Új

Hevesi Napló

 

© HEVES MEGYEI IRODALOM, TÁRSADALOM, KULTÚRA ©

© 2000. JÚLIUS HÓ © X. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ©

Tartalom:

Az idő sodrában

VERS, PRÓZA

Apor Elemér: Megkötözve a percmutatón, A négyökrös vers

Farkas András: Válaszok

Fridél Lajos:

Bükkaljai ösvényeken XXV.

Lelkes Miklós: A forrás éneke, Csokonai

Tusnády László: Mint a szarvas…

Fecske Csaba: Lék, Mózes, Se élő, se holt

Gyüre Lajos: A háromlábú kisszék

Murawski Magdolna:

A céda és a balga, Áldott…

Erdődi Gábor fordítása

Cseh Károly: Kék-fehér, Fényes hullámzás, Gyönyörű

Simek Valéria: Felelet nélkül,

 

 

 

Cs. Varga István: Hajoljunk közelebb

Koncz Lajos: A szentév és magyar

jubileum fél-idejében

 

KÖZÉLET
Cserniczky Dénes: A művészet helyzete

Losonci Miklós: Emlékek

kincsesháza III.

Domokos Sándor: Aforizmák

Tölgyesy I. M. Ludovika: A Szent Teréz Intézet krónikája IV.

Kaló Béla: A pedagógia mint szerelemgyerek

Lelkes Miklós: Gondolatok, aforizmák

Renn Oszkár: Egri bort a Boldogság Szigetére…

Murawski Magdolna. A hazáról, “Salytó

 

Ígéret a szülőföld

Fiatal tehetségek bemutatkozása

Sterbinszky Ernő: Emlék, Amitől…

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Cs. Varga István: Büszkeségeink

Losonci Miklós: Örök barátunk –

Szabó Lőrinc

Domokos Sándor: Erkölcsi értékeink

Összehasonlítása a modern fizika

Ismereteivel

Abrakovics Endre: A smaragd sziget

példája

KÉPZŐMŰVÉSZET

Losonci Miklós: A Bodó művészházaspár kiállítása Karcagon

Murawski Magdolna: Tizenkét Nobel-díjas magyar tudós szobra

SZÍNHÁZ, ZENE, TÁNC

Jámbor Ildikó:

KÖNYVSZEMLE

Kaló Béla: Kunsági krónikák, Állapotrajzok és hangulat

egymáshoz

 

 

 

Első borító: Az egri városháza Eger zászlajával

Hátsó borító: Bogácsi katolikus templom

Fotó: Molnár István Géza

Illusztráció: Fridél Lajos


IMPRESSZUM:

 

Felelős szerkesztő és kiadó:

MURAWSKI Magdolna

 

Szerkesztőbizottság:

DR. BITSKEY ISTVÁN

DR. CS. VARGA ISTVÁN

DR. LŐKÖS ISTVÁN

A szerkesztőség címe: 3300 Eger, Bükk sétány 2. Tel.: 36/411-411

Fax: 36/413-426

1016 Budapest, Krisztina krt. 83/85. Tel.:1-3567-192

 

Tipográfia és nyomtatás: B.V.B. Nyomda és Kiadó Kft.

3300 Eger, Grónay u. 3. Tel/Fax: 36/310-233/130; 36/412-688

 

Nyilvántartási szám: 76. 134/1997

ISSN 1417-7080

 

Lapunk olvasható az Interneten: www.agria.hu/hnaplo cím alatt

 

 

Ára: 200.- Ft

 

 

Júliusi számunk megjelenését a következő szponzorok támogatták:

 

NEMZETI KULTÚRÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

AGRIAPRINT EGER Kft.

AGRIA COMPUTER Kft.

RÁDIÓ EGER

M-FÓLIA Nyomda- és Papíripari Gmk.

MOLNÁR ISTVÁN GÉZA fotóművész, Eger

B.V.B. Nyomda és Kiadó Kft.

Lapunk megvásárolható Egerben a Gárdonyi és Gonda Könyvesboltokban,

Valamint az Északhír árusítóhelyein,

Budapesten az Ecclesia Könyv- és Kegytárgyüzletben és a Hírker árusainál,

Az ország egyéb területein az újságárusoknál,

Megrendelhető közvetlenül a Kiadótól a 84. oldalon található megrendelőlappal

Az idő sodrában

Mintha kozmikus erők csapnának össze napjainkban, és a görög mitológia ősidőkbe vesző korszakát élnénk újra. Jó és rossz, szép és rút, nemes és alantas, becsületes és becstelen küzdenek ma egymással. A két pólus összecsapása pedig szükségszerűnek tűnik, jóllehet tudjuk, hogy testvérharc ez a javából.

Ki vagy mi, kik és mik irányítják ezt a háborúskodást? Az égiek vagy a földiek? A végeredmény, a harc kimenetele szempontjából majdhogy mindegy. Mert hiszen az emberiség történetében mindig is voltak harcias, kardcsörtető korszakok, s ha nem vonjuk le a megfelelő következtetéseket, később is lesznek, ha ugyan lesznek.

A harcban, fenekedésben töltött élet, az életcélnak meghirdetett és minden csatornán éjjel-nappal reklámozott agresszió- és bűnáradat özönvízként árasztja el az emberiséget napjainkban. Állandó, megfeszített küzdelmet kell folytatnunk azért, hogy az utánunk felnövekvő nemzedékek ne csak ezt kapják mindennapi “szellemi” táplálékuk gyanánt, hanem megismerkedhessenek a valódi értékekkel is. És végül is felmerül a kérdés, mely egyre sürgetőbb válaszra vár: ki tartóztathatja fel az emberiséget önmaga elpusztításában? Ki adhat neki megfelelő irányt, hogy életét ne nyomorult féregként, földhözragadt álmokkal és vágyakkal felcicomázott otthonában élje le, porszemnyi létéről mit sem tudva, hanem egyre jobban felfuvalkodva, mindent és mindenkit lenézve?

“Vétkesek közt cinkos, aki néma”, így nem hallgathatunk mindazon visszásságokról, melyek mindennapi életünk részeivé váltak, s szinte már csak önmagukat ismétlik szerepek és szereplők. Már szinte fel se tűnik, hogy kortársaink naponta hazudnak nekünk, nyugodt lélekkel egyszerűen átvernek mindenkit, aki van olyan jóhiszemű, hogy elhiszi az erkölcsi alappal, háttérrel nem rendelkező emberek adott szavát. Holott a becsületes ember adott szava a legkeményebb valutanemek közé tartozik még mindig – azok között, akik egymást felismerve még ma is kommunikálnak ezen a kihalóban lévő nyelven. Mi hát a feladat? A még romlatlan, ifjú nemzedékeket ismét meg kell tanítani erre a nyelvre. De nem azért, hogy annál több potenciális áldozata legyen a hitványságot továbbadók gyermekeinek, hanem hogy a világból ne veszhessen ki a Jó. Az abszolút értelemben vett Jó, a romlatlanság és tisztaság jósága, mely eredendő kvalitásai révén ellen tud állni minden ártó szándéknak és gonosz, romboló hatásnak.

Mindez naiv álomnak tűnhet azok számára, akik ennek hiányában tengetik életüket és cinikusan gúnyolódni szoktak a romlatlanok megnyilvánulásain. Ám a gúnyos mosolyra, megjegyzésekre rácáfol mindaz az ismeret, melyet az emberiség történelméből tudhatunk. Jézust megölték, tanítványait üldözték, mégis továbbadták azokat a tanításokat, melyek a mai keresztény egyház tanainak zömét képezik, és továbbadták a gyógyításnak azt az eszköztelen módját is, melyet minden korszakban üldöztek, mégis hatni tudott, jelen lenni, és a rászorulóknak segíteni. Túlélt minden agresszív szándékot és torzító igyekezetet.

Mikor a körülöttünk zajló botrányokra vagyunk kénytelenek figyelni, azaz az emberiség agresszív ágának mindennapi csetepatéira, azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a világtörténelem nemcsak negatív hősöket hagyományozott a késői utódokra, hanem megőrizte, s talán elsősorban, különös figyelemmel és szeretettel, megőrizte számunkra a pozitív hősöket, a szenteket, mártírokat, az igazukért küzdő tudósokat és művészeket, akiknek a kisujjáig se ért fel a kardcsörtető pimasz agresszor, akinek nevét gyakorta a feledés homálya nyelte el büntetés gyanánt. Mikor ki kell állni igazunkért ebben a mindennapossá vált harcban, erőt és hitet adhat a folytatáshoz az a tudat, hogy nem a gonosznak állított templomok maradtak fenn, hanem a Jóé, a Mindenhatóé.

Vers, próza

Apor Elemér

Megkötözve a percmutatón

Szörnyű ez a forgás

ez a forgás ez a forgás

irgalmatlan szédülésbe

szédülésből ájulásba

ájulásból a halálba

Így forog mind kezdetektől

kezdetektől mindörökre

menthetetlen megkötözve

percmutatóra kötözve

percmutatón megkötözve

Megoldódni nincs kegyelem

leszállani nincs kegyelem

Uram, irgalmazz nekünk

Uram, irgalmazz nekem.

 

A négyökrös vers

Búcsú egy négyhengeres régi kis

autótól, amelyet az oroszok vittek el

Faggatom a történelmet

faggatom

hová tette a négyökrös

fogatom

De ő gyorsan kiadja

az utamat

feleletül a tükörre

mutogat.

Nagy kajánul rám vigyorog

a tükör

te magad vagy nem is négy de

hat ökör.

Minek jöttél a világra

költeni

jobb lett volna a pénztárcád

tölteni.

Benzingázzal van tele már

a világ

minek ide, illatozni,

a virág.

Szép szó helyett fennen villog

az ököl

azért vagy te, édes komám

hat ökör.

De engem már nem érdekel

az egész

a négy ökröm csillagok közt

legelész

befogom a Göncölszekér

elibe

és kiadom fuvarozni

a költőket idehozni

felibe.

 

 

 

Farkas András

Válaszok

I.

Van a Null-Pont,

Végtelen leng,

Fénye hullong

Száz jelenben,

Túl a Múlton

Véd, de nem ment,

Sose múljon

Idegenben,

Zár magába,

Nem magáért.

Mert világa

Fut, de ráér –

Ő van, Ő kell,

Ő a Fő-hely -

Fridél Lajos

Bükkaljai ösvényeken

XXV.

Nincs az a kérges, de igazi vadászszív, amelyik a langyos tavaszi esték szalonkakorrogásának hallatán ne lüktetne sebesebben.

A szeptemberi erdők gyönyörűséges szarvasbőgése minden vadászember legkedvesebb zenéje. A mély, rekedt hangú öreg őzbak riasztása is mennyei muzsika a vadászfüleknek. Megszorul a kéz ilyenkor a puska nyakán, felszaporodik a levegővétel, megremegnek a lábak. A vadászláz elhatalmasodik az emberen.

Sok helyen olvastam már arról – amit magam is szent meggyőződéssel vallok -, hogy puskával járni az erdőt egészen más, sokkal több, összehasonlíthatatlanul izgalmasabb, mint anélkül. Még akkor is igaz ez, ha nem áll szándékunkban vadat ejteni, ha eszünk ágában sincs lövést leadni.

Mert – ahogy mondani szokták – a fegyver az, ami húzza, viszi, cipeli, sodorja a vadászt, az adja a lendületet.

Mert puskával hihetetlen távolságokat cserkelünk úgy be, hogy nem fáradunk el, hogy nem unjuk meg, hogy szinte észre sem vesszük az idő múlását.

Mert a vadász és a puska egymástól elválaszthatatlan. Ugyanis minél több időt töltenek el egymás társaságában, annál mélyebb, annál erősebb ez a kapcsolat, ez a kötődés. Az együtt átélt vadászélmények hangulata, a feledhetetlen emlékek sokasága köti össze őket. S amikor a vadász kezébe veszi, megsimogatja, vállára veti kedves és szeretett puskáját, tudat alatt ezek az emlékek táplálják ezt a meghitt, érdekes, egyedi, szinte intim kapcsolatot.

Mert a vadászember akkor boldog csak igazán, ha ennek a szeretett tárgynak a súlyát érzi a vállán. Mert ilyenkor jól tudja, hogy nincs egyedül, és hogy ilyenkor határtalanul szabad, ilyenkor azt teszi, amit tiszta szívből imád. Járja az örökösen újat adó természetet, rejtelmes titkait kifürkészi, csodálatos élővilágát meglesi, azaz részévé válik ennek az emberi ésszel felfoghatatlan csodának.

És ennek a nagy csodának részeként különösen varázslatos úgy járni az erdőt, hogy közben valamely vad után lopakodik a vadász. Bakra vagy disznóra cserkel, bőgő bikát próbál belopni. Óvatosan lépkedve, nehogy zajt csapjon, nehogy száraz gally roppanjon a talpa alatt, gondosan ügyelve a szél irányára is. Mert ha az meglegyinti tarkóját, a vad menthetetlenül elugrik. Leírhatatlanul izgalmas percek, pillanatok, helyzetek ezek. Szájon át, puhán lélegzik ilyenkor az ember, hogy még a szuszogása se lehessen árulója. A világ beszűkül körülötte, csak a vadra, a vad megközelítésének lehetőségére összpontosít. Úrrá lesz rajta a vadászláz, keze-lába remegni kezd, torka kiszárad, tenyere verítékezik.

S ez a feszültség még fokozódik, ha a vadászszentek is segítik. Azaz ha nem csapja be a szél, ha nem csap zajt, ha a vad nem veszi észre. Ha eléggé ügyes, ha megfelelően körültekintő, ha óvatos.

No meg ami talán a legfontosabb, ha szerencséje is van. Ekkor talán lövéshelyzetbe kerülhet. És ezt a roppant feszültséget a fegyver dörrenése oldja csak fel. Mert a puska csattanása végérvényesen pontot tesz erre a nagyon vágyott, sokszor elképzelt, gondosan megtervezett helyzetre. Vagy úgy, hogy a jó lövés eredményeként terítékre kerül az áhított vad, vagy úgy, hogy a roppant fegyverzaj szétrobbantja, megsemmisíti ezt a békés, csendes, varázslatos, idilli állapotot, véget vetve a feszült, boldog várakozásnak, e végsőkig felfokozott idegállapotnak. Ezek a pillanatok mélyen beleégnek a vadászember lelkébe, emlékezetébe. Mélyen, kitörölhetetlenül.

*

Minden évszak vadászati lehetőségének, minden vad vadászatának, minden vadászati módszernek megvan a maga egyéni, sajátos íze, zamata. Ha az embert fűti, sarkallja, űzi vadászszenvedély, akkor minden alkalommal megtalálja azt a boldogságot, azt a kellemesen izgalmas feszültséget, amit a vadászat kínál.

A fáradhatatlan és könyörtelen fészekrabló, tojás- és fiókapusztító, ám kiváló látású, okos és nagyon óvatos szarka eszén nem könnyű túljárni. Valaha élő uhubagollyal csalták a puskacső elé, így eredményesen és hatékonyan gyéríthették őket. Ma már az uhu különösen védett, nagyon ritka madara erdeinknek, de szarkából annál több van, s kártétele is igen jelentős.

Március elején galagonyabokor sűrűjébe vágtam azt a búvóhelyet, ahonnét szarkára vadásztam. E rejtekadó galagonyától vagy huszonöt méterre egy félig kiszáradt, nagyon öreg fűzfa árválkodott. Ez lett a beszállófa.

Aztán amikor a szalonkaszezonnak vége lett, s a galagonya is kilevelesedett – azaz már jó takarást adott -, még napfelkelte előtt belopakodtam alá. Fejem fölött csupán annyi rés volt, amin fölláttam a fűzfára, amin kényelmesen kilőhettem a sörétes puskával. A göcsörtös, öreg fűz előtti, harsogóan zöld füvű dombocskára helyeztem ki a mű-uhut, ami ugyan műanyagból készült, de alakjával és színezésével tökéletesen hasonlított az élő bagolyhoz. Amikor lassan virradni kezdett, megcserrent az első szarka. Még valahol messze, talán száz vagy kétszáz méterre is lehetett, de hangja, a várt, keményen reccsenő, erőszakos szarkakiáltás azonnal eldobatta velem a félig szívott cigarettámat. Puskámért nyúltam, s lövésre kész fegyverrel, visszafojtott lélegzettel hallgatóztam, hogy közeledik-e. S akkor újra kiabált. De már valahol egészen közel, s a következő pillanatban már ott is volt fölöttem a fűzfa egyik vastag ágán. Idegesen lesekedett lefelé, s dühösen kiabált a mű-uhunak. Én meg lassan emeltem a puskát, s csak a cső végét dugtam ki a bokorágak közül. Csattant a fegyver, tottyant a szarka. Öt perc múlva érkezett a következő, aztán még három.

Jó félórát guggoltam a rejtekhelyemen, és igen izgalmas, nagyon jó vadászat után, öt szarkát szedtem össze a fa alól.

Hozzátartozik, hogy amikor kivilágosodott, a körülöttem még itt-ott meg-megcserrenő szarkák már nem közelítették meg lőtávolba a mű-uhut. Valami nem tetszhetett nekik, valamit megsejthettek, vagy az is lehet, hogy a tökéletes lővilágnál már a legkisebb levélrések között is beláttak a bokor alá, ahol lapultam.

Április utolsó két-három hetében rendszeresen és gyakran műuhuzom, és mindig elcsodálkozom azon, hogy a közeledő szarkák cserregései milyen mértékben tudják vadászszenvedélyemet felkorbácsolni, milyen izgalommal, feszültséggel tudom várni, hogy lőhelyzetbe kerülhessek. Ugyanilyen izgalmas és szép vadászélményt ad számomra a nyúlsírósíppal való rókahívás is.

Egy március végi késő délután, a Szászkerülőnek nevezett hosszú, lapos völgy végében ültem egy öreg akácfára épített magaslesen. Alattam a messzire elnyúló vadföldünk, mint valami puha szőnyeg terült el. Gyönyörűen zöldellt az ősszel elvetett búza.

Amolyan próba-szerencse módon elsípoltam egy nyúlhaldoklás strófát, ami azonnal megtette hatását. A tábla legvégéből fürge ügetéssel felém indult egy róka. Mintha zsinóron húztam volna, olyan pontosan tartotta az irányt. A hosszú tábla közepe táján volt egy enyhe mélyedés, ott eltűnt, s már azt gondoltam, hogy valahol oldalt kiváltott, de nem. Kisvártatva kibukkant a takarásból, és változatlan ritmusban futott felém. Vállhoz emelt, kibiztosított puskával vártam. A lestől vagy negyven méterre hirtelen megállt, leült és elkezdett vakarózni. Ott is maradt szegény.

Ez az eset azért volt számomra különösen emlékezetes, mert valójában rókahívásra a kemény, fagyos, havas tél az igazi, amikor a róka nehezen jut táplálékhoz, amikor az üres, éhes gyomra hajtja, amikor a nyúl sírását utánzó sípolással könnyebb becsapni.

A rókára való vadászat és a szarkázás is azt jelzi, hogy valójában a vadászati idény vége távolról sem jelenti azt, hogy akkor nem lehet, nem kell vagy nem érdemes kimenni a területre. Sőt!

Igen nagy jelentősége van annak, ha a vadászember szemmel tartja ilyenkor is a területet. Elsősorban természetesen azért, hogy az ilyenkor különösen intenzíven tevékenykedő orvvadászok ne érezhessék teljes nyugalomban magukat. Hogy tudják azt, hogy ellenőrzés alatt áll a terület, hogy a hivatásos vadászon kívül bármikor találkozhatnak vadásszal, vadászokkal is.

Másrészt viszont a gyönyörű, kora tavaszi természetben való sétálgatás, szemlélődés minden jóérzésű vadásznak önfeledt, boldog szórakozást jelent.

Szerencsés dolog, ha ilyenkor néhány apróbb és néhány vastagabb szemű sörétes patron ott kocog a kabátzsebben, mert az apróbbal szajkót, szarkát lőhetünk, a durvább söréttel pedig eredményesen tudunk rendet teremteni a kóbor kutyák között. Mert amelyik kutya egyszer rákapott a vadászatra, az irtózatos nagy kárt tesz a vadállományban. Ezt minden erdőt járó ember jól tudja. Vérengző fenevaddá válnak az elkóborolt vagy sokszor autókból kilökött szerencsétlen egykori házőrzők, melyek sokszor összeállnak sorstársaikkal és szinte szervezett formában űzik-hajtják és ölik az erdők-mezők védtelen haszonvadját.

De lakott területtől távoli helyeken a házimacskának sincs semmi keresnivalója. Mert ezidőtájt már sok madárfészekben ott lapulnak a tojások vagy a pelyhes, kis fiókák, amit bizony – a lakásokban oly szeretetreméltó dorombolással szundikáló aranyos cicuskák – itt mint kegyetlen dúvadak szorgalmasan és kérlelhetetlenül elpusztítanak. Ne sajnáljuk hát tőlük se a sörétet.

Trófeás nagyvad elejtésére ritkán kerül sor. A területtel rendelkező, hazai vadászok legszerencsésebbjei is évente egyet-kettőt, ha meglőhetnek. Ezen vadak terítékre hozatala ezért is különleges ünnep a nimród számára. A magyar erdők koronás királyának, a gímszarvasbikának az elejtése meg egyenesen egy életre szóló fantasztikusan gyönyörűséges vadászélmény.

Ám ami a teljes vadászszezon alatt folyamatosan vadászható, az a vaddisznó. A vaddisznó, ez a rendkívül intelligens, hihetetlenül óvatos vad, ami folyamatosan lázban tudja tartani a vadászt. Mert a vaddisznó eredményes vadászata nem egyszerű feladat. A vaddisznó okos, ügyes, szívós vad, méltó ellenfele a vadásznak. Hisz egy többéves, komoly méretű agyarakkal rendelkező, rafinált kant terítékre hozni ma is elismerésre méltó teljesítmény.

No, persze, vannak véletlenek, vannak hallatlanul szerencsés találkozások is, például ha a hajtásban egy nagy disznó rászalad a vadászra, és az meg is tudja lőni. Mert a sokat tapasztalt, öreg disznó még a hajtásokban is kiszámíthatatlanul viselkedik. A legtöbb esetben visszatör a hajtók között, vagy óvatosan kicsúszik oldalt, vagy ha a sor túl laza, fel sem kel a fekhelyéről, addig lapul ott, amíg túl nem haladnak a hajtók, aztán lassan, halkan kilopakodik a golyóveszélyes területrészből.

Mindezeknek köszönhetően a vaddisznóagyar mindig is az egyik legmegbecsültebb, legértékesebb trófea volt. Azt a disznó nem veti el évenként, azt találni nem lehet, azt csak úgy lehet megszerezni, ha túljár a vadász a vad eszén, ha kilesi, kinyomozza, kivárja, odacsalja, vagy megkeresi, és jó lövéssel elejti. És még a jó lövésen is hangsúly van, mert igen szívós, erős vad a disznó. Rendkívül energikus, s kevés az olyan, amit még a legjobb blattlövés is tűzberogyaszt.

A vaddisznó tehát igen okos, hihetetlenül intelligens, rendkívül óvatos, és elképesztően szívós.

Vaddisznóra vadászni a legszebb, a legtöbb szakismeretet és vadászfurfangot kívánó, gyönyörű kihívás. A legizgalmasabb vadászélményeket, a legmaradandóbb vadászemlékeket adja.

De nem egykönnyen!

A Bekölce fölötti Baksa nevű területrészünkön még a havazás előtt komoly túrásnyomokat találtunk. Aztán a friss hóban való cserkelés közben alaposan átvizsgáltuk e területet, s a különféle nyomok között egy egyedüli disznó hatalmas, friss lábnyomait is felfedeztük. Bár a hó annyira friss és porszerűen apró volt, hogy a lábnyomok szélén mindenütt beomlott, ám így is világosan lehetett következtetni a nem mindennapi nagyságú, gyönyörű vadra.

- Hatalmas kan! – sóhajtott fel Pista barátom. – Ez lenne ám az igazi karácsonyi ajándék! Hej, ha ezt cső elé tudnánk csalogatni, de jó lenne!

A Baksa oldalában tudtunk egy lesről. Felkapaszkodtunk oda, felmásztunk rá, és meggyőződtünk arról, hogy annak ellenére, hogy ott évek óta vadász nem járt, kiváló állapotban van. Minden lényeges dolgot végiggondoltunk, végigbeszéltünk.

Az a vadrejtő sűrű, ahol nagy valószínűséggel napközben ez a kan is fekszik, a túloldali, szilakszói vágás. Onnét érkezik esténként ebbe az oldalba, mert itt néhány öreg tölgyfa alatt zamatos makkot talál. Ez a sűrű ugyan nincs messze, ám ez az öreg disznó, szinte biztos, hogy megvárja a lővilág végét, azaz a sötétedést.

A ritka lábaserdőben kinéztük azt a részt is, ahová a szórót gondoltuk, ahová jó kilövés esne, s amihez legközelebb esett egy sűrű, meleg fenyves lenyúló sarka. Ha takarásban jön, ott ereszkedik majd be. A lestől vagy hetven méterre volt ez a tisztás. Golyóspuskához ez jó távolság. Ha ilyen marad, még a legsötétebb éjszakán is kiváló lövést lehet majd leadni. Az uralkodó szél itt északi – hacsak nincs valami helyi jellege -, így ha a fenyvesen át közeledik a vad, nem kaphat szagot.

Másnap egy-egy fél zsák kukoricával a vállunkon vágtunk neki az oldalnak. A lesig talán egyetlen kilométert kellett mindösszesen gyalogolni, de folyamatosan emelkedő terepen, s ami igazából nehézzé tette a haladást, az a nagy hó volt. Ennek ellenére egyszer álltunk csak meg pihenni, akkor is a fő ok az volt, hogy ott a tegnapi nyomunkat keresztezte a nagy disznó friss váltója. Valamikor az éjszaka folyamán járt erre. Nyomai alapján meggyőződésünk volt, hogy ugyanaz a disznó. Lábnyomai embertenyérnyiek, lépéstávolsága, akár egy szarvasé. Ilyen nem sok van a környéken.

- Lajoskám! Ritka nagydarab jószág ez! Rég láttam ehhez hasonlót! Ez egy igazi ősállat. Legalább másfél mázsára becsülöm. Vagy még több. S ami nagyon lényeges, hogy ere vált ki éjszakánként. Meglásd, egy-kettőre megtalálja a szórót. Lehet, hogy már ma éjszaka rátalál. S ha nyugodtan táplálkozik rajta, holnap újra jelentkezik. Itt kezdi az esti körútját. A mi mostani nyomunk estére már úgyis kihűl, attól már nem hiszem, hogy elugrik. Meglátod, megtalálja a szórót, s ha felveszi, holnap már van esélyünk – elmélkedett hangosan nagytapasztalatú vadászbarátom.

A szóró helyéül kiszemelt tisztáson a zsákokból kiöntöttük a szemes kukoricát, majd alaposan szanaszét szórtuk, hogy minél nagyobb helyet terítsen be, annak érdekében, hogy a disznó vagy a disznók minél több időt töltsenek el itt. Mert a vaddisznó kiváló szaglásával higgadt alaposságával az utolsó szem kukoricát is képes megkeresni, felszedni. S ha netán eközben rávirrad, de még marad ott akárcsak néhány szem is, azért este visszajön.

Amikor végeztünk és összehajtogattuk a zsákokat, Pisti megszólalt:

- Na! Megalapoztuk a jövőt. Holnap majd ránézünk, s ha felszedték, akkor már itt töltjük el az estét.

Így is lett. Másnap időben beírtam, és ahogy terveztük, első utunk a szóróhoz vezetett. A műút szélén hagytuk az autót, hisz a nagy hóban nem tudtunk vele mozogni. A műút és az erdő széle között enyhén emelkedő füves, gazos rész volt vagy százötven méter szélességben.

Amikor ezen átvágtunk és beléptünk a lábaserdőbe, azonnal észrevettük a nagydisznó éjszakai friss nyomait.

Itt járt. Szokásos útirányát most is tartotta. Ugyan felfedezte-e a szórót?

A lestől talán hatvan méterre jártunk már, amikor újabb, friss disznóváltót vettünk észre már messziről. Gyanús volt, nagyon gyanús, mert ekkora disznó igen jellegzetes nyomot vág, gázol a magas hóba. De bizony ő járt itt is. Egyértelműen. De miért itt, hisz innét a szóró még legalább száz-százhúsz méterre van.

Természetesen a kukorica felséges illata csalta ide őkelmét, ám az ilyen óvatos öreg disznó nem szalad rá hebehurgyán a szóróra, nem kapkod, vigyáz a bőrére. Megfontoltan úgy járja körbe a szórót, hogy széllel szembe kerülve, meggyőződhessen arról, hogy semmiféle veszély nem fenyegeti. Mi az első, a legnagyobb átmérőjű biztonsági körének nyomát láttuk akkor. Onnét a szórót még nem tudtuk szemügyre venni, tehát nem lehettünk biztosak abban, hogy ez a nyom már a szórónak, a szóró vonzásának, az ennivalónak szól.

A leshez érve aztán nagyot dobbant a szívem. Nemhogy nem sárgállott a kukorica a havon, de alaposan át is dolgozta, vagy dolgozták a disznók, abban a nagy körben, ahová a kukoricát tegnap sikerült szétszórnunk.

A szél – a vártnak megfelelően – fentről érkezett, onnét, ahonnét a disznót reméltük. Derült, csillagfényes éjszaka ígérkezett, s nagyon hideg. A meteorológiai előrejelzések is mínusz tíz-tizennégy Celsius fokot jósoltak. Magunkra húztunk minden tartalék pulóvert, alaposan begombolkoztunk, és elkezdődött a feszült, reménykedő várakozás.

Jó esélyeink voltak. A disznók itt jártak, és biztosan maradt még annyi kukorica, ami visszacsalja őket ma is. Zavarást nem kaptak, azaz szürkületben már akár meg is jelenhetnek, hisz nyílt területen nem kell nekik átváltani. A nappali pihenőhelyüktől végig takarásban tudnak haladni. Ebben a nagy hidegben pedig rendszerint hamarabb felkelnek, s igyekeznek minél előbb elindulni.

Ahogy hűlt a levegő, úgy roppant itt is, ott is egy-egy fagyott ág, a hótakaró tetején pedig – mint valami mesekastélyban – csillogtak-villogtak a finom hókristályok. Lassan fogyott a fény, a gyengéden simogató, enyhe szellőt meg egyre inkább arcunk bal felén éreztük.

- Nana! Nehogy elrontsa már az esténket! – jegyezte meg aggodalmas suttogással barátom, és belelehelt a levegőbe. Igen. Egyre inkább balkéz felől kaptuk a szelet. Lassan beállt az uralkodó, esti légáramlat, ami azt jelentette, hogy bal felől és szemből érkezhetett vad. Máshonnét nem.

- Még így is jó, csak mögénk ne kerüljön! – tettem hozzá.

Róka osont a szóró szélén. Megállt, alaposan körbeszimatolt, leült, lesekedett, átment a másik oldalra, ott is szaglászott vagy fél percig, majd fürge ügetéssel nekivágott az oldalnak, és eltűnt a vastag fatörzsek között.

- Ha a disznó is így érkezne, nyert ügyünk lenne – súgtam halkan.

Éles bagolyhuhogás hasított a hideg esti csendbe. Cigarettára gyújtottam, és a fellobbanó láng fényében megnéztem az órámat. Öt óra volt. És sötét este. Nyáron ilyenkor készülődünk elindulni, hogy időben ott legyünk a búza- vagy zabföld szélén.

Ágreccsenésre figyeltem fel. Mit felfigyeltem! Szinte összerándultam bele, pedig igencsak roppanásocska volt ez, de más, egészen más jellegű, más minőségű, mint ahogy a kemény fagyban reccsen az erdő. Ez egy nagy nyomás alatti, száraz ág eltörésének, elpattanásának félreismerhetetlen hangja volt. Származhatott ez persze szarvastól is, sőt akár őztől is, bár az lényegesen finomabb, szinte csak szöszmötölő zajt csap, ám ebben a hidegben s a megfeszített, erőltetett figyelésben időnként irreálisan felerősödnek bizonyos hangok.

De nem! Ez nem hallucináció! Ez nem őz. Mert most ismét roppan valami ugyanabból az irányból. Kétségtelenül nagytestű vad közeledik, Nyitott szájon át, szaporán veszem a levegőt és fülelek a hang irányába. Hosszú percekig nem hallok semmit, aztán valami surranásféle hallatszik, mintha bokor alá bújna valami. Újabb csend, majd halk, finom hóroppanás.

Jön. Disznó közeledik, már hallom is lépéseinek hangját, ahogy a fagyott tetejű, vastag hó surran, roppan nehéz, de óvatos lépései alatt.

Ereszkedik befelé az oldalban, de nem a szóró irányába, hanem egyre inkább húzódik kifelé, baloldalra. Szuszogása is hallatszik már, ahogy nagyokat szimatol a levegőbe. Lassan a lessel egy irányba ér, de még mindig nem fordul a szóró felé. Ha most még ezt megtenné, itt haladna el a les előtt.

Ölbe veszem a puskát, kibiztosítok.

Ropog a hó, majd rövid szünet, nagy szusszanás, s megint indul. Egészen biztos, hogy ez a nagy disznó. Szent Isten! Mögénk kerül! Ha azonnal nem változtat irányt, menthetetlenül szagunkat fogja. Fújok a levegőbe, s látom a leheletemet, ahogy csapódik jobbra. S a disznó még mindig ereszkedik lefelé. Már mögöttünk van. Fordítom a fejem, de nem tudom meglátni, csak hallom, szinte érzem, hogy hol van. A havas bokrok, fatörzsek eltakarják.

Ugyanúgy érkezett, mint ahogyan tegnap éjszaka jött, csak most nem akkora kerülővel. De ez még mindig túl nagy, azaz nem a les előtt vált át, hanem mögénk került. És ekkor, mint valami túlterhelt, hatalmas gőzmozdony, akkorát fúj. Döng a hegyoldal, ahogy elugrik, és sebességéről arra lehet következtetni, ahogy a még két-három méltatlankodó fújása rohamosan halkul.

- Na! Ez jól itt hagyott! Ez az öreg rafinált remete már nem kezdő a szeren. Ezt nagyon nehéz lesz meglőni. Mehetünk mi is, mert ha a közelben volt is másik konda – süldő vagy koca malacokkal -, erre a rémült fújásra ők is elriadtak innét. S mire megnyugodna a környék, akkorra mi úgyis csonttá fagynánk – foglalta össze barátom az eseményeket.

A magunkkal cipelt kukoricát ugyanolyan alapossággal szórtuk szét, mint ahogyan azt tegnap este is tettük, és ha nem is fizikai teherrel, de az élmények nyomasztó súlya alatt csoszogtunk a havas ösvényen lefelé a műút irányába.

Legalább két estét ki kell itt hagyni, mert a friss emberszagot, ezt a durva zavarást ez a nagy disznó nagyon zokon vette. Ez ide még ettől is óvatosabban fog érkezni, és az is biztos, hogy időben is rátart, azaz legalább fél, vagy egyórás késéssel érkezik majd, mint ahogy ma jött.

Két nap múlva vittünk etetőanyagot az utolsó szemig feltakarított szóróra. Süldők, malacok és koca nyomait olvastuk le, ám a magányos nagy kan nyomait nem találtuk meg.

Harmadnap felültem a lesre, és egy szép süldőt lőttem. Nagyon örültem neki, de egy pillanatra sem feledtem azt a gondolatot, hogy valahol itt bóklászik az “ősállat” is, és hogy azt valahogyan csak meg kellene környékezni, valami módon csak túl kellene járnom a csavaros, rafinált, szinte már emberi módon gondolkodó, okos eszén. Azt jól tudtam, hogy az éhség nagy úr, azaz hogy az üres gyomra előbb-utóbb ráhozza a szóróra, mert a nagy hóban nehezen jut táplálékhoz, ám azt is jól tudtam, hogy óvatossága, tapasztalata, intelligenciája, azaz a kiválóan működő, finom ösztöne ezt az általam rendkívüli módon vágyott találkozót nagyon, de nagyon kérdésessé teszi.

Lelkes Miklós

A forrás éneke

 

 

 

A bükkfák szürke törzsét

átölelte a kék,

úgy hallgatta a fényben

a forrás énekét.

Föld alól feltört szépség:

a víz ezüstje vitt

hangokat, éber álom

csillogó cseppjeit.

Árnyékot égetett el

zöldarany lángú táj.

A szürke bükkfatörzsön

sétált egy csöpp madár.

Egy kőre ült a tündér

és eljátszott velem

bújócskát éber álom:

seholsincs életem.

A mélyből feltört szépség

csengett szívembe át:

vitte a víz ezüstje

énekét, csillagát.

Alkony jött, égi bánat.

Pirosat otthagyott,

s az is szívemig csengett,

szívemig ragyogott.

A forrás énekével

mentem nagy hídon át,

hogy hazámat keressem:

egy üldözött hazát.

Dalolt az égi víz fent,

fénylett csillag-szava,

s lent is zengett a forrás

éneke, csillaga.

A kék lassan sötétült,

s egy nagy szemben a Szép

szállongó feketében

kezdett holdas mesét,

s tudtam: hűtlen hazán túl

van egy másik Haza

a szívekben, s felette

a Szépség Csillaga.

 

Csokonai

 

 

Tájak emelték szépség-angyalszárnnyal,

üres zsebed meg húzott földre le.

Menny és Pokol így rángatott: az élet.

Fény és sötét furcsa egyvelege.

Verseid lelkét mutatni akartad

másoknak is: hazában a hazát,

hát megbántottak, megaláztak, s újra

kigúnyolták Égboltod csillagát.

Konok Debrecen ott várt, vaskalapban.

Pozsonyban sértett a főúri gőg

és szűk diétán tartott a diéta.

Egyre nyelted az éhkoppos időt,

s jött, szerelemmel, városod: Komárom,

majd Csurgón lettél helyettes tanár.

Szemedbe néztek a somogyi tájak,

s látták: a lelked fáj, mennyire fáj!

S mi változott? A Vers ma is magányos,

akár a múltban, s a Költő is az.

Gőg és lenézés csupán köntöst váltott.

A szegényekből felsír a panasz.

Lillád ma is elszállna, mint Reményed.

Hány Lilla van most, aki versre vár?

Szíválmaikban józan bankbetétek

és dagadtbukszás nóta-giccskirály.

Mi látjuk csak, kóborló lantosokként,

hogy felettünk kérdően áll a Nap,

s törtet hangos, teltzsebű “oskolázott”,

erkölcsében mind “oskolátlanabb”?

A költő most is szegény és magányos,

bármily magasra küldi csillagát

és vers-szívében hiába mutatja

nagy-nagy kincsét: az igazi hazát.

 

Tusnády László

Mint szarvas…

Ragyogó téli nap volt. A fagy, a hó, a káprázó napsütésben szinte bizonyítani akarta, hogy a tél is versenyre kelhet a többi évszakkal. Az ágakon dús zúzmarabevonat fehérlett. Kristályos csend uralta a falut.

A főutcát is ünnepi hallgatás töltötte be, csak távolból szüremlett vidám gyermekzsivaj; a tél kicsiny rajongói az alvégen, a Gőgő nevű kis tó jegén csúszkáltak, korcsolyáztak.

- Bár karácsonyig tartana ez a tiszta káprázat! – kívánta Szamosi Bertalan plébános, amint a parókia épületéből áttekintett a főutcán, majd újra belemélyedt olvasmányába. Öreg, fájó szeme szinte csak tapogatta a sorokat, ez a homályos érintés lobogtatta ragyogóbbra lelkében a fényt. Ott már minden a helyén volt: nyugalom, csönd és fehérség. A szemmel való tapogatás csavarta égőbbre a benti világosságot: “Mint szarvasgím a források vizére, úgy sóvárog utánad, én Istenem, a lelkem.” Igen, ez a szép zsoltár lesz a holnapi szentbeszéd központjában. Rég nem írta le előre a beszédeit, de nem szerette ugyanazt elmondani, amit már egyszer kitárt a híveinek. Az új megközelítés, az egyre mélyülő érzés és gondolat az ő lelki építését is szolgálta, hiszen tudta jól, hogy nemsokára már nem tükör által lát, hanem lehull szeméről a léthomály, s a tükör nélküli fényben szemtől szemben nézheti a tiszta igazságot.

Mint szarvas a híves patakra – csengett-bongott lelkében a fönséges üzenet; harmatos, tiszta adventi várakozás hangja visszhangzott, zengett vissza erre, s ahogy feltekintett, az ablakon túlról figyelő szempárt vett észre.

Egy szarvas. Furcsa az öregkor. Hát előjönnek a régi zsoltároskönyv szereplői? A belső látás már a külsőt is teljesen uralja. Kedves szarvas, híves forrásra, patakra vágyakozó lelkem!

Túl eredeti volt a kép. A szempár túl éltes volt. Nem érintette a látomás határát. Létezés volt benne. Bánat nem, de valami fájó idegenség.

Az öreg pap recehártyája még akkor is őrizte a képet, mikor a jelenésnek vélt alak eltűnt. Mint belső képre, úgy tekintett utána. Maga is csodálkozott azon, amit tett, de önkéntelenül felállt székéről, kezében a nyitott könyvvel az ablakhoz ment, hogy kinézzen, és íme, a patyolatfehér havon piros vércseppek látszottak. Becsukta hát fekete kötésű könyvét, és tűnődve az ablaknál maradt.

Ötven éve tudja magát a falu szellemi vezetőjének, hívei pásztorának, de szarvas ide még sohasem jött a közeli erdőségekből. Hivatásos vadász nem volt a faluban. Valutás nyugati urak járták a rengeteget csodás trófeákért. Néhány orvvadászról is tudott mindenki, így ő is, és most, hogy a látomás ily valóságossá lett, hirtelen azt is tudta, hogy ki sebezhette meg ezt a nemes vadat.

A csendes utca hirtelen zajjal telítődött. A szarvas menekült volna ki, az erdőbe, de csak hol ebbe, hol abba a kertbe, udvarba ugrott be, és itt is, ott is támadókba ütközött. Nem híves forrásról álmodó emberekkel találta magát szembe, hanem a meglepetés tizedmásodpercei is karót, villát, lapátot ragadtattak az itteniek kezébe, mintha egy életen át mindenki arra készült volna, hogy majd ezt a vadat elejtse. Kertből kertbe ugrott szegény állat, egyik telekről át a másikra: meglepett arc, ideges mozdulat, szúrós ütés fogadta mindenütt. Világos szőrén folyt a vér, életére pályázott mindenki, bárhová lépett.

Nagy Jani épp a konyhában borotválkozott, mikor felneszelt a zajra. Félig már lehúzta az arcáról a szappanhabot, mikor kinézett, épp ekkor ívelt át a kerítésen még karcsú tartással az üldözött szarvas. A konyha előtt hasított fa volt, a rönkbe belevágva ott fénylett a balta. A szarvas alig szusszantott egyet; Jani nekiiramodott, futtában kirántotta a baltát a rönkből, és belevágta az állatba; a fejét célozta, de a hátába talált. Ott maradt a balta, a szarvas megtántorodott, de ritka szívóssággal szinte suhant át máris a kerítésen.

Elborult Jani agya, feszítette az indulat. Szarvast akart, és baltát vesztett. Fénylő szerszámát valami foglalófélének tekintette, és ész nélkül rohant a vad után. Beszappanozott fél arcáról egészen elfeledkezett. Mint valami rosszul sikerült hóember, zúdult a szomszéd udvarába. Ott Kiss Ignác döfött egy paradicsomkaróval a szarvas felé, de az már röpült át a kerítésen.

- Mit akarsz, hé, a szarvasommal? – rikoltott Jani.

- Te mit háborgatsz az én birtokomon? - röffent rá Ignác. A két legény majdnem összeakaszkodott, mikor a távolodó lárma arra figyelmeztette őket, hogy nem egymást kell most megnyúzniuk a nemes vad helyett. A szarvast a kutyák is követték. Azok is marakodtak, mint az imént a legények.

A szerencsétlen állat nem tudott kifutni a főutca ostromgyűrűjéből; a paplak és a másik vég – Janiék háza – között már ötször futott végig. Egyre sűrűbben jöttek elő az emberek. Szamosi plébános csak ámult, hogy lám, az oly gyakran kihalt utca most milyen népes. Minden ingázó, távol élő ma itthon van. Most többen nyüzsögtek az utcán, mint amennyien az éjféli misén szoktak lenni. A menyecskék félénken álltak a tornácokon. Nézték a nagy virtusú legényeket.

Legutóbb a szarvas Vargáék kertjében két játszadozó cicusra tiport, hallván a miákolást, erre zúdult a kutyanép. A vezéreb átvetette magát a kerítésen, nekitámadt a cicáknak, azok fel egy törpealmafára, a kutyák a talpukat érték. Vicsorogtak, nyüszítettek; a szarvas is vonzotta őket, erre-arra iramodtak.

Közben a hajtóvadászat rendületlen erővel folyt. Mindenki magáénak akarta a szarvast, és ez az üldözött némi szerencséjét jelentette, legalábbis ideiglenes szerencsét, mert az üldözők egymásba akaszkodtak, lökdösték egymást. Káromkodás, trágár beszéd fejezte ki az egymás elleni fortyogó indulatot, ezt egy-két rúgás, gyomorszájas is kísérte.

Furcsa az én nyájam – tűnődött a pap -, beszélhetek én ezeknek holnap a szarvasról. Azt hiszik, hogy kutyafalka-marakodásuk ihletett meg, pedig én másképp akartam szólni. Jók is ezek az emberek, jók, de rosszak is. Lélekbőrük hidraszerű. Kifordul. A jót tölti bele az angyal, hamar kifordul az; a rosszat tölti bele az ördög, az is kifordul. Háromezer szentbeszédet mondtam nekik. Hol van az most bennük? “Mint szarvasgím a forrás vizére,…” Mit érlelne bennük a holnapi beszédem? Azt a fényt mutatom, és kell mutatnom nekik mindig, melyet a jóság, az igazság és a hit táplál. De mi ez az indulat, mi ez az öldöklő erő? Ha egy égi kéz kiemelné innen a szarvast, nagy tragédia történne. Még szerencse, hogy itt van ez az állat, azt lehet ütni, a legártatlanabbat.

A nap haladt az égen, a viadal tartott, s a nagy mozgás ellenére az egész jelenet már állóképnek hatott. Közben a tej itt is, ott is felforrt, kifutott; kozmás szag terjengett innen is, onnan is. Siránkoztak a háziasszonyok: mi lesz az ebéddel?

Gács Gusztinak volt telefonja. Ő púpos volt. Csatázni nem tudott a szarvasért, hát a rendőröknek telefonált: “Falunk főutcáján egy szarvas veszélyezteti a közlekedést.”

A rendőrök megértették, hogy azonnal ki kell szállniuk, és azt is tudták, hogy nem a közlekedésről van szó, hanem az az igazság, hogy Guszti szíve fájna, ha valamelyik győztes legény magáénak mondhatná az elejtett vadat.

Jöttek hát a rendőrök fegyveresen megvédeni a veszélyeztetett közlekedést. A gyereksereg előttük érkezett meg a Gőgőről, kipirulva, vidáman, így a hajtóvadászat élvezetéből ők sem maradtak ki.

Épp a plébánia épülete előtt érte a szarvast a végzetes lövés. Az utolsó vércseppek tovább színezték a hófehér téli takarót. A szarvas szeme előtt fekete alakok robogtak ide-oda. A fátyolos, tört szemsugarat furcsa módon jól látta az öreg plébános is. Ő szinte reflexszerűen szeretett volna odamenni; szelíd mozdulattal szerette volna eltakarni a vádló tekintetet, melyből most távozik az élet. De nem mozdult. Idegenséget érzett a falu iránt. Szörnyű nagy távolságot.

Jól tette, hogy nem mozdult, mert abban a pillanatban, amikor a nemlét merevsége birtokába vette a szegény állatot, Kácsa Gusztávné a vad fejénél termett, és eszelős siratóénekbe kezdett:

- Jaj, te ékes állat! Így kellett neked elpusztulni! Te hűtlen, te beste! Nem várhattál addig, míg az uram megjön a börtönből? Jaj, annak is épp most kell oda lennie. Az elejtett volna téged. Ő hazahozott volna hozzánk. Akkor nem kellett volna fáradniuk ezeknek .. Jaj, te csúfság, hűtlen állat! Jaj, az én börtönben senyvedő uram!

Kácsánét hagyták beszélni, mert mindenki féleszűnek tartotta. Közben zajlott az élet. Gazsi bá’, a városi hentes megnyúzta a szarvast. Húsát, bőrét és szarvát a hatóság lefoglalta. A beleket a kutyáknak dobták. Volt nagy marakodás, nyüszítés, csak úgy villogtak a fehér fogak.

Teherautó érkezett. A nap hősének a földi maradványait ráhelyezték, A kátyús, csúszós, döcögős úton ünnepélyesen indult végállomása felé, a városba.

Délutánra fordultak a nap sugarai. Elült a lárma, kiabálás, miákolás és nyüszítés. A kozmás szag is felszállt az éteri magasságba. A nem létező forgalmat már semmi sem akadályozta. A fehér havon vércseppek harmata piroslott véges-végig az egész főutcán.

Hamar leszállt az est, majd a koromfekete éj. Kísértetkomor füstcsíkok törtek elő a kéményekből. Puha csönd volt mindenütt. A kutyák is elfáradtak. Az öreg pap elhomályosuló szemmel szinte tapintja a könyv szavait: Mint szarvas a híves patakra…

Fecske Csaba

Lék

 

negyvenhat múltam

vagyok a múltam

rég volt nagy nemrég

már minden emlék

a részvétlen lét

a semmin egy lék

belepottyantam

de majd kifognak

ha nem ma holnap

 

Mózes

mögötte múltja kiszáradt meder

folyót alig idéző puszta part

minden nap megpróbáltatás teher

amit magára venni nem akar

nem is él már csupán emlékezik

mint vadvíz csillantja meg tört szeme

a hajdanvolt ég csillagképeit

mi volt még egyszer megtörténhet-e

mint gyík a naptól felhevült kövön

sütkérezik agyán a gondolat

a semmibe hull fájdalom öröm

mint víz ha megbillen a poharad

a világból a léte kicsordul

a teste itt de lelke már ott túl

Se élõ se holt

 

a hóesés ketrecében várlak

mint megrémült szűkölő vadállat

könyörülj rajtam vesd elém szíved

én már éhen pusztulnék nélküled

nem csillapítod szítod a vágyat

örökös kényszer kerget utánad

hogy létezel én már nem is hiszem

mint megbotozott béka ráng szívem

néma vagyok befelé üvöltök

ti vérszomjas esztendők megöltök

csukott ajtaja vagy a világnak

veled nevet adtam a hiánynak

 

Gyüre Lajos

A háromlábú kisszék

A kisszék ott állott a gáztűzhely mellett az egyszoba-konyhás emeleti lakásban. Esténként odahúzódott az ablak alatti radiátor közelébe, hogy fázós lábait melengethesse, amiből neki eggyel több volt, mint az embereknek, viszont eggyel kevesebb, mint a rendes kisszékeknek. A rendes kisszékeknek az ülőkéjük végében éles vaskés is volt, mert az ő ülőkéje gömbölyű, és homorú volt. Így tehát azon kívül, hogy ülni lehetett rajta, semmi másra nem lehetett használni. Esetleg virágtartónak.

- Ki kell hajítani ezt a széket! Csak ártogat! – zsörtölődött Öreganyó, mert mindig megbotlott valamelyik kiálló lábában.

- Hagyd szegényt! – így Öregapó.- Tudod, hogy Gyula ült rajta, mikor suszterkodott.

Ekkor egy kicsit sírdogált Öreganyó, mert eszébe jutott, hogy Gyulát elvitte a tüdőbaj.

- Mán tán el is porladt! – sóhajtott, míg felállította a széket, s nem tudni, hogy a sóhajtás a rég meghalt Gyulának szólt-e, vagy a hajlani nem akaró derekába beálló fájó nyilallás hozta ki belőle. – Lám, a székének meg semmi baja annyi idő óta! – susogta csak úgy magának a sóhajjal együtt.

A szék csak hallgatott, nem tehetett semmit. Nem az ő hibája volt, hogy Balogh Gyula alig húszévesen tüdőbajt kapott. Inkább a csikómasina az oka, mert nem melegített. Pedig olyan hideg volt, hogy csonttá fagyott az ember keze a dikicsen. Még a csiriz sem akart megolvadni, hiába állt ott naphosszat a sütő tetején. Neki is akkor vált ilyen köszvényessé a lába, mondogatta Öreganyó. Azóta is érzi, ha jön a tél, vagy valamilyen időváltozás készülődik.

Közben mindketten arra gondoltak, hogy szegény Gyula, ha élne, még most is azon a széken ülhetne, s kalapálná azt a sok rossz lábbelit, amit a faluból összehordtak neki. De hát elment. Elvitte a tüdőbaj. Most hát csak a szék őrzi az emlékét. Azért is hozták magukkal, mikor eladták a házat, meg a telket.

- Istenem, Istenem! Mennyi minden elfért azon a portán! A csűr, az ól, a magtár, a nyárikonyha, a gémeskút! Nem kellett még a vízért is fizetni, mint itt a városban!

A kisebbik fiú! Az nem hagyott nekik békét.

- Csak kőtözzenek ide, édesanyám! Majd megláti, milyen jó lesz magoknak! Bekőtöznek a blokkba! Van itt minden! Csak leszaladnak az utcára, ott a bót, vesznek kenyeret, lisztet, vajat, mindent, ami kell. A lakásban jó meleg van, megcsavari a csapot, folyik a hideg-meleg víz, szóval jobb lesz magoknak.

Csak azt nem mondta, hogy a menyecskével nem tudnak kijönni. Meg hogy a háromszoba-konyhás lakásba ők már nem férnek be.

- Mer ugyi, nekik kell egy külön hálószoba, a fiú, az onoka sem alhat együtt a kisebb leánkával, mer mán az is tizennyóc éves, a leánka meg tizenhat. Nappali szoba is kell, hol fogadja a barátnéit? A konyha meg olyan kicsi, hogy ha ketten bemennek, akkor háromnak ki kell jönni, hogy elférjenek benne. Hát akkor külön lakás kell. Jó, de azt meg is kell venni!

Akkor rukkolt ki a fia, hogy hát ők úgy gondolnák, hogy el kéne adni a házat, meg a belhelyet. Jutna városi lakásra, meg vennének egy ótót is, ha mán úgy adódik –mondja. – Mer hát minek álljon a pénz a bankban?

Nem kellett már szólni se, tudták egymás gondolatát is. A veszekedést is ott kezdték, ahol tegnap abbahagyták.

- Mondtam én eleget! Nem kellett eladni a házat! De hát hiába vót minden! Csak jöjjünk, csak jöjjünk! Itt lesznek az onokák, ha mán a menyeddel nem tudsz kijönni! Hát itt vannak? Ide se üti az orrát egyik se! Az is igaz, hogy még beszélni se tudsz velük, mert nem érted a szavukat! Most itt van, fizesd ki a lakást, ha tudod! Telik a nyugdíjadbul! Mer ugyi a pénz az elment! Itt ültek mindig, míg vót minek a nyakára hágni! Bezzeg most? Nincs időnk, jaj, annyi a munka, tudja, mama, üzletet nyitottunk azon a kis pénzecskén, amit adtak. Éjjel-nappal ott van az ember, de minek is mondom, maguk ezt úgysem értik! Az a sok írnivaló, a könyvelés, az utánajárás! Ha maguk azt tudnák! Jó vót maguknak! Dógoztak a fődön, oszt még a fejüket sem kellett törni. Igaz is! Elmehetne Öregapó a járásra elintézni, hogy aggyák vissza a fődet… Nem, nem megyünk mink oda vissza, de hát ki tuggya, hogy alakul a helyzet? … Kiaggyuk bérbe. Vagy eladjuk. Csak maga menjen és intézze el! Kitelik a napjábul!

- Hogy a rosseb essen beléd! – mindig megbotlik az ember benne. Vidd, tedd fel a padlásra! Oda való ez úgyis!… Jajj, urambocsá’… Hát hol van itt a padlás? Mán azt se tudom, mit beszélek!… Hajítsd ki az uccára! Majd felveszi valaki!… Gyön Majaros sógor, ű felveszi!… Az is! Nincs a képén bűr! Beállt szemetes kukákat böngészni!… A híres nagygazda!… Osztán hogy idejött a városba, a jánnya még egy pohárka pájinkára se ad neki!

- Leugrok a bótba! – szólt az öregasszony. Kendőt kötött a fejére – anélkül ki nem ment volna még a folyosóra sem, s azzal elindult, hogy friss kenyeret hozzon az üzletből, mert az öregember már hiányos fogaival nehezen tudta elrágni a másnapos kenyeret.

Az öregember egyedül maradt vissza-visszatérő gondolataival. A herélt Pityuval, meg a minden évben csikózó Sárival… Eszébe jutott a szerszám!… Lassan, óvatosan kihúzta az előszoba-szekrényből a sok kacat közül a lószerszámos zsákot, amibe a hámot tették a költözéskor? – Ki tuggya? Hátha el lehet adni az ócskásnak! – gondolták. Most itt ártogat, kiverte a penész. Annak idején olajjal kenegette, hogy ne törje fel a ló szügyét.

- Jó lesz még valamire! – gyömöszölte a zsákba a fia nagy bosszúságára, nehogy az olajos, izzadságtól bűzlő szerszám összekenjen valamit.

- Úgyse lesz magának mán lova!… Ótón fog járni! – mondta kissé nevetve, de a szája sarkában ott bujkált a lenéző mosoly, a városba szakadt falusi ember gőgös rátartisága.

Azért az öregember mégiscsak feltette a teherautóra a többi lim-lom közé. Most pedig a megkeményedett istrángtáskából alig bírja kihúzni a fonott istrángot, amit még valamikor a kaposi Piroska néni szatócsüzletében vásárolt.

- Ő is elment Ósvicba, vagy hova – dünnyögött magában. Nagysokára hurkot vetett rá göcsörtös, bütykös ujjaival. Aztán felállt a háromlábú kisszékre, vigyázva, nehogy időnap előtt eldőljön vele. Emeli a kezében lévő istrángot, hogy átvesse a mestergerendán, de félúton megakad a mozdulat. A mestergerenda nem volt a “helyén”!!!

Mikor eldőlt vele a háromlábú kisszék, a radiátor bordáihoz csapódó feje már nem érezte az éles, nyilalló fájdalmat.

 

Murawski Magdolna

A céda és a balga

 

A céda és a balga

korunk trónjára ültek.

Nézőik tarkabarka

vásári léha népek.

Amíg tisztük sorolják,

himbál és ráz a bárka.

Dogmáik szónokolják,

bár rég eldőlt a játszma.

Már gyűlnek egyre felhők

az égi tisztaságban.

A tisztüket felejtők

elhullnak céda vágyban.

Nyomukban égi szépség

és annyi tiszta fény lép.

 

 

 

Áldott…

 

 

Áldott a szív mely kopár partokon

hajló fűzfákat álmodott

áldott a kéz mely ráfelelvén utóbb

ásót vödröt fogott

Áldott a nap mely sugaraival

ápolt simogatott

áldott a víz mely hűs habjaival

enyhületet adott.

Áldott a szent örök erő

mely bennünk élt hatott

s az ember életén

hajló fáknak nyomán

most költészet ragyog…

John Keats

Kék! Te nagy égnek élõ eleme…

 

 

Kék! te nagy égnek élő eleme

s Cynthiának, - s tágas Nap-palota,

Sátor, hol Hesperus s kísérete,

Arany s szürke felhők bizalmasa.

Kék! Szülő élet-víz, Ős-Óceán

S vazallus-folyói, miljom meder,

dühöng, habzik, sosem csitul talán

hacsak nem teremtés-kékségre lel.

Kék! kuzinod a zöld erdei lomb,

zöld hitvese vagy minden szép virágban:

jácintban-nefelejcsben – s bizalom-

úrnőben: ibolyában. – Míly erő van

tebenned, tűnő árny, te életes

S Női Szemben vagy – élő, végzetes!

 

Erdődi Gábor fordítása

Kaló Béla

Borvörös

(bornak dicsérete)

“Végül is ketten maradnak Isten és a bor” – írta Hamvas Béla A bor filozófiája című könyv esszéje elé, s ebben az írásban nem tesz mást, csak egy magyar s így európai (s elsősorban a Mediterráneumhoz kapcsolódó latinos ) ősi kultúrát tesz a helyére.

A dionüszoszi mediterrán mámor után ugyanis nemcsak a gasztronómia világába tartozó élvezet, de például a világirodalom egy óriás-könyvtárnyi szakliteratúra is az Upanisádoktól Rabelais-n át Powys-ig, vagy akár a magyaroknál maradva Balassitól Petőfin át Adyig, majd napjainkig. Bor és vér, élet és elmúlás, élet és halhatatlanság. Noé alakja, Krisztus vére, Dionüszosz-Bacchus, a magyar népköltészetben pedig a legény jelképe. Az alapjául szolgáló szőlő például már a sumér írásban az élet szót szőlőlevél alakú jellel ábrázolta. A paradicsomi fa is szőlőtőke lehetett. A kultúranyag óriási. A franciák azon vitatkoznak, hogy mondjuk a bordeaux-i vagy a Beaujolais-típus való-e egy adott fogáshoz, ha már vörösborról van szó (mert azért az a kedvenc, ha Magyarországon éppen a fehérszőlő-fajták dívnak), az olaszok a Chiantikat, mint generális pecsenyeborokat fogyasztják étkezéshez, míg például a spanyolok, portugálok malagával, xerxes-szel, madeirával fűszerezik étkeiket, s igenis a honi étkezési szabályoknak is megvolt valaha az étel-ital harmóniájának aranyszabálya. (Aztán divatba jött a kannás bor, amely kevéssé szolgálja a hazai borkultúrát.)

A katolikus borivó (általában), a protestáns sörivó (ugyancsak általában), noha a magyar református mindig is borissza volt. Az italáldozat a régi időkben a földre vagy a tűzbe cseppentett-fröccsentett bor.

A bor hieratikus maszk – így Hamvas. Vagyis spirituális, transzcendens is. Aurája is van, nemcsak bukéja. Vannak tragikus, nehéz borok és vannak könnyed, vígjátéki nedűk.

A bor gyógyszer, gyomor vidítója, erek tágítója. De kultikus jellegén túl: íze, a hozzá kapcsolódó hangulati elemek (“a méhes augusztusi délutánjainak félig éber, félig álmodó meditációja a diófa alatt”) miatt is csillogó, tiszta derű. Az absztinens nem érezheti át a borivás dimenzióit. (Egyáltalán az absztinens valami miatt absztinens, beteg, rejtett alkoholista, vallási megszállott vagy csak úgy aszkéta, mint ahogyan a kóró száraz.) S nem érezheti a borkultúra lényegét az alkoholista sem. Az ínyenc, a szó nemes értelmében vett borlovag tudja legjobban, hogy a bornak szertartása van, metafizikája, s igenis filozófiája. A gourmand számára a tavak és a tengerek is borból vannak.

A borkultúrával rendelkező nép a borivást nem dicsőíti, mert az számára természetes. A bor a világ civilizációtörténetének szerves része.

Megint Hamvas: “A bor spirituális olajtartalmú ital. Minden borban kisangyal lakik, aki, ha az ember a bort megissza, nem hal meg, hanem az emberben lakó megszámlálhatatlanul sok kis tündér és angyal közé kerül.”

Nem a mákonyról, nem a hamis illúziókról, a bódító irrealitásról van szó, hanem a dionüszoszi kultúra örökségéről, “a múzsai népek” alapnedvéről.

A bor az élet szépségének, teljességének része. A mohamedánok ezt így sohasem érezhetik át. Az ő esszenciáik sokkal rafináltabbak és veszélyesebbek. Már gyermekkoromban, mikor még nem ittam egyáltalán bort, a Torino Calcio olasz labdarúgócsapat volt a kedvencem, csupán azért, mert a mezük borvörös. Aurája, zamata van ennek a szónak. Tűz, melegség, szeretet, vér, de a világi hatalom jelképe, s a pokol tüze is.

Szerelem és élet. De benne a vörös gyász is, gondoljunk Erdélyre vagy a palócföldre.

A magyar bornép, a Hamvas-i definíció szerint, akiket jó- vagy balsorsuk megvéd az absztrakciótól, s akik nem vették fejükbe, hogy a többi népet – ha kell, puskatussal is – megváltsák.

A bor: nyirok és vér szimbóluma, az élet esszenciája.

 

 

Cseh Károly

Kék-fehér

Visszaútirajz Zs-nek

Nyári délután fehér gólya vitorlázik

valahonnan a mezők fölé, vakít a szárnya,

és vakít körülötte a kék is, ahogyan ring

fényesen, mint hirtelen felszakadt sóhaj,

világlik páros szárnya a magasban -

most lebben el egy szerelem lelke.

 

Fényes hullámzás

Sarlós Boldogasszony napi

képeslap G.L.-nek

Felcsap a mézes szél hulláma újra.

aratás illatát, harang szavát hozva.

s megvillan a Hernád, mint suhintó kasza.

 

Gyönyörû

Képeslap Zs-nek,

hegyek kékjéből

Megtorpanásod is oly gyönyörű,

mint mikor medrében csordogáló

patak fénylik föl hirtelen,

fátylas vízeséssé emelkedve

a kiálló sziklakövön.

 

Simek Valéria

Ígéret a szülõföld

 

A kertek foszlott hópaplanai

csobognak a várakozási csöndbe.

Áldott szülőföld, kifogyunk belőled.

Lelkemben nevelt bizakodást

Te suttogtad széjjel. Nekem adtad

magad dombjaiddal. Bokoröböl

fészked nevelgetett, vezetett.

Hallottad fohászom.

Érparton, dűlőkön nyáresti

nyugtalanságod égetett.

Átsütsz a múlton, belém égettél

valamit. Őseim görnyedt

alakját elnyelte az idő.

Földed barázdás, esővájt

arcán néhány lépés. Árnyak

mozdulnak, felkurjantok az ég felé.

Küzdelmet vív naponta bennem a

reménytelenséggel a remény.

A falum az erdők lábához lapul,

védelmet és vigasztalást

keres, mint én őbenne.

 

Felelet nélkül

Felelet nélkül maradt

kérdések bolyonganak benned

bűnös bizonytalanságban.

Összerakódnak az ártatlan

mozaikok, széttipornak

Téged.

Az öröm jutalompohara

eltörött.

Távolbavesző ponttá

zsugorodsz a nagy hazugságok

idején.

Bénító szélcsend,

szálfatermetűvé nő

a mardosó sejtelem.

Szokolay Károly

Szómágia

 

Minden szóra szó vár,

nyitott szótárban ülnek,

egymásnak integetnek,

szó szónak szól: szeretlek.

Táncoljunk karba fűzve,

magunkra gondoljunk csak,

soha ne az emberre:

gonoszat szól a szíve!

 

 

Odafentről

 

Röpköd a lélek, mindig szálldos ő valamerre,

mozgékony kutató, vágyik a társaira.

Szállj fel hát magasabbra, hagyd a lenti világot,

meglásd, jobb magasan – fentről többfele látsz.

Hangod másként szól majd ott az égi körökben,

elváltozgatnak teltebb dallamai.

Onnan jobban hall, ki figyel rád, új zene zeng ott;

más összhangzat szól ott fenn: Bach-szerű az.

Próbálj, próbálj feljebb szállni, küzdj csak erősen,

fél földet telezeng onnan szent muzsikád.

Századokat elhagysz, az idő száll – ám sose félj ott,

bár oly rémisztő – érzed? Jég a magány.

Itt lenn mostanság a divat a rágalom immár,

minden ok nélkül lökdös – a sárba tipor.

Nem ment meg, csak fent a magasság, szállj oda fel hát,

mert lent eltűnik hitvány földi korunk.

H. Barbócz Ildikó

Két táska

 

 

ha két táskában

elfér mindened

vagyonod és emléked

értelmetlen halmozni

tovább a kacatot

sejtjeidbe gyűjtsed

a hű emberi kapcsolatot

füledben hordozd

a madarak dalát

szemedben a fényt

hajadban az eső illatát

s megfürödve

szegény gazdagon

ha minden más

el is veszett

e két táska

kísérje életed

 

Fiatal tehetségek bemutatkozása

Sterbinszky Ernő

Emlék

A csend rohan végig – otromba lábain

járva – minden nap a temető bús útján,

megcsókolja az élőhalottat, akin

a nem kímélő idő lépett túl buján.

Kedves! Az elmúlás itt felejtett téged…

Néha álom virággal indulok hozzád,

ilyenkor újra és újra veled égek,

s a városba viszlek, mint létem csillagát.

Csak egy kő mellett üldögélek, amelybe

nevedet a halál csontjaival vésték,

és hold-könnybe borulva a harmat fénye

elém tárja a beteges remény képét.

Koszorúk tükre mindez, melyért fejeden

dicsérték két kezem vérbefúlt munkáját,

koszorúké, melyek porba hulltak csendben,

s azt várják, hogy mindnyájunkat megtalálják.

Sírni kell, hogy fáj, mint toroknak a metszés…

A szív sem sikolt, csak temetőkben rohan,

vérrel csókolja homlokán a holtat, és

vár, amíg feléled, csak rá vár titokban.

 

Amitõl…

amitől félünk,

ami talán soha nem jön el,

ami nélkül fáj,

ami nélkül nem lehet semmi;

az, ami étünk

lobog és gonoszságot földel,

ami ezer száj,

és annak ezer csókját szedi;

valahol van egy,

ami sehol nem nő egyedül,

mozog, de nem megy,

és talán soha el nem gyengül.

Élet és tudomány

Büszkeségeink

Sok szeretettel gratulálunk!

A Németh László-i “tejtestvérek” témakör kutatása a horvát irodalom vonatkozásában legteljesebben LŐKÖS István munkásságában teljesedik ki. Milan Ratković és Ivo Frangeš volt a mentora a debreceni és a miskolci egyetem összehasonlító irodalomtudományi tanszéke alapítójának. Szellemi hidat épített Eger és Zágráb között, főképpen az őt barátságába fogadó Miroslav Krleža révén. Könyvei: Hidak jegyében (1974), Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok (1982). A horvát irodalom története (1996) című szintéziséért 1997-ben Lőkös Istvánnak ítélték oda elsőként a horvát kormány és a Horvát Írószövetség által a külföldi croatisták számára alapított “Davidias-díj”-at. Azóta megjelent könyvei: Zrínyi eposzának horvát epikai előzményei. Universitas Csokonai Kiadó. Debrecen, 1997. Déli-szláv magyar szellemi kapcsolatok. Felsőmagyarország Kiadó. Miskolc, 1997. A Kaptoltól a Ludovikáig. Horvát nemzettudat és magyarságélmény Miroslav Krleža életművében. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1997. Megjelent horvát nyelvű könyve: Hrvatsko-mađarske književne veze. Rasprave i članci. Matica Hrvatska. Zagreb, 1998. (Magyar-horvát irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok és cikkek). Lektorálta: Dunja Falisevac és Kresimir Nemec. Az a tény, hogy magyar irodalomtudós könyvével indult útjára a Stjepan Damjanović által szerkesztett Külföldi croatisták könyvtára című horvát nyelvű könyvsorozat a Lőkös István iránti elismerésen túl a magyarság irányában tett horvát gesztus is. 2000. június 16-án Zágrábban Lőkös István átvette a Horvát Tudományos Akadémia levelező tagságát tanúsító oklevelet. A horvát irodalmi élet igen elismerően fogadta Lőkös István Marulić-fordítását, a bibliai Judit és Holofernész történetének horvátról magyarított változatát, melyet antentikus és kiemelkedő jelentőségű fordításnak tekintenek. Az Új Hevesi Napló részleteket közölt a mű magyar változatából, melyet komoly szakmai sikerként értékel a horvát közvélemény. Az Egerben élő Lőkös Istvánt szerény emberként ismerjük. Hazai elismertsége hasonlóképpen szerény. Jó lenne, ha nagyjainkat nemcsak akkor vennénk észre és értékelnénk, amikor már Nobel-díjat kaptak... Az Új Hevesi Napló köszönti, akadémiai tagsága alkalmából szerkesztőségi tagját.

 

Losonci Miklós

Örök barátunk – Szabó Lõrinc

A világirodalom költőit nevezte meg maradandó értékű műfordítás-gyűjteményében “Örök barátaink”-nak, ma már ő is, Szabó Lőrinc: Örök barátunk. Abban egyedi érték költészete, egyedi, maradandó kincs, hogy ősi remegések barbár ereje és intellektusának korszerű egyetemessége élteti. Erős érzékiség és átható gondolkodás. Meghökkentő és markáns, abban főként, hogy a hétköznapok varázsa, a köznapok általános nyelvhasználata emelkedik poézissé. Az ősemberi vadság csatlakozik a mai ember érzékenységéhez, így vált líránk tejútrendszerének új csillagává Szabó Lőrinc. Vonzó, hogy száműzött minden féltékenységet, merész és árnyaltan egyszerű – összegyűjti és finomítja a század világérzését, a szabadság nagy eszméjét a szerelemre is kiterjeszti, mely életének nagy ajándéka és fájdalma, kincsosztó és kínosztó energia. Szellemisége erőteljesen lényegretörő, századunk emberének új filozófiáját tárja föl maradéktalan nyíltsággal, bátor természetességgel, köntörfalazás nélkül. Kérlelhetetlenül idézi létünk ördögi természetét is, nemcsak a jóság oly sérülékeny állapotát. Nagy gazdagságot halmozott föl költészete, ezzel gyarapít mindannyiunkat nemcsak gyönyörködtetéssel, hanem oly sokszor fájdalmakat is okozó fölismerésekkel. Ördögi-isteni az ember – épít, rombol, ez az összetartozó kettősség Szabó Lőrinc kincstermő-sebosztó költői gyakorlata, mely mindig önvallomás. Bennünk finomodik a durvaság is, e lírai ösvény módosítására is kérleli igazság-esztétikum.

Minden tanulságot számba vesz, a gályarabok iszonyú lelki rázkódásait. Mást is: Goethe Fényt sürgető lelki-szellemi világosságát. Köznapisága az ünnep, az egyszerű tények jelentik ámulatát, mindenekelőtt 1925-ből a “Kenyér”, mely durva közegben is rálel a csodára:

“Aztán egyszerre magamat

láttam, e roppant áradat

gyilkosát, Isten gyilkosát,

aki kaszával belevág

az örök csodába, töri, üti

a szent anyagot, megsüti

s eszi Istent, aki test, aki vér-

s letettelek, darab kenyér,

s fölvettelek, elnéztelek,

magamban éreztem az életedet, -

aztán lassan úgy ettelek tovább,

mint a hívő az úrvacsorát.”

Dehogy érzéketlen Szabó Lőrinc, tele áhítattal és megrendüléssel,- amikor fölismeri és fölismerteti az élet szertartást – itt történetesen a kenyérben. Úgy véli, költészetével igazolja is Szabó Lőrinc, hogy a nő életünk nagy ajándéka, az asszonyok “Isten darabkái”. Ars poeticája, hogy versei természettudományosan is igazak legyenek – közelítsék, birtokolják az igazságot, amennyire lehet, az ő lírája a tárgyilagosság magaslata is, ezt tömöríti a szubjektív élményhez. Rejtett, rejtőző az ő rendkívül mély együttérzése emberhez, állathoz, növényhez, magához a föl nem ismert anyag alázatához, mely szolgálja az univerzális életet, elsőként az embert. Ebből adódik, hogy az állatseregletben nem a klasszikussá vált lóhoz csatlakozik képzelete, hanem vakondokhoz, mindenféle férgekhez, a lenézett és észre sem vett légyhez, bagolyhoz, csirkékhez, lepkékhez, rigókhoz és mindenekfölött a tücskökhöz. A nagyobb testű állatok közül olykor farkast, medvét, orrszarvút említ, viperát is, melyet undor helyett tisztelve említ, mint “Lelle Mária” egyetlen igaz barátját. Hajlamos, hogy a legkisebbekhez társuljon szívének rejtett vonzalmával.

Bölcselete és etikája, hogy mindenkit és mindeneket föl akar és föl is tud emelni lírájában, magát az általános anyagot, a kenyeret, növényeket, a forsythiát és az együgyű lényeket, Lelle Máriát és a legszentebbet, fiát, Lócit is, mely, aki többé már nem vágy, nem óhajtás, hanem művészet:

“Felugrottam: Te kölyök! – Aztán:

No, ne félj, - mondtam csendesen.

S magasra emeltem szegénykét,

hogy nagy, hogy óriás legyen.”

Aki önzőnek és kegyetlennek látszott, mennyire nagylelkű és magasztosan emberi – más és több, mint aminek hitték kortársai.

Létünk ketrec, szabadulni szeretnénk a Mindenség egyetemes szabadságába, erről a küzdelemről ír Camus a “Közöny”-ben, ezt a súlyos ketrecet mintázta Villt Tibor, - s előttük 1930-ban már e nehéz gondunkról nyilatkozik Szabó Lőrinc is:

“Óh, túlkicsiny ketrec a test

és mire elég volna, ezt

az egy kicsit is elveszik.”

Költészetté fakasztott szépségei nem könnyedek, a gondolat terhei olykor vigasztalanok. Mereng a kutyaléten is, bennük ragadja meg az ellentéten alapuló világegyenleget:

“csaló visszhangok közt ugattunk

egymásra, mi meg a világ,

mint odaki azok a szörnyetegek,

azok a derék, jó kutyák.”

Szinte hányaveti e stílus, de az “odaki” kifejezés nagyon is tudatos. Sokáig rejtély volt számomra, hogy a Babits – Tóth Árpád – Szabó Lőrinc Baudelaire-fordítás közül miért a legjobbak Szabó Lőrinc átköltései, s azok között is a “Dög” – a francia és a magyar költő közös mesterműve. A rejtély megoldása az 1937-ben írt “Egy döglött légyhez” címzett verse szolidaritásának nagylelkűségével: “Amíg éltél, semmi se voltál” – írja, “szárnyas kis piszok”-nak láttatja, a “zümmögő perc” testesülésének, megrendítő végkövetkeztetése:

“Kis múmia, parányi féreg,

nagy jel lettél te, nagy bizonyíték:

úgy takarítanak el, ahogy én most

elfúvom tested szemetét.”

Félelmetes e riadalom – vajon a mi életünk több nyomot hagy a születő Mindenség pusztulásában?!

Figyeli a jaguár szemeit, a farkast és a “Békák”-at, “akikről” Kosztolányi csak annyit jegyzett meg:

“A rút varangyot véresen megöltük.”

Szabó Lőrinc e rútságot ha nem is ítéli gyönyörűnek – pedig az -, a béka és az ember sorsát azonosan kevés reménységgel telítettnek tartja:

“útunkban volt, és ha ráléptünk,

pukkant a béka s ott maradt.

(Itt nincs segítség, öregem!) (Nincs.)

S mentünk a békaszőnyegen,

mint a vak sors, amely mirajtunk

gázol és egész népeken.”

1940-ben születtek e sorok, ekkor kezdődött zsidók, tatárok, örmények, magyarok, a világ sok népének kálváriája.

Költőként nem elégszik meg a biblikus történések megoldásaival, azok továbbgondolkodásra érzi kötelezettnek magát. “A tékozló fiú” históriáját Dürer úgy ábrázolta, hogy disznók között pillantjuk meg a bűnöst, Rembrandt a megbocsátás hősiességét tárja föl, Meunier márványszobra az apai önvádat láttatja. Ilyen ösvényeken lép tovább Szabó Lőrinc és “Egy darab időnek” tartja magát és természetesen tékozló fiúnak is – a kényszerek rabjának, aki immár még inkább önmagára vonatkoztatva már nemcsak a földi apát, mint Meunier, hanem az istenséget is vádolja:

“tékozló fiú vagyok, mégis az fáj.

ő fáj, aki a kincset bízta rám,

tékozló fiú, - úgy érzem, hogy engem

tékozol el az Isten, az apám.”

Ez “A tékozló fiú csalódása”- a társtalanság, melyet nem tud föloldani, így

“Lassan s rémülten, mint még sohasem,

elfordultam apámtól, nesztelen,

s ott hagytam a trónusán –Száz arany

termen át némán vonszoltam magam

s mentem, le, száz gyémántfelhő-szobán

keresztül, - jaj, nem álom volt csupán! –

s megfagyott szívvel, aggyal és örökre

társtalanul tértem vissza a földre.”

Hívő szeretne lenni, de hitetlen marad töprengései közepette, - de minden rontó-teremtő váddal a szívében a költészet magaslatán.

Szabó Lőrinc világszemléletének összegzője a “Különbéke”. Szerencsésnek tartja magát, hogy nem egyszerre tudta meg,

“hogy az élet

milyen mocsok”.

Mivel nem egyszerre ismerte föl az élet összes szakadékát, ezért nem pusztította el önmagát; megmenekült. Mindazonáltal hozzáfűzi, hogy a hatalom baleknak rongálja a milliókat. Minden Hatalom – már mi kérdezzük-e fojtó izgalommal, minden hatalom? Éltet minket a remény, hogy jó energiákat sugall a harmadik évezred tiszta eszméken nyugvó világhatalma, - az emberség és az értelem. Csak reménykedhetünk, s tennünk is kötelező, érte munkálkodni – ez lehet a jövő immár nem Szabó Lőrinc, hanem mindannyiunk “Különbéké”-je. Íme a költő nyomjele:

“látom, milyen rútul becsapják

a baleket,

s hogy a balek azért balek, mert

mást nem tehet.”

Mi az eszmény, melyért költészet és élet győztes küzdelmet vívhat a holnapokban? Az, hogy ne legyen balek, ne engedje senki magát balekké silányítani, s a pénz, a kormányzat embereket növeljen, erősítsen mindannyiunkból. Föladatnál is több, ez a hivatása.

Íme Szabó Lőrinc konklúziója:

“s a leprások közt fütyörészek

és nevetek

s egyre jobban kezdem szeretni

a gyerekeket.”

Az 1933-ban írt sorokat hogyan hangolhatjuk át 2000-ben? Fütyörésszünk, de ne a leprások között, ne engedjünk senkit sem leprássá silányítani, mosolyogjunk és nevessünk, és acélos eszmékkel, tiszta lelkülettel szeressük jövőnket izmos buzgalommal, a “gyerekeket”. Szabó Lőrinc nem üres esztétikumot alkot, a szépséget az igazság szolgálatában működteti, képzelete és gondolkodása ebben a jótékony áramlásban kutatja távlatait.

Szabó Lőrinc keménysége is szembetűnő, ahogy figyeli és verssé fokozza a Duna-parton őgyelgő munkanélkülieket, s amikor az orrszarvúról ír 1938-ban, akkor Ionesco előzeteseként e hatalmas vadállat méltóságteljes magányát elemzi, nem az emberben fészkelő veszedelmet.

“Élj egyedül, mint

az orrszarvú a magány erdejében.”

Élhetünk egyedül – napjainkban immár ez is lehetetlen, hiszen minden hely foglalt, legföljebb villámgyorsan fölöslegessé válhatunk, mint Lermontov Pecsorinja, s akkor végérvényesen elvesztünk. Mindezt a mozdonyritmus kalapácsoló keménységével idézi, ez az ő apaemléke.

Életének egyetlen kérdőjele erkölcs és szépség zavara, a műért, az üde és friss, új élményekért kapitulált az ő etikája, súlyosan megsebesült. Mindez nem rideg Ítélet, valós tény csupán. Annál inkább sem, mert ő századunk magyar Orpheusza, akinek keze ügyében minden költészetté válik, még a bűn is. Adyt kölcsönözve, ez a “Mentő glória” Szabó Lőrinc életében is.

Nagy motívuma, mellyel megszerezte igazi, majdan világirodalmi rangját, a “Tücsökzene” lírai ciklusa. A tücsök hengeres testű, gömbölyded fejű, fekete rovar, hangzó éjparázs. Májustól zeng az egész világon. Ez a tücsökzene mámorította meg Anakreóntól mindmáig a költők egész sorát, kiváltképp Szabó Lőrincet, aki 1945-től szinte haláláig, 1957-ig írta, gyarapította költői naplóját. Hallotta tündérmuzsikájukat a Pasaréten, de Raguzában, Mosztárban, mindenütt, ahol megfordult, e parányi dalosokban szólalt meg számára a létezés. Ez lett az ő szakadatlan közlése, e zsongító zene föltárta életének “másod végtelenségét”, mely időtlen magaslattá finomodott. A hétköznapok ünneppé színesedtek, bárányfű, nefelejcs, Daróci Erzsi, mozdony, napfény és vihar, befagyott Ipoly, Etelka néni, Debrecen, a miskolci deszkatemplom, Nagy Anti, a tiszabecsi tiszteletes, halálfejes lepke, kolibri, Katóék háza, a Centrál kávéház, Adria, bodzafa, Balassagyarmat, légiriadó, rémület, Temirkul Umetoli, - élet, megrendülés, áhítat, történelem, ezer apró csodában a teljesség. A teljes látóhatár költői birtoklásában bölcseleti fölismerések is rejtőznek, amikor “Kandalló előtt” ül:

“Szeretem a kandalló parazsát,

a leégett fa nyugodt aranyát,

a bíbor máglyát, a sok, szögletes,

izzó fény-kristályt s a még láng-eres

imbolygást rajtuk. …

… Az arany zúzmara

borzong itt-ott, hűl és zsugorodik,

a máglyára csipke hamuhodik,

de tüze még nagy, mint egy alkonyat,

s valamit súg. Mit? Attól függ, ki vagy.”

Felejthetetlenül elementáris lobogás biztosítja számunkra az alkotó feszültséget és a békéltető nyugalmat – mélységet és magasságot. Az is maradandó élményünkké és tapasztalatunkká válik, amikor “Hangverseny után” elmélkedik a hirtelen belső gyarapodásról, mely váratlanul válik maradandóvá az érték sokszorozódásában, hiszen a zene szívünk “liget csalogányát” “egy egész égbolt csalogány”-nyá növeli.

Hegylánc-csúcsok emelkednek költészetében. Az egyik legmagasabb orom “A huszonhatodik év” remeklése, mely a költő legnagyobb fájdalmából emelkedik lelkületünk mámorító örömévé a szépség simogató varázsában:

“Ha véletlen itt jártok valaha,

szellőfriss lányok, sugárszemű nők,

s megálltok egy percre e sír előtt,

nem tudom, lesz-e még dísze, s hogy a

fejfánál áll-e két rózsafa:

virágok, lepkék és kis zümmögők

társaságára kellett bíznom őt,

a kedvest: ez a végső otthona.

Ki volt? Mindegy már. Gondoljatok arra,

aki legforróbb örömötök adja,

s akkor megrezzen ajkatokban ajka.

Érte szerettem az életemet.

Olyan volt, mint a legszebb köztetek.

De nincs segítség. S nem lesz! Menjetek.”

Nem mondhatok sem többet, sem kevesebbet az igazságnál – költészetünk e sugárzó kincse: Világirodalom.

Domokos Sándor

Erkölcsi értékeink összehasonlítása a modern fizika ismereteivel

A könyv, mely ezen elmélkedésem kiindulópontja, Stephen Hawking legújabb könyve, címe: “Az idő rövid története” (The brief History of Time). Amióta Kanadában élek és a kommunizmus által leszűkített ismeretköröm kitárulhatott, ismereteink korszerű határai felé, habzsolni kezdtem a filozófia, fizika, metafizika eddig előttem eltitkolt területét. Egy egész kis könyvtárat szedtem össze az ilyen könyvekből, melyet felsorolni itt lehetetlen. Stephen Hawkingnak, ennek a nyomorék testű, de briliáns értelmű professzornak munkáit már régen ismerem és olvastam. Nincs meg a felkészültségem a levezetések matematikai követésére, de az alapfogalmakat ismerem. Ismerem úgy a specifikus, mint az általános relativitáselmélet elvét és az ebből származó Big-bang (ősrobbanás) teóriát. Tudom, mit ért a fizika a szingularitás állapota alatt. Ismerem Werner Heisenbergnek a “meghatározhatatlansági elméletét”, mely a klasszikus fizikát döntötte meg. Hallottam a Gödel-féle “teorémáról”, mely a matematikai megoldások abszolút értékét kérdőjelezte meg. Ismerem a fizikában eddig felismert négy alap-erőnek (gravitáció, elektromágnesesség, gyenge és erős nukleáris erők) a működési elveit, melyeket eddig még a teoretikus fizikusok sem tudtak egységbe foglalni. Ezen fogalmaknak a megértéséhez nem matematikai tudás, hanem intuitív képzelőerő szükséges. Bárki megértheti azt a képzelet-kísérletet, amivel Einstein bevezette a relativitáselméletet. Az ő elképzelése az volt, hogy ha valaki a fény sebességével halad a világűrben, akkor számára megszűnik az idő. Ugyanis az időt csak a változásokban érzékelhetjük. Márpedig ebben az esetben a változást hordozó fénysugár, amely az utazó előtt indult el, az utazó számára utol nem érhető. Ezzel szemben az a fénysugár, ami utána indult el, az meg nem érheti utol őt soha. Az így utazó egyén az örök mozdulatlanság jelenében utazik, ami egyben az örökkévalóság állapota. Ebből a gondolat-kísérlet mutatott az idő fogalmának relatív jellegére, ami a relativitáselmélet alapja. A fénysugárral utazó egyén ugyanis egyszerre örökifjú és egyben örök halott.

De ez a meghatározás fizikai érvényű és nem a legfontosabbak a kétkedve kutató egyén számára. A kétkedő egyén számára az a legfontosabb kérdés, hogy mivel a logika valóban érvényes-e, azt kell először eldöntetnünk, hogy ennek a logikai láncnak az első szeme milyen szilárd pontra van felfüggesztve. Honnan ered következtetőképességünk? Ezzel a kérdéssel pedig a metafizika területére lépünk be. Eddig ugyanis az Isten-fogalmat, vagy akár a semleges ABSZOLÚTUM fogalmát az ember a fizikai sík végtelenjébe rejtette. A kérdések kérdése ma (amire a filozófia a fenomenológia módszerével keresi a választ), hogy honnan ered a logika. Belénk oltott ez a képesség, vagy megtanulható? Ugyanis ez minden következtetésünk alapja, de mégis kérdéses, hogy minden körülmények között az egész Univerzumra érvényes-e a mi logikánk. Vagy lehetséges-e egy más dimenzió végtelenjében, ahol ez nem érvényes? Ez egy megválaszolhatatlan kérdés, mert a logika érvényes voltáról is csak logikusan tudnánk érvelni! A logika alaptörvénye szerint viszont semmi nem bizonyítható önmagával. Ezzel elérkeztünk egy zárt körhöz, amiből nem szabadulhatunk ki. Teljesen mindegy, hogy ha azt állítom, hogy a logikát Isten teremtette, vagy hogy a logika Istenre is kötelező örök tény, egyik állítás sem bizonyítható. A mélyen önmagukba forduló, meditáló bölcsek, mint az esszénusok vagy az anchoréták a sivatagban, a mágusok a Nílus és az Indus völgyében, a Quamran remetéi a pusztában, vagy a lótuszülésben elmélkedő Buddha, személyiségünk mélységében a logika segítsége nélkül kapták meg a megvilágosodást. A zsidóság számára Isten így nyilatkoztatta ki önmagát: “Vagyok, aki vagyok.” A Távol-Keleten a kinyilatkoztatás így szólt: “Az az Isten, akit felfogni képes vagy, az nem lehet a Mindenható Örök Isten.” Itt, Nyugaton az “Ignoramus et ignorabimus” válasza figyelmeztet végességünkre. Mindkét meghatározás egyformán igaz, mert túl van logikával ellenőrizhető, determináció végességén.

A legújabb teológia “kvantum-teológiának” nevezi magát. Az Egyház nem akarja megismételni a Galileóval szemben elkövetett hibát. Ezért figyelembe veszi a kvantummechanika és az általános relativitás – a modern fizikának a végtelenre irányuló keresésének ellentétes irányait -, ahol egyik az Univerzum makrokozmoszán, a másik az atom alatti részecskék mikrokozmoszán át a Végtelen felismerésére törekszik. Ez a törekvés ugyanarra a következtetésre jut, mint a kontemplatív gondolkodás. Ez nem is meglepő, hiszen nincs “nagy” vagy “kicsi” Végtelen, csak egy VÉGTELEN létezik. Mikor a kutatás eredményeit szavakba ültetjük át, a meghatározások egyre jobban érthetetlenek lesznek, és ellentmondanak mindennapi tapasztalatainknak. Amint egyre messzebb távolodunk a középponttól, attól a szilárdan kitapintható szigettől, melynek talaján a hétköznap embere biztonságban érzi magát, annál zavarosabb és ellentmondóbb az észlelt jelenségek meghatározása attól, amiről érzékszerveink tájékoztatnak. A központtól való távolodás egyre jobban belebonyolódik a komplexitás hálójába, melynek magyarázatára szókincsünk elégtelen. A végtelenre utaló fogalmak a metafizika területére terelnek bennünket, melyre nincs egyértelmű szókincsünk. A köznapi gondolkodás számára érthetetlen, hogy az idő más dimenziókban más sebességgel halad, vagy hogy az atom egyszerre testecske és hullám is, és mint ilyen, két helyen létezhet egy időben a térben. Ellentmond érzékszerveink tapasztalatának, hogy a tér görbe és ugyanakkor gömbölyű, melynek kiterjedése kiszámítható ugyan, de nincsen meghatározható vége. A billió fényéves távolságok felfogására képtelen agyunk tud a feketelyuk végtelen sűrűségéről, ahol semmi, még az atom egysége sem maradhat meg. Az is ellentmond mindennapi tapasztalatunknak, hogy a Big-banget megelőző létformában, a szingularitás állapotában sem tér, sem idő a mi fizikánk szerint nem létezhetett. Miért hihetőbb ez a szekuláris gondolkodó számára, mintha azt mondjuk: “Kezdetben vala az Ige.” Az “IGE” az a mindent vezérlő alapgondolat, mely a Teremtés tervrajzát magában foglalta.

A Gödel-teoréma bebizonyítja, hogy a matematikai megfejtések bizonytalan értékek. Heisenberg meghatározhatatlansági elve a fizika területén állít határt a determinációnak! Ezek nem a skolasztikus vagy a metafizikus megállapítások, hanem a legszilárdabb konkrét tudománynak, a fizikának tételei. Mivel a hétköznap emberét, mikor öt kiló krumplit vesz, nem érdekli, hogy a relativitás szerint a Nap körül keringés és a Holdhoz való közelség a krumpli egy milligramm ezredrészével hol többnek, hol kevesebbnek méri öt kilónál, egyszerűen erről nem vesz tudomást. De az átlagembert az sem érdekli különösebben, hogyan fejlesztik a villanyáramot, mindaddig, amíg ha a kapcsolót megnyomja, kigyullad a lámpája. A mai világ új társadalma az ókorihoz viszonyítva mit sem fejlődött. Ma is vezetőkre és szolgákra oszlik. A vezetők azok, akik az ismert fizikai teóriák alapján megtervezik a gépeket, vagyis értelmet visznek át az anyagba, míg a szolgák csak a gombokat tanulják meg nyomogatni, és maguk is mint alkatrészek működtetik a gépeket. De nem akarok mellékvágányra siklani.

Érdekes megfigyelni, hogy a hétköznap embere mennyire másképp reagál a természetfölötti jelenségekre, mint a fizika érthetetlen megállapításaira. Itt a meghatározás felett lehet vitatkozni. Ha a Természet az abszolút, akkor abban a természetfölötti is benne kell legyen. De a matematika ismer irracionális számokat, vagy az elméleti fizika felismer ellenanyagot (antitest) és más olyan dimenziókat, melyek hétköznapi ésszel fel nem foghatók, úgy a természetfölötti is lehet egy olyan dimenzió megnyilatkozása, melyet a mi dimenziónkból nem lehet megérteni. Nem állíthatjuk valamiről, hogy lehetetlen, csak azért, mert megértése meghaladja felfogóképességünket. Érdekes módon mégis tudunk beszélni róluk. Ezért jogosan feltételezhetjük, hogy a “nem anyagi értékek” egy olyan spirituális tengelyen helyezkednek el, mely csak az emberi öntudatban találkozik a logikával, de nincsenek egymásra korlátozó hatással. Ennek érzékeltetésére csatolok egy kis vázlatot ehhez a szöveghez, mely úgy viszonylik a valósághoz, mint New York térképe magához a városhoz. De minden térkép segíti a tájékozódást.

A szilárdan érthető tények központjában álló ember egyik irányban az Univerzum nagysága, a másik irányban a részecskék kicsinysége felé irányuló végtelen horizontális tengelyén áll. Ahogyan szemlélődése távolodik a központtól a végtelen felé, úgy veszti el a meghatározhatóság szilárd talaját, és a végtelenben a két ellentétes irány a párhuzamosokhoz hasonlóan a Végtelenben egyesül. Tudásunk növekvő hullámköre az Ismeretlenség Óceánjának felszínén gyűrűznek tova. Ezek a hullámgyűrűk a távolsággal veszítik intenzitásukat, és végül beleolvadnak az egyensúly változatlanságába. Innen a változás hiánya miatt további fizikai felismerés lehetetlen. Mint Einstein gondolatkísérlete bizonyította, változás nélkül fizikai felismerés nincs. Úgy a fizika, mint a matematika meghatározhatatlansági elve erre utal.

Ezzel szemben az ember szabadsága egy vertikális irányú vonzást is ismer, mely független a fizika vízszintes irányától. Ezt szintén szókincsünk gyengesége miatt pontosan meghatározni képtelenek vagyunk, de körülírt formában ezt igazságérzetnek, szépérzéknek, lelkiismeretnek, szeretetnek, isteni szikrának, ihletnek nevezzük. Carl Jung szerint az ember ott használ szimbólumokat, ahol a fogalomnak megnevezésére nincs megfelelő szava, mert konkrét meghatározás nem lehetséges. Már a biológia sem konkrét tudomány, és az orvosi, pszichológiai, szociológiai, de főképpen a filozófia-teológia területén szókincsünk elveszíti a pontos meghatározás lehetőségét. Egy közös nevező mégis jellemző ezekre a fogalmakra. A logikus és pontos meghatározások az anyag területén mérhetők és kiszámíthatók. A nem konkrét tudományok területén a pontos mérés csődöt mond, és csak a valószínűség marad meg. Az etika és esztétika területén a logika sem pontos irányadó, mert valódi értékek meghatározhatatlanok. Ezen a szinten keletkezett alkotások és cselekvések értéke a minőségtől, és nem a mennyiségtől függ. Pontosabb meghatározás híján a MINŐSÉG elnevezést használom, mely spirituális érték, és nincs fizikai meghatározója. Minden fizikai valóság anyagban kifejezhető, vagyis ÁRA van. A valódi Minőségnek ÉRTÉKE van, de fizikai ellenértéke, vagyis ára nincs. Erre mondja az angol, hogy minden valódi értéket ingyen kapunk. A szeretetet, a lelki békét, de még az egészséget sem lehet megvásárolni. A MŰVÉSZI és ERKÖLCSI értékeket, mivel spirituális értéket képviselnek, anyagi árral megfizetni nem lehet. Ez a valódi Minőség ismertető jegye. Erre utal Kant meghatározása, ami nemcsak a szépre, de az erkölcsösre is vonatkozik, hogy értéke az érdeknélküli vonzódásban rejlik. Nem helyes a “szép és jó” kifejezéseket használni ott, ahol valójában művésziről és erkölcsösről beszélni. Mert a művészi nem feltétlenül szép, és az erkölcsös nem feltétlenül hasznos, hanem sokkal több annál. Ezek a megnyilvánulások belső spirituális érzésvilágunk a kifejezői az anyagi szinten. Ugyanúgy az erkölcsi sokkal több, mint csak az, ami gyakorlatilag hasznos. Az igazán erkölcsös cselekedet nem jelent hasznot a cselekvőre nézve, miként a művészet sem pénzben, hanem az alkotás örömében kapja meg valódi jutalmát. MINDEN ÉRTÉK AZ ANYAGI HASZNOSSÁGTÓL VALÓ FÜGGETLENSÉGBEN VALÓSUL MEG.

Ezekre az anyagon túli értékekre utal Krisztus tanítása. Minden példabeszéde azt példázza, hogy “Az én országom nem e világból való”, “Nemcsak kenyérrel él az ember”, “A barátunk segítése nem akkora érték, mint ellenségünkkel jót enni”, és “Ha megütik az egyik arcod, tartsd oda a másikat is”, és “Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel”. Az ilyen tanításnak nincs értelme a fizikai realitás szintjén. De mégis azoknak példája, akik ezt követték, akaratlanul is kivívja még azok csodálatát is, akik az erkölcsi magasabbrendűségét tagadják. Érdekes, hogy amíg a köznapok embere, ha nem is érdekli, de elfogadja, a tudomány zsargonjába öltöztetett ellentmondásokat, addig komoly ellenállást fejt ki azon követelmények ellen, melyek ösztön-irányította önzésével szemben erkölcsi korlátot állítanak fel. A spirituális kötelesség említése saját gyarlóságunkkal állít szembe bennünket. Ez pedig nagyon kényelmetlen érzés.

A fizika érthetetlensége, mivel nem támaszt erkölcsi követelményeket, nem zavarja belső igazságérzetünket. Nem kívánja meg a hasznos önérdekünk korlátozását. Ezzel szemben a minőségi érték áldozatot kíván. Érdemes pár szóval emlékeznünk arra, hogy a művészet a maga kezdeti stádiumában, a barlangfestészet korában hatalmas áldozatot követelt az alkotótól. Hosszú időre lekötve tartotta és elvonta a természetes élelemkeresés gyűjtögető tevékenységétől. A festmények helye sokszor állványok készítését, fáklyák elhelyezését és pigmentek beszerzését tette szükségessé az alkotó számára. Ez pedig a reális életfenntartó tevékenységek kárára volt. De a fejlődés ezen pontján az ember már érezte a vonzódást egy nála nagyobb, magasabbrendű Lény felé, akinek jóakaratára szüksége volt. Azt is sejtette, hogy ez a magasabbrendű Lény nem közelíthető meg az anyagon keresztül. Ezért idejét feláldozta és más hasznos termékét megsemmisítette ennek érdekében. AZ ÁLDOZAT MINDIG A FIZIKAILAG HASZNOS MEGTAGADÁSÁT JELENTI. Ez az áldozatvállaló ember lett az erkölcsi ember, homo moralis. De nem minden ember vállalta az áldozatot. Mivel szabad akarata az ösztön bilincséből kiszabadította, a választás lehetőségét megadta neki. A választás lehetősége mindennap velünk van. Bensőnkben szabadon döntjük el, hogy mit fogadunk el jónak és mit látunk rossznak. De cselekedetünkben nem mindig követjük a benső vonzódásunk értékeit, azért, mert szabadok vagyunk.

Kár lenne erre több szót vesztegetni, mert minden további csak ismétlés. A belső emberi vonzódás ösztönöz mindannyiunkat a magasabb, anyagtól függetlenebb értékek felé, míg a napi életünk hasznot kergető igényei ellenkező irányba térítenek. Rajtunk múlik, hogy a benső döntésünk alapján melyik utat választjuk. Itt térek vissza Gandhi mondására, mely meghatározza azt az embert, aki a napi hasznosságot hajlandó felcserélni egy kézzel nem fogható erkölcsi értékért.

Aki ezt nem érzékeli, arra semmiféle racionális érvelés nem hat. Aki pedig ennek az érzésnek a hatása alá került, azt semmiféle érvelés nem térítheti el útjából. Hiába hátrányos is számára az erkölcs követése a gyakorlati életben. Hányszor mondjuk, a pénz nem minden. Ezzel a kifejezéssel ösztönösen az anyagitól független értékre célzunk. Az önfeláldozók hosszú sora – nemcsak a katolikus mártírokra gondolok itt, hanem mindenkire, akik meggyőződésükért, melyből anyagi hasznuk nem származott, áldozatot vállaltak – általában kivívta az emberiség elismerését. Elég csak az ősmondák hőseire gondolnunk. Az újabb történelem is számtalan olyan példát ismer, ahol az egyén életét adta meggyőződéséért. Akikre ezen példák nem hatnak vonzó erővel, azok számára meddő minden érvelés, mert ez olyan dimenziója az emberi létnek, amely független a logikától és érveléstől. Az ember egységében bensőségének spirituális volta és testének külső fizikaisága elválaszthatatlanul együtt él.

Ezért nem mondhatjuk, hogy a külső embert érintő gyakorlatiság nem befolyásolja a belső ember elhatározásait. A döntés mindig egy vektor-összetevő eredménye. A vízszintes tengelyen az ár, a függőlegesen az érték van jelölve. Minél nagyobb gyakorlati árat adunk fel annál magasabb cselekedetünk morális értéke. Ezt csodálta a világ Teréz Anyában vagy Gandhiban, vagy Bonhofferben is. A békét kereső Itzak Rabinban egyesült a béke érdekében gyakorolt politika azzal a tudattal, hogy a békéért az életét kockáztatja. Ez ad életének határozott erkölcsi értéket. Ezzel szemben Edit Steint vagy Kolbe atyát semmiféle gyakorlati haszon nem vezette életük feláldozásában, meggyőződésük megvalósításával példát mutassanak a spirituális élet felsőbbrendűségéről. Itzak Rabin elhatározása abban különbözik az auschwitzi mártírokétól, hogy Rabin népének gyakorlati hasznot akart nyújtani, míg Edit Stein vagy Kolbe atya csak példát akart mutatni. Ezt a morális értékkülönbséget sem méterrel, sem kilóval mérni nem lehet, és mégis érezzük, hogy az egyik nemzeti hős, míg a másik kettő az emberi magasabbrendűség szentje. Ez a morális érték ad magyarázatot a szenvedésre is. A szenvedésben mindig az anyagtól való elszakadás, a test feladása nyilvánul meg. “A könny sohasem hasztalan, a szenvedésnek célja van.” (idézet egy régi versemből)

Befejezésül egy záró gondolatot kell fűznöm eszmefuttatásomhoz. A fizika vízszintes tengelyén haladva tudásunk egyre inkább belefullad a gondolkodásunk végességét körülvevő ismeretlenség Óceánjába. De a végső VÉGTELEN egyesíti magában úgy a horizontális, mint a vertikális életünket. A felemelkedni vágyó psziché egyre korlátlanabb magasságokba képes emelni a kontemplatív embert. Olyan régiókba, ahová az anyagiság köntösét levetve lehet csak belépni.

 


Abkarovits Endre

A smaragd sziget példája

Dublini benyomások

Évekig alig hallottunk Írországról, akkor is csak leginkább az északír merényletek kapcsán. Sokszor a két ország, a független Ír Köztársaság és az Egyesült Királyság részét képező Észak-Írország dolgai össze is keveredtek az emberek tudatában. Aztán mostanában megszaporodtak a híradások, egyre több a politikusok közötti cserelátogatás, s növekvő gyakorisággal hallhatjuk az Európai Unióhoz tervezett csatlakozásunk kapcsán úgy emlegetni, mint azt az országot, mely például szolgálhat hazánknak. Különösen abban a tekintetben, hogy a gazdasági felzárkózás mellett hogyan őrizheti meg egy kis nép a kultúráját, sőt csinálhat abból nagyszerű üzletet.

A fentiek fényében már eleve kíváncsisággal töltött el dublini utam előtt, hogy vajon az írek is ilyen sikertörténetként élték-e meg a csatlakozás óta eltelt időszakot. Persze a látogatónak óvatosnak kell lennie, hogy nehogy egy bő hét tapasztalata alapján messzemenő következtetéseket vonjon le, de ha az ember nem előzetes információk nélkül érkezik egy országba, a nyelvet is bírja, s a helyiekkel is van alkalma eszmecserére, akkor mégis csökkenthető a szerzett benyomások esetlegessége.

Angol szakos tanárként természetesen már régóta tudok az ír kultúra néhány kiemelkedő személyéről (elsősorban olyan dublini gyökerű írókról, költőkről, mint Swift, Wilde, Shaw, Yeats, Joyce, Beckett, stb.), s mint zenerajongó elég jól ismerem az ír népzenét. Az ír építészet, a fontosabb régészeti lelőhelyek, a fantasztikusan zöld ír tájak sem voltak ismeretlenek előttem filmekből, könyvekből. Mégis, ahogy az utazásra készültem, egyre inkább elfogott az az érzés, hogy milyen keveset tudok – s talán általában a külföldiek milyen keveset tudhatnak – erről az országról, például Írországnak Európa történetében, különösen az első évezred második felében betöltött szerepéről. Ezt, a nagyjából a középkor első felének megfelelő időszakot szokás sötét középkornak (“Dark Ages”) nevezni, melyről viszonylag keveset tudunk, kevés emlék maradt fenn, állandó zűrzavar, a népvándorlások okozta nyugtalanság és pusztítás jellemezte. Mi magyarok egy eufémizmussal szeretjük európai történelmünk e szakaszát a “kalandozások” korának nevezni, de ezt a nyugat-európaiak nem kalandozásként élték meg, ahogy a vikingek vagy a szaracénok hadjáratait se.

Ebben az időszakban Írország volt azon kevés helyek egyike Európában, ahol a kereszténység folyamatosan fennmaradhatott, miután az V. században az írek nemzeti szentje, Szt. Patrik katolikus hitre térítette népét. A következő hatszáz évben az írek számos neves szerzetest küldtek Európa különböző tájaira, hogy a barbárok pusztításai után újra elhintsék a kereszténység magvait. Idővel aztán sok tekintetben pont ezek a barbár népek lettek a kereszténység, a keresztény egyház és állam legfőbb szószólói. Szt. István példájára szükségtelen itt utalni, de gondoljunk csak a viking-normannokra, akik Anglia 1066-os elfoglalása után felvirágoztatták az angol államot és egyházat, az angol művészeteket, melyből már leginkább csak katedrálisépítészetünk maradt fenn. De újabban már arról is hallhatunk, hogy a vikingek nemcsak nyugaton, hanem keleten is, például az orosz államiság létrehozásában milyen elévülhetetlen érdemeket szereztek. És hát témánknál maradva, maga Dublin is viking alapítású.

A kelta eredetű írekre ugyanis korábban nem a városi jellegű települések, hanem a nemzetségi alapon szervezett megtelepedés, s az ezekhez kötődő kolostorközpontok voltak a jellemzőek, egészen a XII. századig. Ezekben az írországi vagy írek által alapított kolostorokban csodálatos festett kódexeket készítettek, s ezek közül a leghíresebbek (Kells, Lindisfarne, Durrow, stb.) iniciáléi nemcsak a múzeumokban tekinthetők meg, hanem a turisták részére készített emléktárgyakon, pólókon is láthatók. (Vajon mikor jut eszébe nálunk valakinek ugyanezt megtenni Mátyás király Korvináival?!)

A XII. századtól az egyházat római mintára szervezték át, de a XVI. század angliai reformációja hamarosan éreztette hatását Írországban is, ahol az anglikán egyház ír megfelelője jutott hatalomra, szakítva Rómával, s bár a lakosság többsége megmaradt római katolikusnak, kolostoraikat elpusztították, templomaik közül csak az maradhatott meg, mely az új egyházhoz csatlakozott. 1690-ben aztán gyakorlatilag betiltották a római katolikus egyházat, s híveit az iskoláztatástól a kereskedelemig minden fontosabb tevékenységtől eltiltották. Ez a teljes vallási türelmetlenség száz évig tartott, s csak aztán kezdett oldódni, de mint a közelmúlt merényletei – a vallásilag jobban megosztott Észak-Írországban – mutatták, a mai napig nem szűnt meg teljesen.

Az ír nép története – eltekintve attól a viszonylag szabadabb periódustól, amikor a szigetet Nagy-Britanniával ellentétben a rómaiak nem foglalták el, s a vikingek sem szállták meg teljesen, - semmivel se vidámabb a magyarokénál. Az angol uralom szinte a teljes második évezredre rányomta bélyegét, mígnem maga az eredeti kelta nyelv, a gél (gael) is majdnem teljesen kihalt. (A XVI. században még ír nyelven beszélt a lakosság, a XIX. század közepére már csak egynegyede, 1911-re egynyolcada.) Ma nagyon kevesen beszélik már anyanyelvként, bár az utóbbi időben erőfeszítéseket tesznek tanítására, s terjesztésére feliratokban, utcanevekben. Az autók rendszámtábláin nem az szerepel, hogy Dublin, hanem az ír Baile Atha Cliath, s az utcatáblákon, a fontosabb intézmények feliratain általános a kétnyelvűség. Nem tudom, hogy a külföldinek a mássalhangzók torlódása miatt sokszor kiejthetetlennek tűnő kelta elnevezéseket az emberek mennyire használják a hétköznapi nyelvben, de attól tartok, hogy ezeknek a feliratoknak inkább szimbolikus jelentőségük van. De a nemzeti identitás megőrzésében mégis nagy szerepe van a nyelvnek, s Írországban talán még nagyobb a zenei anyanyelvnek.

Bár a magyarok azt mondják, “nyelvében él a nemzet”, de a csehek már – tudtommal – azt vallják, hogy “zenéjében él a nemzet”. Szerintem mindkettő fontos, különösen egy olyan ország esetében, mint Írország, mely csaknem elvesztette anyanyelvét, de őrzi zenei anyanyelvét. S nemcsak annak ősibb formáit, hanem továbbfejlesztett, a ma megszokottabb hangzásvilágot közelítő változatait is. Nem véletlen, hogy a popzene számos világnagysága is innen indult, mert a zene itt az emberek vérében van, ugyanakkor rendkívül nyitottak mind a zene, mind a tánc területén az új, külső hatásokra is. Nekünk magyaroknak úgy tűnhet, hogy talán túlzottan is, mert mi kizárólag a falvak paraszti zenéjét tekintjük népzenének, s ha egy együttes valami új hangzást vagy hangszert visz bele a népzenei produkciójába, már azonnal átsorolják a világzene kategóriájába.

Ma a különböző népzenék közül valószínűleg az ír a legnépszerűbb a világon. Ugyanakkor nem egyszerű meghatározni, hogy mi is számít ír népzenének, s nemcsak mostanában. Hiszen ír népzenei lemezeken gyakran tűnnek fel olyan táncok, mint a keringő, a polka, a mazurka, stb., amik nem nevezhetők ősi ír táncoknak a legnagyobb jóindulattal sem. (Ugyanakkor a jig és a reel a két legfontosabb tánc.) S a hangszerek területén is olyanokat találhatunk egyes zenekarokban, mint a buzuki, a mandolin, stb., amik szintén nem ősi ír hangszerek, sokuk csak a hatvanas évek óta terjedt el az ír népzenészek között. Ennek ellenére, szinte akármilyen összeállítású zenekart hall meg az ember, azonnal érzi, hogy ez ír zene. Aztán ízlése szerint választhat mindenki, hogy az ősibb, autentikusabb fajtát, vagy a modernebb hangzású stílusokat hallgatja inkább. Legalábbis Írországban van választék. Mert úgy tűnik, hogy például nálunk – bár ír zene sok lemezboltban több van, mint magyar népzene (amire egyébként nem lehetünk büszkék!), - az autentikusabb ír népzene, s az arra építő legkiválóbb ír együttesek (Altan, Clannad, stb.) hozzáférhetetlenek.

Talán még emlékszik a Kedves Olvasó, hogy a kilencvenes évek közepén az írek egymás után háromszor megnyerték az Eurovíziós dalfesztivált, s ezzel a dublini rendezés jogát is a következő évre. Mint házigazdák, a versenyprogram és az eredményhirdetés között műsort adtak. Az egyik ilyen alkalommal olyan fergeteges táncprodukcióval álltak elő, hogy azt sajnáltam, hogy nem kezdtem azonnal rögzíteni. Ahogy a dublini vendéglátóimtól hallottam, ezzel nemcsak én voltam így, hanem az írek számára is a meglepetés erejével hatott a tánc. Mint most megtudtam, a produkció Michael Flatley ötlete volt, aki a hagyományos ír sztepp táncot ötvözte spanyol elemekkel. (Az eredeti ír sztepp táncnál csak a lábak mozognak, a karokat mereven a test mellé szorítják.) A pár perces előadás akkora siker volt, hogy egész sor nagyszabású show követte, melyből leghíresebb a Lord of the Dance, amit a magyar tévénézők is többször láthattak. Ez a táncszínházi show, mely nagyrészt ír népzenei elemekre lett koreografálva, s az első egy folyóparton álló színházban került előadásra, erről a helyről a Riverdance elnevezést kapta. Ez mostanra már olyan szuperprodukció, hogy négy állandó társulat járja vele a világot megújuló programokkal. Időközben kivált belőle Michael Flatley, aki saját társulatot alapított.

Az egész jelenség azért figyelemreméltó számunkra, mert azt mutatja, hogy ha van egy jó zenei és tánckultúra alap, s akad egy tehetséges, újító szellemű egyéniség, s mindez megfelelő menedzselést kap, akkor abból nagy sikert (és üzletet) hozó produkció válhat. Ez nekünk magyaroknak különösen azért érdekes, mert népzene és néptánc hagyományaink minden valószínűség szerint még az írekénél is gazdagabbak, de nem tudunk élni ezekkel a lehetőségekkel, s ahelyett, hogy valamilyen hasonló táncszínházat hoznánk létre a fővárosban, még meglevő, nemzetközi hírű együtteseink léte is folytonos veszélyben van. (Ahogy arról Novák Ferenc, a magyarországi táncházmozgalom egyik elindítója panaszkodott nemrég a televízióban a Honvéd Művészegyüttes megszüntetéséről szóló hírek kapcsán.)

Dublin városa maga érdekes kettős benyomást tesz a látogatóra. Egyrészt építészetén látszik, hogy Európa legszélén, angol elnyomás alatt, nem nagyon keletkeztek építészettörténeti jelentőségű látnivalók. Két gótikus katedrálisát leszámítva, nem igazán vannak olyan műemlékek, amelyek építészeti szempontból nemzetközi mércével mérve kiemelkedőek lennének, sőt mondhatni, a legfőbb utakat, a folyópartot is meglehetősen jellegtelen épületek szegélyezik. Mikor a Liffey folyó partján fényképezőgépemmel érdekes építészeti témák után kutattam, hát bizony nem nagyon találtam. S hasonlóképpen, a város fő sétáló utcáinak számító O’Connell vagy Grafton utcákon se. Mégis, valahogy olyan emberléptékűek az épületek (sehol egy modern toronyház a belvárosban) és valami olyan melegséget, vidámságot sugárzó atmoszféra uralja az utcákat, hogy nem meglepő, hogy már márciusban turisták hada árasztja el a várost, akik elsősorban angolok, de mindenféle egyéb nemzetiség is jön. Az angolok egy része Dublin számukra viszonylagos olcsósága miatt jön. A többieket viszont bizonyára nem ez vonzza. Akkor hát mi?

Valószínűleg pont az ír kultúra, s az ügyesen arra épített szórakozási lehetőségek. Gondolok itt egyrészt a múzeumokra és színházakra, másrészt a könnyebb, de mégis színvonalas szórakozást nyújtó lehetőségekre, mint például az ír kocsmákra, azaz pubokra, melyek a magyar szó negatív konnotációjával ellentétben a kulturált szórakozás helyszínei. Természetesen ott is fogy a sör, különösen a híres, ír barna guiness, de ennek alkoholfoka lényegesen alacsonyabb a nálunk szokásosnál, s egy-két pohár elfogyasztása még semmilyen negatív következménnyel nem jár. De az emberek nem is azzal a céllal mennek a pubba, hogy berúgjanak, hanem, hogy elbeszélgessenek és jó zenét hallgassanak.

Számos pub rendszeresen fogad együtteseket, vagy legalább helyet ad az ún. “session” rendezvényeknek. Egy ilyet magam is megnéztem. A lényege az, hogy néhány muzsikus elkezd játszani, egy tapasztaltabb közülük irányítja a dalok folyamát. Közben újabb zenészek érkeznek, csatlakoznak a már muzsikálókhoz, mások egy idő után távoznak, az irányítást is átveheti menetközben egy másik muzsikus. Időnként leállnak a hangszeres zenével és valaki elénekel egy szép népdalt. Az egész rendkívül spontán, előre csak annyit lehet tudni, hogy “session” lesz, de hogy ki fog játszani és mit, azt nem. Kicsit misztikusnak tűnik nekem az egész, mert az a fajta ír népzene, amit játszanak, meglehetősen improvizatívnak tűnik, mégis úgy csatlakoznak be az újonnan érkezettek, mintha közismert, könnyen megjegyezhető dalokat játszanának. Lehet, hogy nekik valóban azok is, csak a külföldinek van ilyen érzése. És nemcsak nekem! Több hallgatói csoportnak lejátszottam egy most megjelent nagyszerű videót, melyet az ország négy évtizede vezető együttese, a “The Chieftains” készített, s amelyben egy ilyen “session” látható többek között, s a hallgatók közül többen ugyanezt a kérdést tették fel. Ez a videó egyébként számunkra nagyon ismerős témát feszeget. Már a címe is (“Water from the Well” – “Víz a forrásból”) a bartóki “csak tiszta forrásból” gondolatot juttatja eszünkbe. Az együttes bemutatja azokat a helyeket, ahonnan pályájuk elindult, beszélnek zenei indíttatásukról. Kiderül, hogy az az igény, ami nálunk a hetvenes évek kezdetén, a táncházmozgalom beindulásakor elemi erővel feltört, nevezetesen, hogy a rohamosan eltűnő népi kultúrát valahogy át kellene menteni, úgy, hogy az a ma emberének is megfelelő szórakozási formát kínáljon, Írországban már a hatvanas években felmerült. Ekkor alakultak olyan együttesek, melyek különböző zenei stílusokat képviselve – egyesek a hagyományokhoz jobban ragaszkodva, mások inkább csak annak elemeiből építkezve, új, külső hatásoknak engedve -, de valamennyien ír nemzeti gyökerekből kiindulva kezdték terjeszteni az ír népzenét nemcsak otthon, hanem külföldön is. Ők persze kicsit könyebb helyzetben voltak, mint mi vagyunk, hiszen a kelta nyelvű dalok mellett elsősorban angolul énekeltek, s ezt a zenét nemcsak Írországban, hanem a szomszéd Egyesült Királyságban is játszotta sok ott letelepedett ír. S ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az Egyesült Államokban is mintegy negyvenmillió ír él! Így tehát már eleve egy nagy piac kínálkozott számukra. Az elmúlt évtizedek viszont azt bizonyítják, hogy az ír zene népszerűsége nem állt meg az írek által lakott régiók határánál.

De ugyanezt hallhatjuk attól a néhány neves magyar népzenésztől is, akiknek sikerült már betörniük a külföldi pódiumokra, hogy a nyelv végül is nem akadály. Sebestyén Mártát, s a Muzsikást Ázsiában éppúgy ünneplik, mint nyugaton, pedig magyarul énekelnek. S az ír népzene esetében is mindegy, hogy gél vagy angol nyelven adják elő számaikat. Az emberek többségét nem a dalok szövege érdekli.

Azt, hogy az ír zene terjesztésére mindent megtesznek, mint már a fentiekben említettem, nálunk is érzékelhetjük, de ott különösen. Óriási a választék népzenéből, s minden lemezboltban külön részleget szentelnek neki. Míg nálunk még mindig sok boltban összekeverve található a lakodalmas zene, a cigányzene, a magyar nóta, s a magyar népzene, s ezek együtt is elenyésznek a nyugati lemezek mellett, addig ott csak ír népzenéből is fantasztikus a kínálat, s ha valaki előzetes ismeretek nélkül érkezik, nem tudom, hogyan választ!

S a külföldiek részére rendezett műsorokban sem angol zenével szórakoztatják a vendégeket. (Pedig nekik ez könnyen menne, hiszen többségüknek angol az anyanyelve!) Egy nagy nemzetközi konferenciára érkeztem Dublinba, melyen a világ minden sarkából kb. 1300 angoltanár vett részt, de a gálaesten ír népzene és néptánc volt a program, s a résztvevők is ír táncokat tanulhattak. A programfüzetből kiderült, hogy a szervezők természetesnek vették, hogy az előadások befejezése után Dublin kiskocsmáiba akarunk menni ír zenét hallgatni. Egyik eset például a Nemzeti Galériában rendezett fogadást részünkre a jubileumát ünneplő Cambridge University Press, de buszt csak az odautazásra biztosítottak, mert utána a résztvevők “nyilván a környékbeli pubokba akarnak menni.” Vajon hány magyarországi nemzetközi konferencián feltételezik a szervezők automatikusan, hogy a külföldi vendégek magyar népzenét akarnak hallgatni, s vajon tudnák-e egyáltalán, hogy hova kell irányítani őket?

S végül arról, hogyan érez egy átlagos ír az európai uniós csatlakozással kapcsolatban. Akikkel én beszéltem, azok megerősítették azt, amit ír politikusoktól hallottunk mostanában. Ott is voltak félelmek, de most úgy érzik, hogy összességében nyertek. Igaz, hogy bizonyos gazdasági területek elsorvadtak, de helyüket újak vették át, s összességében nőtt a foglalkoztatottság. Írország abban is hasonlít Magyarországra, hogy nyersanyagokban nem bővelkedik. Éppen ezért van nagy jelentősége a szellemi exportnak. Állítólag világelsők a számítógépes szoftverek exportjában. Ismerve a magyarság oktatási és kutatási hagyományait, ez nekünk is egyik kitörési lehetőségünk lehet. S hasonlóan az írekhez, a turizmus fejlesztése, s kulturális termékek (lemezek, videók, könyvek, stb.) és produkciók jobb menedzselése szintén fontos szerepet játszhatnak mind a nemzetgazdaság jövedelmeinek növelésében, mind kulturális értékeink terjesztésében.

Írország tehát valóban példaértékűnek tűnik számomra abból a szempontból, hogy hogyan őrizheti meg egy kis ország nemzeti kultúráját egy nagy integrációs folyamatban, sőt terjesztheti azt oly eredményesen, hogy az egyesülésből nem hátránya, hanem előnye származik. Ehhez persze az kell, hogy egy nép ismerje és szeresse saját kultúráját, s ezáltal megfelelő önbizalommal vágjon neki az integrálódási folyamatnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. századi keresztény imaház, Írországban

Cs. Varga István

Hajoljunk közelebb egymáshoz

Hubai Gruber Miklós könyvéről

Mi kell egy jó könyvbemutatóhoz? Először is kell egy jó könyv, meg kell a könyvet bemutató jó csapat. Hubai Gruber Miklós ismeri és okosan hasznosítja Mándy Iván üzenetét: “Kell egy jó csapat.”

A könyv létrejöttét kitűnő csapat segítette. A könyvet dr. Praznovszky Mihály szerkesztette. A borítón Molnár István Gézának a paraszti életsorsot a termékeny pillanatban kifejező fotója található. H. Szabó Sándor fotója a szerzőt munka közben ábrázolja. Ezeknek a fotóknak a felhasználásával Urbán Tibor készített remek könyvborítót. A könyv grafikáit Kocsisné András Gizella rajzolta. Ezek nem illusztrációk, mert a művek genezisével tartanak rokonságot. A szép és kifejező egyvonalas grafikák a szerző üzeneteit hitelesen közvetítik. A könyvet dr. Erdei Iván, az ELTE TFK nyelvész-tanára lektorálta.

Jeles személyiségek elismerését, bátorítását tudhatja maga mögött a szerző: Kondor Katalin, a Kossuth Rádió főszerkesztője, Rapcsányi László, a Magyar Rádió főmunkatársa, Pintér Dezső, a TV elnöke, Juhász Judit, a Magyar Rádió alelnöke, Podráczki Zsuzsa a Magyar Rádió Mikrofonbizottságának tagja, Merza Jenő, a Kossuth Rádió főszerkesztő-helyettese. Május 29-én, főképpen a házigazda, Kondor Katalin jóvoltából, a “testvérmúzsák” jegyében, kitűnő egri zeneművészek és Réti Árpád színművész közreműködésével a Magyar Rádió Márványtermében íróvá avatás történt. A siker Egerben, a Kálvin Házban is megismétlődött…

Ismerjük a bibliai igehelyt: Ha ketten, hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok köztetek. Ezt Jézus mondta, és akkor is igaz, ha ugyanezt Júdás és a besúgók, az ügyeletes árulók mindig is másként gondolják. Hubai Gruber Miklós könyvének címe mégis inkább Adyt idézi emlékezetembe: “Itt valahol, ott valahol / Esett, szép, szomorú fejekkel / Négy-öt magyar összehajol / S kicsordul gúnyos fájdalmukból / Egy ifjú-ősi könny, magyar könny: /Miért is? (…) Ennyi búsulással nyílnék meg az ég, / Ahol csak Ég és okos üdvösség van / S itt nem elég. / Itt nem kell csak a könny / S itt valahol, ott valahol / Esett szép, szomorú fejekkel / Négy-öt magyar összehajol, / Miért is, miért is?” A gondolkodó magyarok kérdései ezek. Közéjük tartozik Hubai Gruber Miklós.

Prózaírónál nem ritka, hogy későn indul a pályán. Hubai Gruber Miklós 1949-ben született, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fegyverneken. Képesítése szerint erdőmérnök. Zólyomban tanult, nyolc évet a termelőmunkában töltött el. Aztán hat éven át a természetvédelem, a Bükki Nemzeti Park erdészeti és botanikai felügyelője volt. 1984-től dolgozik a Magyar Rádiónál, 1987-től “hivatást cserélt”: azóta főállású újságíró, kilenc éven át a Magyar Rádió Nógrád megyei tudósítója volt.

Írói munkásságának kezdetét egy szlovák novella magyarra ültetéséhez köti. Könyvének ismeretében a fő motivációt az élménybőségben vélem felfedezni, amely szépírói kifejezési formát keresett és követelt. Ennek adott fórumot a miskolci Déli Hírlap és az Egerben szerkesztett Heves Megyei Népújság. Hubai Gruber felelősségteljes gondolkodó, a valóság szerelmese, nem idegen tőle a szépírói műgond sem. Könyvének szerkesztését gondosan végiggondolta, megkomponálta. A komponál értelmének széles jelentésbokrából az aktuálist választom ki, azt, amely különös lelki tulajdonságokat is kifejez. A compono jelentésváltozatai: összeköt, alkot, költ; vagyis mindegyik az ember teljes odaadását követeli. Aki ilyen értelemben komponál, az “lelkierőt gyakorol”. Kodály Zoltán a komponálás értelme, “az erényre készülés az igazság mélyebb megismerése, akár tudományos, akár művészi igazság.”

Szent Pálnak a Timóteushoz írt második levelét olvastuk a negyedik fejezet második versétől kezdve: “Hirdesd az evangéliumot. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadták.”

A Hajoljunk közelebb egymáshoz öt fejezetre tagolódik: a “Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!” fejezet írásai a kisemberek mindennapi munkájáról szólnak. A Rendszerváltás időszakán” fejezet történeteket tartalmaz a politikai rendszerváltás napjaiból. Vegyes témakört foglal magában a “Sokszínvirág innen-onnan”. Személyes sorsokat villantanak fel a “Leng az inga” rövid írásai. A könyv címét adó záró novellaciklusból a hétköznapok lírája árad: “Hajoljunk egy kicsit közelebb egymáshoz”.

A könyv első írása 1987-ből származik, az utolsó keletkezése pedig az 1999-es esztendő. Készül a könyv hangosított változata, amelynek anyagát a szerző olvassa szalagra. Közben írja következő kötetének anyagát is, amelybe egy fejezetnyi novellafordítást is szándékozik beszerkeszteni. A legújabb írások mellett helyet kapnak ebben a kötetben a magyarországi szlovák nemzetiség mindennapjairól, kulturális és társadalmi életéről szóló írások, a természetvédő évek riportjai, amelyek az első kötetből helyhiány miatt kiszorultak.

Kritikus jóbarátként javaslom, tudom jól, a hangsúly mindit a jelzős szószerkezet első tagján, vagyis a kritikuson van: igyekezzen mennél egységesebb második kötetet összeállítani tematikai és műfaji szempontból is. Erre kötelezi első könyvének világos, átlátható, vagyis kitűnően megszerkesztett kompozíciója. Hubai Gruber tudja, minden kezdet nehéz. A címoldalon kifejező kép látható: egy kaszás öregember hajlott háta követi a földre tett kaszanyél eltakart fejéről a válla fölé hajló kaszát. Alkonyi emberidő sugárzik a képről, egyúttal az örök végeznivaló, a munka éltető kötelességtudata is.

Azt kívánom, hogy ismerje meg, hogy a nehéz kezdeteknél csak a folytatás nehezebb. Talentumához, a benne megnyilatkozó belső, írói növésterv kibontakoztatásához kitartást, sok szerencsét kívánok, Németh László gondolatát kölcsönözve: a hivatáshoz hűséget, a tehetséghez bátorságot. Azt kívánom, hogy egyszer majd, amikor elérkezik a felezőidő, Hubai Gruber Miklós elmondhassa: “talentumom megőriztem, gyarapítottam.”

Hubai Gruber Miklós nemcsak remélni, de bízni is tudó valóságfantaszta. Értékvesztett világunkban megtartó emberi példákat, valódi értékeket keres és mutat föl novelláiban, tárcanovelláiban, tudatosan is. Örkény egyperceseire emlékeztető kis írásaiban. Tudja: a művészet az elhagyásban van. De azt is tudnia kell, hogy a minimumra redukált írásokban nincs lehetőség mélyebb alakábrázolásra, nem is beszélve a történetek, hősök, szereplők valószerűtlenség-értékét növelő lélekrajzról, villanásnyi lelki folyamatokról, miniatűr lélekállapot-rajzokról, a nyelvi, stiláris artisztikum lehetőségeiről.

Hubai Gruber Miklóst sokan le fogják nézni azért, mert meri vállalni az etika jó, a társadalmi hasznos, az emberi és természeti szép értékeit, minőségeit. Meri vállalni tiszta és őszinte emberi érzéseit akkor is, ha édesanyjáról fogalmaz hálaéneket, akkor is, ha feleségének mond laudációt. A feleség édesanya, az édesanya pedig a Teremtő társa, aki a teremtés titkát, az ég legszebb ajándékát, Isten csodáját, a gyereket hordozza szíve alatt. Hubai Gruber mottónak választott K. Gulis-idézete távlatos tudatosságról tanúskodik: “Ott, valahol az Ismeretlenben egy inga méri az időt, és állandóan jár és jár. Mozgása újabb és újabb örömöket hoz: örömöt, mosolyt és könnyeket; és soha nem tér vissza letűnt pillanatoknak új lehetőséget adni; ezért minden, ami nemes, amit Ember az Élettől kap, percekben rejtőzik. Az örökké mozgó, s letűnő percekben.”

Végezetül mindaz a szép, jó és igaz, ami ebben a könyvben található és elismerést érdemel – felerészben áttestáltatik arra, akit megillet: az író Hubai Gruber Miklós feleségére, gyerekei édesanyjára, élete társára, aki lehetővé tette, hogy férje tehetsége évtizedeken át érlelődjön, szárba szökjön, végül szép termést hozzon. A szépíróvá lett rádióriporternek, újságírónak szívből kívánom, hogy neki sikerüljön valóra váltani az emberi élet titkát: hogy szeresse, amit dolgozik, és legyen módja és bátorsága ahhoz, hogy azért dolgozzon, amit szeret.

(Mikszáth Kiadó, Budapest, 2000.)

Koncz Lajos

A Szentév és magyar jubileum fél-idejében

Szinte nem akarjuk elhinni, hogy a 2000. különleges évnek, az első ezredváltó Szentévnek a felén – június utolsó napjaival – már túl leszünk. Az előző év karácsony éjszakáján tárult fel a szent kapu és 2001. Vízkeresztjén hivatalosan bezárul. Tehát valóban félidőben járunk, a Szentév közepén (delelőjén?) – a mi magyar jubileumi évünkkel együtt. Mit és hogyan éltünk meg, éltünk igazán át, hasznosítottunk Istenünk ajándékából, a szent idő napjaiból, ünnepi óráiból – bizony nem lenne fölösleges lelkiismeret-vizsgálatot tartani fölötte. Katolikus lapjaink próbáltak már ezirányban kérdéseket feltenni, de a reagálások sajnos elég negatívok voltak: bizony, alig gondoltunk a Szentévre, alig figyeltünk föl eddig valamire- mondták, jobb esetben sajnálkozva. Persze az ünnepeket magunk is csináljuk, nem kapjuk készen, nekünk kell befogadni őket. Mert szép és nagy dolgok történtek a Szentév nevében eddig is, amiket érdemes utólag is felidézni, emlékezetünkben tárolni, lelkünk javára.

Maga az indulás már fenséges volt, amikor a Szentatya magasra emelt evangéliumos könyvvel (az üdvösség és örömhír letéteménye az idők végezetéig) átlépett a szent kapun – az új évezredbe. És nálunk újévkor az esztergomi mise, majd délután a szent korona ünnepi átvitele az Ország Házába, és az ott elhangzó miniszterelnöki beszéd bizonyságtevő mondanivalójával: Ezer esztendős keresztény államiságunk jubileumához érkeztünk… Ahhoz, hogy honfoglaló magyarokként ne idegen betolakodók maradjunk, hanem a keresztény Európa részeivé váljunk, valami kellett: egy korona. Ezt küldte a keresztény egyház feje Istvánnak, hogy általa felkent királlyá tegye, aki nemzetet és hazát ad népének Európában. Ezért visszük magunkkal az új évezredbe is a szent koronát, nem mint múzeumi kegytárgyat, hanem a magyar állam élő szimbólumát, a nemzeti egység kifejeződését.” Itt van hát közöttünk az eredetünkre, ősforrásainkra emlékeztető Szent Jel, sőt magyarságunk és kereszténységünk megtartó erőit és normáit sugárzó “Szentség”, mint a választott nép frigyszekrénye.

Aztán jöttek egymás után a szebbnél szebb ünnepek, szentévi események. Február végén a Szentatya felkereste az Isten és ember nagy találkozásának földrajzi helyét: a Sínai-hegyet, a szövetségkötés és tízparancsolat kihirdetésének szent helyét. Ez a Kr. előtti 13. században történt, de máig az emberhez méltó élet alap-törvényét jelenti. Ugyanakkor ez volt az alapja a későbbi, végleges új-szövetségnek – a megtestesült Istenemberben, Jézus Krisztusban, a golgotai kereszthalállal. Március utolsó hete ezért a szentföldi zarándoklatnak lett szentelve, ahol a Szentatya nemcsak az Isten-látogatás múltjának hódolt, mely a világ üdvét hozta meg, de a súlyos jelennek is tett szolgálatot. Ahogy egy izraeli újság írta: “A 967-es 6 napos zsidó-arab háború máig feloldhatatlan feszültségeibe jött a pápa, de tudott személyi varázsával 6 napos illetődött csöndet és békességet teremteni a Szentföldön.” (Sőt további gyümölcsöket is érlelt, a megszállott Libanonból pl. kivonult Izrael.)

Ahhoz, hogy valaki hivatalában megnyerő tekintély tudjon lenni, emberként is nagy léleknek kell lennie. Ezt érezték meg mindkét oldalról a Szentatyában mindazok, akik találkoztak vele. S ennek egy látványos megnyilvánulása is volt – a Siratófalnál tett látogatás után. A zsidó holocaust-emlékmúzeumban, a Yad Vasemben történt, hogy a hivatalos, de megrendítő kegyeleti szertartás végén egy idős hölgyet vezettek a pápához (a német származású Edit Ziehrert). Könnyeivel küszködve, sőt időnként zokogva mondta el, hogy ő az egykori 11 éves auschwitzi kislány, akit az egykori 25 éves krakkói papnövendék 1945 januárjában, a felszabadult lágerből, csont-bőrré fogyott, fél-ájult állapotban vállára vett és vitt ki kérésére a vasútállomásra. Ellátta őt útravalóval és föltette a hazájába visszavezető vonatra. Búcsúzáskor megjegyezte a segítő nevét: Karol Wojtiła. Később döbbenten hallotta, hogy ez az ő megmentője lett a világegyház feje, s most neki izraeli állampolgárként van módja köszönetet mondani. A híradások tanúságok szerint nemcsak a két érintett személy sírt a meghatottságtól.

A szentföldi út csúcspontja a Golgota volt a zarándoklat utolsó napján. Délelőtt volt a hivatalos szentmise Krisztus halálának és feltámadásának helyszínén, de délután – 1-2 órával a hazaindulás előtt – a hatóságok és a zarándoksereg ámulatára – még egyszer megjelent a pápa a Kálvária-hegyen teljesen magánemberként. Fölkapaszkodott segítség nélkül a lekoptatott kőlépcsőkön a keresztfa egykori helyére, és térdre esve hosszan imádkozott.

Aztán volt még megrendítő esemény bőségesen. Nagyböjt I. vasárnapján nyilvános szentmisén kérte a Szentatya egyháza nevében kétezer esztendő emberi gyarlóságaiért, bűneiért Istennek és az érintett embereknek bocsánatát. De volt születésnapi ünneplés is (a betöltött 80.), sok ezer pappal koncelebrálva, este pedig ünnepi hangversennyel. És megvolt április 30-án az első szentévi szentté avatás – Faustina Kowalska lengyel apáca személyében, aki az isteni irgalom kinyilatkoztatását közvetítette ismét a világnak, az Istentől elfordult 20. századnak. Május 12-13-án pedig a fatimai két látnok-gyermek boldoggá avatása következett, az egykori helyszínen. A végén az 1917-től hétpecsétes titokként őrzött isteni üzenet hivatalos kinyilvánítása hangzott el – a századra váró két borzalmas háborúról, az Isten-ellenes kommunizmus időleges győzelméről, a vértanúk tömegeiről, köztük a pápát ért merénylet megjövendölése…

Hazánkban, egyházközségeinkben – ha szerényebb keretekben is – de voltak és vannak ugyancsak szentévi, jubileumi események. Számtalan városban, községben rendeztek ünnepélyes jubileumi zászló-átvételeket, avatásokat.

Sok helyen lelkigyakorlatos szent kilenceddel indították a 2000. évet, hogy “új évezredben új szívekkel”, jobban Isten felé fordulva és Krisztus szeretetében elmélyülve – megszentelt életet tudjunk élni.

S ezt akarjuk tenni egész életünkkel: Istennek szentelni. Mert csak a másoknak (Istennek, embereknek) odaadott élet – az igazi élet, és örökkévalóságra váltható érték. Most konkréten és közvetlenül a Szentév egyik legnagyobb rendezvényére készülünk, július 1-2-án tartandó Katolikus Nagygyűlésre Budapesten, ahová közel 10 ezer résztvevőt várnak és igyekeznek szervezni. Ebben különben egy 1900-ban elkezdett és 40 éven át megtartott hagyományt újítanak föl hazánkban. Ezért ha lehet, igyekezzünk minél többen eljutni e nagygyűlésre… Előtte még egy szép program: június 23-24-én Budapest-Győr eucharisztikus dunai hajószarándoklat. Végül záradékul egy komoly megfontolás! Az évszázadok tanúsága szerint két hit élteti és tartja fönn az emberiséget: az Istenben és emberekben való hit. A kereszténység első évezrede, sőt utána még további évszázadok a középkor végéig a kinyilatkoztató és megtestesült Isten megtapasztalásának és az üdvösség örömének zavartalan, kikezdetlen hitbéli bizonyosságában élt. Akkor a reneszánsz és humanizmus az ember felé fordította a figyelmet, de azért maradt a hit mindkettőben: Istenben és a képmására teremtett emberben. Az újkor csúcsán és vége felé elhomályosult a felső világ, “meghalni” látszott az Isten, és maradt csak az emberben való hit.

De a 20. század – úgy tűnik – nagy tömegeiben sajnos mindkettőt elvesztette, még az emberben való hitét és megbecsülését is, miután Isten-hite már előbb összetört. Soha ennyi ember nem vált áldozatává a hatalom, önkény és vad ideológiák megszállottságának, mint a tragikus múlt században. De akkor – Isten- és emberhit nélkül mire és meddig még a világ reménye és jövőjének kilátásai?!

Sokak szorongása és baljós következtetése reálisnak látszik: a 21. század (sőt a megkezdődött új évezred) megsemmisülésre van ítélve, ha nem talál vissza Isten hitéhez; de akkor lesz jövője az embernek is. Ezért ADATOTT A SZENTÉV, hogy visszataláljunk az Atyához, és életünk – teljesebb élet legyen Krisztusban (Jn 10,10).

 

Közélet

Cserniczky Dénes

A mûvészet helyzete

Úgy is írhatnám: a művészet mindenkori helyzete.

Írásom hozzászólás, vagy inkább támogató kiegészítés Murawski Magdolna: Ragoztuk a semmit c. cikkéhez, mely 2000 áprilisában jelent meg az Új Hevesi Naplóban. Mivel életem során én magam is a művészet göröngyös ösvényén lépkedtem, tudok néhány dolgot mondani a saját tapasztalatomról.

Mondjuk ki nyíltan: ELTARTOTTAK vagy még egyértelműbben KITARTOTTAK voltunk, vagyunk és leszünk(!?)

Kezdjük az elején: a művészet és maga a művész évezredek óta mindig függött valakitől vagy valakiktől. Egyszerűen azért, mert ha materiális szemszögből nézzük, a művészet nem produkált olyan termékeket, melyek az élet fenntartásához vagy továbbviteléhez szükségesek. Durván fogalmazva: kenyér nélkül nem lehet élni, de Mona Lisa nélkül igen. Jön a verdikt: a művészet IMPRODUKTÍV. Ráadásul a legtöbb művészt életében meg sem értik (erre van a mondás: a művész olyan, mint a disznó. Csak a halála után becsülik.) Tehát amit alkotnak, sokak szemében értéktelen. Hát ez tényleg nem tudta magát eltartani. Így alakult ki a padlásszobában nyomorgó művész képe. Ez az érem egyik oldala. A másik az UTILITARIZMUS, mely szerint leghasznosabb az a tevékenység, mely a társadalom és az egyén számára a legtöbb és legtartósabb boldogságot biztosítja. Nézzük a zenét. Kodály, Ádám Jenő, Bárdos Lajos és utódaik számtalan iskolai felmérésben bizonyították, hogy azokban az osztályokban, ahol a zenével intenzíven foglalkoztak, jobbak voltak a tanulmányi eredmények, és a gyerekek szellemileg is aktívabbak voltak. Az ember munka közben énekel. Ez is művészet! De még milyen! Százezernél több összegyűjtött népdalunk van, amiknek mindegyike egy-egy remekmű, amiket ismeretlen, kottát nem ismerő falusi zsenik alkottak a saját gyönyörűségükre. EZ AZ! A saját gyönyörűségükre. Mert mi más a zene, és mondjuk ki, más művészetek is, mint gyönyörködtetés, az életrajzolta homlokráncok elsimítása. Ha ez így van, márpedig mindenki saját maga tapasztalta és tanúsíthatja, hogy így van, akkor a művészet nem IMPRODUKTÍV! Ehhez még csak azt fűzöm hozzá, hogy szintén tudományos felmérések igazolják, hogy a tejhozam jóval nagyobb volt azokban az istállókban, ahol szólt a zene. Jó érzés tudni, hogy ha már általában hadilábon állunk a művészet elismerésével, legalább az agrárszférában előnyösen felhasználható.

Száz szónak is egy a vége: a művészetet támogatni kell. De nem mindegy, hogyan. A “Ragoztuk a semmit” c. cikk egyértelműen tisztázta, mi a különbség mecénás és szponzor között.

A névadó Maecenas Kr. e. 70- Kr. e. 8-ig élt. Gazdag római polgár volt, Augustus császár bizalmasa, aki bőkezűen támogatta a művészetet és a művészeket, hogy alkossanak, hozzanak létre olyan műveket, melyek az embereket gyönyörködtetik. Maecenas és a későbbi mecénások soha egy szóval sem mondták, hogy miről KELL szólni ezeknek az alkotásoknak. Rábízták a művészekre. A művészek pedig a kor szellemétől átitatott egyéni képességeikkel alkottak. Milyen volt ez a korszellem? Jellemző példa: amikor a milanói dóm építkezése már a befejezéshez közeledett, a dóm tetején kőfaragó mesterek dolgoztak. Szobrokat véstek. Felment hozzájuk valaki. Nézegette, hogyan fúrnak-faragnak, kalapálnak a mesterek. Odament az egyikhez és megkérdezte:

- Mondja, barátom, miért dolgozzák ki ezeket a szobrokat ilyen aprólékos pontossággal, hiszen lentről nem látják?

Mire a kőfaragó mester ujjával az ég felé mutatott:

- De fentről igen!

A modern diktatúrák “találmánya” az ú.n. irányított művészet, amely bárhogyan is próbálták ideológiailag alátámasztani vagy megmagyarázni, nem más, mint az uralmon lévő néhányak öntömjénezése.

Emlékszem egy korabeli filmhíradóra, mely egy német festőkiállításról tudósított a harmincas évek második feléből. A kiállítást meglátogatta Hitler is. Ahogy a magas méltóság belépett a kiállító terembe, szembetalálta magát egy emeletnyi önmagával. Szeme se rebbent. Természetesnek tartotta.

A másik oldalon, ahol minden “szebb, jobb és hatalmasabb” volt, ott elszabadult a pokol. Egyszerűen nem volt határa a kegyetlen, sok áldozatot szedő véres folyamatnak, amit később személyi kultusznak szelídítettek. Zsdánov a szovjet kultúrpolitika egyik irányítója volt. Hozzájárult a személyi kultusz légkörében kialakult szektás-dogmatikus szemlélet kialakításához és elterjesztéséhez. Zsdánov formalistának nevezte az akkor már világhírű Hacsaturján és Sosztakovics zenéjét. Erre ők, “belátván tévedésüket”, új “realista” műveket tártak a Nagy Tanító elé. Sosztakovics megírta a sztálini erdősítésről szóló kantátáját, Hacsaturján pedig “Dal Sztálinról” c. művét. Utóbbit én is vezényeltem a Zeneakadémián. Egyébként mindkét mű zenéje remekmű, a szövegről annyit, hogy Hacsaturján művének szövege így kezdődik: “Te, ki hegynél is hatalmasabb vagy…” Minden meg lett bocsátva.

Rákosi Mátyás Sztálin legjobb magyar tanítványa volt. Következmény: a két országot mintha lefénymásolták volna. Magyarország a véget nem érő Sztálin-Rákosi vastaps országa lett. Még vers közben is, ha valamelyikük nevét említette a versmondó, felpattantunk és SZTÁ-LIN RÁ-KOSI! Mindig a párttitkárt figyeltük. Ha ő abbahagyta a tapsot, mi is. Ebből baj nem lehetett.

A zsdánovi kritika Magyarországon is éreztette hatását. Odáig fajult a dolog, hogy egyes illetékesek kijelentették: BEETHOVENT BE KELL TILTANI, MERT FORMALISTA.

Mind tudjuk, a vicc a társadalom keresztmetszete. Aligha lehetne jobb példa az akkori időkről a következő viccnél:

Kovács meghal. Felmegy a mennyországba. Szent Péter fogadja:

- Mi a kívánságod, fiam?

- Szeretnék az Istennel beszélni.

- Hát az most nem fog menni.

- Miért?

- Mert Őszentfelsége szerzett magának egy orosz kucsmát, a fejére tette, és most Sztálinnak képzeli magát.

A szerzők pedig írták műveiket bőséges támogatással. Ezek a támogatók már nem mecénások voltak, hanem szponzorok, akik megkövetelték, hogy a születendő művek “realisták” legyenek, vagyis egyértelműen az ő dicsőségüket zengje.

Mondjuk ki végezetül, amit mindannyian tudunk, hogy:

Művészet nélkül lehet ugyan élni, de az az élet nagyon sivár.


Domokos Sándor

Aforizmák

Az istentagadásban már benne van az istenkeresés. A központban egyesülő utak nem keresztezik egymást. A nem központ felé igyekvők ütköznek csak egymásba.

Élet-pályánk az anyag és a szellem kettősségében törekszik a végtelen felé. A kettő, mert párhuzamosak, csak a végtelenben egyesül.

Minden piramis csúcsa az alatta levő köveken nyugszik. Egyetlen kiváló alkotás sem született előzmények nélkül. A kis és közepes alkotások nélkül nem lennének kiemelkedő csúcsok sem.

Minden törvény egyéni szabadságunk korlátozása. Az egyén teljes korlátozása diktatúra. A szabadság korlátlan kiélése anarchia. Az emberiség történelme e két szélsőség közötti egyensúly keresése.

A csodák vizsgálatánál nem azok valós vagy valótlan mivolta a fontos, hanem az irántuk tanúsított érdeklődés. Nincs földi lény az emberen kívül, akinek érzéke lenne a misztikum iránt. Ez az, ami igazán csodálatos!

A szekuláris ember nem a csodáktól fél, hanem a tudásba vetett biztonságának megrendülésétől.

Tudásunk csak egy kis szilárd sziget a Nemtudás Óceánjának közepén. Bármennyire is növeljük a partvonalat, a végesnek a végtelenhez való viszonyán nem változtathatunk.

Érdekes, hogy a modern fizika érzékszerveinknek ellentmondó állításait a szekuláris ember, ha nem is érti, elfogadja. Viszont a hit misztériumát azért utasítja el, mert nem érti. Lehet, hogy könnyebb elfogadni a fizika érthetetlenségét, mert nem támaszt erkölcsi kötelezettséget, míg a hit erkölcsi elkötelezettséget kíván?

Az áldozat értéke az önérdek megtagadása. A Bibliában Káin és Ábel a létfenntartás szempontjából hasznos gyümölcsöt és bárányt áldozza föl. Ebben a szimbólumban benne van már az “én országom nem e világból való” lényege. Egy olyan létszint ez, amelyen önérdek ellenére “kell szeretni az ellenséget”. Krisztus többet vár el követőitől, mint amire az ösztön készteti az embert.

A szikh vallás tanítása: Az az Isten, akit meg tudsz érteni, nem lehet az Örökvaló, Mindentudó Végtelen Isten.

A békéltető sorsa, hogy mikor a két veszekedő közé áll, mindkettő őt üti.

A racionális gondolkodó számára a “Szentháromság” fogalma babona. Egy és három nem lehet egyszerre igaz. De az Idő fogalmában a múlt, jelen és jövő együtt létezik, és egyik sem távolítható el az Idő fogalmának megsemmisítése nélkül. Három fogalom egy lényegben!

Az einsteini egyenletben az Energia a tömeg (m) és a fénysebesség (c) négyzete szorzatával egyenlő. De tömeg nem képzelhető el Tér nélkül. Sebesség nem létezhet Idő nélkül. Ha e két tényező esszenciáját behelyettesítjük, akkor az Energia a Tér és Idő szorzata. Micsoda tökéletes háromság!

Mi a kapitalizmus? Embernek ember általi kizsákmányolása. Mi a kommunizmus? A kapitalizmus ellenkezője.

A kapitalizmusnál csak egy szörnyűbb rendszer van. Az állam-kapitalizmus.

Az élet színpadán ki van osztva a szerep, de nincs főpróba.

 

 

 

Tölgyesy I. M. Ludovika

A Szent Teréz Intézet krónikája

IV.

Az ezután következő időszakban nem volt minden napnak külön története. Egyformán munka és nélkülözések között múlt el egyik nap a másik után. Csak egy-egy kimagasló eseményt jegyzünk fel. Házunk ekkor már Hotel Dieu volt. Azelőtt soha nem látott kedvesnővérek állítottak be batyuval a hátukon és egy-két napi szállást kértek. Rendszerint átutazók voltak, akik a háború elején elmenekültek, s most mentek vissza Szegedre, Gyulára, Törökszentmiklósra, Nagyváradra, Kolozsvárra, Csíksomlyóra. stb. Szegény elcsigázott nővértársainkon igazán megesett a szívünk, s hálát adtunk a Jóistennek, aki szent gondviselésében megóvott bennünket az otthontalanságtól és a vándorlástól.

Az első szabad május 1-én iszonyú nagy felvonulások voltak a Hősök terére. Ezen a napon szólalt meg először a magyar rádió. Az első 6-os villamost is ma csodáltuk meg a körúton.

4-én és 6-án gyermekeink lelkigyakorlatot tartottak dr. Varga Béla terézvárosi káplán vezetésével.

7-én Németország kapitulált. Vége a háborúnak.

9-én megszűnt az elsötétítés. 12-én az utcákon már égtek este a villanyok. Közbiztonság azonban még nem volt. 8 óra után senki sem mert az utcán tartózkodni, mert levetkőztették vagy kirabolták volna.

17-én Salzburg mellett egy alagútban megtalálták a magyar aranyvonatot. 18-án az elszedett rádiókészülékeket visszaadták. 25-én nálunk is kigyulladtak a villanyok.

Június 3-án megindult a postaforgalom egész Budapesten. 12-től újra megkezdődött a gáz szolgáltatása, a nap bizonyos szakaiban.

13-án 50 kg-ig engedélyt kaptak a batyuzók, akik időt és fáradságot nem kímélve szállították a falu élelmét éhező családjuknak. Ruhaneműiket cserélték el érte. Elvétve mi is batyuztunk. 25-én a Köztisztasági Hivatal 50 kocsival elkezdte a szemétösszeszedés munkáját.

Július 14-től törlik el a “Mi a vallása?” rovatot a közokiratokról. A vallás magánügy lett. 20-án Edita nővér, Róza nővér és Ludovika nővér 20 gyermekkel elindultak Bonyhádra nyaralni. Kalandos út után érkeztek meg.

Augusztus 1-én a napilapok ára 3.- pengőre emelkedett.

20-án az amerikaiak hazahozták a Szent Jobbot. Nagy ünnepség volt a tiszteletére a Bazilika előtt. Itt hallottuk először beszélni Mindszenty József hercegprímásunkat.

Augusztus 25-én Tisztelendő Vizitátornővérünk elhozta Kedvesnővérünk patentját, ezzel kedves elöljáróink jóváhagyták a mi választásunkat és megerősítették őt szolgálónővéri tisztében.

Szeptember 1-én megkezdtük az új tanévet. Az elemi iskola és a polgári iskola átalakulóban volt az általános iskola felé. A tanároknak és tanítóknak demokratikus átképző tanfolyamokon kellett résztvenniök. Azonkívül hivatalosan igazolták is őket, hogy nem voltak fasiszták és nem demokráciaellenesek. Csak az ily módon igazolt tanszemélyek taníthattak. Bennünket valamennyiünket simán igazoltak.

A Mária Társulat vezetését Dr. Varga Béla terézvárosi káplán vette át, vezetését pedig Tölgyesy Ludovika nővér. Az iskolába igen sok gyermek iratkozott be.

14-én már 10.- pengő volt a napilapok ára. 21-én 20.- P. November 1-én 30.- P, 8-án 80.- P, 11-én 100.- P.

December 18-án 300.- P, 31-én 500.- P. Az újságok napi árai azért írattak fel, hogy illusztráljuk azt az elképzelhetetlen inflációt, amelyet megértünk. A végén már leírhatatlan számok között éltünk, s szatyorban hordtuk az értéktelen pénzt.

December 24-én, karácsonyeste tornatermünknek ismét új lakói lettek. A svájci vöröskereszt Jugoszláviából, Romániából, Bulgáriából kitelepített magyarokat szállásolt el nálunk, és részükre konyhát állított fel. Az óvoda melletti kis szobában volt a konyha és elég jól ellátta szegény menekülteket. Kb. fél évig laktak nálunk, aztán szétszéledtek részben hazájukba, részben munka után láttak.

Valamennyiük életét nagyon megkönnyítette a népkonyha, később a svéd-konyha. 1946-47. iskolai évben amerikai és dán-konyha működött nálunk. Ezerszámra főztük az adagokat nemzetközi gyomrok számára. A viszonyok javulását a legjobban az mutatta, hogy milyen mértékben ízlik az idegen nép főztje. Akkor, amikor már a dán tejre-vajra rá sem tudtunk nézni, éreztük, hogy a háború utáni kiéhezettségünk elmúlt. Ez az idő az 1947. Év vége felé következett el.

A nővércsalád élete, ha csigalassúsággal is, mégis kezdte megközelíteni a békebeli viszonyokat.

1945 decemberében a karácsonyi szünetben lelkimagányt tartottunk. Főtisztelendő Atyánk vezette. A társulati terem volt a retrait termünk. Tizenhatan végeztük a magányt. Atyánk két beszédet tartott naponta. A háborútól megcibált, megtépázott lelkünknek nagyon kellett ez a kegyelmi fuvallat, amely újjáépítésről beszélt.

Ezzel a magánnyal le is zártuk az 1945. esztendőt, életünknek ezt a viharos, előre soha nem sejtett szorongatott esztendejét.

Az 1946. esztendő legfontosabb eseménye szegény jó Magasi Szalézia nővérünk halála volt. Munkabírása teljében, 45 éves korában, január 23-án szólította magához az Úr. Épületes, szép halála volt. Ostrom alatti betegségéből nehezen lábalt ki, s karácsony előtt ismét ágynak esett, hogy fel se keljen többé. Megérezte halálának napját. Csütörtökre kérte gyóntatónkat, Birinyi Ft. urat; meggyónt, s teljes öntudattal vette fel a végső szentségeket. A szertartásba egy kicsit belefáradt, de azért kedvesen felelgetett kérdéseinkre, s elfogadta üzeneteinket, melyeket a mennyország számára reábíztunk. Este sem láttuk még válságosnak az állapotát, nyugodtan lefeküdtünk. 11 óra körül felébresztette háló-szomszédját, mert hiszen végig a közös hálóban maradt. A kedvesnővér ellátta. És semmi különöset nem tapasztalt nála. Beszélgetett is. A végén kérte, hogy igazítsa meg az ingét. A kedvesnővér természetesen eleget tett kérésének, s lefeküdt. Alig 10 perc múlva észrevette, hogy Szalézia nem lélegzik. Fölkelt, s valóban – Szalézia nővérünknek már csak a porhüvelyét találta ágyában, lelke messze járt már valahol az Úr trónusa körül.

A jó tanárt, a szerető szívű és nagyon munkás egyéniséget sokan megsiratták, emlékét sokan hálával megőrizték. A rákoskeresztúri sírhant maradt meg nekünk belőle.

Az 1946/47 iskolai évre töméntelen sok gyermek jelentkezett. A szülők valósággal megostromolták a katolikus iskolákat. Egy-egy osztály létszáma 60 körül volt, de akadt 70, sőt 90 gyermeket számláló osztály is.

A szülők igen nagy szeretettel siettek az intézet megsegítésére, s egész télen át fűtötték a tantermeket. Ebben az iskolai évben már minden osztályban kétsoros ablak szolgálta a gyermekek egészségét, de a nővérlakásban még mindig háborúról beszéltek a szakadozott papírablakok.

Minden erőt és áldozatot az iskolának kellett szentelnünk, hogy viszonozzuk a szülők nagy ragaszkodását.

December 2-8-ig Tisztelendő Vizitátornővérünk házunkban vizitációt tartott. Anyai kézzel nyúlt a lelkünkhöz és elsimította róla a fájdalmunkat. Ittléte alatt egészen felüdültünk és megerősödtünk hivatásunkban és abban a hitben, hogy az Elöljárót a Szentlélek vezeti.

Az iskolai évet szép békebeli eredménnyel fejeztük be.

A nyár folyamán elkészült Róza nővér új óvodája, falbontással, festéssel és padlózással olyan gyönyörű munkatermet varázsolt elő az óvoda melletti kis szobából, hogy valamennyien csodájára jártunk.

Ez a nyár hozta meg a Csúcshegy kapunyitását is. 44 vézna kisgyermek kapott benne otthont és nyaralási lehetőséget. Eleven élet zsibongott egész nyáron drága Csúcshegyünkön, s nem hiányoztak a nővérek sem. Nyolc nővér tartózkodott kint állandóan. A gyönyörű nyár minden napját megköszöntük a Jóistennek, hogy ilyen békebeli életet élhettünk ismét a hegyen.

Július 7-én Katalin és Ludovika nővérek 40 szegény gyermeket nyaralni vittek Mátraderecskére, a testvérplébániára. Ez volt az egyházközség első ilynémű kísérlete. Hála Istennek jól sikerült, a gyermekeket meghízva, megerősödve hozták haza a kedvesnővérek augusztus 13-án.

JÚLIUS 27-én A SZENTATYA SZENTTÉ AVATTA LABOURÉ KATALIN NŐVÉRÜNKET.

Augusztus 16-20 között jól sikerült Szent Vincés tanfolyamot rendeztek a tornatermünkben.

A Szent Vincés központot a Veres Pálné utcából az intézetünkbe helyezték át. Kedvesnővérünk mellé a Szent Vincés munkákra Sramkó Rafaela nővért rendelték az Elöljárók.

1946. május 1-jén a hűvösvölgyi Papi Otthont hadiárva és hadifogoly gyermekek részére az A.C. átengedte. Vezetését a Szent Teréz Intézetre bízta. Kedvesnővérünk Ballabás Flóra nővérrel megszervezte a kis Gyermekotthont, mely 40 árvának ad ma is otthont, szerető meleg fészket.

(Itt félbeszakad a Szent Teréz Intézet krónikája. A folytatás, mint tudjuk, korántsem volt ilyen derűs, mint ez az utolsó beszámoló. A Szerk.)

 

Kaló Béla

A pedagógia mint szerelemgyerek

Az ember dolgozik valami olcsó munkahelyen, életfilozófiát gyárt és gyereket oktat (nevel), mert muszáj neki. A többi véletlen.

Az ember mondjuk pedagógus már közel negyedszázada, ebből él (nem él) meg, célokat nem fogalmaz immár, célokat az élet sem fogalmaz. A célrendszer divatos jövőkép. A földrésznek, ami jelen esetben Európa, nem jövőt, de formát, dialektust kell kitalálni. S ez csak úgy megy, ha a jövő embere kamaszként olyan dialektust kap, amely az őt tanító tanárok szellemiségéből kialakuló összhangban ölt testet. Tessék, egy definíció!

A jövő emberének szellemi eszköztárat kell biztosítani, azaz meg kell tanítani a diákot eligazodni az élet zűrzavarában. Hogy legyen a világképének skyline-ja, hogy kezében legyen a műveltség utcatérképe.

Én mint pedagógus, amennyiben még az lehetek, s nem fásult munkavállaló csupán, a tanulóim körében a felnőttet képviselem. De a kollégáim és embertársaim világában nincs saját funkcióm, azaz úgy vagyok értelmiségi (az ember, akit “meglévő tudása további folytonos művelődésre és teljes emberségében megnyilvánuló műveltségének közhasznú alkalmazására késztet” – pedagógiai szócikk), hogy szakmai teljesítményem tárgyilagosan nem is mérhető, mivel munkám eredményét tanítványaim tevékenysége fedi el. Azaz: ha jól végzem a munkámat – tanítványaimat az önnevelés szintjére juttatom – akkor feleslegessé válok.

De hol tartunk még ettől.

Egyelőre a tanár a fogyasztói társadalom szükséges hordaléka. Szerepek keresnek szerzőt. Kurzusok irányítanak oktatást. A befőtt szép csöndesen elrakja a nagymamát.

A pedagógia ma néhány polgári humanista romantikus (néhány naiv, hülye nő – mondta kolléganőm -, mert ők az istenadták) lélek kivételével csinovnyik szellemiségek kutatóbázisa, s alig empirikusan professzionális tanítóké, tanároké. Pedig a jövőképet csak az empíria alakíthatja, s az elméleti irányításnak nem előíró, hanem csupán kontrolláló szerepet kellene ellátnia, amelyek híján lehetnek minden embertelen pedagógiai normának.

Szellemi eszköztárról beszélek. Kívülről olyannak képzeli el az ember ezt az egész rendszert, mint mondjuk egy mokkabarna, biedermeier ízekkel teli kirakatot, holott belülről minden csupa szürke, grafit. Aki ma még őszintén talál felfedeznivalót, újat és szárnyalót a jelen pedagógiájában, az vagy opportunista vagy képmutató.

Már a kötelező optimizmus sem mondathat semmit az emberrel. A pedagógus ma nem értelmiségi. Értelmiséginek lenni ugyanis nem iskolai végzettséget, hanem életminőséget jelent. Életminőséget és emberminőséget is, természetesen.

Hivatástudatra hivatkozni az outsidernek a mai körülmények ismeretében, nos ez nemcsak cinizmus, de erkölcstelenség is. Mert mit szólna a sürgősen operálandó vasutas mondjuk egy általános sebészsztrájkhoz?

A magyar iskolák lehetnek akadémikusak és ismeretközpontúak, a pedagógusok lehetnek konzervatívok, csak egyek nem lehetnek: szellemileg-fizikailag szegények. A tanár azt tanítja, amit maga diákként megtanult, s ha lenne is rá igénye (s tehetsége netalán), hogy radikálisan újat csempésszen a saját oktatási rendszerébe, akkor kedve nincs, mert nem kerülhet befolyásos pozícióba, mert gyönge az életminősége, mert nem rendelkezhet a valóság új térképével.

Az ember hangosan gondolkodik. Egykoron még azt tanulta Marx papától, hogy a munkáról, mint mindennapi tevékenységről kétféle értelemben beszélhetünk, van a “work”, tehát amikor használati értéket teremtek (termelek) mások számára, s van a “labour”, amikor valaki végzi ugyan a munkáját, de mindösszesen önfenntartása végett, “elidegenedetten”. Az egykori marxista megfogalmazás szerint a munka a work és a labour egysége kell hogy legyen.

Gyanítom, hogy a ma pedagógusainak jelentős része már labourként fogja föl tevékenységét, ami természetesnek vehető, s megkockáztatható: emberinek: Sőt: emberileg érthetően önösnek.

A pedagógia ma mint tevékenység: szerelemgyerek. Luxus a gyakorló egyénnek, hiszen aszketikus életformára késztethet nem szerzetes típusú egyéneket is. Közhelygyártásba fulladna eme rövidke gondolatfutam, ha felsorolnánk mind az ilyenkor szokásos téziseket. Az igényekről, a kellékekről, a versenyképességekről, s az újabb szakmai hülyeség-zsargonról: a minőségbiztosításról.

Szögezzük le: a magyar pedagógusok általában jók (nemzetközi összehasonlításban is), kitűnően értik szakterületüket, jó értelmiségiek lehetnének, ha az egyetemek-főiskolák jelentős részében egyáltalán erre a pályára készülnének a jelöltek. De nem erre készülnek, s a felsőfokú intézmények alkalmazkodnak a vevőhöz: tudásanyagot adnak át, s nem praktikumot. De ez már egy más terület.

Flash back a kezdetekhez: törődött, sírós, pesszimista, sőt deviáns (!) pedagógusokkal van teli a kosár. Az utóbbi tíz év még inkább lejjebb taposta a szakmát, s innen már csak egy radikális technikai változtatással lehetne szabadulni. Amire valószínűleg rá is kényszerül a mindenkori kormányzat: az uniós normákhoz való közelítés csakis leépítéssel érhető el. Az eredmény ismeretlen, de semmiképp nem lehet eredeti, csak lehangoló.

A pedagógia Bokros-csomagját már dobozolják valahol, s addig is mit tehet az ember: azon tűnődik, hogy ha a pedagógia szerelemgyerek, akkor mi is a helyzet a nővérkékkel, s egyáltalán, mennyibe kerül manapság egy ágytál?

 

Lelkes Miklós

Gondolatok, aforizmák

Ahol nem áldoznak a kultúrára, ott az emberek nagy része előbb-utóbb a kulturálatlanság áldozata lesz.

T. nem tudja magáról, hogy milyen erkölcstelen, mert még azt sem tudja, mit jelent az erkölcs fogalma.

Kezében a hatalom, csak feneke alatt már igen piszkos az alom.

Életem nagy tévedése, hogy túl sokszor hittem észszerű dolgokban, amelyek nem valósultak meg, és lenéztem az ésszerűtleneket, amelyek rendre megvalósultak.

Az iskolám jól felkészített az életre, de, sajnos, nem erre az életre!

Egy újságcikkből döbbentem rá, hogy tudományos fokozattal, két nyelvvizsgával, vezetői pótlékkal együtt sem keresek annyit, mint az ÁPV Rt. bármelyik takarítónője. Vén fejjel azonban – ÁPV Rt. ide, ÁPV Rt. oda – már nem szívesen cserélnék állást, még ha volna is protekcióm a Húsosfazék Rt-hez…

Egyetlen pillantást vetve a televízió műsorára rögvest megállapítható, hogy amíg ebben az országban a kultúrára alig áldoznak valamit, a kulturálatlanságot hatalmas összegekkel támogatják.

Minden kicsi, ha messziről nézed, kivéve az igazi nagyságot – a lélekét.

Igazságtalanság gyakran szül torzszülöttet: újabb igazságtalanságot.

Egy eszmének olykor többet árthatnak fanatikus hívői, mint esküdt ellenségei.

A társadalom rossz mentálhigiénés állapotának oka, hogy amit látni szeretnénk, azt nem látjuk, de amit nem szeretnénk látni, azt kényszerből nap mint nap néznünk kell.

A teljesítés szándéka nélküli ígérgetés valójában a tolvajlás egyik fajtája. A reményt, a mások iránti bizalmat lopja el az emberektől.

A valóságot sokféle szemüvegen át lehet nézni, ez igaz, de azért nem szabad elfelejteni, hogy a valóság mindig ugyanaz, bárki tekint is rája. Ugyanígy vagyunk az igazsággal is…

A tévedés nemcsak tévútra vihet, igazi utad is megmutathatja.

Tehetségtelen muzsikus kezében az egyébként legszebben hangzó mesterhegedű is hamisan szól.

Losonci Miklós

Emlékek kincsesháza

III.

Ruprecht bácsi az 1940-es évek elején – dúlt már a háború – bevitt a Fradi-pályára, ahol a híres B-középen néztük a magyar-német válogatott futballmérkőzést. Oldalt, a vendéglő teraszán megjelent Horthy Miklós, a kormányzó. Akkor láttam először és utoljára – hullámzó mozgás halk moraja érzékeltette -, valaki fontos ember érkezett: ő volt. Ami a mérkőzést illeti, közvetlenül előttem száguldott Gyetvay László, a balszélső, óriási kapufát rúgott – Tihanyi II. Szegedről, a középcsatár helyén két gólt is szerzett -, olyannyira, hogy a félidőben 3:1-re vezettünk, végül a németek nyertek 5:3-ra. Nem először fordult elő történelmünkben e meccs előtt és után, hogy valami győzelemmel kezdődött, vereséggel végződött. Mégis, 1848 és 1956 - a fönnmaradás diadala lett a küzdelem végeredménye.

Háború! 1944 augusztus, közelednek az oroszok, este halljuk messziről, esténként egyre közelebbről az ágyúdörgést. Három német katonát szállásolnak hozzánk. Engelhardt irgalmatlanul berúg, így vigasztalódik. Ortmann áhítattal hallgatja a detektoros rádióból Goebbels uszító biztatását. Mattner, a bécsi osztrák csöndes-halkan jegyzi meg, hogy társai meg ne hallják: “Wir haben den Krieg verloren” – elvesztettük a háborút. Jöttek, zúdultak az oroszok. Mi szerencsések voltunk. Igaz, egy részeg kozák lövöldözött, igaz disznainkat elvitték, lovunkat is, baromfi egy se maradt, de életben hagytak, életben maradtunk, minket nem bántalmaztak. Az egyikük nagy albumot lobogtatott előttem – megajándékozott a saját összegyűjtött bélyegeimmel. Egyszer az udvarunkon ott nyüzsgött az egész orosz tábor három utcából is, vártuk az eseményt. Elővezették a két prüsszögő lovat – nagy bonyodalmak közepette kezdődött a hágatás. Amikor megtörtént, ami megtörtént, ujjongtak, kacarásztak, tapsoltak, kurjongattak. Nekik ez volt az ünnep, zabrálás, erőszakosság, nők is sikongattak szegények, pótcselekvések egész sorával kegyetlenkedtek, igaz, előttük a németek is agyonlőttek egy embert: Mondják, azért, mert megtagadta a kiürítési parancsot.

A Duna! Márciusban meztelenül fürödtek. Ahogy a sofőr beugrott a vízbe, felüvöltött: Tyepló!1 Azt hitte, megégett, olyan dermesztően hideg volt a víz. Az alezredes fürdőnadrágban ugrott utána, hiába: Kultúra jeszty!2 Furcsán horgásztak, durván: kézigránátot hajigáltak a folyóba, utána csónakba dobták a fölszínre került halakat, akkortájt, 1945-ben így készült a halpaprikás. Nékik, nem nekünk. Az emlékek kincsesházából szomorú történetek is föltámadnak.

Szolid, szőke asszony várta férjét haza a fogságból. Évekig várta. Nem jött. Végre engedett a szelíd ostromnak, befogadott házába egy kőművest. Megesküdtek, rá pár napra hazaérkezett a férj. Azóta én nem láttam mosolyt az arcukon, elhervadtak. Katalin esete is megdöbbentő. A sváb lányokat is Gulágra hurcolták. Őt is. A fogságban súlyosan megbetegedett, halálán volt. Valaki megmentette, egy katonaorvos, aki magához vette, fia született, de sok év után egy transzporttal hazakerült. Csak ő. Titkát őrizte. Férjhez ment, lányai születtek, szép házat építettek. Két évtized is pergett az idő orsóján. Delegáció érkezett a gyárba, ahol dolgozott, a magas rangú katonatiszt fölismerte Katalint. Benne hamvadt, de a férfiben még lobogott a láng. Agyon akarta lőni a megrebbent asszonyt. E pillanattól sorvadni kezdett, házassága is megromlott, megbénult, nem érte meg az öregséget, nem láthatta, nem simogathatta unokáit. Háború!

1 orosz; Meleg!

2 orosz; Kultúra van!

Budapesten történt az ötvenes évek elején. Az Andrássy úton sétáltam, közvetlenül a Hősök tere előtt. Váratlan dolog történt előttem harminc méterrel: Rákosi Mátyás sietett gyors léptekkel fekete autójához egy palotából. A különös dolog azután következett. Oroszul kiabáló férfiak rohantak ki a házból, hogy Rákosit visszahívják, de ő már elsuhant gépkocsiján. Káromkodva tértek vissza, akkor döbbentem meg, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, fabatkát sem ér nekik a pártfőnök sem, mit számít akkor az elnyomóknak az egyszerű, szántóvető, kalapácsot markoló magyar?!

A Bazilika melletti magánkönyvesboltban böngésztem, amikor megszólalt az ajtó ismétlődő csöngése, két szálfatermetű óriás lépett be, mögötte idegen magyar akcentussal egy keleti nő: Rákosi Mátyásné. Mindez 1951-ben pergett az idő homokóráján. Megrezzentem, hiszen félelmetesen, gyanakvóan néztek rám az ÁVH-s testőrök, de a két öreg, a kedves zsidó házaspár, éppen eszegettek – ők valóban megrémültek. A férfi tért először magához, s kapkodva a polcról a Marx, Lenin-köteteket, ajánlotta az ápolt nőnek a “klasszikusokat”. Emlékszem a szabadkozásra és Rákosiné elhárító mozdulatára, szavaira

- Nem Marx - s nógatta fejét, hiszen abból mázsaszámra lehetett otthon, s mintha unta volna is azokat – francia regény.

Bizonyára választott belőlük, mert abból erős választéka volt e gyűjteménynek, de hogy mit vásárolt, nem tudhatom, jobbnak láttam a vizslató izompacsirták köréből kilépni a Kiskörút zsongó áramlásába. Rákosiné máskülönben az Iparművészeti Főiskolára járt, egyik tanára, akit tisztelt: Borsos Miklós. Magától a Mestertől és Kimle Edétől hallottam, hogy Rákosiné zsíroskenyeret vitt a mindig éhes hallgatóknak, őt becsülték, bár nagyon zavarta a társaságot, hogy ávósok voltak az órákon. Egyszer – félreértés miatt – lövöldöztek is. Amit Kimle Ede mondott, az a következő. Borsos Miklóst, aki bírálta a rendszert: Elhurcolták. Az Andrássy úgy egyik dohos pincéjében sínylődött. Közben a főiskolán a diákok Rákosinénak “estek”, hogy mi történt a Mesterrel. Azt, hogy milyen párbeszéd zajlott le a mindenható pártfőnök és a mongol-kazah feleség között, nem tudhatjuk, csak e vita következményét. Péter Gábor a pincemélyből szobájának bőrfotelébe ültette Borsos Miklóst, elnézést kért a “súlyos félreértésért”, francia konyakkal kínálta és saját “függönyözött autójával” elvitte rózsadombi műteremotthonába a nagy szobrászt. Szám István szívspecialista professzor mesélte nekem, hogy Czumpf Imrétől hallotta, aki különórán tanította rajzra Rákosi Mátyásnét zuglói lakásukban, tanúja volt, hogy Rákosi hazatérve indulni készült Kádár János anyjának temetésére – a felesége nyakkendőt cseréltetett vele, a mintás helyett feketét kötött ingére.

Kádár Jánost egyszer láttam közelről életemben – Ruttkai Évával beszélt a nyílt utcán. Panaszkodtak egymásnak, a hallott félmondatokból ezt fogtam föl. A híres színművésznő akkor már betegeskedett, Kádárt bizonyára lelkiismerete kínozhatta.

Hiába volt Hincz Gyula Kossuth-díjas Kiváló Művész, Aczél György nem szívelte. Okát is tudom. A festő észrevette, hogy Aczél kocsija a Vígszínház színészbejárójához suhant. A politikus valakire várt. Hincz gondolt egyet, odament a Mercedeshez, s beköszönt a kocsi ablakán. Mogorva, nagyon mogorva tekintet fogadta. Sok rosszat lehet mondani Aczélra, egy azonban bizonyos, minden hozzá küldött levélre válaszolt, Moldvay Győzőnek, a Hatvani Galéria igazgatójának is, igaz, az ő kulturális misszióját Pozsgay Imre is támogatta.

Borsos Miklósra is visszatérek, politikusok is fölmerülnek az idő árjából. Borsos Miklóst rendkívül korrekt és szigorúan jellemes embernek ismertem meg. Fölvillanyozott, hogy a Csepel Autógyár Művelődési Házában nyílt kiállításáról írva, tegezve köszönte meg nagyon melegen a művészetét méltató cikkem. Többször járhattam műtermében, ahol egy alkalommal kicsit negligálva szóltam Kisfaludy Stróbl Zsigmondról. Csak ennyit jegyzett meg:

- Magyar szobrász olyan magabiztosan nem tud mintázni, mint ő.

Ha egri szoborcsoportjában gyönyörködünk, a bronzba hívott “Végvári harcosok” meggyőznek Kisfaludy Stróbl Zsigmond nagyságáról, Borsos igazáról. Másik alkalommal beszámoltam Borsos Miklósnak arról, hogy Németh László, ez a szellemóriás, aki mindent tud magyarságról, irodalomról, milyen kevéssé jártas a képzőművészetben. Aragon és Cocteau példáját említve fájlaltam, hogy míg a francia kultúrát jellemzi a képzőművészek, írók, muzsikusok alkotó szövetsége, ez a kézfogás nálunk mennyire hiányzik. Borsos megnyugtatott, kiemelve, hogy a magyar művelődés elsősorban literatúra – ez a karakterünk, nem hiányunk. Szinte azt sugallta, hogy ez a magatartás így természetes.

Németh László közvetlenül a Herder-díj átvétele után beszélgetett olvasóival a ráckevei Kossuth klubban. Ma már tapintatlanságnak tartom – egyik tévedésem! -, amit akkor igazságnak és bátorságnak véltem. Igazamat ma is vallom, de már nem mondanám “ünneplésként” közönség előtt, hogy drámái, regényei eltörpülnek “A minőség forradalma” előtt, annak ellenében. Morajló csönd követte szavaim, tekintetek szigorodtak irányomban. Németh László – meglepő szerénységgel – nekem adott igazat, s hogy nem neheztelt rám, hosszabb levelet is írt, sőt Fejérdy Győző és az én közös invitálásomra előadást tartott az Ady Endre gimnáziumban “Gulyás Pálról”. A lelkes diákság 75 szál szegfűvel köszöntötte hamarosan a nagy írót 75. születésnapján. Egy rezzenésre láttam írókat, politikusokat, egy-egy mozdulat, szó erejéig találkoztam művészekkel, muzsikusokkal, nagy személyiségekkel. Még gyerek voltam a negyvenes évek elején, amikor iskolába menet láttam a vadonatúj autóból elegánsan kiszálló Bárcziházi Bárczi István miniszterelnökségi államtitkárt, aki előttem lépkedett Dunaharasztin, az Alkotmány utcában, átkarolta őt Schmidt kőszobrász. Ő szakállasan, méltóságteljesen jelent meg behemót alakjával – őt formálva magamban mindig Michelangelót álmodtam ilyen robusztusnak -, invitálta vendégét titokzatos műtermébe, hiszen nekem mindvégig rejtve maradt alkotó lázakkal telített otthona. Nemrégen láthattam csupán a szomszédos, egykori Krasznai házban több tisztes domborművét, kidolgozott pedantériája a német A. Hildebrandt rokonának nevezi meg munkásságát, eszményeit.

Megpillantottam Szálasi Ferencet is 1941 júliusában Csobánkán. A Margitligetben lakott egy székelykapus villában – szeretőjével sétált többször is két zöldinges fogdmeggel -, egyszer misén is láttam: ő nem térdelt le úrfelmutatáskor. Emlékemben az is megmaradt, hogy a falusiak kíváncsian nézték, ő nem elegyedett szóba senkivel, kimérten haladt csoportja a Kupka kocsma előtt, az Oszoly sziklás hegyfala tövében.

Veres Pétert egyszer hallottam beszélni, s bár témája mezőgazdasági tematikájú volt, beszélt mindenről: Adyról, angol regényről, dán szövetkezetekről, Hortobágyról, a gyepsor népéről, barátságról, szerelemről. Mint rövidebb szónoklataiban Fidel Castro, három órahosszat szólt közönségéhez. Nagy taps jelezte a végén, rövidnek tűnt. Miért is? Okosan, bölcsen, barátságosan sugározta a gondolatokat.

Illyés Gyuláné, Flóra asszony egyszer fordult levélben hozzám, hogy segítsek elhelyezni Mika Ilonát, aki a Tóth Ilona per harmadrendű vádlottja volt. Szigethalmon találtunk állást a szabadlábon lévő nőnek az 1960-as évek közepén, hálálkodott is kedves lénye, végül bizonyára közelebb és jobb ajánlatot kapott, mert nem lett a szigethalmi iskola tanára.

Ellentétes emóciót keltett bennem U Thant és Marosán György, aki közvetlen “elbocsátása után” a Széchenyi Könyvtárban téblábolt, szemmelláthatóan gyakorlatlanul. Nagy rössel, nagy hanggal, nem tisztelve a bibliotéka termő csöndjét. Könyveiből az egész olvasóterem fölnézett, mégsem mert hangosan nevetni senki sem, hiszen az ő hatalomnélkülisége is a hatalom veszélyét keltette a halk sokaságban. Tudom, elmondva hihetetlen, mégis egyszemélyes igazamhoz tartozik, hogy Verescsagin képe előtt a szentpétervári Orosz Múzeumban halk léptekről ítélve éreztem, valaki jelentős személyiség érkezett, Valaki, az ENSZ akkori főtitkára: U Thant volt. Hosszasan nézte a mesterműveket, aztán szelíden ment, ment tovább a maga útján.

Szuggesztív egyéniség volt Mindszenty József hercegprímás, akit Máriaremetén és Budapesten, a Szent István Bazilika előtt is hallottam. Mit mondott, arra nem emlékszem, csak arra, hogy a tömeget szenvedélyes igazságával meghódította. Végtére is ő volt az egyetlen, aki nyomatékosan tiltakozott az embertelenség, az üldöztetés ellen, fölemelte szavát szinte egyetlenként, hogy ne űzzék el a felvidéki magyarokat és hazánkból Németországba a svábmagyarokat. Tette ezt következetesen az egyetemes emberség és a keresztény hitelvek jegyében; történelmi személyiség volt.

Megjártam Losonci Pállal, az Elnöki Tanács elnökével. Két alkalommal is. Publikáltam az Új Tükörben, de nevem következetesen rosszul írták: cz-vel. Végre negyedik-ötödik kísérlet után helyesen írták: Losonci. Ebből származott a baj, mert a nyomda javított. Javított úgy, hogy az elnök nevét is Losoncinak írta, melyből orrolás, helyreigazítás lett – a nyomda szinte megbolondult, hogy két Losonci van. Arra nehezen jöttek rá, talán sohasem teljesen, hogy az egyik Losonczi, a másik Losonci. Kalocsán is baj történt. Baj? Fiam honvédesküjére mentem. Javíthatatlan civil, én egy alezredest kértem, hogy tudakoljam, merre találom Laci fiam. Ő a Losonci név hallatára, mert bemutatkoztam a spanyol etikett szerint – haptákba vágta magát és tankokon keresztül egy csoport katonához vitt. Tessék, Losonczi-Losonci elvtárs, ott a fia, és szalutált is hozzá keményen. Ő nem az, mert a kis szemüveges hadfi egy másik Losonci, Pontosabban Losonczi volt, aki a pereputtyhoz tartozott. Fölébredt a gyanú a főtisztben: akkor menjen arra, szólt legyintve, és faképnél hagyott.

Majd megfeledkeztem, volt egy harmadik eset. Nagyatádon képzőművészeti kiállítás megnyitójára hívtak, de előtte avatta a szállodát Losonci Pál. Két Losonczi a programban, az egyik z nélkül. A nagy Losonczi odaért, a kicsi nem, mert az autó, amivel vittek volna, az úton tengelytörést kapott. Micsoda skandalum! A nagy megérkezett, a kicsi távolmaradt. Mára horgad a kérdés, van kicsi és nagy egyáltalán, hiszen már a francia forradalom hirdette, hogy egyenlők vagyunk, testvérek a szabadságban. Erőteljesen kísérletezünk e honban, hogy végérvényesen így legyen.

Kisfaludy-Stróbl Zsigmond esetével fejezem be. Két másik történettel, amit nem említettem. Dublinban, ahol a Nemzeti Galériában Rodin Bernard Shaw-portréja mellett megláttam a magyar Mester remek változatát, Borsos Miklós magas véleményére emlékezve, de a látott tényt konstatálva, tárgyilagosan megállapíthattam, egyenlő esztétikai minőséget szemlélek az áhítat csodálatával. Ezúttal azonban arról is akarok szólni, hogy Zsiga bácsi, bár pénze tömérdek – hogy finom legyek: Takarékos ember volt. Olyannyira, hogy miközben művésztársait kávéra invitálta a Képzőművészeti Főiskolával szemközti Lukács cukrászdába, hívó félként a fizetséget így akarta elhárítani: tapogatta mellkasát, panaszolva, hogy pénztárcáját otthon felejtette. A mindig szarkasztikus Pátzay Pál csak ennyit mondott a csoport csöndes hahotája közben:

- Zsiga, a bőröd alatt.

Egy alkalommal azonban sziklaszilárd maradt. A magyar pártszervek ellenében Vorosilov marsall, aki itt akkor mindenható úr volt, őt bízta meg, hogy a Szabadság-szobrot megmintázza a Gellérthegy tetejére. A szovjet tábornok modellekről is gondoskodott. Hozzáteszem: orosz nőről, orosz férfiról. Kisfaludy-Stróbl Zsigmond a katona orosz alakját elfogadta, de hajthatatlanul kijelentette, a szimbolikus női alakot már kiválasztotta. Az igazsághoz tartozik: akkor kezdte keresni és Pesten az Aréna és a Thököly utca sarkán, ahogy leszállt a villamosról, meg is találta, egy szép, nemes tartású, magyar asszony fönséges mozdulatában. Hozzálépett és műtermébe hívta. Az, szemérmes óvónő, erősen szabódott először, végre módosított, hiszen rájött: nem szélhámossal, hanem nagy szobrásszal áll szemben. Az ő lánya Thuránszky Éva festőművész, aki többször megvédte a szobrot a döntő indulatokkal szemben. Igaza igazság, az emlékmű magas művészi értéke, s az a tény, hogy a Szabadságot jelképező monumentális nőalak magyar, hitelessé és létjogosulttá teszi helyét a Gellérthegy csúcsán. Egy rejtett helytállás a kompromisszumok közepette igazolja a mű létét, hiszen nemzeti eszményünket, a Szabadságot testesíti. Ha valaki mégis kételkedik, Babits sora erősítse meg, aki török-Habsburg időt jellemzett e sorral: “Martinuzziak kora jött el”. Kisfaludy a magyar művészet Fráter Györgye. Alkotott nagy furfanggal és tehetséggel, őt még – elődjétől eltérően – a méregpohár is elkerülte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztőségi közlemény

Az egri városháza tetejére 2000. június 6. óta ismét felkerült az egri zászló. Nem tudjuk, ki intézkedett, de minden, városát szerető egri polgár nevében köszönjük.

Renn Oszkár

Egri bort a Boldogság Szigetére…

A Park Szálló Fehér-termében a duplaszéles, különös igényességgel megterített asztal körül hatan foglaltak helyet. A reprezentatív ebéd díszvendége egy feltűnően elegáns török úr volt. Egy negyvenöt év körüli, száznyolcvan centi magas, karcsú, feketehajú, villogó szemű, kisbajuszos nagykereskedő, aki a Ganz KK gyárától igen nagy tételekben vásárolt kisfeszültségű kapcsoló készülékeket. Franciául és németül egyaránt jól beszélt. Az egri gyárnak is rendszeresen szállító Ganz KK igazgatója akarta fontos vendégének Egert bemutatni és a szakszerű városismertetéshez, a napi program megszervezéséhez az egri irányítástechnikai berendezéseket előállító gyár vezetőinek a közreműködését kérte. Az egri kirándulásra a tőkés export-kapcsolat nagy jelentősége miatt különösen megbecsült vásárlót elkísérte a Ganz KK igazgatója és egy külkeres hölgy, aki franciául jól beszélt és tolmácsolt. Az egri gyár igazgatója és főmérnöke mellett az anyagellátási osztály vezetője, mint a program szervezője, voltak a vendéglátók.

Az ebédhez a várlátogatásról érkeztek, ahol a vidám török úr csak egyszer komorodott el néhány másodpercre: amikor a betanult szövegét pontosan felmondó idegenvezető a török koponyahalomról, a szurkot öntő várvédő nőkről beszélt magyaros büszkeséggel. A hölgy szó szerint fordított és nem vették észre, hogy a vendéget érzékenyen érintette a több mint négyszáz évvel ezelőtt meghalt törökök csontjainak, számára valószínűleg méltatlannak ítélt kezelése. A főmérnök oda is szólt a bőbeszédű kazamata-bemutató idegenvezetőnek, hogy az ismertetésnél legyen tekintettel arra, hogy a vendég ezúttal török. Az nem is taglalta a továbbiakban a janicsár-tetteket és a török túlerő megalázó eredménytelenségét az 1552-es ostromra emlékezve. A vendég nagyot csodálkozott, amikor a falakról a minaretet megpillantotta, de a keresztet a csúcsán nem vette jó néven.

A minden után érdeklődő és vidám vendég az akkor még betonszerkezetek alatt működő piacra is elkísértette magát, ahol látható élvezettel sétálgatott a nyüzsgésben és sok kofa kínálata előtt megállt, figyelve az árakat, melyeket gyorsan dollárra, vagy török lírára számolt át. Azután azt is elmondta, hogy sokszor hallott a magyar erős paprikáról, és venne, ha itt kapható. Ajánlottak neki egy füzér apró-hegyeset, amit aztán meg is vásárolt, miután egy csipetet megkóstolt, és az égetően csípős darabkát gyorsan ki is köpte. Azért elégedetten csettintett:

- Ez valóban méregerős! Oké!

Az étterem kitett magáért. A teríték, a virágdíszítés, a poharak, az evőeszközök, a szakszerű elrendezés és kiszolgálás-szervezés, a pesti direktor szerint is “világszínvonalú” volt. A vendéglátók persze nem tudták, hogy a török úr mennyire tartja a muzulmán kötelmeit és alkoholtartalmú italokkal kínálható-e. A tolmácsnő kérdésére a vendég, hamiskás mosollyal a bajsza alatt, magyarázva válaszolt:

- A Korán 2. szúrájában valóban az olvasható, hogy a borban súlyos vétek van, de valamelyest hasznára is van az embereknek. Én azok közé tartozom, akiknek használ.

Így azután az egri borok bemutatásának már nem volt akadálya. Megízlelte a Bikavért, a Medoc-ot és a Leánykát. Végül a vörös mellett maradt és a Bikavért kérte. Az étvágygerjesztőnek kínált Egri Vizet éppencsak megízlelte, túlságosan “keménynek” találta.

A baj a leves felszolgálásánál következett. Frici bácsi, az idős pincér, a leveses tál asztalra helyezésekor valahogyan megbotlott és a körülrajongott vendég zakójára löttyent a legényfogó leves egy része.

Az idegent csak egy pillanatra öntötte el az indulat. Felnézett a mennyezetre, mormogott valamit Allahhoz vagy a Devlához, azután hátralökve székét felállt, hogy a leves lecsuroghasson divatzakójának válláról és fazonjáról. Majd lekapta magáról a zakót és az akkorra már odarohanó főpincér kezébe nyomta. Az étterem-igazgató is rémülten-sietve megjelent, gyors takarítást rendelt el, és a leveses zakót alázatos bocsánatkérések közepette egy időre elkérte a török vendégtől. Az már legyintett az ügyre, kipakolta a zsebek tartalmát a szervizasztalra. Amikor egy köteg százdolláros is előkerült, felpillantott a társaságra némi gőggel és nem leplezett öntudattal: - Na, bámulhattok csóró magyarok, most én vagyok a győztes! – sugárzott róla.

Elnézést kérve a társaság hölgytagjától, ingben ült vissza az asztalhoz folytatni az alig elkezdett ebédet. A továbbiakban a főpincér szolgált fel mindent a legnagyobb gondossággal. Az italosnak a szemével parancsolt: - Mindig tele legyen a vendégek pohara, hogy feledjék a balszerencsés kezdést.

A sült felszolgálása előtt a vendég a balodalán ülő főmérnökhöz fordult, és miközben a társaság többi tagja magyarul vitatott valamit, ő halkan németre váltott:

- Elnézését kérem, de nem ismerem jól az Önök viszonyait, és ez magyarázza illetlen érdeklődésemet: Megkérdezhetem, hogy mennyi a havi jövedelme Magyarországon egy vezető mérnöknek, például Önnek? Azt hiszem, nekem nyugodtan elárulhatja, nincs kapcsolatom az Önök adóhatóságával. -

A főmérnök villámgyorsan átgondolta a helyzetét, és hitte, hogy lojálisnak kell lennie hazájához. A fizetését megszorozta öttel és már mondta is az összeget a töröknek. Az másodpercek alatt átszámolta dollárra és egy nagyot kacagott. Barátságosan hátbaütötte a főmérnököt és kimondta véleményét:

- Látom, tényleg nem akarja elárulni jövedelmét, pedig valóban nem terjesztettem volna az adóhivatal elé.

Ebben maradtak, és ittak rá egy kortyot. A töröknek egyre jobb kedve kerekedett. A kávé előtt már leplezetlenül udvarolni kezdett a külkeres hölgynek, s ezt a Ganz KK-igazgató egyre idegesebben vette tudomásul. Láthatóan a tolmácsnőhöz a munkakapcsolatnál jóval gyengédebb szálak fűzték. Oda is szólt az egri kollégájához:

- Te Venci, ennek kellene valahonnan egy nőt szervezni! Mi lesz, ha még a pincében is iszik? Nem bírunk vele!

Ekkor kérdezte meg az egri igazgató a török véleményét a többnejűségről, s még azt is, hogy hány felesége van. A vendég kijelentette, hogy természetesen neki csak egy felesége van, és három gyönyörű gyermeke. De van egy szigete is. Az értetlen tekinteteket látva magyarázta:

A Márvány-tenger egyik aprócska szigetét megvásároltam és ott építettem egy kis víkendházat, berendezve, felszerelve minden csodával. Családom a szigetet nem ismeri, csak a barátaim. Ez nekem a boldogság és a pihenés szigete.

Magától értetődő természetességgel hívta meg férfi vendéglátóit egy-egy hétre élvezeteinek szigetére, ígérve feledhetetlen szép napokat.

Az étterem-igazgató ekkor jelent meg a frissen tisztított és vasalt, kifogástalan állapotú zakóval a karján. Némi büszkeséggel a tartásában mutatta be a vendégnek az eredményt, aki gratulált a gyors intézkedéshez és rögtön fel is vette az elegáns ruhadarabot.

A társaság az ebéd után a Borkombinát nagy pincéjébe érkezett, ahol a török és kísérete a pincefőnöktől megkapta a részletes tájékoztatást az egri borvidékről, a borfajtákról, a pincelabirintusokról, a nemes penészről és a rekordméretű hordókról. A vendég mindent nagy érdeklődéssel figyelt meg és többször is elismerően szólt a látottakról, hallottakról.

A pincetúra végén leültek a szokásos borkóstolóra. A lopós spriccmesterek töltögették a mintaborokat a vidám társaságnak. A török végigkóstolt minden fajtát. Ízlelgette a különbözőségeket a borok között. Felvillant a szeme és szélesen mosolygott, amikor az anyagellátás-vezető kíséretében megérkezett egy fekete fiatalasszony egy hatalmas tálca sós-stanglival és pogácsával. A török rögtön készségesen helyet szorított maga mellett a szemrevaló pogácsás asszonynak és csábító szembe-nézéssel mutatkozott be:

- Ibrahim Azatai Isztambulból. – Közben hosszasan szorongatta a nő kezét, aki egyáltalán nem jött zavarba és kacagva mondta:

- Én meg Ica vagyok Egerből.

Ica csak magyarul beszélt, és a külkeres hölgy vagy a főmérnök segítségére az ismerkedés kezdetén szükség volt, de a ’szeretlek’-et a török gyorsan megtanulta , és a pogácsa kóstolgatása közben többször is koccintottak megismerkedésükre. Pertut is ittak, melyet a vehemens török, a nem tiltakozó nőt hosszan szájon csókolva pecsételt meg. A Ganz-igazgató érdeklődését a nagy hordók ugyancsak felkelthették, mert a külkeres hölggyel elmentek tanulmányozni néhányat egy másik pinceágba. Egy jó negyedóra múltán meglehetősen felhevülten érkeztek vissza.

A társaság nagyon jó hangulatban, már-már kapatosan mulatta az időt a pincehűvösben, miközben kinn forró volt a nyári délután. Csak zárórakor, az üzemi rend betartásával hagyták el a borok világát és szálltak be a várakozó Volgába. A mámoros török vendéget nagyon megcsapta a nyári meleg és Ica asszony segítette be az igazgatói kocsiba.

Alig egy hét múlva a titkárnő egy telexet tett a főmérnök asztalára. Ibrahim, a török küldte:

- Gyere a szigetre minél hamarabb! Jön a pesti direktor is. És ami a legfontosabb: hozzál magaddal, vagy küldjél a Ganz-kamionnal ezer palack Egri Bikavért és ezer palack Medoc Noir-t. Nagyon fontos a Medoc is, mert az olyan bor, hogy attól az asszonyaim mindenkit, mindenkor nagyon tudnak szeretni. Az ára nem érdekes, csak a bor jöjjön mielőbb. Add meg az összeget és a bankod számát. Azonnal utalom a pénzt. A vámot én intézem el. Várlak téged és a bort. Allah áldjon!

A főmérnök jót nevetett: Mit képzel ez a török? Méghogy ő utazzon? És átutal neki pénzt a bankjába!

A 70-es évek szocialista Magyarországáról valóban nagyon alulinformált török üzletember és életművész, bár szerelmes lett az egri borokba, nagy késéssel juthatott a nemes italokhoz. Csak a kijelölt külkereskedelmi vállalaton keresztül rendelhette és kaphatta meg borait jó félév múlva.

De a Boldogság Szigetén talán még ma is egri borokat isznak a török urak és hölgyek.

 

Murawski Magdolna

A hazáról

A haza több, mint földrajzi környezet és a benne élő nép hagyományainak összessége. Több, mint kultúra, jóval több, mint ideológiai rendszer és jóval összetettebb fogalom, mint a mindenkori napi politika diktálta eszmei zűrzavar.

A jelenkor magyar történelmének alakulása egyre inkább arra ösztönöz bennünket, hogy újrafogalmazzuk hazánkkal kapcsolatos érzéseinket, gondolatainkat, mert hiszen sokkal inkább, mint azelőtt, állandó szorongatottságban élünk, kitéve a globalizáció elvárásainak és már-már terrorisztikus fellépésének mindennel szemben, ami nemzeti, egyéni és eltér az uniformizált egyen-euro-kozmopolita-káposztafejtől. Hovatovább már ott tartunk, hogy folyton mentegetőznünk kell, ha megnevezzük nemzetiségünket, vagy a másokét. Két világháború eszme-hordalékától elvakult egyének követelnek meg tőlünk permanens bűntudatot, vagy legalább annak a látszatát, és csupa olyasmit, ami idegen valamennyiünk felfogásától és világától.

Gyakran hallani olyan elképzelésekről, melyek hazainvitálnák és betelepítenék a határon kívül rekedt magyarság még túlélő részét, vagy másokat, akik eddig idegen földön éltek, de szívesen laknának Magyarországon. Mindez kétségbeesett törekvésnek tűnik a józan szemlélő számára, hiszen ha belegondolunk, mivel járna mindez mindkét fél számára, rögtön be kell látnunk, hogy elfogult kívülállók gyermeteg elképzelései az efféle gondolatok. Mi, egriek mindig is büszkék voltunk városunkra, és az ide települők könnyűszerrel és boldogan vették át és tanulták meg a helyi hagyományokat, hiszen a legnemesebb hazafiságban gyökereznek és mindenkit szebbé, jobbá, nemesebbé tesznek, aki velük szembesül. Éppen ezért, ha csak arra gondolunk, hogy innen elmenni, kivándorolni, elűzetni miféle lelki megrázkódtatással járna, azt a gondolatot sugallja mindnyájunk számára, hogy a máshol nevelkedett és máshová tartozó lokálpatrióta is feltehetőleg ugyanígy érez és ugyanígy tiltakozik lélekben a lehetőség ellen.

A haza több, mint egy közösséghez tartozás. Ugyanúgy részét képezi a szülőföldhöz ragaszkodás, bárhol születtünk is, Egerben, Szegeden, Budapesten, a Felvidéken, Erdélyben, a Délvidéken vagy Kazahsztánban, a csángók földjén vagy Amerikában. Aki kivándorol, annak számolnia kell azzal is, hogy örökké szenvedni fog a honvágytól, ami megmagyarázhatatlan módon húzza-vonzza ahhoz a kicsinyke földdarabhoz, mely első otthonát jelentette itt, a világban. Mindegy, hogy fejlett vagy fejletlen társadalom létezik azon a darabka földön, mindegy, hogy jó vagy rossz az emberi közösség, mely lakja, mindenképpen megszenvedjük az eltávozást vagy az onnan eltávolítást, ugyanúgy, mint az átültetett növények. És azzal is számolnia kell, hogy gyermekei már egy másik földdarabhoz fognak ragaszkodni, tehát a családból valaki fel kell hogy adja hovatartozását vagy vágyait.

Óriási kérdés feszül manapság bennünk és körülöttünk: Ki lehet-e mondani, meg lehet-e fogalmazni, s ha igen, lesz-e, aki meghallgatja, mekkora igazságtalanság és képtelenség volt, ami nyolcvan éve Trianonban történt, s hogy ez mekkora törést okozott minden magyarban, miféle anyagi, gazdasági és emberi lesüllyedéshez vezetett mindaz, amit ott és akkor egy békésnek mondott diktátumban megfogalmaztak a nagyhatalmak. Politikai szándékokból, történelmi és politikai prekoncepciók alapján, nem tudni, honnan vett erkölcsi alappal és miféle nemzetközi támogatottsággal…

Néhány bátortalan és pár harcias nyilatkozat már elhangzott ezzel kapcsolatban. De bárki bármit is mondott, azonnal rávetette magát az az elfojtó gépezet (és annak képviselői), mely évtizedeken át uralta a magyar köztudatot, s bár nem tudni, honnan és hogyan tettek szert arra a támogatottságra, mellyel bírnak, mégis, mindmáig gyakorolják azt a lelki terrort, mely egyszerűen megfojtja és tönkreteszi a magyar gondolat és összefogás megszületését.

Jelen sorok szerzője sem kíván határrevíziót, sem egyéb akciót kezdeményezni. Nem az átlagpolgár feladata, hogy helyrehozza mindazt a kártételt, melyet idegen hatalmak elkövettek Magyarországon. A hithű globalizációpártiak kritikáját megelőzendő pedig szükségesnek tartom kijelenteni, hogy visszautasítok mindenféle kategorizálást, párt- vagy csoportérdekek kicsinyes szempontjai alapján való megítélést és prekoncepciót. Mindaz, amit szükségesnek tartok lejegyezni a késői utódok és a jelenkor szabadgondolkodói számára, hogy az írónak mindenkori kötelessége felemelni szavát a társadalmi igazságtalanságok ellen, az emberi szabadságjogok és a demokrácia megsértése ellen. Éppen ezért egyértelmű, hogy az emberi szabadságjogok megsértése és a magyar állam szuverenitásának semmibevétele volt az a békepaktum, melyet soha, semmilyen körülmények között nem lett volna szabad aláírniuk azoknak, akik ezt megtették. Magyar részről sem, és a külföldi államok részéről sem.

Ha a mai háborúk eseményeit és következményeit nézzük, önkéntelenül is összehasonlításokat teszünk és megpróbáljuk feltenni a kérdést, még akkor is, ha ez költői kérdés marad: a mai győztesek merészelnének-e feldarabolni akár egy kicsinyke fejletlen országot is ugyanúgy, ahogyan azt Magyarországgal tették? S ha igen, akkor ugyanezt az aktust jogosnak éreznék-e, ha a saját országuk ellen követnék el agresszorok, kockát vetve nemzeti javaira, népére, természeti kincseire, és az ő népük önrendelkezési jogait sértenék meg olyan mértékben és formában, mint azt velünk tették? Tudjuk, nehéz a válasz minderre. De csak akkor, ha a válaszadás nem őszinte, hanem a mindenkori hipokrízisből táplálkozik. Államrezonra, modernségre, globalizációra való hivatkozás ebben az esetben természetesen nem érvényes.

Azok az államok, melyek ma európai normákra hivatkoznak, felzárkózást követelnek mindazoktól, akik hozzájuk csatlakozni kívánnak, fel kell hogy tegyék maguknak ugyanezeket a kérdéseket. S ha emberi szabadságjogokról, demokráciáról akarnak kioktatni bennünket, akkor magukba kell tekinteniük először, és őszinte, kertelés, köntörfalazás nélküli válaszokat adniuk az itt felmerülő kérdésekre. Tekinthető-e a szabadság bajnokának, követendő példának az, aki a jogokat egyenlőtlenül méri, az ügyek és emberek vagy népek megítélése pedig hovatartozási kérdés, nem egyértelmű jogi kategóriákon alapuló rend kérdése a számára…?! Vagyis ha a fejlett civilizációk megengedhetik maguknak azt, amit Orwell szatirikusan így fogalmazott meg - “Minden állat egyenlő, de egyes állatok még egyenlőbbek.” -, akkor ugyanott tartanak, mint azok, akikről ez a szörnyű paródia készült. (Azért szörnyű, mert azok, akik benne éltek, egyáltalán nem találták olyan mulatságosnak, mint a könnyű helyzetben lévő outsiderek, modernkori kibicek.)

A haza ugyanolyan tiszteletreméltó dolog, mondhatnánk, szentség, mint az édesanyánk, a vallásunk, a családunk. Aki mindezeket nem tiszteli, az nem lehet ép lelkületű ember, és tartozhat bárhová, bárkihez, bármiféle közösséghez, soha nem lehet teljes értékű épkézláb személyiség. Épp ezért nem is szabhat tiszteletreméltó feltételeket és követendő irányt azoknak, akik példáját követni szándékoznak. Aki az általa tisztelt és szeretett dolgok mellett nem hajlandó kiállni, annak pedig nincs más dolga, mint érzelmileg felnőni, önálló, szuverén személyiséggé válni, s majd csak aztán irányítani másokat. A modernkori államok, ha egyáltalán valaha is komolyan vették nyilvános bocsánatkéréseiket, látványos megkövetéseiket, akkor fontolóra kell vegyék azt is, ami a közeljövő realitása lesz: a magyar népet, melyet idegen érdekek miatt vágóhídra hajtottak két világháborúban és azt megelőzően évszázadokon át, ugyanúgy megilletné egy nyilvános bocsánatkérés és a történelmi jóvátétel azok részéről, akik nyilvánosan megalázták, tönkretették, és a megalázás és tönkretétel tényét természetes dologként, jogos cselekedetként, s nem pedig annak ellenkezőjeként tanították a sorra felnövő generációknak. Egyszóval a harmadik évezrednek kellene annyi önkritikai érzékkel és jobbító szándékkal rendelkeznie, hogy az elhibázott politikai úzust ne örökítse át az új évezred fejlett országokbeli gyermekeire. Elvégre a jó szülő úgy tanítja meg gyermekeinek, hogyan tiszteljenek másokat, ha legelőször is ő maga tiszteli embertársait…

Trianonért azok tartoznak jóvátétellel és revízióval a magyar népnek, akik nyolcvan évvel ezelőtt megsértették jogait. Mind a jóvátétel, mind a revízió jogi természetű kell hogy legyen, s mindezt azért, hogy a jog tiszteletben tartásával és tartatásával maguk az európai országok is bevonulhassanak az általuk tiszteletreméltónak tartott Európai Házba. Nekünk, magyaroknak pedig mindössze annyi a dolgunk, hogy felhívjuk figyelmüket arra a jogszerűségre, mely valahogy soha nem akart megvalósulni a Kárpát-medencében. Vajon kinek a hibájából…?

 

“Salytószabadság”

Cinikus kortársaink bizonyára továbbra sem értik, miért olyan fontos számunkra a valódi sajtószabadság. S hogy miért nem ugyanazt értjük alatta, mint a globalizáció elvakult rajongói. Minek szépíteném a dolgot, én se értettem, miért az jelenti a sajtószabadságot - számukra -, hogy kinek milyen arányban kell kiosztani a frekvenciákat, ha egyszer alapvető értelmezését, újra-definiálását senki sem tekintette tisztének. Vagyis éveken át elbeszéltünk egymás mellett, miközben az egyik fél kicsiny világunk újrafelosztását tekintette céljának, mi viszont a valódi, cenzúrázatlan, szabadon megnyilvánuló gondolatot, a demokrácia elengedhetetlen követelményét, és a két nézőpont semmit se közeledett egymáshoz.

Korrupcióval fertőzött közéletünkben, mely már sajnos a külföld előtt is teljesen nyilvánvaló, mégis vissza kell térni a korábbi nézetkülönbségekhez, azaz újból meg kell említeni, hogy úgy tűnik, nekünk volt igazunk. Ha olyan alapfogalmakat, mint a demokrácia és sajtószabadság, etika, erkölcs, morális rend, hit, vallás, hazaszeretet, hazaárulás, sikerült volna tíz évvel ezelőtt együtt újraértelmeznünk, ma nem itt tartanánk.

Klasszikus értelemben hazaáruló pl. az, aki nemzetéhez, szülőföldjéhez méltatlanul viselkedik, annak morális rendjét nem tartja tiszteletben, idegen országbelieknek adatokat szolgáltat ki róla, honfitársairól, intézményeiről, tehát a nagyközösséget, melyhez tartozik, nem érzi magáénak, hanem valamilyen partikuláris érdeket (pl. anyagi siker, karrier, stb.) fölébe helyez mindannak, amit egész életével és tudásával szolgálnia kellene. Ha ezzel szemben szétnézünk magunk körül, lépten-nyomon ennek az ellenkezőjével találkozunk, és a letűnt rendszer döghullámai még mindig összecsapni tűnnek fejünk fölött. Lopások, csalások, óriási összegű sikkasztások, kenőpénzek, sikerdíjak, és mindenféle formában legalizálni próbált bűncselekmények mindennapi életünk kísérőjelenségei, és épp ezek azok, amelyek szinte eltakarják a kisember elől a valódi életet és azokat a lehetőségeket, melyek továbbra is adottak a számára, csupán egyszer végre nagy levegőt véve erőt kellene venni magán és így szólni: elég volt. Én ezt így nem vagyok hajlandó tovább csinálni! Én ezt a továbbiakban nem fogadom el senkitől. Nem vagyok hajlandó olyasmit elnézni, ami erkölcstelen, kirívó, sérti az érzéseinket és rombolja azt a rendet, melyet elődeink segítségével valaha felépítettünk és íratlan törvényeknek nevezünk.

Amikor sajtószabadságról beszélnek – hivatalból -, a régi rend hívei gondosan elhallgatják azt a mindenki által ismert tényt, hogy a magyar sajtó még mindig egy érdekszférához tartozik, a hajdani pártállam emberei által képviselt ideológiai rendszert hirdeti, ezt tekinti hivatásának, és hiába vásárolták meg külföldinek mondott érdekeltségű cégek, eszmeiségén gyakorlatilag semmit nem változtattak. Vagyis a magyar átlagolvasó kénytelen ugyanazon ideológia emlőiből táplálkozni, mint azelőtt. Több sajtóbotrányt próbáltak már kiprovokálni azok, akik ellenérdekeltek abban, hogy rajtuk kívül más is szóhoz jusson, és ebben első számú céltábla a kormányon lévő két legnagyobb párt. Ezen kívül bárki, aki más nézetet vall.

Valójában az volna a legjobb, ha nem egymással kellene foglalkoznunk, vagyis mindenki írhatna a saját stílusában és egyenlő esélyekkel indulna a piacért folytatott harcban, ám ez mindmáig nincs így. A sajtóbotránynak mondott, felnagyított, feltupírozott hírekre, “kiszivárogtatott” hírekre hivatkozó sajtóügyecske mindössze arról szólt, hogy a pozíciójukat még mindig foggal-körömmel védő volt kormánypártiak hisztérikusan reagálnak arra a lehetőségre, amely egyébként teljesen normálisan kellene hogy létezzen: minden pártnak szükséges volna saját sajtóorgánum birtokában, azonos esélyekkel indulnia a létért folytatott küzdelemben. Ezzel szemben szabad sajtó tekintetében úgy állunk, ahogy hajdanán a szocialista szavazási rendszerrel: még mindig csak egyből egyet lehet választani. S hogy ezt a satust quo-t mennyire etikus dolog ilyen harciasan védelmezni, ahhoz elég visszaemlékezni egyetlen adatra: a jelenleg szociálliberális érdekeltségű sajtó egyszerűen úgy jutott jelenlegi gazdáinak kezére, hogy átjátszották nekik a rendszerváltáskor. Nos, hogy is lehetne azt szépen mondani, hogy valamit eltulajdonítottak…? Valószínűleg sehogy.

Egerben sincs ez másként. Valódi sajtószabadság helyett rozoga “salytószabadság”-ról beszélhetünk, ami a hírek valódiságát és azoknak szabad terjesztését illeti. Évek óta azt tapasztaljuk, hogy egyes híreket kiragadva, felnagyítva, eltorzítva tálalnak, míg másokat egyszerűen elhallgatnak. Helyesbítés, tisztességes helyreigazítás ritkán esik, maradnak a falusi pletyka színvonalán tárgyalt kormánypárti hírek, leszólva, becsmérelve, sértő modorban megközelítve, ezzel szemben a “saját jószág” alól sohasem hiányzik a piedesztál. Ennek egyik jellegzetes (mellék)terméke volt a nemrégiben ismét hisztérikus, szörnyülködő kommentárokkal illetett Makovecz-uszoda, mely körül állítólag termálforrások törtek fel, és ez természetesen annak a nagy monstrumnak köszönhető, melyet oda építenek. Hangzatos nyilatkozatok estek, a világhírű építészről primitív stílusban írtak és ismét bűnbakot igyekeztek belőle, valamint impozáns építményéből csinálni. Mindezt szakértői vélemény kikérése nélkül, mert hiszen a nyilatkozók egyszerűen azt akarták kinyilatkoztatni, hogy lám-lám, ők ezt előre tudták, előre megmondták… Végül kiderült, hogy amit ők előre tudtak, az egyszerűen nem igaz. Az uszoda közvetlen közelében, a Frank Tivadar utcában, ahol ugyancsak régi házak vannak, eltörött egy főnyomócső, és az volt az egyik termálforrásnak kinevezett valami. A másik valóban egy forrás, az Erzsébet-forrás, melyről senki nem tudja, miért kellett eltömedékelni majd három évtizeddel ezelőtt (tehát jóval korábban, mint Makovecz Imre uszodát tervezett volna a közelébe).

Nem tartanám etikusnak, ha bármiféle vízügyi témában állást próbálnék foglalni, ezt meghagyom azoknak, akik valóban értenek hozzá. Egy dolog azonban egyértelműen világos: a volt kormánypártiak, akik jelenleg Eger közéletében győztes pártként “közszerepelnek”, még mindig nem tudták túltenni magukat azon az áldatlan vitán, mely az 1998-as városi vezetőváltás után zajlott, és amelynek célja az volt, hogy a Makovecz Imre által tervezett uszoda felépítését megakadályozza. Bármilyen apróság és nonszensz azonnal arra ad alkalmat nekik, hogy ismét ellennyilatkozatokat tegyenek, rossz hírét keltve ezáltal mind a tervezőnek, mind a kivitelezőnek, valamint a terv megrendelőinek, a volt városvezetőségnek. Hogy erre mi szükség van, azt nemigen tudni, eredménye viszont az indulatok újbóli felkorbácsolása – ismét mesterségesen, előre gyártott prekoncepciókkal, és gyakran még a látszatra sem ügyelve (“Nem baj, ha nem igaz, csak hasson” jelszóval).

S hogy a valódi sajtószabadság nem tud meghonosodni a történelmi város falai között, annak egyetlen oka van: akikre ez rá van bízva, azok soha nem élnek, hanem sokkal inkább visszaélnek vele. Gyűlöletkeltő kijelentéseket téve, észérvek helyett zsigeri gyűlölettel élve (és hatni próbálva), s mindezt azzal a nem is igen titkolt elvárással tetézve, hogy t.i. a másik fél még csak visszaszólni, reagálni se tudjon. Mindez arra emlékeztet bennünket, ami a volt ÁVH embereinek bánásmódját jellemezte: ők csak verőlegények lehetnek, a másik fél pedig mindig legyen kiszolgáltatva nekik, hogy szadista hajlamaikat kiélhessék rajta. Nos, mi ez, ha nem perverzió…? És kik is azok valójában, akik a lapokat, a szerepeket még mindig csak így tudják leosztani?

Jóllehet a külföldiek úgy vélik, Magyarországon már tíz éve demokrácia van, a benne élőknek erről más a véleménye. Demokrácia csak ott van, ahol a gondolat- és szólásszabadság semmiben nem szenved csorbát. Ahol a sajtó berkein belül még mindig pártállami beidegződések döntik el, mi a hír, mi nem, ki a menő, ki nem, addig csupán álmodozni lehet róla, de normális ésszel elfogadni a verőlegények ütlegeit semmiképpen.

KépzÕmÛvészet

Losonci Miklós

A Bodó mûvészházaspár kiállítása Karcagon

Karcag szintén rejtett kincsekkel várja vendégeit – az ország közvéleményét. Református templomát Rábel Károly tervezte barokk stílusban 1793-ban, ezt bővítették klasszicista jegyekkel – végül a homlokzat romantikus elemekkel véglegesült. A nagy méret méltóságot sugároz, a hajdani reformátusság erős létszámát is, emellett ötletes karcagi karaktert, mert az aszimmetrikus belső tér a település földrajzi elhelyezése szerint biztosít helyet a padokban az érkező polgároknak. Orosháza és a Hild József tervezte kunhegyesi templom szintén monumentális léptékű, mindhárom istenháza ívrendszere kellemes ritmust sugároz. Impozáns Győrfi Sándor karcagi szoborciklusa. Áhítatot kelt második világháború emlékműve – az anya halott fiát tartja ölében, s oly magasztos, fájdalmat sűrítő együttérzésével, hogy az a barokk keszthelyi Madonna mestermű-szintű folytatása. Az is érdekes, hogy tanulságot jelentett Győrfi számára a Bajcsy-Zsilinszky Endre-szobor nem túl sikeres ülő mozdulata. Ami ott kérdéses, remekléssé fokozódott a “Győrffy István emlékművében”, ahol a nagy néprajztudós heves energiái tárulkoznak föl a székre telepedő mozdulatlan mozgalmasságában. Hasonlóan sikeres a kiváló turkológus Németh Gyuláról mintázott lépő megoldás, mely gondolatait, állandó elmélyülését közvetíti. Itt alkotott a magyar kerámia mestere, Kántor Sándor, művei az egész világban elterjedtek, múzeuma sok látogatót vonz napjainkban is. 1938-ban emelték a város főterén az első világháborús emlékművet, Gáldi Gyula lovasszobrát. Remeklés. Kisfaludy-Stróbl Zsigmond, Pátzay Pál, Tápai Antal méltó társa. Annál fájdalmasabb, hogy sem a Művészeti Lexikon, sem a magyar művészet nem tud róla. Sok értékünk lappang, sok kincs rejtőzik – fölfedezésre vár sürgetően -, Gáldi Gyula karcagi lovasszobra is.

Karcag nagy fia Kováts Mihály ezredes, az amerikai függetlenségi harc mártírja. Ez a hős meghalt az USA szabadságáért, mielőtt egyáltalán megszületett volna. Ő a nagy hídépítő Amerika és hazánk között. Egyenrangú felek vagyunk, az USA világhatalom, mi magyarok a kultúra nagyhatalmi rangján alkotunk Bartók, Ady, Medgyessy Ferenc és annyi más kiválóság révén. Ezt a hidat, szellemi átereszt teremti tovább a Bodó Ilona és Bodó Sándor művészházaspár, akik az 1956-os magyar forradalom száműzöttjeiként telepedtek le az USA-ban, sok küzdelem után szereztek jó hírt hazánknak művészetükkel. Mivel 1979-ben, Kováts Mihály ezredes halálának 200. évfordulóján emlékezetes kiállításukat nyitották meg Charlestonban, ahol az egykori csata helyén az ezredest ma is hősként tisztelik. Bodó Ilona és Bodó Sándor ezúttal Karcagon mutatták be alkotásaikat. Bodó Ilona batikon ábrázolja Kováts Mihályt, egy másik képén huszárjait is megörökíti – Bodó Sándor arcmását festette meg és a charlestoni csatát, ahol hősi halált szenvedett 1779. május 11-én. Karcag ezen a napon, 2000-ben is méltó módon emlékezik. A róla elnevezett általános iskolában, ahol szép műsorral adóztak Karcag nagy fiának, a karcagi huszárok is elvonultak a kun kapitány vezérletével a közönség előtt, de a fénypont ezúttal a két művész kiállítása volt – több százan vettek részt a megnyitón.

Bodó Sándort az 1950-es években eltávolították az Iparművészeti Főiskoláról, politikai meggyőződéséért bebörtönözték. Fölemelkedett. Magára talált, festőként, érmészként, szobrászként egyaránt jelentős. Fekete diófából mintázta meg domborművein Árpád és Szent István alakját, megfestette George Washington lovasportréját, úgy lett amerikai, hogy magyar maradt. Komolyan vette Benczúr Gyula örökségét, ennek jegyében készítette el sokfigurás domborművét- kicsit Kodály nyomán is – Buda 1686-os visszafoglalását. Nincsenek rajzi nehézségei, birtokolja a formát és a formaképzés rajzi, festői és szobrászi eszközeit. Magyarországot Európa védőpajzsaként értelmezi bronzérmén, márványba álmodott női aktja Maillol eszményeit hordozza – megfestette Kossuth diadalmas bevonulását NewYorkba 1851-ben. Magyar és amerikai zászlók, lelkes polgárok veszik körül azt a festői jelenetet, amikor Kossuth kíséretével Boston felé lovagol. Komoly festő és méltó hazafi Bodó Sándor, e két igazság jelenítődik “Honfoglalás” bronzreliefjén, mely Feszty Árpád “Magyarok bejövetele” c. monumentális képe alapján készült. Annak szobrászi műfordítása és továbbteremtése. Érmeken örökítette meg Beethoven, Paganini, Schubert, Liszt Ferenc és Bartók Béla arcmását. Paganiniét azért, mert ifjúkorában hegedűket faragott, azokon muzsikált is. Rodeó-képei is remeklések, indián tárgyú alkotásai nemkülönben.

Bodó Fábián Ilona a Magyar Iparművészeti Főiskolán végezte tanulmányait, több díjat nyert textilmunkáival. Méltó munkamegosztásban ő azon képeket festette meg, melyek nem érintették férje, Bodó Sándor képzeletét. Az egykori csaták asszony-hátterét, ahogy régi időkre emlékezve újra végigjátsszák immár a függetlenségi harc, az Észak – Dél ellen vívott csatáit , piknik-keretben, történelmi játékok oldásában. Emberi finomsága, festői erényei föltárulkoznak virágcsendéleteiben is – általa tervezett egyedi ruhái különlegesek. Don Quijote alakját és a kócsag formát ülteti át színes textíliáira. A virágokat, vízimadarakat a “természet ékszereinek” láttatja. Bodó Ilona és Bodó Sándor eltéphetetlen szövetséget alkotnak – immár évtizede egymást inspirálják. Közös kiállításokon mutatkoztak be szinte az egész USA-ban, a washingtoni Capitoliumban tárlatukat Al Gore alelnök nyitotta meg. Hazaérkeztek 1999-ben, házi bemutatkozásukon Tufo nagykövet mondott bevezetőt. Arra készülnek, hogy itthon is fölelevenítsék a história egykori küzdelmeit. Lehetne szebb föladat, hogy erre sor kerüljön és éppen Egerben, mely a magyar helytállás példája ma is?! Ők készek a föladatra, nem késlekednek, ha a város meghívja a nagy munkára, mely emlékezés és az idegenforgalom új lehetősége lehet.

Műveket adományoztak a budapesti Történeti Múzeumnak, a Hadtörténeti Múzeumnak és Sárvárnak, alkotásaikat őrzi az USA számtalan gyűjteménye, az esztergomi Keresztény Múzeum is. Mi a sikerük titka? Értékeik. Valamit tudnak, amit ők tudnak a legjobban a világon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodó Sándor: Atelier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodó Sándor: Honfoglalás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodó Ilona: Vadvirágok üvegvázában Bodó Sándor: Paganini

bronz plakett

Könyvszemle

Kaló Béla

Kunsági krónikák

Körmendi Lajos: Robinson az árokparton – Az én Karcagom

Van-e még helye a falukutatásnak? A szociografikus-néprajzos falusi irodalmi riportnak, az anekdotikus-adomázó-pletykás (lelkünk rajta) ókonzervatív ízlésű, de friss-ropogós falukrónikának?

Körmendi Lajos lírikus kunos-karcagi történeteket gyűjtött egybe Robinson az árokparton című kötetébe, amelyet Győrffy István “szilaj pásztorainak” folytatásaként, kései szellemi rokonaként tisztelhetnénk, ha szerző szándéka ez lenne. De nyilván nemcsak ez. Látlelet, pásztor-halász-pákász utód, alföldi megfigyelő rajzai, karcai ezek, az irodalmi riport legnemesebb fajtájából, ami mégiscsak hajaz Győrffy Nagykunsági krónikájára. Csak közben bérmunkások és lumpenek lettek a hajdani gazdákból, hiszen a “nyakas tulajdonosok szeméből kiverték a feneséget”, s a hajdinás ősök természet-Isten kettősségű életrendjéből csak a sokadosztályú paraszt táncrendje maradt mára.

Körmendi krónikái mindennapos jelentések a haza keleti-déli provinciájából. Hogyan és miként élnek a kun leszármazottak itt, a globalizáció korában. Plebejus mentalitás, antimodern parasztmítosz, parasztgondolat. Igen, ez utóbbi lengi át az egész kötetet, ezek az írások (illetve a mögöttük felvonuló háttér) megideologizálhatók: él még mostanság is az antikommerciális, természetszerető paraszti ideológia, ha nem is úgy, ahogyan Szabó Dezső nemzetmítoszában, de hús-vér realitásban.

Mindennapos eseteket rögzít Körmendi tolla, s ez így van jól, ezekből rajzolódik ki a kunvilág eme szegletének tényszerű képe, s ismerjük meg a “rétes-mezős” emberek lelkivilágát, a magyar vidéki lelkiségnek még ma is föllelhető mentalitását.

A lírikus riporter ezúttal, s a riporter lírikus, a világ meg egyszerre kinyílik.

A második könyv egy nyolcvanéves karcagi eredetű festőművésznek, Bod Lászlónak “világjárásairól és hazatalálásairól” szól, dokumentumkötet, beszélgetőkönyv, tele a szerző-krónikás és a művész maximáival – az életelv itt is, ott is azonos.

És ez a kötet is szociográfia, krónika a szülőföldről: patriotizmus. És itt álljunk meg kicsinyt. A patriotizmus ugyanis erkölcsi erény, a lokálpatriotizmus ugyancsak, s még fokozottabban, A szülőföld-szerető egyén hajlandó áldozatokat vállalni a provinciájáért. Miként tette ezt Bod László is, egy teljes élet tükrében. Cselekvő honszerelem – per definitionem – nem önmagunknak (mint valamely közösség tagjainak büszkén élveteg átérzése), hanem a közélet gyakorlása és kultusza nevében. Bod László élettere: Karcag, de India, az Egyesült Államok, a Velencei-tó környéke is, noha minduntalan a honi föld. Tájfestészet, néprajz és művészi bábjátszás elegye és vegyüléke, kreáció, a mögé rendelt életutat rendező relikviákkal: utakkal és sorsokkal.

Egy beszélgetőkönyv fölépítése többfajta lehet. Ezúttal a szerző krónikájába beleszövődik a festő confessiója, mert hát minden visszaemlékezés gyónás, vallomás is, legföllebb a memoár a válogatott anyagtól feszesebb, ezúttal érdekesebb lesz.

A fikciós irodalom lanyhulásának idején a még olvasni tudó és szerető ember szívesen nyúl mások sorsa felé. Ezt szolgálják az ilyes könyvek, Körmendi Lajos – már verseiben is megtapasztalt történetrögzítő igénnyel – két új kötete kapcsán egy periférikusra takart-függönyözött világról tudósít, s ezek bizony nem a Kánaán vidékéről származó krónikák.

Szerző (látszólagos?) derűje, kiegyensúlyozottsága viszont ellentétezi az esetleges negatívumokat, az óhatatlanul nem megkerülhető periférikusságot (ezt még a világlátott festő esetében sem kerülhetjük meg), de valljuk: a centrum agyonajnározott és halhatatlanított világa mellett szükség lehet a másik oldal megismerésére is.

Összességében két kitűnő könyvet vehet kézbe a nyájas olvasó, akit még érdekelnek a saját sorsán kívüli dolgok, netalán embertársai.

 

 

Állapotrajzok és hangulatok

Kelemen Erzsébet: Hexameron

Nagyon karcsú és nagyon vegyes tatalmú kötet Kelemen Erzsébetnek a Jel Kiadónál megjelent Hexameron című prózagyűjteménye, amely tizennyolc írást tartalmaz. Van benne kisnovella, tárca, “örkényi egyperces” (Pályázati elhívás), s a könyv címadó írása voltaképpen verspróza, szerző nem tudja letagadni költői vénáját.

S itt a legjobb, mikor a lírikusi eszköztár anyagából a váratlant hívja elő. A nagy dolgok vajúdva születnek, akár a hegyek, s merész, vonzó magaslatokká a szél, a víz ereje, a szenvedés koptatja őket.”

A szerző tehát elsősorban költő, s korábbi írásai alapján is jut az ember eszébe, hogy finom, ízléses, s ne szégyelljük: nőies. Vitatható, hogy ki mit ért nőiességen, recenzens a klasszikus megoldások közül a szelíd jelzőt választja definíció gyanánt. Kelemen Erzsébet szeretetfogalmához (mert szeretetről szól minden írása, annak vágyáról) a legmagasabbrendűt, a görög erószt társíthatjuk. Ez a hozzánk közelállók, a szépség, s végső fokon az életet formáló befolyás, az Isten szeretete.

Szerzőnk vallja és éli ezt, még akkor is, ha az Amor Sanctust a mai világ anakronizmusnak tartja.

A kötet kisnovellái is e téma körül forgolódnak, a mindennapok szürke történéseinek gyűrűjében. Egy-két írás itt-ott a napilapok “kis színeseihez” áll közel, esetleges didaxisaiból előtűnik a szerző eredeti foglalkozása: a pedagógus. Valamennyi textusból előbukkan a közösségkeresés vágya, az ideális közösségé, ami Kelemen Erzsébet esetében kimondatlanul is a valláson alapul. S ez az ideális közösség valahol – néha csak virtuálisan – létezik, és azért létezik mindig a maga konkrét formáiban, mert az adott társadalom reprodukciójában meghatározott funkciója van.

Az írásokról: kimondatlanul is szelíd-szordínós kritikák valóságunk jelenségeiről. A Nevelés, a Demokratikus oktatás, a Hóhérléptek, a Tükörkép és A mandolin ilyen, míg a Nagyvárosi hűtlenség című írás a lokálpatriotizmus, a szülőföld iránti hűség vállalása.

A szabadság, a törvény és a rend nem egymásnak ellentmondó fogalmak, hanem egymást feltételező alepelvek. “Minden szabad nékem, de nem minden használ” – a didaxison átütő alaptétel.

Kelemen Erzsébet írói-emberi habitusa benső meggyőződésen alapuló szolgálatot fogad el és követ. Nem lehet közömbös az önzés és a halál ösvényén járók iránt. Ezt nemcsak kisprózái, de korábbi versei is tanúsíthatják.

A Hexameron szövegeinek többsége a hagyományos magyar próza terméke, ahol mindig is fölfedezhető volt némi konzekvencia-levonás, tanulság-odabiggyesztés a történet végére. Ha lehet némi fenntartás, akkor csak ez, az összegzés elhagyható immár, a figyelmes olvasó nagykorú.

Összességében értékes kötetet vehet kézbe az ember, az írások javarésze állapotaink és szükségeink rögzítése. E rövid krónika írója mégis a kötet-címadó novella stílusának-hangulatának folytatására biztatná szerzőt. Mert: “- Ha szeretünk, sebezhetőkké válunk – simogatta meg a férfi a nőnek vállaira omló hosszú haját, s engedte, hogy az időtlenségbe nőjön a meghitt pillanat. – A szenvedés végigkíséri életünket – folytatta kis idő múlva. – Alakítja, formálja bensőnket, s megedzi a lelket. A legcsodálatosabb dolgok, a legnemesebb érzések a fájdalomból születnek!”

És a csöndből. A megértés és a megtérés a csend kapuján át vezet. A lélek döntései és elhatározásai csendben történnek. A legfeszültebb napok után áll be leginkább az ősi rend, a nyugalomnap csöndje.

A karcsú könyvet Elekfi László lektorálta, Cs. Varga István ajánló sorai vezetik be és Bajcsy Lajos illusztrációi díszítik.

 

Szerzőink

Dr. Abkarovits Endre Egerben élő angol-német szakos tanár, az EKF angol tanszékének docense. Apor Elemér (Dr. Kapor Elemér, 1907-2000) Egerben élt költő, Dr. Farkas Andrással együtt az Egri Újság, majd az Eger c. lap szerkesztője. Kálnoky László barátja, mestere. Bár Eger városa díszpolgárává avatta, szinte soha nem kapott méltó elismerést. Cseh Károly (1952. december 6. Borsodgeszt) Mezőkövesden élő költő, műfordító, a Kelet antológia szerkesztője, számos verseskötet szerzője. Cserniczky Dénes (1927. október 5., Eger) Az egri Ciszterci Gimnáziumban, majd a Zeneművészeti Főiskolán, egyházzenei szakon tanul. Tanárai Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Harmat Artúr, Werner Alajos, Vásárhelyi Zoltán. Könnyűzenészként zenekarokban játszik, turnékon vesz részt. Korábban a Heves Megyei Népújságban és a Fülesben is publikált. Dr. Cs. Varga István Egerben élő irodalomtörténész, a budapesti ELTE TFK helyettes tanszékvezető professzora. Domokos Sándor Kanadában élő magyar szobrász, író, a Kanadai Írószövetség tagja. A II. világháború után Szibériába hurcolták, ahonnan több évi fogság után került haza, súlyos betegen. Hazatérése után családjával együtt internálták. 1956-ban, a forradalom bukása után külföldre emigrál, a diaszpórában élő magyarság közismert képviselője. Erdődi Gábor (Budapest, 1952) Orosz-angol szakos tanár, az ELTE Bölcsészkarán végzett 1975-ben. 1981 óta fordít rendszeresen, Jeszenyin, Mandelstam, Dylan Thomas, W.B. Yeats, stb. műveiből. Hat önálló kötete jelent meg eddig. Dr. Farkas András (1919-1997) Egerben és Budapesten élt ügyvéd, író, újságíró, a Hevesi Napló volt felelős szerkesztője, alapítója. Bár élete utolsó éveiben mind a város, mind a megye megvont lapjától mindennemű támogatást, 1997-ben posztumusz Pro Cultura Agriae kitüntetésben részesítették. Fecske Csaba Miskolcon élő költő, a Kelet Alkotókör jeles képviselője. Rendszeresen publikál különböző folyóiratokban, napi- és hetilapokban. Fridél Lajos Rajztanár. Egerben él és tanít. A főiskolán Blaskó János festőművész volt a mestere. Az ország különböző városaiban, valamint külföldön 28 önálló kiállítása volt. Szenvedélyesen vadászik. Élményeit leírja, megrajzolja. Ezek válogatása a “Bükkaljai ösvényeken” c., kiadásra váró vadászati témájú könyve. Gyüre Lajos Kassán élő költő, a kassai magyar értelmiség egyik közismert és sokoldalú személyisége. Jámbor Ildikó Egerben élő újságíró, népművelő, tanár. 1979-ben végzett a debreceni KLTE-n. három évig dolgozott az egri Művelődési Központban, majd középiskolai tanárként. A megyei napilapnál újságíróként, kulturális rovatszerkesztőként dolgozott 1985-1998-ig. Elindítója és négy évig felelős szerkesztője volt az Egyházi Építészet című folyóiratnak. Jelenleg az MMK Eger városi csoportvezetője, az Egri Riport munkatársa, a Kálnoky Társaság alelnöke. Kaló Béla (1954, Dormánd) 1977-ig Egerben élt, egy ideig főállású újságíró. Magyar-történelem szakos tanár, Szuhogyon él. Dr. Koncz Lajos Nyugalmazott teológia tanár, aki jelenleg Miskolcon él. Hittudományos életműve, teológiai könyvei, Prohászka-kiadványa és számtalan publikációja elismeréséül 1993-ban Szent-Györgyi Albert-díjban részesült. A Hevesi Naplónak kezdettől munkatársa. Sterbinszky Ernő Székesfehérváron élő diák, az egri Szilágyi Erzsébet volt tanulója. Lelkes Miklós (1938, Budapest) Meseíró, költő, egyetemi oktató, az 1960-70-es években az Irodalmi Alap tagja. Írásai az elmúlt évtizedekben számos napi- és hetilapban, folyóiratban és több mint 20 antológiában megjelentek. A Heves Megyei Népújságban is publikált verseket. Dr. Losonci Miklós Szentendrén élő irodalomtörténész, esztéta, a Miskolci Magánegyetem esztétika tanszékének vezetője. Molnár István Géza (1936, Iváncsa) Egerben élő fotóművész. Építőipari technikusként dolgozott, majd tanácsi tervosztály-vezető, végül szakközépiskolában tanít. Nyugdíjas. 35 éve Eger polgára. 1960 óta fényképez. Alapító tagja a Heves Megyei Fotóklubnak (1968). Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Művészetbarátok Egyesületének. Több hazai és nemzetközi díj nyertese. Murawski Magdolna (1950. dec. 25.) Egerben élő tanár, író, műfordító, az egri Hittudományi Főiskola tanára. Szegeden a JATE Bölcsészkarán végez 1977-ben magyar-olasz szakon. Posztgraduális képzés Bécsben, majd Kanadában él. 1982-ben visszatér Egerbe. 1989 óta szellemi szabadfoglalkozású. 1993 óta a Hevesi Napló munkatársa Dr. Renn Oszkár Egerben élő nyugdíjas gépészmérnök, közgazdász, több helyi társaság és egyesület tagja, közismert közéleti személyiség. A Hevesi Napló 1996 óta közli írásait. Simek Valéria Bakonycsernyén élő költőnő. Több verseskötete jelent meg. Dr. Szokolay Károly Egerben élt, majd Budapesten élő tanár, költő, műfordító, az EKF nyugalmazott professzora. 1929-ben született Kunágotán. Magyar-orosz-angol szakos tanár. Mesterei és költői pályáján barátai voltak: Szabó Lőrinc, Füst Milán, Weöres Sándor Tölgyesy I.M. Ludovika Irgalmasrendi apáca, a Szent Teréz Intézet tagja a II. világháború idején. Tusnády László Magyar-olasz szakos tanár, költő, műfordító. A Sárospataki Református Kollégium tanára.

 

Megrendelő lap

 

Új

Hevesi Napló

© HEVES MEGYEI IRODALMI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT ©

© 2000. JÚLIUS HÓ © X. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ©

Millennium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartalomból:

DOMOKOS SÁNDOR: Erkölcsi értékeink…

TUSNÁDY LÁSZLÓ: Mint a szarvas…

LOSONCI MIKLÓS: Örök barátunk – Szabó Lőrinc

CS. VARGA ISTVÁN: Hajoljunk közelebb egymáshoz

KALÓ BÉLA: A pedagógia mint szerelemgyerek

MURAWSKI MAGDOLNA: A hazáról