy végre elmondhatta szíve bánatát.

- No, de Lajos! Ne csinálj azért ebből tragédiát. Bizonyára már a várható filmélmény izgalma miatt nem foglalkozott a csokorral. Még bocsánatot is fog tőled kérni, ha rájön, hogy ez mennyire fontos volt neked – szólt tanári magyarázattal a Koma kolléga. Az asszony is vigasztalta:

- Tanár úr! A női szeszélyek és tettek olykor nehezen érthetők és magyarázhatók. Ha szeretik egymást, ezt a helyzetet, és még sok minden mást is meg fogják beszélni és bizonyára meg is értik egymást.

- Lajosom! Egy egész élet csak-csak elég lesz erre, mert hisz’ imádjátok egymást! – zárta hosszúra nyúlt ebédjét Koma tanár úr, és távozni készült:

- Na, gyere és mosolyogj már egy kicsit, hiszen igazán jóllakhattunk!

A némileg oldottabb Molluszka tanár úr is felvette zakóját. (Mellényét persze nem tudta begombolni!) Nagy hajlongások és kézcsók kíséretében búcsúzott a háziasszonytól, de nem feledte megkérdezni a másnapi menüt.

- Kedves egészségünkre az ebédet! Holnap lebbencsleves és kolbászos rakott krumpli lesz! A viszontlátásra! – köszönt el a háziasszony.

***

Talán két hónapig élvezhették gimnáziumi házikonyhájuk finomságait a tanárok a jegyrendszeres világban. Megszüntették az étkezdét, mert a külső elvtársak egyes bejelentések alapján elvtelenül klubszerűnek ítélték működését, és nemkívánatosnak találták egy osztályidegen asszony jelenlétét a még átnevelendő tanárok között.

 

Lelkes Miklós

Gondolatok, aforizmák

 

Több szakon is tanult, de csak az erőszakot sajátította el igazán…

Túltesz a kaméleonon: minden szinten színleli az érdekeinek éppen megfelelő színt.

G. egykor más ruhát viselt, szájából más szavak jöttek. Díszruhában is jöttment: itt is jött-ment, ott is jött-ment, most pedig díszruhában díszeleg, de biztosra veheted – ha érdekei úgy kívánják, innen is odébbáll.

Úgy gondolom: nem egy halhatatlan szeretné magát a feledés homályába eltemettetni, ha látná, mily becstelen üzletet csinálnak az ő halhatatlanságából.

Jobb annak, aki eszméivel együtt jeltelen sírban nyugszik. Így legalább kisebb a kockázata, hogy rátalálnak, eszméit, gondolatait kiforgatják, ő meg foroghat a sírjában.

A természeti értékek kitűnő példát adnak arra, hogy sok ember éppen azt nem becsüli semmire, ami felbecsülhetetlen értékű. Persze, sok más területen is bőven adódik erre példa – sajnos.

Vér és könny testvérek.

Könyvekből és az életből egyaránt tanult, csak azt nem tanulta meg, amit meg kellett volna tanulnia.

Tisztességes társadalomban elhúzódnak a csalótól, tisztességtelenben közelebb húzódnak hozzá. Figyelj fel erre: érzékeny mutató.

Az erkölcstelen társadalom hejehujás csodapalotáival együtt is boldogtalan.

Ha valaki figyelmezteti a rossz irányba haladót, rendszerint inkább neheztelésre számíthat, mint köszönetre. Ha ez a rossz irányba haladó maga a társadalom, a figyelmeztető még örülhet is, hogy ennyivel megúszta!

Értő szem a tegnapok arcáról leolvashatja a holnapot.

Alvó vulkán felett tökéletesen csak a tudatlanok álma békés.

Ha az ember halhatatlanná lenne a Földön – akkor a halálra vágyakozna.

Embertelenségben az emberség, emberségben az embertelenség a feltűnő.

Ha a pénz inflálódik, biztosra veheted, hogy vele együtt a szó is.

Patkós Attila

A lélek békéje mindig megteremthetõ

A régmúlt embere november 11-e, Márton napja után testét-lelkét megaszalva nagyböjtbe fogott. Azt, ugyanúgy hat hétig tette, mint a farsang és húsvét közötti időben. Mára mindez a karácsonyt megelőző négy hétre korlátozódott, és egybeesik advent idejével.

November 30-ával, András nappal eltörött a hegedű, minden zene elcsendesült, és befelé fordultak az emberek.

A nappalok egyre rövidültek, az éjszakák hosszabbodtak; a kozmikus rendben jó alkalmat teremtve a belső csendességre, a lélek megújulására. Keresztbe-kasul felszántott világunkban, a kor diktálta tempóban erről a személyiséget összerendező, regeneráló lehetőségről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, holott ez az évezredes, kipróbált ciklus! Nem is csoda, ha nagy árat fizetünk – testben és lélekben – a kozmikus rend felrúgásáért, vagy emelkedettebben fogalmazva – elvetéséért. Napjainkat öntörvényűen szervezgetjük a megszokottak szerint, és csodálkozunk, ha nem egészen úgy mennek a dolgok, ahogyan szeretnénk. Mindez azért következik be, mert kiestünk az időből.

Ahogy az emberen napról-napra araszolgatva múlik az idő, hajlamossá válunk arra, hogy nyugtalanságtól vezérelve elégedetlenkedjen, zsörtölődjön. Ez sem jó, az sem jó! Már nem annyira rugalmas és plasztikus a lélek, a tűrőképesség is alábbszáll. Az időből is gyakorta azt ragadjuk ki, ami lehúz, s nem azt, ami felemel. A múltból a rossz emlékeket, holott hálát kellene adnunk, hogy immár a múltéi azok. Ha pedig valami szép volt a múltban, akkor sóhajtozunk: régen jobb volt, mint most; pedig hálát kellene adnunk, ugyanis megérhettük azt a jót.

S ha jobban meggondoljuk, jó is volt szép számmal. Ugyanígy vagyunk a jelennel is.

Vagy felelőtlenek vagyunk, nem érdekel semmi, élünk a mának, vagy túl sokat akarunk a jelentől, még azokat a feladatokat, gondokat is a mába hozzuk át, a mában várjuk az eredményt, amelyek a holnapra tartoznának… Avagy sehogyan sem akarunk megbékélni a jelennel, összehasonlítgatjuk a múlt könnyebbségével.

Mindez alaposan megtévesztő! Akkor még fiatalabbak voltunk, mindent derűsebben láttunk, aztán azt az örök igazságot se feledjük: ha valaki túlél bármi procedúrát, utólag hajlamos elégedetten nyilatkozni!

A jövővel kapcsolatban is sajátosan viselkedünk: vagy félünk tőle – nem bízunk sem Istenben, sem emberben – vagy vakmerően elbizakodottan gondolunk a jövőre, mintha máris a mienk lenne. Más esetben felelőtlenül kijelentjük: nem is érdekel, hogy mi lesz.

Az a fontos, hogy most jól éljek, mindenem meglegyen, nem izgatom magam. Az az enyém, amit megeszem, megiszom.

Nem törődöm a jövő emberével, a gyermekekkel, az ifjúsággal, az utánam következő nemzedékkel. Majd kijárják ők is az élet iskoláját, és megtudhatják, hogy az sem lesz fenékig tejfel.

Itt álljunk meg egy pillanatra!

Csak egy kívánságunk lehet, ha meg akarjuk őrizni magunkat a fatális tévedésektől, fölösleges gyötrelmektől. Isten tanítson úgy számba venni az időnket, hogy mindennapjainkat meggazdagítva, bölcsen élhessünk, és jó példát mutathassunk!

Ehhez pedig mégiscsak a világ legnagyobb példányszámú könyve, a könyvek könyve, vagyis a Biblia ad támpontot. Elsősorban onnan vehetjük a tanítást, a bátorítást, az üzenetet. Így a közelgő advent csendességében olvasgatva, ízlelgetve remélhetjük, hogy nem teher, gond lesz az idő, hanem áldás a múltbeli visszaemlékezés, a jelen napjaival és a jövővel való foglalkozás.

 

M. Nagy István

A magányról

Nem tudom, hogy mi a magány, csak azt tudom, nem azonos a társtalansággal és az egyedülléttel. Az ember ugyanis társas lény. Ha nincs legalább egy párja, akkor, mint faj is a világból kihal. Ha van párja, akkor szükségképpen vannak gyermekei, anyja és apja is. Az ember legszűkebb élettere a család. Mint szükséges élettér, a lakókörnyezetét kell megjelölni, mely legfeljebb falu nagyságú lehet. A családtagok ugyanis földrajzilag eltávolodhatnak egymástól, ami nem okoz önmagában egyedüllétet, ilyenkor a társas kapcsolatokat a szomszédok, a közelben élők, legfőképp a barátok tudják biztosítani. Az olyan kapcsolat-formációk, melyek a falu méreteit túlnövik, már nem alapvető létérdeket szolgáló miliőt jelentenek. A városokon, országhatárokon, kontinenseken átívelő emberi kapcsolatok lehetnek előnyösek, jók és hasznosak, de nélkülük teljes értékű életet lehet élni.

Azért jártam körbe bevezető gyanánt az egyedüllét kérdéskörét, hogy rávilágítsak, a magányossággal semmiképp nem lehet összemosni, mert a magány még távolról sem azt jelenti, hogy egyedül lenni. A magány azt jelenti, hogy rövidebb-hosszabb időre magamat vallatom, önismerethez próbálok jutni, elmélyedek, elhagyom a felszínt, a divathullámok színterét, az élet színházát, otthagyom az írott jogok és kötelezettségek keresztül-kasul átszántott rögös, szinte járhatatlan és átláthatatlan ugaros területét, ahol a búza és a konkoly összekapaszkodva növekszik. Elhagyom a csörömpölő politikát, és minden külső periféria szabálytalan ütközését és csattogását, keresek egy kis csendet, ahol érhet a gondolat, érhet az érzés, kitárulkozhat a belső látótér, ahol a szemléletet nem töri meg a tv, videó, reklámfények, és a tűzijáték villózó műfény kavalkádja.

A magány azt jelenti, hogy egy kicsit kívülről is megtekintem, hogy hol és hogyan élek. Meg azt is jelenti, hogy megkeresem és működésbe hozom a lelkiismeretem, kilépek a társadalmilag nekem osztott szerepből, s az leszek, akinek születtem: ember, és nem az, amivé a társadalom kinevelt: polgár, apa, fogyasztó, választó, elvtárs, szaktárs, polgártárs, testvér…

A magányban nincs becsvágy, kéjsóvárgás, és eltűnik a sokaság nyomasztó befolyása, a szükségtelen gondok nehezéke. Értelmüket vesztik olyan kategóriák, mint a demokrácia hangzatos poénja: a többségi akarat. Elhagy a motorikus nyugtalanság, igaz, helyét kitölti az extázis jellegű katartikus izgalom. Magányban a lelkiismeret bilincsén kívül minden más bilincs lepottyan, és minden kóros kinövés műtét nélkül is a törzsről leválik.

A magányt úgy is meg lehetne határozni, hogy az az állapot, amikor a lélek magára ismer és magára talál. Ezen állapotunkban vagyunk csak képesek felismerni önmagunkban egy rejtett zugot, ahová csak azokat a dolgainkat tesszük, ami ténylegesen a miénk, amivel elválaszthatatlanul össze vagyunk nőve. Nem köt semmiféle kényszer, és nem zavar a nyelv, a szavak korlátja sem, hisz a szóra nincs szükség, a gondolat működik nélküle is.

A magány időtartama teljesen egyéni, vannak másodpercekig, órákig, évekig tartó, periodikusan visszatérő és egész életet folyamatosan végigkísérő időszakok is. Értékét nem az időtartama, hanem a mélysége, őszintesége és a kreativitása határozza meg. A magány perce: amikor nem másokért és másoknak, hanem önmagunkért és önmagunknak vagyunk. Ez nem egoizmus, mert például a végső elköltözésre való felkészülés is csak a magány perceiben képzelhető el.

Az életben kell lennie egy olyan pontnak, ahol a természetes szükséget meg lehet határozni. Ahol, ha csak rövid időre is, de elégedett lehetek önmagammal. Ezen pontokat is szinte csak a magányban lehet elérni.

A magány állapota nem azt jelenti, hogy hátat fordítok a világnak, és abból semmi nem érdekel. Ez csak a remetére jellemző. Azt jelenti, hogy a világban megismert jelenségeket helyesen és felelősséggel rendezem, azokat lelkiismereti alapon történő szelektálás után magamba eresztem. Továbbá azt, hogy a békességet helyezem előtérbe a dicsőséggel szemben.

A magány ingyenes. Elmélete összetettnek tűnik, gyakorlat azonban egyszerű. Ülj le egy padra, és nézd kicsit a madarakat, a virágokat, a fákat. Nagyjából ennyi. Innen a működés teljesen automatikus, olyan, mint az emésztés, odafigyelés és akarati tényezők nélkül is működik. Csak akkor nem működik, hogyha az automatikus folyamatot erőszakosan és durván leállítják.

A leírtakból a magány pozitív kicsengései olvashatók ki. Ez szándékaim szerint történt, mert nézetem szerint a magány a tartalmas és teljes emberi élet természetes, szükségszerű és kívánatos része. Az az ember, aki irtózik önmaga társaságától, önmagával való szembesüléstől, az egy pszichikai-filozófiai kóreseti alany, magam, jobb szó híján “humándefekt” kifejezéssel illetem.

A ma társadalmi divatja az, hogy a magányost, mint valami szerencsétlen és sajnálatra méltó figurát kezelik, akit ki kell segíteni a magányosság sorscsapásából. Karácsonyi időszakban a média egyenesen hisztériázik a magányosok várható öngyilkosságáról és hasonló riadalmakról skandálnak. A társtalanokon, az egyedül maradottakon, s akik nem maguk vállalták a magányt, (mert ilyenek is vannak), lehet és kell is segíteni. De azokat, akik egy magasabb létvilág elérése, a mélységbe és távlatokba látás csábító lehetősége vonzott a magány csendes vizeire, hát őket nem kellene gyógyítani.

Egyébiránt magányos ember sokkal több van, mint azt gondolnánk. Magányélménnyel szinte mindenki rendelkezik. Aki a nagyátlagtól eltér, az szinte törvényszerűen sodródik a magány felé, még akkor is, ha ez benne nem tudatosul, és nem fogalmazódik meg. Ugyanakkor a magányos a közösség szemében többnyire gyanús – miért nem olyan, mint a többi, mondják.

A magány teljes vagy tartós hiánya kóros. De a magánynak is vannak kóros formái. Például az, amikor valaki azért választja, mert ebben leli az élvezkedés örömét. Kezdetben úgy érzi, hogy a magány cirógat, de a cirógató ujjak fojtogatni is képesek. Mások a magányt arra használják, hogy nagyítóval és gyertyával keresik a hibát, a fájdalomérzés és önmarcangolás lehetőségét. Vagy éppen összemossák a szomorúsággal, a sajnálatraméltósággal, és nem tudják, hogy a magány éppen a derű elérésének egyik legfontosabb eszköze. Ugyancsak kóros eset az is, amikor a magányt összekeverik az unalmas tespedéssel, a “gemütlicher Mann”-nal, azzal a pocakos emberrel, aki elfekszik a nyugágyban a vízparton, s közben jóízűeket hörpöl a söröskrigliből. S ha felkel, akkor is csak magának főz.

A magány az erősek, a nagyformátumú személyiségek intézménye, vállalásához erő kell, hisz áldozatvállalást is jócskán követel. A gyengék azért nem törekszenek a magányt elérni, mert ők csak csoportban vagy tömegben érzik magukat biztonságban.

Igen, a magány nem testi, nem pszichikai, nem társadalmi és nem földrajzi, hanem kifejezetten és kizárólagosan szellemi folyamat és állapot, az egyedi ember szellemi életének egyik legfontosabb intim területe, ahol a világ egy kicsit lecsendesedik, ülepedik, a salak kiválik, tisztulás, lényeglátás, kreativitás és a világ átalakításának magasztos történései mennek végbe.

Megbeszélés gyanánt a dolgozat végén végre meg kellene fogalmazni, hogy mi is a magány, de még most sem tudom. Csak azt tudom, hogy jó annak, akit nem bánt a magány!

 

Sodródunk, de merre?

Az idő sodrában! Olvashatjuk az Új Hevesi Napló szerkesztőségi cikkének szlogenjét hónapról-hónapra. Hová és merre is sodor bennünket az a fránya idő?

Momentán éppen egy új évezredbe, s egyben egy új évszázadba vágtattunk bele. Magunk mögött hagytuk azt a XX. századot, melyet mondtunk az atomkorszaknak, a világháborúk, az űrkutatás, az informatikai forradalom és más jelentős dolgok századának. Az új évszázadból csak néhány hónap telt el, és máris van egy hozzáragadt jelző: a terrorizmus százada.

A terrorizmus nem új dolog, mondhatják joggal. Csakhogy a letűnt évszázad terrorizmusa kriminalisztikai és kriminológiai kategória volt. Néhány elszigetelt egyén vagy embercsoport követett el kisebb-nagyobb terrorcselekményt, amit követett a rendőri nyomozás. Csakhogy a szeptember 11.-i New York-i terrorista támadás már korántsem egy “sima bűntett”, hanem egy háború kirobbantása volt, melyben rögtön az első ütközetben mintegy hétezer ember halt meg. A háborút azonnal egy tömeggyilkossággal indították. Kik indították, ki ellen és miért? Ez jelenleg nem tudható, ez a terrorháború egyik érthetetlen jellegzetessége, nevezetesen a totális bizonytalanság. Senki sincs biztonságban, a Föld bármely pontján bármikor bekövetkezhet egy terrorcselekmény, ahol ártatlanok százai-ezrei a másodperc tört része alatt “sodródhatnak” a halálba.

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy háborúba sodródtunk. Ahol egy ütközetben sok ezer áldozat van, az nem egy helyi konfliktus, és nem holmi piszkálódás, hanem kemény és véres háború.

A terrorizmus látszólag olyasféle dolog, mint a partizán- vagy gerillaharc. De mégsem hasonlítanak egymásra, mert a partizánharcban fegyveresek harcoltak egymás ellen, akik megadták egymásnak a védekezés esélyét. Nem mintha a katonaruhába öltözött vagy öltöztetett emberek életének kioltása olyan könnyű kis kaland lenne, de mégis megmutatták magukat, az arcukat. Lehetett tudni, hogy kik vannak a barikád egyik vagy másik oldalán. Ezzel szemben a mai terrorháborús viszonyok között szinte semmit sem lehet tudni, csak azt, hogy negyvenkétezer liter embervér elpárolgott az acélt is megolvasztó tűzben, vagy keveredett össze az épületmaradványok romjaival.

A bizonytalan helyzetben azonnal megjelennek az ügyeletes bajkeverők, akik máris igyekeznek a köztudatba elhinteni, hogy itt az iszlám és a nyugati egyház közötti háborúról van szó. Egymásnak uszítanak ősi emberi kultúrákat – nos, ők a szellemi terroristák. Uszítanak akkor, amikor az egyes vallások kölcsönösen nyitnak egymás felé, térhódításban van az ökumenikus élet- és világszemlélet, és éppen megszűnt a szocialista és a kapitalista világrendszer egymásnak feszülése is.

Azt hiszem, nem vagyok egyedül, amikor azt mondom, hogy a 2001. szeptember 11-én kirobbant terrorháborút nem értem. Tudom magyarázni, mely szerint egy új háborús módszer keletkezésének vagyunk élő tanúi. Egy olyan militáris metodikát próbáltak ki, amely ellen nem lehet bevetni a nehézbombázókat, vadászgépeket, hadihajókat, de még egy ágyút sem lehet elsütni, mert ismeretlenek az irányok. Szinte minden ködben, rejtőzésben van, csak a félelem, az értelmetlenség és az elfolyó vér észlelhető szomorú valóságként. A terrorizmus tulajdonságait oldalakon keresztül tudnám Önökkel együtt elemezni, de azt hiszem, megérteni akkor sem vagyok képes. Milyen fontos eszmerendszer és értékrend lehet az, aminek érvényre jutásához közel hétezer életnél nagyobb értékrend nincs, hiszen az élet egyszeri és megismételhetetlen. Amikor a temetőben hozzátartozónkra gondolunk, akkor bizony sajnáljuk, hogy az élet nem megismételhető. De amikor a fanatikus ön- és tömeggyilkos merénylőkre gondolok, akkor egy bizonyos megnyugvást érzek, ők már nem tudják megismételni a szörnyű tettüket. S a jegyzetíró az olvasókkal együtt csak reménykedni tud, hogy ezt mások sem fogják megtenni. Reménykedjünk abban, hogy az új évszázad elkövetkező évtizedei talán lemossák a terrorizmus százada kifejezést, és az idő sodrában egy békésebb, nyugodtabb korszakba evezhetünk. Olyan korszakba, ahol az életünk bevégeztetéséről a világ teremtője dönt, legyen az akár Isten, akár önmaga, és nem bombák és pokolgépek fogják testünket darabokra szaggatni. Mert az élet nem erre van kitalálva, ezt tudom biztosan.

Lõrincz Csilla

Királykisasszony születése Csíkszeredában

Gondolatok a Sapentia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Csíkszeredai Karainak megnyitója kapcsán

Október 5. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karainak ünnepélyes megnyitója. Magasrangú meghívottak. Ünnepi beszédek. Hallgatói eskü. Gaudeamus.

Megható szavak egy történelmi pillanatban. Hallgatja az ember a díszbeszédeket, s arra gondol, hogy annyi minden elhangzott az elmúlt tíz évben a valós vagy vélt politikai harcok küzdőterén politikusok, közéleti személyiségek szájából. Radikális rikácsolás, moderált hangok között vergődött az erdélyi ember, s mára már minden szót mérlegel: igaz lehet-e, nem igaz-e.

“Hölgyeim és uraim! Győztünk!”- kezdte ünnepi beszédét Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium politikai államtitkára. A lélegzetvételnyi meglepett csendet vastaps követte. Hirtelen az összetartozás érzése árasztotta el a csíkszeredai művelődési ház előadástermét. Egy szép, értelmesebb jövő reménye csillant a szemekben. “Győztünk! Negyvenkét év után ma újra évnyitót tart egy teljesen magyar nyelvű egyetem Romániában. Lehet-e erre mást mondani, minthogy győzelem? Mit igazol ez ? Ha nem azt, hogy az erdélyi magyarság a huszadik század minden megpróbáltatása ellenére életerős, virágzó közösségként lépi át a harmadik évezred kapuját. Az egyetem évnyitója és a benne levő történelmi mérleg egyaránt megerősíti, hogy nyugodtan győztesnek tekinthetjük magunkat. Ez a győzelem a hit és a kitartás győzelme. Az elmúlt negyvenhét év alatt, mondhatnék nyolcvanat is, sokat átéltünk, de a legnehezebb időkben sem adtuk föl a reményt. A kelet-európai diktatúrák legsötétebbjének az idején sem adtuk fel a reményt. Mert tudtuk, hittük, legalábbis reméltük, hogy nem tarthat örökké. És mert tudtuk, hogy nincs is más választásunk, nem adhatjuk fel. Ez a hit nem tehetetlen várakozás volt. A győzelem az akaraterő győzelme is, megőriztük, továbbadtuk céljainkat és amint tenni lehetett, mindenki cselekedett. Sokan mondták: nem lehet, de hálistennek még többen mondták azt, hogy: ahogy lehet. A magyarság ma egy épülő, egységesülő közösség. Újjáépítjük intézményeinket, iskoláinkat, közösségeinket, megerősítjük falvainkat, városainkat, egyházainkat. Hosszú az út, ami előttünk még áll és nem is tudunk küzdelmek és megtorpanások nélkül haladni, de a mai nap győzelme mutatja, hogy van értelme.

A többes szám első személy, a “győztünk”, “átéltünk”, “újjáépítjük”, varázsigeként hatott. A mindennapok szkepticizmusát az összetartozásra, a nemzet egységére vonatkozóan, a szavak hirtelen kitörölték. Elfeledtették annyi csalódásunk, annyi hazug, üres szónk. S legalább egy rövid időre azt hihettük: van még remény, túlél a szó, a tartalom visszalopja magát. A gondolat, a szó és a cselekedet egysége lesz “a mi” egységének alapja. S így talán a soha el nem felejtett Európánk sem felejt el minket.

Andrei Ţuguleának, a Román Akadémia főtitkárának, amint Bukarestből a megnyitóra utazott, Csipkerózsika meséje jutott eszébe. A Hargita mesebeli tájai eszébe jutatták a királykisasszony születésének történetét. Arra gondolt, hogy ő is, jó és kevésbé jó tündérek társaságában, királykisasszony születésénél fog asszisztálni, melynek neve: Sapientia. Ţugulea reményét fejezte ki, hogy nem lesz szó száz éves álomról, hiszen már a herceg is ki van választva, Lányi Szabolcs dékán személyében, aki életre kelti majd a királykisasszonyt.

Reméljük, hát, hogy a bölcs királyasszony és hercege visszalopja Csíkszeredába, a Székelyföldre, Erdélybe azt a bölcsességet, amely képessé teszi az itteni embert a szülőföldjén való megmaradásra, fennmaradásra és túlélésre. Reméljük, hogy az őszinte - legyen bár magyar vagy román - szó felébreszti bennünk évtizedes rémálmából a közösségért való tenniakarást.

KépzÕmÛvészet

Losonci Miklós

Sára Sándor dokumentumfilmje Amrita Sher-Gilrõl

A háromrészes mű a Duna Televízió, az indiai külügyminisztérium közreműködésével jött létre. Az operatőri munkában Wonka Rezső segédkezett, a mű író-rendezője Sára Sándor.

A film szerkezetére és arányaira jellemző, hogy műemlékek, Amrita Sher-Gil festmények, néprajzi emlékek sorakoznak egymás után, váltva a különböző helyszíneket, az indiai, magyar, párizsi térséget a tájra és országra jellemző háttérzenével, magyar népdalokkal, szitármuzsikával, francia sanzonokkal. Örvendetes, hogy Sára Sándor föltárja India specialitásait, láthatjuk a filozófus apa Umrao Singh alakját, a magyar édesanya, Gottesmann Antónia portréját, aki Baktay Ervin testvére volt. Szépen íveli át Sára Sándor azt a szellemi ívet, mely hídként feszül India, Párizs és Magyarország között, hiszen e három helyen zajlott a magyar-indiai festőművész Amrita Sher-Gil élete és munkássága. Amritasar, Szimla, Lahore épületei, az adzsantai barlangrendszer szobrokkal zsúfolt környezete érzékelteti azon forrásokat Zebegény, Verőce, Kismaros, Kiskunhalas, Dunaharaszti mellet, melyből Amrita Sher-Gil képei születtek. Megindító a harangkongatás képsora, a boglyák és tanyák, melyek rokonítják hazánk és India tájait. Ady neve is látszik Amrita Sher-Gil indiai otthonában. Ady különös metamorfózisa a család életében. Az apa, Umrao Singh az 1910-es évek elején még a haraszti Sziribik Antal költőt üdvözli Ady ellenében, aki Budapest díját kapta, de a lánya, Amrita Sher-Gil már fölfedezi Ady, Bartók értékeit, érdeklődéssel hallgatja Szabó Dezső zseni-elméletét. Érdekes a film Borisz Taslitzky fejezete, kiderül ebből Amrita Sher-Gil varázsos lénye, különös szexualitása, mely a nőkhöz is vonzódott, anélkül, hogy leszbikus lett volna a gyakorlatban.

Sára Sándor időzik indiai rőzsehordóknál, mintegy folytatva Millet és Munkácsy festői látomásait. Figyeli és ábrázolja az ősi mozdulatokat, az indiai csoportba verődést, mely Európára már nem jellemző. Ott élmény a közös pipázás is – Sára ezt is megörökíti –, nemkülönben a kőtörő nehéz munkáját is, ahogy kiserked a vér ujjaikon. A filmben Amrita Sher-Gil hallható naplórészletei váltakoznak az indiai élettel, Párizs forgatagával, a keleti műemlékek sokaságával, mérhetetlen bőséggel és szegénységgel, porral és ragyogással. Táncok, énekek ünnepe áramlik a színes özönlésben, az azonban a film nehezéke, hogy nem nevezi és nem magyarázza közben az építmények jellegét, ismétli, olykor fárasztóan az egyes Amrita Sher-Gil festményeket, anélkül, hogy az összefüggéseket értelmezné, fontos forrásokat elhagy Dunaharasztiról, nem használja föl az indiai és a magyar szakirodalmat, annak csak egy részével foglalkozik, elhallgat a film olyan tényeket, miszerint Umrao Singh az első világháború éveiben a haraszti templom óráját javította.

Kiderül mindazonáltal, hogy e nagyszerű festőművésznek mennyi ellensége volt Indiában, kiderül az is, hogy a jelenből ihletődött, így teremtette meg a jövő formáit.

Tapintatosan érinti a film a bonyolult lelki folyamatokat, azt, hogy Amrita Sher-Gil húzódott a házasságtól, így ment férjhez a katonaorvos Egán Viktorhoz, aki hőn szeretetett hitvesét Indiába is elkísérte. Sára Sándor hű realista, mellékletként sovány és öreg Indiát láttat, ahol a negyvenévesek már aggastyánok.

Amrita lelkiállapota is változik; megtalálta, később elvesztette önmagát, szenvedélyesen festett, aztán abbahagyta a valóság és a film tanúsága szerint. Szervetlen rész a máskülönben feszes szerkezetű filmben, hogy Sára kamerája időzik Kőrösi Csoma Sándor darjeelingi sírjánál, de ennek itt nincs funkciója.

Mindezt összevetve, a mű, Sára Sándor háromrészese, Amrita Sher-Gil művészetének és Indiának szentelt filmje erényei sokasága révén feledteti némely hiányait is.

 

Létportrék

Sára Sándor Amrita Sher-Gil emlékének szenteli fotókiállítását, melyet a szentendrei MŰVÉSZETmalom-ban láthattunk szeptemberben. India belső arca tárulkozik fel – kalyibák sorakoznak bivalyok körében, hömpölyög a mezítlábas sokaság, halászok kuporodnak hálójuk felé, egész India guggol csöndben, a sor előtt tevés kordé gördül. Egy emberből százezer, millió tekint ránk: ivó hinduban az öröm, szinte egyetlen boldogsága, hogy a Gangesz vizéből szomját olthatja. A dzsunkákkal telített folyó egy szegény, nagyon szegény Velence hasonmását mutatja, a mosoly szinte csak gyermekarcról fakad; ők még nem érzik, milyen tömény nyomorba születtek, és megtanulnak örülni a maradéknak, egyetlen rúpiának, falás kenyérnek.

Sára Sándor az általános formákban fölfedi a különleges sorsot, azt, hogy India sovány, az egész India az; egyetlen jól- vagy túltáplált embert nem tud dokumentálni a kép, csak szakállt, szakállt minden mennyiségben, mely az öreg emberek dísze, arcának természetes ékszere. E sivár kincs teszi, hogy a színes lapok szürkének, fehér-feketének tűnnek, hiszen a kerevet, a szék, a pad, az ágy, India száraz földje, amin ülnek, hevernek, ez az ő lakószobájuk, száz- és százmillió embernek a föld. Alapmozdulatokat örökít meg a művész, s valahány ábrázolás értelmezés – riadva együttérez, akik emberi létükben messze nem érik el távlataikat. E könnytelen zokogásban külön nehezék egy mankós törpe magányos figurája, a kinyílt ernyők, melyek a hőség enyhítésére szolgálnak, s egy férfi, aki népművészeti cókmókja előtt kínjában nevet. Alacsony mennyország, hogy rágyújthat, mert valahol talált egy cigarettadarabot, s korgó gyomorral csónakba ülhet. Sára Sándor e vonulattal ellenpontozza saját önarcképét, mely visszafogottan dermedt és csönddé riadozott, mintegy érzékeltetve, hogy ennyi siralom és szegénység láttán ő maga sem akar boldog lenni.

Sára Sándor fotókban megnyilvánuló filozófiája hiteles, hiszen semmiképpen nem fogadhatjuk el immár a gazdag Amerika-, a gazdag Európa-képet, látván India nyomorát. Az igazság nem lehet más, mint a világ együttes boldogsága, melynek elérése szinte reménytelen, de törekedni rá: Kötelező.

A kiállítást B. Müller Magda rendezte, támogatta a Magyar Mozgókép Alapítvány, a Duna Televízió és a Kodak Magyarország. Csak kérdezem: hogy-hogy nem jutott ebből virágkörnyezetre és a művek címeinek nélkülözhetetlen céduláira?!

Ködöböcz Gábor

Portrévázlat Molnár István Géza fotómûvészrõl

A külső világból szerzett információk mintegy kilencven százalékát a szemünkkel fogadjuk be. Persze nem elég nézni, látni is kell ahhoz, hogy a valóban fontos, sokszor felszín alatt rejtőző, emberileg lényegszerű mozzanato-kat és összefüggéseket meg tudjuk ragadni. A művészi vénával és formaérzékkel megáldott ember esetében a jól ismert tétel különö-sen érvényes: nem az számít, hogy mit nézünk, hanem az, hogy mit látunk. A figyelmes szem, a sajátos optika, a belső és külső látás egymást feltételező, oszcil-láló szintézise feltétlenül szüksé-ges ahhoz, hogy a látható világ tárgyi és emberi teljessége művészi színvonalon, a létben való gazdagodás reveláló élményével táruljon elénk.

Az Egernek nevezett “ékszer-dobozban” 34 éve él közöttünk egy Iváncsán született, roppant szerény és fegyelmezett ember, aki több évtizede kitart legnagyobb szerelme, a fényképezés mellett. A jelenleg 65 éves Molnár István Géza idén júliusban a MAFOSZ aranydiplomás fotóművésze lett, ráadásul három évtizedes munkássága elismerése-ként életműdíjat kapott. A Magyarországon adható legrangosabb szakmai kitüntetéseket Molnár István Géza Szentesen vette át.

Amint emlékezéseiből kiderül, hosszú volt az út, amíg az ún. hobbi-fotózástól a művészi igényű fotózásig eljutott. A Zenittől az Agfa Box-ig, a Heves Megyei Fotóklubtól a Művészetbarátok Egyesületéig vezető pályán kamerája mindig az ember felé irányult. Miként ars poeticájában írja: “középpontban az ember úgy, hogy a dokumentáláson túl olyan többletet adjak, amivel egy magasabb minőségben a kép a «másik» embernek is mondanivalóval bír.” Ennek jegyében a paraszti és városi életből való portrékat, riportokat, továbbá szocio- és aktfotókat egyaránt készített. Eközben sohasem szakadt el a természettől, mint ahogy a városi tematika (főként az egri és hevesi kötődésű képek) is végigkísérik munkássá-gát. Jelen sorok írójának különösen emlékezetes az “Egri arcok” című portrésorozat.

A 32 önálló kiállítást számláló, több alkalommal külföldön is bemutatkozó Molnár István Géza ismertségét és elismertségét jelzi, hogy választott tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, illetve elnöke a MAFOSZ etikai bizottságának. Kiállításain felsorol-hatatlanul sok elismerésben, díjban és különdíjban részesült. A fotózás iránti alázatát és szolgálattevő morálját mi sem jelzi jobban, mint hogy jelentős sikerei dacára Egerben mind a mai napig ő vezeti a Horváth Zsigmond Lajosról elnevezett fotószakkört.

Molnár István Géza nemcsak fotóművész mivoltában, hanem személyi-ségjegyeiben, hétköznapi megnyilvánulás-aiban is igen figyelemreméltó, finom hangolású ember. Megnyugtató, jó érzés a közelében lenni, mert létderűt és természetességet sugároz magából. Ebben a rakkolós, rohanó világban fölöttébb ritka az a tárgyakhoz, jelenségekhez, emberekhez közel hajoló, őszinte érdeklődés és tapintatos figyelem, ami Molnár István Géza emberi és szakmai attitűdjében megjelenik. Az a fajta elegancia, amivel ő rendelkezik, aligha tanulható. Mindenkori témáját és aktuális beszélgetőtársát sohasem fokozná le, vagy bántaná meg azzal, hogy csak tessék-lássék módon, figyelmetlenül és felszínesen közelítsen hozzá. A napjainkban már csak kivételesen tapasztalható teljes odaadás és a pillanatokban feloldódó intenzív jelenlét avatja őt köztiszteletnek örvendő, sőt szeretetreméltó emberéé. Önzetlen segítőkészsége, feltétlen használni akarása nélkül nemcsak az Új Hevesi Napló lenne kevésbé illusztris, de a Kálnoky László Egyesület ezredvégi antológiája, a Távol Betlehem című kötet is jóval puritánabb formában jelent volna meg.

Legutóbbi Hevesi képek című önálló kiállításának fogadtatása, az értő és hálás közönség egyöntetű elismerése, az őt mesterként ünneplő régebbi és mai tanítványok jelenléte is azt bizonyítja, hogy Molnár István Géza Eger város kulturális-művészeti életének egyik meghatározó alakja, sok szempontból példaadó személyisége. Maradjon így még nagyon sokáig!

 

Színház, zene, tánc, film

Abkarovits Endre

Kolozsvári beszélgetés Kallós Zoltánnal

Lapunk hasábjain már röviden megemlékeztem Kallós Zoltán 75. születésnapjáról és az azzal kapcsolatos ünnepségekről. Írásomban jeleztem, hogy még részletesebben szeretnék szólni legjelesebb élő népzenekutatónkról, az egész életében Erdélyben tevékenykedő folkloristáról. Úgy gondoltam, hogy egy személyes találkozás, s egy hosszabb beszélgetés hozzájárulhatna ahhoz, hogy hitelesen írhassak róla. 2001. augusztusa tűnt ideálisnak arra, hogy életéről, a magyar népzenéről, a táncházmozgalom kilátásairól faggassam, s egyúttal híres válaszúti néptánctáborának hangulatába is belekóstoljak. Így hát először Válaszúton, családja kilencvenes években visszaszerzett kúriájában találkoztunk. Pont a tánctábor záró estéjére érkeztem. Nem egészen véletlenül! Úgy gondoltam, erdélyi körutam – melynek egyéb érdekes állomásairól még egy másik írásban szólni szeretnék – szép befejezése lesz a tábor záró gálaműsora. Ebben nem is csalatkoztam. A falu szokatlanul nagy kultúrháza zsúfolásig megtelt a táborlakókkal és a falubeliekkel. A műsort ezúttal főleg a Mezőség hagyományőrzői adták, de felléptek a tábor azon lakói is, akik a térség híres prímásaitól, a magyarszováti Maneszes Mártontól és a magyarpalatkai Kodoba Mártontól próbálták ellesni a népzene játszásának autentikus módját az azt megelőző napokban. Az est végén Zoli bácsit szólították a színpadra. Gondolom, sokan voltunk olyanok, akik azt vártuk, hogy valami szép beszédben vonja meg a tábor mérlegét. De ő csak belekezdett egy válaszúti dalba, aztán már nem is lehetett többet hallani a hangját, mert az egész nézőtér és a színpadon állók azonnal csatlakoztak hozzá, ahogy a himnusz hangjaival fejeznek be egy szentmisét. Felemelő pillanatok voltak!

Másnap még egy rövid időre összetalálkoztunk, amikor az egyhetes éjszakázásoktól elcsigázott házigazda megmutatta népművészeti gyűjteményének a válaszúti házában kiállított részét, melyről Kovács András egyik, a közelmúltban a televízióban vetített filmje, “A Kallós Gyűjtemény” is szólt. De arra kért, hogy inkább másnap beszélgessünk kolozsvári otthonában, amikorra már némileg kipiheni a tábor fáradalmait. Természetesen készséggel és örömmel elfogadtam az ajánlatot, s a nap hátralevő részét arra használtam fel útitársaimmal, hogy a – legalábbis légvonalban – szomszédos Székre átmenjünk. Elvileg lenne egy rövidebb út is Bonchidán keresztül a hegygerincen át, de ebbe már egy két évvel ezelőtti út alkalmával is beletört a bicskánk; mert Hencidától Bonchidáig nem lakodalmat találtunk, hanem sarat. (Murádin László “A hely, ahol élünk” című nagyon tanulságos, erdélyi helyneveket magyarázó könyvecskéje szerint, Szék határában, egy Henc nevű helyen tartottak sok lakodalmat, s attól kezdve a nagy dínom-dánomokra e névre, és a hegy túlsó oldalán található Bonchidára utaltak a szólásban.) Szamosújvár felé menet viszont egész jó úton eljutottunk Székre, s nagy szerencsénkre igazi széki lakodalomra érkeztünk. Mára már ott is ritkaság a hagyományos viseletben megtartott templomi esküvő és az azt követő lakodalom, ezért véletlenül egy ilyenre érkezni, külön öröm.

Másnap délelőtt aztán a megbeszélt időben megjelentem Zoli bácsinál Kolozsvárott egy tanítványommal, aki becsülettel végigtáncolta a válaszúti tábort, most viszont az operatőr szerepe jutott neki, amíg én kérdéseimet tettem fel a neves népzenekutatónak.

Mielőtt még eddigi munkásságáról és általában a magyar népzenéről beszélgetnénk, kézenfekvő, hogy először azt kérdezzem meg, hogyan értékeli a tegnap véget ért válaszúti tánctábort. Hány résztvevője volt?

Naponta 450 adag ételt főztünk, így legalább 400 résztvevő volt, plusz az adatközlők és a kiszolgáló személyzet, de a résztvevők száma napról napra változott. Úgy láttam, teljesen kicserélődött a közönség a korábbi évekhez képest, egy új nemzedék jelentkezett. Ez nagyon jó, mert azt jelenti, hogy egyre inkább bővül azok köre, akik ezt a szórakozási formát választják. Nem csak nálunk voltak sokan, de egyre több a tábor, már nem is tudjuk számon tartani valamennyit. Az itteni résztvevők közül sokan mentek tovább Vajdaszentiványba. Nálunk ez már a kilencedik tábor volt, jövőre jubilálunk.

Úgy tudom, az első mezőségi tábor, amit szervezett, még Visán volt. Utána minden évben volt, kihagyás nélkül tábor?

Igen, az első 1992-ben volt Visán, azóta minden évben Válaszúton volt. Visa magyar többségű falu, nagyon gazdag hagyományokkal. Nagyon jó volt a hozzáállásuk, de a körülmények nem voltak megfelelőek, nincs művelődési ház. Nincs messze, de rossz utak vezetnek oda és két kibérelt lakodalmi sátorban tartottuk a táncokat épület híján.

Hadd térjek át akkor azokra az életére vonatkozó kérdésekre, amik már régebben izgatnak, és Kovács András “Reggeltől hajnalig Válaszúton” című filmjében is előjöttek, de nem mindegyikre kaptam magyarázatot. Az egyik ilyen azzal kapcsolatos, hogy Zoli bácsi a magyar népzene négy főbb dialektusát kutatta életében; a mezőségit, a kalotaszegit, a gyimesit és a moldvait. Ezek a mai Romániában is, meg általában a magyar nyelvterület egésze szempontjából is a legfontosabbak közé tartoznak. Ugyanakkor életének fontosabb állomásai, tevékenységének színhelyei is főként ezen tájegységekhez kapcsolódtak. A véletlen hozta úgy, hogy pont ezekre a tájakra került dolgozni vagy szándékosság is volt benne?

Mindkettő. Gyűjtéseimből a Székelyföldet majdnem teljesen kihagytam. Református kollégista voltam, s ha a magyar népviseletről esett szó, akkor vagy Kalotaszeget vagy a Székelyföldet emlegették, vagy egyéb vidékeket, de a Mezőséget sohasem, se szellemi, se tárgyi vonatkozásban! Ez egy indíttatás volt ahhoz, hogy a Mezőséggel foglalkozzam. Ami Moldvát illeti, az azóta izgatta a fantáziámat, amióta Domokos Pál Péter “Moldvai magyarság” című könyvét elolvastam gimnazista koromban. Ráadásul Román városába kerültem katonának, amely Bákó megyében az északi moldvai csángóknak a központja. Olyan beosztásom volt egy ideig a hadtestnél, hogy volt alkalmam találkozni moldvai emberekkel, mert a katonakönyvek láttamoztatása vidéken történt, különböző járási székhelyekre kellett elutazni. Később tanítani is elkerültem Moldvába, amikor elbocsátottak a zeneakadémiáról.

Ezt a tényt kétszer is megemlítette Kovács András filmjében, de nem derült ki, hogy ennek politikai vagy egyéb okai voltak.

1950-ben vettek fel a zeneakadémiára. Apámat időközben politikai jellegű támadások érték, kuláknak is nyilvánították. Én akkor a kalotaszegi Magyarvistáról kerültem be, ahol 1946 és 1950 között tanítottam a tanítóképző elvégzése után. Mivel “termelésből” jöttem, megkaptam az ösztöndíjat származásom ellenére. Másodéven jött egy megszorítás a származással kapcsolatban. Ekkor kizártak, még az érettségi bizonyítványomat is megsemmisítették. De egy ismerős káderes közbenjárására visszavettek. Hamarosan megjelent azonban egy rendelkezés, hogy akinek a szülei a városban laknak, nem jogosult az ösztöndíjra. Mivel apámék bekerültek Kolozsvárra, ösztöndíj nélkül kínlódtam egy darabig. Hiányzásaimra való hivatkozással ismét kizártak. Évközben aztán mégis visszavettek, csak “elfelejtettek” értesíteni róla. Mikor ez kiderült, az igazgató azt mondta, hogy az nem baj, hogy elmentem, az a baj, hogy visszajöttem. Meg is buktatott zeneszerzésből. Újra járhattam az évfolyamot, de évismétlőként megint nem kaptam ösztöndíjat. Egy félévet kihúztam, de akkor elmentem Moldvába tanítani 1955-ben. De nekem az volt a jó, hogy a folklór öt félév volt, azt elvégeztem szín jelessel. Itt megtanultam a lejegyzést hallás után, megismertem a különböző dialektus területeket, a magyar népzenei stílust, típusokat.

Ez a moldvai tanítóskodás viszont összesen egy év három hónapig tartott.

Igen. Akkor felkerültem Marosvásárhelyre a Népi Alkotások Házába. De ott mindennel foglalkoztunk, csak azzal nem, amivel kellett volna. Állandóan küldtek minket szervezni a “közösbe”. Ezért talán csak egy félévig maradtam ott. Ekkor a forradalom utáni évben, 1957-ben elmentem tanítani a Gyimesbe. Utána kerültem haza Kolozsvárra.

Mikor ide visszakerült, volt állandó kenyérkereseti lehetősége?

Nem, önellátó voltam. A hetvenes, nyolcvanas években pedig elsősorban a kiadványaim jogdíjából éltem. Itt ugyan nem sokat fizettek a Balladák könyvéért, de a magyarországi kiadásért már többet kaptam. Abból három kiadás is volt ott, itt kettő. Hasonlóan, az “Új guzsalyam mellett” is segített anyagilag.

Azért is kérdezem ezt, mert mind írásos visszaemlékezésekben, mind személyes beszélgetésekben többször találkoztam olyan megjegyzésekkel, hogy a hetvenes évek kezdetén beinduló táncházmozgalom magyarországi és erdélyi szereplői egyaránt úgy emlékeznek vissza, hogy Zoli bácsitól nem csak szakmai irányítást kaptak erdélyi gyűjtéseik során, hanem, ha a szükség úgy hozta, néha még anyagi segítséget is.

Hát igen, volt ilyen is. Voltak barátaim, akik segítettek ebben, nem is föltétlenül pénzzel, hanem nyersanyaggal, mint például Martin György.

Jelenleg a Kallós Alapítvány működteti a táborokat, az iskolát. Ez egy egyszemélyes alapítvány vagy mások is vannak benne? Kap-e támogatást más szervezetektől?

Egyszemélyes. A legtöbb támogatást az Illyés Alapítványtól kaptuk, de kaptunk az Apáczai Alapítványtól is, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától és a Művelődési Minisztériumtól. Egy magánszemélytől kaptam mostanában a legtöbbet, de ő nem szereti, ha a nevét bemondjuk. Most is az egész külső villanyszerelést, 60 ágyat, matracokat, hálózsákokat kaptunk tőle, s további támogatást ígért.

Szintén a filmből tudom, hogy szeretnék felmenő rendszerben teljessé tenni az általános iskolát.

Hát igen, jó lenne! Ha úgy volna rá pénz, mint ahogyan nincs!

Kifejezetten a szórványmagyarság részére?

Igen. Épp a jövő héten indul egy kézműves, népzene és néptánc tábor is mezőföldi és moldvai gyerekeknek. A moldvaiak táborára is minden évben kaptunk támogatást Magyarországról.

Szívesen jönnek a moldvai gyerekek a válaszúti táborba?

Szívesen. Persze megvan az az ismeretségi kör, akik tudják hova jönnek a gyerekek, s miért jönnek, akik jobban vonzódnak a magyar kultúra ápolásához.

Hadd kérdezzek akkor néhány olyan dolgot az erdélyi népzenével kapcsolatban, amiről úgy gondolom, hogy nem eléggé vannak benne a köztudatban, s nem tudom, hogy csak azért, mert nem eléggé bizonyítottak, vagy csak az oktatás hiányosságai miatt. Az egyik ilyen, hogy az a fajta hangszeres népzene, amit például Bonchidán gyűjtöttek, s ami számomra az egyik legszebb, amit ismerek, állítólag az erdélyi fejedelmi udvarból ered.

Valószínűleg így van! Az én zeneakadémiai tanárom szerint ez az erdélyi fejedelmi udvar zenélési módja lehetett. A zenekarok felállása is ilyen lehetett. Régen nem volt akkora különbség az úri osztályok és az egyszerű nép kultúrája között. Aztán később nyugati hatásra eltolódott a mérce a nyugati felé az úri osztálynál.

Az is kevéssé köztudott, hogy a fejedelmi udvarokban zsidó zenészek is muzsikáltak.

Voltak zsidó zenészek is. A fejedelmi udvarban is, meg máshol is. Van olyan feljegyzésem Moldvából, hogy valaki az elhalt kedvese temetésére zsidó muzsikások fogadásáról rendelkezik. Olyan feljegyzések is vannak, hogy úri mulatságokon zsidó zenészek szolgáltatták a zenét. Vannak olyan helyek, ahol a mezőségi háromhúros brácsát zsidóbrácsának hívják. De régen is, most is voltak és vannak magyar és cigány zenészek is.

Az, hogy manapság a legszebb hangszeres népzenét ezekről a helyekről, mint Válaszút, Bonchida, stb. ismerjük, az véletlenszerű, s valószínűleg ilyen lehetett Gyulafehérváron a fejedelmi udvarban is, s más főúri udvarokban, csak ott a lakosság összetételének változásával kikopott? Vagy esetleg ezeken a ma ismert helyeken mindig is színvonalasabb muzsikálás volt?

Az a helyzet, hogy a nagy zenész dinasztiák akkor mindenütt az udvarok körül alakultak, Bonchidán, Kendilonán, Iklódon, (Maros)Vécsen, Gernyeszegen, stb. Biztosan volt Gyulafehérváron is, csak ott megfogyatkozott a magyarság, s ezért eltűnt ez a fajta zenélés is. Nem véletlen, hogy fennmaradtak olyan dalok, mint például Válaszúton/Bonchidán “Rákóczi ritka magyarja”, vagy Széken “Rákóczi keservese”, vagy Bethlenben “Bánffy lassú tánca”. Bethlen Gáborról van egy olyan feljegyzés, hogy olyan lassú táncot járt, hogy alig mozgatta a lábát. Ez valószínűleg a mezőségi lassú akasztós vagy a nemzetségek tánca lehetett.

Az, hogy a táncházmozgalom beindulásakor a székit vették mintául, az annak köszönhető, hogy itt maradt meg legteljesebb formájában a táncrend vagy ebben is van véletlenszerűség?

Máshol is megmaradt a környéken a táncház, ugyanolyan rend szerint szervezték, mint Széken. Csak Szék volt az a falu, ahol sokan megfordultak, Lajtha is ott kezdte a mezőségi gyűjtést, s ez került be a köztudatba. De Lajtha Széken kívül csak Szépkenyerűszentmártonban járt, s az már egy kicsit más, mint a falvak errefelé; Magyarkeszűn, Visán, Magyarszováton, Magyarpalatkán stb. kicsit más a zenélési mód, mint Széken.

Többnyire azt lehet erről olvasni, hogy azért indult Székről, mert ott élt legtovább a teljes formájában a táncrend.

Széken megmaradt a maga egyszerűségében! A csárdás, a sűrű csárdás, a lassú csárdás, a lassú, és a legényes táncok. Egy régies táncrend alakult ki, amelynek a végére került aztán később a polka.

Az is szerepet játszhatott a sikeres elterjesztésében, hogy jól tanítható?

Könnyen tanítható, nem olyan komplikált, mint a mezőségi, vagy a marosszéki, vagy a kalotaszegi.

Nekem olyan furcsa, hogy végül is Szék is a Mezőségen van, mégis külön beszélünk székiről és mezőségiről.

Hát, a zene alapjában ugyanaz, csak a tánc különbözik. Azt is mondhatnánk, hogy a széki megrekedt egy szinten.

Van-e valamilyen hatása annak, hogy a falusiak látják, hogy a világ minden tájáról jönnek ide tanulni a táncaikat, zenéjüket? Serkenti-e ez őket jobban arra, hogy becsüljék a saját kultúrájukat?

Erre Magyarországon is, meg itt is van sok példa. Kalotaszentkirályon teljesen visszatanulták a táncaikat a tánctábor hatására. Csak mindenütt szükség van egy vezéregyéniségre, aki szorgalmazza az ügyet. Vagy tanügyi vonalon, vagy a fiatalság körében. Arra is van példa, hogy az egyház részéről.

És a csángóknál? Már egy korábbi írásomban is azon tűnődtem, hogy ha azok a gyimesi és moldvai csángók, akik Budapesten a csángó bálokon látták, hogy mennyi pesti fiatal járja lelkesen a táncaikat, ha hazamennek, s ezt elmesélik, vajon annak van-e valami hatása a saját fiataljaikra?

Nem is lehet. Nem olyan a vezetőség. Errefelé viszont más a reakció azokban a falvakban, ahol ezek a táborok vannak. Az emberek azt is látják, hogy nem csak táncról, zenéről van szó, hanem ez egy olyan szórakozási forma, ami megkövetel egy bizonyos tartást, viselkedést.

Az erdélyi népzenét különböző hatások érték az évszázadok során, különböző kultúrák találkozási helye volt ez a föld. Különleges gazdagsága, szépsége vajon épp ezeknek a kölcsönhatásoknak az eredménye?

Igen, ennek köszönheti, hiszen az ember hajlik arra, hogy azt vegye át a másiktól, ami szép annak művészetében. De a hatásokat helyileg feldolgozták. A barokk és a reneszánsz is át lett gyúrva. Vegyük csak a habán kerámia példáját. Abból fejlődött ki az a szép, erőteljes, erdélyi magyar kerámia. Tulajdonképpen ugyanazok a motívumok továbbélnek, a habánok rég eltűntek, de az a fajta stílus továbbfejlődött.

Ha már a tárgyi népművészetre terelődött a szó, tudom, hogy gyermekkora óta az álma volt egy ilyen múzeum létrehozása, évtizedeken át gyűjtötte a népművészet tárgyi emlékeit. Tudom, hogy csak egy része van kiállítva a válaszúti kúria termeiben, de már az is hihetetlen gazdag anyagot mutat. Egy rövid látogatás során nem is lehet befogadni az ott látottakat. Jó lenne, ha könyv formájában is magával vihetné a látogató az emlékeket. Egyáltalán, történik valamilyen feldolgozása, katalogizálása a gyűjtemény tárgyainak?

Ezzel én már nem foglalkozom, majd a néprajzosok feladata lesz. Remélem egyszer sor kerül rá, van is ilyen irányú érdeklődés, de most még nem tartom időszerűnek. Jó lenne egy könyvet is kiadni, de az is pénzkérdés. Egy ilyen gyűjtés nem lehet öncélú, se tárgyi, se szellemi vonatkozásban. Akkor nem ér semmit!

Úgy láttam a múzeumban, hogy nem csak magyar anyagot gyűjt!

Van román anyag is, szász is. Ami szép, az szép. Akár román, akár magyar, akár szász!

A lemezkiadás terén mintha jobban haladna az előző évtizedek alatt összegyűjtött értékek közreadása. A Kallós Archívum sorozatban már eddig is sok kazetta és néhány CD is megjelent.

Pedig az csak egy kis hányada az egésznek!

A lemezeket tudtommal a Fonó Records adja ki. Van valami előre elhatározott rendje a kiadásoknak?

Én választom ki, hogy melyik legyen a következő lemezen megjelenő anyag. Különösen azokat részesítem előnyben, akiktől nincs másnak anyaga, mert elhaltak a zenészek.

Ami a mai táncházi zenészeket illeti, ők viszont, mintha megcsappantak volna Erdélyben. Nekem kicsit furcsa, hogy az udvarhelyi együttesnek a Vajdaságból kell hívni muzsikusokat.

Megszakadt egy folytonosság Erdélyben a kilencvenes évekre, mert a zenészeket addig piszkálták, míg elmentek Magyarországra, Svédországba, Németországba. De az együttesek is felelősek, mert nem gondoskodnak utánpótlásról. Bár például Kolozsváron és Csíkszeredában most már vannak jó zenekarok. S most már nem is olyan könnyű áttelepülni Magyarországra táncházi zenésznek, mert ott olyan sok jó együttes van, hogy alig tudjuk számon tartani őket. Egyik jobb, mint a másik! A népzenei iskolákból meg termelődik ki az utánpótlás.

A mai táncházi zenekaroknál már természetesnek vesszük, hogy vagy van saját énekesük, vagy az együttes néhány tagja énekel. De az ének és a zene tudtommal csak a táncházmozgalom elindulása után kapcsolódott össze ilyen módon. A még élő falusi prímások között igen nagy ritkaságnak számít, hogy játék közben énekelnek is.

Nem mindenki tudja ezt csinálni, ehhez külön adottság kell! Régebben sem volt általánosabb. De az emberek jobban énekeltek tánc közben. Ez a Mezőségen általános volt. Azonkívül a jobb hangúak kiálltak a zenekar elé és ott énekeltek.

Zoli bácsi nagyon sok mindennel foglalkozott eddigi munkássága során, s hozott létre maradandót. Ha csak a múzeumában összegyűjtött tárgyakat nézem, már ez az egy is egy életmű lehetne önmagában. De ez csak egy kis szelet a tevékenységéből! Így hát azt kérdezném meg utoljára beszélgetésünk végén, hogy mire a legbüszkébb az életművében?

Nem is büszkeségnek nevezném, hanem egyfajta elégtételt érzek mindazok után, amin átmentem, hogy most kezdett el kiteljesedni az, amit én megálmodtam. És ez számomra a legnagyobb elégtétel!

(Kolozsvár, 2001. augusztus 13.)

 

 

Jámbor Ildikó

Diótörõ

Évadnyitó premier a Gárdonyi Géza Színházban

A kis herceg meséjéből tudjuk (Saint-Exupèry), hogy jól csak a szívével lát az ember, és bizony a szeretethez, a megszelídítéshez sok-sok türelem, s lépésről-lépésre, napról-napra mért idő kell.

Kérdezhetnénk: mi köze ennek az egri színház évadnyitó premierjéhez, a Diótörőhöz, amiről most szeretnénk írni: Látszólag semmi, hacsak nem a téma hasonlósága. Látszólag semmi, csupán az a valóságos alaphelyzet, hogy új színházi vezetés debütált ezzel a darabbal, igyekezett a nézők szívéhez férkőzni.

Hoffmann meséjének színtere is távol esik a mi tapasztalatinktól: egy polgári otthon, ahol a kislány, Marika (Varga Orsolya), és a bátyja Frici (Tóth Levente) a nagypapa társaságában (Kelemen Csaba) izgalommal készül a gyertyagyújtásra. Karácsony van, ki-ki meglepetést tartogat, s ki-ki meglepetésre számít.

Nem is egy Hoffmann-féle otthonba kalauzol bennünket az egri előadás és rendezője Csizmadia Tibor, hanem a mienkéhez nagyon is hasonló polgári (?) középosztályi (?) fészekbe. A gyerekszoba bútorzata szedett-vedett: öreg ebédlőasztal. Nemrégiben vett számítógép “modern tartozékokkal”: asztallal, székkel, más időszakból, és más stílusban fabrikált emeletes ágy és szekrény, a zsúfoltságtól soha be nem csukható fiókokkal. A falon “festmény”, és falióra sétálóval. Ebben az otthonban is sok a köznapiság, a vacsora sem tökéletes, a hal lefüstöl, a csomagolópapír szétfeszül az ajándékon, és a családtagok obligát zoknikkal, nyakkendőkkel lepik meg egymást. Az anya (Dimanopolu Afrodité) és az Apa (Pálfi Zoltán) szokványosan feszeng és örömködik.

Az étkezést a rokon család érkezése szeli ketté. Helén néni (Nádasy Erika) és Kázmér bácsi (Blaskó Balázs), elkényeztetett Piri lányukkal (Murányi Tünde, Zám Andrea) toppan be. Utóbbi nem rest tönkretenni azonnal a gyerekek legszebb ajándékát, egy fából faragott emberméretű Diótörőt.

Ez az alapszituáció, a keretjáték. Majd elkezdődik az éjszaka. A gyerekszobában a tárgyak megnőnek, s előtűnnek az egerek. Marika álmában az esti esemény növekedik igazi drámává: Piri, most már Pirlipát, mint diómán egérkirálynő követeli a hatalmat, s az azt jelképező csodálatos krakatudiót. Egérország valamennyi lovagja tettrekész: a Fehér egér (Várhelyi Dénes) hiába hadonász farok-kardjával, ereje elhagyja, a Kék egér (Rácz János) hiába bűvöli a csodadiót, neki sem sikerül, a Mezei egér (Korica Miklós) hiába bízik őserejében, dereka megroppan. Egyedül a letört karú, masnival bepólyázott kezű Diótörő (Görög László) képes a csodát véghezvinni Marika szemében és szívében keresve a biztatást, hátrafelé egyensúlyozva is eljut a dióhoz, és feltöri.

S mit művel közben az egérnemzetség? Kórusban követelik a szalonnát, meg a sajtocskát. Haladnak a korral, törtetnek előre. Mit nekik a gyerekszoba komikus lakói: a huszárkapitány (Vókó János), a piros huszár meg a kék huszár (Fogarassy Péter, Podlovics Lajos)! Mit nekik János vitéz (Balogh András), a kéményseprő (Topolcsányi Laura) és a sok-sokféle baba? Mit nekik a teletabbis és a Tini-Nindzsa Harci Teknőc!

Az előadás végén is iszonyú iramban roptatnak előre: “Egy, megérett a meggy, kettő, három… - ordítják már a nézőtéren, mígnem a Mezei egér félbeszakítva a vágtát, csengő hangon énekli el: Este van már, csillag van az égen”.

Nem a Hoffmann-mesét, nem a Csajkovszkij-feldolgozást láthatjuk Egerben. Tíz éve a kaposvári színház országos és nemzetközi sikerrel mutatta be ezt a darabot. A történet alapszövetét Gothár Péter (akkor, ott ő volt a főrendező) írta át a társulatra. Noha csak hallomásból tudhatjuk, lubickoltak a szerepekben az ottaniak; játszottak gyereknek felnőttnek, utóbbiakat ironikusan szembesítve önmagukkal. Itt Egerben is ez volt az igazgató-rendező, Csizmadia Tibor szándéka. Kemény munkát fektettek az egri premierbe. Nem minden eredmény nélkül. A díszletek, kellékek, jelmezek jól működnek, a sziporkázóan tehetséges Selmeczi György zenéje itt is hívekké és ellenzőkké osztja a közönséget. (Noha Kapecz Zsuzsa versszövegeiben néha döccen a rím is, a ritmus is). A mozgások (Zsuráfszky Zoltán) összehangoltak, néhol egészen fergetegesek.

A metakommunikáció szintjén viszont feszengünk: olykor nem ülnek a poénok, nincs önfeledt játék, csak kemény megfelelni akarás. A néző is bizonytalan, ha gyerek, ha felnőtt: vajon képesek vagyunk feltörni a csodadiót?

Nem kell sokat beszélni, elég egymásra nézni – énekli a záródalt a két főhős: Marika és a Diótörő.

A szelídítés még tart.

Amikor a szépség Egerbe látogat

A művészet nagy pillanatai olykor függetlenek a jelenkor minden mizériájától. Mindez bizonyos értelemben önálló, autonóm, és gyakran a visszahúzó erők ellenében is fejlődő, nagy teljesítményekre képes. Nem párthatározatra születik, és mikor ideje lejárt, semmiféle erő nem képes az elmúlástól megóvni.

Évente visszatérő esemény Eger közterein a város latin nevét viselő, vagyis Agria néptáncfesztivál, mely minden évben szolgál meglepetésekkel. Maga a fesztivál, ahhoz, hogy komoly nemzetközi eseménnyé és turisztikai látványossággá nője ki magát, kellő anyagi háttérrel nem rendelkezik, holott ez úgy a városnak, mint a megyének és az országnak is egyaránt javára válna. Az idegenforgalmat menedzselő intézményeknek egykor fel kell nőniük arra a szintre, hogy ne az amúgy is jól kereső vendéglátóipari egységeket szponzorálják, hanem épp ellenkezőleg, az ő anyagi forrásaikat is vonják be a fejlesztésekbe, lévén, hogy elsősorban ők profitálnak belőle, a gyors haszonszerzés lehetősége az övéké, az adóforintokban jelentkező haszon mindennek másodlagos vonzata. Igaz, az újgazdag szemlélet ezzel ellentétes (“az őt ért szerencse nem véletlen, hanem neki kijár” felfogás uralkodik mindmáig), de a hatalmat gyakorlóknak meg kellene találniuk a módját, hogyan segítsék hozzá a szemléletváltáshoz a vendéglátóipar képviselőit is.

A fesztivál minden évben olajozottan működik, és ez Jámbor Ildikó szervezőkészségét, valamint a Megyei Művelődési Központ rutinos gárdáját dicséri. Változatos szereplőgárda érkezik, s csak néhány rendszeresen visszatérő együttes van jelen, mégis megvan a sajátos stílusa, atmoszférája. A soha el nem maradható, kitűnő hangulatteremtő készségükről, örökvidámságukról ismert dél-európai együttesek mellett minden évben érkeznek testvérvárosainkból is csoportok, de emellett – szerencsére – jelentős számban képviseltetik magukat magyar együttesek is. És ez nem lényegtelen abban a világban, mely mindig fölénk rendelte a külföldit, a másat, és – valljuk meg – ennek hatására sokan keresik az egzotikumot, a különlegeset, a nem-magyart.

Az idén a pálmát mégis egy magyar együttes vitte el, remek felkészültségével, vidám előadásmódjával, változatos repertoárjával. Ez az együttes a Székelyföldről érkezett Egerbe, és nemcsak a szépségnek, a művészetnek egy olyan jelenségével ajándékozta meg az egrieket, mint amit táncaik jelentettek, hanem arra késztettek bennünket, gondolkodjunk el azon, mekkora értékek lappanganak még mindig ismeretlenül a történelmi Magyarországnak azon az archaikus tájain, ahonnan ezek a táncosok érkeztek. A csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi együttes tagjai még beszélnek egy olyan nyelvet, mely az anyaországban már szinte kiveszett, vagy csak szórványokban ismeretes. A táncnak, a testbeszédnek azt az ősi nyelvét, amely miatt a művészetnek ezen ága közérthető, nemzetközi, és nyelvtudás nélkül is bármely nyelvre lefordítható. A gesztusok, a mozdulatok, a lépések, egymás ugratása és kollektív bolondozás, mókázás, mely annyira hiánycikk a mai kor Magyarországán, most újra életközelbe jött, és összeismertetett bennünket azzal a mélységesen emberi kifejezéskinccsel, mely mindnyájunk mindennapi igénye, legfeljebb ez nem mindenkiben tudatosul. A mosolyuk nem amerikai műmosoly, hanem szívből jövő és őszinte. Felkészültségük pedig olyan szintű, hogy bármely hazai és külföldi színpadon megállnák a helyüket. Repertoárjuk nemcsak magyar táncokat tartalmaz, hanem más, Erdélyben élő nemzetiségek táncait is kitűnően ismerik és járják. Az egri Dobó téri (még mindig felületkezeletlen!) színpadon egyik legnagyobb sikerüket cigánytánc összeállításukkal aratták. Mozgáskultúrájában is autentikusnak ható, kedves, vidám előadásuk megnevettette az egrieket. Többen azt firtatták, vajon eredeti cigány népi együttes van-e a színpadon. Ennél jobb kritikát pedig nemigen kaphattak volna. A legszebb táncaik azonban a saját, széki táncok voltak, hiszen mindenki a saját kultúrájában van otthon leginkább.

Az együttes művészeti vezetője, András Mihály méltán lehetne büszke csoportja teljesítményére, ám szerényen elhárítja az elismerést. Ők csak turnéznak egyet Magyarországon, és örülnek, ha táncaikkal örömet szerezhetnek a közönségnek.

Eger másik nevezetes nyári eseménye az évenként megrendezésre kerülő filmfesztivál, a Filmművészeti Nyári Egyetem, mely tavaly jubilált. Talán nem sokan tudják, hogy a rendezvénysorozat ingyen látogatható, és minden évben más tematika szerint állítják össze a bemutatandó filmeket.

Az idei év kettős öröm volt az egri közönség számára. A filmszínház megújult, modern formában várta a nézőket, némi Mouline Rouge hangulatot árasztva. A Kultuszminisztérium jelentős támogatásával jöhetett létre ez a nagy beruházás, mely a patinás intézményt modernizálta. Az ünnepi megnyitón mutatták be Koltay Gábor nagysikerű filmjét, a Sacra Coronát, mely jelenleg is folytatja országjáró körútját. A bemutató utáni beszélgetés során a közönség megismerkedhetett a rendezővel és két főszereplővel. Jó lett volna tudni, hogy a külföldi szakemberek hogyan élték meg történelmünk ezen belharcokkal terhelt korszakának filmes feldolgozását. Egyelőre annyi volt tudható, hogy nemigen tudták hová tenni a szereplőket és az eseményeket. A nézők kérésére Koltay Gábor elmondta: a párhuzam a jelenkor és a hatalmi harcok végén trónra jutó Szent László király kora között egyértelmű. Jóllehet a sok naturalisztikus csatajelenet elborzasztja az érzékenyebb nézőt, ez az ábrázolásmód megérteti velünk, mennyire értelmetlen minden harc, s hogy őseink mennyi küzdelem árán szerezték és védték meg nekünk azt a földet, melyet hazánkként tisztelünk. A Szent Korona két részből készítését ugyan sokan vitatják, és a történelmi filmeket túl kritikusan fogadja a magyartalanságra, internacionalizmusra felesküdött baloldal, a nemzeti szellem ébredését, annak jogosságát és a magyarság új korszakát senki nem vitathatja el tőlünk.

Ha történelmi tanulmányainkra gondolunk, többnyire papírszagú történetek, adathalmazok, kötelezően betanult évszámok jutnak az eszünkbe, és ritkán merünk (ha egyáltalán megtesszük) valódi hús-vér hősöket magunk elé képzelni. Koltay Gábornak immáron sokadik történelmi filmje ez, s bár jóllehet, egy történet filmvásznon való megjelenítése jelentős háttérmunkát, benne sok-sok “favágó” munkát is feltételez, a néző számára mégis marad az élmény, a történelmi hangulat – immáron életközelbe hozva. A rendező nem riadt meg attól, hogy jelentős történelmi figurákat elevenítsen meg számunkra, merészen nyúlt a témához, és művéhez kiváló színészeket talált. A hajdani trónviszály nem sokban különbözik a mai hatalmi harcoktól, erre igen sok analógiát találhat néző és rendező egyaránt. A Nemeskürty István forgatókönyve alapján készült film mindenképpen azon filmek között fogja megtalálni végleges helyét, mint amelyekkel annak idején Várkonyi Zoltán ajándékozta meg a magyar közönséget irodalmi adaptációival, vagyis a magyar film örökzöldjei között.

Fanyalogni persze mindenen lehet, jón, rosszon egyaránt, ez csupán némi unintelligencia kérdése. A Sacra Corona ettől függetlenül folytatja diadalútját az országban, s remélhetőleg eljut majd a határon túlra is, ahol méltó fogadtatásra találhat. Az egriek kedvenc Uránia Mozija pedig megújult formában, változatos műsorkínálattal várja a nézőket, s nem csak a nyári Filmművészeti Nyári Egyetem vetítéseire…

M.M.

Könyvszemle

Abkarovits Endre

Váradi Péter Pál – Lõwey Lilla: Gyimesek vidéke

Megtisztelőnek tartom, hogy a veszprémi szerző házaspár, Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla legújabb fotóalbumának bemutatása első vidéki helyszínéül Eger városát választotta a hét eleji budapesti ősbemutató után.

Bizonyára sokan vannak olyanok a hallgatóság soraiban, akik már ismerik eddigi köteteiket, de – mivel albumaikat általában nem a szokásos könyvterjesztői hálózaton juttatják el az olvasókhoz – lehetnek olyanok is, akik még nem találkoztak eddigi műveikkel, s a mai összejövetelünkre elsősorban az est témája miatt jöttek el. Pedig ez az album már tizenharmadik kötete annak a sorozatnak, mely Erdély tájairól szól. Ezért engedjék meg, hogy néhány mondattal bemutassam a szerzőpárost és szóljak eddigi munkásságukról.

Mindketten erdélyi származásúak; Lőwey Lilla szovátai, Váradi Péter Pál pedig – ahogy a neve is mutatja – nagyváradi. Jelenleg Veszprémben élnek, a férj agrármérnök, a feleség magyar-történelem szakos tanár, irodalmi szerkesztő, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozatának titkára. Váradi Péter Pál művészi fotóiból először kiállításokat rendeztek, majd felvételei három album anyagául szolgáltak, melyek Kalotaszeget mutatták be, s 1989 és 1991 között jelentek meg. Az első kettő Kalotaszeg tájegységeit mutatta be, a harmadik a Magyar Reformátusok II. Világtalálkozójára jelent meg Tőkés László előszavával, a magyar mellett angol és német összefoglalóval és képjegyzékkel, s Kalotaszeg templomait vette sorra. Ezek azóta is olyan alapművek ezen tájegység esetében, hogy egyetlen erdélyi utazás előtt sem mulasztom el, hogy fellapozzam a köteteket, hogy további ötleteket kapjak úti céljaimat illetően. Jó lenne, ha újra kaphatók lennének, hiszen azóta se jelent meg Kalotaszegről hasonló nagyszabású mű.

Egy új sorozat indult 1994-ben, Erdély – Székelyföld címmel. Az első kötet a Korond és vidéke volt, melynek előszavában Sütő András így ír: “ ..a nemzeti önismeret gondjáról van szó, a hon pedig apáink hazája, történelmi múltunk színtere; egy emlékbe költözött Magyarország, amelyet ismernünk kell Trianon áldozataiként is. … Hetven esztendő alatt az erdélyi-romániai magyarság emlékezetéből a történelmi önismeret maradványait is megpróbálták kiirtani. … Aki nem tudja, honnan jön: oda vezetik, ahová akarják. A múltjától megfosztott ember jövőjét merénylői alakítják.”

Már Sütő András “honismereti album”– ként definiálja a kötetet, s a szerzők is ezt a meghatározást fogadják el újabb kiadványaikban is.

A sorozatnak ez most a nyolcadik olyan kötete, amely a Székelyföld valamelyik kistáját mutatja be. Az eddigiek a jelenlegi Hargita megye (a korábbi Csík és Udvarhely vármegyék) vidékein át vezették az olvasót. Korondot követte az “Alcsík és Kászon”, majd a “Közép- és Felcsík”, a “Gyergyó és vidéke”, a “Fehér-Nyikó és Keresztur vidéke”, a “Nagy-Küküllő és Udvarhely vidéke”, a “Homoródi-dombság”. Hargita megye bemutatása a jelen “Gyimesek vidéké”-vel zárul. Megjelent két további kötet is, melyek a havasokat mutatják be ősszel, illetve télen. Ezekben a képeket versek kísérik. A sorozat Háromszék (a jelenlegi Kovászna megye) tájain fog folytatódni.

A tájegységeket bemutató kötetek felépítése hasonló. A földrajzi környezet leírását a vidék történelmének felidézése követi. Ezután általában a településeket veszik sorra a szerzők, bemutatva azok főbb nevezetességeit, műemlékeit. A kötetek nagy figyelmet szentelnek a népéletnek, a fennmaradt szokásoknak, a népi hitvilágnak, a népművészet tárgyi emlékeinek, a népi kultúra ma is élő formáinak.

Váradi Péter Pál gyönyörű felvételeinek eredeti minőségét az egyre jobb nyomdatechnika segítségével fokozatosan közelítik az utóbbi évek kötetei. (Ezt jól mutatja a “Gyergyó és vidéke” két kiadása közötti különbség.) Lőwey Lilla, aki ugyan nem a kezdetektől, de most már a sokadik kötet szövegét írja, lírai kísérő szöveggel kapcsolódik a képekhez. Nála például egy vidék földrajzi leírása nem a földrajzkönyvek száraz tényeit mutatja csupán, hanem kiérződik belőle a hon szeretete. Saját gondolatait kiegészíti olyan nagy erdélyi írók és tudósok gondolataival, mint Orbán Balázs, Nyírő József, Wass Albert, Kányádi Sándor, hogy csak néhányat említsek.

Lenyűgöző az az alaposság, ami minden kötetet jellemez. Szinte elképzelhetetlen, hogyan voltak képesek magyarországi lakosokként a Székelyföld szinte minden települését, minden völgyét bejárni. Hiszen a felvételek arról tanúskodnak, hogy különböző évszakokban személyesen és többször elmentek ezekre a helyekre, ami a romániai útviszonyokat ismerve, még ma sem kis teljesítmény.

Bár Orbán Balázstól napjainkig több könyv született a Székelyföld leírására, a jelen kötetek nagy előnye, hogy vizuálisan is az olvasó elé tárják a látnivalókat; a tájat, az épített környezetet, az embereket, a viseletet, az ember életének jeles napjait. Ezáltal az utazni vágyó újabb és újabb ötleteket meríthet belőlük, a “karosszékben utazó” meg legalább ily módon megismerkedhet Erdély gyönyörű tájaival és népével.

Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy olyan szempontból sem vállalkoztak könnyű feladatra a szerzők, hogy míg a tájak a valóságban is gyönyörűek és a népi kultúra még sok helyen virágzik, a Székelyföld jelentős részeit nem a nagy műemlékek, kiemelkedő művészettörténeti emlékek jellemzik. Itt a táj és az ember, és a kettő kapcsolata az, ami még az alkalmi látogatót is megfogja. És az erdélyi tájakról származó szerzőket még inkább inspirálhatja a szülőföld szeretete, mely a képeken és a szövegben egyaránt jól tükröződik.

Végezetül egy pár szót a jelen kötet helyszínéről, Gyimesről. Csíkszeredából kelet felé indulva, a Fügés tetőhöz kapaszkodik fel az út. Innen vethetjük az első pillantást a jellegzetes gyimesi tájra, a helyenként csak néhány elszórt fenyőfával tarkított meredek domboldalakra, melyeket a lakosság főként kaszálónak és legeltetésre használ. A dombok között fut a Tatros patak, partjain pedig 24 kilométer hosszan három összefüggő település: Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk. Valamikor mindhárom Csík vármegyéhez tartozott, ma csak az első kettő része Hargita megyének, Gyimesbükköt mesterségesen leszakították, s Bákó megyéhez csatolták. A település legérdekesebb részei azonban a Tatroshoz lefutó oldalvölgyek, melyeket – s nem csak a bennük levő vízfolyásokat – patakoknak nevezik az itt élő gyimesi csángók: pl. Tarhavas-pataka, Hidegség-pataka, Bükkhavas-pataka, Áldomás-pataka, Bálványos-pataka. A patakvölgyek eleinte lakóházakat rejtenek, majd egyre inkább az állattartással kapcsolatos épületek következnek, míg végül, a hegytetőre felmászva elérjük a juhászok esztenáit, ahol a juhász – sokszor családjával – tavasztól őszig kint tartózkodik.

A csángók korábbi századokban menekültek Gyimesbe, hol politikai, hol gazdasági kényszerből. Szemben a moldvai csángók siralmas helyzetével, a gyimesi lakosság nagy többsége magyar, és magyarként való megmaradásuk esélye sem rosszabb, mint a székelyföldieké. Itt még fellelhetők a magyar népi kultúra korábbi rétegei, őrzik viseletüket, gyakorolják ősi gazdálkodási módszereiket. Ugyanakkor kezdenek itt is elhagyni sok mindent, s csak remélni lehet, hogy a gyimesi zene és tánc nagy divatja a magyarországi táncházakban, a már Gyimesközéplokon is rendezett nyári tánctáborok rádöbbentik a csángóságot kultúrájuk értékeire, s visszatanulják a feledésbe merülő elemeket.

Helyi vezetőik is kultúrájuk értékeinek tudatosításán fáradoznak, mint Berszán Lajos tiszteletes, a “Sziklára Épített Ház”-nak nevezett iskola igazgatója. Gyönyörűség volt látni a televízióban, amikor a ballagáskor a három tájegységről származó tanulók székely, gyimesi csángó, és moldvai csángó népviseletbe öltözve búcsúztak iskolájuktól.

Ez a könyv is hamarosan bemutatásra kerül Gyimesben, s bizonyára hozzájárul ahhoz, hogy a csángók még jobban felismerjék kultúrájuk értékeit, s becsüljék azt, ami számukra természetes; a gyönyörű gyimesi tájat.

(Elhangzott az egri Kálvin Házban rendezett könyvbemutatón, 2001. szeptember 20.-án.)

 

 

Szerzőink

Dr. Abkarovits Endre Egerben élő angol-német szakos tanár, az EKF angol tanszékének docense. Szűkebb szakmájában elsősorban angol nyelvészettel, kultúrtörténettel, művészettörténettel foglalkozik. Publicisztikájának egyik leggyakoribb témája a magyarság népi kultúrája. Abonyi Mária (1947, Budapest) Budapesten élő költőnő, 10 éve publikál. Művészi fényképezéssel is foglalkozik, képei több kiállításon szerepeltek. Apor Elemér (Dr. Kapor Elemér) Egerben élő költő, Dr. Farkas Andrással együtt az Egri Újság, majd az Eger c. lap szerkesztője. Kálnoky László barátja, mestere. Bár Eger városa díszpolgárává avatta, szinte soha nem kapott méltó elismerést. Cseh Károly (1952. december 6. Borsodgeszt) Mezőkövesden élő költő, műfordító, a Kelet antológia szerkesztője, számos verseskötet szerzője. Cserniczky Dénes 1927. október 5-én született Egerben, ahol a Ciszterci Gimnáziumba járt. A Zeneművészeti Főiskolán, egyházzenei szakon kezdi tanulmányait. Könnyűzenészként zenekarokban játszik, turnékon vesz részt. Domokos Sándor (1921) Kanadában élő író, költő, szobrász., a Kanadai Írószövetség tagja. A II. világháborúban Szibériába hurcolják, majd hazatérése után családjával együtt kitelepítik. 1956 óta Kanadában él. Több nagysikerű könyve jelent meg itthon is, külföldön is. Dr. Farkas András (1919-1997) Egerben és Budapesten élt ügyvéd, író, újságíró, a Hevesi Napló volt felelős szerkesztője, alapítója. Bár élete utolsó éveiben mind a város, mind a megye megvont lapjától mindennemű támogatást, 1997-ben posztumusz Pro Cultura Agriae kitüntetésben részesítették. Erdélyi Z. János Budapesten élő költő, műfordító. Több kötetet jelentett meg eddig. Fecske Csaba Miskolcon élő költő, a Kelet Alkotókör jeles képviselője. Rendszeresen publikál különböző folyóiratokban, napi- és hetilapokban. Fridél Lajos Rajztanár. Egerben él és tanít. A főiskolán Blaskó János festőművész volt a mestere. Az ország különböző városaiban, valamint külföldön 28 önálló kiállítása volt. Szenvedélyesen vadászik. Élményeit leírja, megrajzolja. Ezek válogatása a “Bükkaljai ösvényeken” c., kiadásra váró vadászati témájú könyve. Gyüre Lajos Kassán élő költő, a kassai magyar értelmiség egyik közismert és sokoldalú személyisége, a kassai magyar színház dramaturgja. Jámbor Ildikó Egerben élő újságíró, népművelő, tanár. 1979-ben végzett a debreceni KLTE-n. három évig dolgozott az egri Művelődési Központban, majd középiskolai tanárként. A megyei napilapnál újságíróként, kulturális rovatszerkesztőként dolgozott. Elindítója és négy évig felelős szerkesztője volt az Egyházi Építészet című folyóiratnak. Jelenleg az MMK Eger városi csoportvezetője, az Egri Látószög munkatársa. Kaló Béla (1954, Dormánd) 1977-ig Egerben élt, egy ideig főállású újságíró. Magyar-történelem szakos tanár, Szuhogyon él. Lelkes Miklós (1938, Budapest) Meseíró, költő, egyetemi oktató, az 1960-70-es években az Irodalmi Alap tagja. Írásai az elmúlt évtizedekben számos napi- és hetilapban, folyóiratban és több mint 20 antológiában megjelentek. Dr. Losonci Miklós Szentendrén élő irodalomtörténész, esztéta, a Miskolci Magánegyetem esztétika tanszékének vezetője. Lőrincz Csilla Egerben végzett angol szakos tanár. Jelenleg Csíkszeredában Hargita megye önkormányzatának munkatársa. Murawski Magdolna (1950. december 25.) Egerben élő tanár, író, műfordító. Szegeden a JATE Bölcsészettudományi karán végez 1977-ben magyar-olasz szakon. Posztgraduális képzés Bécsben, majd Kanadában él. 1982-ben visszatér Egerbe. 1989 óta szellemi szabadfoglalkozású. 1993 óta a Hevesi Napló munkatársa. Dr. Renn Oszkár Egerben élő nyugdíjas gépészmérnök, közgazdász, több helyi társaság és egyesület tagja, közismert közéleti személyiség. A Hevesi Napló 1996 óta közli írásait. Szabó Bogár Imre (1944) Miskolcon élő költő, író, pedagógus. A miskolci KELET Irodalmi és Társművészeti Egyesület alelnöke. A KLTE-n végzett magyar-történelem szakosként. Székely Kiss Edit Középiskolai tanár, 1969-ben végzett a debreceni KLTE történelem-földrajz szakán. Tanított és kollégiumot vezetett. Igazgatóhelyettesként aktívan részt vállalt a Szent Lőrinc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola létrehozásában. Helytörténeti munkájáért pályadíjat nyert. A moldvai csángó magyarokat támogató Petrás Incze János Kulturális Egyesület titkára. T. Ágoston László Budapesten élő író, történész, a történelmi Lenkey-család leszármazottja. Dr. Zimányi Árpád Nyelvész, az EKF magyar nyelvészeti tanszékének tanára. Elsősorban nyelvműveléssel foglalkozik.

 

 

 

 

 

 

Megrendelő lap

 

 

 

 

Új

Hevesi Napló

© HEVES MEGYEI IRODALMI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT ©

© 2001. NOVEMBER HÓ © XI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartalomból:

DOMOKOS SÁNDOR: Koszovó

SEBESTÉNY SÁNDOR: Bartakovics Béla egri érsek-főispán politikai pályaképe

ABKAROVITS ENDRE: Kolozsvári beszélgetés Kallós Zoltánnal

KALÓ BÉLA: Fényűző életet élek

MURASKI MAGDOLNA: Előrehozott energiaválság

RENN OSZKÁR: A repetázó tanárok