Új Heves Megyei Napló
 

HEVES MEGYEI IRODALOM, TÁRSADALOM, KULTÚRA

1999. MÁJUS HÓ   IX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

Tartalom:


Az idő sodrában

Vers, próza

Lelkes Miklós: Mikes Kelemen , Valódi sírok

Apor Elemér: Rákóczi, a Habsburg-ház és egy egri harangöntő mester

Murawski Magdolna: Régi magyar versek , Az idősíkok határán

Fridél Lajos: Bükkaljai ösvényeken XIII.

Sibilla Aleramo: Fény füröszti az erdőt, Csönd, langymeleg...

Fecske Csaba: Az utolsó Bebek

Apor Elemér: A szarvaskői állomáson

T. Ágoston László: Üzenet születendő gyermekemnek

Renn Oszkár: A nagy csodák észrevétlenül ismétlődnek...

Élet és tudomány

Csiffáry Gergely: Valahol Oroszországban

Cserniczky Dénes: A tudomány mai álláspontja

Tüskés Tibor: Költészet és kegyelem

Radvánszky Anikó: Alkímia

Cs. Varga István: "Szívében él a nemzet"?

Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: Gondolatok a határon túli kortárs magyar irodalomról , Egri történelmi toldalék Beke György regényéhez

Cs. Varga István: Az ökumené jegyében

Közélet

Bánhegyi B. Miksa: Van-e bencés kultúra, avagy a kultúra egyenetlensége

Löffler András: Népszavazás vagy /a/mit akartok?

Homa János: Sajtószabadság Magyarországon

Martinovitsné Kutas Ilona: Makótól - Makóig

Murawski Magdolna: Etnikai tisztogatások Egerben...?

Építészet

Losonci Miklós: Magyar építészet

Színház, zene, film

Murawski Magdolna: Szomszédolás - sorstársaknál... , 25. Nyári Filmművészeti Egyetem Egerben , Az Új Hevesi Napló irodalmi délutánja

Színház, zene, film

Jámbor Ildikó: Világok találkozása

Könyvszemle

Kaló Béla: 14. Stáció

Szerzőink