HELYI GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 1944-tõl NAPJAINKIG

A község lakói számára 1944. november 17-én ért véget a II. világháború. 1945 márciusában a földosztó bizottság felosztatta az érsekség birtokát. 1949-ben megalakult a Kossuth, 1952-ben pedig a Béke tszcs. Ez utóbbi már 1953-ban feloszlott. A Kossuth 1956-ban szûnt meg. 1959. december 1-én létrejött az Aranykalász MgTSz(!). Ezzel egyidõben megkezdõdött a község lakóinak az iparba áramlása. Ma is jelentõs azoknak a száma akiknek munkahelye a közeli Egerben vagy más távolabbi településen van.

A községben 1962. december 31-ig gõzmalom üzemelt. A Tsz ennek helyén elõbb daráló üzemet létesített, majd a forgácsoló melléküzemágat helyezte el itt, ami azóta megszûnt.

A Reiner és Madula cég jogutódjaként létrejött kerecsendi téglagyár szintén 1962-ben szûnt meg. 1963-tól az Egri Finommechanikai Vállalat, illetve az Egri Elektronikai és Vasipari Vállalat mûködött a téglagyár helyén, majd 1967. július 1-én a Heves Megyei Finommechanikai Vállalat telepített ide üzemet, amely késõbb a Sanatmetal, legújabban pedig a Sanatmöbel kft-vé alakult át. Fõ tevékenységként a cég kórházi bútorokat gyárt.

A községben élõ vállalkozók száma 1990-94 között megduplázódott. Jelenleg több mint 100 vállalkozó tevékenykedik a településen.

Az 1990. szeptember 30-ai helyhatósági választásokat követõen a korábban Demjénnel közös községi igazgatás megszûnt, a két település külön önkormányzatot alakított. A közös vagyon megosztása megtörtént.

Kerecsend népességén belül jelentõs a cigány kisebbség számaránya csaknem 1/3-os. Az óvodában és az iskolában ez az arány a 60%-ot is meghaladja. A cigányság kezdeményezésére az 1994. december 11-i önkormányzati választásokon elsõ alkalommal jött létre cigány kisebbségi önkormányzat Kerecsenden.

1990-94 között a községben jelentõs beruházásokat valósítottak meg. Kiépült a mintegy 400 lakást magába foglaló gázrendszer, felépült egy 18x30 m-es tornacsarnok a hozzá tartozó szociális épülettel, és elkészült a községi kábeltelevíziós hálózat. amelynek jelenleg 208 elõfizetõje van. A községi infrastruktúra további részei: ivóvíz. telefon. elektromos hálózat. portalanított utak a község teljes belterületén

A KÖZSÉGBEN MÛKÖDÕ INTÉZMÉNYEK

Általános Iskola Kerecsend, Bereksor 2. tel.: (36) 450-123
Zeneiskola Kerecsend, Bereksor 2. tel.: (36) 450-123
Napköziotthonos Óvoda Kerecsend, Arany János u.1. tel.: (36) 450-123
Háziorvosi szolgálat Kerecsend, Fõ út 76. tel.: (36) 450-181


Copyright © 1996 AgriaComputer Kft.
Elõzõ oldal