A Kererecsendi Berek-erdõ

A 3.számú fõközlekedési úttól délre Kerecsend község határában az autóból kitekintve feltûnik egy, nagyobb erdõfolt - valamikor az egri érsekségé - a kerecsendi Berek-erdõ.

Telületnagysága: 106 ha
Közigazgatási határa: Kerecsend
Védetté nyilvánításának idõpontja: 1960
Kezelõ szerve: Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Látogathatósága: Korlátozottan látogatható (szakvezetéssel)
Megközelítése: vonattal: Budapest - Füzesabony - Eger, innen autóbusszal
autóbusszal: Budapest - Eger közötti menetrendszerinti járatokkal közúton: a 3.számú fõközlekedési úton a 25.számú út elágazásánál

Az erdõ értékeit 1955-ben a Bükk hegység növénytakarójának térképezése idején fedezte fel Zólyomi Bálint akadémikus. Azóta ezt a maradvány-erdõt Kocsányos tölgy "tatárjuharos lösztölgyesként" ismeri a tudományos világ. A "felfedezés" utáni feltárás révén sikerült rekonstruálni az Alföld-peremi löszhátak egykori erdõtársulását, a zónális erdõ-sztyepp tatárjuharos lösztölgyesét. A kerecsendi erdõ lombkorona szintjében uralkodó a molyhos tölgy, elegyedik vele a kocsányos, Kocsányos tölgy a kocsánytalan és a csertölgy. A legfõbb növénytani érdekessége az, hogy a másutt csak cserjenagyságot elérõ tatárjuhar itt fává nõtt A tatárjuhar a mezei szillel és a mezei juharral együtt az alábbival összefolyó alsó lombkorona-szintet alkot.

Rendkívül dús a cseljeszint és az Tavaszi bérics aljnövényzet lágyszárúi között sok és jellemzõ az erdõssztyepp növény, tömegesen fordul elõ a mészjelzõ erdei gyöngyköles.
Tavasszal, lombfakadás elõtt a szentgyörgyvirág, más néven odvas odvas kelkike keltike lila és fehér virágai borítják a talajt.


Copyright © 1996 AgriaComputer Kft.
Elõzõ oldal