Új

Hevesi Napló

© HEVES MEGYEI IRODALOM, TÁRSADALOM, KULTÚRA©

© 2001. JÚNIUS HÓ © XI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ©

Tartalom:

Az idő sodrában 3

VERS, PRÓZA

Apor Elemér: A Bükk csavargó útjain, Réti este, 4

Farkas András: A költő, Imádság 5

Barna T. Attila: Fák siratója 6

Erdélyi Z. János: Hőség 6

Fecske Csaba: A Balaton színei, A kert, Istenem 8

Murawski Magdolna: Portré 9

Fridél Lajos: Bükkaljai ösvényeken 10

Apor Elemér: “Itt most minden 12-13 éves suhancnak… 16

Gyüre Lajos: Magyar ökör, Már megint 18

T. Ágoston László: Béla cigány búcsúja 19

Lelkes Miklós: Örök teremtés 22

Katona Kálmán: Elégia, Joplin 23

Cseh Károly: Fehér nagypéntek 24

Hubai Gruber Miklós: Kisgazdinka 25

Szokolay Károly fordítása 28

Abonyi Mária: De vigyázták fehér angyalok Pilóta barátom emlékére 29

Horváth Ágoston Gusztáv: Az első ing 30

Simek Valéria: Forgószél 33

Bősze Balázs: Fák! 34

Déri Balázs: A pásztói perje 34

Kanyár Erika: Rege a vén diófáró 35

Fiatal tehetségek bemutatkozása

Braun Melinda: Nincs menekvés, Éjjel 36

Fonád Melinda: Vissz-hang 37

Nagy Zsófia: Talán soha 38

Inczédy Tamás: Költemény 38

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Víz László: A “pogány szent” 39

Benkóczy György: Egy kis nyelvművelés 43

Murawski Magdolna: Ideálok 44

Losonci Miklós: Táj és építészet 46

Rónay László: Katolikus kultúrszemlélet 53

KÖZÉLET

Cserniczky Dénes: Derűs percek III. 57

Patkós Attila: Eger 59

Abkarovits Endréné: Hegedűs Loránt 60

Murawski Magdolna: Szenilis forradalom 62

Vezényi Pál: Sör – jégbe hűtve 63

Renn Oszkár: Hirtelen, nyomtalanul… 65

M. Nagy István: A programvezérelt agy 69

Lelkes Miklós: Gondolatok, aforizmák 72

Dóra Eörsné: Ki vagyok én valójában? 73

Domokos Sándor: Gondolatok… 74

KÉPZŐMŰVÉSZET

Losonci Miklós: Magyar szobrászat az ezredfordulón, Feketén-fehéren 75

SZÍNHÁZ, ZENE, TÁNC, FILMMŰVÉSZET

Abkarovits Endre: Erdély Sebestyén Mártája: Panek Kati 79

Jámbor Ildikó: Azért bújtam el a színházba, hogy túl tudjam élni az Életet! 83

KÖNYVSZEMLE

Kaló Béla: Ősi gyökerek a Toldiban és A megszabadított Jeruzsálemben 85

Benkóczy György: A magyarság

őstörténete 86

Első borító: Eger központjának látképe Fotó: Nagysolymosi Ágnes

Hátsó borító: Szent Anna kápolna, Eger

Fotó: Molnár István Géza

Illusztráció: Fridél Lajos

IMPRESSZUM:

Felelős szerkesztő és kiadó:

MURAWSKI MAGDOLNA

Szerkesztőbizottság:

DR. ABKAROVITS ENDRE

JÁMBOR ILDIKÓ

KALÓ BÉLA

A szerkesztőség címe: 3300 Eger, Bükk sétány 2.

Tel.: 36/411-411; Fax: 36/413-426

1016 Budapest, Krisztina krt. 83/85. Tel.:1-3567-192

Tipográfia és nyomtatás: B.V.B. Nyomda és Kiadó Kft.

3300 Eger, Grónay u. 3. Tel/Fax: 36/310-233/130; 36/412-688

Nyilvántartási szám: 76. 134/1997

ISSN 1417-7080

Lapunk olvasható az Interneten: www.agria.hu/hnaplo cím alatt

Júniusi számunk megjelenését az alábbi szponzorok segítették:

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM

MOLNÁR ISTVÁN GÉZA fotóművész, Eger

NAGYSOLYMOSI ÁGNES

AGRIA COMPUTER Kft.

M-FÓLIA Nyomda- és Papíripari Gmk.

B.V.B. Nyomda és Kiadó Kft.


Lapunk megvásárolható Egerben a Gárdonyi és Gonda Könyvesboltokban,

Valamint az Északhír árusítóhelyein,

Budapesten az Ecclesia Köny- és Kegytárgyüzletben és a Hírker árusainál.

Az ország egyéb területein az újságárusoknál.

 

 

Az idő sodrában

A megpróbáltatások életünk legkomolyabb tanulságokkal járó dolgai. Általuk érik a lélek, erősödik tűrőképességünk és válnak érthetőbbé az apróbb, finomabb részletek is. Aki durvaságban és/vagy fényűzésben él, annak nem jut ennyi figyelme a környezetére. Egyetlen célja az érdemeken felüli szerzés, az anyag magához vonzása vagy elrablása, szigorúan mindig másoktól (egyébiránt nincs benne élvezet), majd a rátelepedés Harpagonként, fösvény és gyanakvó alakként, akinek mégsincs öröm az életében, lévén, hogy alkatilag képtelen rá.

Mikor június közeleg, mely egyrészt a kultúra ünnepét, másrészt a tanítóinkra való emlékezést hozza egyre közelebb hozzánk, mindig el kell gondolkodni, vajon kitől mit is kaptunk életünk során, és ez részben elszomorítja az embert, mert hiszen kiknek volt, van a legkevesebb része a földi jóból, mint azoknak, akik szellemünket érlelték, soha nem a mának éltek, hanem a holnapjainkért alkottak és küzdöttek. A szellem embere többnyire magányos vándorként járja földi útját. Mivel nem a mai, kicsinyes, partikuláris érdekeket nézi, hanem a jövőbe lát, sem érveit, sem felfogását nem értik meg sokan. Mivel az emberi civilizáció története évezredek óta arról szól, hogy az agresszívebb (és talán mondani sem kell, primitívebb) ember a folyamatos háborúk során kiirtotta nálánál különb társait, akiket gyűlölt, így érthető és elszomorító tény, hogy az idő múlásával hogyan szorult háttérbe egyre inkább a tudás és annak megbecsülése. Perspektívaként riasztó, és az ember nem is szívesen gondol bele, milyen vége lehet ennek az alantas tendenciának.

Az újító tudóst, művészt és a munkáját csendesen, nyugodtan, kitartóan végző tanítókat mindig valami idegenkedő közeg veszi körül: az értetlenségé és elutasításé. Ez valahogy még csak elviselhető lenne, lévén, hogy a fejlettebb értelmű ember elfogadja, belátja, hogy mások értelmi szintje nem azonos az övével, ám a mai világ kiszorító tendenciái egyre inkább sokkolják azokat, akik ennek folytatását is látják. Hová jut az a civilizáció, melynek tagjai konzekvensen csak a szemetet hozzák a felszínre és agresszíven lépnek fel azokkal szemben, akik valódi kultúrát képviselnek? Akiknek pedig hivatalból azzal kell foglalkozniuk, hogy a kultúra fejlődését segítsék, miért partnerek ehhez? Világméretű jelenséggel állunk szemben, a dolog nem bagatellizálható el, és úgy tűnik, a mai ember belefáradt ebbe, így látszólag ráhagyja a kultúr-halálbrigadérosokra, amit tesznek. Ma nincs meg az a cinkos összekacsintás művész és közönsége között, és nem érezhető olyan biztos háttér, mint régebbi korokban, amikor művész és kora egymást segítve küzdött az általa igenelt változásokért. Ezzel szemben van nagy show-műsor, fanfárokkal és nyilvános érzelgéssel, vannak a kizárólag csak a körön belülieknek osztogatott díjak, azaz egymás jutalmazása (környalás, vulgárisabban szólva).

A mai magyar társadalom nemzeti magára találása sejtet ugyan biztató kísérleteket e tekintetben, ám a kulturális pozíciókat hajdan oly féltékenyen őrzők ma is csak a fent említett szereposztást ismerik (el), ezért a harc még mindig folytatódik, a másokat kiszorító, de néven soha nem nevezett kultúrfasizmus nevében. A művész, a tudós, a tanító közben végzi munkáját, mindettől függetlenül, ám gyakran a foglalkozásához szükséges keretek nélkül: polgárként, de polgárhoz méltatlan körülmények között. Nem tudni, a korszak meddig hümmög még belenyugvóan ehhez, s nem tudni, hová lett a joviális pater familias típusú ember, akinek számára bármely válsághelyzet kezelése nem okoz akkora gondot, mint a helyette ügyetlenkedő gyökértelen, poligám, mégis társtalan, se ide, se oda nem tartozó férfinak, aki nyugati társaival ellentétben nem érdemelte ki az apák napját. Az ok mindig a családban és a hozzá viszonyulásban keresendő – kicsiben, nagyban egyaránt.

Vers, próza

Apor Elemér

A Bükk csavargó útjain

A Bükk csavargó útjain csavargunk

és elheverünk, hol int a Heregrét.

Köddé vált mögöttünk a város

és felszimatolunk

az ünnepi csendbe.

Jóság és tisztaság

seperte itt a fűvet,

olyan alattunk, mint

gyermeki bölcsők

puha gyolcsa.

Átmos bennünket az illat

az erdők mély lélekzete

emberek bántását, sebeinket

görgetik égi szappangomolyok.

Vékony szalonnát tűzünk

bicska hegyére

vastag örömmel,

tücsöknek, bogárnak bemutatkozunk

teleszedjük napfénnyel

tenyerünket.

S ha megtérünk este szobánkba

és egymásra nézünk

beszédünk széljárta szó

csókunk madárlátta csók

Réti este

Hold szarván csend hintáz

árnyékot lomb mintáz

suttogva erdő jár

kis réten felhő száll

Hold halvány árnyával

csend fénylő szárnyával

oly jó így fedve lenn,

két kedves kebleden

 

Farkas András

A költõ

Ahogyan az életét leélte,

Senkitől semmit sose kérdezett.

Egyedül járt, hol bátran, hol félve,

S mindig fogott egy asszonyi kezet.

Most, hogy nincsen hátra sok ideje

És nincs a halálnál egyéb titka,

Csendben, őszintén beszélek vele,

Egy szót se hallat, de szíve nyitva,

Mintha újból mesélni akarna

Arról, ahova ő most kirándul.

Vándorbotot fog két ernyedt karja,

Mintha közeli hegyekbe menne,

De visszafénylik, hogy mosolyán túl

Átvágyik a történelembe.

 

Imádság

 

Én Istenem, halott Apámat

Öleld kebledre forrón, melegen –

Ha néha gyötri odafenn a bánat,

Csitítsd azzal, hogy nagyon szeretem.

Mondd meg neki, hogy komoly napokban

Az ő szava és tette jár velem.

Vérem az ő ütemére dobban,

Ha rámszakad a küzdelem.

Én Istenem, úgy meséld el néki,

Ahogy elgondoltam: szerelmesen.

Szavam gyermeki, őszinte, régi.

Bizony iránytű nélkül maradtam,

S míg szeme villanását keresem,

Minden mozog és reszket alattam.

Barna T. Attila

Fák siratója

Jaj, terebélyesek,

büszke rezzenéstelenek,

zöld fáklyaként ellobbanók!

Ki látta

iszonyú zuhanásotok,

mennydörgő lombotok

ki hallotta?

s a földet, ahogy

fekete sírással megered?

Belémmarkol

csupasz gyökeretek.

Gyönyörű koronátok lebeg

a vízen,

fölötte madár jajgat,

s körülölel szerelmesen,

sebetek gyógyítja lágy iszapjával,

suttogva becézget, csókolgat

a folyó.

 

Erdélyi Z. János

Hõség

a forróság nyelvlógató

ebe a küszöbön lapul

rekkenve lézeng a fakó

izzás kibírhatatlanul

nem moccan semmi tikkadás

liheg száradva lóg a nyál

sárgába hajlik át a sás

tüzel perzsel hevít a nyár

 

 

Fecske Csaba

A Balaton színei

Halványzöld a víz. A túlsó part hegyeinek előterében szomorú öregasszony-archoz hasonlít a tó az aprócska hullámok, fodrok, víztarajok redőzetével. Itt, a part közelében barnás, piszkoszöld a víz a meder fölkavart iszapjától. Az erős napfényben ezüstösen csillog a hullámocskák hasa. Aztán ahogy a nap nyugat felé halad, az ezüstös ragyogás arany-, majd bronzszínűvé változik. Temérdek megolvadt bronzszobor tömege a víz. Megfeszülő, elernyedő izmok játékát látom. Fehér hullámfodrok bukkannak elő, mint játékos állatkák, hogy eltűnjenek éppoly hirtelen, mint ahogy megjelentek. És mindig másutt.

A tónak ezen a részén a naplementét eltakarja a nádas. Amint lemegy a nap, elsötétül a víz.

Beborul az ég, egyre nagyobb hullámok csapkodják a partot. Zúgnak, nyikorognak a fák, mint az olajozatlan gépek. Megered az eső: apró csülkeivel gyorsan végigporzik a tavon.

Reggel.

Gazdátlannak tűnik a tó, csak a piros bóják ringatóznak egykedvűen a hűvös szélben. Meg-megborzong a nádas, ahonnét béka hangos vartyogását hallani. A nádas fölött madár köröz, földeríti a terepet, aztán leszáll a vízre. Egyhelyben ül, csak a tolakodó hullámok ringatják. Mintha fészken ülne. Szárcsa. Nem tudom, a nádasban költő párját őrzi-e, vagy halászni készül. Kihalt a vízpart. Csak az északi part párába burkolózó hegyeit látni, s a part mentén egy korai vitorlást, mely mint a szélsodorta libatoll lebeg.

A fölkelő nap széles sávon megszikráztatja a vizet, mintha vakító magnéziumot szórt volna szét. Ebbe a ragyogásba gázol bele egy korai fürdőző pár. Szinte csak sziluettjüket látom, majd fekete folttá olvadnak az izzó fehérségben. Nem messze tőlük vadkacsa úszik békésen, eltűnik a nádasban.

Fecskék suhannak a víz fölött, olyan közel a víztükörhöz, hogy szárnyuk sebet ejt a hullámokon. Szinte föl se nyíló, máris behegedő sebet.

A víz most olyan, mint az abroszra löttyent kávé. A túlsó part hegyei ezüstös kékek, a víz lassan zöldre vált. Badacsony házai fehérlenek messziről, pici mészfoltok.

Madárzsivajra ébredek. Az ablak alatti fákon, bokrokon olyan őrült hangzavarral vannak a verebek, hogy képtelen vagyok tovább aludni. Mondják a magukét: csiripelnek, cserregnek, surrognak, zörgetik az épület bádogtetejét.

Hajnal.

Lustán nyújtózkodik el a tó. A szürkésfehér víz fölött fecskék, sirályok röpködnek. A nádasból is madarak hangját hallani. Bent a vízben, a mintegy ötvenméternyire árválkodó stégen egy sirály posztol, mintha a stég tulajdonosa változott volna vízimadárrá, így vigyázva zsebkendőnyi birtokát a libabőrös, korai időben.

Most kel fel a nap, sugárküllői a víz húsába mélyednek. Aranyhíd, szemet kápráztató aranyhíd ível kelet-nyugati irányban. Fölszakad a pára, előtünedeznek a túlsó part házai, templomai. Este vihar volt, a betonon a nedvesség mutatja, meddig nyaltak föl a hullámok a partra, otthagyván az iszapos hínárcsomókat.

A hajnali tó a sirályoké és vadkacsáké. Amint égre hág a nap, a víz a fehér árnyalatait mutatja: ezüstfehér, szürkésfehér, kékesfehér, piszkosszürke. Az északi partot ködfüggöny takarja. Messziről harangszó hallatszik.

Az elhagyatott stégen néhány sirály tanyázik. A nádas közvetlen közelében dankasirály ül a vízen, ugyanazon e helyen mindennap. A párja fölötte köröz, hangosan rikoltoznak egymásnak. A nádasból vadkacsacsapat tűnik elő. A vízen ülő sirály mérgesen csapkod szárnyával, a csapatot vezető vadkacsa is suhint néhányat, rekedt hangját fröccsenti a sirályra, amely duzzogva száll föl és követi társát.

Halak csillogó teste bukkan elő itt-ott a vízből, nem érzik talán a veszélyt, pedig a vadkacsák kivonulnak a nyílt vízre – vannak vagy kéttucatnyian –, s alá-alábukva halásznak. Reggeli nélkül nem kezdődhet a nap. Fecskék szálldosnak a partmenti vizek fölött. Égre hussannak a stégen gubbaszkodó sirályok is. Olykor lecsapnak a vízre. A vadkacsacsapat rajokra szakad. Hármasával-négyesével róják a hűvös, alig fodrozódó hajnali vizet. Az az egyszem, bátor fürdőző ott a bóják környékén úgy látszik, nem zavarja őket.

Lassan fölszáll a köd, mely mint hálóing lengett a hegyeken. Pirosan megérkezett a reggel.

 

A kert

emlékszem milyen szép is volt a kert

ahol avarfüstként szállt életem

ami valaha olyan tündöklően

tiszta volt bepárásodott velem

láthatatlan kéz törli le majd a

mindenség hóka-foltja hűlt helyem

mint cseppkő cseppen agyamról a múlt

s mint kő a kígyót úgy rejt el szívem

már sokat veszítettem hát tudom

túlságosan is sok van egy helyen

végül puszta lesz a kert megtörtént

ami megtörtént végérvényesen

 

Istenem

mennyivel könnyebb

elviselni a mások

szenvedéseit

 

 

Murawski Magdolna

Portré

A dolgaim voltaképp rendezetlenek.

Magam vagyok.

Szobáim rendetlenek.

A gép körül halom papír.

Az ember végtelen magányában ír, csak ír.

A társaim, akárcsak én.

Készül az ezredváltó nagy regény

- tán végső krónika? –

Mindegy, csak írni kell.

Az írónak ez éje s nappala.

Naponta posta rengeteg.

Olvasni kell. Olvasni jó. Olvasni mind muszáj.

És gyűlik, egyre gyűlik csendesen.

Jelenkorom levélben így üzen.

Az égi-földi óra egyre jár.

És csendesen elpereg lét s homok.

Szemcséje más szemcsére hull.

A lény menekül. Testével valami veszettül robog.

Egyetlen tettéből se tanul.

Csak ravaszkodik s végül mindig csapdába hull.

Üvöltve ront felénk a kor.

Mindig távol, kit szeretünk,

és nekünk itt marad a szomszéd, aki iszik,

vagy a másik, aki fúr a hétvégeken

és őket kellene szeretned

hisz pátyolni mást már nem lehet.

Ó, emberek, iszonyatos emberek!

Vasárnap itt a fény csodás.

A lélek imára fordul. Fénye más.

Ma áldást hint az ellenségre is

a lélek és a tétova szó,

ám rezdülése nem hamis.

Éled már odabenn a Jó.

Kitárul bennünk az örökkévaló.

És csend lesz hirtelen.

Bár lényem rendetlen s szertelen,

minden fény itt terem s szerteszáll

valósult lényemben

testem romjainál…

 

Fridél Lajos

Bükkaljai ösvényeken

XXXVI.

A mezőkövesdi I. László Gimnázium szeptember másodikai tanévnyitó ünnepségén a falnak dőlve egy vékonyka, alacsony növésű fiúcska szomorkodik.

Szemmel láthatólag nem érdekli az, hogy mit mond a szónok. A szeme könnyes, a szíve majd megszakad. Ilyen messzire még soha nem került szülőfalujától, az imádva szeretett aprócska hegyi településtől, Rakacaszendtől.

No, meg édesanyjától. Mert ők csak ketten vannak.

Édesapja három éve meghalt. Hirtelen.

Vakbélgyulladás. Mire bekerült a kórházba, már késő volt.

A falu szélén a legutolsó ház az övék. A temetődomb aljában.

Mindig is ez volt a vadászház. Szolgálati lakás volt ez, de mivel az új vadőrnek volt a faluban saját háza, a tanács megengedte, hogy továbbra is ők lakhassanak benne.

Egy órával ezelőtt indult vissza édesanyja vonatja.

Mindketten sírtak.

- Két hét múlva várlak, kisfiam. Légy jó gyerekem, nagyon szeretlek. Vigyázz magadra. A Jóisten is megsegít, és édesapád is figyel rád odafentről. Meglásd, még sokra viszed, mert ez nagyon jó gimnázium, te meg okos kisgyerek vagy. Tanuljál sokat, és nagyon vigyázzál majd az utazásnál az átszállással. Isten áldjon, kisfiam.

Így búcsúzott gyermekétől, és nem bánta, hogy meglódult vele a vonat, mert szégyellte, hogy ennyire elfogta a sírás. A temetés óta nem sírt, de most úgy érezte, nagyon egyedül maradt.

És ugyanezt érezte a tizennégy esztendős fiúcska is, akinek itt minden új volt, szokatlan, idegen és ismeretlen. Ház és ház, kisebb, nagyobb épületek és minden vízszintes. Sehol egy öreg tölgyfa, egy sziklás, vízmosta, mély árok, egy cseres lábaserdővel borított meredek hegyoldal. Pedig ő ezek között volt otthon. A vadonban, az erdőben. Amit még édesapja ismertetett meg vele. Ami számára a biztonságot nyújtotta, ahol kiválóan tudott tájékozódni. Ahol a lelkes boldog volt és szabad.

És ahol kedvére vadászhatott.

Mert vadászott. 1962-ben, tizennégy esztendősen.

S már évek óta. Rendszeresen.

***

Az özvegyi nyugdíj kettőszáznyolcvan forint volt. Se több, se kevesebb. Ennyiből éltek. Ezt kellett beosztani. Kenyérre, tejre, néha egy-egy kiló zsírra.

A házhoz tartozó kis kert gyönyörűen meg volt művelve.

Volt itt zöldség, répa, hagyma, krumpli. Minden, amit így a ház körül meg lehetett termelni, minden olyan, ami kellett a konyhára. Eltervezte, átgondolva, gondosan ápolva, rendszeresen öntözve. Fokhagyma, torma, paprika, bab. És tizenegy gyümölcsfa. Aztán ősszel minden befőzve, tartósítva, megszárítva, elvermelve. S főleg beosztva.

- Kisfiam! A kék bödönben már semmi nincs. Hozni kellene bele. Ha nem felhősödik be, ennél a holdvilágnál már megpróbálhatnád – szólt fiához halkan az édesanyja, merthogy ugye a falnak is füle van, no meg hát nem is tartozik ez senki másra. Ez az ő sorsuk, ez az ő dolguk.

A drága jó ura hagyta a gyerekre.

Mintha érezte volna előre. Pedig dehogyis érezte.

Csak hát azt tanította imádott gyermekének, amit ő maga is tudott, amihez értett, amit szeretett.

No, meg nem is kellett ezt olyan nagyon tanítania, különösen nem erőltetve, mert a fiút nagyon is érdekelte.

Minden olyan érdekelte, ami az erdőben létezett, minden, ami az erdőben történt.

Öröklött érdeklődés, öröklött tehetség, öröklött szenvedély volt ez.

Belülről fakadó természetességgel. A legapróbb magocska is kiváló táptalajra lelt, gyökeret eresztett és gyorsan szárba szökkent.

- Édesanyám! A Cseresbérc alatti kis tisztás sarkában tudok egy sutát. Nincsen gidája, már tavaly se volt. Ha nem sikerülne malacot hoznom, az még mindig ott van. De bizakodom abban, hogy sikerül, mert ott váltanak át a disznók a szélső bokrok takarásában, az agyagos oldal előtt.

- Jól van, drága kisfiam, csak vigyázz magadra, nehogy valami bajod legyen, hiszen tudod, hogy csak te vagy nekem.

- Ne aggódjon, édesanyám! Megmutatott mindent nekem apu, amíg élt, és vigyáz ő énrám még most is. Meg segít is. Ebéd után elindulok. Csak aludjon este nyugodtan, reggelre megjövök. Nem lát meg senki, arra én vigyázok – zárja le a témát nagy komolyan a fiúcska.

Egy éve már, hogy egyedül járta az erdőt. Egyedül lesekedett, lopakodott, nyomozott. Úgy, ahogy édesapjától látta.

Napokig figyelte a sózókat, a hintőket, a nagyvadetetőket. Jól tudta, hogy mikor, honnét, mi érkezik. Hogy hol, mi fekszik. Melyik sűrű tartja a kondát, melyik rudasban tanyázik a szarvasrudli, hol jár az öreg bak.

S ha vadászhatott, azt boldogan, örömmel, szívesen tette.

Szenvedéllyel, gyönyörűséggel. Mert ez az ő dolga volt.

Tizenkét éves létére többet tudott, mint azok, akik ezen a területen, mint társasági tagok sportvadászként vadásztak.

Mert ő nemcsak a vad eszén volt képes túljárni, de az itt vadászó emberek szokásait, vadászati módszereit, kedvelt helyeit, leseiket, szóróikat, leginkább használt cserkelő ösvényeiket is mind ismerte. Számtalanszor figyelte meg, figyelte ki őket. Rejtekhelyein megbújva szinte tanulmányozta ezen emberek mozdulatait, viselkedését, még tán gondolataikat is.

A pár kinőtt, barna tornacipő egy szögre akasztva lógott kint a tornácon. Mindig. Egy rozsdás nagy szögön, csak úgy, az elvékonyodott cipőfűzőn himbálózva. Abban lapultak a lőszerek. Ott, szem előtt. Nem is találta volna meg azt senki.

Egy másfél méteres napraforgószárral leakasztotta, és óvatosan zsebkendőjébe tekert két darab héthatvankettes zárt köpenyes hadi lőszert. Hogy ne kocogjon a zsebében, ha véletlenül valakivel mégis találkozna itt, a falu szélén. A régi iskolatáskáját hátára vetette. Kés volt benne, kötél, zsák, pulóver és egy “bambis” üveg ivóvíz.

Csaknem kétórás gyaloglás várt rá, és végig emelkedőn kellett haladnia. Út oda nem vezetett, nem is járt erre senki emberfia. Vadász meg különösen nem.

A Cseres-bérc tetején apró tölgyfák sínylődtek időtlen idők óta. Vékony volt itt a termőtalaj, nem nőttek nagyra a fák. Inkább bokrokhoz hasonlítottak, de sűrűn, szövevényesen összegabalyodva. Kiváló búvóhelyet biztosítva a disznóknak. A szakadt oldalban csupasz sziklák omladoztak. Nap heve melegítette, fagy repesztette, mosta eső, verte szél.

Göcsörtös gyökerekkel kapaszkodtak itt is, ott is az évszázados fák, kisebb-nagyobb mélyedéseket, lyukakat, üregeket képezve, melyek kiváló rejtekhelyül szolgáltak a prémes ragadozóknak, borznak, sünnek.

S a fegyvernek.

Vadváltókon lépdelt a fiú, halkan, mindenre odafigyelve. Időnként meg-megállt egy nagy fa takarásában, s némán hallgatózott. Legelésző őzeket látott, kifürdött dagonyákat, dörzsölőfákat vizsgált meg, vadnyomokat elemzett. A három öreg vadkörtefa alatti tuskókon megpihent. Annak idején édesapjával is itt ültek le rendszeresen beszélgetni. Jaj, de szerette hallgatni, ahogy édesapja a régi időkben történt érdekes eseményeket lassan, ízesen előadta. Tátott szájjal hallgatta mindig. Emlékszik is a mai napig minden szóra, sőt, még az akkori hangulatok – szélsusogás, virágillatok - is elevenen élnek emlékezetében.

Az egyik történet különösen izgalmas volt.

***

A szomszéd falu hivatásos vadásza szokásos körútját járta, vállán sörétes puskájával.

Hónapok óta rendszeresen talált olyan nyomokat, amik rendkívül gátlástalanul tevékenykedő orvvadászokra utaltak. Lenyúzott bőrök, zsigermaradványok jelezték, hogy nagy tételben, s minden válogatás nélkül ölik az erdő vadjait. Szarvasbikától a vaddisznón keresztül az őzig. Ennyi húst megenni képtelenség, tehát akik ezt tették, kereskedtek a vadhússal. Márpedig az ötvenes évek legelején, akik minderre képesek voltak, azoknak a lebukás nagyon komoly következményekkel járt volna. Azaz, itt a határszélen, mindentől távol, az erdő mélyén a szemtanú örökre való elhallgattatása egy percig sem volt kérdéses. Ugyanakkor az sem volt kérdéses, hogy előbb vagy utóbb kitudódik az elkövetők kiléte. Mert ezekben a kis lélekszámú, apró falvakban az idegen azonnal feltűnik. A helyiek pedig menthetetlenül elkövetnek valami olyan hibát, ami árulójuk lesz. Csak idő kérdése. A vadőr a falu fölötti oromról heteken keresztül szemmel tartotta a kivezető utakat, a kertek végét, az erdőbe befutó gyalogösvényeket. A nap minden szakában. Volt, amikor kint is éjszakázott, hogy a késő esti, kora hajnali időben is láthasson, hallhasson mindent.

Ám ilyenkor semmi gyanúsat nem érzékelt.

Az egyik meleg nyári napon, nem sokkal a déli harangszó után két férfi ballagott a falu melletti füves domboldalon. Kereső távcsövön keresztül megszemlélte őket. Az egyiknek a vállán kasza volt, a másik vasvillát vitt a kezében. Nyilván füvet mennek kaszálni a jószágnak – gondolta –, hát nem is fogott gyanút. Akkor.

Ám az este egy távoli lövés hangját hallotta, s másnap elindult a hang irányába. Megtalálta a mészárlás helyét, a friss nyomokat. A meglőtt szarvastehén maradványait, a széthajigált lábakat, a fejet, a lenyúzott bőrt. A vérnyomok is elárulták szakértő szemének, hogy az elkövetők merre indultak el a nagy mennyiségű hússal. Nem a falu felé. Ám a nyomokat követve kiderült, hogy nagy kerülővel és jó néhány elterelésnek szánt kitérővel mégiscsak a falu volt az irány. Egy hűvös, nedves völgyben, a puha földben maradt nyomok egyértelműen jelezték, hogy két vadorzóról van szó. S akkor hirtelen eszébe villant az is, hogy a két tegnap látott, háborút megjárt, napközben rendszeresen a kocsmában ücsörgő és italozó embernek semmiféle jószága nincs, ami füvet vagy szénát fogyasztana. Az egyik egyedül él, a másik az apjával lakik, s portájukon a legnagyobb háziállat a kutyájuk.

A vadőr tehát akkor már sejtette, hogy kik tizedelik a vadállományt. S amikor a körútját járva azon a bizonyos délután a falutól nem messze az erdei út egyik fordulójában hirtelen szembetalálkozott a két jómadárral, megszólította őket:

- Jó napot adjon Isten az uraknak! Hogy-hogy fejszével, baltával sétálnak most itt az erdőben? Hol maradt ma a kasza meg a villa?

A mozdulatlanná dermedt két ember ábrázata nem árult el semmiféle ijedtséget, sőt, magabiztosan válaszolt az egyik.

- Fát vágni indultunk, azért van fejsze nálunk. Nincs tán valami kifogása ellene: - szólt hetykén, de érezni lehetett, hogy betanult szöveget mond.

- Hát, ha van engedélyük a vágásra, akkor semmi gond – mondta a vadőr, miközben arra gondolt, hogy itt bizony valami nem stimmel, mert ez az ember olyan kimért módon nyugodt, olyan megfontolt, hogy ettől akármi is kitelik. Ösztönösen nyúlt a jobb vállán lógó sörétes fegyvere markolatához.

- Itt van az írásos engedélyünk pecséttel ellátva – hangzik a válasz, s a kabát alól hirtelen rántja elő a fűrészelt csövű, megkurtított agyazású golyós fegyvert.

A hivatásos vadászt bal vállán érte a lövés, a hatalmas erejű ütés. Megpördült, de nem zuhant el. A sörétese egyik csövét még rá tudta sütni az eközben fegyverét újratöltő vadorzóra.

Földre esett a rabsic puska, de ekkor elesett már a vadőr is.

Forgott vele a világ, zúgott a füle, majd minden elsötétedett előtte.

Elvesztette az eszméletét.

Amikor kinyitotta a szemét, éles fény vágott belé. Fájdalmat nem érzett, csak mérhetetlen, eddig soha nem tapasztalt fáradtságot. Szaporán pislogott, majd lassan hozzászokott a nagy fényességhez. Megpróbált körbetekinteni. Hanyatt feküdt, s ahogy félrebillentette a fejét, fehér színű ágyat látott, de az üres volt. A másik irányba tekintett, s a szeme megakadt egy folton. A sok fehér szín között a nagy üveg vér piros pipacsként virított. Vasállványon lógott a palack, s a vékony műanyag cső az ő karjába vezette a vért. Több mint egy napot volt eszméletlen. Rengeteg vért vesztett, s hajszálon múlt csak az élete. No meg azon, hogy a közeli kőbányából hazafelé tartó lovas kocsi gazdája rátalált és bevitte a faluba. Onnét került kórházba az utolsó percekben. Kulcscsontja eltörött, de a tüdejét nem sértette meg a lövedék. Harmadnap kihallgatták a nyomozók.

- Örülök, hogy jobban van – kezdte a rendőrtiszt. Megértem, hogy a fegyverét Ön ellen fordító orvvadászra rálőtt és megsebesítette. Ez eddig világos, ez jogos önvédelemnek minősül. A kérdés az – s ez már nemigen érthető –, hogy a már földön fekvő súlyosan sérült embert miért lőtte még fejbe?

- Miért kellett agyonlőni?

- Nem emlékszem én ilyesmire, nem tettem én ilyet – suttogta halkan a hófehérre sápadt nagybeteg vadőr. – Nem is értem, hogy mit tetszik kérdezni – s arca őszintén tükrözte értetlenségét.

- Elmondom hát, figyeljen! A maga szolgálati sörétes fegyverét ott találtuk meg az áldozat mellett. Ahol maga is feküdt. A maga keze ügyében. Mindkét csöve kilőve, az üres patronok a töltényűrben. A boncolás megállapította, hogy az egyik lövés 3-5 méterről érte a testet, s nyolc darab durva sörét fúródott a mellkasi részbe. Ha időben megoperálják az illetőt, minden bizonnyal túléli, hiszen a szívet, s vastag ereket nem tett tönkre a sörétraj. Aztán az így földre került embert még közvetlen közelről is fejbelőtték. Ugyanazzal a sörétes puskával. A kimeneti oldalon egy tenyérnyi nagyságú koponyacsont szakadt ki, gyakorlatilag szétlőtték a fejét.

- A kérdés tehát az, hogy a magatehetetlen sebesült, több sebből vérző embert miért lőtte még agyon. Valami elfogadható magyarázat, indok kellene, mert ez így bizony nagyon gyilkosság gyanús – zárja mondókáját a nyomozó, s türelmesen figyeli a beteg ember ábrázatát, akit a hallottak igencsak elcsodálkozásra késztettek.

A borostás, sápadt, beesett arcból a két fürge tekintetű, de fáradt szem most komoly kétségbeesést tükrözött. A tekintete tétován röpdösött ide-oda, de nem született értelmes gondolat, nem volt logikus magyarázat, sőt a detektív által világosan előadott történet ismertetése után sem értette tisztán a dolgot.

Ő csak addig tudott visszaemlékezni, amíg az eszméletét el nem vesztette. Ő csak egy lövést adott le. Azt is csak úgy, célzás nélkül – estében, kapásból – s most a rendőr is azt erősítette meg, hogy csak néhány sörétszem érte az áldozatot. Nem gyilkos ő, nem is ő volt az, aki először lőtt, s ő az, aki majdnem meghalt.

És most valami egészen másról beszélnek itt neki, hogy valakit fejbe lőttek, hogy valaki meghalt, az ő puskájával lőtték agyon, s hogy minden valószínűséggel ő az elkövető.

- Nem én voltam. Nem én lőttem fejbe azt az embert – nyögdécselte halkan, erőtlenül, s bágyadt tekintete mutatta a nyomozónak, hogy várni kell a kihallgatás folytatásával. Várni kell, hogy felerősödjön annyira, hogy elmondhasson mindent úgy, ahogyan ő emlékszik vissza az eseményekre.

Egy hét után került erre sor.

Részletesen elmesélte, hogy mikor találkozott először a vadorzók nyomával, hogy a járási rendőrkapitányságon személyesen tett bejelentést a dologról, s hogy ott, akkor jegyzőkönyv is született erről. Azután a két gyanúsítottról beszélt, hogy látta őket az erdőbe menni, hogy velük találkozott a végzetes napon is. S hogy közülük az egyik lőtte meg, a másiknál meg egy nagy fejsze volt.

- Milyen másiknál? – kérdezte csodálkozva a rendőrtiszt –, mi csak egy vadorzóról tudunk, arról, aki meghalt ott az erdőben.

Lassan körvonalazódott a tragikus eset minden részlete, s a nyomozás új lendületet kapott. Keresték a másik rabsicot, de nem találták sehol.

Eltelt két hét, s nagyon úgy tűnt, hogy a vadőr által előadott verzió bizonyíthatatlan, s hogy nagy betegen, kétségbeesésében, szélsőséges lelkiállapotában, azaz erős felindulásában mégiscsak ő volt az, aki agyonlőtte támadóját.

Elrendelték a letartóztatását, s már az első tárgyalás időpontját is kitűzték, amikor a csehszlovák határőrök jelezték, hogy a szlovák oldalon egy, az erdőben bujkáló magyar állampolgárságú férfit fogtak el.

A megyei kapitányságon zajló kihallgatás során lassan-lassan tisztázódott az esemény. Az elfogott társtettes vallott, s kiderült az igazság.

Amikor a meglőtt hivatásos vadász elvesztette az eszméletét, látható volt, hogy a megsörétezett cimbora orvosi segítségre szorul. Ám ha orvoshoz fordulnak, menthetetlenül kiderül bűnösségük. Barátság ide, cimboraság oda, ez a semmirekellő csibész úgy gondolta, hogy ha örökre elhallgattatja a társát, az nem fog tudni rá vallani. Fogta hát a halottnak vélt vadőr puskáját, és fejbe lőtte kollégáját.

 

 

Apor Elemér

“Itt most minden 12-13 éves suhancnak kétcsövû töltött pisztoly van a szûre újjában”

Az Eger című lap 1874. évi első száma lehangoló képet rajzol Heves megye és Eger város közállapotáról, gazdasági viszonyairól.

“Ha visszapillantunk a lefolyt év tükrébe, ott csak a szomorúság árnyaival találkozunk, melyek még most is utánunk lépdelnek. Szomorú napokkal vert meg az ég – panaszolja a földmíves.

Nem volt elég a bécsi tőzsdeválság által előidézett pénzszükség, jött a nyár, hogy megmutassa, mennyire csalódnánk akkor, mikor a szűk napok hiányait egy jó termés eredményével hittük pótolhatni. Csapás csapásra! Búzánk rosszul fizetett, a rozs meg teljesen silányan, a burgonya, e fő tápláléka a szegényebb osztálynak, eltikkadt a forró napok alatt, míg kukoricánk hasonlóan megcsalta reményeinket. Borunk sem lett bőven, minősége pedig minél silányabb és vevője sincs.

Hogy az uralgott fekete himlő és epemirigy-járvány mily számos családot fosztott meg övéitől: szomorú jelei s bizonyságai ama szokatlanul nagyszámú gyászruhás alakok, kikkel az utcán minden lépten találkozunk.

Vannak oly kiterjedt családok, melyeknek tagjai közül a hét minden napjára esett halott.

Általános a pangás mind az ipar, mind a földmívelés terén. A lakosok közül sokan, ahelyett, hogy kötelezettségeiknek eleget tehetnének, alamizsnáért esengenek.

A még hiányos összeírás szerint 199 azon árváknak száma, akik a kolerajárvány miatt szüleiket vesztették.”

A száz évvel ezelőtti egri újság ennyi szomorúsággal és nyomorúsággal szemben mindössze egyetlen megnyugtató hírt közöl a “Hírfüzér” című rovatában: Elfogták Sisa Pistát.

- Hát ez meg ki? – riad fel a kedves olvasó, aki már meglehetősen beletanult a “betyárológia” tudományába. Hallott már – hogy csak a megye keretei között maradjunk – Vidróczki Marciról, kinek emlékezetét ma is több létesítmény őrzi, Barna Simonról, Jáger Jóskáról, de hát ki ez a Sisa Pista? Az újság szerint: “gyorsan és veszedelmesen hírhedett rabló”. Nem bandavezér, csak magányos farkas, annak is harmadosztályú, apró betűs kapcabetyár.

Sisa Pista, miután kirabolta a tarnaszentmáriai kocsmárost, cimborájával, Csóka Kérges Kis Józseffel Baktára ment, a falu kocsmájából mindenkit kiparancsolt, és szokása szerint tucatszám hozatván üvegekben a bort, azokat földhöz verve duhajkodni kezdett. Arra haladt éppen kisfiával Mata Ipacs Mátyás kerülő, és bár a kocsmáros, aki jobbnak látta kiállni az ajtóba, figyelmeztette, mégis bement a füstös helyiségbe. A kerülő bátorságát az tüzelte fel, hogy a m. kir. Belügyminiszter 50 aranyat tűzött ki Sisa Pista fejére. Hát ennyit ért Sisa Pista. Csóka Kérges Kis József mindjárt pisztolyt szegezett a mellének, Mata azonban erre csak annyit mondott: mulattam én már Vidróczkival is.

Ez a kijelentés megtette a magáét. Közben Mata odasúgta kisfiának: Szaladj át a sógorért. – Mikor a sógor, Erős István megérkezett, Sisa Pista felállt, hogy kimegy, de az ajtónál Mata elkapta a nyakát. Hátulról, de ez mindegy. A hosszas dulakodást kár leírni, csak annyit említünk meg, hogy a m. kir. belügyminiszter – nem küldte meg az ötven körmöcit. De küldött helyette 268 forintot, ennyit ért akkor ötven arany, forintra átszámítva. A januári vásáron négy lovat lehetett érte venni.

A “Hírfüzér” írója megdicsérte az alkalomból az erélyes Marsó György csendbiztost, aki ugyan nem tudott az egész ügyről, mégis “szerényen bár, de folytonosan működik a közállapotok javításán”.

A Sisa-ügyre később visszatért az újság hevesbátori tudósítója, ilyenképpen: “mert sikerült ugyan Marsó György derék csendbiztosunknak a kormány által kitűzött 50 arany jutalom kecsegtető ígérete mellett rábeszélni Mata Ipacs Matyit, hogy fogja el Sisát, mindennek dacára napirenden vannak a tolvajlások, merényletek. A lábasjószág egyre-másra tűnik el az istállókból, a juhokat falkástól hajtják el, a malmokból szekérszámra az őrölni vitt búzát. Pár hét alatt két eset volt, hogy nyegle sihederek két érett korú embert megszúrtak. Itt most minden 12-13 éves suhancnak kétcsövű töltött pisztoly van a szűre újjában és kés a csizma szárában…”

Ez a pár sor “sikeresen” megvilágítja a derék csendbiztos munkájának szerénységét. Ennyit a száz év előtti közbiztonságról.

Még egy rövid hír: “Az egri Casino a cholera járvány által árvaságra jutottak fölsegítésére saját nagy termében február hó 7-én polgári táncvigalmat fog tartani. Belépti díj 1 frt.”

Hiába! Mi mindenre tudunk táncolni!

 

 

Gyüre Lajos

Magyar ökör

Mozdul a föld, ha lépeget

Pontosabban mint az óra.

Szomjazik emberi szóra,

s szarva kiszúrja az eget.

Nyakában örök a járom,

mélán néz virgonc tinókat,

s nem lázad, ostor, ha nógat,

viszi terhét vizen, sáron.

De ha jön a bunkós böllér,

és tarkón sújtja a sulyok,

szemére száll a köd, és vér,

nyakára feszül a hurok,

elterül s szájából sötét,

véres nyál a hídra csurog.

 

Már megint

Már megint tavasz van,

sikongva vetkeznek

piruló vessző-rügyek

duzzadó

csitri kis rózsabimbók,

maguk kellető szüzek.

Már megint tavasz van

hűs nedvek indulnak

oltani bársony tüzet,

kinyílnak

bolyhos barka-vaginák,

sárga pendelyes füzek.

Már megint tavasz van,

szállnak a magasban

bódító, nyers illatok,

üzennek

jajduló vágyak, hívnak:

itt vagyok hé, itt vagyok

T. Ágoston László

Béla cigány búcsúja

“Minden emberi lény szabadon születik

és egyenlő méltósága és joga van.”

(Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata

  1. cikk.)

Nagyapám, az egyszerű falusi asztalosmester kétféle embert ismert: a rendeset és a gazembert. A rendes emberek közé sorolta a zsidó fűszerest, Béla cigányt, aki a kocsmában hegedült, Filipet, aki lengyel menekültként házasodott be a falu egyik családjába, Sztojanovicsot, a vándorló asztaloslegényt, a drótostótot, aki időnként megjelent fazekakat foltozni, meg Kossuth Lajost, akinek a fényképe ott volt a könyvszekrényben egy vaskos könyv első oldalán. Közös jellemzőjük volt, hogy valamennyien csináltak valami hasznosat, és nem csaptak be senkit.

S ki volt a gazember nagyapám teóriája szerint? Mindazok, akik mások munkájából éltek, loptak, csaltak, hazudtak, s köpönyegforgatóként hasznot húztak mások hiszékenységéből. Ezek közé tartozott Hitler, Sztálin, Rákosi, a félkarú végrehajtó, Bóka Ferkó, aki a bolt elől ellopta a szánkómat, és Kanalas, aki a háború előtt leventeoktató volt, aztán az MDP megalakulása után egyszeriben pártvezetőségi tag lett a faluban.

Az egész környéken tisztelték nagyapámat a jó munkájáért. Volt hát kikből barátokat választania. Akár a jómódú gazdák, akár a tanácselnök barátja is lehetett volna. Becsülték is egymást, de csak úgy három lépésről. Mindössze három ember volt, akit barátjának vallott. Károly bácsit, aki hat hold földön gazdálkodott, Gyuri bácsit, a kádármestert, meg a Béla cigányt.

Különös barátság volt ez, hiszen Béla akár a fia is lehetett volna. Furcsállották is a falubeliek, de nagyapám önérzetes, makacs ember volt, ritkán változtatta meg az elhatározását. A barátságot meg egyenesen szent dolognak tartotta. Ebbe nem tűrt beleszólást még nagyanyámtól sem.

Minden kocsmában más-más banda muzsikált, s a borközi mulatozáshoz bármelyik megfelelt. De Béla volt a környék legjobb prímása. Nagyapám meg a községi dalárda legjobb tenor énekese. Mondják, hogy ha belépett a kocsmaajtón, Béla kezében megállt a vonó, s bárki fizette is a nótát, az öregnek kellett folytatnia. Ő meg az egész bandának rendelt, s velük mulatott, míg a kedve tartotta. Nem is volt olyan névnap, születésnap a családban, hogy Béla el ne húzott volna az ablak alatt egy-egy szép nótát. Nagyapám meg beszólította őket, és odaültette a vacsoraasztalhoz. Még csomagoltatott is nagyanyámmal, hogy legyen a gyerekeknek is.

Ő maga semmilyen hangszerhez nem értett, de nagyon szerette a zenét. Apámnak vett egy hegedűt, hogy legalább ő tanuljon meg játszani rajta. S kit fogadhatott volna föl zenetanárnak, mint a Béla cigányt.

- Aztán mit kérsz a tanításért, Béla? – kérdezte tőle az első óra előtt.

- Mit kérhetnék? – szerénykedett a prímás. – Nem olyan nagy dolog ez, Jani bátyám…

- Semmi se nagy dolog, amihez ért az ember. Nekem se nagy dolog ajtót, ablakot, bútort csinálni, de ezért a tudásért meg kellett szenvednem. A te tudásod se kisebb értékű, Béla! Én asztalosmester vagyok, te meg a hegedűé. Tudod, mit? Adok egy fél disznót, ha elfogadod fizetségül.

Béla lelkiismeretes tanárnak bizonyult, mindent megpróbált, amit csak lehetett, apámból mégsem lett hegedűvirtuóz. A kottát egyikük se ismerte, s mint kiderült, csak a tanárnak volt abszolút hallása. Meg kellett elégednie azzal a néhány nótával, amit úgy-ahogy sikerült belesulykolnia. Nagyapám azonban állta a szavát: disznóvágáskor elvitte Bélának a fél disznót.

- Nem érdemlem én ezt, mester úr… - szerénykedett a másik. – Még alig tud valamit a fia.

- Nem a mesterben van a hiba – állapította meg az öreg. – Jól látom én, hogy ennek a gyereknek botfüle van. De azt is látom, Béla, hogy többet tettél, mint amit vállaltál; megszerettetted vele a zenét.

Bélának két fia volt, a fiatalabbik pont egyidős volt velem. Egy úton jártunk iskolába. Együtt jöttünk, mentünk, nagyon jó barátok lettünk. Amikor beteg voltam, ő jött el hozzánk megmutatni a leckét. És senki se csodálkozott, amikor az év végén jutalomkönyvet kapott az iskolában a kitűnő bizonyítványa mellé.

- Olyan tehetséges, mint az apja – állapította meg nagyapám. – Meglátjátok, ebből a gyerekből még lesz valaki!

Hogy mi lett Karcsiból, nem tudom. Az apját olyan csapás érte, amit soha többé nem tudott kiheverni. Az ötvenes évek elején elrendelték, hogy csak olyan zenészek muzsikálhatnak a kocsmákban, akik elnyerik a megyei hivatal engedélyét. A többieknek el kell menniük segédmunkásnak Sztálinvárosba az építkezéshez, vagy valamelyik gyárba. Béla zenekarának is vizsgáznia kellett, és a megye legjobb cigányzenészei megbuktak ezen a vizsgán.

A faluban többféle pletyka is terjengett az esetről. Az egyik biztos helyről tudni vélte, hogy azért buktak meg, mert egy taktust se tudtak kottából játszani. A másik azt suttogta, azért tiltották ki őket a kocsmából, mert a kulákoknak muzsikáltak. A harmadik csak intett: lefizették a vizsgabiztosokat.

Nem tudom, nagyapám utána járt-e a dolognak, de az biztos, hogy abban az időben nagyon sokat káromkodott, és soha nem tért be az államosítás után megmaradt egyetlen szövetkezeti vendéglőbe, ahová egy másik faluból hoztak zenekart.

Béla nem firtatta a döntést, de attól kezdve gyakran láttuk részegen támolyogni az utcán, hegedűvel a hóna alatt. Egy nap aztán fölpakolta a családját, s elköltöztek nemcsak a faluból, de a megyéből is.

Több mint tíz év telt, mire újra találkoztam vele. A faluvégi autóscsárda sarkában ült egyedül. Borotválatlan volt az arca, a ruhája kopott. A fekete hegedűtokot a falnak támasztotta. Előtte az asztalon félig ürített pohár.

- Ki ez az ember? – kérdeztem a kocsmárostól. – Olyan ismerős, mégsem tudok rájönni, kicsoda…

- Szegény nagyapád barátja volt.

- Csak nem a Béla?

- De bizony ő. A megye legjobb cigányprímása. A torkával van valami baj. Azt hiszem, rákos. Olyan rekedt, alig érteni a szavát. Pedig hajdan… öregapád a nyakába ültette, úgy muzsikált neki.

- És a családja, a fiai?

- Nem beszél róluk. Azt hiszem, elváltak, amikor elmentek innét. Így van ez, ha kirántják az ember alól a talajt…

- Imre bátyám! – mondtam. – Adjon neki vacsorát, meg egy liter vöröset. Én fizetem.

- És mit mondjak neki?

- Nem is tudom… talán azt, hogy szegény nagyapám küldi. Ha élne, biztosan ezt tenné ő is.

Talán fél óra is eltelt. Iszogattunk, beszélgettünk a barátaimmal. Egyszer csak megállt az asztalunk mellett a kopott ruhás, borotválatlan ember, álla alatt a hegedűvel. Felénk biccentett, aztán halkan játszani kezdett, s rekedt hangján énekelt hozzá: “Pirospettyes ruhácskádban láttalak meg téged…” A nagyapám nótája…

Amikor befejezte, fölálltam, megszorítottam a kezét és a zsebébe csúsztattam egy százast.

- Köszönöm, Béla bátyám…

Ő azonban megingatta a fejét és visszaadta a pénzt.

Nagyapád ezt a nótát előre kifizette nekem – mondta. – Hanem azért megkérnélek valamire, fiiam. Mutasd meg a sírját, hogy még egyszer, utoljára ott is elhegedülhessem neki.

Megmutattam. A barátaim is követtek bennünket. Öreg este volt már, senki se járt a temető környékén, így nem volt, aki megbotránkozhatott volna a temetői mulatozáson.

Nemsokára Béla is meghalt. Valóban rákja volt. Apámmal együtt mentünk el a temetésére. Hazafelé jövet lehorgasztott fejjel bandukoltunk, mindkettőnket elfoglaltak az emlékeink. Amint beléptünk a szobába, apám levette a szekrény tetején porosodó hegedűt, és játszani kezdte a Bélától tanult talán egyetlen nótát, amire még emlékezett: “Juhászlegény fekete subája…”

A szobában még sokáig ott csengtek-bongtak a dallam foszlányai. Nem úgy, ahogy apám megpróbálta elnyekeregni, hanem úgy, ahogy egykor Béla játszotta. Béla cigány, nagyapám barátja.

 

 

 

Lelkes Miklós

Örök teremtés

Mind-mind hiába: vizek álmos mélye

ha csillagot emel felszíni fényre

vagy tükrös haltest ős-pikkelycsodája

ámul rá légben lengő égi szárnyra,

s mikor vitorlák hóláng-vágya éget

gyönyört szemekben, fájdalmasan szépet,

s a parton fenyők aranyban, ezüstben,

s volt-madár már felhőkben, tovatűnten,

magokat váró lélek, földbarázda,

bús éhező a csírázó tudásra,

érett kalász, mely ring a csalfa nyárban,

s helyén máris csak szél-hajtotta árny van,

a Nagy Szüret a hegy hátán, ha kékre

száll szőlőillat csábos édessége,

s az élet is, mely munkától kifáradt,

s mehet, s hová? Igazság koldusának.

A teremtés: bohócjátékú ének

csengőt csenget varázsló messzeségnek,

de minden hull haldoklón múlt időbe…

Örök teremtés örök temetője:

ez az Idő. Ellenségünk. A dalban

hiába ott, - mégis megfoghatatlan.

Érthetetlen, hogy pusztul minden-minden:

képzelt trónjára leroskadó isten,

s a Szabadság is, minden isten királya,

habár tőrét Cézár szívébe mártja,

egy pillanat, s már gúnyolják a népek,

s a volt-király rabbilincsben felébred.

Kapaszkodnál a tegnapi örömbe,

de visz az Idő továbbömlő könnye

egy nincs-időbe, ahol már kegyetlen

felejtést őriz a felejthetetlen:

titkolt titkok örök szomorúsága,

örök teremtés örök pusztulása.

 

 

Katona Kálmán

Elégia

 

Megvénült s a kosz is ráncol

párnája vasradiátor

zümmögése elandalít

Míg a vonatomat várom

a kövesdi állomáson

kötözgeti kacatait

Ajándékát karácsonyra

keserves szél terelgeti

falhoz riadt kupacokba

költ a hajléktalanokra

Ő szólózta hetvenhárom

telén a farsangi bálon

fényárban a Samba pati-t

Indul zúzos ködfonálon

megáll mögötte a lábnyom

mintha még várna valakit

 

Joplin

 

Álmomban vasúti töltésen állok

S közeleg múltam – különös vonat –

Már sohasem fogom fény felé súgni

Újradigitalizált hangodat

Morrisonból filmrendező lett hűvös

Fegyver riogat Lennon oldalán

Rejtőzik Hendrix hajléktalanok közt

Percenként százat dobban a magány

Öled ölemhez holnap hajnalig

Tűzz virágokat szép hajadba kedves

Vágyad vad Harley-ra támaszkodik

Bolond madár a hit vergődve repdes

Kólásdobozok kettétört lemezek

Játszik velük a Csendes Óceán

Párnázott zsebű suhancok nótáznak

Halkan sírj nagyon halkan sírj babám

 

Cseh Károly

Fehér nagypéntek

É-nek

Előbb hóval, aztán napsütéssel

szeleskedő égbolt hajlott miránk.

Vajúdásban nyílott ki a meggyfa

világlón, mint hívó édeni láng,

vagy mint lepel harmadnap a sírban.

Nagypéntek volt – és mindenütt fehér.

Szirom és hó fényözönbe ájult,

mikor nyelvünk villámlón egybeért.

 

Harmatos órán

Félálmos kérdező

É-nek

Pára tudná be vagy napzana tőled

tükre a nyíló bodzavirágnak,

fésülködni ha föléje hajolnál?

Harmatos órán vágsz a világnak.

 

 

 

Hubai Gruber Miklós

Kisgazdinka

Pergő Tímea a televíziót nézte, míg főorvos-szeretője a hősugárzóval babrált. Bedöglött a szerkezet, még mielőtt meleget csinált volna, dideregnek csak a fűtetlen házban.

Férjénél van már az asszony, de negyedik hónapja lassan, hogy külön él a párjától. Kezet emelt rá nagy féltékenységében a férje, hát otthagyta, még mielőtt ütni is merészelt volna vele: tanulja meg a nyavalyás, kivel áll szemben. Élni teremtette őt az Isten, meg szeretni, nem pedig, hogy lábakapcája legyen az urának! Hazaköltözött az anyjáékhoz, ma is ott neveli a kislányát. Szülői segítséggel. A csöppség – egyem a szívét – középső csoportos az óvodában.

Ő maga a városba jár. Ingázik. Ügyintéző egy bankfiókban. Nem nehéz a munka, közgazdasági érettségi kellett csak hozzá. Az meg van neki.

A férjével is ott jött össze, még ha gyerekkoruktól ismerték is egymást. Villanyszerelő volt a fiú, bedolgoztak a banképület legutóbbi átalakításakor. Alvállalkozóként. A lány eleinte nem gondolta komolyan a dolgot, de aztán mégiscsak beadta a derekát. Béla közben a szakközépiskolát végezte, utána meg beiratkozott a technikusminősítőre is. Nem is lett volna ott semmi baj, ha nem csinálja akkor azt a botrányt.

De megcsinálta. Így aztán ami történt, megtörtént.

Pergő Tímea a bankban ismerkedett össze a főorvossal is. A doktor a kártyáját lecserélni jött be, de – később bevallotta – úgy megtetszett neki a fiatalasszony a kölcsönügyeknél, hogy nála kötött ki. Ötvenezret kért, féléves lejáratra. Csak hogy megismerkedhessen vele.

A doktor persze nős, válni meg nem akar. Legalábbis egyelőre.

Pedig fantasztikusan jó szerető, az elhagyott férj a fasorban sincs hozzá képest. És micsoda fényűzően él! Fel is tette magában Pergő Tímea, hogy dűlőre viszi a dolgot. Elválnának mind a ketten, ő pedig hozzámenne a doktor úrhoz.

A Tisza-parton szoktak szeretkezni, a főorvos nyaralójában — heti akár kétszer-háromszor is. Kocsival mennek le, a városszéli buszmegállóban veszi fel a férfi. Körültekintőnek kell lenniük, mert a feleség, aki meg gyógyszerész egy közeli kisfaluban, rendkívülien féltékeny természetű. Meg aztán az öreg Pergő előtt már rég nem titok a titok, ő pedig nem állhatja a főorvost. Szoknyapecérnek tartja, számítónak.

A férfi végül is nem boldogult a masinával, így hát aprófát hozott fel az alsó szintről, s begyújtott a vaskályhába. Samott nélküli kiskályha volt ez, gyorsan felmelegedő, de gyorsan kihűlő is egyben, ha nem tüzelnek benne folyamatosan. Jó húsz percbe is beletellett, mire aztán szeretője mellé bújhatott a doktor úr.

Az asszony azonban addigra már elveszítette kedvének javarészét a szeretkezéshez. Úgy áthűlt ez alatt az idő alatt, hogy már a nagykabátjából is csak többszöri kérésre volt hajlandó megválni.

Végül aztán csak ráadta magát, de milyen szeretkezés volt már az akkor!

Nem is lelte sok örömét egyikük sem benne.

A nő kihagyta a legközelebbi randevút a főorvossal. A hóvégi zárásra hivatkozott, s nem hagyta büntetlenül szeretőjét a fiaskóért. Tanuljon belőle, ha máskor is ágyba bújni kíván vele…

Pergő István mozdonyvezető szabadnapját töltötte odahaza. Megrakta még egyszer odalenn a kazánt, s indulni készült, hogy hazahozza kisunokáját az óvodából. Nagy hó lehullott az éjszaka – esett még jó feléig a délelőttnek is – Pergő István hát magához szólította a Tiszát, s nyakába rakta a hámot. A kutya szinte nyüszített örömében. Nem volt neki idegen a húzószerszám, s mert odakészítve látta a gyerekszánkót is, tudta ez az okos állat, hogy kisgazdinkájáért mennek, neki készíti nagyanyja a meleg plédet. Micsoda öröm őt húzni, így járni kedvében a legszeretettebb emberkölyöknek! Ment volna már, rohant volna az óvodába, százszor is, ahová elkísérte már Kisgazdinkát, az öreg Pergő – vagyishogy mit beszélek, nem volt ő öreg, most töltötte csak az ötvenkettőt – alig győzte őt visszafogni.

Mielőtt elindultak, beszólt az ember a feleségének: ne nyugtalankodjék, mert megállni szándékoznak visszafelé a nászéknál; kiscsikó született náluk a minap, hadd lássa a kicsi szentem.

Kisverácska akkorát cuppantott nagyapjának orcájára, mikor meglátta az ajtó üvegén át a Tisza kutyát, amekkorát csak tudott azzal a pici szájával. Alig fűzte be lábán a kiscsizmát az öregapja, a kicsi lány már a kutya nyakán lógott. Hízelgett neki, ölelgette, s a kutya sem különben: nehezen mondta volna meg bárki is, melyikük örül jobban a másiknak…

Alig múlt el aztán negyedóra, a világ dolgairól beszélgetett nászuram a nászurammal, miközben Édesapa – kézen fogva az ő kisleányát – valami nagyon izgi, nagyon titkos látogatáson vett részt a lóistálló melegében.

Velük tartott a Tisza kutya is, de ez senkit nem zavart. Még Csinost, a kiscsikó anyukáját sem. Annál is inkább, mert Tisza – mint aki tudja, mi az illem – hátul maradt szerényen az ajtó mellett. Onnan követte csak szemével az ő kis gazdinkáját.

Mikor aztán kellően kigyönyörködték magukat Hókában, s kockacukorral köszöntötték az ő anyukáját, ők maguk is bementek – még mindig kézen fogva – a konyhába, hogy egymás szavába vágva meséljenek Szikszai mamának a kiscsikóról meg a Csinosról.

Meg persze a Tiszakutyáról is.

Szikszai mama frissen sütött túrósrétest húzott ki a sütőből.

Kisverácska tele szájjal gyűrte magába.

Pergő Tímea több mint negyedórát várt főorvos-szeretőjére. Hideg szél szakadt le a Sajgó-tetőről, s a fiatalasszony hiába húzódott beljebb a vékony üvegfal takarásába: nem ért az semmit, védelmet a zimankó ellen meg éppenséggel nem nyújtott. Várt hát még egy keveset a nő, de aztán felült az első buszra, s bement, hogy a pályaudvaron a hazafelé menőre szálljon át róla.

Dúlt-fúlt haragjában.

Nem volt kíváncsi a doktor úr magyarázatára, nem volt kíváncsi a kifogásokra, s nem volt kíváncsi többé magára a doktor úrra sem. A központból voltak most lenn pár napig, továbbképzést tartottak a dolgozóknak. Az osztályvezető állandóan körülötte legyeskedett, tegnap még vacsorára is meghívta. Kis híja volt, hogy nem bújtak ágyba. Bánja is már, miért mondott nemet, most legalább megtudná doktor Szoknyapecér, hogy ki is az a Pergő Tímea! Meg is mondta a magáét a főorvosnak, mikor este rátelefonált, s kimenteni igyekezett magát a találkozó elmaradása miatt. Váratlan eseményről hadovált valamit a főorvos, meg konzíliumról, amin neki is részt kellett vennie, de a nő borgőzösnek érezte a férfi hangját. Meg aztán mintha poharak csengőjét és női kacarászást is hallott volna Pergő Tímea a háttérből.

Soha többé nem találkozik a főorvossal. Most már teljesen biztos volt benne.

Nagyon szomorúnak, nagyon kétségbeesettnek érezte magát egyszeriben. És kiszolgáltatottnak.

El is sírta magát. Igaza volt hát az apjának: a főorvos csak kihasználta.

Amíg kedve volt hozzá…

Tiszakutya továbbra is nagy szeretettel fuvarozta kisgazdinkáját. Reggel oda, délután meg vissza. Így volt ez akkor is, ha Pergő István szolgálatban volt, s csak felesége ment óvodába a kisunokáért. Kisverácska hol barátja mellett szaladva, hol pedig szánkón ülve biztatta a kutyát, az meg húzta neki a szánkót könnyűszerrel: akár rajta ült a kis hercegnő, akár nem.

Be-betértek majd’ mindennap Szikszai mamáékhoz is: rendszeres programjukká lett meglátogatni Édesapával Hókát; megfigyelni, miként bújik anyjához egy-egy nyeletnyi finom tejecskéért. Megsimogatni őt is, Csinost is, megveregetni kis kezével a lovak nyakát, s kockacukrot kínálni nekik.

Édesapa, de különösen Szikszai papa mesélni is szokott ilyenkor. Hollóról, a Hóka nagymamájáról szólt legtöbbször a történet, aki már ugyan nem él, mert nagyon öreg volt már akkor is, amikor Szikszai papánál szolgált, de aki fiatal korában a jótündérek hintaját húzta. Fekete volt, s fényes szőrű, mint a villám, még a Csinosnál is fényesebb, és büszke is a tetejében, mint a parancsolat. Hét határban nem volt párja, ha felszerszámozták a kocsi elé.

Kisverácskát elnyomta nagyapjának ölében a könnyű álom. Tiszakutya, Hóka, Csinos meg persze a fényes szőrű Holló tartottak vele, s röpítették őt együttes erővel mesebirodalmába a tündéreknek. Húzták az ő hintaját könnyűszerrel, benne az ő édesapjával, Szikszai papával meg Szikszai mamával. Ott voltak aztán Pergő mamáék, és ott, persze, az ő édesanyja is. Édesapával.

Mert nagy, nagyon nagy az a mesehintó: százan, de még tán ezren is elférnek benne. Olyasféle, mint az ő kicsi szíve, amiben – gondolkodjanak akárhogy is a felnőttek – szépen elfér a nagyiék meg anyuci mellett az ő drága aranyos apukája is…

 

 

May Swenson

A mindenség

Miről

beszél

a mindenség,

a mindenség,

ami

körénk feszül? Agyunkon belül, azt hisszük, belül

hogy le kell gombolyítanunk a törvényeit, melyek sodorják, Azt hisszük

azért, mert

azt hisszük

azért,

M e r t

azt hisszük

a mindenség

rólunk

beszél.

De a mindenség

gondolkodik?

És vajon miről?

Talán

mirólunk? S ha nem, van valami okozat a mindenségben?

Vannak törvényei? S mi van

ha a mindenség

nem r ó l u n k

beszél? Akkor mi van?

Miről

beszél?

S mi szól

mirólunk?

Szokolay Károly fordítása

 

Abonyi Mária

De vigyázták fehér angyalok

A fiú állt, arccal a tengernek,

megsebezte a sóvárgás fénycsipkéje.

Hajába fonta illatát a lány:

tudta, sasok jönnek vérengzőn.

csillagrög-szemeik űzték csendben egymást,

de vigyázták fehér angyalok.

Egymással szemközt, szájuk szegletében

dőzsöltek a lángok, de vigyázták fehér angyalok.

Álltak, arccal a tengernek, nézték

a hullámok fuldokló fodrait.

A fiú belső pillantása elfordult a holnaptól:

a forró szél ruháját lebbentve ment a lány után.

 

 

Pilóta barátom emlékére

 

Homokszín hajad krizantém szagú temető.

Ódon város, benne szökőkút,

arcod híd a romlás vizén.

Rémisztő időtlenség fogságában tépett cédrus.

Párolgás, gyöngyöző homlok – aztán csend.

Áruló légben ezüst foszlány, leszakadt sejt;

Csillag-halál, fekete spirál…

 

Horváth Ágoston Gusztáv

Az elsõ ing

Késő őszi üdülés egyik estéjén a teraszon sötétben ülve – a szúnyogok miatt nem kapcsoltuk fel a villanyt – mesélte egyik társunk, halk, kissé reszelős hangon az alábbiakat:

“Jómódú parasztcsalád legkisebb, kilencedik gyermekeként nőttem fel egy hegyvidéki faluban. Apám jó gazda volt, kemény ember és szigorú. Három nővérem és öt bátyám volt, úgy nőttünk fel, mint a többi falusi gyerek. Testvéreim együtt dolgoztak szüleimmel a mezőn vagy szőlőben, mihelyt alkalmasak voltak. A lányok anyámmal, a fiúk meg apámmal. Csak velem tettek kivételt, engem polgári iskolába írattak a szomszéd városkában, mert jól tanultam. Ez nem azt jelentette, hogy én nem dolgoztam, mert délután, amikor hazaértem a vonattól, nekem is kellett végeznem a dolgom. Teheneket legeltettem, meg zöldet, dudvát vittem a disznóknak, malacoknak. A szünidőben én is együtt dolgoztam apámmal meg a bátyáimmal.

A negyvenes évek elején nem ment jól a családnak. Nem a háború miatt, hanem mert két nővérem férjhez ment, az idősebb bátyám is megnősült, és vitték a hozományt, meg sokba került a három lagzi is. A faluban mindenki mindenkinek rokona volt, emiatt szinte a teljes falu hivatalos volt a lagzikba. Olyan hegyen-völgyön lakodalmak voltak.

Már másodikos voltam, amikor új inget szerettem volna. Addig csak a bátyáim által már kinőtt ruhákban, alsóneműkben jártam. Szépek és jók voltak, hiszen hamar kinőtték, és édesanyám mindig mosta, vasalta, igazgatta, “adjusztálta” azokat. A városka több úrigyereke már új ingben járt, és az én vászon – barhelt – ingemet megmosolyogták.

- Édesanyám, vegyenek már nekem egy szép fehér inget! – kérleltem.

- Majd szólok apádnak… de most nehéz lesz. Ősz van, jön a tél, Marinak új ruha, csizma, meg kendő kell… De szólok apádnak.

Két hét múlva - mert nem történt semmi – édesapámnak szóltam:

- Édesapám! Vegyenek már nekem egy új fehér inget!

- Mondta már anyád is… de hát most nem jön össze az ára… mert Marit megkérik, és kell a pénz a tavaszi lagzira!

Vártam hát, de néha szóba hoztam a dolgot, mert igen vágytam rá.

Megvolt a lagzi, megettük az egyik hízót, így csak egyet öltünk azon a télen. A lagzi ára, meg a hozomány sem jött össze édesapámnak – a kölcsönt meg vissza kellett fizetni –, ezért bevitték a télvégi vásárba az egyik tehenet. Mikor megjöttek, édesapám megállt mellettem, kezét vállamra tette és szólt:

- Megvan az ing, fiam! Kiválasztottuk… A főutcai bolt ószlagjában van kitéve! Szép… hófehér… majd elhozzuk… sor kerül arra is…

Örültem nagyon. Másnap iskola után elfutottam, megnéztem a kirakatot. Kis kirakat, sok ruhaneművel, középen hófehér, hosszúgalléros, gyöngyházgombos ing! Olyan, amilyet elképzeltem…. Eleinte naponként, később hetenként, kéthetenként néztem meg. Néha futnom kellett, hogy elérjem a vonatot, de megérte: az ing látványa hetekig, hónapokig örömet okozott!

Április vége körül ismét elmentem ingnézőbe. Úristen!… Nincs kirakat, nincs ing… csak üvegcserepek!… A bejárati ajtón keresztben vasrúd – lepecsételt papírcsíkokkal. Belestem a deszkakerítés résein az udvarra: kifelé bámuló sapkás gyermekeket láttam sírni!

Nem emlékszem, hogy mentem ki az állomásra, hogy értem haza.

- Édesanyám!… Elvitték… odavan… - tört ki belőlem a zokogás otthon.

- Mi az?!… Mi van oda?… Mit siratol, fiam?

- Az én szép ingem… Nincs kirakat… nincs ing…csak betört üveg… üvegcserepek, meg bezárt, lepecsételt bolt…

Úgy vonszolt be a konyhába, a kis dikóra fektetett és levetkőztetett. Alig emlékszem, mintha köd mögött történt volna minden. Jöttek, mentek a testvéreim, a szomszédasszonyok, suttogtak, majd jött a bába néni is. – Orvos nem volt a falunkban. – Felültetett, tapogatott, forgatott ide-oda, csavargatta a nyakamat, majd “félóránként hidegvizes borogatást a testre!… csak borogatni!…” utasítást adta anyámnak. Borogatott is szegény anyám! Hidegvizes törölközőbe csavart, arra vászonlepedőt tekert. Sűrűn váltogatta a törölközőt.

Este megjött apám. Bejött, megtapogatta a homlokom, csóválta a fejét, kiment vele anyám is. Anyám visszajött, új borogatást tett rám… megint bejött apám, evett… aztán leakasztotta a tarisznyát és elment. Anyám egy kis levest erőltetett belém, borogatott… Borogatott és tapogatta a homlokom. Éjjel arra ébredtem, hogy melegem van, ahogy mozdultam, anyám riadtan ugrott és hozta a vizes törölközőt.

Reggel lehetett már, mikor megint jöttek-mentek. Jöttek a szomszédasszonyok, járkáltak a testvéreim, suttogtak, nem értettem semmit. Jött a suszter felesége is, jött Marisunk is, hozott valamilyen édeskés levest, meg kalácsot. Anyám mindkettőből belémdiktált egy-egy kicsit. Azután megszűnt a járkálás, elment ki-ki dolgára.

Arra riadtam, hogy az ajtóban apám áll – vállán tarisznyával – és nagyon süt a nap.

- Megjöttem… meghoztam – suttogta mély hangon.

- Mutasd – ugrott anyám. Papír zizegett, majd a csomagot kibontva odahozták és takarómra terítették… az inget!

- Itt az új fehér inged, fiam – mondta apám, és lehajolva csókot adott a homlokomra. Ez volt az első csók tőle, amire emlékszem… nem voltunk mi csókolódzó fajta.

- Mutassa, édesanyám… hadd nézzem hátulról is!

Mutatta, forgatta, simogatta azt is, meg engem is.

Az inggel együtt megjött az egészségem is. Délben már az asztalnál ebédeltem szüleimmel. Apám elment dolgozni még, én kérleltem anyámat, hogy felkelhessek. Addig rimánkodtam, míg megengedte, és segített is: tetőtől-talpig lemosott hideg vízzel a dézsában. Meleg volt, csak kis gatyát meg alsóinget vettem fel, és rá az én új fehér ingemet. Kicsit passzos volt, de minden gombot begombolva kimentem a kapuba: hadd lássa mindenki!! Jött a cimborám a vonattól, megmondani, mi a lecke! Dicsérte az ingemet, tetszett neki is.

- Ha nékem fiam lesz – mondtam neki büszkén – az mindig ilyen szép, fényes, fehér ingben fog járni!…

Azután jött a háború, a “felszabadulás”… majd a katonaság. Három év múlva leszereltem, nem tudtam, mit kezdeni a polgárival. A föld nem vonzott. Elmentem a cukorgyárba lakatostanulónak. Két év múlva lakatos lettem, beosztottak karbantartónak, így nekem egész évben volt munkám!

Megismertem a feleségem, összeházasodtunk… már ötven éve! Jól kerestem, szépen éltünk. Beköltöztünk a városba, házat vettünk. A legnagyobb gyárban lettem szerszámélező, majd… szerszámkészítő! A feleségem is elhelyezkedett. Szerettem a munkámat, azt hiszem, engem is szerettek. Többször akartak művezetőnek, ennek-annak, de én maradtam: szerszámkészítő. Nem tudtunk mit kezdeni a szabad szombatokkal, hát vettünk egy kis hobbiföldet… jó helyen!

Aztán jött az új! A gyárat eladták… nem kellett már se szerszámkészítő, se lakatos. Csak nagydarab kutyás-fogdmegek, meg rakodók… akik őrizték meg felrakták a berendezést… Elértem már a korhatárt, nyugdíjba mentem… Nem küldtek… de nem is bánták! Jól kereső voltam, elég szép volt a nyugdíjam… Azóta évről-évre emelik – mindig nagyobb mértékben, mint a tervezett infláció, mégis csökken… mert mindig az infláció nyer!… Nem panaszkodom, kijövünk kettőnk nyugdíjából, pedig egyre több kell gyógyszerre!

Csak egy fiunk van… nem lehetett több, sajnos! Egyetemet végzett, gyengeáramú villamosmérnök… most egy nagyvállalatnál számítógép rendszergazda. Önálló, kocsival jár, fizetik a használatát is. Van hat szép unokánk – a reszelős, érdes hang szinte bársonyossá finomult – öt lány és egy fiúka! Jól és szépen élnek! Ötszobás lakásuk van, két fürdőszobával, két WC-vel! Mercedes kisbuszuk van, azzal hordják a gyerekeket iskolába, óvodába!… Csak egy a baj… tőlünk messze! Majdnem háromszáz kilométerre laknak egy szép városban. Ritkán látjuk őket… mi is nehezen mozgunk már. De segítjük őket, ahogy tudjuk.

Mikor összekerültek, kétszobás lakást vettünk. Aztán nagyobbra cserélték… segítettünk… Két éve eladó volt a mellettük lévő lakás… drága volt… pótoltunk. Keveset, de még segítünk. A hobbiban sok minden megterem… igaz, megdolgozunk érte… én néha az éjszakát is ott töltöm, mert… mert… nem haragszom én senkire… de ezeket csak gyümölcsszezonban lehet a határban látni. A gyümölcsöt, zöldséget, befőtteket, süteményt elküldjük nekik… Nem postán! Szerencsére a két város között jó buszközlekedés van. Ha reggel korán kiviszem a buszhoz a fedeles kosarat – van belőle vagy hat –, délben már az unokák előtt a friss gyümölcs. Ha délre kisül a sütemény, este már esznek belőle. Jók a buszvezetők, ismernek, szeretnek. Ha nem tud érte menni időre a fiam, elrakják a forgalmiban, ugyanúgy itt is. Tele kosár megy, üres jön. Karácsonykor pár napot, nyaranként egy-két hetet velünk töltenek… akkor van nekünk igazi ünnep!

Gondolhatjátok… nem sok megtakarított pénzünk van. Csak a nyugdíjból élünk… spórolunk, ahogy csak lehet… hogy legalább annyi legyen mindig, hogyha beleszerelmesedne valamelyik unoka egy szép ingecskébe vagy blúzocskába… ne kelljen neki egy évet epekedni érte!”

Örültem a szúnyogoknak! A sötétben talán nem vették észre a többiek, hogy könnyek áztatták az arcom.

 

Simek Valéria

Forgószél

 

Melegszik a föld, árad

barázdás lelkem, elleng

a szél veteménye. Rám tekint,

visszazuhan mellém, s mint

valami álomból jövet

borzong mellettem. Csendes

megelégedést vált ki, míg

kapkod, rohan a koncraleső,

s felhúzott szemöldöke alól

ellopják összegyűjtött titkait.

Távolról zeng az egy örömben

vigadók, s az egy bánatban

sírók hangja. Fölkavarta

őket valami bolond,

ezredvégi forgószél.

Emberek állnak ott a semmiben,

talajtalanul és gyökértelenül,

megtréfált, szomorú bohócai

a sorsnak.

Marokra szedhető búzakévehaj

a nyár, homloka emelt, és

munkának gondjai haboznak

felette. Porfelhő leng a távoli

kanyarnál. Fejét kendőbe

kötve lépeget egy asszony,

batyujában frissen mosott

reményt cipel. Szavai alján

nagy mondatok küzdenek,

érzései viaskodnak.

Mint a lánccal kötött kerék,

haladnak napjai, de lendületét

tudatosan visszafogják.

A boldogságot mélyre süllyesztették…

Az úton fák mosdanak az esőben,

koppan a csend zöld levelükön.

 

Bõsze Balázs

Fák!

Fák –

ahogyan elvonultok

ázott hadsereg a Rába két oldalán,

párhuzamot adva emlékeink gyümölcsösében,

rengetegben a Várhely oldalában,

a Fáber-rét alatti szelídgesztenyésben

sorakozva,

életünknek szelíd kerítést húzva,

bátran a víz fölé hajolva,

dacolva riasztó meredéllyel,

villámmal, jégveréssel.

Fák –

életünk felkiáltójelei,

a természet csoda tanúságtételei,

éveink reménykedve kapaszkodó gyökerei!

Déri Balázs

A pásztói perjel

Rajeczky Benjámin emlékére

Az ember megszületik Eger városában.

Az ember a tarka barátok rendjébe lép.

Az ember Innsbruckban tanul.

Az ember gimnazistákat tanít.

Az ember gazdaságot igazgat.

Az ember rendjét feloszlatják.

Az ember népzenét gyűjt.

Az ember figyel.

Az ember lejegyez.

Az ember megjegyez.

Az ember palócoknak misézik.

Az ember aztán vonatra ül.

Az ember tudósokat tanít.

Az ember keze.

Az ember és mondatai.

Az ember az Ostrom utcán fölfelé.

Az ember koccint.

Az ember Béni bácsi.

Íme, az ember!

Íme, az Isten éneke!

Kanyár Erika

Rege a vén diófáról

A nagyapám ültette vén diófa… Árnyéka sincs már. Csupaszon meredeznek az ősi fészek falai. Persze ez sem a hajdani.

A homlokzaton ugyan még mindit ott díszlik a millennium érszáma: 1896. Ennyi maradt belőle. Pár évtizede rejtélyes módon lángot fogott a zsúpfedél. Marták a lángok a roskatag építményt, pernyévé vált a sanyarú zsellérsorsok tanúja. Tépte, cibálta a könyörtelen szél. Múltba süllyedt az agyagból döngölt padló, a búbos kemence, a vaskosan terpeszkedő körpad s a négyszögletes, hatalmas asztal.

Az őszi szél nosztalgikus dúdolása újra felidézi bennem a kínzó, hörgő-sípoló köhögést. Érzem az asztma fojtogató karmait nagyapám torkán.

- Bácsikám, maga még mindig él?! – csodálkozott a korosodó orvos, aki nemrégiben újra a faluba vetődött. Félig tréfálkozva hozzátette: – Én már réges-rég eltemettem.

Hallom, amint egy lányka megzörgeti a kiskaput, s meglátva nagyapát rémülten elszelel. Délután aztán hozzánk is eljut a híre, nagyapa temetésére több utcában összeszedték a halottaspénzt.

- Sebaj! – így nagyanyám – kinek halálhírét költik, hosszú életű lészen itt a földön.

S valóban. Ott trónolt nagyapa a vén diófa alatt elpusztíthatatlanul. Kiálló pofacsontja, beesett arca évszázadok nyomorúságáról regélt. Sasorra, büszke tekintete, kackiás bajusza rebellis ősök kiolthatatlan öntudatát sugározta.

Ünnepnapokon – mint egy mesebeli griffmadár – kiterjesztette szárnyait az övéire. Összegyűjtötte családját a terebélyes diófa árnyékában. Hét gyermeke, fia, menye s számtalan unokája ülte körbe. Ünnepi ruhában és ünnepi lélekkel folyt a diskurzus. A gyerekek rajcsúroztak, az asszonyok a falu csip-csup történéseiről pletykáltak.

S a férfiak? Miközben bölcsen borozgattak, egymás szavába vágva, hangoskodva disputáltak. Röpködtek gyermekfülemnek ismeretlenként csengő nevek: Horthy, Teleki, Imrédy, Rajk, Nagy Imre, Kádár… Csak jóval később, történelemórákon tudatosodott bennem, kit is takarnak ezek a nevek.

Nagyapát mint született intelligenciát, világra nyitott embert szenvedélyesen érdekelte a világ sorsa. Keresztül-kasul járta fiaival a század történéseit. Mi lett volna, ha…? Mért így, mért nem úgy…?

Majd egyre csendesebb lett. Izgatottan csavargatta a világvevő rádió gombjait, várta, hogy felcsendüljön a fülének kedves, érzelgős dal:

Doktor úr, a maga szíve sose fáj?

Aztán mégis csak felültették nagyapát Szent Mihály lovára. Bánatosan hullatta rozsdás, fonnyadó leveleit a vén diófa a fakó ég alatt. Ólmos szürkeség ülte meg a tájat s a lelkeket immár több mint egy évtizede. A fejfán ez áll: 1960.

Hiába élte túl nagyapát a vén diófa. A nagycsalád egyre ritkábban hűsölt árnyékában. Hamarosan ki is vágták.

A kései unokáknak már semmit nem jelentett a nagyapám ültette vén diófa. Csak az emléke él.

 

 

 

Fiatal tehetségek bemutatkozása

Braun Melinda

Nincs menekvés

Félek attól, hogy én is olyan leszek, mint az utcán görnyedt háttal siető emberek, akik vakon lépnek át az utcarepedéseken, fásult, sárga szemfehérjük megvadított tekintete biztos védelem az elfajzott világgal szemben, minden vidámkodó toppanásra a fejüket csóválják, fukarkodva szorítják oldalukhoz kezüket, nehogy kiolvashassam tenyerük barázdáiból, hogy az életük tétova, semmibe vesző keserv. Nem hagynak nyomot az utókornak; nem idézi hajuk suhogását a nyári, holdmosolygós szellő, lábuk nyomát nem hagyták a folyó selymes homokszín hátán, vágyaikat, titkaikat nem szövik hajnali énekükbe a rigók.

Ó mekkorát kellene kiáltanom, hogy maguktól kitörjenek magukból, törtessenek, izzadva, szenvedve harcolják ki a jobb, szivárványhidas jövőt?!

Hiába minden, a lelkük csalfán ferdítő tükör lett, szívük kék vérét még a tavasz izzító, szerető zsongása sem tudja felrázni, nem csodálkoznak rá a bodobácsok bordóvörös kabátjára, amelyre fekete ecsetvonásokkal kínai betűmintát rajzolt a természet játékos ujja.

Hol vagytok ti izgatott suttogásoktól vibráló naplementék, ti lázas kézszorítások, érzelmek vihara! Miért nem rengeted meg dübörgően, fájdalmasan szenvedélyeiket?! Mert nekik nem fáj, hogy így élnek! Élnek?! Már rég halottak ők a mezőkön ringó pipacscsókoknak, a bagolyhuhogás borzongásnak!

Dermedt arcuk nem néz a távolba, nem remél újat, szebbet, nem vár, nem sír, nem nevet, egy megkövesedett, s kiüresedett benső sötét ablaka.

Engem is húz ez az örvény: öregszem, minden virágszirom lehullása közelebb visz a semmivágyás felnőtt őrlőgépébe, kapálódzom, fulladozom, elvesznek a gyermekkori álmok, a naiv arcpirultság, minden szívem odavész velük, lelkemet az elaljasult emberi világ tépi ki, fogy erőm, nekem is végem van, megbűnhődtem, amiért volt szívem és erőm hinni.

Éjjel

Az éjszaka nem más, mint a napfonalak által érlelt, testes bor, melyben benne van a tavaszi lüktetés lázas sietsége, mámoros lebegése, felfűtött vágyakozása. Őrjöngő zsongásba, részegítő élvezetbe viszi a brummogó dongókat, a smaragdkincs rózsabogarakat a hívogatóan mézes virágméhnedv. Landolnak a selymes termőszoknyákon; a szirmok bohón csábítanak, mindannyian lágyak, és szűziesen finomak. S gyorsan eltűnnek.

A szélbe lesznek szerelmesek: belehalnak annak egyetlenegy sóhajtásába.

A szivárványosan csillogó rovarszárnyak zümmögése, a madarak egetzengető trillái, mind-mind beleszövődtek az éj italába, amit csak módjával szabad kortyolgatni, s amelynek minden cseppjébe a nappal lüktetése, az élet örök létezniakarása van belesírva. Teli vannak fájdalmas szenvedéllyel, riogató valóságképekkel, csattanó levélzölddel, hajnalajaktól harmatos pókhálófonállal, az örök szépségről szőtt álmokkal. A csalfán csillogó, tündérkezű reménnyel, hogy minden rideg tekintet bűnbe esik, s odaadja szívét egyetlen, égösvényt hasító sirályszárnyalásért, a habókos felhőcsitrik esőt szülő földöleléséért.

Borzongás, vérzubogás, ez kell a saját magát harapdáló, száraz ajkaknak, a koppanó, lélekfullasztó lépések helyett mezítlábas vágtatás a kéregillatú, fénypásztás erdőben…

A tömjén illata is érződik ebben a nedűben, a loboncos bokrok szövevényéből kihallatszódó madárcsókok, a gyöngyvirág fehér csengettyűinek játéka, sárkánytorkú fiókák örömteli habzsolása.

Tüzes és mézes ital ez, a gyászlepel csillaggombjai úgy ragyognak, mintha tudnának valamit a gyerekkor kesergő könnyeiről, mintha minden álmom, ami az emberi világ csalfasága és önző zsarnoksága miatt veszett el, most odafenn gúnyolna tehetetlenségemért.

Már zsong a fejem a bortól, szívom pezsdítő illatát, kitörni, szaladni vágyom a tisztító pokoltűz szabadságába!

Félek a felnőttvilág kegyetlen és kiábrándító belenyugvásától, a fásult tekintetektől.

A lombfésülő szellő józanít ki didergető emlékképeimből, kisgyermekként ölelem át a feketeséget, egész szívemet odaadom, mert csak így doboghat tovább a rigók énekével, a gesztenyefa integetésével, a folyó hullámhabjával.

Az éjszaka mindent elhomályosít, titkokat burkol suttogásba, hatalmasabbnak láttat minden jót és elrejt minden rosszat, sejtelmes fátyollal koronáz minden egyszerűt.

 

 

Fonád Melinda

Vissz-hang

Látsz itt a hegytetőn? – itt a hegytetőn

Előtted álltam már rég! – álltam már rég

Bátran! S a félelem… – s a félelem…

Oh, nem rabja vagyok, – rabja vagyok

Hanem mára szüntelen – ára szüntelen

Megtagadott szenvedés – adott szenvedés

Szabad mámor, álmok – Ámor álnok

Örökké tartó s valósága: - tartós valósága

Élek! S ne hidd hogy meghalok! – hidd hogy meghalok

Miért csak hátad látom? – csak hátad látom

Lassan a távolba lehajtod fejed – lehajtott fejed

Fura, soha nem látott – s ha nem látott

Vonakodó könnyek indulnak – könnyek indulnak

Számomra kővé dermedt – kővé dermedt

Érintetlen szívedből…– hitetlen szívedből…

Talán hihetem, mit eddig csak – mit eddig csak

Titokban féltve reméltem: – élve reméltem

Hogy fontos voltam Neked Mégis! – voltam Neked én is

Nagy Zsófia

Talán soha

Ha majd ott leszünk mindannyian

S eldobjuk a fegyvert

Ha majd vértócsába lépve

A halott mellé borulunk

Ha majd fájdalom lidérchangjaitól

Menekülni többet nem akarunk

Ha majd egyszer eldobjuk

Az őszinteséget leplező álarcot

Ha majd ölünkbe vesszük a síró gyermeket

Ha majd megszorítjuk a kérlelő kezeket

Ha majd kétségbeesetten térdre borulunk

Akkor mondhatjuk, hogy emberek vagyunk.

 

Inczédy Tamás

Költemény

Elfogult lábak húznak vala-

Merre. Merre még

Nem jártam soha előtte.

Járok, nézek. Majd

később megyek és látok.

Látom a tájat,

ismerős ismeretlent és felém

jönnek jelentős apróságok.

 

Élet és tudomány

Víz László

A “pogány szent” halálának évfordulója

Jézus születésének 2000 éves, a magyar államalapítás 1100 éves, és a keresztény királyság megalapításának 1000 éves évfordulója mellett méltó megemlékeznünk ebben az évben egy negyedik – megrendítően tragikus, egyszersmind lélekemelő – eseményről is, amelynek kereken 2400-ik évfordulója erre az esztendőre esik.

Kétezernégyszáz évvel ezelőtt, Kr. e. 399-ben halt meg Szókratész, a görög és az egész nyugati filozófia atyja, Platónnak – Arisztotelész mesterének – barátja és tanítója. Ők hárman jelölték ki azt az utat, amelyen a “bölcsesség szeretete és a gondolkodás tudománya évszázadokon keresztül haladt, mígnem összeolvadt a kultúra latin folyamával, hogy együttesen képesek legyenek a hamarosan megjelenő keresztény igazságok megfogalmazására és egyre mélyebb kifejtésére. E folyamat élén kétségkívül “a nagy triász”, a három szellemóriás áll, első helyen a különös életmódot folytató Szókratész. Életét teljesen egyéni stílusban élte, már-már remete módjára. Volt egy legyűrhetetlen szenvedélye: szeretett beszélgetni, bárhol, bárkivel, bármilyen témáról. Mivel – saját állítása szerint ő maga semmit sem tudott – többnyire csak kérdezgette beszélgetőtársait, míg végül egy többnyire erkölcsi természetű igazságra bukkantak.

***

Szókratész húsz évvel Miltiadész perzsák felett aratott marathoni (Kr. e. 490), és tíz évvel Themisztoklész szalamiszi győzelme (Kr. e. 480) után, 469-ben született Athénben. Apja Szophroniszkosz, szobrász volt, és fiát is annak taníttatta; anyja Phainareté, bábaasszonyok mesterségét űzte.

Életének hetven éve Athén történetének tartós aranykorát – a váratlan és gyors bukásig – öleli át. Mintha a perzsa fenyegetést végleg elhárító győztes háborúk után az önérzetében, hatalmában, gazdasági és katonai erejében meg politikai befolyásában megerősödött athéni birodalom – ami tulajdonképpen a városállamból és a hegemóniáját elismerő – kisebb-nagyobb szövetségeseinek elég gyakran változó összetételű csoportjából állt – megengedhette volna magának “a szellem luxusát” is. Ez volt a csaknem negyven évig az állam élén álló, már életében “olimposzinak” nevezett Periklész kora, amelyhez fogható kevés akad a történelemben.

Olyan század ez, amelyben nyüzsögnek a zsenik. Drámaírók: Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész, Arisztophanész; szobrászok: Pheidiász és Myron; építészek: Kallikratész és Iktinosz, a Parthenon alkotói; történetírók: Hérodotosz és Thukydidész; a már említett filozófusok, írók, költők, festők, stb., minden műfaj legkiválóbbjai. Mindennek hátteréül a híres athéni demokrácia szolgált, a “népuralom”, a maga sajátos intézményeivel, hivatalival és politikai apparátusával. Működésének központi eszméje az volt, hogy a közügyek intézésében és az intézés ellenőrzésében valamennyi athéni polgárnak részt lehet és részt is kell vennie. Egy csomó hivatali választással vagy sorsolással töltöttek be. Az intézmények csúcsszerve az általában 10 naponként ülésező népgyűlés volt; hatásköre a köz- és magánélet minden részletére kiterjedt. Az állam erős volt és gazdag, a hangulat bizakodó és toleráns. Senki nem vette zokon, hogy délelőttönként jó nevű családból származó dologtalan ifjak jelentek meg a piacon és derűs beszélgetést kezdeményeztek hol ezzel a zöldségessel vagy pékkel, vagy azzal az ügyvéddel vagy szónoklattanárral, akiket akkor szofistáknak hívtak. Az ifjak egy tömpe orrú, köpcös, kopaszodó, szakállas férfiú körül csoportosultak, aki egy agyonmosott kitónt hordott lógó vállain, és az utcán is mezítláb járt. Igazi csodabogárnak látszott. Az ilyenekből mindig akadt néhány a piacon hullámzó tömegben. Tulajdonképpen jól beleillett a piac, az agora tarkabarka sürgésébe. A jó nevű családokból származó ifjak a legnagyobb tisztelettel vették körül, mintha a tulajdon apjuk lenne. Véleménye kinyilatkoztatás-számba ment. És hát miről is tudtak naphosszat fecsegni? Olyan semmiségekről, mint hogy mi az igazság, az igazságosság és bölcsesség, miben leledzik a jóság, mi az élet értelme, kire nézve kötelező a törvény, és ezekhez hasonlókról. Egyszóval:? Milyen elvek szerint kell élnünk?

A csodabogár hovatovább híres ember lett az egész görög világban. A dodonai jósnő így nyilatkozott róla, hogy az az “igazi erény”, amit Szókratész tanít Athénben; a delphoi Pythia pedig “minden ember legbölcsebbikének” nevezte.

***

Szókratész módszere tehát a dialógus, a párbeszéd volt. A kérdések és feleletek dialektikus egymásutánjában vezette rá beszélgetőpartnerét az igazságra, a feldobott fogalom tartalmának bővítése vagy szűkítése eredményeként. “Azt teszem – mondta –, amit az anyám, a bábaasszony művel: kérdéseimmel segítem megszületni a keresett igazságokat”. Úgy vélte, a rossz gondolatok és hibás cselekvések a belátás hiányából, a téves ismeretekből fakadnak. A téves ismeretek forrása pedig az önismeret hiánya. “Ismerd meg magadat!” – ajánlotta sokaknak a delphoi templom homlokzatára vésett figyelmeztetést.

Szókratészt kevésbé érdekelte a mitikus kozmológia, mint elődeit (Thalészt, Anaximenészt, stb.). “Eredményeiket” önkényesnek, és az életben kevéssé használhatóknak tartotta. Fontosnak ítélte az erkölcsi fogalmak meghatározását és – ezek alapján – életünk megjobbítását, ami kétségtelenül közel viszi eszméit a keresztény értékekhez. Igazi “anima naturaliter cristianának”, természeténél fogva keresztény léleknek tekinthetjük. És misztikus volt, mely állítás eléggé szokatlan egy pogány filozófus esetében. Állítja, hogy “az Istenség” egy belső “daimóni hang” formájában időnként megszólalt benne, és felvilágosította valamilyen fontos kérdésben, megparancsolt, vagy éppenséggel megtiltott valamit. Platón írásaiból úgy látszik, hogy nem támadta a görög politeizmust; a hitregék, mítoszok és hősmondák alakjait, mint a klasszikus kor számos tisztultabb szellem, “az Istenség” tulajdonságait megjelenítő allegóriájának fogta fel.

Módszerének újdonsága, gondolatainak mélysége, erkölcsi komolysága és makulátlan jelelme közvetlen követőin túl is páratlan vonzerőt gyakorolt és gyakorol ma is az utókor minden nemzedékére. Cicero szerint ő volt az első, aki a bölcselkedést az égből a földre hozta, bevezette a városokba és az emberek házaiba, hogy mindenki megtanuljon ismereteket szerezni az életről és az erkölcsről, a jóról és a rosszról.

A középkorban “pogány szentnek” tartották; megbecsülését csak növelte, hogy tanítványának, Platónnak számos gondolata Szent Ágoston filozófiájában is felbukkan. “Az igazság vértanúja volt, aki meg tudott halni tanításáért, mint Jézus…” – írta róla Földi József piarista 1905-ben írt könyvében. Mert az igazság és az igazságosság, a jó és a rossz kutatójának hamarosan a gonosztevők halálával kell meghalnia.

***

Az athéni demokrácia sem volt azért fenékig tejfel. Nyilvánvalóan másként fogta fel és eltérően ítélte meg a saját és az ország bel- és külpolitikai érdekeit egy kétkezi munkás, egy néppárti iparos és az arisztokraták pártjának egyik-másik hangadója. Márpedig kartávolságra ültek egymástól a népgyűlésben, és azonos jogokkal rendelkeztek a választás, a választhatóság, a törvényjavaslattétel és vádemelés tekintetében. Az ilyen vegyes embercsoportok működésében rendszerint hasonló okokból fakadó zavarok mutatkoznak.

A felsőbb rétegek számára óriási előnyt jelent a tanultság, a szónoki képesség és ezzel a hasonló készségekkel nem rendelkező tömeg manipulálásának lehetősége. A tömegben rendszerint jelen van a gazdagabbak elleni osztálygyűlölet és irigység, ami könnyen egyesítheti az egyébként nem mindenben azonos érdekű csoportokat. A népgyűlés hosszadalmas és gyakran értelmetlen szócsaták színterévé vált. Sokszor már nem is tudták, lényegében miről is folyik a vita; még kevésbé azt, hogy “mi az igazság”. Sokszor megesik, hogy az “igazság” marad alul, mert – mint később gyakran kiderül – a népgyűlés rossz döntést hozott. Tényleg: mi az igazság? – Nem lehet tudni, mondják a kor “filozófusai”, a szofisták, akik persze nem filozófusok, hanem legjobb esetben is szónoklattantanárok, kiknek legfőbb céljuk az, hogy tanítványaikat kioktassák, hogyan lehet bármiről bebizonyítani, hogy igaz, vagy ha úgy tetszik, hogy nem igaz. Tökéletes erkölcsi relativizmus alakult ki, ami lassan átjárja az athéni szellemi életet is, és hamarosan megérleli keserű gyümölcseit.

A népgyűlés nagy gyönyörűséggel gyakorolja a hatalmat. Embereket emel fel és taszít a mélybe. Ez utóbbi funkcióját különösen élvezi. Vád alá helyezik és száműzik Miltiadészt, a marathoni hőst, Themisztoklészt, a szalamiszi győztes tengeri csata vezérét, a szertelen és a népgyűléssel ellentétbe keveredett Alkibiadészt, Szókratész egykori tanítványát, Thukydidészt, a történetírót, vád alá helyezték magát Periklészt is, mivel a feleségét, Aszpáziát – aki nem volt athéni polgár – engedély nélkül vette feleségül, a szobrász Pheidiászt azzal vádolták meg, hogy aranyat és elefántcsontot lopott Athéné Parthénosz szobrának készítésekor.

És Kr. e. 399-ben vád alá helyezték Szókratészt, nem népgyűlési határozattal, hanem három magánvádló – Anytosz sztratégosz – katonai parancsnok – Melethosz költő és Lykon ügyvéd feljelentése alapján. A vád “az ifjúság megrontása és új daimóni dolgok behozatala” volt.

***

Mi történt? Hogyan vádolhatták meg e súlyos bűnökkel Szókratészt, Athén valaha legnépszerűbb polgárát, a rokonszenves filozófus “csodabogarat”, aki úgy hozzátartozott a piac utcaképéhez, mint a zöldségesek, pékek és mészárosok. Kinek állt útjában? Ki és milyen előnyt remélt elveszejtésétől?

Kr. e. 433-404-ig Spárta és Athén között 29 esztendőn át dúlt az ún. peloponnészoszi háború. Számos győzelme ellenére végül is Athén maradt alul. A bukás az egykor 200 szövetséges városállamból álló athéni birodalmat egy kivérzett és elszegényedett várossá tette. A győztes Spárta kemény békefeltételeket diktált és visszasegítette az oligarchákat a hatalomba. Az oligarchák és a demokraták pártharcai nyomán véres polgárháború tört ki.

Egy időre a “harminc zsarnoknak” nevezett oligarcha csoport ragadta magához a hatalmat, Kritiász vezetésével. Ezek bukása után olyanok kezébe került a vezetés, akik azt gondolták, ismerik a régi dicsőség helyreállításának receptjét. Katonás rendet kell teremteni az államban. Egyenes gondolkodásra és beszédre kell szoktatni az embereket. Nem szabad megengedni a vallásos hit és a szokások megsértését. Vesszenek a naplopók! Ha új Athént akarunk felépíteni, mindenki vegye ki a részt ebből a munkából. Egyszerűen kell élni, és fel kell szerelni a sereget és a hajóhadat. Ha ezek az erények nem mentek volna veszendőbe, Spárta sohasem kerekedett volna felül! A felelősöket fel kell kutatni és meg kell büntetni… Mindenki azt követelte, derítsék fel a felelősöket, és példásan büntessék meg őket! Hogyan süllyedhetett olyan mélyre Athén egykori szellemi nagysága és anyagi ereje, hogy ez a katasztrófa bekövetkezhetett?

Kétségtelen, hogy Szókratész nem illett bele az új Athén nyújtotta összképbe. Igen, megrontotta az ifjúságot: hát nem volt tanítványa Alkibiádész, akiből hazaáruló lett? Talán nem tartozott egykor baráti köréhez Kritiász, a “harminc zsarnok” vezére? És ez a Platón is gyanús alak, hiszen ő is Kritiász unokaöccse. Milyen mester az, aki ilyen tanítványokat nevel? – És nem hisz az istenekben! Külön véleménye van az égi és alvilági szellemekről. Azt állítja, hogy időnként “daimóni hang” szólal meg benne, amit senki sem hall, csak ő… És hát szofista, aki a többi ál-tudóssal együtt megfertőzte Athén erkölcseit… és naplopó, a felesége, Xantippe, munkájából, meg gazdag barátai adományaiból él… csak sétál és fecseg és fecseg…

Kr. e. 399 tavaszán az 501 tagú népbíróság 5 szavazatkülönbséggel bűnösnek minősítette és halálra ítélte a filozófust. Barátja, Kritón, megszervezte a menekülését, de Szókratész nem volt hajlandó megszökni. Mi lenne az államból, ha a polgárok nem teljesítenék a felsőség parancsait? Miután imádkozott, barátai jelenlétében, filozófushoz méltó nyugalommal és derűvel itta ki a méregpoharat.

A kinyilatkoztatás ismerete nélkül, az “Istenség” adományának tekintett sugallatok meg a saját erkölcsi erőfeszítései révén a legmagasabbra jutott, ahová egy pogány bölcs eljuthatott. Méltán tarthatjuk őt “pogány szentnek”.

(A szerző “Szókratész utolsó levele” c. életrajzi regénye kapható és megrendelhető az ECCLESIA Könyvesboltjában 1053 Budapest, Ferenciek tere 7. Tel: 3-173-010)

 

 

Benkóczy György

Egy kis nyelvmûvelés

Nyelvművelésünk igen fejlett, a nyelvművelők éber szemmel figyelik a lépten-nyomon előforduló botlásokat, vétségeket, helytelen szóhasználatokat, küzdenek az idegen, napjainkban főleg az angol szavak és kifejezések elterjedése ellen, minden lehetőt megtesznek a hibátlan magyar beszéd és helyesírás érdekében.

E fontos és nélkülözhetetlen tevékenység központja a Budapesten működő Anyanyelvbarátok Szövetsége az évenként öt alkalommal megjelenő folyóiratával, az Édes Anyanyelvünk c. lap kiadásával, amelynek cikkírói és a szövetség tagjai az egész országban megtalálhatók. A televízióban kéthetenként jelentkező adásuk is van, a Szószóló változatos tartalmával.

Szinte teljesen hiányzik azonban az olyan közlés, amely népességünk körében kitérne nyelvünk jellegzetességeire, az Európában beszélt nyelvektől való különbözőségére, sajátosságaira, szépségére, gazdagságára, kifejező erejére és változatosságára. A mai magyar ember teljes birtokában van anyanyelvének, ösztönösen használja az érintkezésben, egyébként mit sem törődve vele. Magától értetődő, hogy van.

Ismertetése, tudatosítása elsősorban az általános és középiskolák feladata. Ám a leíró nyelvtan legtöbbször nehéz és száraz tudománynak minősül, magyar szakos tanáraink szívesebben foglalkoznak irodalommal, mint vele. A hangtan, szótan és mondattan egyaránt nehéz és száraznak látszó stúdium, és csak kevés pedagógus képes vonzóvá tenni, izgalmassá varázsolni. Meggyőző példák, nyelvtörténeti jelenségek, etimológiai magyarázatok szükségesek ennek eléréséhez.

Mindehhez a szaktanár nyelvtudományi műveltsége, nyelvtörténeti tájékozottsága, főképp pedig leleményessége és anyanyelvünk iránti szeretete, rajongása szükséges.

Csupán két példával lehet itt a fentieket illusztrálni.

A mássalhangzók tanításakor párba lehet állítani a zöngéseket és a zöngétleneket. Gyerekjáték ezzel a részleges hasonulás megértetése. Pl. húsbolt – húzsbolt, rozskenyér – roskenyér.

Az értelmező kéziszótár tartalmazza a szavak jelentésbeli meghatározását, kapcsolatait, szólásait, szóláshasonlatait.

Válasszuk például a jár igét az ige tanításakor.

Meghatározása: LÁBAI SEGÍTSÉGÉVEL FOLYTONOSAN HELYÉT VÁLTOZTATJA.

Gyakorító alakjai: járkál, járogat

Szókapcsolatai: VALAHOVA RENDSZERESEN ELMEGY: iskolába, hivatalba, gyárba jár. Valahogyan öltözködik: csizmában, nadrágban, rövid szoknyában jár. Rendeltetésszerűen működik valami: JÁR AZ ÓRA? JÁR A MOTOR? Pénz, kölcsönkenyér visszajár. Az idő lejár, estére jár az idő, dél felé jár az idő, alacsonyan, magasan jár a nap, járja a levegő, a szél járja. Elvontan: a végét járja, sikerrel jár, ez a dolog nem járja. Valami megilleti: jár neki ez az örökség, jár neki ez a pénz, jár a szája.

Közmondás: Járt utat járatlanért el ne hagyj!

Igekötős összetételeivel a különböző irányú helyváltoztatást fejezi ki. De elvontan is: lejár, azaz valami érvényessége megszűnik, megjárja, tehát valami rossz történik vele.

Számos toldalék, képző kapcsolódik hozzá különféle szófajt alkotva. Jellegzetes, hogy ezek összetevő elemei fel sem merülnek tudatunkban:

Járat: ige és főnév is, pl. autóbuszjárat.

Jártas, járatos: kiismeri magáét valamiben. A járatlan ennek ellenkezője. Járda: kövezett vagy aszfaltozott gyalogút az utca két oldalán.

Járgány: hajtány, kisebb, elhasznált közlekedési eszköz.

Jármű: közlekedési vagy teherszállító eszközű

Járóföld: azaz egy nap alatt megtehető út.

Járógipsz, járóka, jártányi ereje sincs: egészségügyi kifejezések.

Járul: valakihez, valamihez tisztelettel közeledik, pl. oltáriszentséghez járul.

Járvány: tömegesen terjedő fertőző betegség.

Járás: a helyváltoztatás ténye, de már megszűnt közigazgatási egység. Összetett szóban utótagként: időjárás, tatárjárás, sáskajárás, stb.

Ezeken kívül még van jó néhány. Láthatja az olvasó is, kifejezéseiben milyen változatos, gazdag a nyelvünk.

 

Murawski Magdolna

Ideálok

A tanár-diák kapcsolat egyik rejtélye: miért nem látogatjuk rendszeresen azokat a tanárainkat, akikhez legjobban ragaszkodtunk? Leveleket váltunk, hírt adunk magunkról, de odáig ritkán jutunk el ebben a mai, rohanó világban, hogy személyesen is felkeressük egymást. Mind a tanár, mind a diák szemérmesnek mutatkoznak e tekintetben.

És mégis létezik egy láthatatlan kapocs, melynek mibenlétét igen nehéz lenne megmagyarázni, csak van. Talán leginkább az édesanyánkhoz fűződő érzéseinkhez és kapcsolatunkhoz hasonlítható, merthogy eltéphetetlen. Síron innen, síron túl egyaránt.

Egyetemi éveim meghatározó tanár-élménye volt Vajda György Mihály. Szellemiségével, egyéniségével kiemelkedett a szegedi egyetem akkori magyarprofesszorai közül. Nemcsak Európára, hanem az egész világra kitekintő műveltsége, intelligenciája valami minőségileg másat nyújtott. Előadásain nem volt szükséges a katalógus, mert zsúfolásig telt meg az a terem, ahol ő előadott. Igaz, nemcsak Szegeden volt ez így, hanem a fővárosban is, és mindazon nyugat-európai egyetemeken, ahol meghívott vendégprofesszorként dolgozott.

Bölcs mosollyal hallgatta végig különvéleményeinket, és soha nem ragaszkodott dogmatikusan a saját nézeteihez. Az általa előadott anyagból szabadon kérdezett, és nem volt kénytelen afféle praktikákhoz folyamodni, mint orosz szakos kollégája, aki csak szadista módszerekkel tudta falakon belül tartani az őt unó diákságot, és bevasalni rajta a marxi-lenini értelmezésben, szigorú dogmák szerint tanított világirodalmat és annak óriási vonulatát, az egyébként igen értékes orosz irodalmat, mely ezáltal nyűggé, undorrá vált.

A tehetséges diákot partnerként kezelte, és soha nem kezelt le senkit. Pártolta azokat, akiket értékelt. Igazi pater familiasként lépett fel, és bár soha nem mondta, mindig tudtuk, hogy gyermekeiként kezel bennünket. Viselkedése modellként, példaképként érvényesült, hiszen mondatainak, gesztusainak nem célja volt, hanem mindig oka. Ez az ok pedig az emberi értékek kultuszában, tiszteletében rejlett.

Mikor az Akadémiára hívott bennünket tolmácsolni, büszkék voltunk rá. S nemcsak a lehetőségre, vagy arra, hogy értékelte a nyelvtudásunkat, hanem arra a szellemi miliőre is, melyben módunk volt fiatalon megfordulni és életre szólóan töltekezni. Mikor perui irodalomból jelentkeztem hozzá szakdolgozónak, nem értettem, miért kapcsolta hozzá a kubai irodalmat is, melyet nem ismertem, de biztos voltam benne, hogy ezt az érdekemben teszi, s nem ellenkeztem. Igaz, ez utóbbi legfeljebb abban volt segítség, hogy a külön kiadványokból nagyobb kitekintésre tegyek szert az egész dél-amerikai irodalom területén. Mivel magam sem hajlottam a dogmás gondolkodásra egyáltalán, hát a penzum is csak jó távolra vezetett az akkorra már szinte olvashatatlanná vált latin-amerikai szocreáltól.

Neki külföldről is írtam. Ha bárki kérdezné az okát, nem tudnám megmondani, de úgy éreztem, kellett. Mint ahogy most se tudom megmondani, miért éppen róla írok, hiszen annyi kiváló tanárom volt és gondolataimban mindmáig gyakran megfordulnak. Pedagógusnapkor különösen szívesen emlékszem vissza rájuk.

Lapszerkesztői munkámat is figyelemmel kísérte, értékelte. Rendszeresen reagált írásaimra. Különösen érdekelte, vonzotta az a misztikus világ, melyről én keveset írok, beszélek, de mégis tudható, hogy mindennapjaim része, költészetem alapélménye. Ez az érdeklődése az évek múlásával felerősödött, s talán nem is sokan tudtak erről.

Talán a leveleiből áradó kortalanság teszi, s az, hogy hosszú évekig nem találkoztunk, így Vajda György Mihály valahogyan kortalanná vált a számomra. Ezért döbbentett meg a halálhíre, s vele a tudat, hogy többé már nem lehet meglátogatni.

Maradnak az emlékek és a tanításai. A lélek különleges ajándéka, melynek sajátja az, hogy csak látszólag távozik el közülünk az, akit becsültünk, szerettünk. Az előadás-élmények és az a tudáslehetőség, mely tanításai által válhatott életünk részévé. És az a kedves, derűs mosoly, az apáskodó gesztus, mely az évek múlásával is változatlan fiatalossággal köszön vissza emlékeinkből. Talán másoknak is, mindnyájunknak, akik a tanítványai lehettünk. Köszönet érte.

 

Losonci Miklós

Táj és építészet

A magyar táj domborzata sűrű. Minden változatot fölvonultat, hegyeket, dombokat, völgyeket, horhosokat, folyókat, tavakat, síkságot. A magyar táj vonzó, összetett plasztika. Fák támasztotta tanyák bensősége, a Dunakanyar méltósága, a Badacsony felől a Balatonra csurgó fényút pompája, Bugac nagyvonalú nyugalma üdíti a szemet. szinte indítja az építészet létrejöttét. A visegrádi vár, a tihanyi templom, Pannonhalma így koronázza meg a táj értékével azonos emberi minőséggel az adott térséget – mondhatjuk, hogy a táj és architektúra évezredes szövetséggé kovácsolódott. Ahol viszonylag mérsékelt a térforrás – Debrecen, Nyíregyháza – ott a gondolat formált önmagától, önmagában maradandó, immár szinte csak kizárólagos egységeket. Pécs a Mecsekhez, Eger a környező dombokhoz, Gyöngyös a Mátra vonulatának nyitányához, Győr a Rába és a Duna-parthoz csatolja a gondolat rendező együtthatóival a születő város rétegeit.

A tér: Lehetőség. Középületeink, váraink, kápolnáink, templomaink a városok, települések szívei, szépségük, a környezettel létrehozott szövetségük révén a Föld, a létezés új centrumai. Tájból fölívelő emberi alkotás, tárggyá testesült gondolat. Mondhatjuk, hogy a földi térség kiemelkedő stratégiai pontja tengeröblével Rio de Janeiro, New York óceánnyitányával, Budapest sziklás Gellérthegyével, szigetével, lágyan kanyargó folyamszakaszával. Másutt is az. Fonyódnál tágul a tér – szinte halljuk a Badacsony dallamából Weber “Óceánáriáját”, a végeláthatatlan tenger érzése tölti be lényegünket. Szépség a szépségben – New York a Szabadságszoborral, Rio de Janeiro csúcsra helyezett Jézus-emlékművével, Budapest Kisfaludi Strobl Zsigmond plasztikájával fokozza a természet ünnepét – szobrokkal szenteli meg a tájat.

Dombok, hegyek magaslatán emelkedő építmény, emberi korona a táj csúcsain, általános megoldás, melyet az Akropolisz, a Hradzsin, az ár-apály ismétlődő varázsával is gazdálkodó Mont-Saint-Michel, Ják, Zsámbék is reprezentál.

Izgalmas Eger három ellenpontozott gyújtópontja a várral, Hild József székesegyházával, Makovecz Imre uszodájával, bennük a XVI., a XIX. és a XXI. század köt barátságot, nyugalmat, méltóságot sugárzó tömbjeivel. Ócsa lapos vidék, semmi kiszögellési pontja, de a románkori templom belső szépsége kincs, szemnek, szívnek vonzó mágneses erőtér.

Mindenütt rejtőzik valami különleges. A lajosmizsei tanyavilágban, messze a műúttól a csönd, a madárének, a fűillat, s erdők közepén a tisztáson roskadt házak. Lakitelek nem rendelkezik a táj erejével, itt csak az ember épít, előadótermet, szállodát, kápolnát, szoborsétányt is, e termő magányban érlelődhet a tetteket lendítő új eszme. Lébényben a falu áhítata felnő tisztességben a majd ezeréves műemlékhez, Veszprémben a táj és az építészet egymást kiegészítő egységes, tökéletes aránya válik a szem és az értelem ajándékává.

Akad arra is példa, amikor táj nélkül valósul meg a térszervezés, így lett fokozatosan lebilincselő mesterséges képződménnyé Sopron belvárosa.

Szembetűnő, a diósgyőri vár és a Bükk szerves kapcsolata, ahogy a falak a hegyvonulathoz tömődnek kellemes ringással. Szebb Kőszeg is, hogy határában emelkedik az Írottkő, s tény, hogy a meddőhányók nem csúfítják Ajkát, sokkal inkább karakterét erősítik. Milyen különös, a Karacsa tetején állt Szabó István “Partizánemlékműve”. Elegünk lett ebből a sohasemvolt-igaz “eszményből”, melyet nem az igazság, hanem a hatalom emelt. Mégis, maga a szobor, ahogy Szabó István Salgótarján hegyháttér fókuszába álmodta: Hiányzik.

Hévíz, Bükfürdő, Hajdúszoboszló, Siófok, ha vannak is értékei – operettváros, mint Karlsbad és Herkulesfürdő. Delacroix mondta Berlioz “Fantasztikus szimfóniájáról”: “heroikus vacak”. Lillafüred kivétel. A pompás táj a Palota Szállóban giccsgyanús mellékletet kapott, de ez a lapos értékrend szívósan emelkedik – szépül, ami eredetileg csúnya volt – az architektúra nem kompromittálja a Hámori-tó erdős dombokkal övezett tájünnepét.

Abádnál a gát – iszonyú hely volt, Radnóti tragédiája – azóta Melocco Miklós szobra a költőről megszentelte a töltést. Abasár más fölismerést nyújt, szőlőhegyek mustillatát, grafikai izgalmat, míg Abonyban, ha a templomtoronyra pillantok, már dúdolom: “Sej, Nagyabonyban csak két torony látszik”. Itt az építészet zenével társalog – az építészeti forma dallamba lép.

Kiskőrös felé suhan az autó – Petőfi verseit kottázhatjuk az alig változó tájban –, de Akasztónál az út centrumába szerkesztették a templomot, üde látvánnyal bővül a poros akácok, vénhedt fák sora. Európa lassan kiürül a tanyákból, falvakból, valamivel lassabban pereg nálunk ez a folyamat, mely veszteség is, nemcsak térnyerése a fejlődésnek.

Hol látható Portugáliától Finnországig, mint Alsónémedin, ahol a fehérre meszelt házak előtt a padon kendőbe burkolt nénikék nézik a népművészetbe öltözött sétáló lányokat. Ez az esztétikum omladozóban – nálunk még akad maradéka – Csömörön, ahol pünkösdkor nemcsak a népviselet dívik, mint Hollókőn, hanem a virágszőnyeg, ahol a körmenet halad. Mindez Csömörön még ünnep, népszokás, nem idegenforgalom – táj és építészet erre az alkalomra színekbe öltözik. Alig van olyan település, mely neutrálisan üres. Talán Gyál, mely halmaz, kivétel az új katolikus templom, az egyetlen esemény ebben a szinte semmit-mondó tájban.

Rendkívül izgalmas műemlékerejű a szatmárcsekei, zebegényi, pusztavacsi, bátai temető. Pusztavacs azért külön-leges, mert ott a térben szétszórt majorságok nem tudnak összekovácsolódni falutelepüléssé, csak az utcákra, mesterséges rendre sűrűsödött sírkeresztek-ben. A Csepel-sziget ékessége Ráckeve. Szigetek és a Duna itt a tündéri táj, melynek két gyújtópontja a gótikus görögkeleti templom, a barokk Savoyai kastély, a velencésen vízpartra épült házak, s szinte valószerűtlenül a mellékutcák mindettől eltérő falusi hangulata.

Nemes és egyedi ritmussal koccan egymáshoz táj és építészet a csobánkai, bombai völgyben, a gödöllői, egykori királyi kastély százados fákkal vélik kettős természetű, egységes környezetté, s ami Cézanne-nak a Saint Victoire hegy volt, Egry számára ezt a képnyitó hátteret a Balaton és a Badacsony jelentette. Bozsokon az országszéli csönd honos, különös hangulata van a cáki és villányi pincéknek.

Meglepetés is bőven akad – a kunhegyesi református templom, Hild József műve óriási, nem növekedett hozzá a település, s ez a kedves aránytalanság mégis azért vonzó, mert egyéni.

Mintha mesében járnánk, amikor a Cuha patak felől, a Bakony rengetegében föltűnik Csesznek vára, vagy az emlékezetes famatuzsálem, Madách Imre hársfája Csesztvén, e kemény növény egy gyönyörű építmény erejével hat.

A tér tündér-szigete Csobánka, az Oszoly-hegység és a Nagy Kevély, Cegléden a Hild József tervezte református templom, mind a négy oldalról kapuval nyitott, ez a nyugodt kupolájú épület egyéni varázsa külön-legesség. El kell menni Csurgóra ahhoz, hogy az egykori oskolában és a lejtős, hullámzó parkban járva megértsük Csokonait.

Hazánk szépségét, harmóniáját nemcsak a táj esztétikuma, változatossága, nemcsak az építmények megfontolt arányrendje okozza, hanem magyar táj és magyar építészet egymást ringató egysége. Táj és építészet egymás fokozatai, kiegyenlítődései, hiánypótlásai, beteljesülései.

Az egyiptomi piramisok despotikus bejáratainak egyetlen iránya volt befelé, kifelé. Michelangelo a firenzei könyvtár hármas osztású kapuiban a demokráciát testesítette az építészetben. Az itáliai reneszánsz e nagy újdonságát a magyar barokk folytatta Lucas Hildebrandt ráckevei Savoyai-kastélyában. Kopogtatni a kincseket – ez a lehetőségünk. Ecseren táncba szökkent az építészet, Feldebrőn az altemplom oszlopkötegében üzen a múlt, Fertőrákoson a kőfejtő vájatainak monumentális tömbjei méltó hátteret biztosítanak Beethoven Fideliójához, fenségesen szól ott a szabadságot áhító “Rabok kórusa”.

Minden városunk, településünk egy-egy építészeti értéke fölfedezésre vár, Edelényben a kastély, Fóton a romantikus elemekkel bővülő neogótikus templom, Ybl Miklós alkotása. Kastély, templom, várrom alakzatban meredez az elmúlt idő üzenete, mely a térség érzelmeinket, értelmünket ápoló szíve.

Kincsekkel teli a magyar térség – a természeti alap és az emberi hozadék. Eger Fazola Henrik kovácsoltvas kapujától, mely szintén környezet, Hild József, Makovecz Imre építményéig sok réteggel büszkélkedhet, Esztergom ringásában a nagy Duna és változatos domborzata közt emelkedik a bazilika, melyet Le Corbusier az európai klasszicizmus főművének nevezett. E kincstár kiszögellése a gyöngyöspatai középkori templom, a hédervári “álomkastély”, “Csete György modern templomával érvelő Halásztelek, Hajdúböszörmény fejfás temetője, a bajai, soroksári zárt kerítések, melyek a délszláv és német nemzetiség bizalomhiányából rejtették az otthon udvarait, a zalaegerszegi zsinagóga, mely ma hangversenyterem és a Vadász György tervezte méltán világhíres “Csipkeház”, a fönséges látvány nyújtó, dombon emelkedő fertőendrédi barokk templom, az emlékművével liturgikus térré fokozódó Endrőd, tér és építészet, e két kategória egybefonódása, szövetsége sok helyen okoz meglepetést, harmóniát, mert egyedi pontja a tájnak. Értelme, szíve, hangulata.

Öskű karaktere az Árpád-kori kerek templom, Pannonhalmának a nagy dombot terítő egyházi épületegyüttese, Ócsának a földbevájt pincesora és a jobbágytelekből emelkedő katedrális, Ópusztaszernek Csete György sátorházacskái, Orosházának monumentális evangélikus istenháza. Bábolnán és Mezőhegyesen mozgó szobrok a lovak –a táj mobiljai – a dabasi kúriák a tér kellemes lágyításai, míg a debreceni Nagyerdő és Aggtelek, az időszobrászat százados, millióéves emlékei, ahol a Névtelen Mester – a Természet. A táj illékony architektúrája a virág, egy-egy új észak szülötte – színnel, illattal harmatozza a környezetet – az ember számára boldogítóan.

Milyen különös, a virág is, mint liliputi építészet, titokzatos. A magyar Biharban még töméntelen a virág; Nagyváradon alig, s Erdélyben is kevés, Ausztriában tele pirosló virággal minden erkély. Néplélektani mélységek és a történelem viharzása érzékelhető visszavonultságukban, áradásukban. Az alig-virág Szilágyság a Trianon-dráma lehangoltság következménye, Salzburg környékén az, hogy akad idő, pénz a virágok gondozására, miközben az is köztudott, hogy hazánkban mindenütt nyílik a kertekben virág, talán a sváb településeken kevesebb, ott erőteljesebb a hasznossági kedv, a környezet szépítése háttérbe szorul a szorgalom összpontosításának nem előnyös mellékleteként. Öltözteti a házakat, az utcákat a virág, városöltöztető a sok rózsa, tulipán, Csongrád kiemelkedik, az emberi képzelet teleszórja illattal, színnel az utcákat, így ott a nyár a harmónia, a teremtett békesség, a nyugalom mértékadó forrása, minta a jövőhöz.

Az utak új mini-építészete a sok fakereszt, rajta virág. Mennyien halnak meg itt, ez riasztó, egyben felemelő a színes emlékezés, megszakadt temető minden útkanyar szinte. Bajánál, Dusnoknál sok fölöslegesnek tűnő kanyargás hosszítja a műutat, nem toronyiránt rövidítik a haladást. Miért? Jók itt a földek, zsírosak, termők, a gazdák megvívták jogaikat annakidején, az útkijelölés a birtokhatárokhoz igazodott. A komponálást így végzi sokszor a domborzat, máskor az emberi gondolat, olykor az előrelátás hiánya, Baja kétszer is kinőtte temetőjét, s miközben a város a széleken terebélyesedett, mind a két halottak kertje ma a város közepén kiált mementót.

Hazánk építészetének jelentős művei a fák, a faépítmények – a nagycenki hársfasor, a platánsor Kiskunfélegyházán – őrizendő növényműemlék a sok évszázados tölgy Ráckevén, platánok, fenyők a Sugovicán, a bajai Petőfi-szigeten.

Közboldogságunkat növeli egy-egy új építménye. Balassagyarmaton eléggé semleges a környezet, ezért Reimholz Péter a labirintikus játékosság jegyében tervezte meg a Madách Imre Városi Könyvtárat, mely magában foglal két középiskolát és a Művelődési Otthont, összefüggő téröblökkel úgy, hogy e hatalmas épületben kószálva az erdei bolyongás örömét is átvehetjük az elágazó részletek tündérjátékában. E hajlítások, vájatok itt boldogítnak, a táj hiányát pótolják, amennyire lehet.

Bélelik falvak városainkat – Herény Szombathelyet virágos, csöndes harmatossággal – Hollókő szentegyháza, méreteivel, kápolna csupán, bensőségével katedrális, olyannyira meghatározó, hogy a dombján várakozó hősiese várromot alig vesszük észre. Hortobágy kilenclyukú hídja is szinte álom, széppé vált titok a maga valóságában. Isaszeg hegyekkel övezett gótikus temploma mágneses erőtér, ápolja szemünket, szívünket, akár Zsámbék. Karancslapujtő méltó nevének vonzó egyediségéhez, pogány, táltosos időnket példázza Bobály Attila emlékműve, Kaposvár lejtő sétálóutcájával maga az intimitás, szinte ring a város és Kakasdon az egykori sváb-székely ellentéteket “békévé oldja az emlékezés”, Makovecz Imre József Attila költészetét folytató német-erdélyi, kettős hangvételű, kettős forrású, egységgé fokozott építménye. Kalocsán Schöffer Miklós emeletes mobilja szürkének hat, Csepelen ugyanúgy mérsékelt Vilt Tibor szikratávírót idéző plasztikája. Babits Mihály írta Juhász Gyuláról: “jobb a költő, mint versei”. Itt fordítva pereg az igazság – Vilt Tibor is, Schöffer Miklós is különb, mint kalocsai, csepeli plasztikáik.

Szépen öltözködik Karcag is Győrffy Sándor szobraival, Kisújszállás központja meg azért jelentős, mert Európa egyik föl nem ismert legszebb lovas szobra, Tápai Antal alkotása látható itt.

Kecskeméten föllángolt az építészet nagyvonalú, sok szándékot, sok stílust egybehangoló esztétikuma – Kerényi József nagyszerű munkássága révén, aki úgy teremtett új architektúrát, hogy a régi értékeket megbecsülte. Értékőrzése így lett értékteremtés – a városias Kiskőrösnek is szíve maradt Petőfi szülőháza, nem megtűrt emlék, hanem a rendbehozott és rendben tartott kunyhóotthon – egy maradandó világköltészet alapján lett győztes építészet is. Kunyhó? Katedrális! Keszthely nagy egység – végállomása a legszebben rendben tartott magyar kastély, a Festetichek méltó öröksége.

Kisvárda monumentális várfalával, Komárom erődítmény-maradékaival érvel – Kőszeg ékszerdoboz, Kunhegyesen szinte valószerűtlenül nagy Hild József református temploma – nem kerekedett mellé város, de formájának visszhangja a városháza timpanonja, Százhalombatta éjszakai fényeivel a Csepel-szigetről végeláthatatlan kikötővárosnak tűnik fényárbocaival, impozáns fényszobrászat boldogítja a szemet, ahol fényből épült óceánjárók horgonyoznak, Sátoraljaújhelyen a pincesor szerpentinje hegymenet változatos arculata a tájnak, nemesen ívelődik a városközponthoz. Sopronhorpácson alig akad valami a középkori templomon kívül, de az igazi érték ugyanúgy, mint Szalkszentmártonban a Petőfi-ház. Ha morzsolódnak is az értékek, Szatmárcseke töredéke a temető, az a falu főutcája, Szentendre és Székesfehérvár abban testvéri térség, hogy a zegzugos utcák összefüggő rendszere a kontinens lelkiségét hordozza – magyar, német, szerb, dalmát ízeket – a hazát, a történelem évszázadait, a nagyvilágot.

Kecskemét rétegeiben gazdag és választékos, arculata falusias, szecessziós, polgári jellegű, kisvárosi melegségű, modern elemeket tartalmaz – így válik a városönarckép tartalmassá, hasonlóan Ráckevéhez, amelynek szembetűnő Velence és Alföld karaktere, gótikus, barokk, eklektikus műemlékei mellett. Röjtökmuzsajnak a neve oly zamatos, hogy az maga architektúra, melyhez csatlakozik népi építésezte is. Szombathelyen a római emlékek az indítók, mértékek egyben – e nyitányhoz az építészet századfordulós operája is emlékezete kompozíció, Tác igézetes önmagában, Tengelic másképp, szinte hihetetlen ősvadonával. Szolnok nyitányjele, a város történelmét plasztikailag összefoglaló Gyurcsek Ferenc emlékmű a pályaudvarnál, Túristvándi vízimalmával, Verőce mesevarázsával érvel, Vindornyaszőlős legszebb épülete a neve. Mátrafüred addig a Mátra nyúlványaival ékeskedett, évtized óta immár Laborcz Ferenc márványba feledkezett Vénuszával. Mezőkövesd színei, hímzett rajzolatú házai a népművészet varázsát idézik. Az ember azt hinné, mindent ismer hazánk tájainak építészetének szépségeiből, de kiderül, hogy a táj és architektúra értékei kifogyhatatlanok. Egregy is megnyitja a szívét, Magyarszombatfa, az Őrség is a maga szűzies szemérmességével, Nagybörzsöny is váratlan csoda, Nagyatád faszoborparkjával szintén, mediterrán hegységet nyit Mecseknádasd, Miske matuzsálem fűzfákat őriz, mely Tóth Menyhért festményeinek is forrásává szentelődött, Nagykanizsa csöndes, kellemes ereszkedése szintén különleges. AZ is, hogy Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét téröblös központjai Marosvásárhely és Besztercebánya főtereivel tartanak rokonságot, a trianoni döntés után is. Hiába kerültek egyes városok határon túlra, rokonságuk hazai téregységeinkkel nyilvánvalóak.

Nagymaros-Visegrád környéke, a Dunakanyar a világ egyik legszebb tája, önmagában világörökség, csak gyarapítható, hogy őrzendő, semmilyen bővülést nem igényel, sőt tilt, mivel a táj, váromladékával, palotamaradványaival, Salamon tornyával, Nagymaros hétvégi házaival: Teljesség. Nemesvita, akár Nógrád, Csobánka is hegyekhez tömődő, klasszikus magyar falu, olyan emberekkel is, akiknek Illyés szavaival “életük elfért egy kicsiny völgyben”. Nyírbátor két gyújtópontja a két templom, a Krucsay-oltárral és a gótikus csillagháló-boltozattal.

Szeged fogadalmi templomának tere és a lillafüredi nagyszálló új építészetünk két problematikus pontja. Míg Dombóvár szoborparkja monumentális, addig a szegedi szoborgaléria olyan eklektikus enciklopédia, mely eléggé szervetlen ugyan, de fontos éppen egyedisége és hiánypótló portréi okán. Lillafüred a giccs határán mozgó nagyoperett az építészetben, eredetileg éppen hamis csillogása révén kompromittálta a Hámori-tó hegyekkel övezett tündéri környezetét. A csúnya szépült, egyre szépült, s ma már nem is tudnánk ezen épület nélkül elképzelni a tájat – önmagában az idő szépült meg formáiban. Paradox helyzet, de ma már a látvány így fogadható el: Vele – nem nélküle. A lesencei strand is különleges, hiszen a víz a magasban, a nyári hőségben enyhet ad, s legalább üdítő hatása nyomán sokan, nagyon sokan fürödhetnek nemcsak a vízben, hanem a Dunakanyar monumentális látványában. Dunaharasztit “vacak falunak” mondta a költő, pedig nem az. Szép barokk szobra fölemelő a falusi templomkertben, s Földváry Aurél főjegyző a harmincas években hazafiúi buzgalommal emlékezetes Hősök terét épített az országos példa mértékével. A Bajáig vezető úton végig, s mindenütt a hazában, öltözködő, vetkőző lányok – a fák, évszaktól függően –, s Hartán a takaros járdák, tisztított árkok, Vasas Károly szép emlékműve a nemzetiségi, német szorgalmat dicséri. Valami más is, a töltés oldalának gyöpén legelésző tehenek föltámasztják Nagy István forrásait, hiszen ő Harta környékén is festett immár muzeális kincsekké érett képeket.

Rengeteg a kínai bolt az országban. Budán, a Hongkong étterem még kínai hangulatot áraszt, művészetet is. Sajnos, immár csak az üzlet vált általánossá, pedig meg lehetne, meg kellene követelni a kínai külsőt, hogy képletesen szólva a kínai ételek fogyasztása közben az ízek országútján eljuthatna a vendég Pekingig, a kínai Nagy Falig. A globalitás világjelenség. Sajnos, nem sajnos: Tény. Az autópályák hídjai, felüljárói, alagútjai, benzinállomásai mentesek minden nemzeti jellegtől, s ez kár, mert kapkodjuk fejünk, Győr környékén járunk vagy Texasban?! Ilyen általánosságok közben a raktárak, gabonasilók, kukoricagórék látványa is üdítőnek tűnik, s ha az építészet olykor e helyeken sematikus is, a táj pompája nyugtat a Vértes lankáival, ahol egykor még szarvast is látni a robogásban.

Bizony az ipari túltengés, a bélapátfalvai cementgyár rongálja a műemléktemplom gyönyörű tömbjét – szürke, poros hétköznap az ünnepet, melyet fokoz, hogy még munkát sem ad a környék lakóinak, mely tiszte lenne. Ilyen építészeti negatívum a gombamódra szaporodó plázák sora, melyből a Soproni Pláza építménye, mely üde színdinamikájával, tágas belső terével nemcsak funkcióját tölti be, mint Walter Gropius dessaui Bauhausa, hanem plasztikájának színes költőiségével Le Corbusier eszményét valósítják meg. A legszebb pláza – nemhiába tervezője magyar. Elnézem benne a játéktermek mai ifjait, a mozitermekbe zúduló pláza-embereket, ijesztő a nyüzsgés, mert ez az új életforma, kevés hely jut benne II. Rákóczi Ferencnek, Dobó Istvánnak, Vörösmarty Mihálynak – világérzés ez, nem hagyományainkat sugározza. Elvetendő tehát az építészet globalizmusa? Arányok között tartandó, ne váljon túlsúlyosság és általánossá, maradjon honi térségeinken rekvizitum. Az, nem egyeduralkodó.

Gyönyörködjünk a sárvári Nádasy várban, lenyűgöző, mutassunk utat a külföldieknek, magunknak leginkább s ifjúságunknak elsősorban és különösképpen, Sárospatak, Siklós irányában, fedezzük fel a budapesti, dunakeszi MÁV-telep bensőségét, ahol sok ember megnyugvással él, és a Kós Károly tervezte Wekerle-telepet, mely a XX. század elején változatos formákkal teremtette meg városrész-léptékkel a magyar kisember máig melegnek, bensőségesnek maradt otthonát, mely hozzájárult egy század időegységében sok tízezer ember harmóniájához.

Bizony itt vannak lakótelepeink. Életünk kérdőjelei. Egyrészt összkomfortos lakást biztosítottak sok százezer embernek, de hogy ne váljanak falanszterré, oldottuk a toronyházakat földszintes óvodákkal, sok parkkal, játszótérrel, magasodó fák sokaságával. Sokszoroznunk kötelező ezen eszközökkel oldani, gyógyítani az építészet szükségletekre alapozott, kiiktathatatlan sematizmusát, szobrokkal, közösségi házakkal, rendezvények sokaságával, hogy ne az elszigetelt magány, hanem a közboldogság lendüljön itt is – magasba és előre röppentve a lelkeket.

Úgy tűnik, sok-sok ifjút hagytunk gazdátlanul az elmúlt évtizedekben – nyomasztó nyoma ennek az országot elborító szemét és a falakat átfirkáló másodlagosság agresszivitása.

Nagytakarítás – ez lehetne honfiúi jelszavunk a harmadik évezred első évtizedeiben –, ahogy Kármán József igényelte a “nemzet csinosodását”. Csinosítható, sokkal gyorsabban és áthatóbban, ahogy hinnénk, s ez, a tisztító esztétikai, lelki, szellemi nagytakarítás boldogíthatna sokkal nagyobb mértékben az együtt élő nemzedékeket széles e hazában. Jelszavunk lehet, legyen, amit Balzac javasol a Goriot apóban: “Rajtunk a sor!”

Rónay László

Katolikus kultúrszemlélet a két világháború között

II.

Az Adyval történő szembesülés Sík Sándort egy rendkívül fontos felismerésre vezette: a személyes élet és a műalkotás közötti különbség ekkor tudatosodott benne. Része lehetett ebben a francia irodalom hatásának is, hiszen ahogy lépésről-lépésre haladt Ady befogadásában, a francia prózát is egyre alaposabban ismerte meg, s rádöbbenhetett a bűn vagy a rossz ábrázolásának fontos voltára. Bár a Gárdonyi, Ady, Prohászka alapkérdése a harmóniateremtés mikéntje, az a része, amelyben a székesfehérvári püspököt a harmónia megteremtésének példájaként mutatja be, könyve halványabb része; a harmóniára törekvő Gárdonyit mintha felértékelné, viszont a század emberének diszharmonikus életérzését kifejező Ady lírájával néhol mélyen azonosul, bár már a korábban a Széchenyi Szövetségben elmondott előadásában is hangsúlyozta, hogy Ady értékelése nemcsak irodalmi, hanem politikai kérdés is, hiszen minden mozgalom és párt kisajátítására törekszik. Mégsem tagadja, hogy “Ady Endre költészete eleven valóság, lelkeket formáló erő”, s e meggyőződését a gimnáziumok VII. osztálya számára írt irodalmi tankönyvében is kifejtette.

Adyval szembesülve szükségképpen számot kellett vetnie a magyar irodalmi múlttal is, hiszen a költő elődeit is bemutatta. Ez a szembesülés a konzervatív irodalomértés és –szemlélet új eleme volt. Nemcsak azért, mert megfogalmazta az irodalom nemzeti jellegét, ebben akár Horváth Jánosra is támaszkodhatott. A jelentősége mégis inkább abban rejlett, hogy kitágította és gazdagította a vallásosnak mondott irodalom folytonosság-tudatát. Hiszen eddig nemzeti keresztény értéknek csak a témaválasztás minősült, Sík kortársa, Harsányi Lajos meglehetős merevséggel hangsúlyozta ezt, s hatalmas versciklusaiban, regényeiben igyekezett is ehhez a mércéhez alkalmazkodni. Prohászka, Harsányi és a többiek aligha említették volna Ady elődei között irodalmunk legnagyobbjait. Sík azonban Ady nemzetféltő és nemzetmentő magyarság-verseiről szólva a következőket írta: “Az a vad, pogány, magyar őserő duzzad és harsog ezekből a sorokból, amely más időkben és más formákban – és újjászületve vízből és Szentlélekből – Pázmány szeges írásait, Zrínyi Áfiumát, a Romlásnak indult hajdan erős magyart, Széchenyi vízióit, a Nagyidai cigányokat és A vén cigányt sugallta”.

Sík nem szakított radikálisan azzal az állásponttal, amelynek vallói Adyt egy kártékony világnézet vezéralakjának tekintették, de figyelemre méltó kitétellel élt: a költő magyarságát ostorozó verseit nem értették meg, s ezért kényszerült egy alkatától idegen világnézet szekértáborába. Ebben a megfogalmazásban egyértelműen ott rejlik a kirekesztő szemléletmód kritikája és a másság elfogadása. Ez merőben új eleme volt századunk katolikus irodalomszemléletének, s megnyitotta az utat az ellentétes eszmék érintkezése felé.

Sík Sándor kultúra-modelljének különös jelentőséget kölcsönöz, hogy benne szintetizálódott a keresztény életszemlélet és a nemzeti nevelés célzata. Századunkban több nagyszabású személyiség tűzte ki maga elé azt a célt, hogy világnézetének hirdetésével nemzetének is nevelője, szemléletformálója legyen. Szabó Dezső a magyar faj romlatlan értékeinek hangoztatásával, Szekfű Gyula a három generáció történelmének tapasztalataival, Prohászka az erkölcs nemesítésével, Németh László a szerinte kisebbségbe szorított magyarság öntudatra ébresztésével tétele által alkotott maradandót, s adott olyan példát, amelynek sok eleme ma sem mondható meghaladottnak vagy elavultnak.

Életformája úgy alakult, hogy fiatalok között működött. Piarista gimnáziumi tanár, cserkészvezető, a magyar cserkészmozgalom egyik tekintélye, a cserkészvezetés szervezője. Az akkori cserkészet igazi mozgalom, erkölcsnemesítő intézmény volt egészen a 30-as évek közepéig, amikor egy harciasabb nevelési program megvalósítása kezdődött, amellyel Sík nem értett egyet. Saját nevelési program megvalósítása kezdődött, amellyel Sík nem értett egyet. Saját nevelési és hazafias elveit tehát a valósággal szembesíthette, elméletét a hétköznapi gyakorlat próbájának vethette alá.

Emellett átdolgozta a gimnázium nyolc osztályának Prónay Antal által írt irodalmi tankönyveit, s azokban a megfelelő ismeretnyújtás mellett erkölcsi célzatú kérdéseket is fölvetett, elemzéseiben különösen erős hangsúlyt vetve a szépre, igazra és jóra, a piarista nevelés meghatározó alapelveire. Szerzetesi iskolákban nemzedékek sora nevelődött ezekből a tankönyvekből, s ezt a szellemiséget Sík tanárként is követte és megvalósította. Mind a piarista gimnáziumban, mind Szegeden tanítványok sora nevezte őt kivételes hatású, emelkedett erkölcsi elveket is valló, s azokat megvalósító személyiségnek, akiről talán kevésbé tudott, hogy még Szerb Antal is bűvkörébe került.

Az imádságos életre vezérlő kalauza, a legendás “Sík-Schütz” imakönyv tíznél is több kiadása nemcsak imádságos könyv volt a javából, hanem magyar lelkiség múltjának is antológiája, hiszen az elmélkedési részt gyűjtő és összeállító Sík Sándor a magyar nemzeti múlt nagyjainak imáiból, elmélkedéseiből is kitűnő érzékkel válogatott. (Ezt a tevékenységét a Szeretet breviáriumában a világirodalomra és a világvallásokra is kiterjesztette.)

Amikor a magyar nemzeti múlt legfontosabb értékeit és eszményeit a jelen számára is igyekezett hozzáférhetővé tenni, rá kellett döbbennie, hogy az eszmékből jelszavak lettek, a nemzeti múlt nagy alakjai olykor önigazolássá sivárodtak, az ünnepségek hamis fénye és tömjénfüstje mögül eltűntek azok a gondolatok, amelyek valóban közelíthették volna a múltat a jelenhez, s amelyekkel nem lett volna szabad elhomályosulniuk. Sík egyik nagy tette volt, hogy 1936-ban rádióelőadásokban (majd könyvben) idézte vissza a magyar szenteket, különös nyomatékkal hívva föl a figyelmet arra, mit adhatnak a háború felé sodródó magyarságnak.

Az ellentétektől megosztott világnak szüksége van a szentek példájára. Ezt az alapgondolatot Szent István, Imre, László, Erzsébet és Boldog Margit életszentségét elemezve Sík egyben kora legszorongatóbb kihívásaira is választ keresett és talált.

Szent Istvánban a népéért minden áldozatra kész vezér alakját rajzolta meg, aki erős kézzel megkeresztelte a magyarságot. “A kereszténység a gyengék menedéke” – írta ugyanekkor Hans Grimm Volk ohne Raum című regényében. Moeller von den Bruck eszméi nemcsak e hírhedt-híres regényben, hanem a Harmadik Birodalomban is nagy visszhangot keltettek. Szerinte a vér tisztánlátásával az árja fajt és annak mitológiáját kell uralkodóvá tenni Európában, akár erőszakkal megsemmisítve a gyengébb népeket. Ezzel szemben Sík éppen Szent István áldozatvallását és megbocsátani tudását hangsúlyozta, s azt emelte ki, hogy sem a Nyugatnak, sem a Keletnek nem hódolt meg, s ezáltal lett a nemzetmentők paradigmája. Amit pedig a szent király magyarsága kapcsán fejtegetett, annak is időszerű üzenete volt kora számára: “Magyarnak leni Szent István tanítása szerint erkölcsi fogalom… még senkit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit nem tesz magyarrá még az sem, hogy a vére magyar, sőt még az sem, hogy magyarnak vallja magát: a magyarságot erkölcsi küzdelemmel, Isten-sürgette cselekvéssel úgy kell kiküzdeni. Magyarnak lenni erkölcsi lendület. Magyarnak lenni. Hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy Isten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni gondolatot. Magyarnak lenni: szeretet, együttérzés, átölelése mindannak, ami magyar; a magyar földnek, utolsó talpalatnyi rögének, a magyar történelemnek minden mozzanatával, a magyar embernek, valamennyinek, a hárommillió koldusnak és a másik hárommillió embernek nem méltó életet élőnek is. Ez cselekvés: levonni a konzekvenciáját ennek a hitnek és ennek a szeretetnek: tenni tunyaság, kényelem, önérdek ellenére is, amit erkölcs, amit lelkiismeret, amit Isten, amit Szent István megkíván-, ezt jelenti magyarnak lenni Szent István szerint.”

A nemzetközpontúság és a lelki hagyományokhoz való hűség, amely közvetve a magyarság önállóságát és küldetését jelentette, Sík többi tanulmányát is jellemzett. A testi erő kultuszát fejlesztő német nevelési elvekkel szemben Szent Imrében a lélek hősiességét emelte ki. Orlowsky röpirata, amely a német ifjúságnak szólt, s amelyet Szabó Zoltán, a Tardi helyzet szerzője ismertetett a Katolikus Szemlében, a többi között azt tartalmazta, hogy a német fiataloknak szakítaniuk kell a kereszténységgel, “a gyengék hitével”, amelyben egyenlő elbírálás alá esnek a tiszta fajok a tisztátalanokkal, s a “német vallás” erőseknek szóló eszméit kell követniük. Nekünk nincs szükségünk idegen ideálokra – mondotta Sík –, hanem szolgálni tudó új nemzedékre, mely teremtő nyugtalansággal munkálkodik Magyarország újjászületésén. “Csak a gyenge él önmagának – hangoztatta Szent László kapcsán – az erős egész nemzeteket hord kebelében”, s a Széchenyi-idézetet azzal egészíti ki, hogy ez az erő a szeretet ereje, a másokért vállalt áldozatosság és nem azok elnyomásának ereje.

Szent Erzsébet kapcsán a családról, a bensőséges szeretetről szólt, itt is szembeszállva azokkal a nevelési elvekkel, amelyek a nevelést állami feladatnak vallották, s – Korvig Béla Katolicizmus és nemzeti szocializmus című tanulmányának szóhasználatával élve – az erő kultuszára épülő “látszatnemzeteket” teremtettek. Sík Sándor szerint a természetfelettivel szoros kapcsolatot teremtő családi hivatás és a századunkban elhomályosuló anyai szeretet nemzetépítő és –formáló tevékenység.

A visszavonás, a belső meghasonlottság Prohászka Lajos A vándor és a bujdosó (1934-ben a Minerva közölte folytatásokban) című műve szerint a magyarság jellemzője, és épp ez teszi “bujdosóvá”, “harcok kényszerültjévé”, szemben a vándorló németséggel, amelytől idegen a statikus római kultúra. Sík ezzel szemben Boldog Margit ellentéteket kiegyenlítő szellemiségét idézte, s áldozatos életének példaszerűségét abban láttatta, hogy egyszerre szolgálta Istent és hazáját.

Az a koncepció, amelyet Sík Sándor szolgált, s amelyet a magyar szentek példájával hitelesített, a nemzeti függetlenség, a küldetéses magyarság eszméjét mélyítette el. S ha ekkori működésének legfontosabb elemeit próbálnánk jellemezni, azt mondhatjuk, mind lelki, mind kulturális téren küldetést teljesített, s ennek fontos eleme, hogy a keresztény életszemléletet a megértés és a valódi szeretet érzéskörével gazdagította, az igazi krisztusi elkötelezettséget állítva életünk középpontjába. S az sem lényegtelen, hogy közben a személyiség szabad választásának lehetőségét sem zárta ki, hiszen az általa bemutatott szentek is folyvást döntési helyzetekbe kerültek, s éppen arra példák, hogy ebben a helyzetben a jót, az Isten szándéka szerintit, a nemzet érdekeit szolgálót követték. “Nagyobb erő kell az izomerőnél” – írta egyik versében, s korának is nagy kérdése volt, vajon a szellem ereje megfékezheti-e azokat az erőket, amelyek egyre félelmetesebbnek mutatkoztak. Pontosan tudta, hogy a kis népek voltaképp játékszerei a nagyoknak. De kellő öntudattal és józan racionalizmussal, elvetve a romantikus álmokat, a kisebbségi érzést legyőzve mégis megteremthetjük az egységet, kiküzdhetjük azt az erőt, amelynek példáját Pázmány, az ember és író című könyvében mutatta meg.

Sík kultúra- és nemzetfelfogása is hatással volt arra a nemzedékre, amely a 30-as évek elején a Korunk Szava körül szerveződött, s amelynek tagjai egyre hangosabban bírálták az egyházi vezetést szociális érzéketlensége miatt. Az ő kultúrafelfogásuknak is alapeleme volt a nyitottság, az értékek iránt tanúsított fogékonyság. Természetesnek érezték, hogy a század magyar irodalmát elemezve Ady mellett már Kassákot is a maradandók közé sorolják. A téma, amely korábban az értékítélet meghatározója volt, az ő szemükben már nem döntő eleme a műalkotásnak, a katolicizmust életszemléletnek és nem fegyvernek tekintették, s még az is felvetődött egyik-másik írásukban, vajon “katolikus író” és a “katolikus irodalom” minősítő jelzője nem gettót jelképez-e. (Sík Sándor hasonló aggályait hangoztatta, mikor Harsányi Lajos és Mécs László egy katolikus írószövetség megalapításának szükségességét emlegették. Később az elgondolás békés borozgatásokká egyszerűsödött.)

A harmadik nemzedék végérvényesen szakított a – Thurzó Gábor kifejezésével – “sekrestye-irodalommal”. Angol, de főleg francia mintákat követve szembesültek az emberi lét teljességével, s bár a Vigilia körében működtek, mércéjüknek Babits Nyugatját tekintették, amely szintén a kiegyenlítődést szolgálta azzal is, hogy szerkesztője nemcsak a fiatalokat vonta a laphoz, de halála előtt Sík Sándorral is ez volt a terve.

Az az igazság, hogy aki író volt és katolikusnak vallotta magát, irodalmunk értékteremtői közé sorolható, míg a katolikus irodalom harcos képviselői a margóra szorultak. Ez egyben azt is sejteti, hogy a hitet nem célszerű aktuálpolitikai céloknak alárendelni.

 

 

Közélet

Cserniczky Dénes

Derûs percek

III.

Nagy, nagyon nagy esemény történt szerény életemben. Megjelent egy CD-lemezem MAGYAR AVE MARIA címmel (ez nem a reklám helye). Én vagyok a mű zeneszerzője, testvéröcsém a szövegíró (látom, ingatják a fejüket, pedig a legkomolyabban mondom, ennek semmi köze a reklámhoz). Egész más okból jutott eszembe az Ave Maria. Igen, ez egy magasztos, szép dolog. Ehhez nem fér semmi frivolitás, semmi olcsó humor. Szentségtörés lenne. Magát az Istenanyát is nem evilági, átszellemült égi mosollyal festik a festők, és ezzel a mosollyal jelent meg Szent Bernadettnek Lourdes-ban. De hát az élet, ez a bizonyos mindennapi élet, hát ez produkál sokszor nem mindennapi dolgokat. Mint például azt, hogy élt Mátészalkán egy ember, egy banktisztviselő még a két világháború közti időben. Ebben még nincs semmi rendkívüli. De abban már igen, hogy ezt az embert AVEMARIA RUDOLF-nak hívták. Én is úgy reagáltam erre, amikor meghallottam, mint most Önök:

- Nem, ez lehetetlen.

De bizony így volt. Tanúsíthatják ezt a még élő helybeliek, és azok a bankpapírok, amiket még ő írt alá.

Élt, éldegélt Rudolf úr ezzel a névvel. Leveleket írt, de kapott is leveleket:

AVEMARIA RUDOLF Úrnak

MÁTÉSZALKA

Egyszer azonban érkezett egy levél. A következő címzés volt rajta:

AVE MARIA

NAGYSÁGOS ASSZONYNAK

MÁTÉSZALKA

Komolyzene. Mitől komoly egy zene? Erről írtak már egy könyvtárra való tanulmányt. Most csak annyit, hogy sok összetevője van, de már egy klasszikus mű megszólalásakor a leglaikusabb laikus is hallja, hogy ez nem valami tingli-tangli. Itt komoly dologról van szó. Legtöbbször nem érti, nem is próbálja megérteni, mert túl “komoly” neki, így hát marad a könnyebben érthető és könnyebben fogyasztható zene mellett.

A komolyzenének már a körítése is más. Komoly megjelenésű hölgyek és urak adják elő akár kis, akár nagyzenekarban. Akár szóló énekben, akár kórusban. Előadás közben nem vihognak, nem jópofáskodnak, komolyan veszik azt, amit csinálnak. Komolyan veszik a komoly zenét.

Méltóságteljes hangulatban gyülekezik a közönség a hangversenyterem előcsarnokában, pontosan ugyanúgy, mint a mi egykori történetünk idején. Mert megtörtént esetet mesélek el. Így mondta el nekem egy szem- és fültanú.

A hangversenyterem legutolsó sorában két idős hölgy foglalt helyet. Elkezdődött a koncert. Az egyik idős hölgy a másik füléhez hajol és beszél és beszél. Valljuk meg, ez nem semmi. Hogy még ilyenkor is, feláldozva saját önfeledt zeneélvezetét, magyaráz barátnőjének, hogy az jobban el tudjon igazodni a komolyzene útvesztőjében. Nemes cselekedet. Emelkedik a zenekar hangereje, emelkedik a magyarázó hangereje is. Már mind a kettő forte fortissimo. És ekkor a karmester egy mozdulattal leinti a zenekart. Generálpauza. A csendben csak az idős hölgy szava hallatszik:

- … és akkor hozzáadsz még két tojást…

Nyelveket tanulunk, nyelveket tanítunk. Vége a “NIX DAJCS” korszaknak, amikor őseink, ritka kivétellel, idegenkedtek minden más nyelvtől. Ma már milliók tanulnak idegen nyelveket egyszerűen azért, mert saját érdekük. De nem mindegy, hogyan tanítunk. Fel sem próbálom sorolni, hányféle nyelvoktatás van. Mindegyiknek van előnye, van hátránya. De amit én tapasztaltam, olyan módszer még megközelítően sincs.

Kína. Néhányszor írtam már, hogy a sors ajándékaként Kínában hangversenyeztünk. Ez az eset éppen Shanghaiban történt.

Koncert utáni bankett. Mellettem ült egy kínai fiú, aki német-kínai tolmács volt. A tolmács másik oldalán Suha Feri foglalt helyet. Beszélgettünk, eszegettünk. Egyszer csak hozzám fordul a kínai fiú, és azt kérdezi németül:

- HOGY MONDJÁK MAGYARUL, HOGY AUF WIEDERSEHEN?

- A VISZONTLÁTÁSRA – válaszolom.

A tolmács ismétli:

- A VISZONLOSATRO.

- Nem, nem, figyelj! – és lassan mondom:

- A VISZONTLÁTÁSRA!

- A VISZONLOSATRO.

Suha Feri egy energikus mozdulattal megragadta a kínai fiú fejét. Maga felé fordította. A szeme közé nézett és szinte szuggerálva mondta:

- A VISZONLOSATRO.

A kínai:

- A VISZONTLÁTÁSRA!

 

Patkós Attila

Eger

Kaput nyitunk a látnivalók világába

Csodálkozzon rá e barokk gyöngyszem misztikus ragyogására, amely az egyházzal egyetemben mindenkor fényt és kultúrát árasztott a környékre. Úgy magyar, hogy eközben mindenkor európai.

Középkori nyomvonal-vezetésű utcáin barangolva a kontinens egyetemes kultúrája sugározva tükröződik. Az évszázadok legendás viharaiban hősiesen túlélte a tatár és török meg-megújuló támadásait, és ezzel Európa egyik kitartó védőbástyájává vált. Dobó István várkapitány és vitézei hősi tettét a külhoni krónikások – tisztelettel adózva – rendre feljegyezték. A magyarság hitből, testvériségből és hazafiságból újólag jelesre vizsgázott.

Eger kisugárzása azonban mégsem e történelmi tőről fakad elsődlegesen.

Országalapító Szent István királyunk itt jelölte ki az akkori legnagyobb egyházmegyei tartomány székhelyét, mely közel akkora területű, mint a jelenlegi Magyarország. Arról a 91. 000 kim2-nyi területről áramlott az egyházi tized a városba. Püspökei kiválóan gazdálkodtak a befolyt anyagi javakkal és abból épült, szépült Eger városa olyanná, mely ma is megtapasztalható, és kiállja a próbát a legigényesebb művészettörténész, vallástörténész és néprajzkutató szemszögéből is.

Épp azért annyira kedves és meghitt ez a város a turisták és zarándokok körében.

Mi lehet az egyedi varázsa, amely ennyire rabul ejti az ide látogatót? Talán a stílusegység, netalán a vár, avagy a páratlanul pazar tüzes borok, esetleg híres gyógyvizei, remekbe szabott templomai, terei, múzeumai… az itt élők? Ez is, az is: kinek-kinek egyéni érdeklődésének megfelelően, de a lényeg, hogy mindenki megtalálja a maga kedvenc gyöngyszemét. Lóra pattanhat, úszhat, hegyet mászhat, a kékszőlővel gazdagon betelepített Eged hegyről sárkányrepülésre indulhat, hogy madártávlatból is láthassa azt a szentséges helyet, mely az itt élők hite szerint János evangélista védőszentsége alatt áll. A legkedvesebb és legfiatalabb tanítványé, akiknek ikonikus alakja a kiterjesztett szárnyú sas! A földi zarándokutat választó beülhet egy-egy templom hűvösébe, és az áldott csendben önmagára lelhet minden tekintetben összekuszálódott világunkban, avagy lelhet ugyanott éppen orgonakoncertet hallgathat.

Rácsodálkozhat az Eszterházy és a Pyrker tér, a világon semmivel össze nem hasonlítható fenségével. Jóllehet megannyi gyönyörűséges tere van a földkerekségnek, de olyan kialakítású, melyen egy világhírű copf épülettel együttes helyzetben, ott fenn a magaslaton egy kristálytiszta neoklasszikus bazilika emelkedjék, az csakis itt látható.

Kedves Földi Vándor, ha megállsz a Líceum főkapujában, és onnan szemléled a hatalmas katedrálist, a nagyszerű téralkotás minden gyönyöre megörvendeztet. Kréta szigetén Phaistosban jelenik meg a világon elsőként a fenséges, széles osztagú lépcsősor. Itt remekmívű ötvenkilenc grádicson közelítheted meg az egri Siont. S máris a gyönyörű korinthoszi oszlopfők alatt állsz, és újabb ámulatba ejtve megállapíthatod: íme ezek – ha lehet – szebbek, mint az epidauroszi múzeum becses faragványai…

A bazilikába lépve a három hajót is hasonló oszlopfejezetű pompás kolonádsor váltja el – egyedül e hazában. Újabb huszonnégy remekbe faragott márvány relief következik, a baldachinos főoltár a Cinquecento stílusában fogant carrarai Szent Mihály-oltár és a barokk piktúra remeke; Michelangelo Grigoletti vásznán, a belépő áhítatát hivatott előkészíteni.

Minderre a teremtett Kozmoszt szimbolizálva borul a központi kupola a városvédő evangélista Apokalipszisének freskójával, melyet a magyar Michelangelo, Takács István álmodott remekbe.

S ott vannak a további szebbnél-szebb templomok, melyek a mediterrán Róma hangulatát idézik… Nem csoda, hiszen valamennyi XVIII. századi templom tervrajza a Vatikánban került zsűri elé.

Ragyogó, fényes barokk palotái és fakóházai külön tanulmány. Pazar kosárgörbe-íves, napsugármintás kapujai, egyedi kerékvetői a kor harmóniáját árasztják, amelyben mindent oly ékesen és szép rendben megkomponáltak. Bernini és Borromini lánglelke ekként lebeg a Bükk lejtőin.

Sétálok fiammal. Itt lakott Bródy Sándor, Marco Casagrande, Fazola Henrik és Lénárd. Itt Kracker János Lukács. Emitt Lenkey, s fenn a Bebek-bástyán Gárdonyi. A Szent Rókus-kápolna hegyén Vidróczki Márton, a legendás mátrai betyár kopjafával jelölt sírja.

- De szép a kilátás innen! – lelkendezünk, holott már többször átéltük a genius locit, e csodálatos város varázsát.

Adassék meg mindenkinek.

 

Abkarovits Endréné

Hegedûs Loránt elõadása Németh Lászlóról

Németh Lászlóról a 100. születésnapján sokan és sokfelé méltóan megemlékeznek, többnyire neves irodalmárok méltatják munkásságát. Egerben a Németh Lászlót ismerők és kutatók közül a neves teológus püspök, dr. Hegedűs Loránt, a Magyar Református Tanácskozó Zsinat ügyvezető elnöke beszélt a Kálvin Házban összegyűlt nagyszámú hallgatóságnak, a nagy magyar íróról, tanítóról, aki ezernyi szállal kötődött ahhoz a bibliás és zsoltáros kegyességhez, amely több mint négyszáz éve jellemzi egyházunkat. A püspök úr őszinte szívvel, lelkesen szólt az író-óriásról, tudásával, előadásmódjával lenyűgözte a hallgatóságot. Méltató szavait hallgatva úgy éreztem, ő az, aki mindent olvasott és mindent tud Németh Lászlóról. S ha az idő függvényében csak dióhéjban sikerült is átadnia a nagyszerű gondolatokat, azért gazdagabbak lettünk, s más megvilágításból ismerhettük meg a nagy gondolkodót.

Németh László a legegyetemesebb, a legszemélyesebb lángelménk, aki alapvetően lírai a regényeiben. Az Égető Eszterben – a műből a névrokon Égető Eszter szép tolmácsolásában hallottunk részleteket – a saját életmisszióját fogalmazza meg. Arról vall, hogy lehet mindig új hálókat és tökéletes alakzatokat szőni életünk elrontott formáiból. Égető Eszter a pozitív lelkiség győzedelmének a megtestesítője. A Gyászban a kislánya elvesztése miatti kimondhatatlan fájdalmat írta ki magából. Regénye a maga nemében lírai, imádságosan zengő személyes vallomás.

Tudjuk, hogy minden nagy művészet szenvedésből születik. Érjük tetten, lássuk meg mindezt, s helyezzük az ő egyes műveit a szellem napfényvilágosságába!

Történeti drámáiban a VII. Gergelytől a Széchenyin át önmagáról vall. Művei azt példázzák, hogy az általunk képviselt szellemi életigazságokat, amelyeket kimondunk, párhuzamosan az életünkben is meg kell valósítanunk. Akkor ki tudta őket mondani, mert zokogott a lelke, egyetemes, örökkévaló életigazságokért égett a szíve és a lángelméje, amely földről az egekbe csapó villámként Istent keresett és Istent talált. Megvallotta, elzokogta a csodás hittapasztalásokat a műveiben.

Németh László az üdvösségügy lángelméje az egyetemesség és a személyesség területén.

Az üdvösségügy személyes lényege és foglalata mindannak, amihez az ember sajátosan és feltétlenül viszonyul. Sajátosan úgy, hogy legszemélyesebben magáénak érez minden ügyet, feltétlenül pedig úgy, hogy életének döntő ívelését nem szakítja meg, hanem felviszi a diadalmas életzászlót arra a csúcsra, amely az ő számára eleve elrendeltetett. Az üdvösség szempontjából kétféle ember van, az egyiké a drámai élet, a másiké a legendás élet. A drámai élet azé, aki élete eleve elrendelt és tehetségben felnövő növényét ápolja, virágoztatja, gyümölcsözővé teszi, és az égi madarak fészket raknak annak ágain – mint Jézus mondja a mustármag példázatával.

Németh László egyedülálló nagy kincsünk. Benne személyes igazságok találkoznak egyetemes életigazságokkal. Az író a természettudományok és szellemtudományok birtokában van úgy, hogy mindennel felelősen foglalkozik, mindenhez nagyszerűen ért, és ezt közvetíti is az emberek számára.

Németh Lászlót egyetemes kitekintésben kell olvasni, csak így lehet őt megérteni, mert az ő lángolása csodálatos. Úgy fénylik, mint a gyémánt. Az Égető Eszterben mondja: “Isten gyémánt világot akar a szénvilág helyébe, s mi azért vagyunk az emberiség sok szenvedése közepette az Isten gyermekei, hogy a mi szénvilág életünkből gyémántvilág élet alakuljon.” Nagyon sok elméleti ismeretet közöl, de mindezt erkölcsi lelkiismeretté kristályosítja ki a szénvilágot gyémánt világgá alakítani akaró Istennek nevében.

Németh László nemcsak egyetemes elméleti igazságok összképét adja, hanem személyes lírával hitelesített csodálatos életigazság - gyűjteményét is mindannak, amire az üdvösség ügyében nélkülözhetetlenül szükségünk van. Nála minden ismeret lelkiismeretet munkál. Ahány életigazság, annyi égből földre szállt üdvösség. Ahogy VII. Gergely mondja: “Az én olajom az egész kereszténység könnye, s tornyom minden imával teli magány.”

Gondolataiból, igazságaiból egy életen át lehet meríteni. “Az Isten próbára teszi az embert, de nem csinál játékszert belőle”, vagyis minden csapás próbává válik azáltal, hogy kibírjuk, és minden próba csapássá súlyosodik akkor, ha vakmerő gyávaságból merjük nem kibírni. Milyen csodálatos gondolat ez is – aranyalma ezüsttányéron!

Németh László egy életen át tartó kárhozat ügyből egy életen át tartó üdvösségügy gigantikus életművét alkotja meg. Kárhozat ügyet élt át egy életen át és üdvösség ügyet élt meg belőle. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van – ez Németh László.

“Aki angyali gondokra vállalkozik, váljék angyallá szívében is. Németh László nincs több, olvassuk, szeressük őt, mert aki így cselekszik, soha nem fog szellemi program nélkül élni, mert a Németh László-i lángelme gazdag örökség nekünk magyaroknak – fejezte be gondolatait Hegedűs Loránt püspök úr. Majd megköszönte dr. Kádár Zsolt lelkész úr meghívását, s megígérte, hogy ha lehetősége lesz rá, a jövőben is szívesen ellátogat közénk.

 

 

Murawski Magdolna

Szenilis forradalom

vagy mi…

Zajos időket élünk. Egyre több zaj az utcán, egyre több demagóg jelszó és értelmetlenül ismételgetett szlogen. Eredeti funkciójától megfosztva, öncélúan kiragadva az eredeti szövegkörnyezetből és saját célokra felhasználva, mintha a néző, a hallgató nem rendelkezve a megértéshez szükséges intellektussal, valamint kellő emlékezőtehetséggel. Ez a hajdani “forradalmi ifjúság”, mely mára elérte azt, hogy legfőképpen a saját szenilitása ellen kénytelen küzdeni. Igaz, ezt is a színfalak mögött, nagy titokban teszi, de hát a vájtfülű közönségnek elég egy pillantás és máris mindent ért. A tünetek letagadhatatlanok. Olyan, mintha ma is Vologya irányítana a háttérből, a színszimbolika ma is a régi, igaz, némi kiegészítő színegyveleggel. A vörös zászlók ma is lengenek, igaz, a forradalmi hév helyett egyre dühösebben és agresszívebben rázzák, lobogtatják, és a tömegbázis is egyre fogy. Nincs az a magyar honpolgár, aki ma önként, jószántából bedőlne az álszent képpel a múltból előcitált mozgalmi jelszavaknak.

Minél több az eredmény, annál dühösebbek a hajdani mozgalmárok. Minél hangosabban és dühösebben fújják, az emberek annál inkább viszolyognak ettől a holtából feltámasztott forradalmi nosztalgiától. Mindenki tudja, hogy ezek a barázdált arcú, táskás szemű, nyikorgó bokájú haragosok még soha életükben nem csináltak forradalmat. Tehát most se fognak. A nép, az istenadta valahogy nem akar velük lázongani. Igaz, lépegető exkavátort se akar venni, mint ahogy azt egy szellemeskedő mozgalmi asszony mondotta volt, de azzal is tisztában van, hogy 1848 óta most van először olyan kormánya, mely az ő érdekeit képviseli.

Hiába a zászlólengetés, a lufieregetés, a Bokros-csomag átkát és a Németh-kormány családellenes intézkedéseit senki nem tudta elfeledni. Mint ahogy azt sem, hogy a nyugdíjak épp az inflációrekorder Horn-kormány idején vesztették el reálértékük legjavát. Lehet akármekkora a hangzavar az utcán, mégsem fogja elnyomni azt az erősödő érzést, melyet a fél évszázadon át megtiltott hazaszeretet és nemzeti méltóság újraélése jelent. Mondhatnak bármit azok, akiknek fél évszázad nem volt elegendő ahhoz, hogy bebizonyítsák, mennyire szeretik a népet. Márpedig ha ennyi idő nem elég egy jó program kifejtéséhez, akkor kétannyi se lesz elég rá. A demagóg jelszavak skandálása pedig nem fogja elérni azt, hogy bárki is egyenlőségjelet tegyen a Széchenyi-terv és a Bokros-csomag közé. S nemcsak azért, mert a két név egymás mellé állítása már eleve vulgáris, hanem mert a koncepciójában népellenes “szütyő” nem lehet azonos értékű a méreteiben grandiózusnak mondható és népbarát tervvel. Ennek oka pedig az, hogy míg az egyik népben és nemzetben gondolkodik, családbarát nézetekkel közelíti meg a témát, addig a hajdani csupán a saját érdekeit mérlegelte igazán, mikor megtette azt, amit megtett (ellenünk).

Erre a különbségre pedig csak azok nem emlékeznek, akik nem akarnak, vagy akiknek már nem működik az a történelmi memóriájuk, amellyel minden kétséges vagy válságos helyzetben játszi könnyedséggel el lehetne igazodni. A nép, az istenadta, bár valóban nem vevő a lépegető exkavátorokra, a fehér rongyba burkolt farkasmancsokat még akkor is felismeri, ha ezt nem tételezik fel róla azok, akik a hajdani mesén kívül még sok mindenre nem emlékeznek, lévén, hogy már nincs nekik mivel.

A nép viszont nemcsak a népmeséket őrzi emlékezetében, hanem azt is, hogy színfalak mögött mindent “lenyúló” kezek nem azonosak azokkal, melyek számukra most nyújtani próbálnak valamit. Miért is hinne a szemrebbenés nélkül hazudni képes hitetleneknek? Aki semmiben nem hisz, az ugyanennek az ellenkezőjében sem fog hinni. És miről lehet tárgyalni azzal, aki az egész világot cinikusan semmibe veszi…?

 

Vezényi Pál

Gasztrozófiai gondolatok

Sör – jégbe hűtve

A szokás annyira belénk rögződött, hogy a népszerű italt szinte már csak jéghidegen tudjuk elképzelni. Ha valahol a sört nem hidegen kérem, a felszolgáló csodálkozva mér végig. Meleg sört? Ki hallott ilyet? Nem, nem meleget kérek, csak nem jéghideget. A kettő között lényeges a különbség.

Nyugati országokban már nem lepődnek meg az ilyen kívánságon, és ha a sör túl hideg, felmelegítik szobahőmérsékletűre.

A sör eredetileg északi népek itala volt. Olyan területeken vált népszerűvé, ahol a szőlő már nem termett, tehát bor nem volt. Árpából, búzából, mézből készítették. Ezekben az országokban ma sem isszák a sört behűtve, sőt egyes vidékeken még a sörből készített meleg leves is ismeretes. Csak a délibb országokban isszák lehűtve, főleg nyáron, mert azt gondolják, hogy a hideg ital hűsít, ami alapvető tévedés. A hideg ital ugyanis csak a szájat hűti le, a gyomornak azonban előzetesen fel kell melegítenie, hogy a szomjúságot olthassa. Nem véletlen, hogy a kínaiak nyáron meleg teával oltják szomjúságukat.

A túlzott lehűtés egyébként elveszi a sör zamatát. Helyette akár lehűtött vizet is lehetne inni. A silány minőségű sörök termelői határozottan örülnek a lehűtésnek, míg a jó minőségű sörök élvezetét rontja a jégbehűtés. A sör nem kifejezetten nyári ital, ahogy ezt sokan képzelik. Télen is lehet fogyasztani, természetesen nem lehűtve.

Utazás és étkezés

Gyorsvonaton utazom valahol Magyarországon. Az egyik állomáson öttagú család száll fel, két gyerek, egy férfi, egy asszony, de utánuk nyomakodik még egy termetes asszonyság, aki szintén a családhoz tartozhat.

- A kaja nálam van – közli harsány hangon, mikor belép a fülkébe egy jókora szatyorral. Ezután elhelyezkedik, és a csomagot bontogatva szétosztja az elemózsiát. Kenyér, kolbász, szalonna, csirkecomb, zöldpaprika, kovászos uborka, végül diós kalács és csokoládés sütemény kerül elő. A felnőttek számára egy-egy üveg sör, a gyerekeknek üdítő ital. A társaság úgy veti magát az ételekre, mintha valamennyien legalább egy hete koplaltak volna. Mintha világkörüli útra készülnének. Pedig dehogyis. Alighogy mindent falánk gyorsasággal behabzsoltak, már ki is szállnak a következő állomáson.

Nem különleges, egyedi, hanem általános jelenség Magyarországon. Ha a magyar ember helyet foglal valamilyen közlekedési eszközön, vonaton, autóbuszon, azonnal ennie kell. Az utazás ténye a tudatában összekapcsolódik a csillapíthatatlan éhséggel.

Bármerre járok külföldön, ha valahol új utas érkezik, és az utazást azzal kezdi, hogy kicsomagolja az elemózsiáját, falánkan beleharap egy vaskosan megtöltött szendvicsbe, egy szót sem kell szólnia, nyugodtan megszólíthatom az anyanyelvemen, mert azonnal tudom, hogy az illető csak magyar lehet. Más nemzetiségű ember így nem viselkedik. Rövidebb távolságra utazva rendszerint semmit sem eszik. Hosszabb úton, amennyiben nem akar sok pénzt költeni, elfogyaszt egy szendvicset és iszik rá egy üdítőt vagy kávét. Eddig még nem sikerült megfejtenem a rejtélyt: miért kelti fel az utazás körülménye a magyar ember étvágyát?

Lángos

Kitűnő és egyszerű magyar étel. Gyermekkoromban még a házi kenyérsütés maradékából készült megzsírozva, fokhagymával bedörzsölve, sózva nagyszerű csemege volt.

Azóta némileg modernizálódott. Olajban sütik és már tejfölös, sajtos változata is ismeretes. Ez ellen még nem lehet kifogást emelni. A baj csak az, hogy a lángossütők vendékeiket disznóknak nézik. A zsíros, csepegő tésztához odacsapnak egy darabka leheletvékonyságú papírdarabot, amely azonnal átnedvesedik. Mivel a sütemény forró, a vevő alig tudja megtartani a kezében, miközben bajlódik vele, bepiszkítja nem csak a kezét, hanem ráfolyik a ruhájára, foltokat hagy rajta. A csemege élvezete után így menjen emberek elé, arról nem is szólva, hogy a ruhatisztítás drágább mulatság, mint maga a lángos. Léteznek ma már eldobható papírtányérok, sőt ugyancsak eldobható műanyag evőeszközök is. Miért nem alkalmazzák a lángossütők modernizált készítményeikhez ezeket?

Amennyiben még maradtak lángossütők. Mert a pizza megjelenése után már lámpással kellé keresni őket, míg pizzeria úton-útfélen található. Pedig aki ismeri az eredeti olasz pizzát, azonnal megállapíthatja, hogy a magyaroknak annyi fogalmuk van a pizzakészítéshez, mint a hajdúnak a harangöntéshez. A pizza azonban nem magyar étel, hanem olasz. Ezért csábítja inkább a magyar embert, akinek azonnal minden jobban ízlik, ami külföldről származik, ami nem magyar.

A pizza az egész világon elterjedt, mert az olaszok élelmesek, talpraesettek. Ha a magyarnak feleannyi önbizalma és üzleti érzéke lenne, mint az olasznak, az egész világon legalább annyi lángossütő működne, mint amennyi pizzeria van. Talán az olasz pizza előkelőbb étel, mint a magyar lángos? Számos, különböző országokban végzett kísérlet beigazolta, hogy a lángos mindenütt ízlett, sikert aratott. Jó üzletet jelentene a maga parasztos egyszerűségében, fokhagymával, sóval, mindenféle mesterséges cicomázás nélkül. Elvégre az olasz pizza sem a fejedelmi udvarok mesterszakácsainak a találmánya, hanem parasztkunyhókból indult világhódító útjára. Az olaszok nem szégyellték a paraszti pizzát. Mi szégyelljük a mi lángosunkat annyira, hogy maholnap a saját hazánkban is csak mutatóban fogunk belőle találni egy darabot valahol az Isten háta mögött, ahová még nem jutott el a pizza, és ahol az egyetlen falusi vendéglő még nem alakult át hamburger-falodává vagy gyors kínai büfévé.

 

Renn Oszkár

Hirtelen, nyomtalanul…

A művész

Három férfi álldogált a Csorba-tónál akkoriban luxusszállodának épült Panoráma Hotel recepciójánál, szobákat kérve a pult mögött álló, merev arcú főportástól. Egyikük, a festőművész gyakori vendég volt a szállodában, ismerősként, de eléggé hidegen üdvözölte őt a portafőnök. Az előzetes szobafoglalás nélkül befutott alkalmi vendégek néhány perc múlva azért megkapták a szobakulcsokat és a kitöltendő bejelentkező cetliket. Ketten, a magyarországi mérnök és neves csehszlovákiai szobrász unokatestvére egy kétágyas, a szlovák festő egy tóra néző egyágyas szobát kapott.

A kis férficsapat hirtelen elhatározással döntött a még jeges Csorba-tó melletti éjszakázásról. A szobrásznak Poprádon volt üzleti tárgyalása egy relief kivitelezéséről, az ő autójával jött a társaság, és este már nem akartak visszamenni Kassára, inkább a jégbordás hegyi úton feljöttek a télből éppen kiolvadó gyönyörű tóhoz, a festőművész kedvelt szállodájába.

A festő és a szobrász prágai tanulmányaik óta jó barátok voltak, sok időt töltöttek el együtt, és a magyar mérnök egy hétvégi rokoni látogatás során csapódott hozzájuk útitársként szobrász unokaöccse Saab-jába. Az anyagi szempontból is sikeres poprádi megbeszélés után, a bohém festő egy vidám kiruccanást javasolt, beígérve szórakoztató lányokat is.

Jozsó, Csehszlovákia egyik legtehetségesebb festőművésze harmincöt év körüli, középtermetű, bajuszos, hosszú-sima hajú figura volt, kissé görnyedt tartással. Valami életet gúnyoló félkeserű mosoly ült borostás arcán, és apró, élénk szemei időnként messze kalandoztak beszélgető társaságától. A még hideg időjárás ellenére sem hordott felső kabátot, csak egy vastagszövésű, viseltes, szürke, tweedöltönyben, egy előkelően megkötött bordó-fekete sállal a nyakában, kitaposott, vastagtalpú, fekete, magas szárú cipőben, poggyász nélkül vonult a lifthez. A szobrász még kiment a kocsijához, hogy egy sporttáskában behozza a minden eshetőségre összekészített tisztálkodási eszközöket.

Elfoglalták szobáikat és az este már a szálloda éttermében találta őket. Jozsó érkezett elsőként a lefoglalt asztalhoz és a másik kettő megérkezésekor már bűbájosan csevegett egy gyönyörű szőke pincérlánnyal, akit láthatóan nem ezen az estén látott először. Bemutatta barátainak a szépséget:

- Ez a csodalány itt Jana! Ismerjétek meg. Régi ismerősöm, talán szerelmes is voltam bele néhány napig.

Jana nagyot kacagott és kedvesen beleborzolt Jozsó hosszú hajába. (Nála talán még tart a néhánynapos szerelem?) Az újra találkozás örömével hagyta ott a társaságot, még dolgoznia kellett.

A vacsorához a festő rendelte a vörösbort, rögtön két üveggel. Amint kihozták, fel is hajtott két pohárral:

- Na, végre! Már azt hittem, kiszáradok! – és töltötte tele a kiürült poharat. Ezt is magába öntve előadta programtervezetét az éjszakára:

- Megbeszéltem Janával, hogy vacsora után megyünk a bárba. Ott egy jót mulatunk, barátnője is ott lesz, a mixernő. Kettőkor azután Jana szobájában folytatjuk. Ő szerez valami rágnivalót, én meg veszek elegendő bort.

A három barát jól bevacsorázva, a második üveg bort is benyakalva jelentkezett a bárban a fenntartott asztalnál. A festő az erős bor némi túlfogyasztásától már lassabban mozgott, de szellemessége, humora még inkább vibrált, mint eddig. Igen jó kedvre kerekedett, és valós vagy költött, humoros asszony-történeteit sziporkázva adta elő.

A bárasztalnál bemutatkozott a bejelentett mixernő is. Kifogástalan eleganciájú, lebarnult arcú, tökéletes alakú nyúlánk szépség, diszkrét mosollyal nyújtotta kezét:

- Adrien vagyok, és nagyon örülök. Most mennem kell a pulthoz, de zárás után majd találkozunk – és tekintete máris a szobrász szemébe villant.

Jozsó ezt a lányt is jól ismerte. Lehet, hogy ebbe is szerelmes volt néhány napig.

A zongorista egy dobos közreműködésével kezdte játszani a divatos melódiákat, és a bár lassan megtelt. A közben munkaruhájától szabadult, “feldobott” Jana vitte táncolni a férfiakat. A festővel, a “legszorosabb” tánccal kezdte, de a másik kettőnek is éreztette forró testét, játszva vágygerjesztő képességével, talán önmagát ezzel is szórakoztatva.

A bárhangulat a cigarettafüstös félhomályban gyorsan emelkedett, a társaságok zeneszámokat rendeltek a duónál, amely jó koronákért mindent játszott, a vendégek pedig táncoltak, énekeltek és itták a fehéret, a vöröset, a rövideket.

A Janával bővített hármas nem várta meg a zárórát, felmentek a lány szobájába. A festő zakójának két zsebében vörösboros palack volt a nehezék, a szőke szépség szerzett valahonnan sós süteményt és sült burgonyát. Adrien intett nekik, hogy hamarosan ő is jön utánuk.

A szobában a férfiak ingre vetkőztek. Jozsóról is lekerült a zakó és az elmaradhatatlan művészsál. Rengeteget ivott már, de azért meglepően jól állta a sarat, pedig a bő zakó nélkül látható volt vézna teste. Ledobta magát az egyik fotelbe:

- Na, most már palackbontás! Hozzátok a poharakat! – Már kezdte is a dugóhúzási műveleteket…

Jana közben a fürdőszobában már átöltözött. Pongyolában jelent meg, és észrevehetően a pongyola alatt meztelen volt. Letette a poharakat, egyet a kezében hagyva azonnal Jozsó ölébe ült, és annak nyakát átölelve szólt az üveget szorongató festőhöz:

- Művészem! Most már nekem is tölts! Már ihatok! Jól jön egy kis mámor.

Jozsó töltött neki. A teli poharat magasba emelte a lány:

- Egészségetekre! Most már mindenki tegezhet! – és kiitta fenékig.

Már melegítőben érkezett meg a mosolygós Adrien, egy Becherovkával és poharával a kezében. Töltött is rögtön magának, mint aki le van maradva, és felhajtotta az erős párlatot. Úgy látszott, hogy a szép szőke inkább rövidital-párti, és kertelés nélkül ült a szobrász térdére, jelezve azt is, hogy szobatársa hamarosan hoz fogpiszkálóra szurkált finom-falatkákat.

A két nő elkezdett mesélni egy, a napokban megtörtént balesetet, vagy inkább öngyilkosságot. Egy férfi az egyik mély szakadékba zuhant és szörnyethalt. Egy távoli, látcsöves szemtanú álltása szerint nem véletlen baleset történt, hanem szándékosan végrehajtott halálugrás volt az eset. Napok múltán tudták a fiatalember összezúzódott holttestét kiemelni a hegyimentők. Mint utóbb kiderült, egy prágai csellóművész volt az áldozat.

- Megjelent a képe az újságban. Nagyon jóképű fiú volt, kár érte – mondta Adrien elgondolkozva.

A megmerevedett csendet a festő hangja törte meg, aki mintha magának beszélne, tőle szokatlan komolysággal elmélkedett:

- Talán meg akarta tudni, hogy milyen az a másik élet… Élet az időnkön túl… Mi csak földi, emberi, eddig észlelt formában, alakzatokban, rendszerben tudunk életet elképzelni… Pedig lehet az más is… Másként is… A lélek, az érzékelés, az értékelés lehet, hogy laza térben kavarog, fizikai kötések nélkül… Életköd-gomolygás?… Na és a színek?… Milyen csodás új színek lehetnek… De színek csak ott lehetnek, ahol fény is van… Vagy mégsem?… Vagy a fények-színek játéka a lélek-élet kavargással áraszthatja a boldogság-örömet?…

Arcán, szemében megjelent valami ki nem mondott sóvárgás az izgalmas rejtély megismerésére. Szaggatott mondatai közben révetegen nézett valahová messze, kiemelve magát környezetéből.

A mérnök a csendes extázisban kapkodóan lélegző festő utolsó nagyméretű festményére gondolt. Most elhangzott csapkodó kérdései absztrakt formáiban, döbbenetes színvízióiban ezen a falnyi vásznon megjelennek. Most értette meg a talányos művet.

A spiritiszta szeánsz-hangulatot maga a médium oldotta. A sokadik pohár bor után nyúlt, emelte szájához, és kiitta egy hajtásra. Ezzel visszatért a társaságba. Adrien zenét csinált a magnón, amikor koppantottak az ajtón és belépett az ugyancsak melegítős Perla, aki tálon hozta a finomfalatkákat. A kistermetű, mosolygós fekete lány belépőjével hozta a vidámságot. Alig tette le a tálat, a mérnök már húzta is magához egy táncra a szoba szabadon maradt másfél négyzetméterére. Egymást ölelve ringatóztak a Stardust melódiájára, amit Nat King Cole énekelt nekik.

Jozsó pohártól szabadult ajkára szenvedélyes csókkal tapadt a vágytól és az alkoholtól túlfűtött Jana, aki a csókot megszakítva lihegte:

- Gyere már, művészem, vár az ágyikónk. A villanyoltás elrendelve!

A világítást valaki tényleg kikapcsolta, és a társaság ágyaikba tért.

Másnap délelőtt, mámoros ébredés után a két lány sétára csábította a nem túlzottan lelkes fiúkat a ragyogó kora tavaszi napsütésben. A lányok hosszú szőrmebundában, a férfiak tegnapi öltözetükben ballagtak a nők után a sugárözönben, de hideg, metsző szélben. A szálloda mögött a hegyoldalban volt a hölgyek napozó rejtekhelye, egy tökéletesen szélvédett, naptól besütött félüreg, már sarjadó fűszőnyeggel és néhány fatuskóval. Csodálatos meleg fészek volt a hideg környezetben.

Jana leült bundájában a fűre, és hívta a még meglehetősen enervált festőt:

- Gyere, drága művészem, melegedj itt velem a bundában.

Jozsó befeküdt a bundába a csalogató lány testéhez simulva. A bő bundában ketten is meleget leltek, és Jana szorosan átkarolva babusgatta a kimerült művészt.

Adrien egy fatuskónak támaszkodva, arcát a tűző napnak fordítva barníttatta magát, egyre többet tárva ki a napnak szépséges testéből. A szobrász és a mérnök fatuskókon kókadoztak, de a rejtek megrekedt tavaszmelegét ők is élvezték.

Nem beszélgettek. Adrien előhúzott bundája mélyéből egy laposüveget, kínálva kedvenc italát a fiúknak, de csak Jozsó húzta meg néhány nyeletre, a másik kettő autóvezetésre hivatkozva elhárította az italt. A lány vállat vont, nyelt két kortyot, majd eltette az üveget.

Kábán szívták magukba a napot, el is szundítottak néhány percre. A bundás ölelésből hirtelen jött Jozsó rekedt hangja:

- Igaza volt a csellósnak, hogy meg akarta tudni, hogy mi van ott túl.

Jana hangja idegesen csattant:

- Hülye vagy te művészkém! Hát onnan nincs visszatérés! Nem tudjuk meg soha, hogy mit látott és milyen ott

A festő tompán mondta a magáét:

- Egyszer majd én is eltűnök, meglátjátok.

Ismét csend lett. Nem hitt neki senki, csak bolondozásnak vették. Egyedül a szobrász nem, érezte jól magát. Nagyon jól ismerte barátját és tudta, hogy egzaltált festőművész társát mostanában indokolatlanul sokszor foglalkozatják a halálon túli élet talányai.

Délben visszaindultak Kassára.

1976 tavaszán Jozef Kornucik festőművészt ismerősei, szerelmesei, barátai sokszor hívták telefonon, keresték lakásán. Nem jelentkezett. Egy idő után már nyugtalankodtak. Kinyittatták lakását, de semmivel nem lettek okosabbak. Csak több mint kétszáz üres borosüveg porosodott szanaszét. A lakás gazdája már több hete nem lakhatott itthon, mert az ajtó mögött egy nagy halom postaküldemény érintetlenül magasodott. Azután már a rendőrség is kutatta hollétét.

Sohasem találták meg. Nyomtalanul eltűnt.

***

A mérnök

A rendész készségesen felkísérte a látogatót a Kádgyár titkárságra:

- Ilike! Az elvtárs a főmérnök elvtársat keresi – mondta, előreengedve a ballonkabátos férfit.

- Jó napot kívánok! Sajnos a főmérnök elvtárs nincs a szobájában. Lement az üzembe, de hamarosan visszajön. Foglaljon helyet! Megkínálhatom kávéval, üdítővel? – fogadta kedvesen a rendkívül csinos titkárnő.

- Köszönöm, kérek egy kávét – és helyet foglalt a fotelek egyikében, miután kabátját a fogasra akasztotta.

Leülve elárasztották az emlékek:

- Ennek a disznó Sövegnek mindig a legjobb nők jutottak már az egyetemen is. Volt is ebből baja, mert néhányat szemtelenül meg is tapogatott, és ezért ellene vallottak, amikor az orosz szigorlat után ünnepélyesen elégették az oroszkönyveket. Ki is csapták a fegyelmi tárgyalás után. Később aztán levelezőn végzett. Kutya éles eszű gyerek volt, és nagyon jó kohász diák. Már legalább tíz éve, hogy nem látta, az évfolyam-találkozókra sem jött el. Sok pletyka járta körbe az országot nőügyeiről, családi problémáiról. Most erre járt és elhatározta, hogy meglátogatja.

A titkárnő az asztalkára tette a gőzölgő kávét:

- Már leszóltam az üzembe, hogy mondják be a hangosbeszélőbe, hogy a főmérnök elvtársat várják. Remélem, nemsokára itt lesz. Szolgálhatok még valamivel?

Megköszönte a gondoskodást, és közölte, hogy még tud várni félórát. Az asztalról felvette a Kádgyár prospektusát és tanulmányozni kezdte termékeit. Örömmel látta, hogy a kádak öntésénél milyen fejlett technológiát vezettek be.

- Söveget sokan irigyelték! A lányok túláradó szerelmei gyakran tették elbizakodottá. De sokszor voltak lelki gyötrelmei is szerelmi kapcsolatainak kuszasága miatt.

- Hát nem találják – mondta a titkárnő a friss hírt. – A gyárból bizonyosan nem távozott, a táskája, a kabátja ott van a szobájában, és még a napi aláírnivalókat sem szignálta. Nem tudom, hol lehet.

Az évfolyamtárs már nem tudott várni, és megköszönve a kávét, búcsúzott. A titkárnőnél hagyta névjegyét, és kérte, hogy adja át üdvözletét a főmérnöknek. Ha erre jár, ismét keresni fogja egykori évfolyamtársát.

Néhány hét múlva telefonon érdeklődött, a tájékoztatás megdöbbentette.

Sövegjártó Zoltán főmérnök, azon a bizonyos napon az üzembe távozott irodájából. Minden vonatkozó vizsgálat bizonyította, hogy nem hagyhatta el a gyár területét. Az öntödébe még látták belépni. Azután már senki nem látta és a melegüzemben eltűnt. Egyes feltételezések szerint ez csak úgy történhetett, hogy az izzó vas üstjébe önszántából beleugrott. De ezt sem látta senki.

Csak eltűnt. Nyomtalanul.

A régi barát sápadtan kérdezte magától:

- De hát miért? Mindig a sikerben lubickolt! Igazi sikerember volt…

 

M. Nagy István

A programvezérelt agy

Ma már talán nem is létezik olyan elmaradott ember, aki a gyerekét ne biztatná a tanulásra. A ma emberének önálló gazdasági-társadalmi életének megkezdéséhez legalább 10-15 év tanulási időszak szükségeltetik. A szinten tartáshoz pedig állandó tanulási folyamatra van szükség egészen az alkotó munka végezetéig.

A tanulás szükségességét a legtávolabbról sem akarom kétségbe vonni, de… Tudjuk azt, hogy a világ tele van a lét számára szükségtelen dolgokkal. Nemcsak anyagi, hanem szellemi síkon is. Szükségtelen dolgokat megtanulni nemcsak értelmetlen és célszerűtlen, hanem egyenesen bűn is, hiszen lefoglalja a memóriaterületeket a hasznos ismeretek elől. Beépül a szükséges ismeretek közé, hígítja azokat, zavart idéz elő a kapcsolódási pontokon.

A munka nemes és dicséretes dolog. De ugyan milyen nemesség és dicséretesség állapítható meg akkor, ha az Andok-hegységet átszállítják Európába? Hatalmas munka értelem és haszon nélkül. A tanulási folyamattal is esetenként így vagyunk, kötelezően tanuljuk a sok feleslegeset. Ezt a tanulási folyamatot jobb a programozás szóval helyettesíteni. Bizony, programozzák az agyat!

A tanulásban mindig jelen van az új ismeretek megszerzése mellett egyfajta kultusz átvétele, adaptációja, és stafétabot módján történő továbbvitele is. A tanulás mindig tartalmaz teremtést, kreativitást. Ha nem provokál kreativitást, akkor az nem tanulás, hanem agyprogramozás.

Az agyprogramozás hasonló módon történik, mint a számítógépek programozása. Agymosással (formattálással) kezdődik. Először kiirtják az egyén ízlését, érzéseit, múltbéli élményeit, vallását, kultúráját, egyszóval a személyiségét. Példaképp tessék visszagondolni a szocializmus időszakára, ahol az egyetlen, azaz a programozott művészeti elv a szocialista realizmus volt. Minden mást keményen irtottak. Az egyetlen, azaz programozott világnézet, vagy ha úgy tetszik, vallás, a leninizmus volt. A népidea a szovjet-orosz volt, az összes többi a legyőzésre ítélt burzsoá népréteg. Egyetlen személyiség létezhetett, a szocialista embertípus, az összes többi a belső ellenség.

Manapság az agyat arra programozzák, hogy az élet célja, bizonyos tárgyak és kapcsolataik – pénz, hatalom, siker, elismerés, jó hírnév, élvezet – saját részre történő megszerzése. Minden legyen az enyém, mindent én birtokoljak! Ezért aztán a fában is azt szeretik az emberek, hogy árnyat és hűvöset BIZTOSÍT NEKEM, gyümölcsöt terem NEKEM, s a szarvasban is az a legszebb, hogy finom a húsa, a trófeája dísze AZ ÉN HÁZAMNAK. Ritka dolog, hogy valaki a fát önmagáért találja csodálatosnak, mint a világ egy pici részét. Aki tanul, az képes a világ dolgait felfedezni, képes látni és képes elhelyezni magát a látott dolgok között. A programozott agy szolgai módon csak a programozó szándékai szerint képes látni, mintegy csőben néz, és minden más mellett vak és süket módjára elrohan.

Ki programozza az agyakat? Az a társadalom, az a kultúra, ahol az a bizonyos agy jelen van. Minden program a létrehozója akaratát tartalmazza. Esetünkben a társadalom vezető elitje áttételeken keresztül programozza a társadalmat alkotó agyakat. Persze, az érdekrendszerének megfelelően. Ugyan azt mondják, mi tanítunk. Más ki is taníthatna, mint akinek kezében van az oktatási rendszer és a média, valamint oszthatja a pénzeket. Kérdezhetnénk, hogy ha így van, akkor miért alszik az ellenzék? Nem alszik az, hanem szintén programoz, csak egy más érdekrendszernek megfelelően. Program program hátán. Ráadásul itt vannak a (szellemi) vírusok is, amelyeknek még érdekviszonyok sem kellenek, csak úgy balhéból injekciózzák az agyakba a méreganyagokat. A szerencsétlen agyak pedig abban a hiszemben vannak, hogy tanulnak.

Minden számítógép rendelkezik saját operációs rendszerrel. Ha erre épülnek fel a programok, akkor a működés helyes. Ha a programok lebénítják a saját operációs rendszert, akkor a dolog kiszámíthatatlanná válik. Az agyak is rendelkeznek saját operációs rendszerrel, ennek a neve a látás. Az egyéni, egyszeri és megismételhetetlen belső lényeglátás. Ez képes kezelni a programokat, de ha a látás eltűnik (vagy ki sem alakul), akkor a dolog ez esetben is kiszámíthatatlanná válik. Akit programoznak, az sohasem lesz képes az igazságot kitalálni. Ugyanis az igazság az nem programozható, de még csak nem is tanítható, hanem meglátható vagy kitalálható!

Tanulj, hogy láss, és láss, hogy tanulni tudj! Ha a látásod elhomályosul, a programok behálóznak és rabszolgává tesznek. Ugyan vér folyik benned, mégis robotember leszel. Mélyedj csak el egy kicsit az újságokba, és észre fogod venni: okosnak elismert politikusok, közéleti emberek igazában szófosó robotok. (Természetesen nagy tisztelet a kivételeknek!) Hirdetik az egyetlen igazságot, az egyetlen jót. Persze a sajátjukat.

Kérdés lehet, hogy mi módon védekezzünk a programok ellen. Egyetlen mód mutatkozik, nevezetesen az, hogy a saját operációs rendszerünkre különös gonddal vigyázzunk. Az nem baj, hogyha az egyes programokat bekopizzák az agyunkba, a megismerés ugyanis kötelező. A befogadás és elfogadás azonban már a szabadon választott kategóriába esik. Az átmásolt program semmilyen körülmények között nem homályosíthatja el agyad szuverenitáson és szabadságon alapuló látását, mert ha ez megtörténik, akkor egyike leszel a programvezérelt emberi agyak millióinak.

Ne tanulj, de főleg ne taníts fölösleges és szükségtelen dolgokat! Óvakodj a szokások és a divathullámok béklyóitól! Megint visszatérek a hatvanas évek Magyarországára. Bőrgyógyász szakorvos is csak az lehetett, aki államvizsgát tett a dialektikus materializmusból, a munkásmozgalom történetéből, a szocializmus politikai gazdaságtanából, melyről, mint kiderült, nem is létezett.

A mai negyven-hetvenéves generációnak 8 évig volt kötelező az orosz nyelv tanulása. Mennyi elfecsérelt energia a tanuló és tanító részéről egyaránt! Mert ma ugyanezen emberek közül hányan ismerik az orosz nyelvet, és az azt fenntartó orosz kultúrát? Ugyan ki tudná felmérni, hogy a példaként felhozott 1-2 eset, és a fel nem hozott sok ezer eset mennyi ténylegesen hasznos dolgot szorított ki az életből?

Könnyű a letűnt múltban kutakodni felelősség nélkül – mondhatnák. Ma jobb-e a helyzet? A válaszom az, hogy nem jobb ma sem. Csak átrendeződtek a formák. Ma nem dialektikus materializmust tanítanak, hanem minőségbiztosítási rendszereket, marketing-, média-, garanciavállalási- és reklámismereteket. Ma már egy intézmény, amelynek nincs szóvivője vagy sajtóreferense, az már elmaradottnak számít- Egyszóval, a mai divat szerinti fölösleges ismerethalmaz tölti ki a divatjamúlt fölöslegességeket. Ma illik mindent tudományosan alátámasztani. A leghétköznapibb dolgokat is csak szakértői megállapítás után lehet hivatalosan elfogadni. Néhány eklatáns példa: egy árokásás során előkerült emberi csontvázat a fennálló szabályok szerint nem lehetett elszállítani, mert hiányzott a halál beálltát igazoló rendőrorvosi szakvélemény. Egy napra leállt az építkezés, egy napot várt a rendőri bizottság, a temetkezési vállalat stábja, 200 kilométert utazott a szakértő, hogy megállapítsa, a csontváz nem él! Szóval minden a programozás szerint történt! Egy másik rendőri eset: egyik betörés helyszínén az ajtót a betörő baltával durva módon részben eltörte, részben befeszítette. Ez esetben is csak szakértő állapíthatja meg, hogy erőszakos behatolás történt. A szakértő esetenként 20-30 nap múlva terjeszti elő a szakvéleményét arról, ami mindenki számára nyilvánvaló. A rendőrség várja a szakvéleményt. A biztosító várja a nyomozást. A szakértő pedig várja a szakértői díjat. Szóval minden program szerint történik!

E két példát azért bátorkodtam idecsempészni, mert szerettem volna érzékeltetni, hogy az elmélet hogyan is csapódik le a mindennapok hétköznapiságába. Ilyen eseteket szül az, amikor a programvezérelt agy átsugárzódik a programvezérelt agyba. Minden a szabályok szerint megy, de semmi nem halad. Ugyanakkor az értékelő beszámolókban pedig a szakadatlan fejlődést emlegetik. Az agyakat arra is lehet programozni, hogy elhiggyék, az a kék, amit látnak, az igazában piros.

Azt hiszem, minden tanulást azzal kell kezdenünk, hogy megállapítsuk: most tényleg tanítani akar engem valaki, vagy programozni?

Ismert meg a programot is, mert vannak köztük jók is. De ha a tanulást érzed, akkor azt szívd magadba, legyen az a kitörölhetetlen jegye az életednek. Minden mást elvehetnek, minden mást elveszthetsz, a beléd ivódott tudást nem, mi több, csak ez képes megvédeni a különféle programok záporozó támadásaitól.

 

 

Lelkes Miklós

Gondolatok, aforizmák

 

Az Ördög rossztetteinek ötleteit a Pokolból hozza, de szépen hangzó jelszavait a Mennyországból lopja el.

Belül beképzelt, de ez a beképzeltség nem képzelt, és másokat bosszantó gyakorisággal jár ki belőle.

Emberi VOLT, VAN, LESZ mosolygó istene a NINCS.

Nem ritka dolog, hogy valaki a mából menekül és a holnap vermébe esik bele.

A középkori történelem nem kevéssé tőrténelem. A ma bérgyilkosa csak mosolyog elődeinek kezdetleges munkaeszközein.

A civilizáció Afrikában vadabbá tette az amúgy is vad őslakosokat, a szelídeket pedig megvadította.

Sok tudós tudatlanabbul hal meg a nem-tudósnál, mert amíg közvetlen érdeklődési körében (amely esetleg igen szűk) másoknál több ismeretet szerez, az élet leglényegesebb kérdéseiben tájékozatlan marad.

Az emberek egy része kétféle mércét hord magával: a szigorúbbal mások, az engedékenyebbel saját tetteit méri.

Magas lovon ül, ezért nem hatol el füléig az értelmes beszéd.

Kezükben a hatalom, de alattuk undorítóan bűzös már az alom.

Az athéni demokrácia a rabszolgatartók és nem a rabszolgák demokráciája volt. A mostani demokrácia lényegéhez az juthat el, aki felteszi a kérdést: ez meg kié?

Az iskolában nem tanult meg rendesen számolni, de azért nem kell őt félteni, ez a hiányos tudás hasznára van. Gyakran téved ugyan, de mindig mások kárára.

Az öntelt sohasem annyira telt, hogy ne férne bele további magasztalás.

A hízelgő – mint a közismert állatmese is megemlíti – azokból él, akiknek hízeleg. Én hozzáteszem: meg abból, hogy jó érzékkel szimatolja ki kinek-kiknek hízelegjen.

Petőfi terve “Füstbe ment terv” lett, a dohányipar elégedetten szemléli, hogy – tervének megfelelően – az övé is füstbe ment. Azt szokták mondani: ember tervez, Isten végez. Számos emberi terv viszont az emberrel végez.

Dóra Eörsné

Kivagyok én valójában?

I. rész: A világ számunkra olyan, amilyennek látjuk. Miért nem gondolkodunk tehát pozitívan önmagunkról és a világról?

A pozitív gondolkodást sokan félreértik. Néhányan úgy gondolják, hogy aki pozitívan gondolkodik, az széles mosollyal jár fel- s alá, és úgy gondolja, hogy minden nagyon jó. Nem érdekes, hogy mi történik, csak annyit mond magában: mosolyogj!

A pozitív gondolkodás azonban sokkal mélyebb, mint egy felvett külső mosoly. A pozitív gondolkodás egy belső szellemi magatartás, ami új életszemléletet és problémamegoldó képességet jelent. A pozitív gondolkodás cselekvésre, változásra tanít, és nem védekezésre. Arra tanít, hogy bármilyen helyzetben erősek maradjunk, ne mások vagy a körülmények irányítsanak bennünket. Fedezzük fel újra az eredeti, tiszta énünket, azt a legbelső erőforrást, amellyel az életünket kreatívabban és jelentőségteljesebben tudjuk élni.

Bár a nap folyamán mindannyian szinte egyfolytában gondolkodunk, nagyon kevesen vesszük észre, hogy milyen hatalmas ereje van a gondolatoknak. A gondolat teremtő erő. A gondolat olyan, mint egy parányi mag, amit a tudatunkba elültetve sajátossága révén növekedni fog, akár pozitív, akár negatív magokról van szó.

Bármi, ami körülöttünk van, minden a tudatunkból indul el, minden a gondolataink következménye. Mégis a gondolataink szintjén való önismeretünk a leghiányosabb. Miért?

A tudósok szerint naponta kb. 30-50. 000 gondolatunk van, ami természetes módon egy állandó áramlásként folyik át a tudatunkon. Ezek egyrészt a külvilág impulzusainak hatására keletkeznek, másrészt az életünkben átélt és emlékként rögzült tapasztalatokból jönnek. Gondolataink olyan gyorsan változnak, hogy szinte időnk sincs a tudatos felismerésükre. Különösen a haszontalan vagy negatív gondolatok sebessége igen gyors, ami a harag, félelem, aggodalom, bizonytalanság, stb. kellemetlen érzését váltja ki bennünk.

Nem csoda tehát, hogy ilyen sebesség mellett nincs alkalmunk ara sem, hogy megfigyeljük a gondolataink, érzéseink és cselekedeteink közötti összefüggéseket. Nagyon sokszor tudatunk működését a sok átélt, negatív tapasztalat, trauma vagy a külvilág eseményei tartják befolyás alatt. Elszoktunk attól, hogy gondolatainkat megfelelő kontrollal saját magunk irányítsuk.

Néha úgy érezzük, hogy egy kifordult világban élünk, ahol a háború, gyilkosság, pletyka, harag, békétlenség egy normális állapot, és ehhez szinte már hozzá is szoktunk. Azonban valójában minden emberi lény békére, szeretetre és boldogságra vágyik.

Életünknek a pozitív gondolatok, a pozitív viselkedésünk ad világos irányvonalat. A tudatunk igazi tápláléka a tiszta, önzetlen gondolat. Az önmagunkhoz és másokhoz való pozitív hozzáállás az életet élvezetessé és nem küzdelmessé teszi. Negatív alapból soha nem indulhat ki pozitív gondolat. Akik mélyen gyakorolják a pozitív gondolkodást, azok gyorsan felismerik, hogy csak saját maguk lehetnek a helyzet urai, önmaguk mesterei azáltal, hogy felismerve gyengeségeiket, azonnal változtatnak rajta. Ha azt akarjuk, hogy mások és a körülmények változzanak, akkor először nekünk kell változni. Ez a felismerés erőt ad a változáshoz.

Egyedül a pozitív gondolatok teszik lehetővé, hogy képesek legyünk belső erőt felhalmozni, ezek által vagyunk képesek építőt alkotni. A pozitív gondolkodás révén mindig megpróbáljuk az összes helyzetből a jót meglátni, nem akadunk el a dolgok külső látszatánál. Látjuk a problémát, felismerjük a realitását, de ugyanakkor képesek vagyunk a megoldást is megtalálni rá, mert a haszontalan gondolatok nem viszik el az erőnket. Belső békénket megőrizve szembe tudunk nézni a kellemetlen szituációkkal, felül tudunk emelkedni az adott helyzeten.

A gondolatok energiája mindig abba az irányba folyik, ahová a figyelmünket koncentráljuk. A gondolataink ellenőrzéséről és irányításáról legközelebb lesz szó.

(Folytatjuk)

Domokos Sándor

Gondolatok a boldogságról

Mikor Krisztus hegyi beszédének a boldogságra utaló útmutatását hallom, akaratlanul is párhuzamot húzok az Újszövetség ezen ígérete és az Ószövetség tízparancsolata között.

Már maga a szó, “parancs”, valami kényszerítő és büntetéssel párosuló fenyegetést jelent. Ilyen illett az Ószövetség istenképéhez, melyben az istenfélelem jelöli az embernek a legfelsőbb szellemiséggel való kapcsolatát. Ebben az istenképben benne a kiválasztott nép érdekében az ellenséget megbüntető hatalmat, az ember tűrőképességét, mint Jób esetében, vagy engedelmességet, min Ádám vagy Ábrahám esetében, az Istent mint próbára tevő szigorú Urat ismerjük meg.

Krisztus ezt az istenfogalmat nem eltörölni jött ugyan, de kiegészítette a szerető Atya fogalmával, aki nemcsak büntet, hanem megbocsát, és nem csak fenyít, hanem szeret is. Aki nem fenyegetéssel félelmet keltő büntetéssel akar minket az erkölcs útjára terelni, hanem aki a szeretet vonzásával vonz a belőle fakadó boldogság irányába.

A leglényegesebb különbség, hogy amíg az egyik oldalon a “Ne tedd, mert elkárhozol” fenyegetése áll, addig a másik oldalon az “Ez szükséges a boldogsághoz” ígéretével mutat a boldogság felé.

A legjobb hasonlatot, mely rámutat a különbségre, Magyarországon hallottam László atyától, a Vasárnapi Újság lelkik programvezetőjétől. Ő mondta, hogy a börtönbe került, kábítószer-függőségben szenvedő fiatal mind extázisról beszél, amit a kábítószer, vagyis az “anyag” hatása alatt érez.

- De mi van, amikor az anyag hatása elmúlik? – kérdezte az atya.

- Akkor jön a pokol, a depresszió, a kétségbeesés, és a mindenáron új anyag beszerzésének szüksége. Anélkül nincs élet – felelte a kábítószeres.

- Mit gondolsz, mit érez egy atléta a győzelmi dobogón, mikor örömkönnyeket sír? Hidd el, ugyanazt érzi, amit te az anyag hatása alatt.

- Lehet… nem tudom.

- A különbség az, hogy neki a boldogságért nem kell utólag rettenetes depresszióval fizetnie. Mert az anyag hatása múló, míg a függőséged minden használattal növekszik. A munkával, küzdelemmel és lelki önfegyelemmel kivívott győzelem egy életre, vagy még továbbra is szól. Ez a különbség az anyagi függőség nyújtotta élvezet és a lélekből szabadon fakadó boldogság között. Míg a függőségben élő ember gyűlöli a világot embertársaival együtt, mert az rabságának bizonyítékát jelenti, addig a boldog embert szabadsága teszi képessé, hogy még ellenségei felé is jóindulattal forduljon. Mert szeretet nélkül nincs boldogság. Viszont szeretni csak szabad ember képes.

KépzÔ mÛvészet

Losonci Miklós

Magyar szobrászat az ezredfordulón

A Műcsarnokban márciusban láthattuk a magyar szobrászat vonzó fölvonulását, mely sok tekintetben túlszárnyalta a festészet és grafika seregszemléjét, mely az év elejének országos eseményeként zárult. Túlszárnyalta először is türelemben, a meghívás tapintatának demokratizmusában. Elvetve minden türelmetlenséget, teret adott a hagyományoknak és az újdonságoknak egyaránt, ezért közelítette törekvéseinknek hiánytalan egyetemességét. Másrészt minden irányzat jó művekkel jelentkezett, ez biztosította az értékrendet, azt, hogy magasnak igazolhatjuk az átlagot. Az a bemutató külön érdeme, hogy a szobrászat határait is tágította, ahogy a tárlat címe is jelzi – “innen és túl”. Jó hatással van az összképre, hogy sok festőnk szerkesztett szobrot, sokan a zene és plasztika kapcsolatát keresték – hangzott is a tárlat, nemcsak látszott –, zenés szobrok biztosították ezt a szövetséget. Pauer Gyula “Hangszobrai” márványlapokra rótt kottajegyekkel kellemes látványt nyújtottak, miközben dallammal árasztották el a termeket. E megoldás jó és nem felületes ötlet, a műfaj bővítése ugyanúgy, mint a fölkiáltójeles fémjelek, a mozgásélményt nyújtó mobilok, az organikus faszerkeszetek. Budahelyi Tibor, Bohus Zoltán, Haraszty Sándor, Lugossy Márta teljesítménye abban összegezhető, hogy újdonságot valósítottak meg nem a happening, hanem a mű végérvényes színvonalán. Dohnál Tibor Egerben élő festőművész joggal szerepel a kiállítás egyik nyitányaként az első teremben csillogó fém “Kapszulakereszt”-jével, és Dohnál Áron lándzsaalakzatával is hatásos “Ősök üzenetét” közvetíti. Izgalmasak Drozsnyik István szék-variációi – megindító az ősi kultúrák nyomába eredő Kling József változatok – szinte Peruban érezzük magunkat, valahol a Machu Picchu labirintusában.

Mata Attila Egerben született, híre ma már a határon túl is szárnyal. Most újra lendített távlatain, kozmikus mélységeket sűrítve az emberi alakzatban.

Remek Nagy Sándor több mint húsz egységből összegeződő szobrászi oltára, pompás az angol származék, Colin Fostre fekvő “Angyal” tömbje.

Különböző szellemi irányokba terjeszkednek a megálmodott szobrászi alakzatok, ezúttal is találékony Pusztai Ágoston plasztikai álma, Kő Pál a tudomány kimeríthetetlen távlatait sűrítő tömbje, ő, aki Hevesen született, a mai szobrászat egyik új mértéke. Joggal kapott 2001-ben Kossuth-díjat. Új érték Párkányi Raab Péter művészete, ő igazolja azt a tényt, hogy a realizmus kincsestára továbbra is nyitott, ő az egyik nagy reménysége a magyar szobrászatnak. Több is annál: Mértéke.

 

Feketén-fehéren

Országos grafikai kiállítás

Műcsarnok 2001. január-február

Ilyen összkomfortos tárlatot még nem láttam, nem láthattunk, mivel az eredeti grafikákat fotóeljárással fölnagyítva szemlélhetik a nézők. A harmadik teremben dobozokban – Örkény István! – nézheti meg bárki az eredeti lapokat, a termekben a sokszorosított nyomatok várják a műbarátokat. Ez a nagyítás varázsa, melynek nyitánya Michelangelo Antonioni “Nagyítás” c. filmje, melyet a magyar grafika követ a harmadik évezred elején. A digitális technika alkalmazása ezúttal szellemi hódítás, mindenképpen újszerű, mivel a nagyobb méret monumentális hatást kelt, megváltoztatja a hangulatot. Kiderül egyrészt, hogy a képzelet végtelenségig fokozható, nyújtható, változatai kimeríthetetlenek, másrészt nyilvánvaló, hogy a mai fiatal nemzedék számára a képzőművészet egészen mást jelent, mint az elődöknek.

Ismét egy paradoxon! A DIALÓGUS festményei a stílust tekintve ugyanabban a körben mozognak, mint a rajzok, mégis a grafikák összhatása kedvezőbb. Más. Mintha a szín többlete zavart keltene – a fekete-fehér takarékosság eleganciája ebben a kísérletező rétegben optimuma a Műcsarnokban idén rendezett festészeti és grafikai kiállításoknak ez az eltérése, különbözete a rajz javára. A kísérletezésben mindig több engedmény van a vállalkozás szabadságát illetőn – ez jellegéből adódik, az azonban újszerű, hogy a méret, a rajz nagyítása sok esetben milyen elementáris hatást kelt, a méretnagyítás új minőséget. Ha valahol, úgy a rajzban, mely minden képzőművészet alapja, nyitánya, kötelező az Ady által is hangoztatott “Valami újat lelni, kitalálni” elv. Ami e régióban indokolt, az a festményen csak az egyik lehetőség. Lényeges dolog, s ez Banga Ferenc teljesítménye, hogy önmanierizmus helyett saját képi rendszerén belül újít, s mindez példa lehet mindazon alkotóknak, akik túlontúl is hosszú, hosszabb ideig rostokolnak a kelleténél egy-egy motívumnál. Ki tudja, miért – jórészt megmagyarázhatatlan, de egyedi teremtőerő révén egy-egy mű önmaga belső energiáiknak eredményeként egyszerre és végérvényesen létezik – a sok jó alkotás közé Alapfy László sejtelmes lapjára, Berei Zoltán, Dobay Géza, Halbauer Ede, Olajos György, Olexa József, Sulyok Gabriella, Valkó László műveire gondolok. Érdekes Büki Zsuzsanna rajzi “Amszterdam” térképe – műve Galimberti Sándor megoldásának nyomába ered, mely a múlt századelő magyar kubizmusának egyik figyelemre méltó képe.

Figyelmet kelt az Egerben született Fábián Noémi “Tükörírás” lapja, meghökkentő Gelencsér János elefántiázisos “Integető”-je. Különös, hogy új életre kel Souleges tömbformája Koleszár Erzsébet és Varga Balázs rajz-rendszerében. Találó M. Tóth Éva megoldása, aki a “Vonósnégyes”-t kizárólag a hangszerek anatómiájára bízza, azok közvetítik a zenét. A klasszikus hagyományok is jelen vannak – Kondor nyomában igényesen halad előre Kovács Péter kompozíciójával. Festészet, grafika? Mily különös, de igaz törvény, hogy ugyanaz a stílus, a képzelet merész szabadsága egészen más összhatást kelt a rajz, a kép régiójában. Itt jellé kovácsolódik, emblémává a gondolat a játékos álmodozásban.

 

 

 

 

Színház, zene, tánc,

Abkarovits Endre

Erdély Sebestyén Mártája: Panek Kati

Kolozsvári beszélgetés

Úgy tűnik, hogy ahogy a bornak vannak kiváló évjáratai, úgy a magyar népdalénekeseknek is. Talán nem véletlen, hogy a műfaj magyarországi és erdélyi legjobbjai, Sebestyén Márta, Panek Kati és Berecz András egy évben születtek. De míg a magyarországi legjobbak közismertek, addig erdélyi társuk – legalábbis nálunk – kevésbé. Talán összesen kétszer láthattuk a magyar televízióban. Pedig a jó bornak is kell a cégér, hangzik a mondás. A média ugyan a belföldi sztárokat is csak akkor veszi sokszor észre, ha már nyugaton befutottak, de egy Erdélyben élő énekesnőnek még ennyi esélye sincs.

Panek Kati már az erdélyi táncházmozgalom megszületésekor ott volt, sőt már annál hamarabb is, mert gyermekként is állandó szereplője volt a rádió népzenei adásainak, s egyéb előadásoknak. Nagyapja, az író Horváth István magával vitte unokáját, miközben a küküllőmenti Magyarózd falumonográfiájához gyűjtött anyagot. A leányka autentikus forrásokból ismerhette meg a népdalokat, s a népi kultúra egyéb kincseit. Később Kolozsvárott figyeltek fel a gyermek különleges zenei adottságára. Szerepeltetni kezdték, s magától értetődő volt, hogy a hetvenes évek végén a táncházmozgalom erdélyi beindulásakor már az első együttesek énekese volt. Kolozsvár elsőszámú együttese a Bodzafa volt, melynek összeállítása a kezdeti periódusban többször változott, míg a nyolcvanas évek elejére stabilizálódott a prímás Papp István Gázsa, a kontrás Kelemen László és a bőgős Szalay Zoltán személyében. Az együttes nemcsak a város, hanem egész Erdély legjelentősebb zenekara lett. Énekesük végig Panek Kati volt, akit csak marosvásárhelyi színiakadémiai évei akadályozták némileg a közös muzsikálásban, de abban az időben is együtt szerepeltek, illetőleg a zenészek folyamatos kicserélődése után a nyolcvanas évekre már csak ő maradt meg az eredeti csapatból. Amikor végzett, Kolozsvárra került színésznek. Így egy ideig, a nyolcvanas évek első felében, nem volt akadálya közös szerepléseiknek, gyűjtéseiknek, lemezfelvételeiknek, még ha ezek sokszor mostoha körülmények között is történtek. Az évtized második felében azonban kezdtek elfogyni körülötte a táncházi zenészek, sorra kivándoroltak, mert ’85 és ’89 között már gyakorlatilag lehetetlenné tették a zenélést Kolozsvárott. A Bodzafa prímása is előbb Sepsiszentgyörgyre költözött át az ottani népi együtteshez, majd a rendszerváltozáskor Magyarországra.1 Így Panek Kati magára maradt, és sokáig úgy tűnt, hogy ez népdalénekesi pályájának végét jelentette, míg egyszer csak, 1999. karácsonya előtt a Fonó megjelentette szólólemezét, “a Panek Katié”-t.

Mikor 2001. áprilisában kolozsvári otthonában felkerestem, elsősorban az érdekelt, hogy mi történt vele, amióta megszűntek a táncházak, s elment a zenészek többsége.

 

1 A Papp István Gázsával készített interjú az Új Hevesi Napló 2001. januári számában olvasható.

 

 

- Hogyan élte meg a nyolcvankilences változásokat?

- A színházban épp a szilveszteri kabaré próbáival voltunk elfoglalva, mikor jött a hír, hogy Kolozsvár főterét tankok lepték el. Siettem haza, a főtéri házunkba, ahol a szomszéd lakásban Kallós Zoltán lakott. Hozzá mentem át tanácsért, s kérdeztem tőle, hogy most mi lesz. Azt felelte, hogy a jobbik eset az, ha nem polgárháború, mert akkor nem tudni, ki kire lő. Azt tanácsolta, hogy ilyen helyzetben a legfontosabb beszerzendő a kenyér és a só. Át is mentem az egyik főtéri élelmiszerboltba, s hogy biztonságban tudjam nevelt lányomat, őt is magammal vittem. Ez tipikus női logikára vallott, hiszen időről-időre egy-egy sorozat lövés csapódott be a környéken. Végül is sikerült egy kenyeret és egy teljesen ésszerűtlenül nagy adag sót beszerezni.

A következő napokban aztán a két szomszédlakásban 50-60-70 ember is összejött időnként. Amikor aztán a harcok elcsendesedtek, s egy rövid ideig azt hittük, hogy “győzött a forradalom”, a színházban újra dolgozni kezdtünk. De kabaréhoz senkinek sem volt kedve. A rendező, Tompa Gábor azt ajánlotta, hogy mindenki mondja el azt a verset az ünnepi műsorban, amit mindig is szeretett volna, de addig nem volt szabad. Mivel én nem szeretek szavalni, inkább népdalokat énekeltem. Az előadásnak hatalmas sikere volt, s a végén néhány fiatal egy nagy vásznat tekert ki a nézőtéren, ezzel a felirattal: “Köszönjük, hogy velünk maradtatok!” Ez nagyon meghatott minket.

- Tényleg, miért is maradt Erdélyben? Hiszen népzenész barátai szinte mind áttelepültek, s színészi diplomájával is bizonyára talált volna állást Magyarországon!

- Ne várjon tőlem logikus választ, hiszen magam se tudom teljes bizonyossággal, hogy miért nem mentem ki, hiszen sokan hívtak, állást ajánlottak. Családunk általában nem volt egy kivándorló típus. Édesapám is csak 1987-ben maradt kinn, amikor egy magyarországi útján véletlenül kiderült betegsége, és ott gyógykezelték. De engem itt tartott a közönségem szeretete is. S harminchárom évemmel úgy gondoltam, hogy ha itt kedvező fordulatot vesznek az események, még nem késő egy új életet kezdeni.

- Gondolom, Kolozsvárott magyar színésznek lenni azért nem volt egy biztos perspektíva a megélhetést illetően.

- Hát nem! Nem is abból éltünk. Rengeteget turnéztunk, tájelőadásokat adtunk. Ezenkívül a magánéletben is meg kellett tanulnom sok mindent, például kőműves munkákat, hogy miközben folyton költöztem, a leromlott házakat feljavításuk révén jobb áron tudtam továbbadni, s ezzel is a megélhetésünket segíteni.

- De térjünk vissza a kezdetekhez! Bár zenei tehetsége korán megmutatkozott, gondolom, nem csak a népdaléneklés irányába tájékozódott.

- Először operaénekes akartam lenni. A nyolcadik osztály után elvittek egy zenetanárhoz meghallgatásra, de csak népdalokat ismertem. Mikor meghallgatott, azt kérdezte tőlem, hogy aki így tud népdalokat énekelni, az miért akar operaénekes lenni. “II. Török Erzsébet vagy II. Tóth Erzsébet akarsz-e lenni?” – kérdezte. “I. Panek Kati.” – vágtam rá egy gyermek magabiztosságával. Aztán később mégis a marosvásárhelyi színiakadémiát végeztem el, melynek befejezésekor Harag György rendező hívott meg a Kolozsvári Állami Magyar Színházhoz.

- Milyen műfajokat játszik itt, s egyáltalán milyen ennek a színháznak a beosztása?

- Két tagozat működik benne: egy drámai és egy opera. Esténként felváltva játszik a kettő. Én a prózai (drámai) tagozatnál vagyok, s ott mindenféle műfajt játszom. A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című zenés darabtól, Sütő Suzai mennyegzőjén át, Ionescu Kopasz énekesnőjéig szinte mindent. Az előadások magyarul vannak, a román daraboké is. Rengeteget utaztunk tájelőadásokra 1989 előtt. Ezért is nehéz volt összeegyeztetnem minden más jellegű tevékenységgel.

- A változások óta valóban megszűnt minden táncházi élet? Egyáltalán nem lép fel népdalénekesként?

- Az én generációm táncházi zenészei számára igen. Volt néhány fiatalabb együttes, mint az Üsztürü, de mára már ők is áttelepültek. Rendszeres fellépésre nincs mód, s színházi tevékenységem miatt se lenne könnyű egyeztetni, de alkalmi fellépések adódnak. Nemrég például Brassó ünnepelte egy belga várossal testvérvárosi kapcsolatának tizedik évfordulóját. Ebből az alkalomból gálaestet szerveztek. A belgák ismerték Sebestyén Mártát, és gondolkoztak a meghívásán. A brassóiak viszont azt mondták: “Van nekünk saját Sebestyén Mártánk: Panek Kati.” Három napig volt módom előtte próbálni egy sepsiszentgyörgyi zenekarral. A vendégek között egy neves ragtime zenekar is ott volt. Mindannyian el voltak ragadtatva. Azt mondták, hogy ez világszínvonal. Most meg Párizsba kaptam meghívást, ahol a Csík Zenekarral és a Ghymessel együtt lépek fel.

- De vajon mennyire ismert Panek Kati saját hazájában népdalénekesként manapság? Hiszen már egy bő évtizede leginkább csak színészként találkozhatnak vele, s azt tapasztaltam erdélyi ismerőseim között, hogy a régi együttesek tagjainak nevére kevésbé emlékeznek, még leginkább az együttesek neve idézi fel a régi emlékeket, az is csak az akkori táncházasok korosztályának. Például a Gázsa név se mondott sokat több ismerősömnek, de a “Bodzafa” hallatán már többeknek felcsillant a szeme, s voltak olyanok, akik már szaladtak is megmutatni a féltve őrzött bakelit lemezt.

- A nevem elég jól ismert, részben ritkasága, családunk szerepe, részben táncházi, majd színészi karrierem folytán. Apám, Panek Zoltán elismert író volt, számos könyve jelent meg. Én a hetvenes-nyolcvanas években először táncházi énekesként, majd színészként tettem szert ismertségre. És nem csak Kolozsvárott, mert Bukaresttől a Székelyföldig sokfelé szerepeltünk.

- Mégis az az érzésem, hogy népdalénekesként megszakadt egyfajta folytonosság, s különösen a fiatalok már kevésbé ismerhetik ilyen minőségben, a magyarországi helyzetről nem is beszélve. Mikor felmerült az új lemez gondolata, nem tartottak attól, hogy ha azt semmilyen lemezbemutató körúttal nem tudják propagálni, akkor annak mennyire lesz sikeres a terjesztése?

- Azzal kezdettől tisztában voltunk, hogy a lemezt elsősorban azok fogják vásárolni, akik már hallottak rólam vagy kifejezetten az erdélyi népzenét keresik. Azt is tudtuk, hogy Erdélyben a CD lejátszók még nem olyan elterjedtek, mint Magyarországon. Ezért a Fonó Records külön Erdély számára kazettán is kiadta a lemezt. Kezdetben volt szó egy lemezbemutató koncertről, esetleg néhány erdélyi fellépésről, de ez valamilyen oknál fogva nem jött létre. De mivel a Gázsa Zenekar Magyarországon tevékenykedik, azonkívül a prímás, Papp István Gázsa a Budapest Táncegyüttes zenekarának vezetője, s velük is, meg a Jánosi- és a Bihari Együttessel is gyakran turnézik külföldön, nem várhatom el tőlük, hogy egy erdélyi körút miatt ezekről lemondjanak. De én magam sem tudok előre tervezni, akár egy hónapra sem. Nálunk, a színházban csak azt tudjuk, hogy a következő hónapban milyen darabokat játszunk, de hogy mikor próbálunk, azt nem. Így szinte lehetetlen egy közös koncertkörutat megszervezni.

- Hát ezt elég szomorú hallani, hiszen ugyanakkor magyarországi és szlovákiai (Ghymes) együttesek is képesek bemutató turnékat, koncerteket szervezni Erdélyben, csak az erdélyi zenészek számára megoldhatatlan feladat ez?

- Igen, de nekik ez a fő foglalkozásuk. Engem viszont köt a színház. Továbbá – Gázsáékat leszámítva – a többi erdélyi zenész nem is annyira Magyarországon, hanem Németországban, Svédországban él. Őket összehozni csak legfeljebb olyan nagyszabású esemény kedvéért lehetne, mint amilyen az erdélyi táncházmozgalom huszadik évfordulójának ünnepségei voltak. Ráadásul eddigi lemezfelvételeim, tévészerepléseim többsége is valóságos kálváriával járt.

- A “Magyarózdi népzene” 1984-es felvétele szinte már legendás, amikor egy Ceaucescu-műsor miatt a beígért három nap helyett mindössze három óra alatt kellett felvenniük a teljes anyagot. De úgy hallottam, a közelmúlt magyarországi televíziós és lemezfelvételei is elég kalandos körülmények között születtek.

- Amikor a “Gázsa” CD-t vették fel a Fonóban, kétségbeesetten telefonáltak, hogy ha azt akarom, hogy ne maradjak le a lemezről, másnap legyek Pesten. Én akkor éppen Bukarestben játszottam. Azonnal Kolozsvárra kellett utaznom, éjjel tovább Pestre, csak ott tudtunk egy kicsit próbálni, aztán húsz perc alatt el kellett készíteni a felvételt, s utána haza, mert másnap megint Kolozsváron kellett fellépni. De amikor Fehér Anikó műsorának vendégei voltunk a Duna TV Muzsikaszó sorozatában, akkor meg árvíz miatt visszafordították a vonatot, s majd 24 órás út után, kimerülten, étlen-szomjan estem be a stúdióba néhány perccel a felvétel előtt.

- Szerencsére a felvételeken nem tükröződnek ezek a viszontagságok. Sőt, jó lenne, ha a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek első felében készült lemezeik CD-n is újra megjelennének. Mennyi ennek a realitása?

- Én is ezen munkálkodom, de nem könnyű se az anyagokat fellelni, se a kiadói jogot tisztázni. Sok felvétel eltűnt, másokat állítólag a zsilavai börtönben őriznek. Nem tudni, hogy mi maradt meg, s ha megvan, ki jogosult engedélyt adni az újbóli megjelentetéshez. Pedig annak épp az lenne a varázsa, ha az akkori felvétel kerülne ismét kiadásra, s nem kellene újra rögzíteni. Ígéretem van mind a bukaresti televízió, mind a kolozsvári rádió stúdiójától, hogy megkeresik a régi felvételeimet. Már csak azért is jó lenne egy rendes kiadás, mert szinte minden lemezünknél elkövettek valamilyen hibát a nyomtatásnál. Az öt legnépszerűbb erdélyi együttes 1978-79-ben felvett “Táncház” című lemezénél kimaradt egy sor a borítón, pont Gázsa és az én nevemmel. Első kislemezem 1981-es megjelenésekor egy román énekesnő lemezével keverték össze az enyémet, sok példányt rossz tasakba tettek. Az 1982-es, a Venyige együttessel megosztott lemezünk esetében meg fordítva tették fel a címkét a két oldalra: a mienkére a Venyigéét, az övékére a mienket.

- Van-e élő kapcsolata magyarországi táncházas körökkel?

- Sok barátom van odaát a kezdetektől: Sebestyén Márti, Berecz Andris, Fábián Éva, Halmos Béla, a Muzsikás együttes tagjai és mások. De hivatalos munkakapcsolatom nincs, nem szerepelek odaát.

- Kallós Zoltánnal ápolják továbbra is kapcsolataikat?

- Tíz évig éltünk két szomszédos lakásban. S bár Zoli bácsi ma már nehezebben mozdul ki, akkor is vagy Válaszútra vagy Magyarországra megy, de telefonon gyakran felhívjuk egymást. Ennyi év után vele nem kell a nulláról indulni, változatlanul ragaszkodunk egymáshoz. Őt nagyon elfoglalják a válaszúti házában rendezett táncház táborok, melyeknek most már Zsuzsi lányom is látogatója. Nagyon szeretik egymást Zoli bácsival.

- Egy levélben említette, hogy szeretne egyszer egy lemezt csinálni erdélyi román népzenével. Hogy áll ezzel?

- Igen, régen van ilyen tervem. De először a magyart akartam elkészíteni, nem szerettem volna, ha bárki azt hiszi, hogy abból akarok előnyöket szerezni, hogy román lemezt csinálok. De ehhez ki kellene válogatni az anyagot, el kellene mélyedni benne. Gyönyörű szép az erdélyi román népzene.

- Egyébként érdekelne, hogy a románok mennyire értékelik, hogy a magyarországi táncházi együttesek jelentős része játszik román népzenét. Legutóbb például az egri Országos Maratoni Folk Hétvége “prímáspárbaján” figyeltem meg, hogy több prímás is román anyagot választott, hogy virtuozitását minél jobban bemutathassa. Vajon azok a román körök, melyek túlzott érzékenységgel figyelnek minden (főleg politikai) magyarországi megnyilvánulást országukkal kapcsolatban, látják-e, hogy kultúrájukat hányan ápolják odaát?

- Nem valószínű. Sőt a román rádióban, televízióban sem eredeti, autentikus román népzenét adnak, hanem valami népies műzenét. Sok városba telepített román nem is büszke falusi gyökereire, legszívesebben letagadná azt. Ezért aztán igényük sincs arra, hogy saját, hiteles népzenéjüket hallgassák. Az meg a többségüket nem érdekli, hogy a magyarországi zenekarok mit játszanak.

A román népzenei anyagnak nekifogni óriási feladat, mert míg a magyar népzene sajátom, addig a román egy idegen nép idegen zenéje. Saját életemben tapasztaltam, hogy a más gyerekét felnevelni sokkal nagyobb felelősség, mint a sajátomat. Csak akkor jelentkeznék román népzenével, ha van időm elmélyülni benne. A színházi munkám, a kicsi lányom nevelése mellett rengeteg időt vesz igénybe a “kiegészítő jövedelmi forrásom”, ami abban nyilvánul meg, hogy 15 év alatt vettem 10 házat, amiből most is megvan 7. A legutóbbit Gyimesfelsőlokon vettük. Azért is ez a legkedvesebb (mint a kisebbik gyermek), mert szomszédaink hagyományaikat őrző, énekes-táncos házaspár. Nagy a kísértés, ha kiköltözünk családostól a nyáron, hogy elmerüljek a gyimesi népzenébe. Főleg akkor, ha Bokor Imre (a Barozda gyimesi születésű prímása) is hazajön édesanyjához. Gázsa is ott lesz velünk családostól. Zenészeimhez elválaszthatatlan barátság fűz, a sok együttes muzsikálás, az együtt megélt kemény, nehéz, és mégis szépséges, vidám évek. Erről – és kalandos, kemény-vidám életemről – írok egy könyvet. Erdélyiekről: elmentekről és itt maradottakról. Lehet, hogy ezen a nyáron csak a magunk örömére muzsikálunk együtt. S a gyimesi hegyek biztonságában talán lesz időm végre befejezni a könyvemet.

Jámbor Ildikó

Azért bújtam el a színházba, hogy túl tudjam élni az Életet!

Bregyán Péter: Bánk bán és Mc Murphy

Most negyedik évadát tölti az egri társulatnál, s igazán remek feladatokat kap. Eddig sem voltak beteljesületlen szerepálmai Bregyán Péternek, ahogy mondja, eljátszott mindent, amit csak színész kívánhat.

- Voltam Peer Gynt, alakíthattam Ádámot, s a világirodalom klasszikusait. S ma már a rendezők megtisztelnek azzal, hogy megkérdezik, mire vágyom. Az elmúlt évadban Ibsen Vadkacsájának főszerepét bízták rám.

- Most itt ez a Mc Murphy a Kakukkfészekben, amely Szegvári Menyhért rendezésében fergeteges siker Egerben. Két előadás között megkérdezhetem: Hogyan lehet egy nap két Kakukkfészekből “kijönni”?

- Bemenni nehezebb. Amikor már “bent van” az ember, akkor sokkal egyszerűbb és könnyebb. Nem lehet spórolni az energiákkal. A néző, aki a színházba jön, megérdemli, hogy mindig ugyanazt kapja. A színésznek persze más, mert rettenetesen fárasztó fizikailag, lelkileg.

- Azt hiszem, ez egy nagyon nehéz szerep…

- Ám az egri közönség megérdemli. Ha szabad azt mondanom, az egri publikum az országban is az egyik leghálásabb, legszínházszeretőbb. A bemutató után megállítanak az utcán – ami nagyon jólesik. Volt egy kislány, aki megvárt egy előadás előtt, hogy beszéljen velem. Előző nap látta a darabot. Korán vesztette el az édesanyját, ötéves korában, és soha nem tudta felidézni az arcát. S azt mondta el nekem, hogy ez után az előadás után újra képes szembenézni a történtekkel, újra látja az édesanyja arcát. Úgy látszik, nemcsak a siker a mi jutalmunk, hanem tényleg gyógyító hatása is van.

- A személyes életében vannak ilyen kakukkfészkek?

- Ó! Csak ilyenek vannak! Valahogy világéletemben kilógtam a sorból. A magam útját jártam, ami nem föltétlenül illett bele ebbe a világba. Elég sokszor ütköztem én mindenfélével, de érdekes módon nem emberekkel, hanem magatartási formákkal, szituációkkal. S nem törvénnyel való ütközésről beszélek, hanem társadalmi gondokról, amelyektől mások is szenvednek, de nálam óhatatlan ütközésekhez vezettek.

- S a privát életében is hasonló megoldásokhoz folyamodna? Azt szeretném tudni, mennyire azonos a szereppel?

- Erre azt a választ tudom adni, amit Németországban egy váratlanul feltett kérdésre. A Goethe Intézettől kaptam egy ösztöndíjat, hogy a német tudásomat magasabb szintre emeljem, s ott a tanárnő megkérdezte tőlem, hogy miért is lettem színész. Ezt megkérdezték már mások is, de ott, valahogy abban az idegen közegben, onnan messziről, az ember egy kicsit rálátott a dolgokra, és akkor azt mondtam neki: Én azért bújtam el a színházba, hogy túl tudjam élni az életet. Mc Murphy is benne van mindenkiben, így a színészben is. Mi szerencsésebb emberek vagyunk, hogy ezt az átalakulást megtehetjük magunkban, s ezt eggyé tudjuk gyúrni a saját testünkkel. A színész élete azért gyönyörű, mert élhet más életet. Míg a valóságban szerepeket játszunk mindannyian. S úgy tűnik, eléggé szűk a szereposztás.

 

- Most a Bánk bán címszerepét is játssza. Ez nagy felelősség, nagy feladat.

- S igen, és ráadásul úgy, hogy egyik este Bánk bán, másik este Mc Murphy vagyok. Először találkoztam ilyennel a huszonöt éves pályám során, s bevallom, emberpróbáló fizikai munka is.

- Beke Sándor rendező egy privát életében megsértett, szenvedő Bánkot állít elénk. Egyetértett mindvégig a rendezői elgondolással?

- Nemhogy egyet értek vele, ez azért is lett ilyen, mert ezt én gondolom róla. Ez nem deheroizálása a tudatunkban lévő képnek. Általában az az elterjedtebb a köztudatban, hogy Bánk bán az egy hős, aki hangos, ordít és parancsol. Nem. Nézetem szerint olyan bátor ember, aki tiszta és becsületes mellette még. A becsület zászlaja alatt éli le az életét, ami sérül. S ő persze sérülékeny, hiszen a magánéletében “fogják meg”. Az egyetlen ponton, amin meg lehet fogni, hiszen a politikai életben nem lehet, mert makulátlan és tiszta. Ilyet ma hol látunk? Esendő, és azt gondolom, hogy nem kell ahhoz ordítani és látványosan viselni a hatalmat, hogy a nagyságát felismerjük. Egyébként is tudjuk, hogy a színházban a király attól lesz király, hogy a többiek úgy viselkednek körülötte.

Miután a két szerepről még hosszasan beszélgetünk, a pályán töltött huszonöt évről végzünk egy kis összegzést.

Bregyán Péter kaposvári kezdés után, Kecskeméten, majd Pécsett játszott, ezt követte Miskolc, amely már színészi beérésének színhelye, ezután jött egy évadra Egerbe. Majd Csiszár Imre hívására elszerződött a Nemzeti Színházba, ezután jött az Arany János Színház, a Tivoli, a József Attila, a Thália, s most egy ideje (szerencsére) Eger. Most tűnik, megint fordulóponthoz érkezett az élete. A kisfia, Bálint már harmadikos (a Bánk bánban ő játssza a kis Somát), s életében az új öröm: a három és fél hónapos Sárika, akinek édesanyja Topolcsányi Laura szintén az egri társulat tagja. A család számára már fontos a biztonság is, például az egri lakás, s hogy ez sikerül-e vagy sem, attól függ a jövő.

Az egri társulat vezető színészét egyéb terveiről is faggatom. Tudom, hogy rendezett is már, s ha hívják, szívesen vállalkozna hasonló feladatra. S noha önálló irodalmi esttel nem jelentkezett, nem áll tőle távol a gondolat.

- Móra Ferenc műveiből szeretnék egy összeállítást készíteni. Kiskunfélegyházi vagyok, ezért érthető, hogy nagyon is közel áll hozzám a “szóló szőlő és a csengő barack megéneklője,” a magyar nyelvet legszebben megszólal-tató mesemondó. A fiamnak is szívesen olvasok fel tőle, szeretném ezt a közönséggel is megosztani.

Könyvszemle

Kaló Béla

Ősi gyökerek a Toldiban és A megszabadított Jeruzsálemben

Tusnády László: Arany és Tasso

A konyabajszú szalontai jegyző és a babérkoszorúval díszített, zseniálisan félőrült reneszánsz-manierista-előbarokk itáliai lírikus néz vissza ránk Tusnády László Arany és Tasso című komparatisztikai dolgozata címlapjáról, amely alcíme szerint is a Toldi és a Gerusalemme liberata ősi gyökereit kutatja, az etnográfia, az irodalomtörténet, a kulturális antropológia, a nyelvészet, a stilisztika és a szimbolisztika segítségét fölhasználva.

Tusnády László, a sárospataki tanítóképző tanszékvezetője tucatnyi nyelv birtokosaként és széles szakirodalmi műveltség alapján, A megszabadított Jeruzsálem első teljes fordításának “elkövetőjeként” hasonlítja össze Arany János általános iskolai tananyagként megismert Toldiját és Tasso – ma már kevesek által olvasott – főművét, amelyet Zrínyi, de Arany is nagyon sokra tartott (utóbbi akadémiai székfoglalóját írta meg Zrínyi és Tasso címmel).Míg az itáliai költő műve az egész keresztény nemzet eposza kívánt lenni, addig Arany műve (majd kiegészülve kronológiailag a Toldi estéjével és a Toldi szerelmével) a magyar nemzetkarakterológia lírai definíciójaként is megállja a helyét.

Egyébként Tassónál is fölfedezhetők a történeti tudat elemei (a részletek önállóságának és a mű organizmusának összefüggése, illetve a kettő szinkretizmusa egyértelmű az olasz hőskölteményben), de legfőképpen az erkölcsi eszmények, s ez is rokonítja művét Arany Toldijával.

A dolgozat tárgy viszont az ősi gyökerek, az archetípusok és szimbólumok kutatása, illetve komparatív kimutatása a prebarokk olasz és a romantikus-realista magyar között.

Az összehasonlítás pedig eleve ott mutat rokonságot, ahol az érzelem és az akarat aktusai, a morál és az öröklött jelrendszer találkoznak, tehát a két mű ősi szimbólumaiban.

A művek nem mítoszok, bár lehetnének. Hiszen a történet szétfeszíti mindkét opusban a históriai kereteit, Tassónál jobban, Aranynál kevésbé – de álmokkal, metafizikai elemekkel gazdagodik az epikus vonulat, képzelet, fantázia és histográfia mentén realisztikusan húzódó tulajdonképpeni szüzsé, sztori vegyül itt már: legenda születik.

Az emberiség ősképei, a népi archetípusok, a nép- és ősköltészet szellemujja hagy nyomot a művekben, az olasz és a magyar népköltészet rituáléja, aurája borul üvegharangként a Toldi és A megszabadított Jeruzsálem fölé és köré.

Tusnády László kutatási eredményei az érdeklődő az érdeklődő (szűk) olvasórétegnek sok újat mondhatnak, ha eme irodalomtalanított korban még kedve van felfrissülni a kuriózumok varázslatos világában.

Tassónál a mágia (évszázadokkal később a briteknél figyelhető meg, Yeatsre, Dylan Thomasra gondoljunk), míg Aranynál a lovagkor, a lovagi kultúra (keresztezve saját kora feudális viszonyaival) magyaros változata a domináns, begyűjtve, beszíva mindkét nép (tudniillik az olasz és a magyar) ősi jelképrendszerének elemeit az elmondható történet puszta valóságába.

A sok hasonlóság közül feltűnő még a hajlam azonossága Aranynál és Tassónál, mindketten epikus hajlandóságúak, s nagy műveik mind a dráma, a színpad világa felé törnek tudattalanul is, a látvány szerepe nagyon fontos mindkét alkotónál.

(Tasso a hősi eposz elméletét is kidolgozta Arisztotelészre támaszkodva, Discorsi dell’arte poetica, e in particolare del poema eroico című értekezésében).

Rítusok, szokások, hiedelmek – a rege és a mese világa, históriai háttérrel, nagyszerű verselések – ez a Toldi és A megszabadított Jeruzsálem. Tusnády László összehasonlító elemzése – literátor-ínyenceknek, érdeklődőknek és az irodalom elhagyatott szerelmeseinek való olvasmány, desszert.

(Eötvös József Kiadó)

Benkóczy György

A magyarság õstörténete

Higgy azoknak, akik az igazságot keresik, de

óvakodj azoktól, akik azt hiszik, hogy

megtalálták.

  1. Gide)

Előszó

Az őstörténet a legfontosabb, ami egy népéletében csak lehet. “Nem mondtam tudatosan olyat, ami nem igaz, és nem cselekedtem hamis szívvel.” (Ozirisz: Halottak könyve)

“Az igazság van, a hazugságot kitalálják.” (George Braune)

“Sokszor kell elmondani az igazságot, hiszen a tévedést sokszor ismétlik.” (Goethe)

Valami hiányzik a mai magyar társadalomból: a tartás, az egészséges büszkeség. Nem vagyunk kis ország, értékelni kell, becsülni másfélezer éves kultúránkat, szellemi erőnket. A magyar értelmiség két részre szakadt: itthoniakra és kintiekre. Az itthoniak nézetei irányítottak és dogmatikusak, a kintiek egyes témákat továbbvittek.

“Néha úgy elfogytunk, hogy magunk sem találtuk magunkat. Néha a magyar is idegen volt. Néha az idegenből lett a legjobb magyar.” (Babits) Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, magyarnak, azért, hogy megerősítse gyökértudatát… dogmatikusnak és akadémikusnak, hogy elszégyellje magát, igaz magyar embernek, hogy tartást és büszkeséget kapjon… fiataljainknak, hogy megtanuljanak magyarul gondolkodni, magyarul élni, és ha kell, magyarságukért meg is halni.

Ipolyi Arnold mondta: “Az a nemzet, amely emlékeit veszni hagyja, az a saját sírját készíti, és az vesztesége az egész emberiségnek.

Marker gén vizsgálatok

“Egyre inkább előtérbe kerülnek a fehérje- és immunológiai vizsgálatok, amelyek objektív módon alkalmasak az összetartozó embercsoportokat kimutatni és a különbözőket elválasztani.

Hideo Matsumoto osakai orvosprofesszor jelzőgén vagy markervizsgálatának lényege az, hogy az ú.n. immunglobulinokat alkotó nehéz (H) és könnyű (L) lánc fejlődése az evolúció egy igen korai szakaszában egy közös ősmolekulából, prekurzorból indult ki, amelynek ismétlődő megújulását egy ugyancsak ősi fehérjét meghatározó gén irányította: e gének termékei az ú.n. gamma markerek, amelyeket R. Grubb svéd immungenetikus fedezett fel.

Az egyes nagy rasszok és azokon belül a csoportok száma abban különböznek egymástól, hogy képviselőik körében milyen gyakorisággal fordulnak elő a csoportokhoz tartozó emberek vérszérumában. Ezzel a módszerrel sikerült meghatározni a japánok eredetét azáltal, hogy a japánokra jellemző immunglobulinok változatai a burját-mongoloknál fordulnak elő nagy gyakorisággal.

Matsumoto 1988. novemberében mutatta be a világ kutató előtt Kaliforniában a Föld egészére elkészített marker térképet, amely sok nép vándorlását és őstörténetét a helyére teszi. Ez azonban nem egyezik minden esetben az addig feltételezett őstörténeti elképzelésekkel.

Matsumoto az Országos Hematológiai és Vértranszfúziós Intézeten keresztül mintegy 12. 000 magyarországi mintát kapott feldolgozásra, amelyek arányosan származtak a Kárpát-medence különböző helyeiről. Arra a megállapításra jutott, hogy a markerjelleg, amelynek legnyugatibb elterjedése nálunk van, legkeletebbre Eurázsiában Kelet-Turkesztánban az ujgurok és jugarok földjén, illetve között fordul elő, de megtalálható egész délnyugati területén is viszonylag magas százalékban, de nem a finneknél és a tiszta ugor népeknél.

Az antropológia megállapításait összefoglalva megállapíthatjuk, hogy egy népet meghatározhat testalkata, szellem és tárgyi kultúrája, valamint nyelve. A csak nyelvi alapokra épített származtatást a modern antropológia nem tudja alátámasztani. A Kárpát-medencébe jutott magyarság egy része nem ad és nem vesz senkitől. Nyelve a nemzeti felsőbbrendűségnek, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legdicsőbb műemléke. A magyar nyelv csodálatos. A nemzet hajdan valóban élhetett olyan területen, ahol ugor népek is laktak, ez a X. században és ma is meglevő 0, 6%-os ugor keveredés kimutatható, ezzel szemben a türk, turanid, taurid, valamint iráni elemei magas előfordulású arányúak.

Kiszely István: A magyarság őstörténete, Bp. 1996. Püski Kiadó

 

 

 

 

 

Errata

2001/5. Számban M. Nagy István 66. oldalon helyesen: “Gondoljunk csak bele, hogyan és miért haltak meg az apostolok, a vértanú szentek, Galilei Bruno az aradi vértanúk… akik inkább életüket adták, de szellemiségüktől nem voltak képesek megválni.”

67. oldalon helyesen: “Ha ezt az első pontban megjelölt szellemiség jegyében teszi, akkor teremt.”

Megrendelő lap

 

 

Új

Hevesi Napló

© HEVES MEGYEI IRODALMI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT ©

© 2001. JÚNIUS HÓ © XI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ©

Millennium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartalomból:

VÍZ LÁSZLÓ: A “pogány szent” halálának évfordulója

T. ÁGOSTON LÁSZLÓ: Béla cigány búcsúja

FECSKE CSABA: A Balaton színei

ABKAROVITS ENDRE: Erdély Sebestyén Mártája: Panek Kati

DOMOKOS SÁNDOR: Gondolatok a boldogságról

M. NAGY ISTVÁN: A programvezérelt agy