Heves megye az Északi-középhegység közepét és a hozzácsatlakozó alföldi peremet foglalja el a Tisza folyóig. Területe 3.630 km2, lakóinak száma 330.000 fõ.
Székhelye Eger, 63.000 lakossal. Hét város található a megyében, ebbõl a tízezer fõnél nagyobb lakosságúak: Gyöngyös (37.000), Hatvan (24.000), Heves (11.000). A városokon kívül 111 község van a megyében.
Az alföld síkságából hirtelen kiemelkedõ vulkanikus Mátra hegység és a Bükk hegység nyugati része, továbbá a Mátra alja és a Bükk alja tartozik Heves megyéhez. Felszíni vízfolyásai közül a legjelentõsebbek az Eger, a Tarna, s kis darabon a Zagyva, melyek vizeit a Tisza gyûjti egybe. Forrásvizei között kénes és szénsavas vizek is vannak (Parád, Bükkszék, Eger), melyekre már a törökkorban gyógyfürdõk épültek, napjainkban pedig ezek a gyógyturizmus alapjai.
Éghajlata, az alföldi részeket leszámítva, az országos átlagnál kissé hûvösebb és csapadékosabb, nem szélsõséges.
A táj geológiája és természetes növénytakarója igen változatos. A Mátra hegység andezitbõl áll, a Mátra alja halomvidék. Alul molyhos tölgyes, a lejtõn gyertyános tölgyes, a hegytetõkön bükkös fejlõdött ki.
A környéken a korai emberi kultúrák nyomai lelhetõk föl, a szilvásváradi Baradla barlangban az õsember jelenlétét is igazolja.
A Tarna és az Eger patak völgye választja el a Mátrát és a Bükk hegységet.
A megye gazdaságában az elmúlt évtizedekben kb. egyforma arányt képviselt a bányászat, az ipar és a mezõgazdaság.
A tulajdonreformmal összhangban folytatódott a kis és középvállalatok térnyesése.
Napjainkban 1.155 jogi személyiségû gazdasági szervezet mûködik a megyében, ebbõl 36 állami vállalat, 30 részvénytársaság, valamint 908 korlátolt felelõsségû társaság. A gazdasági szervezetek 80 % -a 70 fõ alatti létszámot, 2/3 -a pedig 21 fõ alatti létszámot foglalkoztat.
A Mátra és a Bükk verõfényes déli lejtõin, a vulkáni kõzetek málladékain képzõdött jó talajon az egri történelmi borvidék, valamint több, igen híres bortermelõ régió alakult ki (Gyöngyös-Visonta, Debrõ).
A táji adottságok, a gyógy- és ásványvizek bõsége jó alapot ad a turizmus bizonyos ágainak.
A hegyvidék legjelentõsebb üdülõ és gyógyhelyei a Mátrában Mátraháza, Mátrafüred, Galyatetõ, Kékes. A Bükkben Bánkút és Szilvásvárad. Gyógyfürdõk Parádon és Egerben találhatók. Eger városa önmagában is komplex idegenforgalmi vonzerõvel rendelkezõ helyiség, A zöld- és sport turizmust - vízi, hegyvidéki, nem utolsó sorban vadászati - kedvelõk télen-nyáron kedvezõ feltételeket találnak.

Sós Tamás
a Heves Megyei Közgyûlés ElnökeCopyright © 1996 AgriaComputer Kft.
Elõzõ oldal