Új

Hevesi Napló

© HEVES MEGYEI IRODALOM, TÁRSADALOM, KULTÚRA©

© 2001. FEBUÁR HÓ © XI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ©

Tartalom:

Az idő sodrában 3

VERS, PRÓZA

Apor Elemér: Februárvégi köd 4

Szabó Bogár Imre: A megőszült kutya, Ötvenen túl 5

Fridél Lajos: Bükkaljai

ösvényeken XXXII. 7

Fecske Csaba: Apám, Árnyék a falon 11

Gyüre Lajos: Akár, A gilice lába 12

Katona Kálmán: Gyémántszikla 14

T. Ágoston László: Eltékozolt évek 16

Murawski Magdolna: Testvériesen osztozkodva… 20

Tusnády László: A jel,

Nyelvében él csak… 21

Káli Sándor: Mágia háttal az Életadónak, Nyakláncaid bűvöletében 22

Dudás Sándor: Hóban cinkenyom, Kihűlt a hegy, Nem hó hull 23

Farkas András: Töredékek 24

Fecske Csaba: Hétköznapi történet 25

Lelkes Miklós: A tárgyakban… 30

Cseh Károly: Újévi hó, Kornyitány, Fényfohász 31

Bakacsi Ernő: A borosgazda 32

Bagi István: Kavicsok,

Érsekkert, Kagyló 36

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Romhányi László: Egy várszínház

születése III. 37

Merényi László: Fellner Jakab, az egri főiskola építője 44

Benkóczy György: Ékes történetünk II. 46

Csiffáry Gergely: A szibériai fogoly 50

Merényi-Metzger Gábor: Lenkey tábornok származása 54

KÖZÉLET

Deé-Bagi Emese: Tisztelgés Vass Zoltán egri építész emléke előtt 59

Domokos Sándor: Gondolatok a TIME magazin cikkével kapcsolatban 60

Cserniczky Dénes: Micsoda különbség! 64

Lelkes Miklós: Gondolatok, aforizmák 66

Patkós Attila: A százados úr és legénye 67

Sebestyén János: Idősek a közéletben 69

Renn Oszkár: Értük szólt a harang 72

Murawski Magdolna: Az erőszak mint “társadalomformáló” erő 75

KÉPZŐMŰVÉSZET

Losonci Miklós: Czinder Antal munkássága, Pribojszki Zsófia világa 77

SZÍNHÁZ, ZENE, TÁNC, FILMMŰVÉSZET

Jámbor Ildikó: Polgári otthonosság, kedélyes realizmus, Osztálytalálkozó 80

KÖNYVSZEMLE

Kaló Béla: Idő-mérföldkövek, Szakrum a szellem égboltján 83

Lőkös István: Egy tartalékos tiszt katonai életútja 86

Murawski Magdolna: Létezik-e a jeti? 87

Első borító: Eger, Érsekkert Klapka utcai kapuja

Hátsó borító: Téli fák az Érsekkertben

Fotó: Molnár István Géza

Illusztráció: Fridél Lajos

IMPRESSZUM:

Felelős szerkesztő és kiadó:

MURAWSKI MAGDOLNA

 

Szerkesztőbizottság:

DR. CS. VARGA ISTVÁN

JÁMBOR ILDIKÓ

KALÓ BÉLA

A szerkesztőség címe: 3300 Eger, Bükk sétány 2.

Tel.: 36/411-411; Fax: 36/413-426

1016 Budapest, Krisztina krt. 83/85. Tel.:1-3567-192

Tipográfia és nyomtatás: B.V.B. Nyomda és Kiadó Kft.

3300 Eger, Grónay u. 3. Tel/Fax: 36/310-233/130; 36/412-688

Nyilvántartási szám: 76. 134/1997

ISSN 1417-7080

Lapunk olvasható az Interneten: www.agria.hu/hnaplo cím alatt

Novemberi számunk megjelenését a következő szponzorok támogatták:

Februári számunk megjelenését az alábbi szponzorok segítették:

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM

MOLNÁR ISTVÁN GÉZA fotóművész, Eger

AGRIA COMPUTER Kft.

M-FÓLIA Nyomda- és Papíripari Gmk.

B.V.B. Nyomda és Kiadó Kft.

.

Lapunk megvásárolható Egerben a Gárdonyi és Gonda Könyvesboltokban,

Valamint az Északhír árusítóhelyein,

Budapesten az Ecclesia Köny- és Kegytárgyüzletben és a Hírker árusainál.

Az ország egyéb területein az újságárusoknál.

Az idő sodrában

Mikor az ünnepi harsonák elhallgatnak, rendszerint elkezdődnek a dolgos hétköznapok. A munkát persze nem mindenki érzi kötelezőnek magára nézve, de az emberek javarésze nem ezek közé tartozik. Természetesen sejthető, sőt tudható volt, hogy az új évezred nagy szenzációja – akár mint üzleti fogás is – bejön, s legalább ideig-óráig eltereli majd a figyelmet a háttérben serényen folyó munkálkodásról. S amint az lenni szokott, a nyíltan fel nem vállalt tettek, melyek sok hazugság, leplezés, hárítás, orvul támadó szándék árán maradnak rejtve, nem a tiszteletreméltóság, a megkérdőjelezhetetlen becsület jegyében maradnak árnyékban.

Azok, akik az igazság mindennapi kenyerét nem nélkülözhetik, fejcsóválva vagy unottan, fásultan nézik végig mások színjátékát, de az ő életüket soha nem érintheti mélyen az, amit röviden összefoglalva “társaik üzérkedésének” lehetne nevezni. Ilyenkor jönnek az évezredes igazságok: Nincs új a nap alatt… Megmérettél és könnyűnek találtattál… stb., és lapozunk egyet, és dolgozunk tovább, és építjük azt az emberi építményt, melyet életünk során megépíthetünk.

Kultúra és civilizáció – két, egymással ellentétes irányban feszülő erőnek tűnik, különösen a mai világban, amikor minden a technika dicsőségét zengi. Maholnap nem lesz ritka az automatizált háztartás, de ezenközben az se lesz ritkaság, ha két, azonos nyelvet beszélő ember nem fogja megérteni egymást. Hogyan is érthetnék, hiszen csak szótárat, lexikális anyagot tanultak meg az iskolában vagy otthon, de az egymás szívéhez szolgáló kulcsot – az emberséget – ma már nem akarja rájuk bízni szinte senki. A kultúra szigetein társaik által megszállott őrültnek tartott szigetlakók élnek. Megtanítják, továbbadják tudásuk javát azoknak, akik nem rohannak el mellettük őrült iramban, hanem veszik maguknak a fáradságot és odafigyelnek arra, amit ezek a “fehér oroszlánok” még elmondhatnak nekik. Okulnak belőle vagy sem, az mindig később válik el. A tanítás olyan, mint a szántás-vetés: mindig utólag tudható csak meg, mennyire volt eredményes.

Miközben a fejünk fölött, hátunk mögött rejtve maradó szándékok által vezérelt, szított hatalmi harcok folynak, s hozzá a média ókonzervatív, ó-mozgalmi, ódivatú és minden tekintetben ónak, elavultnak tekinthető képviselői hajhásszák a nemlétező szenzációkat (miközben ők is elrohannak a valódi szenzációk, a még megmaradt emberi értékek mellett), a szigetlakók bölcs mosollyal az arcukon összenéznek, és mindig, csalhatatlan érzékkel tudják, hogy ebben a nagy hangzavarban ki hová tartozik és hogy mit akar… Illetve azt is, hogy mit nem akar. Jelenkorunk egyik legnagyobb “hiánycikke” az egymás iránti tisztelet. Jószerivel oda jutottunk, hogy kutyát kell vásárolni ahhoz, hogy ebben az élményben legyen része a rá vágyakozónak. Igaz, az élmény féloldalas lesz akkor, ha a gazdi nem tartja tiszteletben az állatot és annak érdekeit… Mindennapjainkban marad a körülöttünk harsogó csatazaj, az egymás ellen hergelt tömegek egymásra vicsorgása, érdekek és ellenérdekek összecsapása, falás és felfalatás, egyén és társadalom viaskodása, a szigetlakóknak pedig az általuk kijelölt szigethatárokon belül a sziget csöndje. Mert, ugye, az kétségtelen, hogy jólesik visszavonulni az intézményesített agresszióhullám elől…?!

A sajtómachinációkban még hívők számára hadd álljon itt egy üzenet. Aki vissza tud emlékezni a Clinton-botrány részleteire, nyilván azt is tudja, hogy ami az egyik nap csalhatatlan igazságnak tűnt, az másnap rendre megdőlt – valamilyen “szenzációs”, új bejelentés által. Végül kiderült, hogy mindennap más “igazságban” kellene hinnie annak, aki még komolyan veszi ezt a pletykahadjáratot. A tegnap leszólt, elítélt amerikai elnök mára hőssé vált – az érdekek harcában. Ez lenne hát az új évezred új (sajtó)morálja…?!

Vers, próza

Apor Elemér

Februárvégi köd

 

Egy ifjú halad át a ködön,

a ködből szárnyai nőnek,

velük int, mosolyogva köszön

a tűnő téli időnek

Hova lépjen e híg vízen át

a mélybe vessen-e horgot?

Közelében nincs semmi szilárd,

a térben inognak a tornyok.

Ház-sorokat a pára emel

a gőz fanyar szaga bódít,

köd lehel és lebbenti ma fel

a zord tonnák millióit.

Ám neki mindegy már ez a köd

s hogy a térnek tornyai dűlnek

tovalép s a szemöldje fölött

a tavasz kék álmai ülnek

Hang izzott fel előtte elébb,

opál búrában a fémszál

madár szólt, hogy a télből elég,

a köd fölött puha fény száll,

s már fut a városból tova, túl

felhőkbe botlik a lába,

künn, a mezőn nevetve borúl

az első szál ibolyára

 

Szabó Bogár Imre

A megõszült kutya

 

Topogtunk bokázva,

buszra várva

öten-hatan tán,

vagy még többen?

Jeges köd szitált a zúzmarára.

s párakürtöt fújtunk

mindnyájan félkörben.

Olyan volt ez,

mint a világ vége,

riadtan pislogtunk:

rongy-békák a lékben.

S ahogy ott álltunk, a

páncélos bokorból

kivonszolta magát egy

megőszült kutya,

egyenként, sorra lábunkhoz kuporgott,

ugatott róla:

merre most, s hova?!

Kicsit

lefeküdt a koszos, sóvá sorvadt jégen,

s már kúszott is tovább,

mintha csak tűnődne:

hátha melegebb lesz a másik lábánál,

ahol kevésbé zeng

a tél nagy hűtője

(színültig telve

tompa csillagokkal).

fehérben lebegtünk,

lényegtelen lények,

nem is a hidegtől, a kutyaszemektől

remegtünk,

mardosott a szégyen

bennünket:

volt valami lelkes

mondat a szemében!

És

mint ríkatott gyerek,

ki anyjához tér meg

(a nagyobb bajokat mégiscsak megúszva),

boldogan bújtunk be

a jó büdös buszba:

anyaggal csorbított,

(már)

lélektelen térbe.

Ötvenen túl

(R. H. Zs-nak)

Ahogy gúnyoltál,

valóban úgy van:

bizony “nehéz már

ötvenen túl a gondolat…”,

az aljas gondolat

szavának hinni!

Elmúlt az ember

vihogó csitri,

cafka cselédlány

lenni.

Bizsergő-tűnő, tarka álmait

nem pletykálja pettyes

labda-örömmé

(mint ahogy te még megteszed!),

s kétszer is visszafogja az öklét,

mielőtt ütne,

és

szóval se gyilkol gyermeket,

nem öl hiába.

Már nem tapossa

kőbe az őszi, gyönge méhet,

egyre fontosabb lesz a laposra

vertek halk szava,

tört beszéde.

Várandós ringyó,

terhes hatalomtól!

Gúnnyal fűtött tested

mégis elvetél!

Hernyóként mászol, kelve ki magadból,

de

örökre elfed egy

fonnyadó levél.

Fridél Lajos

Bükkaljai ösvényeken

XXXII.

Tarca Pista bácsi szíjgyártó volt. A Fő utcán a postával szemben volt a műhelye. Kicsi, sötét és bőrszagú. Ám tele titkokkal, varázslatosan érdekes eszközökkel és sok éves pókhálókkal. Pont olyan, mint egy nyolcéves gyerek számára, megunhatatlanul vonzó. Pista bácsi távoli rokonunk volt. Édesapámnak másod-unokatestvére, vagy ilyesmi. Nemigen beszélgettek erről szüleim, mert Pista bácsi meg a felesége közt nem stimmelt valami. Nem éltek jól. Az asszony mindig szekírozta, sokszor nem is főzött neki, sőt az is megtörtént – nem egyszer –, hogy kapatosan hazadőlöngő rokonunkat elverte. Ahol érte. Úgy lendületből. Hol ezzel, hol azzal. A seprűnyél még csak hagyján, de a sparhelt alól hirtelenjében felkapott piszkavassal való hadonászás már életveszélyes volt. S bizony azzal is kapott gyakorta.

Szóval hébe-korba szóba is került, egy-két mondat furán ért véget, amit én nemigen értettem, de az érzékeny gyermeki lelkem felfogta, hogy az elharapott mondatok előlem rejtenek el valamit, amit nem kell tudnom, amit nem illik gyerek előtt kibeszélni, amit természetesen ezek után még jobban érdekelt.

Azaz Tarca Pista bácsi nagyon érdekes, nem mindennapi, titokzatosságokkal körülvett, távoli rokon volt. S mindezt betetézte, megfejelte még valami. Ami szintén nem megszokott, ami szintén valami olyan, ami már a Tarca Pista bácsi nevét meghallva is gyönyörűséggel, őrületes kíváncsisággal, olthatatlan érdeklődéssel töltött el.

Tarca Pista bácsi vadászott. Ezerkilencszázötvennyolcban Mezőkövesden.

A műhely tehát a Fő utcán volt, így gyakran mentem el előtte. Egyedül soha nem mertem bemenni, csak a nyitott ajtón kiabáltam be neki, hogy “Csókolom, Pista bácsi!”. De az ajtó ritkán volt nyitva. Mi több, a külső, nagy faajtón sokszor lógott a kalapnyi rozsdás lakat. Felette meg a két kopott szélű, cipősdobozból kivágott, keménypapírtáblák valamelyike. Vagy az “Anyagért mentem”, vagy a “Beteg vagyok, a jövő héten nyitok” feliratú.

Ezek leginkább a téli időszakban díszítették a festékhámlott, repedezett, nagy barna ajtót, amikor már jó hideg volt. Amikor már az abárolt szalonna kifagyott. Azaz disznóvágás idején. Mert Tarca Pista bácsi hentes is volt. Ügyes, jó ízeket kikeverő, szépen dolgozó hentes. Csak lassú és sokszor megbízhatatlan.

Nem volt ritka, amikor a reggel 7 órai kezdés helyett délelőtt 10 órakor jelent meg egy-egy megrendelőnél. Addig az éhes disznó visított az ólban; a gazda meg már jó benyakalt a perzselő pálinkából idegességében, hogy hol lehet a mester. De ilyenkor is ragaszkodott Pista bácsi ahhoz a megrögzött szokásához, hogy délben egy órácskát aludjon. Azt nagyon szerette, arról nem mondott le.

Általában ilyenkor már a szalonna, sonka, oldalas be volt sózva a teknőben; az üstből kiszedett főtt hús megdarálva, sőt be is volt keverve hurkának.

A zsírban megsütött lacipecsenyéből, puha kenyérrel és csalamádéval alaposan beebédelt Pista bácsinak mindegy volt, hogy hol, csak ledőlhessen. Le is dőlt ő minden délben, s menthetetlenül szundított egy órát. Hogy körülötte jöttek-mentek, zörögtek, csörömpöltek vagy félhangosan káromkodva éppenséggel őt szidták, az nem zavarta édes álmát. Békésen aludt. Mert az ő szervezete azt megkívánta. Szokta mondani. Nyáron is aludt ebéd után ott, a műhelyben is. Ilyenkor a harmadik táblácska díszelgett az ajtón: “Nemsokára visszaérek” . Ez volt ráírva. Ő meg fújta a kását, az álom édes nyála meg kicsurrant szája szélén. Ki bizony, mert álmában rendszeresen vadászott. Talán aludni is azért szeretett annyira, mert ilyenkor is vadászhatott.

Drága nagymamám, akit bátyámmal csak “nagyinyának” hívtunk, minden évben felnevelt, felhizlalt egy mangalicát. Választási malacként vette a vásárban, aztán télre megnőtt, olyan mázsás formára.

Az öttagú családnak az kitartott egy évig. A szalonna is, meg a zsír is. Ma már szinte érthetetlen, de a zsírosbödön aljáról még mindig jutott a rántás alá egy kis ruskós, aprótepertős, zamatos zsír november elején is. De volt még a befőttes üvegekben elrakott szíjas, kemény tepertőből is; amiből vasárnaponként reggelire megmelegítettünk a kis lábasban, és édesapám a fehér, csontnyelű, szép bicskájával katonákat vagdosott két fiának, pici vöröshagyma-darabkákkal megfejelve. Ízét, zamatát, s azon reggelizések boldog-békés hangulatát máig sem feledem. S ha rágondolok, könnybe lábad a szemem, s nem is a hagyma csípi, hanem annak a szentbékéjű, szép gyermekkornak, annak a halk szavú szeretetben élő, gondtalan családi hangulatnak a gyors elmúlását könnyezem meg. Mert nagyon rövid volt, mert édesapám korai, hirtelen halála vetett véget ennek a gondtalanságnak. Véget vetett az önfeledten ficánkoló, boldog gyerekkornak. Csak az emléke maradt meg. És az örök vágyakozás arra a soha többé vissza nem térő, féltő imádattal körbeölelt, szerető gondoskodással megáldott, gyönyörű gyermekkorra.

A “nagyinyánk” hizlalta göndörszőrű mangalica életének is Tarca Pista bácsi vetett véget minden évben. Rendkívüli ünnep volt ez nálunk. S nemcsak azért, mert estére ilyenkor sercegett a tepsiben a frissen sült hurka, a kolbász, s ez a nap a bőség, a gyakori jóllakások idejét hozta el, hanem elsősorban – na, persze leginkább nekem – azért, mert Tarca Pista bácsi vadászmeséit hallgathattam ilyenkor. Igen, Vadászmeséit. Mert nemcsak szíjgyártó, hentes, vadász, hanem kiváló mesélő is volt ő. Dúsan áldotta meg a természet fantáziával, higgadt, lassú előadásmóddal, fordulatokban gazdag, izgalmas történetek kitalálásával. Ezekben természetesen voltak valós elemek is, de hát ki tudta azt akkor kihámozni mindabból a körítésből, amit hozzáillesztett Pista bácsi. Meg hát minek is kellett volna azt akkor kutatni, hogy mi az igaz és mi nem. Hisz azt már maga a mesélő sem igen tudta, mert azok az évek során, a sok mesélés után már mint szent igazságok éltek tovább, és nem egy volt, ami évről-évre ugyanúgy hangzott el, és ugyanúgy lebilincselő, izgalmas és nagyon szép volt, mint amikor legelőször hallottam. Mert Tarca Pista bácsi még együtt vadászott az öreg Kupak Lázárral is, akinek hajdanán Ford T-modell autója volt és négy vízimalma. És még 91 éves korában is kiválóan lőtt a sörétesével, azzal a 16-os belga iker-csodapuskák egyikével, amelyet 1921-ben vásárolt Bécsben. Úgy tanult meg azokkal lőni, hogy kivitt a határba négy zsák krumplit, meg három gyereket, akik felváltva dobálták neki a krumplikat. No, és az egyik öreg molnár frontot is megjárt fiát, aki töltögette a 16-osokat. Amikorra elfogyott az ezer darab patron, Kupak Lázár bácsi már elfogadhatóan bánt a karcsú, angol agyazású, szépen gravírozott fegyverekkel.

Említettem már, hogy mire dél lett, s Pista bácsi ebéd utáni szundikálásának ideje elkövetkezett, akkorra a disznóvágás teendőinek zöme is lezajlott már. Azaz a jókedvűen, pihenten ébredt Pista bácsi meséi akkor következtek. Ezek voltak az én óráim. Tátott szájjal hallgat-tam, mohón ittam minden szavát. Ő pedig mondta. Töltötte a hurkát, irányította az asszonyokat, és közben mesélt. Lassan, jókedvűen, színesen.

- Idefigyelj, kis inas! – így kezdte mindig, mert így hívott, mivel a kezemen a pulóver és az ing ujja könyékig fel volt gyűrve, hisz én is segédkeztem mindenben, s hogy ne legyen a ruhám zsíros, édesanyámék felgyűrték az ujját. Még kötényt is kötöttek elém, így hát valóban egy kis pufók hentesinashoz hasonlítottam leginkább.

- Most elmesélem neked azt az érdekes esetemet, mikor egyetlen lövés után két nyulat és három fácánt hoztam haza.

- Ez aztán igen! – gondoltam. Ez aztán valóban ritka dolog lehet, morfondíroztam, mert hát ezt igazán nem tudtam elképzelni. Egy lövéssel még két nyulat csak-csak, de már a három fácánt sokalltam. Lestem is tátott szájjal és figyeltem, hogy ebből mi lesz.

Folytatta hát:

- Az úgy volt, hogy vállamon a duplacsövűvel, zsebemben meg vagy hat patronnal – amit én töltöttem – ballagtam a szomolyai szőlőkben, azoknak a felső végeiben, a domb oldalán. A szőlőt már rég leszedték, de még volt egy-két megbarnult zörgő levél a tőkén. Vasárnap volt, gondoltam, mindenki a templomban van, én meg nyugodtan bóklászhatok itt, nem lesz feltűnő, ha lövök egy-két madarat. Olyan szép, színes hosszúfarkúra gondoltam, tudod, olyan levesbe valóra. A kerülőt jól ismertem, a sógora komám volt, együtt voltunk leventék is, tőle vadászhattam békében.

- Szépen sütött a nap, jó kedvem volt, nagyon bíztam abban, hogy lövök valamit. Egy nagy diófa alatt megállok, épp rágyújtanék egy Kossuthra, és ahogy kifújom a füstöt, látom ám, hogy valami nagy barnaság mozog az egyik szőlőcsík végében, a gazos bokrok között. No, csak no! Csak nem vaddisznó tévedt ide? – gondoltam hirtelen, de akkor meglátom, hogy egy ember. De mit csinál ez itt? Zsák van nála, abban meg valami. Kinyitja és belecsúsztat olyan fácánszerű tarkaságot.

- Káromkodok egy cifrát magamban – most nem mondom el, milyet -, mert rögtön megértettem, hogy ez az ember bizony rabsic. Sose láttam még, szomolyai vagy noszvaji lehetett.

- No, megállj csak! – mondom így csendben, csak úgy magamnak. Az meg hátára veti a zsákot és kutat tovább. A hurkokat kereste.

- Leakasztom a vállamról a puskát és lábujjhegyen odalopakodok. Az árgyélusát a világnak, a fa töviben három nyúl fekszik! Ez igen! Ez aztán alapos munkát végzett! Borostásképű, svájcisapkás, nagydarab ember volt, olyan igazi vadorzófajta. Na, de az én matyó fajtámon úgyse tud ez kifogni.

- Elsütöttem az egyik csövet. Ott mögötte vagy nyolc méterre. Azt sem tudta, hogy mi történt. Ahogy megfordul, a zsák leesett a válláról és kicsúszott belőle néhány kakas. Ráfogtam ám keményen a fegyvert és ráüvöltöttem: Fel a kezekkel, te nyavalyás, mert menten agyonlőlek! – Fel is tette mind a kettőt, de ha hat lett volna neki, azt is rögtön égnek emelte volna, úgy megrémült. Én meg irtózatosan haragos pofát vágtam hozzá, hogy még ezzel is rémítsek rajta. – Szórd csak ki, ami a zsákban van – szóltam rá –, hadd lássam, mit fogtál össze! – Kidőti a zsákot, öt fácán esik ki belőle. De én nem hagyom ám, hogy magához térjen ijedtibül, kiabálok rá tovább:

- Most tegyél a zsákba két nyulat meg három fácánt, a maradékkal meg lódulj innét hazafelé, mert megpiszkollak ezzel a nyolcas söréttel.

Így is tett. Fogta az egyik nyulat meg a maradék fácánt, és csak úgy szaladt szó nélkül hazafelé a gyümölcsfák között, vissza se nézett.

- Úgy gondoltam, nekem ez elég, de mivel ő dolgozott meg vele, meg hát én sem teljesen szabályosan jártam ott akkor, hát hadd legyen neki is mit ennie. Levese is, meg nyúlpörköltje is. Nekem meg ráadásul lett egy jó zsákom is.

- Hát így jutottam én egy jó lövéssel a nyulakhoz meg a fácánokhoz, összegzi mondókáját Pista bácsi, ez a rabsichoz is igen jószívű ember, majd karjára akaszt vagy két hurkát és indul ki az udvarra, a fehéren párolgó abálóüst felé.

Fecske Csaba

Apám

mikor az este már csillagokat

ver az égbe s mint fából a lé

csordul harmat a fűre térdig

érő forgácsból kilépett apám

aludni tett gyalut meg fűrészt

tekintetével megsimogatta a fehér

deszkákat a grimaszkodó görcsöket

a konyhában a kopott hokedlire ült

szinte istennek láttam őt ősz haja

mint havasok csúcsa vakított

kérges tenyerében borospohár

verítékezett szólni szerettem volna

hozzá mondani valami kedveset de nem

jutott eszembe semmi amit mondhattam

volna s akkor megláttam hirtelen arca

borókás tüskéjű sovány arca beesteledik

a pohár fölött olyan esendő volt így

mint a megbántott öreg Lear király

s a szemei megindultak lassan

kifolytak alvó kezére már

 

Árnyék a falon

juharfák alvó levelén

szárítkozik az esti fény

a szél most máshol tekereg

alig rejt el már homlokom

a résnyire nyílt lombokon

át nézem a zajló eget

mint sötét árnyék a falon

suhan tova a fájdalom

elhangolt idegeimen

feledhetetlen üzenet

csak azt nem tudom mit jelent

titkát hát magammal viszem

Gyüre Lajos

Akár

…….. hamu is lehetnék.

Szálazó eső, szivárvány

a semmi ködlő távolában,

rostán kihulló emlékezet,

két egyenes a végtelenben,

szavakról lekopott ékezet,

ránc a homloküreg falán,

földet fésülő szöges borona,

kerék alá szelíden simuló út,

százados fák tövén moha,

hűs vizet adó gémeskút,

ódon pincék zamatos bora,

éltető friss erdei forrás,

csordát őrző rideg pásztorok

cserdítő szíjjas ostora

bozótos őskertben kereszt,

sovány akácos mely a vándor

homokban is gyökeret ereszt.

Imára hívó esti harangszó,

mikor a test omlón elpihen

- de csak fekszem ágyfehéren,

s számolom: percenként

hányat ver a szívem.

 

 

 

 

A gilice lába

Gilice, gilice,

török gilicéje,

jöszte már, jöszte még

jó Hunyadiaknak

sós magyar vérére.

Magyarra, románra,

tűzlángot, haragot

vetni kerítésre,

vetni a tanyára,

életnek, magyarnak

olcsó itt az ára.

Gilice, gilice,

török gilicéje,

árad még a Csele,

dagad a Piavé,

habot vet a hűs Don,

van még vér, olcsó vér,

nem véd a gát: a beton,

zavaros a Duna,

tajtékos, iszapos,

magyar gyerek,

magyar gyerek

lábaihoz csapdos.

Gilice, gilice,

török gilicéje,

nincsen itt már sípszó,

se nádihegedű,

álomba ringató

ízes altatódal,

pentaton veretű.

Gilice, gilice,

török gilicéje,

kinek is, kinek is

folyik itt a vére?

Katona Kálmán

Gyémántszikla*

Serény vágyak súlytalan korában

jég alá hajt erdők szép virága

hűvös homlokunkon zúzmara zizeg.

Évszázakon lobban át a fáklya

s nem ragyog közénk hazányi hitet.

Magyarok hona dérbe dőlt liget

magyarok hazája könnyü préda.

Hívek és hűtlenek ivadéka

gőgös szégyenét szakítja a száj:

tell me who was Vörösmarty Mihály?

Drága ösvény: csontjaira lépünk

könyveiben szellemét csodáljuk

félős éjen idegenek között

húnyt szemekkel Napját látni vágyjuk.

Élte ékkő. Műve gyémántszikla.

Föld rögéből ég belénk a titka

mint magából dühöt és erőt

álmodott Isten teremtés előtt

s adta testét hogy az élet éljen:

Csillagkereszt karácsonyi égen.

Karácsonyi éjben elhaló tűz.

Csizmánk alatt csontok roppanása

s mint a hóban járunk térdig csontban

úri talpunk pórporunk alázza

hívek maradtunk rendületlenül.

Míg asztalunkra óbor is kerül

gyászon vett hazáról jár a nóta

s támolyoghat véráztatta hóba

kinek épp közös halálra tellett:

Hullj térdre hold hősök árnya mellett.

Háborútól vészesebb a béke.

Roppan szürke angyal szolga-szárnya

s szétszaggatott népeknek átkai

hullanak a nyállal kent határra

vasbódék sorompók vicsorognak.

Gyémántszikla. Színei ragyognak

fehér nyugalma ég felől suhan.

Élő Isten. Mint Isten épp olyan.

Eleven rezgés zöld ág nyárfalomb:

máglyakín viszály történelmi gond.

Felmerül ínség bűzlő tavából

szálas fényeket sző vágyainkra

kerülgetik patás lábnyomokkal

bemocskolják másnap újra tiszta.

Tévéből űzik felizzik a kép

Nem mozdul nem szól és üzenetét

hallgatások is megsokszorozzák.

Síma szavú senkik ostorozzák

zsiványtanyák ködlő udvarából.

Ügynök a csend: visszajön még párszor.

Mély csend mint zengő zivatar előtt

szelídüljön sandák suttogása.

Moccan a hold sírontúli fénye

hitetlenségünket körbeássa.

Hallgatunk és hull a hó a vérre

álmodik egy jobb kor nemzedéke

összetákolt leárazott álmot.

Vajúdja a csend Magyarországot.

Nagy ősök évszázak távolában:

hírre várnak örökös hazában.

* Vörösmarty Mihály születésének 200. évfordulójára

 

T. Ágoston László

Eltékozolt évek

Csak ült a szobájában és nézte az üres rajzállványt. Máskor is megtörtént ez vele, hiszen világéletében úgy szeretett dolgozni, hogy először maga elé képzelte a már kész épületet kerítéssel, parkkal, a teljes környezettel, és ebből bontotta le a részleteket. Most azonban nem volt papír a rajztáblán. Minek is lett volna? Senkitől se kapott megrendelést, és a feje is olyan üres volt, mint a kifüstölt méhkas. Nézte az állvány padlóba gyökerezett lábait, és kesernyésen elmosolyodott. Gyantaszagot érzett, a frissen gyalult fenyő édeskés gyantaszagát. Aztán meg a halottasház illatemlékei kavarodtak föl benne. Kesernyés krizantémok, gyertyák, művirág koszorúk, dohos gyászdrapériák. A koporsóban apja kisimult arcát látta.

Mióta minden nappal közelebb jutott az ötvenedik évéhez, gyakran gondolt a halálra. Nem dacosan, lázadozva, mint a húszévesek, nem is megfáradt bölcsességgel, mint az aggastyánok, inkább valamiféle gyermeki kíváncsisággal. Annyi mindent kipróbált már életében, annyi kudarcot kellett bezsebelnie, hogy ettől várta élete nagy kalandját, mely egy olyan világba röpíti, ahol számára is terem valamiféle babér. Nem tudta szavakba önteni, mit is vár ettől az átváltozástól, azt se tudta, mi lesz majd azután, csak a zsigereiben érezte, hogy valaminek történnie kell, hiszen az nem lehet, hogy ennyi felhalmozott energia semmivé váljon. Apja, nagyapja életére gondolt. Egyikük se érhette el, amire vágyott. A többi őséről nem lehettek emlékei, de az biztos, hogy ahány halott, mind kisimult vonásokkal feküdt a koporsóban.

És itt van ő, P., a tervezőmérnök, az építész, akinek most kellene a csúcson lennie. Házakat, városokat kellene építenie, hiszen ehhez ért, erre született. Az sem lehet vitás, hogy meg tudná csinálni. Százszor bebizonyította már, hogy a legjobb szakemberek közé tartozik.

Az apja is bebizonyította, hogy az első gazdák közül való. Senkinek se voltak olyan szép lovai a faluban, mint neki. A kukoricaföldjét hét határban megcsodálták. Öregkorára mégsem lehetett több, mint tejeskocsis a téeszben. Ő meg itt ül a rajzállvány előtt, és lyukat néz a levegőbe. Az apja is halk szavú ember volt, soha nem állt a hangoskodók közé. Akkor kezdett el káromkodni, amikor elvették a földjét és vágóba hajtották a lovait. Fél évet ült érte. Azt se tudták, él-e még… Micsoda világ ez, ahol annak van igaza, aki hangosabban kiabál? Micsoda világ ez, ahol csak a haláltól várhat az ember megnyugvást? Micsoda világ ez, ahol az építész munka nélkül bámulja, hogy a fegyvergyáros nem győzi zsebre vágni a dollárjait?!

Már-már ott tartott, hogy hangosan elkáromkodja magát, amikor megjelent a szoba ajtajában Irén, a felesége, és halkan figyelmeztette:

- Indulnod kell, szívem… Rögtön két óra lesz.

- Megyek – mondta mintegy fölriadva álmodozásából -, megyek.

Egy építész vállalkozóval volt találkozója a belvárosban. Állást ígért neki valami német érdekeltségű, most alakuló cégnél. Maga se tudta, mit várhat ettől a megbeszéléstől, sőt azt se tudta biztosan, ő mit akar, de úgy gondolta, a mostaninál csak jobb lehet. Másfél évig volt munkanélküli, mire nagy nehezen talált egy kft-t, ahol alkalmazták művezetőnek. Harminc emberrel dolgozott a belvárosban. Roskadozó, százéves épületeket kellett renoválnia. Jól járt vele a vállalkozó, hiszen nem kellett tervezőt felfogadnia. P. minden rajzot, számítást elvégzett, a hivatal ráütötte az engedélyre a pecsétet, s már húzták is föl az állványokat. Kezdetben ez a munka is tetszett neki. Igaz, olykor hajnalig görnyedt a rajztábla fölött, de látta maga előtt a megifjult, másszagú házakat, és ez boldogsággal töltötte el. Reggel fütyörészve nézte a maltert keverő kőműveseket, és estig buzgón dolgozott velük.

Egyik nap összefutott a Rákóczi úton egy volt évfolyamtársával. Nagyon megörültek egymásnak, beültek a legközelebbi sörözőbe, és elmesélték, ki mit csinál mostanában, mit tud a régi barátokról. Amikor P. a tatarozásról beszélt, a másik megkérdezte, mennyiért vállalta. Megmondta.

- Bagóért dolgozol, öregem… - húzta el a száját a barátja. – Nálam egy kezdő kőműves keres ennyit. No, de hát ilyen világban élünk… Az érvényesül, aki jobban be tudja csapni a másikat.

P. kezében megállt a söröspohár. Apja jelent meg lelki szemei előtt, amint a két zörgő csontú gebével végighajt a falu főutcáján.

Másnap magához hívatta az igazgató.

- Csak azért kérettelek – mondta –, mert a belső tatarozási tervedet a Tomori nevére írattam. Gondolom, jó, ha tudod, nehogy később probléma adódjon belőle. Sokat segített nekem ez az ember az adóhivatalban… Jár neki a tíz százalék. Kőműves munkát csak nem írathatok a szerződésébe…

- Tervezést igen? – csattant föl P.

- Hmm… - villant meg az igazgató szeme. – Nem is tudtam, hogy ennyi önérzet szorulhat egy munkanélkülibe... Kár… Azt hittem, szót tudunk érteni…

A kávéházban még kevesen voltak. Az ablaknál két idősebb hölgy kevergette a feketét, a boxban szerelmespár ölelkezett. Az egyik márványasztalnál forintot cseréltek dollárra. Suttogó hangjukat nem értette, de a mozdulataikból arra következtetett, hogy nézeteltérés lehet az árfolyam körül. A sarokasztalnál jólöltözött, középkorú férfi aktákat szedett elő a táskájából. Nyilván üzleti tárgyalásra készül… A pincér fehér szalvétával a karján, ugrásra készen támasztotta a pultot. Éppen nem volt dolga, a pultoslánnyal beszélgetett.

Az ajtó közelében telepedett le, hogy rögtön észrevegye, ha megérkezik a vállalkozó. Ő azonban késett. Lassan itta a kávéját, minél tovább tartson, és szinte percenként leste az óráját. Húsz perc múlva fészkelődni kezdett. A pincér tekintetéből látta, hogy rendelnie kell valamit, vagy szedni a sátorfáját, mert ez nem az a hely, ahol órákig elücsöröghet a vendég az üres kávéscsésze mellett. A tárgyalás pedig alighanem kútba esett…

Már éppen szólni akart, hogy fizet, amikor szinte tátva maradt a szája a csodálkozástól. Egy középkorú nő libegett be az ajtón olyan fenséges magabiztossággal, amilyennel az uralkodók szoktak elvonulni alattvalóik előtt. “Olga” csúszott ki a száján akaratlanul is első felesége neve. Legszívesebben visszaszívta volna a szót, elbújt volna az asztal alá, de nem tehette. A nő kacéran felé fordult, negédesen elmosolyodott, és hozzálibegtette illatfelhőjét.

- Te vagy az, P. drágám? – mondta a kezét nyújtva. – Hogy kerülsz ide, ahol csak jobb emberek szoktak találkozni?

P. nagyot nyelt, s körülnézett, hallotta-e valaki Olga sértő megjegyzését. Senki se figyelt rájuk, csak a pincér fordította el torz mosolyát.

- Üzleti tárgyalásom lett volna – mondta -, de a jelek szerint késik a partnerem…

- Nocsak?! – csillant föl Olga szeme. – Csak nem kezdtél bele valami sokat ígérő vállalkozásba? Nem ismerek rád! Te, az örök vesztő, mint üzletember? A végén még kiderül, hogy félreismertelek…

- Lehet… - hagyta rá P. – Tudod…

- Semmit se tudok, de roppant kíváncsivá teszel. Mindent tudni akarok! Hanem azért meg kell állapítanom, hogy roppant udvariatlan pasas vagy. Elnézed, hogy egy hölgy itt ácsorogjon az asztalod mellett…

- Bocsáss meg, Olga, de éppen indulni készültem, amikor jöttél. Ne haragudj, mennem kell…

- Szó se lehet róla, barátocskám! Tőlem nem lehet csak úgy megszökni! – Ezzel fogta magát és letelepedett P. mellé. – Engem is várnak, de majd megvárnak. Tudod, most egy politikus a barátom. A múlt héten Párizsban voltunk. Akadt ott némi hivatalos dolga, én meg szétnéztem a városban. Vettem néhány cuccot, beugrottunk az operába, miegymás. Tetszik ez a kis gönc rajtam?

- Nagyon csinos vagy… És a lányok?

- Anyámnál laknak, hisz tudod. Engem nagyon lefoglal ez a pártszervezés, alig vagyok itthon. Ezek az állandó vidéki nagygyűlések, aztán meg a külföldi utak… Fárasztó, no, fárasztó, de végre azt csinálhatom, amit mindig is szerettem volna.

- És Karcsi, a férjed?

- Férjem? – kapta föl a fejét megrökönyödve, hogy csilingelni kezdtek a hatalmas aranyfülbevalói. – azt a nímandot nevezed férjemnek? A nevét se ejtsd ki előttem, mert harapok! Most éppen adócsalásért ül Vácott. Becsapott, átvert, megérdemli a sorsát. Nem mondom, jórészt én segítettem, hogy odakerüljön, de ennyi elégtétel nekem is jár. A legszebb éveket rabolta el az életemből. De mesélj már, hogyan lettél vállalkozó?

- Nincs mit mesélnem – vonta meg a vállát P. – Hanem az meglep, hogy te pártszervező lettél. Gondolom, a kormánypártnál…

- Naná, drágám! Mit kezdhetnék én valamiféle csóró ellenzéki társasággal? Amikor megismerkedtem Tiborral, éreztem, hogy ez az én világom. Mihelyt győztek a választásokon, azonnal be is léptem a pártba. Ez egy igazi férfi! Olyan éles az esze, mint a borotva. Magunk között csak doktor Észnek nevezzük, mert természetesen jogi doktor. Te, ez már három törvényjavaslatot dolgozott ki egyedül! Jó, én is segítettem neki, de hát ez magától értetődő dolog. Fúrják is jobbról, balról, de nem bírnak vele. Nem csodálkoznék rajta, ha előbb-utóbb rábíznák a parlamenti frakciót. Ez egy bulldog. Amit a fejébe vesz, meg is csinálja. A sok ellenzéki meg csahol körülötte. No, de nem sokáig… Ahogy én ismerem, előbb-utóbb kinyírja valamennyit. Meg is érdemlik. Ha egy kicsit megvakarják őket, kiderül, hogy mindnek van valami a füle mögött… Föl kéne kötni valamennyit, de hát tudod, mi van?… A demokratizmus, meg a jogállamiság… mit szólna hozzá a Nyugat… Ugyan, kérem! Addig itt nem lesz rend, amíg egy is marad közülük.

- Különös – gondolkodott el P. – Annak idején, amikor még az én feleségem voltál, mindig azért nyüstöltél, hogy lépjek be a pártba, csináljak karriert. Ha jól emlékszem, azért is költöztél át a másik szobába, mert nem akartál egy levegőt szívni egy antikarrieristával. Most megteszed te, amire én képtelen voltam…

- Hja, kedvesem, változnak az idők, változnak az emberek… Én a helyemen vagyok! Te pedig jobb, ha elfelejted a múltat, mert nem vagyok benne biztos, hogy pontosak az emlékeid!…

- Értem én, értem – bólogatott P. kesernyés mosollyal az ajkán. – Csak az nem fér a fejembe, hogy akiket annak idején annyira csodáltál, most azokat akarod kinyírni. Mert ugye, bárhogy nézzük is, egy iskolából került ki az egész Parlament… No, de hát ebből áll össze a történelmünk… Ha csak a huszadik századot nézem: tizenkilencben a kommunisták kinyírták a nagypolgárokat, utána a fehérek fölkoncolták a vörösöket. A háború alatt a nyilasok elhurcolták, krematóriumba küldték a zsidókat, meg az ellenzékieket. Utána a kommunisták felkötötték a nyilasokat, deportálták a kulákokat és megtisztították az országot saját pártjuk nyugati emigránsaitól. Kádárék kinyírták az ötvenhatosokat és behajtották a parasztokat a téeszbe. Most jössz te, és föl akarsz akasztani mindenkit a demokrácia jegyében, aki az elmúlt negyven év alatt még életben tudott maradni.

- Te teljesen hülye vagy, P.! Azokat véded, akik megnyomorították az apádat, akik…

- Védi a fene, csak elegem van a vérből! Dolgozni szeretnék végre, építeni, és nem rombolni. Mivel lesz jobb, ha újabb vérfürdőt rendeztek? Lesz attól kenyere a munkanélkülinek, otthona a híd alatt lakónak?

- Ez tipikus ellenzéki demagógia! Hülyékkel nem vitatkozom, Munkanélküliek, meg nyomor, meg hajléktalanok… Jó, biztos van ilyen is. De nem érted, hogy nekünk most sokkal nagyobb dolgokkal kell foglalkoznunk? Az egész országért dolgozunk, nem csak… Különben is jellemző rád: mindig azt támadod, akiből akár hasznot is húzhatnál.

- Én nem élősködni akarok, hanem dolgozni. Dolgozni és emberi módon megélni a munkám után.

- Csak hangoskodj, hangoskodj! De aztán ne csodálkozz, ha egy kicsit belenéznek a te múltadba is. Nem is kell visszafelé kotorászni, itt van rögtön a gyerektartás. Mennyivel is járul hozzá a vállalkozó úr a lánya egyetemi tanulmányaihoz?

- Költői kérdés, hiszen már a váláskor letiltattad a fizetésemből. Különben se vagyok vállalkozó.

- Gondolhattam volna. Aki hülyének született, akként is hal meg. – Ezzel fölállt és otthagyta a férfit.

- Mondd, Irénkém – kérdezte otthon a feleségétől P. –, gondolkoztál már azon, mi lesz velünk a halálunk után?

- Butaságokat beszélsz – ingatta a fejét az asszony. – Még ötvenéves se vagy, hol van még a halál?! Engem inkább az izgat, mit főzzek vacsorára.

- No, igen – bólogatott P. – csak tudod, arra gondoltam, hogy kell vagy tizenöt év ahhoz, hogy ebben az országban kialakuljon valamiféle emberszabású rend. Akkor meg már… Szóval ki adja vissza nekünk az eltékozolt éveket?

- Attól tartok, senki. Ne foglalkozz ilyen hiábavalóságokkal, szívem! Gyere, inkább daráld meg a mákot a tésztára!

A mákdaráló úgy nyikorgott, mint a kenetlen kocsikerék. A tejeskocsi kereke, amelyiken apja utazott naponta kétszer a tehénistállótól a tejüzemig.

 

Murawski Magdolna

Testvériesen osztozkodva…

 

nekünk csak ezt a csótányosat

maguknak mind a csillagosat…

tyúklábat, nyakát és aszott farát

akinek szeme még jobbra lát

odaát odafent vagy hogy is mondjuk finoman

minden mi jó és jobb rogyásig undorig rakva van

talán nem kellene ennyire búsan s betegen

nem ilyen alföldiesen csak műveltesen

dicsérve áldva ahogy azt nálunk illik

nem látva nem bántva hallgatva mind a sírig

dalolva menetelve amikor hajtanak

elhinni ez az a bizonyos nagy csapat…

nekünk csak ezt a beton-ólat

maguknak márványból nagy chateau-kat

gúzsba kötözve összezárva

lehallgatva életbe’ rongy halálba’

még odaátra is készül a “rend”

az őrület efféle csodát teremt

angyalra vadászó puskás hadak

durrogva dörrenve elhullanak

nem tudják nem veszik soha észre

suksükös gondolat vezérli végre

harsog a “tudnák” a káromkodás

megtörve sosemvolt elit-varázs

plutóniumon és olajon

gazdagodva meg rossz boron

nem látszik hol él a Helikon népe

tőzsde és bankszámla habog az égre

szemétből gyártott pirulák

nekik meg legdrágább drágaság…

elhullnak végül hörögve égre

övék mit elvisznek messzeségbe

mindet úgy szeretjük akár ők minket

őrizzük legdrágább kincseinket

mindazt mi számukra nem létezik

és soha el nem vehetik

egyetlen kastély sincs ahol ezt sejtik

szétrongyolt életük elfelejtik

s nincs olyan szolga ki összeszedi

temetetlen lényük eltemeti

aki majd kibírja egykoron

talán egy őrült ravasz rokon

Tusnády László

A jel

Memento mori – rezzentem a szóra;

hamvazószerdák némán elvonulnak.

Gyermekkoromban bús volt az az óra,

amelyből most az emlékek nyomulnak.

Hamvát a halál némán, egyre szórja,

a forró könnyek fájón már tolulnak.

Évről évre gondolni ily adóra?

Nem elég sírni csak, rögök ha hullnak?

Hamu-jeled, Uram, gyakran kerültem,

hisz gyászos gondba, annyiba merültem;

jobb felkacagni drága, szép napodra.

Ám a sima út kiszökellt előttem,

majdnem a sanda vég karmába dőltem,

de nem: csak jeled került homlokomra.

 

Nyelvében él csak…

Vasfüggönyt látva jó volt messze szállni,

külhonba menni, ember-arcra nézni,

testvért a távol tájon is találni,

egy szebb hon képét messziről idézni.

Álmok faláról tudunk csak lemállni,

honunk szabad, de karvaly karma tépi.

Idegenekké épp itt kell-e válni?

Más birtoka lesz szép földünk, e régi?

Ha ily gyorsan nyeli örvény vak árja,

a gyermekeinket vajon mi várja?

Szabadon adják el kincsünk, jövendőnk?

De nyelvünkben a sajgás egyre éled,

dalunk még így is töltse a vidéket!

Ez a miénk, s tagadja síri kendőnk.

 

 

 

Káli Sándor

Mágia háttal az Életadónak

A tér szemközti oldalán

a nyugvó napnak tükröt áll

a századvégi ablak.

Szobád falát így járja át

száz vérnarancs sugárnyaláb.

Rezgőkörök haladnak,

hogy átszőjék galaktikád

és minden bűvös praktikát

fejedre fókuszálnak.

Ahol Kelet jin-jang jele

ajkad sarkából fölfele

hajad tövéig árad.

(Bűn és erény; árnyék s a fény

keres fogást ellenfelén?

Urunk, közénk, ha látogat

miért ellentétpárokat

láttat csak arcod gödrein?

Vesztett hitem tekinteted körül kering.)

 

Nyakláncaid bûvöletében

V.K.-nak

Rejtett jel

Két háromszög

egymásba hatol. Ékkő, s arany.

Csak látó látja.

Élet-jel

π-re hasonlνt.

Élet, mondja a héber.

Nyak-π-hιn π-hen.

 

 

Dudás Sándor

Hóban cinkenyom

Havas kert útján

távolodó cinege

lábnyoma lettél.

Az is eltűnik, tudom.

hogyha kitavaszodom.

 

 

Kihűlt a hegy

 

Két szép hamvas hegy

völgyébe futott sebzett

őzike-arcom,

csendben, a világ elől

elbújni, megpihenni.

Havas lett mindkét

hegy és a völgyi tisztás,

hideg szelekkel,

s űzött vad lábnyomaként

porzok hajnali hóban.

 

Nem hó hull

Nem havazik, csak

a sások túlérett bu-

zogányát téli

szelek cinegéi csip-

kedik nagy türelemmel.

 

 

 

 

Farkas András

Töredékek

I.

Mindent tudatlanul öröklünk,

Azontúl történik velünk

Ez-az, hogy hasznosak legyünk,

Míg dolgozik agyunk, az öklünk.

Majd minden élmény, ami föltűnt

S letűnik, megesik velünk,

Mi csak kapkodva érvelünk?

Így hurcol minket a mi Földünk?

Pedig ha még mélyebbre látnánk,

Amit a Lélek tartogatna,

Sőt megtalálnánk azt a látványt,

Ami Érette és Miatta

Tanítgat minket annyi évig,

Nyugodnánk: Minden majd beérik!

 

 

XX.

Igen-igen nagy a mi vétkünk,

Raboltunk, éltünk, fosztogattunk,

Milliók éheztek miattunk,

Tudva a nép nyakára léptünk,

Igen-igen nagy bűn a létünk,

Fegyveresen talpon maradtunk,

Mozog, reng, ég a rög alattunk,

Mi lehet a jövő ma nékünk?

Ma választásunk nincs, maradnánk,

Amíg a lőszer lőni futja,

Halunk, ha kell, ha soha-napján –

Bevár a sóvár lelkek útja,

Ahol véresen menetelnek

Megölt jogok, elhalt szerelmek?

 

Fecske Csaba

Hétköznapi történet

Harmadikos kollégista voltam, amikor a tavaszi szünetben egy reggel édesanyám megkérdezte, hallottad, hogy Csutorás Bandi megnősül? Csaknem torkomon akadt a szalonnás rántotta, úgy meglepődtem, nem, nem hallottam, kitől hallottam volna a városban. Azt persze régóta tudtam, hogy Bandi a Böbe szoknyája körül legyeskedik, de hogy ennyire komoly a dolog, azt nem gondoltam volna. A tojáshéj még a fenekükön. Tizenhét évesek voltak, akárcsak én. Ilyen korban még egyfolytában szerelmes az ember, a tenger erejével hánykolódik benne a lélek, a szíve csordultig van érzésekkel. Már én is udvaroltam egy kislánynak, Zsuzsinak a városban, sülve-főve együtt voltunk, ennek persze az iskola látta a kárát, de törődtünk is mi ilyen hétköznapi dolgokkal, amikor fülig szerelmesek voltunk egymásba. Nem tudtunk meglenni egymás nélkül, de házasságra még nem gondoltunk. Illetve gondoltunk, de csak mint valami ködbevesző, távoli dologra. Tervezgettük, hány gyerekünk lesz, hol fogunk lakni, de ezek inkább olyan gyerekes, naiv fantáziálgatások voltak, égszínkék álmok, nem földszagú valóság.

Gyerekük lesz, hallottam, s ez bizony kellő indokul szolgált az elsietettnek látszó lépéshez, a házassághoz. Ha gyerek lesz, az más. Egy tisztességes, valamirevaló férfi, mégha gyerekember is, nem hagyhatja szégyenben a pórul járt leányt. A felelősségben osztoznia kell vele. Ült volna egy lavór hideg vízbe, amikor fölgerjedt, hallottam a kocsmában, ahol a barátaimmal iszogattam meghányva-vetve a Bandiék dolgát, ami a legérdekesebb és legfontosabb témánk volt akkor. Átéreztük a Bandi helyzetét, az általános iskolában az osztálytársunk volt, vidám, jóravaló fickó. Sajnálattal vegyes irigységgel beszéltünk róla, sajnáltuk, hogy hirtelen ilyen nagy felelősség szakad a nyakába, ugyanakkor egy kicsit irigyeltük, hogy mint nős ember, már teljesen felnőttnek fog számítani.

Mi tagadás, az is megfordult a fejünkben, hogy esetleg még meggondolja magát, meghátrál a házasság elől. Nevetve továbbáll, ó csak jó móka volt az egész. Ezt is el tudtuk volna képzelni, nem is annyira a valóságra, mint a végtelen fantáziánkra támaszkodva. Nyolcadikosok voltunk, amikor Bandit megbízta a mamája, hogy írná föl a lottó nyerőszámait egy papírlapra, mert neki a mezőre kellett menni répát kapálni. Ha egyszer lesz egy négyesem, Pannónia motort veszek neked kisfiam, mondogatta a mamája. Kettesnél nagyobb találata még soha nem volt Sári néninek. Bandi úgy belefeledkezett a focizásba, hogy kiment a fejéből a lottóhúzás. Fogta az édesanyja lottószelvényét, négy számot lemásolt róla és egy számmal kiegészítve fölírta egy papírra, amit odatett a komódra. Édesanyja az örömtől szinte az eszét vesztve szaladgált az utcájukban, mutogatta a szelvényt a szomszédoknak, hogy négyes találata van. Néhány óra múlva kiderült a turpisság, hogy nem azok a számok a nyerőszámok, amelyeket az ő drágalátos kisfia felírt. Sári nénit nagyon megviselte a szörnyű csalódás. Bandit az apja verte el a nadrágszíjjal. Az eset miatt Bandi népszerű lett a faluban, hetekig emlegették az emberek, hogy felültette az anyját.

Bandiék az iskola háta mögött laktak, nagy portájuk volt, hatalmas csűr, tehénistálló, disznóól, tyúkólak, nyúlketrecek hátul az udvarban. A dombra szaladó kertben szőlőlugas, gyümölcsfák, a kerítés tövében galagonya és kökény. Apja bányában dolgozott, valamikor az ötvenes évek derekán cserélte fel az ekeszarvát csákánnyal. Agitátorok jöttek a bányától a környék falvaiba, férfiakat toboroztak a széntermelésbe Ormosbánya és Rudolftelep fekete gyémántot rejtő, sokat ígérő tárnáiba. Sok férfi bányásznak szegődött akkor, a silány földből csak keservesen lehetett megélni, ráadásul rémhírek keringtek már hónapok óta a közelgő kolhozosításról. Később kiderült, hogy nem rémhírek voltak ezek a rémisztő hírek, hiszen megalakították a korparancsnak és némi erőszaknak engedelmeskedve a termelőszövetkezetet, amelynek első elnöke éppen az én nagybátyám lett, édesanyám fiatalabb bátyja, aki a maga tizenöt holdjával a falu nagygazdái közé tartozott, és kézzel-lábbal hadakozott, hogy belépjen a közösbe. Mégis belépett. Egymás ellen játszották ki a falubelieket a rámenős agitátorok, elhitették, hogy ez meg ez már aláírta a belépési nyilatkozatot. No, ha ő aláírta, hát aláírom én is! – mondták felpaprikázva a felültetett emberek, akik egymásra acsarkodtak, egymást okolták, hogy lemondtak a jószágról, földről, amit egy élet keserves munkájával szereztek. Meglehetősen puskaporos volt a levegő akkoriban a faluban. Sandán néztek egymásra az emberek. Szerencsére a csajkarendszer híre vaklármának bizonyult.

Bandi az apjára hajazott, jól megtermett, széles vállú fiú volt, már iskolás korában tudott szántani és kaszálni, a tanulás iránt azonban nem mutatott különösebb érdeklődést, nem is tanult tovább a nyolcadik után, még ipari iskolába se jelentkezett, bízott benne, hogy szakma nélkül is elő tudja teremteni a mindennapit.

Sajnálta volna otthagyni szülőfaluját. A Csemetekertben helyezkedett el, amely az erdőgazdasághoz tartozott, és jobbára lányoknak, asszonyoknak biztosított kereseti lehetőséget. Nyári szünetben a kamasz fiúknak. Bandi jól érezte magát ott, viccelődött a lányokkal, fiatal menyecskékkel, olykor a szoknyájuk alá nyúlt, élvezte sivalkodásukat, ellenkezésüket, valahogy úgy viselkedett, mint a kukorékolni tanuló kiskakas a baromfiudvarban.

Böbe mamája egyszer bement a kocsmába, hogy kerítsen valakit, aki nem túl drágán felaprítja nekik a téli tüzelőt, férfiember nem lévén a családban. Két szekérnyi fa várt az udvaron fűrészre, fejszére. Bandi kapható volt rá, néhány nap alatt végzett a munkával, a rengeteg fahasáb glédába rakva várta a telet. Bandi megállás nélkül dolgozott, csuromvíz lett rajta az ing, nem győzte törölgetni gyöngyöző homlokát, mohón hajtotta föl a fröccsöket, amelyeket Böbe hozott neki vastag falú söröspohárban. A szomszédból vették a szájat összerántó, savanyú novabort. Bandi másutt nem itta volna meg az efféle kerítésszaggatót, de Böbe kezéből jobban ízlett neki, mint a tokaji aszú.

Végzett a munkával, de ottragadt. A kialkudott pénzt sem fogadta el. Túl mélyen nézett a Böbe szemébe, Böbe hasonlóképpen az övébe, egyszer napszállta után beleszédültek a szagos szénába, ahogy ott kint a csűrben beszélgettek vacsora után, észveszejtően ragyogtak akkor éjjel a csillagok, az őszi tücskök ciripelése elzsongította őket, a vérük muzsikált, testük forró volt, mint kenyérsütéskor a kemence.

Bandinak mindig akadt valami tennivalója a portán, ahonnét régóta hiányzott már a férfikéz.

Böbéék az erdő alatt laktak fehérre meszelt, hosszú parasztházban. Ketten: anya és lánya. Édesapja még kicsi korában otthagyta őket, azt mondják, egy olyan fiatal nővel él együtt a városban, aki akár a lánya lehetne. Öreg kecske is megnyalja a sót, szokták mondani. Igen, de sokszor elvásik tőle a foga. Idősebb testvérei szanaszét éltek az országban, ritka vendégek a szülői házban. Egyetlen bátyja állítólag idegenlégiós valahol Algériában. Semmi biztosat nem tudtak róla. Mindenesetre szépen megvoltak ők ketten az anyjával. Tiszták voltak, törekvők. Nem vette őket szájára a falu.

A kertbe, amely egészen az erdőbe ékelődött, be-betévedtek a vadak, szarvasok, őzek, megrágták, tönkretették a zsenge kukoricát. A vaddisznók szörnyű pusztítást hagytak maguk után, olyan volt a kert, mintha bomba robbant volna benne, Télen a nyulak körberágták a gyümölcsfák kérgét, éjszakánként róka szaglászott a tyúkól környékén, megvadítva a környékbeli kutyákat. Bandi megjavította a kerítést, az erdő felőli oldalon pedig tőröket állított a hívatlan vendégeknek. Egyszer fogott egy szarvasborjút. Itt, a felvégen, az Isten háta mögött nem volt nehéz titokban tartani az ilyesmit. Az itt lakók tányérjára elég gyakran került vadhús. Egyszer a fél falu ételmérgezést szenvedett az orvvadász ejtette vaddisznó húsától. Félelmükben az emberek csak későn mertek orvoshoz fordulni.

Böbe kiálló csontú, szeplős lány volt. Csúf kis béka a többi lány között, a fiúk nemigen csapták neki a szelet. Selypítve beszélt, kiverte a verejték, amikor kihívták felelni, néha olyan badarságokat mondott, hogy pukkadoztunk a nevetéstől a pad alatt.

Egy április negyedikei ünnepségen ő volt a párom a táncban, úgy örültem ennek, mint kecske a késnek. Nagy mamlasz voltam, párválasztáskor Bandi elhalászta előlem Pirit, aki szerintem a legszebb lány volt az osztályban, sőt a faluban is. Sőttön sőt az egész világon! Szomszédok lévén együtt nőttünk fel. Egymás mellett ültünk a padban. Már az első próbán cserét ajánlottam Bandinak, egy csomag cigarettát ígértem ráadásnak, de ő nem állt kötélnek, úgy látszik, Piri neki is jobban tetszett, mint Böbe. “Ezt neked!” – mondta méltatlankodva, és mutatta is. Hát így történt. Én táncoltam Böbével, én bámultam bele sárgászöld szemeibe, míg Bandi látható élvezettel szorította Piri darázsderekát. Mit nem adtam volna, ha azok a szőke fürtök az én vállamra omolnak a tánc hevében! De ez a gyönyörűség nem jutott osztályrészemül. Nem tudom, Piri szívesebben táncolt volna-e velem, mint Bandival, mindenesetre kedvesen mosolygott rám a Bandi válla fölött.

Akkor egy táncra sem kellett Bandinak Böbe, és lám, most kell egy egész életre. Most bezzeg feleségül veszi. Ki merné tagadni, hogy a szerelem vak.

Ha hinni lehet a pletykának, Böbe bekapta a legyet. Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, tartja a mondás, és ez most is igaznak bizonyult. Böbe hasán a szoknya egyre följebb húzódott, napjában többször ki kellett szaladnia az udvarra, hányingere volt, bántotta a kicsi a nagyot. Az anyakönyvben jóformán még meg se száradt a tinta, amikor az ifjú menyecske egy egészséges kislánynak adott életet. Bandival madarat lehetett volna fogatni. Az apaság érzése boldogsággal töltötte el. Igaz, ő kisfiút szeretett volna, de mit számít, hogy fiú vagy lány, csak egészséges legyen. A lányért is adnak egy fiút, mondta a kocsmapultra könyökölve a csipkelődő barátoknak. A neve hirtelen nem jutott eszébe, valamilyen virág mondta és erre találgatásba kezdtek a többiek, Rózsa, Ibolya, Margaréta, mályva, krizantém… míg végre eszébe jutott az Erika. De hát ilyen virág nincs is, állították a többiek, ha nincs, nincs, az ő lányát bizony így hívják és ez a név a legszebb a világon, mondta Bandi akadozó nyelvvel.

Böbééknél laktak, kényelmesen elfértek, Böbe mamáján kívül senkit sem kellett kerülgetniük, s nem is voltak nagyon a falu szeme előtt, hogy megszólják őket a korán jött gyerek miatt, nem mintha ez különösebben érdekelte volna őket, az ördög ugye sohasem alszik.

Bandi a bányához ment dolgozni, a Csemetekert nem fizetett valami jól, az inkább a lányoknak volt jó, hogy összerakják a stafírungra valót, Bandi már kezdte szégyellni, hogy asszonymunkával keresi meg kis családja kenyerét, ugyanakkor a felesége sem nézte jó szemmel, hogy a fehérnép nyüzsög körülötte, hogy az ő bikája a tehéncsordával legelészik. Sose tudni, mikor vet rá szemet valamelyik vérmesebb üsző.

Külfejtésre került az életkora miatt, még nem töltötte be a tizennyolcadik évét, nem mehetett a föld alá. Emberpróbáló munka volt, de bírta, szívós fajta volt, s megvolt a pénze is, amire számított. Jól megvoltak ők hármacskán, volt mit a tejbe aprítani.

Durva szó nem esett közöttük még akkor sem, ha olykor az anyós kicsit közéjük ékelődött, vagy úgy látszott, mintha közéjük ékelődött volna. Egyébként ritkán ütötte az orrát az ő dolgaikba, de azért olykor felforrt köröttük a levegő.

Böbét a házasélet egészen megszépítette, vannak ilyen rejtőzködő nők, akiknek láthatatlan értékeit csak később egy férfi, vagy egy érzés hozza felszínre. Böbe kivirult, mi tagadás, a férfiak szeme megakadt rajta és ő ezt láthatóan örömmel vette tudomásul, sőt mindenféle asszonyi praktikával igyekezett kivívni a férfiak érdeklődését és csodálatát a tisztesség határain belül. De azt, hogy hol van ez a határ, általában mindenki másként ítéli meg. Böbe férfiakat fürkésző kíváncsi tekintetében még ott csillogott a Bandi iránt érzett szerelem aranyló fénye.

Bandi vasárnaponként beült a kocsmába, ebéd után, ínyén a tyúkleves felséges ízével. Mi tagadás, az ő asszonya nagyon jól főzött, a fazekában még a káposztaleves meg a paprikás krumpli is olyan finomra sikeredett, hogy mind a tíz ujját megnyalta, aki evett belőle. Böbének különös érzéke volt a főzéshez, ezzel a tudományával akármelyik férfit le tudta volna venni a lábáról, nemhiába mondogatta neki az anyja, kislányom a konyhában legyél szakácsnő, az ágyban kurva, akkor megbecsült feleség leszel.

A macska még el se ropogtatta az eléje vetett csontokat, amikor Bandi beült a kocsmába a régi cimborák közé sörözni egyet. Előkerült a kártya is, ultiztak forintos alapon. Nagyokat lehetett kaszálni, de persze bukni is.

Hétköznap is bekapott egy felest, egy sört sikta után hazafelé menet, jólesett leöblíteni a szénport, de aztán fogta a kalapját és ment haza az ő kis családjához. Vasárnap estére viszont majdnem mindig berúgott. Csöndesen viselkedett, hálaistennek nem volt kötekedő természetű. Böbe nem is hányta a szemére, hogy berúgott, szó nélkül borogatta vizesruhával a homlokát, vitte a szódabikarbónát. Berúgott, hát Istenem, emberekkel fordul elő, a többi férfi is ezt csinálja és van, aki ráadásul még a feleségét is elveri, beleköt az élő fába is, hát miért zúgolódna éppen ő, amikor Bandit kenyérre lehetne kenni. Ez valami olyasféle dolog volt, amit még megbocsátani se kellett, de ha mégis meg kellett volna, hát szíves-örömest megbocsátotta volna Bandinak, hogy a pohár fenekére nézett.

Fiatalok voltak, ereikben a vér messzire sodorta a hétköznapi gondok uszadékát, éjszakánként, jól kifáradva a szerelmi csatározásokban, hosszan beszélgetett a bőrük, hallgatták az orgonazúgású erdőt, amely jó illatot lehelt az ablakukba, hallgatták a szívverésüket, a gyerek szuszogását, nézték az ablakon beragyogó csillagos eget. Minden nap megvirradt, csörgött az óra, darabokra törte az álmaikat, kelni kellett, sietős puszi után indulni munkába. Tavaszra nyár következett, őszre tél, az éjszakát reggel követte habozás nélkül, mint a teremtés óta mindig. Telt-múlt az idő, koptak a sejtek, megfogyatkoztak az álmok, észre se vették, lassan bekormozódtak a könyörtelen egyformasággal sorjázó hétköznapok. Egyre vékonyodott az öröm, amit egymás közelsége jelentett korábban, vékonyodott, akár a sokat használt szappan, elfogyott az idő mosdóvizében. Egyre jobban és egyre tovább fájt a tüske, amit akaratlanul szúrtak egymásba, egyre több megbocsátanivaló akadt életükben és egyre nehezebben sikerült megbocsátani, elnézni bármit a másiknak, mind több szóra sem érdemes dolog fészkelte magát közéjük, időről-időre történt valami, ami mérgezte az életüket.

Böbe arcára rászáradt a mosoly, nem repkedett már úgy, mint a madár. Sokszor volt fáradt és ingerült. Ilyenkor aztán jól elfenekelte a gyereket, aki szegényke semmiről se tehetett, csak sírt, sírt keservesen anyja szoknyájába kapaszkodva vagy a nagymama ölében menedékre találva.

Bandi arca mind komorabb lett a bánya és a gond sötétjétől, ráncok földhányásaival telt meg. Éjszakánként, mint egy darab fa feküdt Böbe mellett. Böbe se becézgette a fáradt férfit. Szinte észre se vették, ha a bőrük összeért. Már hiányzott belőlük az elektromosság, legföljebb az indulat szikrázott bennük. Egyik a másikat vádolta, legtöbbször persze ok nélkül, rossz hangulatukra, ingerültségükre a másikban kerestek és találtak igazolást.

Összerúgták a patkót semmiségeken, volt úgy, hogy napokig nem szóltak egymáshoz. Ami addig tetszett a másikban, az most egyszerre visszataszító lett. Amitől becézésre vágyott a kéz, attól most ökölbe rándult. Közben már egy kisfiú is ott totyorászott körülöttük.

Ha egy edényről leütődik a zománc, előbb-utóbb kilyukad. Ilyen leütődött edény volt az ő életük is, bár még nem tudták róla. Nem vették észre a megszokások rárakódott kormától.

Mikor kisfiuk óvodás korba lépett, Böbe elment dolgozni, nem a pénz miatt, hiszen jól kijöttek anyagilag, nem szenvedtek hiányt semmiben, csak menekült otthonról, a fazék mellől, a szennyes ruhák mellől. Önmaga elől. Hirtelen megváltozott az életük. Böbe előtt, aki addig szinte el se hagyta a tűzhelyet, egyszeriben kitágult a világ. Tetszett neki ez a világ, oly sok széppel kecsegtette, hogy beleszédült. Hamar feltalálta magát, nemsokára irodára került, noha semmilyen iskolát sem végzett a nyolc osztályon kívül. Hogy mi volt, ki tudja, annyi mindent beszélnek az emberek össze-vissza.

Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Bandi egyre többet könyökölt üres szemmel maga elé bámulva a kocsmában. Pislákolt, mint a leégett tűz.

Böbe sűrűn elmaradozott, hol ezért, hol azért. Túlóra, egyebek, tudjuk, hogy van ez. Kopár és sietős lett az életük.

Böbének egyszer csak nem kellett többé túlóráznia, kerekperec megmondta, viszonya van a főnökével, ő egy igazi, finom férfi. Lesi a kívánságaimat. Erről a szerelmi románcról persze Bandin kívül csaknem mindenki tudott már. Talán tudta ő is, csak nem akarta tudomásul venni, homokba dugta a fejét, hogy haladékot nyerjen, ameddig csak lehet, becsaphassa magát. Nem tudta elhinni, hogy vége szép életüknek.

Ennek most már vége volt, talán jobb is így, dünnyögte magában. A gyerekek elhidegültek tőle, az anyósával elmérgesedett a viszonya. Hirtelen a magány sötét vermébe zuhant. Az ital miatt elcsapták a bányától. Ekkor már vájár volt, egyike a legjobbaknak. Innét a szénégetőkhöz ment, a Jósvafő környéki erdőkben rakták a boksákat, csontjáig hatolt a füstszag, amikor hétvégén hazament, Böbe csak fintorgott. Nem sokáig, mert a városba költözött a férfihez, akivel viszonya volt és aki már régóta külön élt a családjától.

Évekig éltek külön, amikor hivatalosan is kimondták a válást. Bandi beette magát a kocsmába, mint rozsdás szög a fába. Szinte nélküle telnek egyhangú napjai, az emberek szeme helyett a poharába néz, fásult, megkeseredett ember vált belőle, mint az aszalt szilva, olyan az arca. Lesoványodott, a bőr teljesen rá van száradva. Öreg édesanyja főz és mos rá. Látod kisfiam, én megmondtam előre, ezt mondja a tekintete, de szavakkal nem mondja, szeretné ha a fia újra megtalálná a helyét a világban. Talán egy másik asszony mellett. De Bandinak elege lett a nőkből, hidegen hagyják a szoknyák.

Böbével nemrégiben futottam össze a városban, szárnyai nőttek, repesett a boldogságtól, nézett rám hosszan, míg végre rájött, hogy ki vagyok. A szeplők eltűntek az arcáról, mosolya fogorvos keze munkáját dicsérte. Egykor savószínű szemeit most szép zöldnek láttam. Ma már talán nem osztozkodnék Bandival, melyikünk táncoljon Pirivel, inkább az lenne a kérdés, ki legyen, ki lehessen a párja Böbének.

Az élet titkai oly kifürkészhetetlenek.

Lelkes Miklós

A tárgyakban…

 

 

A tárgyakban egyszerre angyal, ördög,

keserű íz és édes csendű méz.

Hibáink tudják, mert belőlük angyal,

s ördög egyaránt a szívünkbe néz.

Mit tagadjam: kevés tárgy a barátom.

Legtöbbjének igazat álmodó

nem kell, csupán haszon, mérleg-tekintet,

a nem oly lélek: félig csillaglakó.

Ha értük élnék elnyerném jutalmam?

Tapintható kincsekért halk mesét

én el nem hagynék: nekem messzeség kell,

fájó bukással bár, de messzeség.

Azt a Kezet látnám, habár csak egyszer,

mely minden titkot összegyűjt, bezár,

s a tárgyaknak ad hatalmat felettünk,

míg délibábhoz ballag bamba nyáj!

Én nem szolgálom a Tárgyak Hatalmát,

csupán a Szót, mely őszinte tükör:

benne a bűn mindig bűnként sötétlik,

s a Csillag könnyesen is tündököl.

 

 

Cseh Károly

Újévi hó

É-nek ezredkezdő napon

Újévi friss hó,

táblánkról – a világról –

töröld le időnk!

Kornyitány

E.Z.J.-éknek

Hirtelen

kondenzcsík ível át

fölöttünk a virradó kékben

vakítón meghasadt az ég

kárpitja

megint

Fényfohász

Ködös korfordulón,

szilveszteréjen

Tetőablakon gránitszürke sírlap.

Fekszem alatta – kétkedő Tamás.

Mennyei sebet, csillagot nyiss, Uram,

hadd higgyem újra, lesz feltámadás.

Karl Lubomirski

Februári napok

Hercegek –

kézfejükön primulák

kéklő vállukon

fehérlő órák

oroszlánpréme

Nem tudod még

drága csöppség

hogy a virágok

földet elhagyó

angyalok nyomai

(Cseh Károly fordításai)

Bakacsi Er

A borosgazda

Az árnyék-szalai pincesor egyik pincéjének előterében – a gádorban – hárman iszogattak. A napi munkában elfáradtak, leizzadtak. Nem akartak meghűlni, így az előtérben telepedtek le. Az öreg, tömzsi, ritkuló hajú, őszes bajszú parasztember volt. A másik kettő a veje. Bandi – a házigazda – harmincéves, sötéthajú, borotvált képű, hosszú fickó. Jani, a sógora két évvel idősebb, szőke, alacsonyabb ember. Az öreg egy felfordított kármentőn ült. Jani a szőlőprés öntöttvas kávájára terítette a kabátját és arra ült. A gazda egy elfektetett puttony alsó felén helyezkedett el, de ez hosszú lábai miatt kényelmetlen volt, így leginkább a falnak támaszkodva álldogált.

Bandi tíz hold földön gazdálkodott, ebből két hold szőlő volt. Termő. Jani kevesebbel bírt, neki nem is volt szőlője. Ő kertészkedett. Zöldséget termelt. A felesége ezt árulta az egri piacon, kofáskodott.

Beszélgettek.

- Jó borod van, fiam – szólt az öreg. Tiszta, egészséges, jó illatú.

- Pedig ez csak vegyesfehér. Ezt kóstolja meg, Apuka! – és megemelte az üveglopót, a fény felé fordítva, hogy jobban lehessen látni a gyöngyöző, aranysárga nedűt.

- Ez tiszta olaszrizling, már kétszer lefejtettem. Aztán – úgy pincemester módra – spriccelt a poharakba.

Az öreg rázogatta a pohárban a bort, aztán szagolgatta, élvezte az illatot. Csettintett a nyelvével. Ez igen! Jól érződik rajta a fajtajelleg.

- Csak az a baj, hogy sok van még belőle – így Bandi. Persze, nem az a baj, hogy sok van belőle, hanem hogy nem tudom eladni, nincs ára.

- Mennyi van még? – így a sógor.

- Van még vagy negyven hektó.

- A Borforgalminak se kell, próbáltad már? – kérdi az öreg.

- A múlt héten vittem be mintát. Megfokolták, megkóstolták, aztán közölték, hogy a fehérért hét, a vörösért meg nyolc forintot fizetnek. Ennyiért nem adom. Mi a fenét csináljak, nincs ára. Pedig kellene a pénz. Jövő tavasszal pedig még telepíteni akarok egy holdat. Az oltványokat már le is előlegeztem egy abasári embernél. Ősszel forgatni kell, meg másra is kell a pénz. A hordóknak is ki kellene ürülni, hiszen jön az új termés, és hál’Istennek jó termés ígérkezik az idén is. Attól meg még messze vagyok – ahogy kellene lenni –, hogy egy termés a pincében, egy a tőkén és egy a bankban.

- Majd csak eléred, azért jól boldogultok, fiam – szólt az öreg. Aztán milyen fajtát akarsz ültetni?

- Leánykát meg kékfrankost – jött a válasz.

- Ezek jó fajták – bólintott az öreg.

- Minek telepítesz, ha a bort nem tudod eladni? – kérdi a sógor.

- Előre kell gondolkodni. Bízom benne, hogy lesz ára is, hogy kell majd a bor is. Most, hogy megszűnt a beadás, hátha jobb világ jön a parasztra is. Csak lesz fellendülés. Kereslet a jó borra.

- Lesz a fenét, műrostos lesz már minden, még a bor is – viccelődött a sógor. Már mindent hamisítanak, meg utánoznak. Azt hallottam, hogy a bort legújabban kukoricából készítik.

- Olyan is lesz az! – jött Bandi válasza. Én azt mondom, hogy jó bort csak jó szőlőből lehet készíteni, az pedig tőkén terem.

- A te dolgod, te vagy a gazda – hagyta rá Jani.

- Ha többet akarsz érte kapni, miért nem méred ki a háznál? – szólt az öreg.

- Nem tartom jó ötletnek, noha gondoltam már rá. De nem akarok bögrecsárdát. Nekem mindenféle csavargó ne mászkáljon a portámon, azért, hogy megigyon két deci bort, esetleg fél litert. Akkor Katikának is állandóan otthon kellene lennie. Így is van elég dolga neki is. Bandika is kicsi még, vele is rengeteg a munka, a baj. Nem éri meg, no.

- Igazad van – hagyta jóvá az öreg.

- Te sógor! – szólt hirtelen Jani. El kéne vinned a bort oda, ahol nincs szőlő. Az ipari üzemekhez, bányavidékre. Salgótarjánba vagy Ózdra. Ott isznak a melósok, mint a gödény.

- Lehet, hogy jót mondtál, erre eddig nem is gondoltam. Utánajárok, megpróbálom.

- Töltsél még egy pohárral, aztán menjünk, mert későre jár – szólt az öreg és tartotta a poharát.

- Bizony, az asszonyok nem dicsérnek meg, ha későn megyünk haza, pláne meg, ha kapatosan – toldotta meg Jani az öreg szavait.

Az egyik barátjának volt motorkerékpárja. Őt kérte meg, hogy vigye el Ózdra. Úgy gondolta, szétnéz, mielőtt felvinné a bort. Nem akart blindre menni. Beszélni akart az emberekkel, tudni akarta, hány kocsma van, mit árulnak, mennyiért, mikor van műszakváltás, stb. Meg aztán Ózd közelebb is van, mint Tarján. Nem mindegy, hogy mennyi idő alatt tesz meg egy fuvart.

Megnézett mindent, amire kíváncsi volt. Jó benyomásokat szerzett. A műszakváltásból kiözönlő emberek közül többet megszólított. Kis csoportosulás támadt, amikor megtudták, hogy miért is ment. Egy nagydarab, lapáttenyerű fickó be is mutatkozott:

- Rostás Pálnak hívnak. Itt van a brigádom – mutatott körbe. – Kemence mellett dolgozunk, hiába isszuk a szódát, csak kitikkadunk a műszak végére. Utána valamit piálni kell. Ha jó bort hoz, vevők vagyunk.

- Az itteni kocsmában csak lőrét meg almabort lehet kapni. Azt is vizezik – szólt közbe valaki.

Megígérte nekik, hogy szombaton, műszakváltáskor itt lesz a borral.

- A végén még a sógornak igaza lesz – gondolta. – Pedig hát a sógort nem becsülte túl sokra. Lehet, hogy ebben az esetben jót jósolt.

Pénteken este felkészült az útra. Volt egy kétszáz literes hordója, ezt tette fel a kocsira. Megtöltötte borral. A kocsiderékba berakta a lónak a lucernát, itatáshoz vedret, mérőeszközöket, szerszámokat az esetleges javításhoz. Szóval felkészült az útra. Magának tett a tarisznyába szalonnát, hagymát, kenyeret. Felesége, Katika ezt még megtoldotta egy fél rántott csirkével. Sohasem lehet tudni, mikorra keveredik haza.

Hajnali négykor indult, kissé szorongott, vajon milyen nap vár rá. Aztán megnyugodott, jól haladtak. Manci, az ötéves vasderes kanca vidáman vitte a könnyű szekeret.

Persze a lejtőkön felfelé nem ment ilyen könnyen. Emelkedő pedig van jócskán ezen az útszakaszon. Egercsehi után megpihentek, ettek mindketten, ő is meg a Manci is. Aztán folytatták az utat. Délre így is odaértek.

Egy nagy fa árnyékában telepedett le, kb. százötven méterre a gyár főkapujától. Nem akart kockáztatni, hogy esetleg elküldjék onnan. Ha már idáig eljött, akkor üres hordóval kellene visszamenni.

Két órakor özönlöttek ki az emberek a kapun. Hamar észrevették, volt, aki számított is jövetelére. Körbefogták.

- Mennyiért adja? – kérdezte az egyik.

- Tizenkét forint litere.

- Jöhet – volt a választ.

Egy-két asszony megjegyezte, hogy már az utcán is kocsmát csinálnak! Ez azért túlzás. Neki nem is kellett válaszolnia, mert az emberek lehurrogták őket.

Mérte a bort. Legtöbben megkóstolták, megittak három decit, fél litert, aztán hazamentek edényért, hogy vásárolhassanak. Volt olyan is – aki messzebb lakott – hogy csajkában vitte, vagy kulacsban. Vették, vitték, ez a lényeg. Fél ötre ki is ürült a hordó. Megígérte, hogy két hét múlva újra jön.

Összepakolt és indult haza. Igaz, a Manci pihent pár órát, de hazafelé mintha könnyebben telt volna az idő.

Katika örült a sikernek, végre elfogadható árat kaptak a borért.

Már negyedszer vitte a bort. Eddig minden jól ment. A második szállításnál ugyan volt egy kis afférja, de lerendeződött az ügy. Akkor odament hozzá egy rendőr, hogy van-e engedély a kimérésre.

- Persze, hogy van – mondta.

Dehogy volt, eszében sem volt kérni. Most sok a vevő – folytatta a rendőr felé. – Itt egy üveg bor, fogyassza ezt el az elvtárs, ha végzett, majd mutatja az engedélyt, lerendezik. A bort nem fogadhatja el, szolgálatban van – így a rendőr.

- Akkor tegye el, majd szolgálat után megissza – felelte.

Nem úszta volna meg, de szerencséjére éppen ott volt a gyár párttitkára is. Ő is vásárolt. A titkár félrehívta a rendőrt és elmagyarázta neki, hogy a melósok érdeke, a jó bor, hogy nincs semmi baj, ne okvetetlenkedjen. A rendőr táskájába csúsztatta a bort és eloldalgott. Aztán közölte a párttitkár, hogy többet nem fogják zavarni a rendőrök, legyen nyugodt. Aznap a titkár elvtárs ingyen kapta a bort.

Tehát már negyedszer szállított, fütyörészett, jó kedve volt. Gyönyörű volt a reggel. Egercsehiben az éles kanyarban járt, amikor az egyik házból hirtelen kilépett egy pasas és egyenesen feléje tartott.

- Jó reggelt, szomszéd! Álljon már meg egy szóra! – így a jövevény.

Megállt.

- A hordóról úgy gondolom, hogy bort visz – folytatta az idegen.

- Jól gondolja – válaszolta Bandi, nem éppen barátságos hangon.

- Láttam már máskor is, gondoltam, hogy bor van benne – szólt amaz. – Aztán hová megy? – érdeklődött tovább. Már a nyelvén volt, hogy mi köze hozzá, de meggondolta. A fene se tudja, hogy ki ez. Jobb lesz normálisan felelni, az ember ne keresse a bajt, ha nem muszáj.

- Ózdra – jött a válasz.

- Kellene nekem is. Tudja, vagyunk itt egy páran bányászok, szívesen vásárolnánk mi is egy kis jó bort.

Bandi megkönnyebbült, ha csak erről van szó, akkor nincs baj. Aztán így válaszolt:

- Adnék, de sajnos, nem tehetem, mert megrendelésre viszem, és minden decire szükség van.

- Magának nem mindegy, hogy kinek adja el? Talán a mi pénzünk nem olyan, mint az ózdiaké?

Ez már fenyegetően hangzott.

Közben észrevette, hogy többen is jönnek, edényekkel. Demizsonnal, tejeskannával, még fazékkal is. Ennek nem lesz jó vége, ezeknek adni kell – vakarta a fejét Bandi.

- Jól van, adok én. De nem tudok sokat, csak maguknak – és ugrott le a kocsiról.

Mikor a hirtelen összegyűlteket kielégítette és éppen nem volt senki sem, felugrott a kocsira, rácsapott a Mancira, trappban hagyta el a falut. Miután kiért, váltott csak lépésre. A fene egye meg őket, még az egész készletet megvették volna. Ha meg nem ad, képesek lettek volna megverni. Az jó, hogy kell a bor, de hát így nem lehet. Neki ígérete van Ózdra, ott tényleg várják. Kell a bor. Ott már törzsvevői vannak, azokat nem lehet becsapni. A kéthektós hordó már így is kicsi. Legutóbb az utolsó litereken, hogy kié legyen, már majdnem összeverekedtek. Rostás szólt rájuk, akkor csend lett. Úgy látszik, a lapáttenyerűnek tekintélye van.

Most mi a fenét csináljon? Csehiben húsz litert vettek meg. Csak száznyolcvan liter van, ez tényleg kevés lesz. Pedig holnapra valami ünnepet is mondtak. Nem tudja, mit, nem figyelt oda. Lehet, hogy búcsú lesz. No, akkor jól nézek ki! Ha nem jut az állandó vevőknek, tényleg összeverekednek, őt megnyúzzák. Mi a fenét csináljon? Arra már későn van, hogy visszaforduljon, hogy teletöltse a hordót.

A szokásos reggeliző helyén állt, itatta a lovat. Gyönyörű tiszta volt a víz. Megtöltöm a hordót – villant át az agyán. Kicsit még vacillált, viaskodott magával. Aztán teletöltötte. Tíz %-ot nyújtottam. Talán nem veszik észre. Már mindegy, de a lelkiismeret bántotta.

Mikorra Ózdra ért, a törzsvendégei már várták. Köztük volt Rostás is. Ő tartotta először az edényét.

- Mielőtt töltene, adjon egy korsóval, azt megiszom itt – zengett Rostás basszusa.

- A fene egye meg! – villant át Bandi agyán. Ha ez a nagypofájú rájön, hogy vizezett a bor, akkor nagy patáliát csaphat, botrány lesz. – Magának, Rostás szaki – mint a legjobb vevőmnek, ezt a korsó bort ingyen adom. Fogyassza egészséggel! – és átnyújtotta a teli korsót.

Rostás ivott egy kortyot, megforgatta a szájában, aztán még egyet, majd jól meghúzta a korsót, alig maradt benne.

Bandi várakozva fürkészte az arcát.

Rostás végül megszólalt:

- Na, ugye, hogy van magának jó bora is! Ez igen, ez bor! Máskor is csak ebből hozzon!

Bagi István

Kavicsok

Morzsolódunk egyre,

súrlódtunk, amíg sok

szögletünk elsimult.

Gömbölyű kavicsok.

Mindegy lett a szándék:

illeszkedni kész-e,

nincs felületünknek

már homorú része,

szép kerekded lelket

csiszoltunk egymásnak,

illeszkedő szépet –

valakinek másnak…

 

 

Érsekkert

Látnád, ha erre járnál,

az Érsekkertben minden a régi,

csak a szökőkút új,

pont odaillik,

szép és csobog,

és ez egy ilyen kúttól helyénvaló dolog.

Régen nem akarom,

mégis rád gondolok.

 

Kagyló

 

Nézd, ujjaim közt

földre pereg a gyöngy,

mire leér: göröngy.

Mért nem fogod meg a kezem?

Tenyerem kagyló,

hull bele a homok.

Szó-koszorút fonok,

verseimbe temetkezem.

Élet és tudomány

Romhányi László

Egy várszínház születése

IV.

Az idei nyár fergeteges sikere a LÚDAS MATYI musical-változata Bródy János dalszövegeivel és Tolcsvay László zenéjével, a Tolcsvay-trió tolmácsolásában.

A jegyek még az ősbemutató előtt jó előre mind egy szálig elkelnek. Szabadtéren még sehol nem alakult ki olyan jegyüzérhálózat, mint nálunk, Egerben, ahol öt-hatszoros áron kelnek el a jegyek. A pótszékek százain is ülnek.

Tolcsvayékon kívül a Bodrogi – Agárdi – Maros hármas az ász. Hozzájuk kapcsolom Széles Annát, Kolozsvárról. Széles szépsége, bája, ízes magyar beszéde különleges színfolt.

A Lúdas Matyi: jutalomjáték –nézőnek, színésznek egyaránt. Szabadon kezelt (de sohasem rögtönzött!) kiszólások paprikázzák a kritikusi kedélyeket, mivel a szövegkönyv dramaturgiai technikája is napi politikai-társadalmi aktualizálásokkal megtűzdelt vásári komédia. Mint népi bohózat, a magyar színháztörténet neveletlen gyermeke.

Az a fegyelem, amellyel Balassi végvárában méltóképpen idézzük meg a költőóriás szellemét, ez a fegyelem az est második felében szertelen színházi ünneplésbe csap át. Mi ezt a formát tudatosan vállaljuk fel, éppúgy, mint egykoron Baloghék tették, akik a magyar hivatásos színház megteremtésének viharos évtizedeiben csak úgy maradhattak felszínen a magyar teátrum követeiként, ha a közönségnek tetsző színi előadásokat produkálnak. A szórakoztatás és a nevettetés különben sem a legalantasabb színházi ténykedés: nem titok, hogy mulatságos másfél órát összehozni a legnehezebb a kulisszák világában…

Bródyval és Tolcsvayval amolyan népi-musicalt készítünk, mert a mi szabadtéri adottságainkat figyelembe véve ezt tartjuk kivitelezhetőnek. A Móricz-féle változat színrevitelét elvetem, mert irodalmias, túlságosan kifinomult mű. Nemeskürty hívja fel a figyelmet a Balogh-féle átiratra, amely igazi színész-darab, a másfélszáz évvel ezelőtti előadások súgópéldánya…

A témát a hazai folklór nem ismeri, így bizonyos, hogy Fazekas Mihály Moldvából hozza a történetet, ahol öt évig katonáskodik. Fazekas már 1804-ben megírja a földesurat verő paraszt-suhanc drámáját. Kiadására nem gondolhat, ezért névtelenül, kéziratban terjeszti. Egy Bécsben tanuló diák, Kerekes Ferenc – a mű stílusában pompás verses előszót ír hozzá, és 1815-ben kiadja. Fazekas Mihály nekibátorodván, a “híre való” művet átdolgozza, és 1817-ben Márton József kinyomtatja. (47. kép)

A hallatlanul népszerű és bátor hangvételű Régi Magyar rege felkelti a kor egyik legtehetségesebb színigazgatója, Balogh István érdeklődését. A Balogh-féle színtársulat létszámban a legnagyobb. Valódi országos esemény minden bemutatójuk, fellépésük. (Legnevesebb színésznője Kántorné Engelhardt Anna). Balogh hosszú évek vándorlása során kitűnően megismeri a haza állapotát, közhangulatát, érzékeli a reformkori eszmék iránti fokozódó szimpátiát. Ebben az igencsak feszült politikai légkörben írja színpadra Fazekas Mihály remekművét és Szerdahelyi zenéjével 1817-ben nagy sikerrel be is mutatja. (48. kép)

Balogh szellemében és nyelvezetében megőrzi Fazekas LÚDAS MATYI-ját. Kerüli a meseszerű történés mindenfajta csábító túlkapását, inkább a földesúr-jobbágy ősi ellentétté mélyíti el (ne feledjük: a kor legfontosabb politikai törekvése a jobbágyfelszabadítás elérése, törvénybeiktatása).

Matyija lusta, haszontalan kölyök, semmirekellő suhanc, amikor a legendás vásárban megszégyenítik: a földesúr parancsára deresre húzzák. Matyi véresen, félájultan bosszút esküszik. Igen ám, de Balogh Döbrögije kemény ellenfél. Okos, ravasz, kegyetlen. Birodalmában a demokrácia látszatát tartja fönn. Igazságos ítéleteket oszt, mert egy abszurd zsarnoki világban még a jó törvény is a zsarnokság eszköze. (A vásárban az árdrágítókat botozással bünteti: de jó pénzért megváltást kap a bűnös.) Igazi kiskirály: birtokán élet és halál ura. Nehéz őt Matyinak elérnie… Döbrögi modellje az országban akkor élő és dőzsölő száz és száz földesúré. Bródy egyik dalszövege pedig pimasz anakronizmussal Rákosi Mátyást idézi Döbrögiben.

Egy igazi népi hős azonban állja adott szavát. Matyi Olaszországba és Németországba megy, hosszú, kemény évek során kitanulja az orvostudományt és az építészetet, izzadva, de megtanul latinul, olaszul és németül. Igazi reformkori ifjúként tér vissza Döbrögbe: a lusta, iskolakerülő suhancból – a verés nyomán – kiművelt Mátyás lesz. (49-52. kép)

Balogh forradalmian bátor gondolatai a kiművelt Magyarország megvalósulásának hitével záródnak. A nép igazságot oszt, mert tehetsége, ereje van, képes a világot megváltoztatni. Színész írja a darabot színésztársainak, egy exponált politikai helyzetben, merészen, bátor hangvételben. Igazi színházi tett Balogh Istvántól és neves társulatától.

Bodrogi Gyula tökéletes Döbrögi. Jutalomjátéka a nagy színésznek. Bodrogit összeférhetetlen-nek kiáltják ki a színházi csinovnyikok. Hazudnak. Bodrogi ideális munkatárs és remek pedagógus. Hozza az egész osztályát, az akkor még névteleneket, ma nagyokat, köztük Gáspár Sándort, Kovács Krisztát, Görbe Nórát, Papp Verát, Jakab Csabát, Dörner Györgyöt, Bán Jánost. Öröm velük dolgozni. Ez az osztály itt, Egerben az “egri nyári gyakorlaton” válik naggyá.

Hőség ide, hőség oda: Döbrögin prémes sapka, paszományos bundás ruha, gumilabdával kitömve, és csizma. Bodrogi Gyula minden mozdulata kidolgozott, poénjai kicsiszoltak. Osztálya rajongással lesi-figyeli kedvenc tanárát… (53. kép)

Agárdi félelmetes Ispán. A zsarnok kiszolgálója, a nagy végrehajtó. A hatalom sziklaszilárd oszlopa. Fergeteges iramot diktál.

A Döbrögi-Ispán kettős minden jelenetét harsányan végigröhögi a másfélezer néző. Minden poén után egyszerre dübörög fel a nevetés ezerötszáz torokból! Önfeledten tombol a közönség. Valósággal elszabadul a pokol. Leírhatatlan a hangulat.

Maros Gábor élete legjobb színészi teljesítménye az egri Matyi-alakítás. Mezítláb játszik. Esténként véres a talpa, több tucat szálkát kell tűvel kipiszkálni belőle.

Amikor a deres-jelenetet próbáljuk, Maros Gabi kiköveteli magának, hogy a főiskolás hajdúk tényleg üssenek rá, nehogy az ütés-imitáció miatt nevetségessé váljunk… Igazi naturalista jelenet: Matyi hátán nem festék a vér. Fájdalma és verejtéke igazi.

Bródy-Tolcsvay hatalmas dalt írnak a botozásról, az eszméletlenségéből lassan ocsúdó, háromszoros bosszút esküvő suhancnak, a legnagyobb, világhírű musicalek szintjén. Maros Gábor ének- és játéktudása tündököl. (54. kép)

A jeleneteket a főiskolások remek kórusa köti össze.

Az előadás végén frenetikus a hatás. Húszperces a bravózás és a fergeteges, majd ütemes vastaps. (55. kép)

A tapsrendbe belép egy igazi főszereplő: egy élő liba! Akár hihető, akár nem: libánk minden éjjel fél tizenkettőkor kitotyog a színpad közepére, gágog egy sorozatot, majd méltóságteljesen visszavonul! Minden egyes előadáson! Mindig a főiskolások után! És senki nem tanította be!

Az Agriai Játékszín – és talán az egész magyar szabadtéri színjátszás – a legnagyobb közönségsikerét aratja! (56. kép)

A Lúdas Matyihoz mi nem felfedezésként nyúltunk. Alkalmi darabként írta meg Balogh István; mi is alkalmi darabként vettük elő és mutattuk be. (57. kép)

A Romkertben Nemes Levente sepsiszentgyörgyi székely színész Székely János: Dózsa című monodrámájával képviseli az erdélyi színjátszást.

1978

Az előjáték már kötelező hagyomány Egerben. Mivel újra érkezik a teljes Bodrogi-osztály a főiskoláról, velük a Kocsonya Mihály házasságát visszük színre a Dobó téren ácsolt színpadunkon, Szirtes Tamás vendégrendezésében.

Örülök Szirtesnek. Tehetséges ember. Nem törtet, nem tapos: meghívásával kivédem az Aczél-csapást a megsemmisítésemre. Mert a legfőbb vád ellenem már nem a tehetségtelen, hanem hogy mindent magamnak akarok, mindent csak én rendezek…

A Kocsonya Mihály házassága 1773-ban kelt iskoladráma. Szerzője ismeretlen. A magyar drámatörténet pároldalas remeke, Csokonai Vitéz Mihály stílusában.

A gótikus nagyszínpadunkon két drámaritkasággal kívánunk megfelelni a múlt évi felülmúlhatatlan sikerű Lúdas Matyi elvárásainak. Ki nem mondottan az előkészületi munkálatok újra és újra felvetődő alapkérdése: bírom-e ötletekkel, és ami a legfőbb – valódi színpadra érett alkotásokkal az elfeledett magyar drámakoncepció élő igazolását?

Aggasztja a helybeli mecénásokat: a városi és megyei állami- és pártvezetést az Aczél György által irányított kritikai össztűz, amely a Lúdas Matyira rázúdult. Épp azok, akik könnyüket potyogtatva nevették-röhögték végig a Bodrogi-Agárdi mesterkettőst: mihelyt az asztalukra kerül a két színész-óriás ripacsságáról és szégyenletes hakniszintű tingli-tanglijáról harsogó dörgedelmes kritika-összeállítás, máris nem önmaguknak, a látottaknak-átélteknek hisznek, hanem a bértollnokok céltudatos üzeneteinek…

A feszültség egyre élesebb köztem és a helyi vezetés között. Dr. Papp Lajos államtitkár barátsága és védőhálója miatt lefejezni nem tudnak, de rámeresztik a helyi szervezést lebonyolító Rendezőiroda garnitúráját. A ködszurkálás megalázó, hiszen tennivalójuk kevés; a díszletet, a jelmezt, bútort, kelléket, zenei anyagot Pestről én hozom, én szerződök színésszel – műszaki stábbal. Az egrieknek mégis egyre sűrűsödnek a kifogásai, sőt, előírásai, amelyekre jelentésekben kellene válaszolnom… A Rendezőiroda szava megnő, mert augusztusban saját operát rendeznek Csemer Géza vezérletével; Farkas Ferenc Vidróczky című daljátékát viszik színre…

Az Agriai Játékszín színtársulata már fogalom a szakmában. Bessenyei, Agárdi, Ruttkai, Bánffy, Bodrogi, Széles, Voith, Szacsvay, Pécsi, Koncz, Kránitz rendíthetetlenül mellettem állnak. Bródy – Tolcsvay “házi” zeneszerzőim. Nemeskürty István mellé Dömötör Teklát, a legautentikusabb tudós szakembert nyerem meg ügyünknek.

Dömötör Tekla drámatörténész egy látványos, hatalmas szcenikai bravúrt követelő barokk színjátékot javasol, az 1648-ban íródott Constantinus és Victóriát, teljes címén Constantinus és Victória igaz szerelmirül szóló komédia.

A színjáték szerzője ismeretlen, de azt bizonyosan tudjuk, hogy a drámát tartalmazó kéziratot 1648. június 10-én fejezi be a drámaíró. 1662-ben Zrínyi Miklósnak küldik ajándékba a Constantinus és Victóriát a barátai és tisztelői. Két évvel azután meghal Zrínyi, és a kézirat sorsáról 1880-ig semmit nem tudunk. Ekkor a Horvát Történeti Társaság a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozza.

Nyomtatásban 1960-ban Dömötör Tekla jelenteti meg először. Ősbemutatóra készülünk Szirtes Tamással, holott nincs kizárva, hogy a színjátékot valamikor már előadták, talán a Szép magyar komédiához hasonlóan egy fényes főúri esküvő főeseményeként. A Constantinus és Victória ugyanis megrendelésre íródhatott, olyan esküvőre, ahol a menyasszony vagyonosabb volt a vőlegénynél, azaz a színdarab a valós események igazolását szolgálta.

Színháztörténetileg is izgalmas számomra a Constantinus és Victória leporolása, mivel ez – Balassi Bálint költői remekét követő második ismert magyar nyelvű szerelmi drámánk.

A barokk színház pompázatos díszleteiről, szcenikai megoldásairól ránk maradtak leírások. A “theatrum mundi”, a világszínház eszménye roppant látványos gépezeteket mozgatott az egysíkú, soha nem bonyolult történések köré, akár a liturgiában. Egri vonatkozású ismeretanyagunk, hogy 1754-ben a mai Dobó Gimnázium iskolaépületében felépült pompás színháztermet Faludi Constantinos Porphyrogenetos című darabja ősbemutatójával avatták fel – látványos díszletek, költséges jelmez, hidraulikus színpadi gépezetek felhasználásával. (58. kép)

De roppant látványos lehetett az 1400-as években Estei Hippolit bevonulása Eger városába és püspöki székfoglalása. A népes talján vendégsereg főlátványosságra épp a vár belső udvarán lel, ahol vitézi tornabemutató a káprázatos attrakció.

Színháztörténeti érdekesség, hogy előttünk, az Agriai Játékszín előtt szabadtéri előadás Egerben utoljára a 18. században született, amikor is Telekessy István egri püspök kívánságára a jezsuita gimnázium növendékei Dobó Istvánról mutatnak be egy színjátékot, megidézve az 1552-es várostrom hősi eseményeit.

A Constantinus és Victória cselekménye klasszikusan egysíkú. Színhelye egy fiktív thesszáliai udvar. Itt teljesít szolgálatot az etrúriai nemes úrfi, Constantinus, aki természetesen szerelmes a thesszáliai herceg fiatal leányába, Victóriába.

Constantinus alig remélheti, hogy érzelme viszonzásra talál, hiszen az imádott szépség magasabb rangú nála, és fölöttébb gazdag hozománnyal bír. Van azonban egy nyomósabb ok is a reménytelen szerelemhez: Victória szüzességi fogadalmat tett.

A barokk színház elengedhetetlen kellék-szereplői: Vénusz és Cupido azonban közbelépnek, és Victória szerelmes lesz Constantinusba. A fiatalok a szülők elől eltitkolják érzelmeiket… (59. kép)

Két kérő jelenik meg a hercegi udvarban: teljes a bonyodalom. Az egyik Aiax, kinek leánykérő szándéka el sem jut Victória szüleihez, mert ugrifüles szolgája orránál fogva vezeti gazdáját. (60. kép)

A másik kérő azonban igazi veszedelmet hoz a titkos szerelmesekre, mivel előkelő külföldi herceg, aki követeit küldi leánykérőbe.

A szerelmespár megszökik. Constantinus és Victória egy puszta szigeten éheznek és nyomorognak. Vénusz és Cupido azonban jól végzi a dolgát, kaland kalandot követ, majd a tiszta szerelem, a hűség elnyeri jutalmát.

A késő reneszánsz, kora-barokk dráma igazi hőse Victória, aki szemünk előtt válik félénk kislányból a szerelméért harcolni tudó érett asszonnyá.

A kor irodalmi divatja által megkövetelt mitológiai apparátust Vénusz és Cupido képviseli. Ők a végzet, a szerelem “követei” – ellenállhatatlan isteni erőként.

A Constantinus és Victória barokkos mondatfolyondárai között jó néhány jelenet mesterien megrajzolt, ízig-vérig drámai dialógus. Pl. Victória szüleinek párbeszéde tipikus családi perpatvar, vagy a szerelmesek magánya és éhezése a lakatlan szigeten, vagy Aiax és Gastrodes már-már abszurdba hajló kettőse. (61. kép)

Dömötör Tekla felhívja a figyelmünket, hogy a Constantinus és Victória szerzője ismeri a latin vígjátékhagyományokat, tud olaszul, példaképe Petrarca, kinek “könyvecskéjét”, vagyis az Il canzoniere-t, s ennek néhány énekét szó szerint prózai fordításban a szereplők szájába adja. A szerző maga is a nemesi körökhöz tartozó személy, aki a rangnál többre tartja a humanista eszményeket: az emberséget, a tudást, a vitézséget, a tisztességet, az őszinte szerelmet. (62. kép)

Folytatjuk…

 

Merényi László

Fellner Jakab, az egri fõiskola építõje

Már a 18. század második felében felmerült a gondolat, hogy a jelentős kulturális központnak, Egernek egyeteme legyen. Az ötletet eredetileg Barkóczy Ferenc püspök vetette fel. A megvalósítás érdekében az első lépés meg is történt: 1755-ben a kétéves bölcsészeti tanfolyamon megindult a tanítás.

1761-ben gróf Eszterházy Károly lett az új egri püspök. Ő még inkább híve lett a létrehozandó egri “Universitas”-nak. Már előde, Barkóczy kapcsolatba került Gerl József építésszel, aki el is készítette az egyetem tervvázlatát. Eszterházy püspöknek sem volt még ekkor kifogása Gerl ellen.

Eszterházy Károly közben felfigyelt a Tatán lakó Fellner Jakabra, a kitűnő építőmesterre. Balogh Ferenc uradalmi jószágkormányzó már ekkor javasolta, hogy az egri egyetem építését bízzák a tatai mesterre. Fellner szakmailag magasabb szinten állt Gerlnél. Ez utóbbinak leváltása azonban nem építész-szakmai okokból történt.

Eszterházy püspök ellentétbe került Barkóczyval, akit Mária Terézia a magyarországi tanulmányi ügyek “legfőbb patrónusává” nevezett ki 1762-ben. Ez azt jelentette, hogy ő felügyeli majd az egri egyetemet. Eszterházy püspök viszont tiltakozott az ellen, hogy az egyházkerületében működő bármelyik tanintézet munkájába az állam beleszóljon. Az állami beavatkozási politikát képviselő Barkóczyval élesen szembefordult, és az utóbbi által pártfogolt Gerl Józseftől ezért vonta meg a megbízást.

Fellner Jakab kapta meg a megbízást. 1764 elején már be is nyújtotta az “universitas”-ra vonatkozó alap- és homlokzatrajzokat, módosítva Gerl tervein. “Ez a néhány fellneri változtatás még inkább méltóságteljessé tette az eredetileg is impozáns egyetem épületét” – állapította meg Dr. Soós Imre erről szóló tanulmányában.

Nehéz munka volt a tervkészítés. Balogh Ferenc írta 1763 decemberében az éjjel-nappal dolgozó Fellnerről: “Előttem… képe búslakodásának, aki… az egri Universitasnak Declineatiojával nappal is jártában s keltében álmodni láttatott… A Conceptus kész a fejében.”

A tervek elkészítése után Fellner meg akarta kezdeni a munkát, de ez nem történt azonnal. Egyrészt tárgyi akadályok léptek fel. Fellner 1765. március 1-jén írta a püspöknek: az egyetemnek szánt téren még néhány ház áll, azokat le kellene bontani. Erre hamarosan sor is került. Másrészt személyi problémák is merültek fel. Gerl József ugyanis nem fogadta el a felmondást. A huzavona egy évig tartott. Azzal fejeződött be, hogy Gerl kártérítést kapott.

1765 áprilisában kezdődött meg a kivitelezés. Fellner évente (egyéb, párhuzamos feladatok miatt) csak néhány hetet töltött Egerben. A kiviteli rajzokat Tatán készítette el, az építkezést pedig távollétében Povolny János főpallér vezette. (Mikor pedig ez utóbbi mesterré vált és önállósította magát, Hauensteiner Vencel lett a munkálatok itteni vezetője.)

Eszterházy püspök úgy tervezte, hogy az egri egyetem négy “fakultással” fog rendelkezni: bölcsészeti, jogi, orvosi és “csillagászati” karral. A bölcsészeti tanfolyam már hosszabb ideje működött. Az orvosi fakultás 1769-ben indult meg. Közben azonban az egri “Universitas” nem kapott engedélyt Mária Teréziától. Így az építkezés állami pénzadományban nem részesült, ezért Eszterházy saját püspöki uradalmának jövedelméből fedezte a munkálatok költségeit.

A püspök különösen a “csillagászati torony” felépítését tartotta fontosnak. Ez a tudomány ugyanis hazánkban ekkor elég magas szinten állt. Fellner 1765-ben már kijelölte a torony alapvonalait. Ennek munkálatai azonnal megindultak, s a falak egyre emelkedtek. A tél közeledtével Fellner téglával tartósan lefedette a falakat azért, hogy állagukat a fagytól és az esőtől megvédje.

Közben Fellnernek kialakult Egerben egy kisebb baráti köre. Ide tartozott Gerl Mátyás építész (nem azonos a vetélytárs Gerl Józseffel!), Kracker János Lukács festőművész, Fazola Henrik “vasműves” és Schottmann Rupert kőfaragó. A nem képzőművészek közül ehhez a társasághoz csatlakozott Markhot Ferenc orvos (az egri egyetem egyik szorgalmazója). Valóságos kis szellemi központot jelentett ez a városban.

Az egri egyetem építésébe a baráti kör tagjai is bekapcsolódtak. Ők a belső munkálatokban működtek közre. A könyvtárterem mennyezetképe Kracker János Lukács alkotása volt. Az épület díszítésében Fazola Henrik nem kapott szerepet, de öccse: Fazola Lénárd igen. A vizsgaterem freskóit pedig később, 1781-ben készítette el Franz Sigrist bécsi festő.

A belső munkálatokban Fellnernek is komoly szerepe volt. Ő tervezte a fehér és zöld mázas fajanszkályhákat, valamint a könyvtárterem faburkolatát. (Ez utóbbit az ő tervei alapján Lotter Tamás egri asztalos készítette el.)

Az egyetem épületének négyzetes, zárt udvara közben felépült. Genthon István véleménye szerint ennek “legszebb része a torony kétemeletes töve, tört ívű oromzatában óriási horonyba foglalt erkélyajtóval és felette ablakokkal.” Az épület belsejével kapcsolatban pedig megjegyezte: “Fellner remekelt egy csupa görbe vonalakkal térbe állított lépcsőházzal.”

A megbízó Eszterházy püspök – mint már szó esett róla – különösen fontosnak tartotta a csillagászati tornyot. 1773. április 15-ei levelében azt írta Fellnernek, hogy ez ügyben vegye fel a kapcsolatot a Bécsben élő Hell Miksa páterrel, a neves csillagásszal. Ez meg is történt.

A csillagászati torony 1771-ben felépült. Az itt elkészült tanteremben 1774. november 8-án indult meg a tanítás, 400 hallgatóval. Hiányzott azonban a torony forgatható teteje. Hell páter 1778 októberében elküldte ennek mintáját Fellnernek. Ez utóbbi 1779. Január 22-én megírta a püspöknek, hogy a forgatható tetőt helyi lakatosmesterrel készítteti el. Fazola Lénárd ezt a feladatot hamarosan meg is oldotta.

Az “Universitas” központi épülete közben befejezéséhez közeledett. Egyedül a könyvtár építése okozott gondot. Ennek boltozata 1776 nyarán készült el. Alighogy eltávolították az alátámasztást, a boltozat – ma már ki nem deríthető okokból – beszakadt. Ezért a hiba helyreállítása után a tetőzet alatti gerendákat tartóvasakkal erősítették meg. 1777/78 folyamán készült a díszterem és a lépcsőház, majd később a kápolna is.

Az egri egyetem szép munkának bizonyult. Egyszerű, de monumentális hatású térkialakítás, tartózkodó homlokzatmegoldás jellemezte. Ez utóbbinak egyszerűbb formája nem véletlen. Az 1770-es években ugyanis Fellner Jakab szakított a későbarokk túldíszítettségével. Az építőművész felismerte, hogy Bécsben és másutt ekkor már a klasszicizmus józan egyszerűsége kezdett tért hódítani. Fellnernek ez a fontos egri építménye a homlokzat kevésbé díszes formájával átmenetet jelentett a későbarokkból a klasszicizmus felé.

Az egri építményt azonban akkor már nem “universitas”-nak, hanem “líceum”-nak nevezték. Ennek az az oka, hogy az uralkodó és környezete továbbra is elzárkózott az egyetemmé nyilvánítástól. 1769-ben a nagyszombati “universitas”-t nyilvánították egyedüli állami egyetemmé. A már létező egri orvoskarnak 1775-ben meg kellett szűnnie, mert jött Mária Terézia rendelete: csak az lehet tisztiorvos, aki Bécsben vagy Nagyszombaton szerzett diplomát. Miután ez utóbbi “universitas” Budára került át, az 1777-es “ratio educationis” ezt nyilvánította Magyarország egyetlen egyetemévé. Meghiúsult tehát Eszterházy Károly jó szándékú törekvése. Eger nem válhatott egyetemi várossá. Fellner gyönyörű építményét ezen túl líceumnak nevezték.

Fellner Jakab egyébként 1780 decemberében meghalt. Az egri líceummal kapcsolatos munkákat Grossmann József építőmester fejezte be.

Az egri líceum jelenleg a főiskola épülete. Felépítése idején – ha nem is nyilvánították egyetemnek – a 18. századi magyar építőművészet egyik remekművének számított. Fellner Jakab mesteri munkát végzett ez alkalommal is.

Benkóczy György

Ékes történetünk

II.

A szkíták és hitviláguk

Évszázadokon át az egész magyarság úgy hitte, tudta, hogy annak a hatalmas és művelt szittya népnek az utóda.

A szumir KI-TA szó földönjárót, vándorlót jelent. Van más feltételezés is. Mindenestre a görögök az i vagy u helyébe y-t írtak és a szó elejére tették a szokásos sz (szigma) hangjukat. Így jött létre a skytha szó. Bármiből is alakulhatott a szó, a nép jellegzetességei és hagyományai jelképei a fontosak, amelyek a történelem előtti korban kialakultak. A régi történészek megállapításai egybehangzóak:

 1. A szkíták a legrégibb nép, még az egyiptomiaknál is előbbi.
 2. A sztyeppék, a síkságok utódai.
 3. Nagyon sok és hatalmas nemzetségből fonódtak össze.
 4. Erdélyi István szerint a rénszarvasok népe, szarvas-ábrázolásaik és aranyba öntött szarvasos szimbólumaik után.

Gáboriné Csánk Vera: Az ősember Magyarországon c. műve 200. oldalán írja: “Visszahúzódott a jégtakaró, a csordák felhúzódtak északra, ekkor népesedett be Észak-Európa. Magas szintű kultúrák, fejlett művészet és életforma kapcsolódott a szarvashoz. A régi irodalomban úgy nevezték ezt az időszakot: a rénszarvasok kora. Etimológiája szerint a szó eleje német eredetű, előtagja a ’rennen’ = ’futni’ ige tövéből. Nevezték ennek megfelelően iramszarvasnak is. ”

Az Istenanya fogalma már náluk is megvolt. Közéjük tartozott a Kárpát-medence népétől kezdve a Közel-Kelet és Nyugat-Ázsia valamennyi népe. Hérodotosz szóbeliség és híresztelés szerint – sohasem járt közöttük – vérengző, vérszomjas, vad népnek tüntette fel őket, ám a görögök sokat hazudtak vagy ferdítettek nagy ellenségeikről.

Részletesen írt róluk Padányi Viktor és Kiszely István.

Gordon Childe egyazonos népnek nevezi őket, amit a szumirból levezetett nevük is Ki-Mah-Gar-Ri-Es-Ma = nagy, hatalmas nép földje. Hitvilágukban az Istenanya az életet adó fényhez kapcsolt isteni személy. A királyi szkíták birodalmából 1858-ban előkerült egy arany Istenanya szobrocska, amelynek fejdísze (rozettája) azonos azzal, amit az Ister-Gami oroszlánok combján találtak. Ez már igen magas kozmológiai tudást bizonyít, mert az a rozetta a Vénusz planétának a Szűz csillagképben való együttállásának a szimbóluma.

A Szovjetunió vándorkiállításának óriási leletanyagát vizsgálva látható, hogy gondolkodásunkban három állatszimbólum rejlik: a szarvas, a párduc és a ló.

A történeti írások azt közlik, hogy életük összefonódott a lovakkal. Barbárnak és gonosznak feltüntetett mivoltuk ellenére csak nemes gazda tenyészti a nemes állatot, a lovakkal együtt élt és együtt halt, élet- és küzdőtársak voltak. A szkítáknak és utódaiknak más fogalmuk volt a túlvilágra költözéssel megkezdett örök életről, mint nekünk van. Ez magyarázza a lóval való temetkezéseket is.

Az összes szarvas-ábrázolás egy lerogyott állatot mutat. Ilyen a Tápiószentmártonban talált aranyszarvas is. Ez nem véletlen. A lerogyott és feltápászkodni kezdő aranyszarvas a téli napfordulón új életre kelő, a sötétség világát legyőző Napistent jelképezi. Az összerogyott, fáradt szarvast az Istenanya hatalmas madara emeli föl. Bobula Ida találta meg a szumir ékszerek közt, hogy ennek a visszatérő naperőnek a neve Turul, Turullu. A görögök átvették ezt a hagyományt, szintén megtaláljuk náluk ezt a madarat Phoenix néven.

Az életet adó Nap az eredeztetője őseink tűztiszteletének is. Tüzet csak férfi rakhatott, a nő csak parázsról éleszthetett.

A párduc szimbólum egy nemzeti hősre vonatkozik. A legrégibb szkíta királysírban talált arany párduc az Ermitázs Múzeumban van. A szkíták párduca a hatalmas vadász, Nimrud, Gilgames fia, Uruk királya. Lelke az Orionban lakozik, onnan vigyáz népére, a tavasz ébredésére, gondoskodik, hogy a magvak kikeljenek. Két fiát, Hunort és Magyart az Ikrek csillagkép jellemzi. Innen van, hogy Vörösmarty a Zalán futása Előhangjában a deli Álmos után párducos Árpádot említ.

Kiszely István A magyarok őstörténete c. 1996-ban megjelent nagyszerű művében szintén részletesen ír a szkítákról.

Az eurázsiai síkvidék iráni nyelvet beszélő népeinek együttese voltak. Ősi hagyományaink századokon át megőrizték a tőlük való származás tudatát. Kiváló harcosok voltak. Legfőbb állatuk a ló. Ők találták fel az oldalpálcás zablát, a bőrnyerget, a kengyelt, az erős íjat. Az i.e. VI. és IV. században a Kárpát-medence is az ő fejedelemségük volt. Művészetükben az állatábrázolások uralkodtak.

A szkíta aranyak első csoportja több mint 200 esztendeje került a cári kincstárba, és azóta szinte szakadatlanul kerülnek elő bámulatos leletek. Fejedelmeiket nagy pompával temették el megfojtva asszonyaikat, leölve több száz lovat, eltemetve fegyvereiket, ékszereiket, kultikus tárgyaikat, mint pl. híres aranyszarvasaikat, amilyenek Magyarországon is előkerültek Zöldhalompusztán és Tápiószentmártonban. Magukat egyébként a szarvasok népének nevezték. Állatfigurákkal ékesített bronz vagy vas csengők és csörgők szolgáltathatták a temetési zenét. Ilyen csörgők nálunk is szép számmal kerültek elő.

Hérodotosz írja: “A szkíták, amikor szövetséget kötnek, agyagedénybe bort töltenek és hozzávegyítik saját vérüket is ily módon, hogy testüket késsel vagy karddal kissé megsebesítik. Ezután belemártják az edénybe fegyvereiket. Miután ezt megtették, esküt tesznek, majd kiisszák a bort, de nemcsak a szövetségre lépők, hanem kíséretük tagjai is, akik igen nagy méltóságok.”

Lukianosz a Toxarisban így beszélteti a szkíta Toxarist: “Attól az időtől fogva, hogy ujjunk vérét a kehelybe csöpögtettük, kardunk hegyét belemártottuk és a bort közösen kiittuk, immár semmi sem választhat el minket egymástól.”

Solinus könyvének XX. fejezetében szintén ír a szkítákról. “Úgy kötnek szerződést, hogy isznak egymás véréből. Ez a szokás nemcsak náluk, hanem a médeknél is megfigyelhető.”

Ezt a szerződési rítust alkalmazták a magyarok is. Cornides Dániel írja: “Mivel pedig azok semmiféle teremtett dolgot Istennek járó tiszteletben nem részesítettek, azt kell feltennünk, hogy esküt senki másnak, csakis a legfőbb Istennek tettek. Őt hívták tanúnak esküjükhöz, megtorlónak hitszegésükhöz.”

A szkítáktól kezdve ismert volt az ilyen kötés a síkságok népei között. Egyazon nép nem szokott ilyent kötni, hanem a rokon vagy csatlakozott népek fejedelmei. Etelközben történt Álmos fejedelemmé választása és a vérszerződés. Nemcsak az Árpád-házhoz való hűséget szabta meg, hanem általa ötvöződött egybe a különböző törzsekből a magyar nép. Mögötte késztető érdekként állhatott valami nagy veszedelem vagy egy új haza elfoglalásának a terve, mert Etelköz nem volt biztonságot nyújtó haza.

A szerződés szakaszait a Képes Krónika őrizte meg:

 1. Amíg csak az ő életük és utódaiké tart, Álmos ivadékaiból lesz a vezérük.
 2. Ami jószágot szereznek, mindegyiküknek része legyen benne.
 3. Azok a fejedelmi személyek, akik tulajdon szabad akaratukból választották Álmost urukká, sem ők maguk, sem fiaik soha, semmi esetre ki ne essenek a vezér tanácsából és az ország tisztségeiből.
 4. Hogyha valaki utódaik közül hűtlen lenne a vezér személyéhez vagy egyenetlenséget támasztana, a bűnösnek vére omoljon, amint az ő vérük is omlott az esküben, amelyet Álmosnak tettek.
 5. Hogyha valaki Álmos vezér és a többi fejedelmi személy utódai közül az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná szegni, azt örök átok sújtsa.

Bakay Kornél megfogalmazásában a magyarságnak mint népnek az etelközi vérszerződés a születésnapja, őstörténetünk nagyon fontos eseménye 890-ben vagy 891-ben.

Hétezer éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk

A múlt század, azaz XIX. század utolsó negyedében Torma Zsófia tízezernél több leletet talált Torda (Tordos) vidékén, de ezek feldolgozatlanok maradtak. 1961-ben Vlassa Tatárlaka mellett 26 agyagszobrocskát, egy tengeri kagylóból készült karperecet és három vésett írásjelekkel ellátott agyagtáblácskát talált. Ezt minősítették az emberiség egyik első írásának Kr. E. 5200-ból, így megelőzi 1500 évvel a legrégebbi szumir képírást. Tordoson találtak egy kultikus szobrocskát, mely a szakértők szerint 7000 éves és az anyaistennőt ábrázolja. Fejét a napsugarakra emlékeztető vonalas koszorú ékesíti. Az ősi hagyományok összesítésével nevezik Napbaöltözött Boldogasszonynak.

A képírásos jelek megfejtése a hasonló szumir jelek összevetésével “minden titok dicső Nagyboldogasszonya, vigyázó két szemed óvjon Napatyánk fényében.” Vlassa szerint az agyagszobrocskák is a Boldogasszonyt ábrázolják, mindegyiken látható a vigyázó két szem.

A csíksomlyói búcsú Mária kegyképét a helybeliek és a csángók Babba Máriának nevezik. Búcsújukon az esti mise után az egész éjszakát a templomban töltik, és Babba Máriához imádkoznak, és ha jó idő van, a templom körül állva a ragyogó holdsarlót figyelik, és az imádságot feléje küldve mondjuk: Ott a Babba Mária! A napkeltét várják aztán és a felkelő napot köszöntik és az őket mindig megsegítő Boldogasszonyt.

Régi hagyomány ez, amikor az imádságok rendje a holdsarló ragyogásával indul és ősvallásunkban bizonyíthatóan szumir eredetű. A szumir KA ékjelet, ha ezt az égiekre vonatkozó szövegekben írták, Babbának ejtették ki. Szumir értelmezéssel azt jelenti: Mária, az ég kapuja.

Kálmány Lajos katolikus plébános a Szeged környéki tanyavilágot bejárva a XIX. század második felében észrevette, hogy hívei a szentek tiszteletébe nem a római vallás által előírt elemeket vegyítenek. Kutatásba kezdett és megállapította, hogy a talált elemek a magyar ősvallás maradványai. Elmondja, hogy népünk kifejezetten “hét” Boldogasszonyt tisztel, akik között legnagyobbnak tudja a Nagyboldogaszonyt. Ennek leányai a többi Boldogasszony (szülő, fájdalmas, havi, gyertyaszentelő, sarlós, segítő, akik közt a legfiatalabbik a Szűz Kisasszony. A néphit őt azonosítja Jézus anyjával. Az adatok tömegéből kitűnik, hogy Ő az élet adója és védője, a minden földi jó gondviselője. Népi hagyomány az is, hogy napjától kezdve a tojás nem romlik meg, télire eltehető.

Kálmány rámutatott arra is, hogy kódexirodalmunk szerint Szent Gellért feltehetően térítő tevékenysége során (csanádi püspök) találkozott egy jóságos és fenséges mennyei nagyasszony kultuszával, akiben mintegy Szűz Mária előképét láthatta, és akinek költői neve nem látszhatott méltatlannak arra, hogy Isten anyját ékesítse. Lehet, hogy ez a meglátás segítette a nagy térítőt emlékezetes sikeréhez, mikor a napbaöltözött asszony bibliai idézetét választotta a magyar udvar előtt tartott prédikációja tárgyául.

Kálmány Lajos “Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya” c. tanulmányával dr. Bobula Ida foglalkozott. A Boldogasszony elnevezés megtalálható az ékiratokban. Gostony szófejtése alatt a szumir BA-DOG összetételt azonosítja Bódog szavunkkal. Bobula ezt az összetételt három szógyökből veszi: BAU = élelemadó, DUG = jóságos, ASAN = istennő.

Turulmadár, Turul

Ducz László: A közöttünk élő Turulmadár, Antológia Kiadó, Lakitelek, 1993. c. könyv szerkesztője jól leírja, hogy ezt a szót az István király által bevezetett új vallás elfeledtette a magyarsággal, és csak Kun László udvari papja meri kimondani: Etele király címere egy madárhoz hasonlított, amelyet magyarul Turulnak hívnak. Egész Géza koráig ezt a címert viselték a harcban. A legrégibb szumir képírásban megvannak a TUR-UL, és az ULLU szavak. TUR = kisebbik, gyenge, elgyengülő, UL = fény, az életet adó napfény. A szumir kozmologikus hitvilág napkalendáriumában a két napforduló nevében az UL, ULLU (június 21.) leghosszabb a fény, napfény, a TUR-UL-nál december 24-én, a téli napfordulón fordított az eset, az ellenkezője, elgyengült a napfény, leghosszabb a sötétség. A szkíták elképzelése az volt, hogy egy hatalmas agancskoronájú szarvas fut végig a körrel ábrázolt zodiákuson szarvai között a Nappal a csillagmítoszi úton. Ez a szarvas két állattal van ábrázolva. Egy hatalmas napmadár ragadja fel az elgyengült szarvast, amely új erőre kap, és viszi az ULLU-ig. A másik izmos napmadár a kör vonalán halad a szarvassal a TUR-UL-ig. A kozmikus évi körforgás ábrázolása ez. A szkíták ezt a napmadarat már Turulnak nevezték egyesítve kettős hivatását ebben a névben.

Emese álmát mi legendának, álomnak tartjuk, de az ékiratok azt bizonyítják, hogy EME = anya, EMES = főpapnő. A Turul által megtermékenyített Emese főpapnő útján érkezett a karizmatikus újjászületés a karizmatikus küldetéstudata megerősítését biztosította Emese fiának, Álmosnak és utódainak.

(Folytatjuk)

Csiffáry Gergely

A szibériai fogoly

A birtok gyakran megmutatja, milyen ember

a gazdája, sőt vannak társadalmak, ahol

az ember maga a birtok.

Érdekes az emberi emlékezet, olykor fel-felmerülnek régi tárgyak, hozzá kapcsolódó személyek és történetek. Nekem is van egy ilyen emlékem 8-9 éves koromból. Ma is előttem van egy szappan, de nem akármilyen, hanem egy olyan darab, amelyen kis faház volt kifaragva, mellette fenyők álltak. Ha a fény felé tartottam, s néztem a domborműves faragványt, fent a jobb sarokban átszűrődő fény egy napkoronát világított meg. Ezt a tajgajelenettel díszített szappanfaragványt sokáig őrizték szüleim, de haláluk után elkallódott, viszont a tárggyal kapcsolatos történetet ma is fel tudom idézni, mert amikor hallottam, olyannak tűnt gyerekfejjel a hozzáfűződő esemény, mint egy különleges mese.

***

1956. májusában egy érdekes látogató érkezett szüleimhez, akiről azt beszélték, hogy röviddel előtte szabadult az oroszlányi bányából. Gyerekfejemmel úgy gondoltam, hogy aki a börtönből szabadul, az gonosztevő lehet, lehetőleg rosszarcú és csúnya tekintetű. A látogatónk (a történetünkben nevezzük csak Magyar Jánosnak) – egyébként egyik rokonomnak, mint főiskoláról kitett osztályellenségnek, majd kényszermunkára ítéltnek volt az egykori rabtársa, s Oroszlányban ismerkedtek meg, ahonnan ő is az 1956. május 1-jén meghirdetett amnesztiával szabadult. János is amnesztiában részesült, de a volt foglyok nem egyidőben kerültek szabadlábra, s várható érkezését se lehetett pontosan tudni.

Magyar János megérkezése számomra nem kevés meglepetést okozott. Vendégünk egy széparcú, szúrós tekintetű, s a harmincas éveinek derekán járó, zömök férfi lehetett, aki az ebéd utáni beszélgetés során elmesélte az életét.

János a Nyírségből származott egy kis faluból. A szüleit korán elvesztette, s nagyszülei nevelték fel és taníttatták ki. Magyar János lakatosnak tanult, s alig kezdett el dolgozni Nyíregyházán egy iparos műhelyben, rövidesen a nagyszülei is meghaltak. Jánost behívták katonának 21 évesen, még azelőtt, hogy Magyarország hadiállapotba került volna. Mint tényleges szolgálatát töltő bakát 1942 nyarán bevagonírozták, s alakulatával együtt kivitték a keleti frontra. Orelban kivagoníroztak, majd az utat innen gyalog tették meg a frontig. Alakulatával végigharcolta a doni hídfőcsatákat, majd 1943 január közepén a doni áttörés során, seregtestétől elszakítva bekerítették és fogságba került. Mint hadifoglyot a marsanszki táborba szállították. Ez egy olyan tábor volt, hogy a barakkok félig földbe voltak ásva, nagy volt a zsúfoltság. A gyenge koszton tartott, legyengült foglyok közt tífuszjárvány tört ki. János is megkapta a betegséget, de szerencséje volt. Az akkor 23 éves fiatalember még a betegség kezdetén a közeli város kórházába került, ahol gondos ápolás segítségével felgyógyult. Ezt követően hadifogolyként 1943 őszén erdőmunkán dolgozott a közelben, majd innen a következő év tavaszán az Ural vidéki Gubahára szállították, ahol fogolytársaival építkezésen vett részt.

Aki egyszer megjárta a halál torkát, s onnan sikerült visszajönnie, az élni akar. A marsanszki lágerban, mindössze 300 gramm ragacsos, korpás kenyér, híg leves után, a munkával töltött fogolyélet szanatóriumnak tűnt, hiszen ott már 700 gramm kenyeret meg kétszeri ételt adtak, gyakran volt valami kásaféle is, főleg zab vagy búzakása. A táborból naponta kijártak dolgozni, hamar megszokta, hogy “Po pityorkám”, azaz ötösével sorakozó, s már indultak is.

1945. május 9-e után megváltozott a tábori élet, azt a hadifogolytábort, ahol élt, árszervezték. A magyar foglyokból a táborparancsnokságon kijelöltek egy nacsalnyikot, akinek a parancsnokságával végezték tovább a munkát, szovjet törvények szerint. A magyar nacsalnyikok nem egy esetben, hamarabbi szabadulás reményében hajszolták a fogoly beosztottakat a munkára, több termelésre. A feszített tempójú munka, s az állandó munkaversenyek, s az emelkedő normáktól gyakrabban betegedtek meg a foglyok. A kalória nem változott, s az éhség nagy úr. Jánost az építkezés után egy kenyérgyárba helyezték, ahol mint lakatosnak, mindenféle javítanivaló munkát kellett végeznie. 1946 nyarán már levelezni tudtak a hadifogolytáborok lakói. A foglyokban erősödött a remény, hogy rövidesen megnyílnak a lágerek, s talán hazaszállítják őket. Ekkor történt a baj.

A kenyérgyárban a munka végeztével Magyar János magához vett egy félkilós buhankát, amit a ruhája alá rejtett. A táborba érkezve az őrség megmotozta a visszatérőket, s János lebukott. Szovjet törvények szerint egy háromfős bizottság alakult, mintegy öt perc alatt elítélték, s büntetése 10 év kényszermunkatábor.

Az NKVD felügyelte hadifogolytáborból egyenest a Gulágra került. Két hétig ketrecben tartva utazott egy speciális vagonban, más elítéltekkel. 1946 kora őszén a távol-keleti táborok egyikében kötött ki, Itt már nem volt az elítélteknek neve, mint a hadifogolytáborokban, hanem egy számot kaptak, amit viselni kellett a rabruhán elöl, hátul és a karjukon. Ide már nem jutottak el az Igaz Szó hadifogolyújság példányai, híreket nemigen hallhattak a külvilág eseményeiről. János egy olyan transzporttal került Távol-Keletre, ahol egyedül volt magyar, még szerencséjére a háromévi fogság és a külső munkahelyek révén megtanulta az ún. “konyhanyelvet”, amellyel elboldogult.

Az előzményekhez tartozik, hogy a szovjet Távol-Kelet fejlesztését még a Szovjetunió Kommunista Pártja XVI. kongresszusán határozták el 1931 novemberében. Az SZKP Központi Bizottsága határozataként egy trösztöt szerveztek a Kolima vidék kincseinek a kiaknázására, amely a Dalsztroj (Távol-Keleti Építkezések) nevet kapta. Élére egy Berzin nevű, kipróbált belügyest állítottak, aki korábban az Észak-Urálban végzett hasonló munkát. A korabeli Szovjetunióban nyílt titok volt, hogy a Dalsztroj a GPU, vagyis az Állami Politikai Ügyosztály, majd 1934-től annak nem kevésbé hírhedt emlékű utóda, az NKVD, vagyis a Belügyi Népbiztosság irányítása alatt állt. A munkák megindítására önkénteseket, szakembereket is toboroztak, viszont a munkaerő javát a kényszermunkatáborokból szállították ide. A rabokat az Ohotszki-tenger partján lévő Magadanban rakták ki, s innen szállították őket beljebb. A kényszermunkások a legkülönbözőbb vádak alapján elítélt foglyok voltak, s az időre a szovjetunióbeli építkezéseken tömegesen alkalmazták őket a Fekete-tengeri csatornánál, az Észak-Urálban, vagy a Jenyiszejen az igarkai kikötő építésén.

Kolima – azaz a Kolima nevű folyó és környéke igazi kincse az arany volt. A kolimai arany vulkanikus eredetű. A fém azonban kimosódott az eredeti érctellérek…....ből és folyóvízi üledékekben – fajsúlyánál fogva azoknak is az alján – felhalmozódott. A folyóvízi üledékekben az aranyszemcséket tartalmazó rétegek néhány méter mélységben találhatók, a legtöbb helyen az örökké fagyott talaj vagy tőzeg alatt. E fedőréteg eltávolítása után a homokból kellett kimosni a sárga fémet.

Időközben a Dalsztroj mérhetetlen emberáldozatokkal terebélyesedett, s az aranytermelés fokozódott. Magyar János az egyik aranymosótelepre került kényszermunkára. Ekkorra Kolima már az egyik legnagyobb büntetőtábor-komplexummá lett. A foglyok egy része foglalkozott az aranykitermeléssel, a többiek utakat, településeket építettek.

A kényszermunkások barakkokban laktak, amelyek fából készültek, belül ki voltak tapasztva, s körben egy méter magas és ugyanolyan szélességű földkoszorú volt, amely a szigetelést szolgálta a rendkívüli hidegben. A barakkokban benzines hordókból készült kályhákkal fűtöttek. Ezek környékén elviselhetetlen volt a hőség, de a kályhától 6-8 lépésre már megfagyott a barakk fala. A skorbut ellen az erdei fenyő és a feketefenyő leveleiből főzött szirupot (szlányik) ittak. A barakkok jól őrzött drótkerítéssel körülfogott, őrtornyokkal erősített, géppisztolyos belügyisek őrizte táborokban voltak, szökni innen nem lehetett, az kész öngyilkosság lett volna. A táborból naponta kijártak dolgozni az aranybányába.

A táborok lakói közt megtalálhatók voltak a II. világháborúban Nyugaton harcolt és német fogságba esett, vagy egyéb ok miatt gyanússá és megbízhatatlanná vált orosz katonák ezrei. Rajtuk kívül német, román, cseh, magyar foglyok is voltak, az utóbbiak igen kevesen. A tábor mellett szintén barakkokban éltek azok, akik már szabadultak, de a körzetet nem hagyhatták el. Közöttük sok volt a politikai elítélt, vagy a sztálini represszió áldozatainak a hozzátartozói, nők és gyerekek.

1953 márciusában Sztálin halálával változások történtek, viszont a munkaerőre szükség volt a bányákban. Ezért megnyíltak a táborok, többet feloszlattak, s a foglyok a táborok körüli településeken telepedtek le. Már nem őrizték őket, nem kellett ingyen dolgozni, hanem fizetést kaptak, viszont a körzetet továbbra sem hagyhatták el, s a távolabbi külvilággal még levél útján sem tudtak érintkezni. A volt foglyok visszakapták a nevüket, viszonylagos szabadságot élveztek, s ha úgy hozta a helyzet, megházasodhattak, családot alapíthattak. Az ellenőrzés is lazult, már csak 1-3 havonta, majd még ritkábban kellett a területi belügyi hivatalban jelentkezni.

Ez a település, ahol Magyar János a Magadani körzetben ekkor már egy több Franciaországnyi, ritkán lakott területen volt, ahol még nem volt közigazgatás, hanem azt továbbra is az NKVD őrizte és ellenőrizte. Az időben a belügyi szervek látták el a közigazgatási feladatokat. Az un. szovjet típusú tanácsok megalakulására 1956 után került sor a területen.

Időközben Magyar János a bányánál, a javítóműhelybe került, ahol rövidesen ő lett annak a vezetője. A településen megismerkedett egy ukrán leánnyal, egy bizonyos Natasa Csernyisevszkajával, aki szakácsnő volt. A háború után Natasa apját, mint fehér partizánt ítélték el 25 évre, s a büntetésként a Magadani körzetbe került családostul. Az apja az embertelen munkakörülményekben elpusztult. Natasa és a középkorú anyja valamikor 1950-ben hagyhatták el a lágert, s a tábor melletti kisvárosban laktak. Magyar János beleszeretett az ukrán leányba és összeköltöztek. Ez a kapcsolat erőt adott Jánosnak már, mert hinni az életben. A kapcsolatukból, amely 1953 tavaszán kezdődött, két gyerekük született, egy kisfiú és egy kislány, szépen cseperedett. Magyar János ismerte a szovjet törvényeket, hogy az a volt külföldi fogoly, aki szovjet állampolgárt vesz feleségül, vagy szovjet állampolgárhoz megy férjhez, elveszti az állampolgárságát, s automatikusan szovjet állampolgárnak minősül, aki a reményét is elveszti, hogy valaha is hazakerüljön. Történetünk főhőse már a nősülés gondolatával foglalkozott, amikor közbeszólt a véletlen…

1955 nyarán egy éjszaka kellős közepén szovjet belügyesek keresték fel a lakásán Magyar Jánost. A váratlan jövetel oka az volt, hogy Jánost, aki nem volt szovjet állampolgár, egy újabb fogolyszállítmánnyal hazaszállítsák. Nem sokat teketóriáztak, szinte búcsúzni is alig hagytak időt, felöltözve egy teherautóra rakták. Néhány óra alatt egy 100 km-rel távolabbi belügyi laktanyába szállították. János újra fogoly lett, s várta sorsának alakulását, csak annyit tudott, hogy egy transzporttal Magyarországra viszik. Eltelt két-három hét, amíg a magadani körzetbeli különböző településeken (Elgen, Jagodnoje, Susuman, Sztrelka, Vetrenii, stb.) élő, volt magyar hadifoglyokat összegyűjtöttték. Időközben a munkahelyén is elszámoltak hősünk keresetével.

Majd összegyűlt a transzport, s a foglyokat (köztük magyarokat, németeket) egy külön szerelvénnyel Leningrádba szállították. Itt a németeket behajózták, a magyarokat Moszkván keresztül vasúton Kijevig vitték. Kijevben el kellett tölteni három napot, mert szovjet valutát nem vihettek át a határon. János különféle illatszereket, szappant, kölnit vett, amelyekkel különösebb célja nem volt, a pénzt viszont el kellett költeni.

1955 szeptember végének egyik estéjén fogolyszállítmány elérte Záhonynál a magyar határt, a vagonok ajtaját bezárták, orosz őreik leszálltak, s egy szovjet belügyis őrnagy kíséretében átérkeztek a Tisza túlsó partjára. A foglyok örültek, hogy annyi év után hazatérhettek, de ez öröm korainak bizonyult. Rákosi Magyarországán bizalmatlanul kezelték a hazatérőket, akiket azonnal a magyar államvédelmi katonák őrizetére bíztak. Rákosiék úgy tartották számon őket, hogy azok a foglyok, akiket ennyi év után bocsátottak el a Szovjetunióból, azok csak súlyos háborús bűnösök, fasiszták lehetnek. Ezért aztán nem engedték szabadon őket. Egy másik szerelvény az oroszlányi szénbányához vitte a foglyokat.

Oroszlányban a volt hadifoglyokból internáltak lettek, akiket a szénbányánál dolgoztattak. Nem akármilyen munkát, hanem a legnehezebbek egyikét, nevezetesen ún. visszarabláson végeztek kényszermunkát. Ez abból állt, hogy a már leművelt szénmezőkön lévő vágatokból kellett kimenteni a még hasznosítható síneket, villamos felszerelést, bányafát. Különösen veszélyes munka volt az ún. főtebiztosító bányafák kimentése, mert a nyomukban a vágatok összeszakadtak. Itt ismerkedtek meg, s barátkozott össze János egyik rokonommal.

1956 tavaszán változások történtek a kényszermunkások életében. A megélénkülő hazai belpolitikai élet, a politikai erjedés arra kényszerítette a kormányt, hogy 1956. május 1-jén amnesztiát hirdessen ki. Hősünk Magyar János is szabadulás előtt állt, mint a többiek, akiket várt a család, csakhogy őt idehaza nem várták az aggódó hozzátartozók. Szerettei, Natasa és a két gyerek a Szovjetunióban éltek. Ezért ő kérvényt adott be, hogy visszatérhessen. Szokatlan döntését a hivatalos szervek meglepő lojalitással fogadták, a szovjet nagykövetség vízumot adott, s engedélyezte a visszautazását.

1956 május közepén közvetlenül a visszautazása előtt járt Magyar János a szüleinknél, s akkor vett végső búcsút a rokonomtól. Búcsúzóul, még az oroszlányi hónapok alatt készítette azt a bizonyos faházzal, erdővel díszített szappanfaragványt, amelyet emlékül hagyott nálunk. Elutazása után soha nem hallottunk hírt felőle. Azt, hogy miért döntött úgy, hogy visszatér a Szovjetunióba, nem tudjuk, de talán értelmezhetővé teszi az olvasó számára Dosztojevszkij egy gondolata:

“Minden ember ültessen egy fát és tegyen boldoggá egy másik szívet.”

Merényi-Metzger Gábor

Lenkey tábornok származása

Az alábbi rövid tanulmányban – kapcsolódva T. Ágoston Lászlónak az Új Hevesi Napló 1848-as különszámában megjelent írásához – a szabadságharc legendás hírű tábornokának, Lenkey Jánosnak a származásával ismerkedhetünk meg.

Elöljáróban szeretném megjegyezni, hogy a következőkben csupán Eger város jeles szülöttjének a genealógiájáról esik majd szó, és így érintetlenül marad a tábornok életútja. Lenkey János életrajza, katonai pályafutása egyébiránt eléggé közismert és szakirodalmilag is kellőképpen feldolgozott.1

A Lenkey család

A lenkei és zádorfalvi előnevet viselő Lenkeyek Gömör vármegye tősgyökres nemesi családjai közé tartoztak. Ősi fészkük a megyében fekvő Sajólenke, melynek régi elnevezése Nenke volt. A család évszázadokon keresztül a Nenkei nevet viselte, Ilyen néven először 1365-ben történik okleveles említése a családnak. A gömöri nemesek sorában ekkor fordul elő Nenkei Filente fia Makó.2

A Nenkey családnévvel utoljára egy 1549-es összeírás alkalmával találkozunk. E szerint Gömör megyében István, Miklós, Urbán, Tamás, Márk, Miklós Zsigmond és Gáspár éltek e néven. A két Miklós közül az egyik 1566 és 1567-ben Gömör vármegye szolgabírája volt.3

1588-tól már a Lenkey nevet használja a család. Ebben az évben néhai Lenkei Gáspár fia Mátyás felső- és alsólenkei és zádorfalusi örökségét hatvan forintért adja el Lenkey Menyhárt, György és András atyafiainak.4

A Lenkey család a századok folyamán több ágra szakadt. Az 1754/55. évi országos nemesi összeíráskor Abaúj megyében: Márton; Borsod vármegyében: György, Mihály, két András, István, két János, Márton; Gömör vármegyében: András, három István, három Mihály, Pál, két Ferenc, négy György, hat Zsigmond, János, Márton és Sándor igazolták nemességüket.5

A Lenkey nemzetséget a jellegzetesen hétszilvafás nemesség közé sorolhatjuk. Jobbágyaik nem voltak, így saját maguk művelték földjeiket. Nemesi kiváltságaikból úgyszólván csak a “kutyabőr” maradt. A gazdálkodás mellett szorgalmasan ápolták a nemzeti hagyományokat és azokat követve váltak gyakran rebellisekké. 6

Ezt igazolja, hogy a Rákóczi-féle szabadságharcban Lenkey János az 1704-ben felkelő gömöri nemesség tizedese volt. Lenkey András, Péter és – egy másik János szintén, mint derék kurucok harcoltak II. Rákóczi Ferenc fejedelem zászlai alatt. 7

Mint már említettem, a család több ágra szakadva élt. Ezeknek az ágaknak különböző elnevezései voltak. Úgymint: zádorfalusi és imolai, ragályi, szuhafői, barsmegyei, vámosi és sajókeresztúri, mezőkeresztesi és végül a – Lenkey Jánosról elnevezett – “tábornoki” ág. 8

A Lenkey család címerét Nagy István családtörténeti művében a következőképpen írja le:

“Czímere függőlegesen kétfelé osztott paizs, a jobb oldali osztályában két vízirányosan egymás fölött fekvő csíkolat látszik, a baloldali osztályában hátulsó lábain oroszlán ágaskodik, első jobb lábával kivont kardot tartva. Ugyan ilyen oroszlán emelkedik ki a paizs fölött sisak koronájából is. A paizst két oldalról foszladék veszi körül.”9

A család címerére nézve meg kell még említeni, hogy az egyes ágak más-más heraldikai ábrát használtak, de az oroszlán szinte mindegyikben előfordul. 10

Lenkey János tábornok ága a Nagy István által ismertetett címert használta. Legalábbis erre enged következtetni a Siebmacher-féle címermonográfia, amely ezt a címert jelöli meg Lenkey Károly (János édesapja) és testvérei címereként.11

Az úgynevezett “tábornoki ág” megalapítója Lenkey János nagyapja, Mihály volt. Nevezett 1772. január 12-én kötött házasságot Lénárddarócon, a helybéli köznemesi családból származó Bárdos Apollóniával. 12

A lénárddaróci Bárdos család – Bárdos Péter, Pál, István, Simon, János, Benedek és Miklós testvérek személyében – 1647. június 9-én nyert címeres nemeslevelet III. Ferdinánd magyar királytól. A család nemességét pedig Borsod vármegye hirdette ki 1652. május 8-án. 13

A csernelyi római katolikus anyakönyvek tanúsága szerint – ide tartozott leányegyházként Lénárddaróc – Lenkey Mihály és Bárdos Apollónia házasságából a következő gyermekek születtek:

 1. Rozália, 1773. március 4-én.
 2. Károly, 1775. február 7-én.
 3. Franciska Apollónia, 1777. augusztus 19-én.
 4. Antal, 1779. július 5-én.
 5. Rozália Konstancia, 1781. augusztus 10-én. 14

A család a következő évben átköltözött a szintén Borsod vármegyei Apátfalvára (jelenleg a Heves megyében fekvő Bélapátfalva). Itt a házaspárnak további három gyermeke született:

 1. József Ákos, 1783. szeptember 26-án.
 2. Lajos László, 1785. június 28-án.
 3. Mária Anna, 1787. június 12-én. 15

A Lenkey házaspár mind a négy fiúgyermeke megérte a felnőttkort. Az elsőszülött Károly életét később bővebben ismertetem, mivel ő volt Lenkey János tábornok édesapja. A másod- és negyedszülött fiúk, Antal és Lajos katonatisztek lettek. József Ákos pedig a császári fővárosban, Bécsben telepedett le. 16 Itt nyitotta meg Károly bátyjával együtt azt a neves Lenkey-féle borkereskedést, amelyet Franz Gräffer, a régi Bécs másfélszáz év előtti krónikása – Tardy Lajos fordításában – lelkes szavaival így méltatott:

“… Mindenki Lenkey-féle borokat akart fogyasztani, mindenki ezekkel kedveskedett családjának, barátainak. A helyiségek a nap minden órájában, főleg a délutáni és esti órákban teljesen megteltek, vasárnapokon, ünnepnapokon akkora volt a zsúfoltság, hogy a bécsiek sokszor százszám kényszerültek visszafordulni, mert nem jutottak helyhez… A Lenkey-cég csakis és kizárólag magyar borok eladására rendezkedett be… A Lenkey-féle vállalat a birodalom egyik legjelentősebb cégének számít. Ez idő szerint tulajdonosa Lenkey Ákos úr kiváló neveltetésben részesült, magas képzettségű férfiú, rendkívüli adottságú és fölöttébb szeretetreméltó egyéniség…”17

Lenkey József Ákos 1869. május 18-án hunyt el Bécsben. Temetése pedig ugyanitt, a bécsi “Währinger Ostfriedhoff”-ban került sor, május 20-án. 18

A Lenkey testvérek mind hivatásuk okából, mind nyugtalan természetüktől vezérelve nem maradtak meg Borsod vármegye határain belül. 1822-ben Károly, József és Lajos Arad vármegyében hirdették ki nemességüket. 19 1839-ben pedig Pest-Pilis-Solt vármegye vette föl Lenkey Károlyt és fiait, valamint Antalt és fiát, illetve Ákost és fiát nemesei sorába. 20

Itt kell megemlítenünk, hogy ez utóbbi adattal kapcsolatban, mind a Kőszeghi Sándor: Nemesi családok Pest vármegyében és a Borovszky Samu által szerkesztett Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye monográfiája című könyvekben téves bejegyzések kerültek közlésre. A két mű szerint ugyanis, Lenkey Károlynak három fia volt: Károly, Szaniszló és János. Továbbá Antalnak is három fia: János, Bertalan és József. 21

A Pest Megyei Levéltárban, a Nemesi Közgyűlések iratai között fellelhető az a kérvény és az a határozat, mely Lenkey Károly és fiai, Károly János Szaniszló és Nepomuk János, valamint Lenkey Antal és fia Gyula János Bertalan, illetve József Ákos és fia Albin Gyula Emil nemességének kihirdetéséről szól. Ezekből az iratokból tehát egyértelműen kiderül, hogy 1839-ben Lenkey Károlynak két fia, Antalnak és József Ákosnak pedig egy-egy fia volt. 22

Lenkey Mihály és Bárdos Apollónia elsőszülött fiúgyermekét, Károly születésének napján, 1775. február 7-én keresztelték meg Lénárddarócon. Keresztszülei Szűcs Antal és Kazáry Zsuzsanna voltak. 23 Gyermekkorától és ifjú éveiről igen keveset tudunk. Az első biztos adat, hogy 1795. január 21-én Borsod vármegye ajánlatára felvették a Mária Terézia által alapított magyar nemesi testőrség tagjai közé. Három év után azonban, 1798. február 2-án meggyengült egészségi állapotára hivatkozva lemondott erről a sok ceremóniával és csillogással járó életről. 24 Hogy mi lehetett az igazi oka Lenkey Károly döntésének, azt bizonyosan nem tudhatjuk. A családi hagyomány szerint egyik, Egerben töltött szabadsága idején ismerkedett meg későbbi feleségével, Keszlerffy Teréziával és, hogy őt elvehesse, mondott le testőri rangjáról.

Itt megszakítjuk a Lenkey család történetének további ismertetését és áttérünk Lenkey János anyai származására.

A Keszlerffy család

A Keszlerffy család története nem tekint olyan nagy múltra vissza, mint a Lenkeyeké. Nemességük is új keletű, a XVIII. század végéről való. A család megalapítója Keszler Nepomuk János Heves vármegye orvosa, aki 1797. december 15-én nyerte el a magyar nemességet I. Ferenc Királytól. 25 A német Keszler vezetéknevet is ekkor cserélte fel a jobban csengő Keszlerffyre.

Nagy Iván már említett művében a család címerének leírása a következőképpen szerepel: “Czímere négy udvarra osztott paizs, az 1-ső és 4-ik osztály kék udvarában zöld téren ágaskodó oroszlán első jobb lábával kivont kardot, a másikkal egy kígyót tart; a 2-ik és 3-ik osztály ezüst udvarában hármas halmon aranykoronából egy fehér virágokkal megtelt zöld élőfa nyúlik fel, fölötte jobbról kék félhold, balról csillag látszik. A paizsfölötti sisak koronájából szintén oroszlán emelkedik ki, első jobb lábával kardot, a másikkal kígyót tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-zöld.”26

A nemességszerző Keszlerffy János Rozsnyón és Győrben elvégzett gimnáziumi bölcseleti tanulmányai után sebészorvosi diplomát szerzett a bécsi egyetemen. Innen Heves vármegye sebész orvosává nevezték ki. 1797-ben a felkelt hevesi nemesi seregnél főhadnagyi ranggal főorvos lett. Az itt szerzett érdemei elismeréseképpen nyerte el a magyar nemességet. Életének nyolcvanötödik évében, 1833. július 10-én hunyt el Egerben, Feljegyzések szerint különösen víg kedélyű és latin verselő tehetséggel megáldott ember volt. 27

Keszlerffy Jánosnak a még Gyöngyösön, Dreszler Annával kötött házasságából három gyermeke született. Az elsőszülött, József Gyöngyösön látta meg a napvilágot 1778. július 26-án. Apjához hasonlóan ő is az orvosi pályát választotta és 1801-ben orvosdoktori diplomát szerzett a pesti egyetemen. 1804-ben Eger városa, 1830-ban pedig Heves vármegye főorvosává nevezték ki. Ezen hivatalról 1849. április 26-án mondott le. Lemondásának oka, hogy neje – kivel közel negyven évig élt együtt – elhalálozott. Ő maga 1858. október 8-án hunyt el egri otthonában. 28

Keszlerffy József 1805. szeptember 17-én vezette oltár elé nemes Doszlern Annát, Doszlern Károly egri orvos leányát. 29 Házasságukból tizenkét gyermek született. A fiúk közül említésre méltó János – született 1808. február 14-én – kincstári fogalmazó Budán, Károly – született 1813. február 11-én –, aki 1832-37 között nemesi testőr volt Bécsben, majd sóhivatali tisztviselő lett és Antal – született 1819. március 11-én – kancelláriai fogalmazó Bécsben. 30 A lányok egri, illetve Heves vármegyei nemesi családok tagjaival kötöttek házasságot, úgymint: Babics, Brezovay, Czillich, Góth, stb.31

Keszlerffy Jánosnak, Józsefen kívül még két lánya született. 1872. december 12-én a fiatalabb, Anna Jozefa Nepomucena. Ő 1810. július 11-én ment férjhez nemes Neumajer Ignác egri főbíró fiához, Jánoshoz. Neumajerné fiatalon, 1830. április 18-án, élete 48. évében elhunyt. 32

Az idősebb lányt – Lenkey János édesanyját – 1780. december 14-én Egerben keresztelték meg a Terézia Jozefa Anna Mária nevekre. Keresztszülei Valente János és Veber Jozefa voltak. 33

Itt kell érdekességként megemlítenünk, hogy a keresztelést végző pap az a makai és geleji Makay Antal káplán volt, aki majd később a házasság szentségét is kiszolgáltatta Keszlerffy Teréziának és Lenkey Károlynak. Makay egyházi karrierje magasba ívelt, 1818-ban besztercebányai, 1823-ban pedig veszprémi püspökké nevezték ki. 34

Míg a Lenkey ősi – bár szegény – nemesi család volt, a Keszlerffy inkább értelmiségi családnak számított. Lenkey tábornok anyai nagyapja és nagybátyja orvos volt, sőt a Keszlerffyekkel rokonságba kerülő családok is többnyire ebből a városi értelmiségi rétegből kerültek ki.

(Folytatjuk)

Jegyzetek

 1. Az utóbbi években megjelent legfontosabb Lenkey-publikációk:
 2. Csiffáry Gergely: Lenkey János emléke a magyar irodalomban. In: Archívum Supplementum. Eger, 1993. 57—67.p., Merényi-Metzger Gábor: A tizenhatodik aradi vértanú. Lenkey János tábornok emlékezet. In: Hadtörténeti Közlemények, 1994. 3. Sz. 88-120.p., Urbán Aladár: “… értesítve valánk a hazátul, hogy siessünk védelmére…” Lenkey századának hazatérése 1848-ban. In: Hadtörténeti Közlemények, 1992. 3.sz. 3-38.p.

 3. Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családjai. II. kötet. Kolozsvár, 1909. 70.p.
 4. Forgon: i.m. 71. p.
 5. Uo.
 6. Kempelen Béla: Magyar nemesi családok. I-XI. kötet. Budapest, 1911-1932. VI. 373. p.
 7. T. Ágoston László: Három ismeretlen Lenkey-levél. In: Honismeret, 1983. 5. sz. 32. p. Uő.: Lenkey tábornok. In: Hevesi Szemle, 1982. 3. sz. 39. p.
 8. Forgon: I. m. 71. p.
 9. Forgon: i.m. 72-75. p.
 10. Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I-XII. és pótlék-kötet. Pest, 1857-1868. VII. 93. p.
 11. Forgon: i.m. 71. p.
 12. Siebmacher's Grosses und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von Ungarn. III. Band. Nürnberg, 1888. 396.p.
 13. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL.). X-2688. A csernelyi római katolikus egyház anyakönyveinek mikrofilmmásolatai. Házasultak anyakönyve.
 14. Kempelen: i.m. I. 410. p.
 15. MOL. X92688. Kereszteltek anyakönyve. Passim.
 16. MOL. X-2678. A bélapátfalvi római katolikus egyház anyakönyveinek mikrofilmmásolatai. Kereszteltek anyakönyve. Passim.
 17. Forgon: i.m. 75. p.
 18. Tardy Lajos: Régi feljegyzések Magyarországról. Budapest, 1982. 177-178. p.
 19. Országos Széchényi Könyvtár. Plakát- és aprónyomtatványtár (a továbbiakban: ASzKPAT.). Gyászjelentések. Lenkey Ákos.
 20. Márki Sándor: Arad vármegye és Arad szabad királyi város története. II. kötet. Arad, 1895. 692. p.
 21. Pest Megyei Levéltár (a továbbiakban: PML.). IX. 3-c/2. Pest-Pilis-Solt vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. 1839-2-1246.
 22. Kőszeghi Sándor: Nemes családok Pest vármegyében. Budapest, 1899 212. p. Borovszky Samu szerk.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye monográfiája. I. kötet. Budapest, 1910. 468. p.
 23. PML. IV. 3-c/2. 1839-2-1426., 1839-2-2714.
 24. MOL. X-2688. Kereszteltek anyakönyve. II. kötet. 9. p.
 25. Hellebronth Kálmán: A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918. Budapest, 1939. 236. p.
 26. Áldásy Antal-Czobor Alfréd: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei. VI. kötet. Budapest, 1940. 481-482. p.
 27. Nagy: i.m. VI. 165. p.
 28. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I-XIV. kötet. Budapest, 1891-1914. VI. 164. p.
 29. Szinnyei: i.m. VI. 165. p.
 30. MOL. X-2694. Az egri római katolikus egyház anyakönyveinek mikrofilmmásolatai. Házasultak anyakönyve.
 31. Nagy: i.m. VI. 234. p. Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906. 144. p.
 32. MOL. X-2694. Házasultak anyakönyve, passim.
 33. MOL. X-2694. Kereszteltek-, házasultak és meghaltak anyakönyve, passim.
 34. MOL. X-2694. Kereszteltek anyakönyve. V. kötet. 452. p.
 35. Schematismus Historicus Dioecesis Neosoliensis. Besztercebánya, 1876. 30-32. p.

 

 

Közélet

Deé-Bagi Emese

Tisztelgés Vass Zoltán egri építész emléke elõtt

Uram, nem vagyok méltó, hogy rólad írjak.

Hanem csak egy szóval mondom, hogy meggyógyuljon az én lelkem.

Példát adtál számunkra az építés hitéről, egyszersmind a hit építéséről. Nem szavakban éltél hiteles életet, hanem cselekedeteidben, ahogyan építetted családod, városod, országod, nemzeted – erőd szerint, teljes intenzitással, odaadással.

Bátorságod emlékezetes maradt előttem, felidézem háborús történeteidet, vagy amikor kivont karddal indultál az utcára, azt a hírt hallván, hogy ijesztő alakok járkálnak felétek. Anyám elmondása alapján tudom, hogy te tehenet vettél, amikor a gyereknek tejre volt szüksége 1944-ben.

Egész életedben építettél, számodra a munka boldogság volt, alkatod hivatásodban szerencsésen kiteljesedett. Ösztönösen szeretted az életet. Hányszor mondtad, hogy száz évig akarsz élni!

Felelevenedik előttem, ahogyan a rajzasztalhoz hajolsz, hallom az írógép pihenés nélküli kattogását, a rádiót ki sem kapcsoltad arra a néhány órára, amíg gyalog bejártad építkezéseidet. Számodra nem volt kis, vagy nagy munka. Munka volt egy ház megtervezése, egy tízemeletes gabonatárház, egy erődítmény, egy rádióállomás, vagy egy templom megépítése, felújítása egyaránt.

Rajongva szeretted a múltat és a múltad. Csodáltad történelmünket, nemzetünk szellemi és tárgyi hagyatékát. Különösen kötődtél a míves épületekhez, templomokhoz, és hiszem, hogy ezek is vonzódtak hozzád – lám, most ötvennél is több harang búcsúztatja tornyának emelőjét.

Kéz és fej összehangolt munkája nálad egy tőről fakadt: szíved volt, mely mindkettőt irányította. Testvéri meghívást kaptál Brazíliába, de te maradtál – itthon. Ezerszer megemlítetted Gyimest, Székelyföldet, a Havasokat, a Felvidéket, és ilyenkor szemed jobban csillogott, átszellemülve megfiatalodtál. Utolsó napjaidban is azt kérdezted tőlem, mit tudok Imre hercegről.

Nincs még két éve, hogy átvehetted a Pro Agria díjat. Tudom, büszke voltál, hogy szeretett városod elismeri életművedet, azonban abban is biztos vagyok, te valóban úgy érezted, az igazi érdem a szív titkos kamrájában terem.

Őrzöm emlékeimben, mint sok-sok egri és Eger környéki ismerős, építtető és barát – Vass Zoltánt, az építészt – esőben, hőségben, csikorgó hidegben –, állványok égi magasán.

 

Domokos Sándor

Gondolatok a TIME magazin

“Üdvözlet a határvonalról” c. cikkével kapcsolatban

(TIME 2000. aug.7. Postcards from the Edge)

A világszerte ismert Time magazin 2000. augusztus 7-ei száma tudományunk mai élvonaláról értesíti az olvasót. Évezredes tapasztalat, hogy a tudomány döntően befolyásolja világszemléletünket. A nemrégiben megjelent átfogó értékű könyve Paul Jonsonnak, melynek címe “A modern kor” (ISBN 963 9302 201) mindjárt a bevezetőben rávilágít arra a hatalmas befolyásra, amit Einstein relativitáselmélete gyakorolt korunk gondolkodására. A Times magazin cikksorozatából hasonló fontosságú új meglátásokról értesülünk. Megtudjuk a DNS-analízissel kapcsolatban, hogy a tengeralatti tűzhányókból feltörő láva közelében, az izzó forróságban új létformákat fedeztek fel. Mindeddig a biológia elképzelhetetlennek tartotta az élet lehetőségét ilyen hőfokon. Ezzel a ténnyel megdőlt az életnek az a szokványos meghatározása, amit a tudomány megdönthetetlennek vélt ezidáig. Sherry Cady, a Yellowstone Park hőforrásainál kutatva olyan életformákat fedezett fel, melyekről elképzelhető, hogy a világűr más planétáin is életképesek. Ennek ismeretében az élet földi eredetét is revízió alá kell venni.

A Times ugyanezen száma arról is értesíti az olvasót, hogy a kvantummechanikát, mely a mikrokozmosz vizsgálatánál eredményesen használható, és az általános relativitáselméletet, mely a makrokozmosz vizsgálatánál bizonyult sikeresnek, eddig nem tudták közös matematikai egységbe foglalni. Most ez a matematikai egység, az úgynevezett “Grand Unifying Theory”, röviden GUT, amit sem Einstein, sem Stephen Hawking nem tudott közös alapra hozni, most a Harvard egyetem 32 éves tanárának, a dél-amerikai származású Juan Maldagerának sikerült a “string teória” segítségével. A “string elmélet”, mely egy új elképzelés az elméleti fizika terén, azt felhasználva ez a dél-amerikai professzor megoldotta ezt a problémát. A cikk szerint a fiatal elméleti fizikus “…mintha varázsvesszőt forgatna, úgy veszi-teszi a különböző egyenletek szőlőfürtjeit egymás mellé.” A furcsa szimbolikus egyenletek fürt-sorával kapcsolatot teremt az atomalatti részecskék erős és gyenge nukleáris (mikrokozmosz) energiája és a feketelyuk megdöbbentően gigantikus gravitációs (makrokozmosz) energiája között. Ezzel az új teóriával mindkettő karakterét egy átfogó matematikai formulában mutatja be. Ezzel egyidejűleg egy másik teoretikus fizikus pedig az “ellengravitáció” matematikai formuláján dolgozik, amit a maga idejében Einstein lehetetlennek tartott.

A biológia területén egy másik új felfedezés hozta zavarba a régi elvek híveit. Eddig egy biológiailag biztosnak ismert tétel azt állította, hogy az ideg- és agysejtek nem regenerálhatók. Ez megdőlt. Fred Gage neurobiológusnak újabb kísérlete ennek az ellenkezőjét bizonyította. Hasonlóan megdöbbentőek azon beavatkozások a természet rendjébe, amit a gyógyszeripari vállalatok folytatnak. Ezen cégek laboratóriumi eljárással mesterséges vegyületeket állítanak elő, melyeknek megváltoztatott fehérjeszerkezete gyógyszerként kerül a piacra. Ezek a mesterségesen előállított anyagok olyan forradalmi változásokat okozhatnak, melyek csak hosszú távon ismerhetők fel, de mivel óriási anyagi hasznot hajtanak a cégnek, forgalmazásuk még nem gátolható.

Ezek a TIME magazin tudományos rovatának legújabb szenzációs hírei.

Ezzel egyidejűleg egy másik hírlap arról tudósít, hogy különleges gázok közegében a lézersugár a fény sebességénél gyorsabban terjedő hullámokat is képes gerjeszteni. Ezzel a mai tudomány átlépte az Einstein által megjelölt 300. 000 km/másodperc sebességi határt, amit abszolútnak hittünk Univerzumunkban.

Mindezek a határátlépések a világszenzáció erejével hatnak!

De miért van ez a nagy megdöbbenés? Ha a múlt század emberének arról beszéltünk volna, hogy egy évszázadon belül a Holdon fogunk járni, az teljesen hihetetlennek tartotta volna állításunkat. Az, hogy a kézzelfogható anyag mellett egy “ellenanyag” is létezik, szinte abszurdnak látszott. El sem lehetett képzelni, hogy képeket lehessen átvetíteni a tengeren túlra. A múlt század emberére a rádió és az űrrepülés lehetősége szintén csak fantáziaként hatott, mert ellentmondott akkori “biztos tudásuk”-nak. Hiszen a Francia Akadémia két századdal előbb még kategorikusan kijelentette, hogy a levegőnél nehezebb tárgy nem repülhet. Azóta sok más “lehetetlenség” valósult meg.

A jövő tudománya még számtalan meglepetést tartogat számunkra. A mi előrevetítésünk a jövőt illetően olyan rövidtávú, mint a vonalzóval húzott egyenes vonal, melyről határozottan állítjuk, hogy “egyenes”, pedig csak a földfelület görbületének a szegmense, és mint ilyen, valójában az ívnek egy része. Szűk látókörünkben azonban ezt nem észleljük. Ha a görbe alapból kiindult egyenest hosszú távra kivetítjük, akkor az, mint a kör tangense, az ívtől eltérő irányt mutat. Hubert Reeves, a közismert kanadai asztrofizikus úgy fogalmazta ezt meg “Malicorne” c. könyvében, hogy a mi előrevetítésünk csak a valószínűségi horizont (probability horizon) keretén belül érvényes.

A tudásunk sok új felfedezése ellentmondani látszik az előzőknek, habár ez sokszor csak látszat. Az alapjában téves nézetek, mint a szférák zenéje, vagy a rádióhullámokat vezető éter, mind feledésbe mentek már. Azok a tételek viszont, melyek alapjukban helyesek, azok csak átértékelődnek. Az újabb felfedezés nem csökkenti, hanem kiterjeszti annak érvényességét, és egyben új irányával szélesebb alapokra fekteti azt. Például a Newton által lefektetett égitestek mechanizmusa nem dőlt meg az Einstein-féle relativitáselmélet bevezetésével, csak szélesebb alapokra terjedt ki.

Az új felfedezés, bár régi ismeretünk revideálására kényszerít, de nem szükségszerűen hazudtolja meg azt, amiből kiindult. A búzamag, mikor kicsírázik, még mindig ugyanaz a szubsztancia, mint volt, de ugyanakkor az élet erejétől hajtva egy minőségileg fejlettebb formában bontakozik ki. Ezen a ponton az élet megjelenésénél a fejlődéssel kapcsolatban elérkeztünk arra a pontra, ahol az egyre szélesedő tudáskör horizontjának észlelésével egy új kérdés merül fel:

“Hogyan viszonyul az érző, kétkedő, kereső, belső igazságérzetével, öntudattal és önértékeléssel megáldott (vagy megvert) EMBER SZEMÉLYISÉGE, ezekhez az új tudományos ismeretekhez?”

Mert végül is, ha ezt a viszonyt nem tudom önmagam számára tisztázni, akkor minden tudás-kiszélesedés, minden újabb megdöbbentő megállapítás értelmetlenné törpül. Ha nem tudjuk bensőségünket kielégíteni úgy, hogy értelmet adjon egyéni személyes életünknek, akkor minden törekvésünk, kutatásunk és töprengésünk úgy pattan szét, mint egy buborék.

A sokszor életcélként emlegetett “boldogság” egy olyan fogalom, mint az üres edény. Az edény űrtartalma lehet változó nagyságú, de tartalmának értéke nem a mennyiség, hanem a minőségtől függ. Mindenki más tartalommal töltheti meg ezt az edényt. Van azonban egy általánosan elfogadott, de nem definiálható minőségi érték, amit köznyelven "“ERÉNY"-nek nevezünk. Csak ez töltheti ki értékkel ezt az űrt. Ez egy szubjektív alanyiságra épülő meghatározás, és mégis egy általánosan elismert értékformula. Az edény, mely az Erény értékét magában foglalja, az EGÉSZ, melyen belül a RÉSZEK lehetnek jók vagy rosszak, szépek vagy csúfak, pozitívak vagy negatívak, de értékük egységesen benne foglaltatnak az Egészben. Legjobb személtető példa erre a jin-jang szimbóluma, ahol a fehér-fekete, férfi-nő, pozitív-negatív, vagy ha tetszik aktív-passzív kettősség a kör egybefoglaló formáján belül elválaszthatatlan egységet alkot.

Az Erény értékrendszere tudásunktól független. Erre bizonyíték az, hogy minél többet és többet tudunk a fizikai létről, a jövő iránti bizonytalanságunk érzése ennek arányában növekszik. A tudás nem szünteti meg a céltalanság érzését! Hogyan is tudná megszüntetni, hiszen a táguló ismerettel egyre több bizonytalansági tényező lopakszik be ismeretünk egykor szilárdnak vélt rendszerébe! A TIME magazin példái mutatják, amint a múlt biztonságát újabb és újabb felfedezések döntik halomra. Ezért a kiszélesedő tudás nem megnyugvást, hanem nyugtalanságot ébreszt a felszínes gondolkodóban. Tudásunk egyre jobban ráébreszt a Föld bioszférájának felelőtlen rombolására. A tudás fényében egyre jobban látjuk a fogamzásgátlás, a genetikai beavatkozás, a mesterséges életben tartás, a gén által a kezünkbe adott bűnözési lehetőségek és az atomenergia használatának szennyezésveszélyét. A tudás adta az ember kezébe az ön-, sőt a világpusztítás hatalmát, és a jövő emberének az erényhez való viszonya fogja eldönteni, hogy az az élet, vagy a pusztulás lesz a jövő iránya.

A tudás fényében döbbenünk rá arra, hogy a daloló, verselő, festegető, tréfáló, zenét komponáló, nevető és síró, haszontalanul játszó, sokszor jó, sokszor gonosz, de éppen ezért függetlenül szabad ember valahogyan nem illik bele a pusztán anyagilag determinálható létezés keretébe. Pont a tudás fényében látjuk, hogy van a létezésben egy felismerhető fejlődési rend. Erről a fejlődési rendről tudjuk, hogy nem az ember teremtette, hanem csupán ráeszmélt annak törvényszerűségére. A tudomány felismeri a már meglévő rendet, de annak MIÉRT-jét nem tudja. Nem tudja, hogy ami van, “miért” van úgy, ahogyan van. A tudomány fel sem teszi ezt a kérdést, mert tudja, hogy nem tudja a választ. Az emberi tudás paradoxonja az, hogy azt is tudja, amit nem tud! Ismeri a gravitációt, az elektromágnesességet, a részecskék vezérlő vonzó-taszító törvényeit, de nem tudja, miért van mindez úgy, ahogyan van. Főleg azt nem tudja, honnan ered az a logikai rendszer, melynek segítségével a jelenségek “hogyan”-ját az ok-okozat összefüggésében magyarázva, azt igaznak fogadja el. Amíg a “hogyan”-ra figyelünk, az “élet”-be oltott fejlődés dinamikája újabb és újabb létformákkal lepi meg a kutatót. Aki csak a “hogyan”-ok sikeres felismerését észleli, az megszédül saját hamis nagyságától. Nem veszi észre, hogy a “miért-“re nem tud választ adni. Az empirikus gondolkodás fanatikusai azzal ámítják magukat, hogy a megfejtés csak idő kérdése. Előbb-utóbb minden megmagyarázható, amint azt a GUT (Great Unifying Theory) esete mutatja. Ez a rövidlátás Laplace jövőt kiszámító Démonjának feltételezéséhez hasonlít. A Göddel-féle teoréma már a matematikai eredmények abszolútumát is megdöntötte. Az ilyen gondolkodás az élet-halál dinamikus körforgásában csak egy zárt, egyszintű kört ismer fel, melyben a lét forog ugyan, de nem emelkedik. Nem veszi észre a fejlődés felfelé törekvő tendenciáját.

De az átfogó képben gondolkodó és intuíciójára is hallgató merő ember felismeri az emelkedést, mely nélkül nincs fejlődés. A részletekben elmerülő perspektíva csupán a mérhető anyagi változásokat észleli, és a nem-mérhető minőségi fejlődést ignorálja.

A kontemplatív megfigyelő érzékeli a fejlődés felfelé irányuló lépcsőfokait, melyek 1. A szimplából a komplex, 2. A kötöttből a szabad, 3. Az anyagiból a spirituális létformák felé haladnak. Egyszerűen fogalmazva a fejlődés céliránya az anyagon túli szellemiség. Ez magára az emberre vonatkoztatva azt jelenti, hogy az ember testisége a fejlődéssel egyre tágul, és több és több lelkiség, vagyis “spiritualitás” befogadására lesz képes.

Ez a képesség azonban nem passzív növekedés eredménye, mint az anyag akkumulációja, hanem a befogadásra kész ember vágyától függ. Hogy személyiségünk táguló lelkisége milyen tartalmat fogad be, az nincs ránk kényszerítve. Az erényre vágyódni kell! Azt óhajtani és keresni kell! Az ajtó csak a kopogtató számára nyílik meg! Egy korszerű metaforát alkalmazva, képzeljünk el egy kozmikus rádióállomást, melynek kisugárzása minőséggel hatja át az Univerzumot. Ez az állomás szüntelenül a Világszellem programját sugározza. Minden személy képes arra, hogy ennek az adónak a hullámhosszára ráhangoljon. De nem minden ember hajlandó ezt a nagyon komoly kötelezettséget követelő adásprogramot hallgatni. Ez már az egyéni szabadság kérdése, vagyis az ember szabad akaratának megnyilatkozása. Ez pedig emberi méltóságunk alapja. Enélkül az állatvilág ösztön-kényszere lenne cselekedeteink rugója. Hajlamosak vagyunk arra, hogy azokat, akiknek adó-vevő készüléke fizikailag megsérült, szellemileg is sérültnek minősítsük. Pedig csak a készülék hibája miatt nem képesek személyi bensőségüket embertől-emberig közölni. A Világegyetem sugárzását azonban továbbra is érzékelik. Lehet valakiben egy hegedűművész zsenije elrejtve, de ha hegedűje törött, képtelen a lelkében élő dallamokat másokkal közölni. Hiszen az ember maga is kommunikál egy benső hullámhosszon, ami több a prózai szavaknál. Lelkében érzékeli a Mindenség sugallatát, csak embertől-emberig nem képes közölni saját érzésvilágát. Ha a sérülés csak fizikai, azt át lehet hidalni. Beethoven süketen is tudott komponálni. Ki tudja, milyen gyönyörű képek élnek egy vak ember belső vízióiban. Ki tudja, hogy egy született süketnéma milyen képességekkel rendelkezik? Az agy adó-vevő készüléke, ha elromlik, az egészséges lélek nem tud kifelé megnyilvánulni. De a belső megfigyelő, a lélek továbbra is érzékeli az Univerzum hozzá szóló kisugárzását.

Egyéni rádióvevőnk természetfölötti képességét racionális tudással sem bizonyítani, sem megcáfolni nem lehet. Az istenhit mellett éppen annyi érv szól, mint ellene. A pohár félig telt-e vagy félig üres, az mindenkinek az egyéni döntése. Sokáig élt az a tévhit, hogy egy fizikai tömeget nyugalmi helyzetéből csak egy másik mozgó tömeg fizikai ütközése képes kimozdítani. Ma már tudjuk, hogy a láthatatlan energia hatása is fizikai valóság. Éppen olyan jogom van szabadon hinni a lélek misztikus erejében, mint aki tagadja ezen rádióhullámok létezését. A hit nem babona, és nem tudatlanságból fakad. A valódi hit nem tesz senkit elavult eszmék vak követőjévé, még kevésbé hitének erőszakos hirdetőjévé. A kapu nyitva áll minden ember misztikus vonzódása számára, mely nem fizikai erővel kényszerít a belépésre, hanem a HIT vonzásával hangolja rá az embert az erény misztikumának követésére.

 

Cserniczky Dénes

Micsoda különbség!

II. János Pál pápa kemény szavakkal ostorozta az úgynevezett VAD KAPITALIZMUS-t, mely az ő Istene fölé helyezte az új istent, a pénzt. Ostorozta a pénz megszerzésének kegyetlen formáit, elítélte a családromboló hatását, elítélte sok negatívuma mellett az ember jellemére, karakterére gyakorolt katasztrofális befolyását. Én is írtam régebben a pénz szerepéről ennek az újságnak a hasábjain. Azóta alig telt el pár év, és én nosztalgiával gondolok vissza a “régi szép időkre”, amikor még a mai pénzbirtoklási láztól elvakult, útjából mindenkit elrugdosó, könyörtelen pénzcápákhoz képest szinte még jámbor szerzetesek és apácák ügyködtek a pénz cirkuszi arénájában.

Jó tett helyébe jót várj! Közmondás. A közmondás pedig évszázadok tapasztalatának emberi és társadalmi lecsapódása. Évszázadokon át úgy élt az ember, azzal a mindennapi erkölcsi gyakorlattal, hogy ha jót tesz valakivel, azt az a valaki jóval fogja viszonozni. Ez egy természetes életérzés és íratlan törvény volt. Természetes, mert ebben az életfelfogásban, ebben a gyakorlatban élte mindennapjait. Idegsejtjeibe beépült, automatikus karakterformáló erő volt ez, melyet látványosság és nagy csinnadratta nélkül nemzedék nemzedéknek adott át. Hol, mikor bolondult meg az a világ? Mikor lett a szálfaegyenes jellemből nádszál-hajlékonyságú napraforgó? Tudjuk?… Igen, tudjuk, mikor.

Sokan, sokszor elsiratták már ezt a népet, ezt a nemzetet. Költőóriások, népdalteremtő zsenik, nótaszerzők reményvesztett víziókban álltak a sír körül, hol nemzet süllyed el. Azt mondják, erre a mindenre jelzőt találók, hogy depressziós, sírva vigadó nép vagyunk. Ha vennék a fáradságot és végignéznének történelmünkön, akkor egy percnyi nyugalmat nem találnának. Háborút háború követett, hol az ellenséggel, hol egymással. És ezeket a nagy százalékban vesztes háborúkat megtorlások, börtönök, kivégzések követték. Csoda, igen csoda, hogy ez a nép nem roppant össze. Szálfaegyenes jelleme nem tört meg, amíg szinte tudományos pontossággal kidolgozott módszerrel ezt, az utolsó erőtartalékát is felőrölték és a korrupció falanszterébe terelték.

Tízegynéhány éves gyerkőc lehettem. Szokásos országos “állat- és kirakodóvásár” volt Bélapátfalván. Akkoriban hozták azt a rendelkezést a passzusokról. A passzus az állatok adás-vételénél kiállított hivatalos okmány volt. Valami elképesztő roham keletkezett ebből. Nagyapám, ő volt a főjegyző a faluban, hívatott:

- Dinikém, kis unokám, ülj le e mellé az íróasztal mellé. Ne csinálj mást, csak ezekre a passzusokra írd fel a gazdák neveit. Arra ügyelj, ki a vevő, és ki az eladó. Ha ezzel kész vagy, add tovább Valikának!

Én írtam, írtam, továbbadtam. Írtam, írtam, továbbadtam. Hirtelen egy hang:

- Főjegyző úr, minek ez a papír?

- Nézze, János, maga eladja a tehenét. Hogy erről legyen írásos papír, hogy maga megkapta a vételárat, hogy maga egészséges állatot adott el, és ha netalántán valami vita támadna maguk között, itt a papír, legyen mire hivatkozni.

A gazda előrelépett, nyújtotta jobbját, mintha képzeletbeli üzlettársával akarna kezet fogni, hogy ezzel pecsételje meg, évszázadok óta törvénnyé nemesedett kézfogással, az üzlet létrejöttét, keményen szembenézett nagyapámmal:

- De főjegyző úr, nem elég az én becsületes kezem?!

Ezzel a nagyapámmal történt a következő eset.

Abban az évben halt meg édesanyám. Feleségemmel úgy gondoltuk, az árván maradt család töltse együtt a karácsonyt. Ehhez még hozzájött, hogy abban az évben autótulajdonos lettem. Rettenetesen nagy szó volt. Budán, ahol laktunk a Nagyenyed utcában a néha betévedt áruszállító teherkocsikon kívül, írd-olvasd három, azaz három személyautó volt. Országosan is az volt a helyzet, hogy kb. negyvenezer gépjármű koptatta az országutakat. Mondom, rettenetesen nagy szó volt.

Megbeszéltük a menetrendet. Az akkor hatéves kislányommal, Marcsikával beültünk az Opelba, és irány Gyöngyös. Előzően lelkére kötöttem Zsuzsi húgomnak, aki a gyöngyösi kórházban dolgozott, hogy cseréljék ki a gipszet a nagyapám kezén. Az történt ugyanis, hogy az öregúr 84 évesen eltörte a karját.

Megérkeztünk. A gipsz nem volt kicserélve. Rohantunk a kórházba

- Zsuzsikám! A gipsz…

- Nem kell. Begyógyult.

84 évesen. Három hét alatt. Ilyen bükkfakemény ember volt.

Megint beszálltunk. Most már teljes létszámmal és irány Budapest. Engem a büszkeség majdnem szétvetett egész úton.

Megérkeztünk.

- No, nagyapu, milyen az autó?

Csend.

- A hintó jobb volt!

Lelkes Miklós

Gondolatok, aforizmák

 

 

 

Ha figyelmesen körülnézel, az ismertetlenben is sok ismerőst találsz.

Minden újból, bármilyen cifra öltözetben jelenik meg, a Múlt arca is felédnéz. Sokszor túlságosan is az!

A hegyek az utadba állnak, ha messzire akarsz jutni. Ám egy-egy ilyen hegy-akadály csúcsáról olykor igen messze láthatsz, így a kellemetlen, erőt-próbáló akadály végül segít is neked, a vándornak.

Van olyan pillanat – szokták mondogatni –, amiért érdemes volt élni, és olyan is, amelyikért érdemes meghalni. A két pillanat gyakran egy és ugyanaz. Az igazi élet és az igazi halál ikertestvérek.

Gyakran igen díszes, hivalkodó kalapja van annak, aminek semmi alapja.

A szívtelen szíve a legbetegebb.

A bajban olykor csak magadra számíthatsz, de ha csak magad veszed számításba – abból előbb-utóbb baj lesz.

Szomorú vagyok, mert nem hihetek abban, amiben szívesen hinnék.

Az ifjúság az életet öröklét-évtizedeknek hiszi, az időskor visszatekint és meglepetten látja: csak néhány tünékeny percből-pillanatból állt.

A legjobb nyugtató nem gyógyszer, hanem az, ha az embert nem idegesítik. Érdekes, hogy azoknak, akik a lakosság mentálhigiénés állapotáért felelősek (elsősorban a politikusok többségére gondolok), ez egyáltalán eszükbe se jut.

 

Patkós Attila

A százados úr és legénye

A nyolcrét hajtott levél bizony jócskán megsárgult. Volt ideje rá. 1942. július 4-én írta egy magyar honvédszázados “valahol Oroszországból” – haza.

Negyvenkettő nyara. A katonák már egy hosszú, lucskos őszt és egy dermesztő, halált hozó telet töltöttek kinn Ukrajnában, Belorussziában, majd közel Moszkváig nyomulva, orosz földön. Fél év múlva még ekkor a második magyar hadsereg pusztulásáig.

Negyvenkettő nyarán a tábori írógép mellett ülő fiatal tiszt már sok mindent tud, sok mindent sejt. Bőven volt alkalma megtapasztalni, mi is az a háború. A harc célja körüli kételyek, ellátási gondok, meg-megújuló partizántámadások között vajon kinek írja “tábori posta 115/54” jelzetű, fenti keltű levelét?

Ki gondolná, hogy nem vezérkari feletteseinek, otthon maradt szeretteinek, hanem Jóska nevű legénye apjának kíván üzenni. A bajtársiasság különös példája bontakozik ki soraiból.

“… Már régen tervezem, hogy levelet írok, amiben fiáról és sorsáról értesítem. Munkám azonban annyira elfoglalt, hogy nem jutott rá idő. Jóska már harmadik éve katonám, és több mint két éve van mellettem. Az én újoncom volt, nálam tanulta ki a katonai elemit, és később is állandóan a kezem alatt szolgált. Együtt voltunk Délvidéken és most egy hosszú nyolc hónapot töltöttünk együtt, igen nehéz szolgálatban kinn, Oroszországban. Ez alatt az idő alatt fiát, mint embert és katonát egyaránt megismertem. Mindenki olyan katona lesz, amilyen ember volt. És hogy valaki milyen ember, azt szüleitől örökölt tulajdonságai és neveltetése szabja meg. Jóska becsületes, szerény, tisztelettudó, mélyen hazafias érzésű, kötelességét minden körülmények között teljesíti ember, és ugyanilyen katona is. Ön és kedves hitvese büszke lehet fiára, mint gyermekére, éppúgy, mint emberre, katonára.

A hosszú idő alatt, amit Jóska alattam szolgált, soha a legkisebb baj sem volt vele. Példaképe volt az egész századnak, mint feltétlen becsületes, kötelességtudó katona, nekem pedig jóban-rosszban segítőtársam, a szó legnemesebb értelmében, bajtársam.

Jutalmaképpen nemcsak neki, hanem szüleinek – na, és nem utolsósorban kedves menyasszonyának is – azzal okozom a legnagyobb örömet, hogy a legelső alkalmat kihasználva leszerelem. Pedig nekem nagyon hiányozni fog, és alig hiszem, hogy még valaha is ilyen derék katonára akadok, akit a legteljesebb bizalmamba fogadhatnék.

Kérem kedves menyasszonyának is megmondani, hogy igazán csak örülhet neki, hogy ilyen derék legényre esett a választása, mert a becsületes és hű szív minden földi vagyonnál többet ér.

Most, amikor Jóskát visszaadom a civil életnek, kívánom az egész családnak, hogy igaz, nagy örömükre szolgáljon ez, mint ahogyan tudom, ő is milyen örömmel siet az általa szeretett és sokat emlegetett övéi közé.

Abban a reményben, hogy még lesz alkalmam megismerni az egész családot, mindnyájuknak üdvözletemet küldöm

Szabó százados”

Eddig a levél.

A hősökről Hunyadiak, Szondik, Zrínyiek jutnak eszünkbe… Nekem Szabó százados úr és legénye is. Az idézett sorok nemeslelkűsége magasztalja szememben a tisztet, akinek a háború áldatlan körülményei között is volt figyelme, aggodalma, önzetlen embersége (mindezek tetejében stílusa is!) leszerelő katonája szüleinek megírni ezt a minden kitüntetésnél többet mondó elbocsátást.

De vajon mitől válhatott az egyszerű tisztiszolga “az egész század példaképévé”, a tiszt úr barátjává? Attól, hogy snájdig legény volt (a körzetbe látogató tisztek gyakran dicsérték Szabó századost szerencsés választásáért, a jó kiállású, pedáns, ápolt katona láttán)? Aligha, hiszen a küllem és külcsín nem érdem. Mint legtöbbször hátramaradott, a harcban sem járhatott az élen. Az otthon géppuskás kiképzésben részesülő fiú talán csak eltévedt golyóval okozhatott kárt emberben, hisz’ az ő feladata a tiszti szállás tisztántartása, a mosás, a közvetlen cipelés volt.

Mivel vívta ki hát mégis ezt a leszerelést hozó és büszkeségre okot adó levelet? Mert tán csak nem részesült ilyenekből az egész század…?

Talán azzal, hogy még őszön, a frontra jövet a vagon keskeny ablaka előtt állva elcsodálkozott az addig általa álmában sem látott északi Kárpátok fenyvesek közé szorult vágtató folyóinak, patakjainak szépségén? Vagy, mert hirtelen sóhajtva fordult el az ablaktól az első töltésmenti sisakos fejfák láttán…?

Lemberg, Kijev, s oda föl, a végtelennek tűnő Dnyeper partján Nyezsim, Csernyigov, Gomel, majd a Brjanszki erdő, mely mi mindenről beszélhetne… A huszonkét (rettentő fagy miatt) napokig temetetlenül magukkal hurcolt honfitársaik tetemei, köztük a nyitott, kékszemű kispesti fiú, aki egy villámcsapásként lesújtó repülőgép-támadás iszonyú tüzében festette vérével pirosra a hómezőt…

A “jóban-rosszban segítőtárs” ekkor siratja el mindkét lábára végzetes sebet kapott, szomszéd falubéli bajtársát, ekként:

- Mihály, Mihály, hogy történhetett ez veled…?

Parányi jégdarabkákat ezernyi üvegszilánkként eszelősen arcokba vágó hóvihar, tábori karácsonyfa gyertyával, sírjukból kifordított, lemeztelenített magyar katonák, jámbor anyóka tehénnel, nehéz katonaládák, ló után kötött, halálig húzott, magyar csizmát zsákmányolt ukrán partizán, felszedett vasúti talpfák esti tüzénél német, olasz és magyar nyelven egyszerre felcsendülő, szárnyaló katonaének, keserűség, könny, halál, hálásan mosolygó gyermekek, segítségért pislantó lányok, erdőszélre kitévedt őzek, ábrándok, álmok, hő imák és meghallgatások.

Hazatérés. Leszerelés.

“Együtt voltunk Délvidéken… és most Oroszországban…”

Ők tudják igazán, mit jelent a háború!

Csak őt tudhatják, mikor, hogyan és miért lettek bajtársakká.

Még tart a pusztulás, amikor az ifjú százados újra találkozik Jóskával, aki civilbe öltözve bemutatja neki menyasszonyát. Barátok azonban nem lehettek. A béke beköszöntével a tisztnek nyoma veszett. Alighanem Ausztrália fogadta be, vagy tán valami más tája a világnak.

Tőle emlék mára egy maradt csupán: a nyolcrét hajtott, megsárgult levél.

Ám ez az emlék beszédes! “Mindenki olyan katona lesz, amilyen ember volt…” Két derék katonáról tanúskodik ez a levél…

S hogy mi lett a legénnyel? Róla többet tudni. Őszfejű öreg mára, ezernyi virágot termő, hatalmas kertjében – Mit kertjében, “arborétumában”! – napestig szorgoskodik.

Tavaly ünnepelték aranylakodalmukat – persze, hogy az egykori menyasszonnyal!

Ünnepszámba megy, és örvendeznek, ha meglátogatják fiaik, unokáik.

Egyszóval él a “kötelességtudó katona”, s néha régmúlt dolgokról mesél, nekem is. Az Édesapám.

Sebestyén János

Idõsek a közéletben

Heves megye csaknem 326 000 lakosából 110 000 fő részesül rendszeres nyugellátásban, és közülük több mint 90 000 fő saját jogú nyugdíjban részesül. Ez az összlakosság egyharmada. A 65 évesnél idősebbek száma pedig a megye lakosságának 24%-a. Heves megye az ország egyik legöregebb népességű megyéje. Ebben a rangsorban megyénk a harmadik helyen áll.

Felmerül a kérdés: igényli-e a közéletben való részvételt és ráér-e, és mikor, mire a nyugdíjas?

Az idős ember is egészségi állapotától függően részt vesz a kisebb és a nagyobb közösség munkájában. Egész élete során megszokta és gyakorolta az aktív közösségi életet a munkahelyén, a társadalmi mozgalmakban és érdekvédelmi szervezetekben.

A rendszerváltás után a civil társadalomban – az elmúlt évtizedekben – új jelenségként, új színfoltként jöttek létre a különböző közösségek, egyesületek.

Úgy gondolom, hogy a jövőben még inkább felértékelődik a civil szervezetek, a közösségek munkája, ha az adott ügy, vagyis a tevékenységük közügyet szolgál! Pl. a szociálpolitikában, a környezetvédelemben, a közbiztonságban, az egészségügyben, vagyis az egész társadalmat érintő fontos kérdésekben. Ott, ahol közösségi szinten kell nyomást gyakorolni a politikára, a döntéshozókra. A nyugdíjas, vagyis az idős korban az ember társadalmi státusza megváltozik, a munkahelyen töltött rendszeres, napi munkával járó munkaviszonyunk megszűnik. De egy számunkra is nagyon fontos dolog változatlan marad. Nevezetesen az, hogy az országgyűlési képviselői és a helyi önkormányzati választásokon ugyanannyit ér a szavazatunk, mint bárki másé!

Ennek jelentőségét még inkább növeli az a tény, hogy az 1998-as választási tapasztalatok szerint a nyugdíjasok 75%-a elment szavazni (a lakosság 58%-ával szemben!)

Ez a korosztály ma is állampolgári, sőt – remélem, nem tűnik túlzottnak, ha azt mondom – hazafias kötelességének tartja a közéleti szereplést, a szavazásban való részvételt és a véleménynyilvánítást. Az idős korúakkal mint választópolgárokkal igenis számolni kell! Ezt felismerve és tudva a különböző pártok is meg akarják nyerni ezt a korosztályt, harcolnak szavazatukért. Ezt tapasztalhatjuk nap mint nap a sajtóban, a TV-ben látott híradásokban, a pártok fórumain.

A felmérések és a tapasztalatok alapján megyénkben az időskorúak 15-20%-a vesz részt rendszeresen különböző nyugdíjas szervezetek, közösségek munkájában. Különösen a nyugdíjas klubok, a hagyományőrző és különböző művészeti csoportok kedveltek. Heves megyében a települések kétharmadában működik nyugdíjas klub. (Országos viszonylatban ez az arány kisebb, csupán a települések egyharmadában van ilyen közösség.)

A nyugdíjas klubok egy része az egykori munkahelyhez és érdekvédelmi szervezetekhez, valamint a lakóhelyhez kötődik, ahol a nyugdíjas ismerősei, volt munkatársai, régi baráti köre megtalálható. Pl. Egerben a városi klub mellett a Dohánygyárban, a Postánál, a fegyveres erőknél, a pedagógusoknál, vagy Hatvanban a cukorgyárban, a MÁV-nál, stb. van önálló nyugdíjas klub.

A megyében is egyre több azoknak a napközis nyugdíjas otthonoknak a száma, ahol az időseknek nemcsak egész napos találkozási lehetőséget adnak, hanem ezekben étkezést is biztosítanak számukra. Az a tapasztalat, hogy ezen nyugdíjas közösségekben kétszer annyi a nő, mint a férfi, 34%-uk pedig özvegy. Az idősek háromnegyed része szenved valamilyen tartós betegségben. A 70 év felettieknél ez 83%. A nyugdíjasok közéleti aktivitása – érthetően – az életkoruk emelkedésével és egészségi állapotuk romlásával egyenes arányban csökken. De mindezek ellenére szavazni elmennek! Az a véleményem, hogy az időskorúak közéleti aktivitása még mindig átlagon felüli. Ezt igazolják a tavalyelőtti “Idősek Nemzetközi Éve” rendezvényein való aktív részvétel, tavaly pedig a millenniumi rendezvények során tapasztaltak. Vagy a legutóbbi nagy összejövetel a Gárdonyi Géza Színházban (november 17-én) az Idősügyi Tanács rendezvényeként az “Idősek Világnapi” sikeres, jó hangulatú ünnepsége.

Ahhoz, hogy a nagyszámú nyugdíjas társadalom saját képviselői bekerüljenek a hatalmi szervezetekbe, az önkormányzatokba, megyénkben megalakítottuk a Nyugdíjasok Választási Egyesületét. Ezzel elértük, hogy 1998-ban önálló listát állíthattunk, és a szavazások eredményeként a Heves Megyei Közgyűlésbe 3 fő képviselőnk került be. Így első ízben önálló NYUVE Frakció alakulhatott. A nyugdíjas frakción kívül még plusz 5 fő nyugdíjas korú képviselő van más frakciókban és plusz 4 fő nyugdíjas tevékenykedik a Megyei Közgyűlés különböző szakbizottságaiban. Véleményem szerint ez az arány jónak mondható.

A megye településein több mint 170 nyugdíjas korú, idős önkormányzati képviselő dolgozik. Néhány községben és két városban nyugdíjas korú polgármester és alpolgármester is van. Az idős képviselőknek több mint 10%-a 70 éve feletti. A legidősebb önkormányzati képviselő 82 éves. A nyugdíjas korú önkormányzati képviselők sikeres fóruma volt a tavaly évvégén megrendezett megyei találkozó, ahol 120 nyugdíjas képviselő vett részt. Úgy döntöttünk, hogy ilyen találkozókból hagyományt kellene teremteni. Így az idei év elején szeretnénk ezt folytatni.

A megyei és települési önkormányzatok jelentős szerepet vállalnak az idősek közvetlen környezetének alakításában, ezért a velük való kapcsolatra, az együttműködésre külön figyelmet fordítunk! A tanács ülésein is szeretném kifejezni elismerésünket azoknak, akik ezt a munkát, megbízatást felvállalják, mindegy, hogy milyen pártszínekben képviselnek bennünket, nyugdíjasokat.

Vannak sajátos problémáink, amit csak mi érzünk és értünk. Véleményünk van, ezért is szükséges, hogy a mi korosztályunk is jelen legyen a közéletben, az önkormányzatokban, ezáltal hitelesen tudják tolmácsolni azokat. Korunknál fogva élettapasztalattal, felhalmozott szellemi és szakmai értékekkel rendelkezünk, amit továbbra is szeretnénk megosztani. A Nyugdíjasok Választási Egyesülete nem politikai párt, nincs politikailag elkötelezve. Olyan egyesület, amely céljaiban és szándékaiban integrálja és átfogja a nyugdíjas korosztály egészét. Védi érdekeit és segíti közösségi életét. Önkormányzati képviselőin keresztül tolmácsolja a nyugdíjas közösségek javaslatait. Itt említeném meg, hogy a Megyei Idősügyi Tanács év eleji ülésén felvetettek alapján 2001-ben a NYUVE társrendezője kíván lenni a nyugdíjas korúak megyei parlamentjének is.

Az idős emberek magukban hordozzák az élet tapasztalatait és a kultúra értékeit is. Ennek jelentősége, az értékeket átadó ereje pótolhatatlan, mert ezt a folyamatosságot is jelenti. A kulturális értékek átadása, a hagyományőrzés nagyon fontos cselekvés, mert ez sikerélményt is ad az idős embernek. Ezek színtere elsősorban a klub. Egy-egy sikeres foglalkozás, szereplés örömet és boldogságot jelent az idős ember számára. A népdalkörök és egyéb művészeti együttesek fellépései a barátságok és a szeretet közös élményét is jelentik. Sok idős ember úgy vélekedik, hogy egy-egy nyugdíjas összejövetel, közös szereplés, közös névnap, színes kulturális esemény alkalmával elfelejti minden betegségét, fizikai és lelki fájdalmát. Szerencsére megyénkben sok ilyen közösség van. Heves megye legaktívabb és legnépesebb nyugdíjas szervezet a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége. Nagy létszámú és aktív munkát végző az Egri Városi Nyugdíjas Szövetség. Sikeres rendezvényei vannak a Nyugdíjas Klubok és Idősek “Életet az éveknek” Heves Megyei Szervezetének. A megyénkben több mint 100 községi, városi, munkahelyi, szakmai nyugdíjas klub tevékenykedik. Ezeken kívül az időseknek vannak még további nyugdíjas közösségei: kulturális hagyományőrző csoportok, népdalkörök, különböző hobbikörök, idősek baráti körei. A nyugdíjas közösségek között együttműködés különösen a kulturális programokban van, így pl. KI-MIT-TD-ok rendezése, falunapok szervezése, kirándulások, tárlatlátogatások szervezése. Egyházi rendezvényeknél búcsúk szervezése. Sikeresek a kistérségi kulturális találkozók is.

Vallom, hogy szükség van a nyugdíjasok, az idős emberek sokfajta közösségeire, szervezeteire, egyesületeire. Ezek adják a nyugdíjas mozgalom sokszínű programjait. Ezeket segítik a helyi önkormányzatok. Otthont pedig elsősorban a művelődési házak, Egerben pedig a Megyei Művelődési Központ biztosít számukra. Ezektől az intézményektől segítséget kapnak rendezvényeik előkészítéséhez és megtartásához. A kulturális intézmények nélkül az idősek közösségei nem tudnának működni. Köszönet érte!

Megyénkben is több ezer azon nyugdíjasoknak a száma, akik részt vesznek különböző nyugdíjas közösségek vezetőségeinek munkájában, szervezik az idős emberek programjait, intézik ügyes-bajos dolgaikat. Nagyon sokszor fáradsággal, a betegséggel sem törődve végzik a felvállalt közéleti munkájukat. Ezért köszönet és elismerés azoknak, akik önzetlenül magukra veszik idős társaik sorsát.

Úgy gondolom, hogy az idős emberek tapasztalatuknál fogva mindent reálisabban látnak. A nagyszülők hangulata, közérzete kihat a közösségre, a családra, sőt a településre és az ország egészére. Erre érdemes odafigyelni. Ezt azért is fontosnak tartom, mert a gyermek és az unoka is figyel a szülőre, a nagyszülőre, ez példát jelent neki. A szűkebb családnál, de a nagycsaládnál is lényeges az öregek összetartó ereje! Ebből az az üzenet, hogy szükséges a példaadás a közösségi életre, egymás iránti tiszteletre és szeretetre, a szorgalmas munkára. Az a feladatunk, hogy ezt, amíg csak tudjuk, őrizzük és továbbadjuk, továbbvigyük, mint egyetemes értéket!

Valamennyiünk közös feladata és törekvése kell hogy legyen a nyugdíjasokkal, az idős emberekkel való kapcsolat. Törekvésünk, hogy a társadalomtól megkapják azt a gondoskodást, megbecsülést és segítséget, amely az egész életútjuk alapján megilleti őket!

 

Renn Oszkár

Értük szólt a harang

A föld: az anyaöl – s a kripta mélye:

Folyvást temet – és folyvást szül a méhe.

(Shakespeare)

Alig harangozták el a delet, amikor az udvarház tornácára kilépett egy egyenes tartású, kontyba kötött hajú, büszkeléptű asszony és komor tekintetével a gazdasági udvar felé nézett, mintha valakit keresne. Nem látva az udvaron mást, csak a gémeskút mellett egy teknőt súroló lányt, annak kiáltotta harsányan:

- Emma, keresd meg azonnal a Kisandrist és küldd fel hozzám tüstént!

Választ nem várt, megfordult és bement a házba.

Emma, a legfiatalabb cselédlány szaladt a lóistállóba a lovászfiút megkeresni, mert Julianna asszony igen szigorú volt, és a nagyasszony betegsége óta kemény kézzel tartotta a rendet az udvarházban.

Kisandris szaladt is a gazdasági udvaron át jelentkezni az asszonynál. Mire a tornácra érkezett, Julianna asszony már jött is ki türelmetlenül a házból:

- Na végre, itt vagy! Nyergeld azonnal a Pejkót és vágtass János úr után! A Tag-pusztán valószínű megtalálod. Hajnalban odament, mert valami kórságban megbetegedett két tehén. Ha onnan már elment Nagyszeg-pusztára, akkor utána mégy és ott megtalálod. Mondd meg neki, hogy én üzenem: azonnal jöjjön haza, mert a nagyasszony nagyon rosszul van és a szülési fájdalmak is váratlanul megkezdődtek. Róza nénit, a bábaasszonyt és Krastinics doktort már idekérettem. Siess! Most ne kíméld a lovat!

Az alig tizenhat éves lovászfiú, akinek családja már nemzedékek óta szolgálta János úr őseit is, bólintott és rohant az istállóba Pejkóhoz, a lovához. Percek alatt felnyergelt és már vágtatott is megkeresni a gazdát a csallóközi tanyavilágban.

János úr minden hétköznap hajnalban a reggeli és néhány perces, feszület előtt térdelve elmondott ima után, fél ötkor indult hajnalban tanyáit meglátogatni könnyű bricskájával, mely elé kedvenc törzskönyvezett kancáját, a Tinát kellett befogni. Évtizedek óta személyesen felügyeli gazdasága munkáját. Tán még családjának tagjai sem ismerték tulajdonai, bérleményei kusza szövevényét, de ő magabiztosan irányította a termelést, az állattenyésztést és kereskedelmet egyaránt. Az 54 éves, munkaedzett, alig őszülő, bajuszos, még mindig szemrevaló férfi, falujának legtekintélyesebb birtokosa, sok embert foglalkoztató munkaadója volt. A mélyen vallásos úr két feleséget már eltemetett. Első felesége öt gyereket szült neki, akik már önálló gazdálkodók lettek, amikor apjuk harmadszor is megházasodott. Gyönyörű, fiatal felséget választott, egy aranyosi birtokos idősebbik leányát, aki 24 évvel volt fiatalabb nála. Farkas Lujza szerelmes lett a vonzó és gazdag férfiba, és két gyermekük is született. Harmadik áldott állapota alatt az asszony súlyos beteg lett és rendszeres orvosi kezelésre szorult. Ekkor költözött hozzájuk Lujza nagyasszony édesanyjának testvére, Julianna, aki egyedül élt. Nem ment férjhez, mert szeretett vőlegénye, egy katonatiszt, valami kényes lovagias ügy miatt főbelőtte magát. Julianna asszony felügyelte a háztartást és nagy szeretettel ápolta gyengélkedő unokahúgát, törődött az ötéves kisfiú és hároméves kislány nevelésével is.

János úr a katolikus egyház tanításait szigorúan tartva buzgó hitéletet élt, és ezt családja minden tagjától, de még a szolgálatában állóktól is elvárta. Sokat áldozott a falu és az egyház fejlődésére, és a katolikus templom nagyharangját is ő öntette és emeltette be a toronyba. A falu lakossága el is nevezte a harangot János-harangnak, emlékezve az adakozó jótevőre.

Julianna asszony többször is kijött a tornácra. Messze nézett a lombosodó akácokkal szegélyezett útra. A doktort figyelve ideges lett és rossz előérzettel kerülgette. Az orvos állandóan a vajúdó asszony mellett ült, és légzését, szívműködését figyelte. Arca rezzenéstelen volt, de tekintetében semmi biztatót nem tudott felfedezni. A plébános úr már volt itt reggel, és Lujza, mint mindennap, ma is megáldozott.

A türelmetlen asszony ismét a távolba nézett, de most hiába várta a lovak által felvert port, mert a kései tavaszi hóolvadás vizei még jó mélyen sárosan tartották az utakat. Nem várt tovább, bement a házba.

Kisvártatva ezután robogva behajtott a ház elé az egylovas fogat. János úr nagyon meghajszolhatta nemes lovát, mert a teljesen megizzadt kancáról darabokban vált le a fehér hab, amikor a bricska megállt. A gazda leugrott a kocsiról, kettesével lépett fel a lépcsőkön a tornácra, majd rontott be a szalonba, ahol aztán döbbenten állt meg. Az asszonygyűrű az asztalon éppen egy jótorkú, harsányan oázó csöppséggel foglalatoskodott. Julianna asszony komoly arccal, küszködve valami ki nem mondhatóval, emelte apja felé a hangoskodó csecsemőt:

- János! Kislányod született, négykilós kis duci lány! – Aztán már intett is fejével a háta mögé:

- A doktor benn van nála, téged vár. Menj!

János úr már csukta is be maga mögött felesége hálószobájának ajtaját.

Félóra sem telt el, amikor a gazda az orvossal kijött a hálóból. Julianna asszony, karján a bepólyázott, elcsendesedett csecsemővel, könnyes szemmel állt fel a megrendült férfi előtt, aki rekedten mondta:

- Meghalt. Kérte, hogy Katalin legyen a kislány neve. Neked kell felnevelned, Julianna. Így rendelkezett.

A könnyező asszony összeszorította száját, csak bólintott és arcához emelte a kisdedet.

A gazda, mintha menekülne, indult az ebédlőbe. Közben odavetette a szolgálóknak:

- Az Öreg András jöjjön be hozzám! Más ne zavarjon!

János úr az ebédlőben meggyújtotta a gyertyát az imazsámolyon, a biblia és az imakönyv között álló gyertyatartóban. A térdeplő fölött a falon függött az a feszület, melyet 1906-ban szentföldi utazásáról hozott. A kereszt jeruzsálemi olajfából készült, és minden reggel előtte fohászkodott a Jóistenhez kegyelemért, egészségért, szeretteiért. Most leült magas támlájú, faragott-tölgyfa karosszékébe és kezeibe temetve arcát a hatalmas asztalra könyökölt. Magában beszélt:

- Miért kellett, Istenem?… A harmadik asszonyomat kell temetnem!… Gyönyörű, csendes, szelíd asszony volt… Három kicsi gyermek maradt édesanya nélkül!… Most nagyon kell a segítséged, Uram!…

A gyengeséget nem ismerő és nem tűrő, kemény férfi a tenyerébe zokogott.

Az ajtó halkan nyílt. Belépett rajta az Öreg András, aki legénykora óta hűséges vigyázója volt gazdájának. Már harminc évvel ezelőtt, a K. u. K. hadseregben is tisztiszolgája volt a fiatal huszártisztnek. Kalapját levéve, némán állt a maga mögött csendesen bekilincselt ajtó előtt, és várt ura megszólítására.

János úr lassan felemelte könnyes arcát a tenyeréből és a szótlan, öreg társa nézett:

- András! Miért ver engem az Úristen? Te tudod? A cserzett arcú, kissé görnyedt, lovaglócsizmás öreg vigasztalóan válaszolt a gazdájának, akit gyermekkora óta most látott először sírni:

- Annyi minden bajon átsegítette már János urat az Úristen, hogy most is ád elég erőt a csapás méltó elviselésére. – Elhallgatott és várta a parancsot, amiért hívatta a gazda.

János úr még néhány percig mereven nézett a terítő nélküli asztallap közepére, mint a semmibe, majd megrázta fejét, felállt. A pohárszékhez ment, egy pohárba vörösbort töltött. Lassan, állva kiitta, és az öreghez fordulva már egészen más hangon mondta utasítását:

- Most azonnal indulsz a plébános úrhoz. Ha őt nem találod, mégy a harangozóhoz. Megmondod nekik, hogy azt üzenem és az a kívánságom, hogy még este előtt öt percig szóljon a lélekharang, mert meghalt a nagyasszony, a feleségem. Utána rögtön öt percig zengjen a János-harang, mert megszületett Kiskatus, a kislányom. Menj!

A harangok negyedóra múlva megszólaltak.

***

Az Úr ezerkilencszázkilencedik évében Szent György havában, a huszonnegyedik napon megszületett az édesanyám.

Harangszó és a rügyfakasztó, virágcsalogató tavasz köszöntötték.

Murawski Magdolna

Az erõszak mint “társadalomformáló” erõ

A durvaság, kegyetlenség, erőszakos viselkedés szinte mindennapos jelenséggé vált, olyannyira, hogy olykor alig tűnik fel jelenléte. Senki nem tiltakozik ellene, legfeljebb néha csendes megjegyzést tesznek rá, de tevékenyen nem lép fel ellene senki.

Már-már közhelyszámba megy, menyi agressziót, kegyetlen, durva viselkedésmintát sugall nap mint nap a TV, a tömegközlés, a filmipar, és sajnos vannak olyan könyvkiadók is, amelyek erre a nemtelen műfajra adták fejüket – és prosperálnak, ki tudja, kinek a támogatásával. A gyerekek – a szülők hanyagsága vagy elfoglaltsága miatt -

úgyszólván korlátlanul juthatnak hozzá a “szellemi moslék” tetszetős köntösbe öltöztetett mindennapi kenyeréhez, és mire felocsúdnak, már ők is erőszakosan és durván viselkednek, előbb közvetlen környezetükkel, majd bárkivel a világon, hiszen az erőszakkultusz nem ismer sem értéket, se mértéket.

A közízlést formáló médiumok sajnos olyan emberek kezében vannak, akik méltán szolgálnak rá Márai Sándor keserű ítéletére – “emberi fajzat” –, mert hiszen aki az adott lehetőségekkel élni nem tud, mindig csak visszaélni, az nem érdemel sok jót embertársaitól, főként megítélésben nem. Elgondolkodtató, miféle értékrend szerint él az, aki serdületlen gyermekekre rázúdítja tulajdon frusztrációiból fakadó, visszataszító belvilágát, azaz szellemi melléktermékeit, melyeket semmiképpen nem lehet műalkotásoknak nevezni. Egy világszintű hatalomátvétel kortársai vagyunk, és ez a hatalomátvétel éppen azon a területen zajlott le – immáron múlt időben emlegethetjük –, melyhez sem oka, sem joga nem volt nyúlni azoknak, akik ezt megtették.

Ha csak ötven évet tekintünk vissza, ami művészettörténeti és szellemtörténeti szempontból nem túl hosszú idő, lehetetlen észre nem venni, mekkora különbség volt az akkori és a mostani ideálok között. Nemcsak az volt lehetetlen, hogy valaki egy bűnözőből vagy bűncselekményekből kreáljon ideált, követendő példát, hanem az is, hogy az évszázadok során megalkotott emberi eszményeket módszeresen, durva és erőszakos módon rombolja.

A történelem folyamán már gyakran megesett, hogy egy nép Isten kiválasztott népének nyilvánította ki magát, de az idő többnyire mégis azokat igazolta, akik ebben nem hittek. Ez mint szólam, kiváló eszköz volt arra, hogy egy népet fanatizálni tudjanak vezetői, ám Isten nevében és a kiválasztottság nevében többnyire olyan “nagy tetteket” produkáltak a felfuvalkodott népvezérek, mint amilyen a két világháború is volt. Ezzel szemben mindig létezett egy másik vonal, a kultúráé, mely a másiktól függetlenül, s gyakran annak ellenére hozta létre csodálatosabbnál csodálatosabb termékeit. Azaz elmondható, hogy a kultúra annak ellenére virágozott ott, ahol virágzott, hogy a politikai vezérek, népszónokok, hordószónokok, királyok, vérengző uralkodók, züllött arisztokrácia, nagypolgárság és a tányérnyalók hada azt tették, amit tettek. Vagyis hogy a kultúra, a művészet a szellemi nihil társadalmi környezetében is meg tud élni, jóllehet a civilizáció megszállottjai mindent megtesznek tönkretételére.

Az elmúlt két évtized különösen kegyetlen “terméssel” dicsekedhet. A csúfság kultusza, az erőszak és a pénz istenítése olyan mértéket öltött, hogy a normális kultúrán felnevelkedett ember gyakran aggódik utódai szellemi környezetéért, továbbá az emberiség jövőjéért. Az ún. divatos babák, játékok ma már nem szépek, hanem kimondottan csúfak vagy ízléstelenek. A gyermekkönyvek illusztrációi nem gyönyörködtetnek, hanem sokkal inkább ízlésrombolók. Nem tudni, kinek és minek a nevében történik ez az erőszakos esztétikumellenesség, csupán az tudható, hogy valakinek, valakiknek nagyon fontos, hogy ez így legyen. Akinek pedig ilyen a lelkivilága, az kívül-belül torz és csúf kell hogy legyen. Ezek után már csak az nem érthető, hogy a még egészségesek és szép külsejűek miért nem lázadnak fel azon torz “ideálok” ellen, melyeket rájuk akarnak tukmálni.

Mindezt szinte természetes és magától értetődő módon kíséri az erőszak kultusza. Azaz a szörnyszülött szellemi produkció létrehozói egyértelműen azt bizonyítják, hogy ők maguk nemcsak visszataszítóak, hanem azt a pozíciót, amit betöltenek, kizárólag erőszakos eszközökkel voltak képesek megragadni. Hogy ideáljaik pusztán fizikai természetűek, ezért a lélektorzító törekvés, mert hiszen a bűnöző hajlamú ember számára igen fontos az önigazolás – akár azon az áron is, hogy másokat lerántson a maga szintjére. Ez után már csak egyetlen logikai lépés az “Ej-haj, rókaprém, / más is kurva, nemcsak én…” önigazolósdija, és az ideológia megkreáltatott a nemtelen elvekhez. De ami jól állt Nagy Lászlónak, az egyáltalán nem áll jól azoknak, akik akár a proletár internacionalizmus, akár a globalizáció nevében próbálják uniformizálni az emberiséget, és mindig csak torz irányban, soha nem nemes eszményektől vezérelve. Vagyis torzító szándékkal.

A mai média és “kultúragresszorok” közlendői igen röviden összefoglalhatók, jóllehet jelentős repertoárral bombázzák a Nagyérdeműt mindennapi védtelenségében és szellemi magányában: légy olyan durva, amilyen csak tudsz, viselkedj erőszakosan másokkal, szerezz magadnak pénzt, bármilyen áron, akár sorozatos csalások, bűncselekmények árán is, majd ha ezen túl vagy, ragadd magadhoz a hatalmat és nyilvánítsd ki isteni küldetésedet. Magánéletedben légy perverz, ne riadj vissza semmiféle aberrációtól, de elsősorban légy homoszexuális. Degenerált viselkedésedet tanítsd meg másoknak is, rontsd meg az ifjúságot, nehogy a maga természetességében normálisan találjon viselkedni. Rombold szét a családok közösségét, és beszéld be nekik, hogy te mindenre tudsz pótszerrel szolgálni. Ha mégis boldogtalanok lennének, merthogy nem tudni, mi okból, de nem szívesen engedelmeskednek a fenti parancsoknak, akkor tömd meg őket élvezeti cikkekkel, kábítószerrel, és szoktasd rá őket mindenféle egészségtelen és mérgező dologra, hogy aztán majd úgy léphess fel, mint csodadoktor, akinek egyéb vágya sincs, minthogy kigyógyítsd őket a nyavalyáikból. És végül, ha már akarat nélküli bábot csináltál belőlük, hajtsd őket háborúba, hogy szadista módon gyönyörködhess a szenvedéseikben. Ha már belefáradtak a háborúkba, lépj fel a béke követeként, és járj közben az érdekükben, mintha a háborút nem te tervezted és hajtottad volna végre…

A fentieket akár az aberráltak tízparancsolatának is tekinthetjük, mert hiszen mindennapjainkban tapasztalhatjuk, milyen szigorúan betartják minden egyes sátáni törvényét. S ha már idáig eljutottunk gondolatban, akkor egyértelmű, miféle isteni küldetésről is beszélhetünk a csúfság kultusza megteremtőinek és művelőinek esetében… Az ember veleszületett optimizmusa mégis szolgál vigasszal minderre. A remény emberi létünk hűséges társa, elkísér mindennapjainkban, de segít az egészséges tetterő is, melyet elhivatott fiatalokból gyakran sugározni érzünk. A jövő nem veszett el, mert hiszen a degenerált, az aberrált, a genetikailag defektusos egyén (a perverz hajlamúak orvosilag is igazoltan azok) mindenképpen pusztulásra ítéltetett. Az idő is jó orvos, így begyógyíthatja azokat a sebeket, melyeket gondatlanul vagy szadista szándékkal ütöttek rajtunk. A hit minden élethelyzetben felemel, és elvezet arra a helyes útra, melyet érdemes járnunk. Lelkifurdalás nélkül, tudathasadásos lét, mindenféle ambivalencia és perverzió nélkül. Mindez persze nem mentesíti egyikünket sem az alól a kötelesség alól, hogy mi magunk tegyünk sorsunkért és lépjünk fel az életünket, napjainkat mérgező dolgok, anomáliák ellen. Vagyis hogy felelősségteljesen, s ne erőszakosan formáljuk életünket, környezetünket…

KépzÕmÛvészet

Losonci Miklós A magyar éremművészet Mestere

Czinder Antal munkássága

Csöndben nagyszerű életművet teremtett – pályájának delelőjére érkezett. Szorgalommal, tehetséggel. Minden szobrával, érmével szívósan lépett mindig egyet előre, magasra. Előbbre, magasabbra. Emelkedésében egyenletes.

Köztéri munkái közül jelentős az 1956-os emlékmű Budapesten, a Bakács téren, A Fáy András és Mindszenty József portré, a nyíregyházán fölállított “Merengő” alakja. Domborműves emléktáblái láthatók Budapesten – ezen alkotások Kosztolányi Dezső, Latinovits Zoltán, Rudnay Gyula, Koffán Károly, Pogány Frigyes portréját ábrázolják. Ravenna város aranyérmét kapta 1983-ban, a Soproni Érem Biennálé kitüntetettje, Munkácsy-díjas. Szinte minden magyar múzeumban megtalálhatók művei, de nemcsak a Magyar Nemzeti Gyűjtemény, a Dante Központ Ravennában, a moszkvai Puskin és a londoni British Múzeum is.

A gondolatiság és a manuális bravúr – a mély lelkület és a kéz zsonglőri mutatványa –, együttes energiájuk teszi minden esetben a Czinder érmet emlékezetessé. Fantasztikus a szám is! Több mint háromszáz portré-látvány értelmezi a szellemi égtájakat.

Mértéke lett Ferenczy Béni, de figyelte Somogyi József és Kerényi Jenő törekvéseit is – ez lett akadémiája. Különös vallomása: A festészetet is élő forrásának jelöli: “Mindig nagyon hatott rám a festők világa. Egry József, Bernáth Aurél, Szőnyi István, Kmetty János, Barcsay Jenő munkásságát nagyon tiszteltem. Festői jellegű érméket akartam csinálni, és ez a törekvésem sokáig megmaradt.” Hozzátehetjük, ezen egyedi cél megközelítése közben soha nem feledkezett meg arról, hogy az érem: Plasztika, mely nem a méret, hanem a minőség révén monumentálissá válik.

Jól jegyzi meg L. Kovásznai Viktória, hogy Czinder Antal révén is – a magyar érem “a nemzetközi élvonalban halad”. A költő Juhász Ferenc megindultsággal összegzi Czinder Antal művészetét, mely nem nélkülözi a tárgyilagosságot sem. Aztán ott volt a csoda az asztalon. Újságpapírból csomagolta ki műveit: az érméket! Akár Giacometti egy öreg gyufásdobozból… úgy hozta műveit, ahogy testében szívét hozza az ember, ahogy a pupillában megcsillan az alkony, ahogy az anyagban a létezés-akarat mosolyog.”

Mi a varázs művészetében? Az, hogy gesztusai nem tűrik a fölösleget – a lényeget sűrítik. Markáns önarcképén a tudatosság uralkodik, Courbet nyugalma: Méltóság. Érmén remekül társalog – ez az idő fennmarad – a vastag Margot-val. Itt a testiség a domináns, Kolombuszát az óceán hullámai ringatják, Spinozája a gondolkodás sűrítménye. Hatalmas víztömeg érzékelteti az “Itatás” ősi szertartását. Történetíró Czinder. Érme a normandiai partraszállás drámájánál ugyanúgy időzik, mint a bohócoknál, Martinovics Ignácnál. Lírával átélt enciklopédia művészetet, megörökíti a hidak íveit, a női test kitárulkozását, Balatont, sikátorokat. A hazafelé induló vándor kubisztikus térben mozog, másutt gyárkémények ontják a füstöt – végtelen gazdag nemcsak az arányérzéke, hanem élményeinek, töprengéseinek sok-sok formai árnyalata. Megrendítő a műterem fegyelme – ez a művész kápolnája és a magányban testesült mű: Néma ima. Mi mindent ábrázol, ezer szellemi tájon kalandozik, erről tanúskodik remek kolostorábrázolata, a középkori álmok éremmé fokozása. Remek szobrász, nagy lehetőség volt a szobrász Szabó Edith – nagyon korán búcsúzott, nem feledkezik meg róla sem Czinder Antal. József Attiláról, Petőfiről sem. Bartók zenei erejét, emberi szerénységét visszafogott arcvonásokkal értelmezi, Ady fekete zongorájához méltó Czinder Antal kettős fekete zongorája két figurával. Csontváry mágikus szeme mestermű, különös, maradandó megoldás, hasonlóan izgalmasak az Angyali üdvözlet változatok. Ízlése kifinomult, ezt igazolják aprózásai, nagyításai, kiemelései. Vajda Lajos portréja is érzékeny, Ariadné láttatása a labirintussal nemkülönben. Érzéke van az összegzésre – amikor ideje érkezik: sűrít, amikor a hangulatot tartja fontosnak, akkor érzéseire hagyatkozik. Mindig tudatos, mindig intellektuális, de érzelmeit is fegyelemmel sugározza az érem kívánalmainak és szükségleteinek megfelelően, melyet a modell személyisége is kormányoz. Mozdulatai választékosak, ritkán a groteszk is hatalmába keríti. Vonzó szellemi gazdagsága, művészetének szellemi vagyona – meg akarja és érmekkel meg is tudja hódítani az égtájakat – az emberi lélek és gondolat belső kontinenseit. Művészete nemcsak művészet. Az is, de gondolkodás és az emberi gondolat eredménye a szobrászati értékrendben.

Czinder Antal: Cèzanne Czinder Antal: Lánchíd éjjel

(érem, bronz) (bronz)

 

Pribojszki Zsófia világa

Az a művészet, ami megismételhetetlen. Vannak jó képek, rossz képek, közepes képek, unalmas képek, izgalmas képek, de az a festmény, mely egyéni. Pribojszki Zsófia egyéniség.

Itthon kevésbé ismert, nemzetközi sikerei jelentősek. Belgiumban végzett a Képzőművészeti Akadémián, ott több egyéni kiállítása is nyílt, Párizsban, Londonban, Amsterdamban, Brüsszelben, Avignonban, Hongkongban, Japánban is bemutatták képeit – hazánkban Budapesten és az ország több városában nyílt kiállítása. Fő ereje a szín – jeles kolorista, aki élményeit, képi fölismeréseit merész színrenddel valósítja meg, képes arra, hogy képzeletbőségét színekbe öltöztesse. Lobogó fantáziáját a teljes színskálával fegyelmezi, ahol főszerephez juttatja a vörös, kék, sárga árnylatokat – ezzel teremti meg művészetének hangzását, egyéni mitológiáját. Jelképes számára a cirkusz. Ábrázolásainak ez olyan terepe, ahol megtalálja az ember játékos lényegét. Nem dráma a porond számára, ahogy Leoncavallo, Karinthy Frigyes, Pilinszky értelmezte a kötéltáncosokat és bohócokat – Pribojszki Zsófia a jókedvű nyüzsgést és az attrakció bravúrjait láttatja –, életünk derűs szigetét. A fúvósok falstaffi humorát ugyanúgy érzékeli, mint a gordonkás szőke hajzuhatagában a magány teremtő várakozását. A hétköznapok is ünneppé válnak a nyújtózkodó nő alakjában, s az is meghitt pillanat, amikor a maszkos figurák végre elengedhetik magukat, s poharuk után nyúlnak fölszabadultan. A tánc örvénylő forgataga is festői teljesítménye, melyet könnyed feszültséggel ragad meg, a “Jegyespár” csöndes unalmát nemkülönben. Mind-mind realitás, amelyet üzenetként ad át műveiben – szimbolikus jelentőségű “Életfáját”, mely egy ruhátlan asszony, s a dús lombozat haja. “Mózes vezeti népét” c. tábláján mintha Hieronymus Bosch, Gulácsy és Csontváry kelne új életre Pribojszki Zsófia látomásában, mely különös álomképpel szervezi festői erőit.

Virágot tartó női alak jelenik meg egyik alkotásán hosszúra nyúlt ujjakkal, konstruktív rendezettségben. Itt a tudatosság jellemzi, nem a szürrealisztikusan szabadjára engedett látvány.

Egyik főműve a “Csók”, ahol mondriani tagolással – kék, sárga, vörös, zöld színmezőkkel jeleníti az élet egyik fő szertartását, a legszebb közeledést férfi és nő között. A szigorú fegyelem ereje okoz rendkívüli képi fölismerést a szorosan egymáshoz simuló fiatalokban – a mozdulat és a szín egyedi csoportjában képes továbbteremteni Rodin és Ady költői és szobrászi elmélkedéseit, akik a csók nem felejthető művészei voltak. Pribojszki Zsófia új hang a magyar festészetben. Már Múltja is van, hiszen a Francia Professzionális Művészek Szövetsége tagja – jelene is –, melyről tárlata a Stefánia Galériában ad számot – és tehetsége, tudatossága egyre szervesebben összefonódó törvényei jóvoltából – jövője is.

Pribojszki Zsófia: Bál Pribojszki Zsófia: Csók

80 x 60 cm, olaj, vászon olaj, vászon

Színház, zene, tánc

Jámbor Ildikó

Polgári otthonosság, kedélyes realizmus

Gárdonyi Géza: Annuska

Ha a rendezőnek sikerül elkerülni a népszínművek előadásához amúgy rutinszerűen hozzárendelt cukormázt, akkor döbbenten szembesülünk a darab frissességével és modernségével. Gárdonyi Annuskájával nyitották meg az egri színházat 1952-ben, és ezt adták elő 2000-ben a felújított teátrum új stúdiószínpadán is.

A második évezred végén a magyar társadalom sajátos módon az újrapolgárosodás állapotában van. Negyven év politikai diktatúra után, tízévi lábadozást követően, kezdenek feltűnni azok a figurák, akik között Gárdonyi (alias Ziegler Géza) otthonosan mozgott a századelőn (Istenem, a századelőn vagyunk most is, csak hát a huszonegyedik század elején). Egyszóval a huszadik század kezdetén még teljes mértékben megszokottnak tekinthető, hogy egy vidéki kúria napsütötte verandáján, az árnyak alatt elhelyezett asztalnál otthonosan érzi magát a falusi tanító, a boros flaskát cseppet sem megvető szerzetes, a rátarti földbirtokos, a köszvényes, de jó kedélyű plébános, s a látszólag gondtalan jólétben éldegélő, valójában anyagi gondoktól szorongó földbirtokos házaspár.

Már az is életszagúnak tetszik napjainkban, hogy a házaspár eladósorba cseperedő leánykájának, Annuskának élet iránti rajongása az apácasorsban, s nem pedig a szerelmi házasságban látszik kiteljesedni. (Hiszen már ismeretségi körünkben is akad olyan fiatal lány, aki a szerzetesi életmódot választja. Az egri utcán is nap mint nap látni csuhás barátokat, kikkel jóízű beszélgetésbe keveredhetünk. S ha földbirtokosok nem is, de pénzéhes hitelezők és rátarti vállalkozók annál inkább korzóznak errefelé.)

Gárdonyi tehát néhány merész vonással felrajzolta kora embertípusait, s a szokványos történet mellé kedélyes miliőt kerekített. S hogy ne legyen szirupos az előadás, a színdarab forgatókönyvét alaposan megtűzdelte rendezői utasításokkal arra nézvést, mit hogyan ne játsszanak majd azok, akik színre viszik az Annuskát.

Az egri előadás rendezője Beke Sándor egyébként is kedveli a filmszerű és hangulatfestő eszközöket.

A darab Nagyistván Péter földbirtokos (Bogdán István) és felesége (Jónás Gabriella) házának verandáján játszódik. A hosszú, hol megterített, hol csak csupasz, de vendégfogadásra mindig kész asztalnál zajlanak a beszélgetések, itt bontakozik ki a két keserédes szerelmi történet. Annuska (Kascsák Dóra) a zárdaneveldéből most hazatért fiatal leány, s az immár komoly fiatalemberré cseperedett egykori játszótárs, Balogh földbirtokos (Tűzkő Sándor) bontakozó szerelmének is e helyszínen lehetünk tanúi, mint ahogy a tűzrőlpattant barátnő Sári (Kalmár Zsuzsa) és a kissé tétovázó, de jóravaló tanító (Tunyogi Péter) házassági szándékká érő vonzalmát is itt követhetjük nyomon.

Gondban lenne a rendező, ha csupáncsak e két szerelmi történetet kellene eljátszatnia a nagyérdemű mulattatására. Gárdonyi vígjátéka éles szemmel, és biztos kézzel körvonalazott korrajz is. Noha Annuska szülei, s a náluk családtagnak kijáró megbecsülésnek örvendő plébános (Balogh András) és a kolduló barát is (Sata Árpád) meghökkennek a lány hamar kinyilvánított szándékán (hogy tudniillik apáca akar lenni), de az ezzel járó anyagi biztonság, s a prépost nagybácsitól (Venczel Valentin) beígért “hozomány” már-már ez elhatározás jóvá hagyására késztetik őket. A pénz, vagyis a pénztelenség nagy úr! A látszólagos jólét és biztonság mögött szorongató anyagi gondok rejtőznek. Ráadásul gyakorta megjelenik a háznál a kellemetlenkedő uzsorás Holdován (Fehér István jól eltalált jellemábrázolása), aki, ha elfelejtenék, akkor emlékezteti őket kiszolgáltatottságukra. Aztán ott van Tétény földbirtokos (Pálfi Zoltán ízes karakterformálásban), aki ugyan anyagilag nem, de érzelmileg annál kiszolgáltatottabb!

A szép díszlet, a szellemesen megoldott játéktér (Bátonyi György munkája), a többé-kevésbé szerencsés szereposztás, a jó arányérzékkel adagolt harsányság kellemes előadást eredményez (Néhányan ugyan ellenállnak a vélhetően határozottan megfogalmazott rendezői instrukciónak. Leginkább Lukács szabó (Tóth Levente) túlzásba vitt “részegsége” bántó.)

A játék szereplői szinte valamennyien egységesen jó formát mutatnak. Kellemes meglepetés Tűzkő Sándor, akinek erényeit eddig másfajta szerepekben követhettük nyomon. (Cselédlányként első szöveges szerepében veteti észre magát Varga Orsolya). Kascsák Dóra és Kalmár Zsuzsa, mint fiatal leányok remek kettőst alkotnak, s jót mosolygunk a félszegségében rutinos Tunyogi Péter (Vas István tanító) játékán.

A Felvidékről származó igazgató-főrendező munkáját hrabali kedélyesség, s ebből fakadó frissesség jellemzi. Így adódhat, hogy a huszonegyedik század elején szinte korszerűnek érezzük az Annuskát. Gárdonyi művészete nem poros, hanem talán a mi róla alkotott szemléletünk leporolandó. S erre itt Egerben rájönni nem kis tanulság!

 

 

Osztálytalálkozó

Egerben rövidesen színházigazgató-választás lesz. A jelenlegi direktor öt éves megbízása lejárt, s pályázat útján keresik az új vezetőt. Ez minden művészeti intézmény életében izgalmas pillanat, s az is érthető, ha a városban, sőt a megyében élénken foglalkoztatja a közvéleményt. Különösen akkor, ha – mint az elmúlt esztendőkben – a kultúra, s közben a színházművészet valóban mindenki ügyévé vált, válhatott.

Karácsony előtt, már Adventben felhőtlen szórakozást ígért a Harlekin Bábszínház gálaestje, a 20 év Thália szekerén egy tehetséges színészosztály rendhagyó találkozóját ígérte. A tehetséges, és ígéretes jelző valóban nem túlzó, hiszen emlékezetem szerint ez volt az az évfolyam, melynek indulásáról, a Magyar Televízió is forgatott egy filmet. Kerényi Imre rendező-tanár növendékeit (ez a gálaesten is elhangzott) nem akárhogyan válogatta össze. A belvárosi fiúk mellé felkutatta a tehetségeket az ország minden részéből. Akadt olyan, akit egy nyírségi kistelepülésről hozott a főiskolára, a másikat a szentesi színészgimnázium osztályából, de volt köztük olyan is (épp a házigazda szerepét felvállaló bábszínház igazgató Szíki Károly), aki már másoddiplomáját megszerzendő “ült be” az akkoriban egyetlen színészképző felsőoktatási intézmény “padjába”.

Az “est koreográfiája” szerint a vendégek vallottak, húsz évvel ezelőtti, s mostani önmagukról, és egymásról, s a vendéglátó Harlekin művészei pedig afféle ajándékműsort adtak, ki-ki abban a műfajban, amit a paraván mögött nem láthatunk tőle. Így esett, hogy Lázár Attila, a színház vezető művésze zenészként brillírozott, hogy Farkas Attila szellemes pantomimjelenetet mutatott be, hogy Balogh András képzett hangon musicalszólót énekelt. S közben Margit József, a Kormoránból hosszabb ideje Egerben vendégeskedő zenész-énekes saját dalait adta elő.

A közönséget persze ezúttal leginkább annyira izgatta a vendégek sorsa. Moravecz Levente és Gergely Róbert kettőséről kiderült, hogy nemcsak az uzsonnájukat osztották meg egymással, hanem színészsorsuk is hasonlóan alakult. (Moravecz a Radnóti Színpad után Pécsre szerződött, míg Gergely a pécsi évek után énekelni Budapestre jött), Gáspár Tibor néhány vidéki (köztük egy emlékezetes egri) évad után végleg a lakóhelyéhez közeli Békéscsabára szerződött, amely immár “nem a magyar színészet fegyenctelepe,” hanem (mások mondják róla) neki köszönhetően is, a vidéki színjátszás és színészutánpótlás- képzés egyik ígéretes műhelye, bázisa. Kovács Tituszról nemcsak azt tudtuk meg, hogy keresett filmszínész, hanem azt is, hogy a népszerű ifjúsági lap a Zsiráf tulajdonosa. Dóczi Péter nemzetközi színházi sikert tudhat maga mögött, s megjárta Amerikát, Kelemen Csaba viszont megvallotta, hogy odahagyta Ausztráliát, azért, hogy magyar, és egri színész legyen. Szatmári György, akit jó néhány évadon át láthattunk Egerben, elmondta, hogy noha a reklámfilmekben gyakorta látjuk, útkeresőben van, s szó esett még a külföldön maradt Sebestyén Andrásról, az igazoltan távolmaradókról (az éppen fellépő Igó Éváról, Derzsi Jánosról).

Egerben színházigazgató-választás lesz, s kimondva-kimondatlanul ez az est ennek jegyében is telt, hiszen, mint elhangzott, a jelenlevők közül ketten (és nem hárman) a pályázók sorában vannak.

Akadt, aki fanyalgott az ilyenféle “kampányolás” ellen, s tüntetőleg nem fogadta el a meghívást a széksorokba e rendhagyó osztálytalálkozóra. Leszámítva a házigazda-műsorvezető olykor szemérmetlenül kínos kérdéseit, én azt mondom, nem volt ebben semmi hiba. Akik elmentek, jól szórakoztak. S ha mégis van mit levonni az est tanulságaiból:. Megindító volt a kívülálló számára is az az összetartozás és egymást megbecsülő és erősítő szeretet, amiről “ezek a fiúk” tanúságot tettek. Hiszen olyan különbözőek és különfélék, de emberségben, művészi alázatban, felelősségben és hivatástudatban nagyon hasonlóak. Nem véletlen, hogy vitték valamire! Jó útravalót kaptak, s amit legfeljebb sajnálni lehet, hogy az osztályfőnökük, tanáruk nem volt jelen. Mert sejthető, hogy ebben neki nem kis része volt!

Könyvszemle

Kaló Béla

Idõ-mérföldkövek

Tusnády László: A tűnt idő hírnökei

(Sárospatak, 2000)

Aki kezébe veszi Tusnády Lászlónak a Kazinczy Ferenc Társaság gondozásában megjelent kötetét, először azt érzi, hogy a költő-műfordító nagyon nagy és távoli szellemi tájakat barangolt be az elmúlt évtizedekben.

Költészet és fordítás, Tusnádynál egyenrangú a kettő. A traduttore – traditore híres olasz szállóige (fordító – ferdítő) második tagjának alapja a ’tradire’ ige régi jelentése az, hogy árulással átad valamit (pl. várat), a fordító e szerint elárulja – idegen kézre játssza az eredeti művet.

De Tusnády László költő is, a lektor Kováts Dániel szerint “mély kultúrájú, érzékeny ember”, akit irodalmi-történelmi barangolások, külföldi (elsősorban is itáliai) élmények, a lélek benső rezdülései ihletnek meg. Idő-mérföldkövek jelzik az óhatatlanul magányos alkotói életforma stációit, a közel s a távol variációit, a kimondhatatlan, csak sejtető gondolatot:

Oly tájon indulsz, hol nem voltál eddig.

A szívemről már minden régi vedlik,

s így megyünk a kéklő végtelenbe.

(Beszélgetés a távolból)

Harmónia- és szépségkeresés a vágya, a teljes élet kívánása vezérli a lírikust. S éppen ezért kortalannak tűnnek a versek. Amit segíthet-erősíthet a rendkívül alapos műfordítói tapasztalat is: rálátás a világirodalomra.

Recenzens számára legjobban az útélmények rajzai a leghitelesebbek, a mediterrán, s elsősorban is olasz táj, a “nagy kékség”, az ősi vágy megéneklése:

Mily nyugtalanság űzi ezt a kéket,

a végtelent, hogy a partra robajlik?

A szem tekint hullámhabos vidéket:

hatalmas sziklatömb a vízre hajlik.

(Szardíniai képek – Porto Torres)

A lírikus kulcsszava a lélek. Ha úgy tetszik: az érzelmek áradása. Talán még nem idejétmúlt fogalom, hiszen “minden meghasonlást, ördögi fordulatot a dal képes az ellentétébe átfordítani.”

A költői emlékezet működése (az elraktározódott pillanat) váratlan élményként bukkan föl, s kapcsolódik szervesen ugyanakkor egy következő vershez, folytatásként, egy belső logika szabályai szerint.

A műfordító – esetünkben – többnyelvű: olasz, török, német, spanyol nyelvből összeállított ciklus jelzi az érdeklődés irányát, s nyilván “többstílusú”, aki a szorosan vett nyelvi kód mellett a stilisztikai kód megfejtését is képes elvégezni. Köztudott: a fordítás többszintű feladat. A szó és a mondat magyarításán kívül társul a hangzás szintje (a vers ritmusa, rímanyaga), Tusnády ezt szintén igyekszik átültetni.

Különösen tetszenek az olasz és a török népdalok fordításai, ezek igazán benső erővel érzékeltetik egy-egy néplélek erejét, gondolkodását:

Befestettél feketére,

meghaltál. Jutok mi végre?

Arcomra hull hajam tépve,

hullok: testem a tested érje!

befestettél feketére.

(Befestettél feketére – olasz siratóének)

Átadás-befogadás mechanizmusa teljes értékűnek hat, érezhetően “megdolgozott”, míves munkával érlelt, csiszolt átültetéseket produkál a fordító. Az irodalmon belüli kommunikációs kapcsolat megvalósul.

Az életben minden szelektív, főleg az emlékezet. Akár tudja, akár nem, mindenki maga választja ki azt az utat, a környezetet, a barátokat, vagy a kertet. A zarándok lélek útjai a tűnt idő nyomába erednek, s próbálják megteremteni múlt és jelen erőinek és hangulatainak összjátékát.

Szakrum a szellem égboltján

Popa Péter: Kereszt és három pont

(Felsőmagyarország Kiadó, 2000.)

Popa Péter foszlányoknak nevezi verseit, mi pedig a kereső ember sorfogyatkozásának. A világmindenség nem pózokból, hanem atomokból van fölépítve, s például József Attila is azért óriás poéta, mert mentes a nagy modorosságoktól.

Popa Péter is egy szempár, tegyük föl. Kereszt és három pont című karcsú kötetének szövegeit nem költői tömörségük avatja költeményekké, hanem hihetetlenül mélyre rejtett, sűrített mivoltuk. Játszunk kicsit: számoljuk meg a versek szóképértékű szókapcsolatait és olyan stílusalakzatait, mint az ismétlés, párhuzam vagy az ellentét – az így kapott számot osszuk el a szöveg jelentéses szavainak számával, s minél közelebb áll a hányadosként kapott tizedes tört az egyhez, annál tömörebb a szöveg poétikai szempontból. (Ez persze nem a teljes esztétikai minőség értéke).

Popa – hitünk szerint – atomjait a koherencia, az összefüggő rendezettség magas fokára emeli, legalábbis textusai többségében erre törekszik. Itt van egy harmincon inneni papköltő (akinek papi elhivatottsága esetünkben sem másodlagos), egy román-magyar vegyes házasságból született, az egri hittudományi akadémián nevelődött fiatalember, partiumi-erdélyi örökséggel, s olyan – költőnél extra dolognak számító ténnyel, hogy például kilencéves korától a román úszóválogatott tagja volt.

Eredendő ihlető forrása bizonyosan Pilinszky János. Vissza kell térni az evidenciákig – vallotta a huszadik század egyik legnagyobb magyar lírikusa, s vallja Popa Péter is: úgy kell néznünk dolgainkra, mintha először látnánk őket:

Körbe, körbe

Kitörni vágyó ököllel

húscafatoktól habzó szájjal

zajjal, csenddel

megsemmisülni

és megint

és újra

(és újra)

A kötet előszavában Cs. Varga István külön szól eme aszkétikus kötet költői nyelvéről. A nyelv alatt élünk, s a nyelv titokzatos dolog. A ragyogó francia aforizmákkal és paradoxonokkal szemben (s bár emezeket is élvezzük nagyon) ott van Jézus egyetlen mondata: Boldogok, akik sírnak. S ez kimeríthetetlen.

Lábaim sincsenek

csak egy kérdőjel

a porban, csak egy

kérdőjellé görnyedt sóhaj

(Térdelve)

Popa verseinek (mert azért itt versekről van szó, a kritériumokat még egy mérlegképes könyvelő oldaláról is betartva) kevésbé érzelmei, mint inkább elektronikus hőhullámai vannak. Rövidre fogva, mintegy pórázon, de a szöveg bensejében hordozza a töltetet.

Semmi pátosz, a misztériumot az idegsejtek hordozzák. Licenciák – önmaguk burkában. Intarziák. Térbeli ritmus. A hagyományos prozódia és metrika nélkülözése, de nyereséggel: a tömörítés önnönmaga végső lehetőségei keretében. Az elmondhatatlan végül is elmondható.

Felettem

ég a mennybolt

Alattam

a mélység világít

Bennem

űr tátong

… és ásít.

(Hangulatjelentés)

Az ember sorsa középpontjába kerül, a végtelenre szóló hivatás beteljesülhet. Lírikus és olvasó együtt avatja teljessé.

Lőkös István

Egy tartalékos tiszt katonai életútja

Kadosa (Kiss) Árpád: Károly-laktanyától a Don-kanyarig

Kadosa (Kiss) Árpádot nem kényeztette a sors. Tanárnak készült, diplomát is szerzett már, pályakezdő éveiben azonban több időt töltött el laktanyákban, katonai gyakorlótereken, majd a harctéren, mint a tanári katedrán. 1937 októberében, a korabeli előírásoknak megfelelően vonult be egyéves önkéntes szolgálati idejét letölteni a Budaörsi úti Károly-laktanyába, hogy egy esztendő múltán hadapród őrmesterként hagyja maga mögött a Központi Híradó Iskolát.

Alig kezdte meg működését “ideiglenes, óradíjas helyettes tanárként” “a tamási államilag segélyezett községi polgári fiú- és leányiskolában”, 1938 őszén újra katona lett: a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, majd a Délvidék visszacsatolásának hadműveleteiben vett részt. Időközben előléptették zászlóssá, s ezzel a Magyar Királyi Honvédség tisztikarának tagja lett. Érdemes, sőt tanulságos idézni visszaemlékezéseinek egy passzusát, amelyben elbeszéli: hogyan élte meg fiatal tanár és hazáját szerető állampolgárként az őt a törvények szerint megillető előléptetést: “Ez külső megjelenésben is többet jelentett (t. i. a hadapród őrmesteri rangnál. L.I.), fekete tiszti csákó és kard járt vele. S bár ez csupán a tisztikar legalsó fokát jelentette, engem megelégedéssel töltött el, büszke voltam rá. Nem a hiúságomat legyezgette, ilyen tulajdonságom nem volt, hanem úgy éreztem, hogy honvédtisztnek lenni s úgy oktatni, s főleg nevelni a kezem alá kerülő ifjúságot és honvédséget, azaz nem csupán befogadni, de adni is a megszerzett ismereteket – tanári feladat is.”

Kadosa (Kiss) Árpád ezután még évekig honvédtisztként kellett gyakorolja tanári teendőit. Most megjelent naplószerű visszaemlékezéseiben meséli el: mi minden történt vele és körülötte a Károly-laktanyától a Don-kanyarig megtett úton. Ne gondoljuk, hogy szokványos háborús eseménytörténetet ad elő csupán. Tanári habitusából, családi és iskolai neveltetéséből fakadóan megvallja hazája iránti elkötelezettségét, gondolkodó emberként veti papírra tapasztalatait, a hadviseléssel, a frontszolgálattal kapcsolatos reflexióit is. Mindez írásművének sajátos erénye lesz – lévén, hogy nem hadműveleti adatok sorát, csapatmozgásokat, harci helyzeteket ír le csupán, hanem az események nyomán kialakult véleményét is. Olykor kritikai éllel, máskor a körülményeket józan belátással elfogadva. Írása ezáltal lesz emberileg hiteles, frázisoktól, sztereotípiáktól mentes, élvezetes “hadibeszámoló”. Olyan mű. Amely az olvasót gondolkodásra készteti, netán arra is, hogy történetírásunknak a magyar királyi honvédtiszti pályával vagy a második világháborúval kapcsolatos egyoldalúságait, olykori ferdítéseit a maga számára revideálja.

A könyv lapjain megelevenedő személyes életsors tanúsítja: megannyi sorstársával együtt nehéz, embert próbáló idők részese volt Kadosa (Kiss) Árpád. A Don-kanyar poklában éppúgy, mint később, a körülzárt és ostromlott Budapesten. Nem volt hivatásos katona, a háborút “befejezve” is magyar királyi tartalékos hadnagy csupán, könyve lapjairól most mégis az akkori idők kötelességtudó, katonáiért felelősséggel tartozó és felelősséget érző tisztjeként lép elénk, aki – egykori karpaszományos társaival együtt – mindig vigyázott a “tiszti becsületre”, aki “nagy idők, mámoros esztendők” tanúja volt, aki a front felé haladó vonatszerelvényen a felvidéki tájat szemlélve a magyar sorsról, a Trianon-szindrómáról és annak megannyi következményéről töprengett, s mert civilben történelem szakos tanár volt, minden rög, minden várrom, minden folyó és település láttán a magyar história hol tragikus, hol fényes eseményeire emlékezik. Úgy, ahogy azt még nemzedékem is tanulta az elemi és a polgári iskola vagy éppen a gimnázium padjaiban. E neveltetésből fakadó kötelességtudattal ment a frontra, ennek birtokában teljesítette a reá háruló feladatokat – azzal a hittel, hogy ott is éppúgy hazafias kötelességét teljesíti, mint ahogy – ha rövid ideig is – a tanári katedrán tette. S hogy milyen volt ez a kötelességtudat? Ilyen: háromszázhuszonkilenc napos szovjetunióbeli frontszolgálat során, majd az ostromgyűrűbe zárt Budapesten is, kilátástalan helyzetek sorát élte meg, s mégis mindig Deák Ferenc életével vállalva vallotta: “Tudok én küzdeni remény nélkül is.”

Könyve utószavaként két napló részleteit közli szerzőnk: Vécsei Béla alezredesét, aki a 35. gyalogezred élén ezredparancsnokként irányította a rábízott frontszakaszon a Don melletti harcokat, s egy orvos zászlósét (dr. Dobay Miklós volt a neve), aki gyakran a kötszer- és gyógyszerhiány ellenére küzdött – a legreménytelenebb helyzetben is – sebesült bajtársai megmentéséért. Ez a két naplórészlet is megrázó és megindító olvasmányélmény. Az orvos zászlósé kiváltképp, aki gümőkóros fertőzés miatti leszerelése után, betegen is teljesítette esküje szerinti kötelességét. Pedig ekkor már, az elnéptelenedett debreceni klinikán ellenséges katonákat is kellett gyógyítania. “Két teljes héten át éjjel-nappal, gyakorlatilag megállás nélkül operál. – Ahogy fogy a sebesült, úgy nő a láza… A számára végzetes két hét után ágynak esik. Orvos, gyógyszer, megfelelő fűtés és táplálék nincs. A majdnem legyőzött TBC szóródik szervezetében, és őt is legyőzi. Megkezdődik lassú haldoklása. Özvegy és árva nem gyászolta… Ki írta bele a csillagok járásába, hogy korai halála miatt jobb volt neki egyedül maradnia?”

Kadosa (Kiss) Árpád – sajnos – ma már nincs közöttünk. Könyve megjelenése előtt élete 86. évében a hadnagy úr elment rég porladó bajtársai után, hogy számod adjon nekik: könyve megírásával híven megőrizte emléküket…

(Hét Krajcár Kiadó, Bp. 2000.)

Murawski Magdolna

Létezik-e a jeti?

avagy

a földi civilizáció végének víziója – egy kanadai regény lapjain

Nem sokan vagyunk, akik végig merjük gondolni, mi is történne valójában, ha egy fatális véletlen, vagy néhány hatalomvágyó ember felelőtlensége miatt egyszer valaki valóban megnyomná azt a gombot, és beindulna egy láncreakció, melynek következtében a jelenlegi földi civilizáció egyszerűen véget érne. Vajon bele lehet ebbe gondolni józan ésszel, felelősséggel, következetesen és önmagunkhoz kissé kíméletlen őszinteséggel…?

Domokos Sándor azok közé az írók közé tartozik, akik ezt megtették, és ezzel kapcsolatos gondolataikat, egy különös fikció formájában meg is osztják velünk. Regénye tipikus terméke azon időskori műveinek, melyeket a filozofikus hangvétel, elmélyült gondolatok és szigorú tárgyilagosság jellemeznek. Ezek azon erényei, melyek legfőbb írói értékét is jelentik egyúttal. Különös világa, mely Magyarországtól távoli földön, a magyar kultúrától hosszú időre elszakadva érlelődött a jelenlegi életbölcsességgé, csendes derűvé, szinte minden késői írásából tükröződik. Az Új Prométheusz valahogyan mégis kivétel életművében, mivel azokkal ellentétben nem a távoli múltban keres menedéket, hanem a késői jövőbe indul el, hogy az emberi létezés értelmét megkérdőjelezze. Jobban mondva kitekintést nyújt abba az időbe, amelyről nem tudni pontosan, mely modern korszak töredéke, csupán sejteni lehet, hogy az afganisztáni háború valamelyik évében játszódnak a különös események (amikor erre elég komoly esély is volt). Egyetlen biztos momentum van az egész műben, és az időszámítást is ahhoz viszonyítja: amikor kitör az atomháború. Ez a nullpont a műben. Hozzá képest vannak korábbi és későbbi események, de mivel az emberiség pusztulásával a történelem is megszűnik létezni, ez az új időszámítás kezdete.

Regényének hősei amerikaiak, akik egy expedíció keretében Tibetbe igyekeznek, hogy a Himalájában állítólag élő jetivel kapcsolatos tudományos kutatásokat folytassanak. Útközben éri őket a hír, hogy az emberiség történetében utolsó háború kitört, tehát nincs visszaút. Bár az előre vezető útnak sincs már sok értelme, mégis reménykednek, hogy a magasban menedéket találhatnak, s talán a nukleáris felhők, melyek a nukleáris telet, vagyis a föld eljegesedését okozni fogják, ott nem érik utol őket. A cselekményt bonyolítják a megmaradt embercsoportok, melyek még ezekben a vészteli pillanatokban sem tesznek egyebet, mint egymással rivalizálva próbálják elfoglalni a megmaradt “tiszta” területeket, megszerezni az élelmiszertartalékokat és a stratégiailag fontos információkat.

Az emberiségnek mutatott görbe tükör ez a mű, mely nem akar értékelni, fejcsóválva kritizálni, olcsó moralizálásokba bocsátkozni, csupán az író számára mindig kötelező tárgyilagossággal tényeket közölni, melyekből mindenki levonhatja a számára legkézenfekvőbb – vagy legkényelmesebb – következtetéseket.

Vajon valóban létezik a jeti? A kutatócsoport tagjai sem értenek egyet ebben. Van, aki töretlenül végigmegy az úton, és bizonyosságot szerez erről. Vannak, akik minden, tudományosan be nem bizonyított dologra csak legyintenek – a mi világunkban, és az övékében is, a fiktív háború utáni időben és térben. Így van ez, így kel lennie, hiszen emberek vagyunk. A bibliai első testvérpár, Káin és Ábel is ezt szimbolizálja és vetíti előre az emberiség történetének idejére, mindig: amíg két ember lesz a földön, jó és rossz, szép és rút, értékes és értéktelen, hívő és hitetlen mindig testvérharcot fognak vívni egymással. A döntés lehetősége ugyan mindig meglesz, de – amint ez Domokos Sándor könyvéből is kiderül – ez valami átkos hagyomány, melyhez az emberiség jobban ragaszkodik, mint bármely vívmányához, tudományos vagy kulturális értékéhez. De csak addig, amíg az a bizonyos végzetes nullpont el nem érkezik…

(Domokos Sándor: Új Prométheusz, JEL Kiadó, Budapest, 1998)

 

 

 

 

Új

Hevesi Napló

© HEVES MEGYEI IRODALMI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT ©

© 2001. FEBRUÁR HÓ © XI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartalomból:

CSIFFÁRY GERGELY: A szibériai fogoly

T. ÁGOSTON LÁSZLÓ: Eltékozolt évek

MERÉNYI-METZGER GÁBOR: Lenkey tábornok származása

DOMOKOS SÁNDOR: Gondolatok…

MURAWSKI MAGDOLNA: Az erőszak mint “társadalomformáló” erő

FECSKE CSABA: Hétköznapi történet